Политическа икономия на завръщането към времената от преди прехода

Общият знаменател на това връщане е възстановяването на държавността във всичките й неприятни, но вече позабравени от широката публика, измерения от преди 1989 г.

© Красимир Юскеселиев

Общият знаменател на това връщане е възстановяването на държавността във всичките й неприятни, но вече позабравени от широката публика, измерения от преди 1989 г.2020 година бе по-скоро политическа, отколкото икономическа.


Стопанските последици от COVID-19 бяха невъзможни за предвиждане. Защото не бе и не е възможно да бъдат изолирани като самостоятелен феномен. Съсредоточаването върху тях прилича на гадаене - независимо кой го прави.


Струва ми се, че политическите промени на 2020 г. са по-важни. Те ще създават дългосрочни проблеми в икономиката и благосъстоянието. И не става дума за протестите от средата на лятото. Те са нещо обикновено и се случва именно през лятото от 1990 г. насам.
Най-важният резултат на годината е възраждането на манталитета и начините на правене на политика от преди 1989 г. Това връщане е фарсово, но не много забавно.


Ако през 1990-1991 г. имаше връщане назад възстановяване на нормален политически плурализъм, права на собственост и икономика координирана от свободно договаряне на сделки и цени, то бе движено от желание нещата от живота да бъдат организирани "като навсякъде".


През 2020 г. връщането е към някакво идеализирано състояние на страната от последните години на комунизма.


Общият знаменател на това връщане е възстановяването на държавността във всичките й неприятни, но вече позабравени от широката публика, измерения от преди 1989 г.


Много хора от години роптаят, че държавността - каквото и да се подразбира под тази абстракция - трябвало да се "върне" на хората. Ами, ето върна се. 2020 година е завършек, осъществяване на тези въжделения.


Командното начало


Върна се командната система в икономиката и обществения живот. Има някакво оправдание в пандемията. Но тя само засили процеса не централно планиране.


Иначе изолирането на носителите на зарази е единствената успешна практика при такива бедствия и е известна още от поне VI век преди нашата ера. Вижте Стария завет, "Левит", глави 13-18. Властта в такива ситуации има известна и разбираема логистична роля. Малки групи могат да се договорят да спазват определени правила на поведение, което да ограничи разпространението на заразата. За голямо множество граждани, решенията се вземат и налагат от техни представители.


Особено видно е командването именно в здравната област. По едно време целият щаб носеше военни и полицейски униформи, цивилните му членове не получаваха думата или и те се държаха като фелдфебели.
Успоредно с това постепенно, но сигурно се промени и политическия речник. Вече дори коментатори и журналисти с видимо добра обща и езикова култура непрекъснато водят някакви "битки".


Министър на правосъдието започна битка срещу правата и направо поиска суспендиране на конституцията в частта й за правата на гражданите. А след това и състави проект за нова конституция за прокурорска република и политическата роля на главния прокурор. На премиера и неговото мнозинството в законодателното събрание идеята очевидно се хареса. Всички партии там забравиха, че правата са преди държавата и не са "дават" от нея.


Политическото им мислене по тази тема, независимо от очевидната несъобразност на самия проект, се върна преди 1989 година и някак си естествено парламентът се премести в къщата на ЦК на БКП. Извън парламентарната опозиция също настоя народът да си върне държавата. И етатизмът бе предоставен в отговор и на това искане. Държавата и "националният" интерес винаги са на тези, които управляват в момента.


Планиране и насилие


Държавата стана орган за централно планиране. И пандемията отново бе използвана за оправдание. Но процесът бе започнал още през 2015-2017 година с разработването на многократно изказваните преди идеи за ревизия на приватизацията и одържавяване на цели отрасли - от електроразпределението до театралното дело и Варненския балетен конкурс. Независимо дали ставаше въпрос за водата на Перник, за хазарт или за нещо друго, отговорът бе и е един и същ - повече държава.


Резултатът е държавно ВиК, държавен хазарт и държавни бензиностанции, без да се броят вече направените инвестиции в "Южен поток", АЕЦ "Белене" и разрастването на разходите за държавни служители, служби и стратегии. Самите служители са отвъд всякаква опасност да останат без работа.


Колкото повече правителството планира, толкова по-малко това е възможно на равнището на отделния човек или предприятие.


Повече държава означава и повече насилие в обществото.


Регулатор на насилието и на пазара на силови услуги е правителството и в частност посоченият и избран от неговото мнозинство главен прокурор. Тук не става дума само за личността. И не е вярно, че в сегашната конституция е запазена някаква съветска смеха на тази институция. Преди 1989 г. над нея винаги има някакъв диктатор.


След 2012 г. в тукашния политически живот постепенно бе напипана формула на сътрудничество на главния прокурор с политическата власт, в която той има реално ръководна роля. Поради дългия мандат, който попада между сменящите се мандати на законодателното събрание и изпълнителната власт.


Това развитие само по себе си е последица на още по-старо тълкуване на конституцията, което включи главния прокурор във формата на държавно управление. Тоест оказа се, че само нарочно избрано конституционно събрание може да промени начина на функциониране на олицетворяваната от него институция.


Такъв е смисълът на Решение № 3 от 10 април 2003 г. по конституционно дело № 22 от 2002 година. Помня го, защото то бе образувано на рождения ми ден по искане на прокурора Никола Филчев. След него бе само въпрос на време, намиране на подходящ човек, процедури и законодателна техника, за да обрасне прокуратурата с подчинени институции и да бъде запълнен Висшия съдебен съвет с политически назначения.


За да встъпи главният прокурор в публичната роля на съдник (вместо съда), не само като обвинител. В началото на септември "Капитал" описа относително подробно как се стигна до положението, че главният прокурор "хипертрофира до мощен политически и икономически играч". Готовността, изказаните мнения и личният стил, с които сегашният човек на тази длъжност изпълнява тази роля само спомогна на осъзнаването на особеностите на регулирането на държавното насилие в България.


Общественото доверие


След демарша на Христо Иванов и Ивайло Мирчев в Росенец, и след разкритията на Николай Стайков за "Осемте джуджета", доверието в държавното управление на страната не можеше да не се разложи.


"Доверието е важна смазка в обществената система", казва един Нобелов лауреат по икономика през 1974 г. "Изключително ефективно е да се разчита в някаква разумна степен на думата на другите хора; пести много неприятности. За съжаление, доверието не е стока, която може да се купи лесно. Ако трябва да го купите, вече е съмнително какво точно купувате". Колкото и да използвам Кенет Ароу в лекциите си, никога не бях предполагал, че това негово наблюдение е толкова пряко приложимо за описание на положението в която и да е страна.


Не че и преди не се е случвало, но през 2020 г. доверието в държавното управление се превърна в ритуал, дори за онези, които го защитават. Това настроение също напомня положението в страната от 1980-ге години: никой не му вярва, но всички се опитват да го използват. За всеки случай.


Управлението на закона бе заменено с управление на човека. Това става в малки по обхват, но видими вече за всички сегменти на обществения живот. Първото управление е полезно за обществото и стопанството, а второто - по-скоро вредно, ако не се опира на първото. Дори при встъпването на България (заедно с Хърватия) в Разменния механизъм на еврото бе поставено условие страната "да продължи да прилага мащабни реформи, започнати в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност (), предвид значението им за стабилността и целостта на финансовата система". Онова, което следва за хората тук имитация на управлението на закона, докато отмине бурята с наблюдението на това управление от ЕС.


Цената на доверието


Доверието не се купува лесно, но винаги може да се опита.


Точно това се случва от лятото насам. Детайлите са ясни: най-много и веднага получават онези трупи избиратели, които имат най-голяма тежест като брой гласове при изборите - пенсионери и държавни служители. Останалите получават обещания за финансиране от данъкоплатците на ЕС. В тези жестове няма нищо особено и ново - купуването на гласове е забранено на дребно, но не и на едро.


От март 1991 г. до октомври 2020 г. принцип на публичните финанси на България е срещу разходите на правителството да има осигурени данъчни приходи. С временни изключения този принцип се спазва дори преди 1997 г. През следващите 23 години три години са с дефицит над 2% от БВП (2009-2010 г. - глобална рецесия и 2014 г. с -5.5%, заради изплащането на гарантираните спестявания в КТБ). От другите само една година е с дефицит 2% от БВП (2011), пет са с дефицит по-малък от 1.5%. Бюджетното салдо е положително дори в такива трудни години като 1997-1999 г. В същото време до 2008 година се намаляват преките данъци, до януари 2021 г. се увеличават се бюджетните приходи, изплатен е външния дълг от времето на БКП. Средствата стигат и за неразумни харчове от около 500 млн. лева на година, и за изплащане на обезщетения на "РОСАТОМ", и за финансиране на проекти на "ГАЗПРОМ", и за плащания към "спестителите" в КТБ.


В бюджета за следващите години, с промяна в закона за публичните финанси, този принцип на публичните финанси е заменен с нещо като двойно дъно: приходите не са сигурни и се предполага финансиране според случая със заеми и субсидии от ЕС за текущи разходи.


Назад инвестиращата държава


Това също е връщане към 80-те години на ХХ век. Тогава държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението. Консолидираните (включително лихвите) правителствени разходи отиват отвъд 40% от БВП и постепенно се доближават до 60%. Причина за това е изчезналата вяра, че СССР ще финансира плащанията по външния дълг.


БКП моли това да се случи и България получава блокове в АЕЦ "Козлодуй", "Белене" като проект (в средата на 80-те отхвърлен порази сеизмичен риск, но върнат в плановете по настояване на държавния глава), "Радомир" и пр. През 1981 г. е измислена програма за стимулиране на растежа с 2.95 млрд. лв. Тя не дава резултат. Ръстът на заплатите не съответства на "достатъчно високо нарастване на обществената производителност на труда", казва отчетът на БНБ за 1985 г. (След 2010 г. години наред ръстът на МРЗ е 2.3 пъти по-бърз от ръста на БВП.)


По това време също е измислен нов подход към банките и държавните предприятия. През 1986 г. "системата за самозадоволяване на населението заема важно място в изпълнението на програмата на партията за по-нататъшно повишаване жизненото равнище на народа".


Тогава бе измислена концепцията за "качествено нов икономически растеж", сега - стратегията "догонващ икономически растеж, основан на иновациите".


Както в началото на 1980-те, така и днес кредиторите, МВФ и ЕС не виждат проблем в Това България и другите страни да вземат нови заеми. Това също напомня положението от едно време. Тогава Съветският съюз се оказа неспособен да покрива заемите на Полша и България, сега надеждата е, че това няма да се случи с Европейския съюз.


Самият Съюз е вече кредитор от последна инстанция.


Процесът на това превръщане тече от май 2018 г. и приключи през май тази година с приемането на регламента за новите източници на приходи на ЕС.


Те ще влязат в сила през април 2021 г. Като условие за участие на отделните страни членки в плановете и схемите за възстановяване и заеми. ЕС един вид също подкупва политическите ръководства на страните, за да примат те такива неща като премахване на данъчната конкуренция между тях, въвеждане на нови данъци и общо регулиране на работните заплати.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (98)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  "През 2020 г. връщането е към някакво идеализирано състояние на страната от последните години на комунизма"
  ...............
  А дали и Дневник няма заслуга за това идеализиране, давайки поле на изява на видни комунисти?

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3036 Весело

  Страхотен текст на Красен Станчев, всеки да си прави изводи. Е, стига да разбере какво пише - първите двама съфорумци не са разбрали, уви, но както и да е.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 14 Любопитно

  Страхотен текст на Красен Станчев, всеки да си прави изводи. Е, стига да разбере какво пише - първите двама съфорумци не са разбрали, уви, но както и да е.
  —цитат от коментар 3 на boevbisser


  Твърдиш ,че текста е страхотен!?Явно не си чел текстове на Пендачанска,Дичев,Дайнов които са напрао гениални.🐵

  Много съм прост
 6. 6 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  “Резултатът е държавно ВиК, държавен хазарт и държавни бензиностанции, без да се броят вече направените инвестиции в "Южен поток", АЕЦ "Белене" и разрастването на разходите за държавни служители, служби и стратегии. Самите служители са отвъд всякаква опасност да останат без работа.”

  Казвайки очевидното, авторът ще бъде обявен за “комунист” или най-малкото “левундер” от апологетите на Бойко Борисовия нео-Живковизъм.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 7. 7 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  “Управлението на закона бе заменено с управление на човека.”

  Въпросният човек се е учил (по собствените му думи) на държавническо изкуство от оня другия човек, дето ни набута с 12 милиарда долара дългове при средна заплата за 1989 г. от 50 долара.

  Сега тоя не се знае с колко ще ни набута, за да строи потоци на Путин, пристанища на Доган и “държавни” бензиностанции (евентуално) на Пеевски, знае се само, че няма да ги връща той от скромните си спестявания в чекмеджето.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 8. 8 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Стопанските последици от COVID-19 бяха невъзможни за предвиждане

  :)

  Икономистите хич не са добир в предвиждането, но много ги бива след като нещо се случи да обясняват как половината от тях са го предвиждали.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 9. 9 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 14 Любопитно

  “Управлението на закона бе заменено с управление на човека.”Въпросният човек се е учил (по собствените му думи) на държавническо изкуство от оня другия човек, дето ни набута с 12 милиарда долара дългове при средна заплата за 1989 г. от 50 долара.Сега тоя не се знае с колко ще ни набута, за да строи потоци на Путин, пристанища на Доган и “държавни” бензиностанции (евентуално) на Пеевски, знае се само, че няма да ги връща той от скромните си спестявания в чекмеджето.
  —цитат от коментар 7 на Norman Granz


  ++++++
  Точно казано!Сякаш Георги Харизанов говори от вашата клавиатура.Водя си записки.🐵

  Много съм прост
 10. 10 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  Красен Станчев бръкна дълбоко в старата рана на разходната икономика. И ако привържениците на управляващите си мълчат то е защото не могат да си пречупят егото.

  SHADOWS of SOFIA
 11. 11 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  През 2020 се върнахме във времената на КТБ. В ББР има над 1 милиард на държавни предприятия. Всеки назначен от ГЕРБ директор има указание да трупа там парите на държавното дружество или ведомство, за да идват "едни наши мъжленца" и да ги вземат под формата на кредити.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 12. 12 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  Не е само България. В това положение е почти целият ЕС.
  Британците се отърваха, но само донякъде. От тази мазня няма спасение.

  подпис
 13. 13 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  През 2020 се върнахме във времената на КТБ. В ББР има над 1 милиард на държавни предприятия. Всеки назначен от ГЕРБ директор има указание да трупа там парите на държавното дружество или ведомство, за да идват "едни наши мъжленца" и да ги вземат под формата на кредити.
  —цитат от коментар 11 на cinik


  Мазнинка както казва първия ни държавен и партиен ръководител. Иначе ше се разлетят калинките и калинкобразните..

  SHADOWS of SOFIA
 14. 14 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Когато ЕНП поиска да създаде дясна партия в България, която да направи свой член, публичното лице на паралелната власт в България - ДПС, неусетно и поднесе контролиран от нея искан политически проект - ГЕРБ. Предишният проект - НДСВ, го прецениха като несполучлив и опасен за тях, поради което бе прекратен скоростно. Финансирането на този нов проект се извърши по класическата схема през фондация „Ханс Зайдел“, която е свързана с баварския ХСС. Името на партията е предложено от съветниците на ХСС. Създателите на ДПС - ДС, за да получат подкрепа "от вън", предвидливо насочиха ДПС за член на Европейската либерална партия, през която навлязоха в сенките на политическите машинации на ЕС.
  Идеолозите на паралелната власт в България, автори на така наречения " демократичен преход", създадоха ДПС, за да установят надмощие в политическото пространство с чисто рекетьорски методи, основани на измамното поддържане на етническият мир в страната, но-най-вече да избегнат възмездие за греховете си от времето на така нареченият възродителен процес. Целта на ДС и БКП номенклатурата е овладяване на "демократичния преход", с цел, оцеляване на ДС и БКП в условията на демокрация. Необходимо и жизнено вжно условие за придобиване на устойчив характер на оцеляването е установяване на монопол върху икономиката на страната. Последното е необходимо за да може да се финансира контрола върху политическото пространство в полза на ДС и БКП. Така се създаде паралелната власт в България, скрито вплетена в структурите на ДПС, създала кръговата икономика (обръчи от фирми). Името ДПС е предложено от Любен Гоцев, който изрично е настоявал буквите "Д" и "С" да фигурират в абревиатурата на еволюиралата ДС в най-могъщата корпорация в България - гениалното им изобретение - ДПС! Могъществото го постигна, разполагайки с най-силната карта в играта - етническата. Силовите им инструменти/наказателни отряди бяха и са така наречените борчески групировки/застрахователи. Любен Гоцев персонално отговаряше за поддържането на "стабилност" с тяхна помощ. В един момент, тези, които решиха да си откъснат опашката, се оказаха с отрязани глави.
  Така, България продължи да затъва в блатото на корупцията и престъпността.
  Фундаменталната основа на утвърждаването на паралелната власт е построена върху силата на парите - "всичко се купува" и "колкото по-зле, толкова по-добре". Първото изисква да си винаги във властта, а второто го иска Москва, което го постига без дори да си мръдне пръста. Това, което не може да се купи, значи парите не са достатъчно. Методът, който се прилага е хиперперсонализация на управлението за сметка на институционалността. Персонализираният връх трябва да е изпразнен от съдържание на "вторият етаж", за да е послушен. Поради което прави това, което най-добре може - да кара джипка и да се среща с тези, които не разбират какво значи да те няма на втория етаж. Количествено доминират и са определящи в развитието на територията. Преведено за неразбиращите - меко казано, автокрация на сенките. На този етап, подгласници са така наречените патриоти. Те са вкарани в играта в момент, когато трябва да се осигури контролирано надмощие в парламента в полза на паралелната власт, поради липса на друга алтернатива. Властта на сенките поднесе на Германия изцяло контролиран от нея политически проект ГЕРБ, с внушението, че Германия е автор на проекта. Резултатът: ГЕРБ унищожи последните остатъци от институционалност и постави зависими от един център законодателната, изпълнителна и съдебна власт. Този център е паралелната власт, умело вплетена в структурите на творението си - Д (п) С. Институциите се използват за лични, политически или бизнес интереси. Този процес е основен в управлението на държавата и постепенно започна да се засилва, придобивайки недостижими до сега уродливи форми в проекцията на ШИШИ - острието на сенките. Усилията на ония, които създават автокрацията, са насочени към купуване на подкрепа от най-влиятелните международни фактори, като САЩ и Германия. Явлението Тръмп ги улесни неочаквано добре. В Германия пробивът стана през Баварските социалдемократи. В подкрепа на тези усилия се включват и евролибералите под влиянието на ДПС, предвидливо настанили се там при създаването си от ДС (ключовата роля е на Любен Гоцев), когато либерализма още не беше подложен на натиск от нарастващата роля на националпопулизма. Последното дойде като шестица от тотото за паралелната власт. Мястото на шеф на левицата в ЕС е купено през баварските социалдеммократи за Сергей Станишев, подкрепено от влиянието на Москва в германското правителство. Тогавашният съпруг на Моника Станишева, който и разкри тайната, изглежда не беше съвсем наясно с амбициите и. Тя бързо се преориентира в печелившата посока - изостави стареца банкер, който забогатя в периода на така нареченото раздаване на червените куфари с пари. Целенасочената политика на куфарите е създаване на дълготрайно икономическо пространство от свои играчи при определени условия. Пример - банката на Моллов. Целенасочено създадена, която през "MFI holding" финансира появата на около 50 юридически лица в различни сфери на икономиката, през които се упражнява влияние в управлението на държавата и през които се финансира паралелната власт - печелят всички големи обществени поръчки. Тези, които забравят условията при създаването си, изчезват незабавно. Някои от тях физически. Всеки, който се оценява като заплаха се отстранява бързо. Финансирането на политическите проекти се осигурява с подкрепата на силните държави с посредничеството на едрия им бизнес, настанил се в България и фондациите на политически силните на деня. Търговски партньори на чуждестранния едър бизнес от българска страна са фирмите от червените инкубатори, примерно като създадените от "MFI holding". С Германия, една от сделките е свързана преди време с уговореното спечелване на обществена поръчка за сегашните лични карти от Сименс, която съответно подхранва финансово фондацията. По това време Сименс избегна съдебно преследване с извънсъдебно споразумение срещу 1 милиард евро. Москва също използва Сименс, както и други германски представители на едрия бизнес за своите си интереси в Германия. Видима е координацията на Москва с България. Фондацията се явява пресечната точка на финансови потоци, използвани за финансиране на политически проекти с различни идеологии. В случая е финансирана програма за председател на ПЕС и създаването на ГЕРБ. Отговорността за правилното изпълнение на поръчката за личните карти е възложена на тогавашният министър на вътрешните работи - Миков. Реалната цена на този търг, съдейки от движението на парите е приблизително около 40 милиона. Търгът е спечелен за сума около 300 милиона с неизвестно количество допълнително финансиране впоследствие. В резултат на което се появява новият член на ЕНП, оглавяван от един изтърван от здравните специалисти психопат на силни субстанции, необразован, неук и откровено п*рост и невъзпитан, който се държи като м*агаре в театър и е също толкова на мястото си. Добре е да се знае, че поръчката за лични карти е старирана във връзка с изискването за електронна идентификация на започналото тогава същинско начало на реализация на електронно правителство и целта е била за всеки гражданин електронен паспорт. Но това е отчетено като заплаха от мутиралата ДС в корпорацията, наричаща се ДПС, за собствените си интереси. Заданието е променяно многократно в процес на избор на изпълнител (в нарушение на ЗОП) и резултатът е сегашните лични карти. Това практически блокира реализацята на електронното правителство по същество и така до сега, но имитацията на правенето му продължава . Едно от условията на ЕНП е ГЕРБ, след като спечели изборите, да стартира изграждането на магистрали като продължение на трансевропейската магистрална мрежа, срещу което ЕНП ще осигури финансиране от еврофондовете - полезно за България и ЕС, което ГЕРБ приписва като заслуга на вожда си. Концепцията, която се налага при управлението на ГЕРБ е дефрагментация на отделните администрации и точно определени фирми от кръговата икономика на корпорацията, маскирана като политическа структура за права и свободи, да контролира отделните фрагменти, особено тези, свързани с управление на най-големите пари - Фонд Земеделие, НАП, НОИ, Пенсионни фондове, Здравна каса, Митници, Агенцията по вписвания и т.н. при определени условия в полза на разпределителя, който знае как се постига контрол върху властта/парите чрез контрол на информацията, особено тази информация, свързана с управлението на парите и обработката на изборните резултати. Затова е важно да си има кръгова икономика (обръчи от фирми). По отношение на информацията - не случайно, със закон, постоянно присъствие в най- важните структури на властта и приходни агенции е държавната фирма "Информационно Обслужване" (ИО), чийто ръководен екип е изцяло на ДПС. Кадруването е поверено на Спас Русев. ИО отговаря и за информационната система за окончателно преброяване на изборните данни, по предварително стъкмисване на изборите от аналитика М. Константинов с ДПС. При договарянето на политическия проект НДСВ, преди време, Любен Гоцев се е наложил с предложението си ББ да е главен секретар на МВР зад фасадата на създаден също от него инициативен комитет от известни личности, за прикритие на тези, които дърпат конците, имащ за задача да вкара Царя в играта, с който предварително се бяха договорили как да се нареже баницата. Популизмът на ББ е оценен (ние ги фащаме, те ги пущат) и Любен Гоцев го прави лицето на новия политически проект ГЕРБ, предварително админастривно подготвен през кметския пост. Създаден с участието на ЕНП, ГЕРБ осигури на паралелната власт пълен контрол върху цялата държава, проектиран да заеме политическото пространство в дясно. Контролът върху центъра е бил проектиран за НДСВ, но е преценен като грешка и нареждането на диспечерите от скритата власт е този политически проект да изчезне. Макар и да се подмладиха, елитите в страната си останаха де факто същите. И продължават да поделят помежду си не само богатствата на страната, но и средствата от ЕС. Нищо чудно, че последният доклад за напредъка на България рисува мрачна картина. За да се запази властта на Борисов са необходими съюзници. Паралелната власт му ги поднася в лицето на "Обединените патриоти" и "Воля", които могат да се надяват на сравнително малка, но стабилна подкрепа сред избирателите. Затова наблюдателите смятат, че решението за блокада на преговорите за еврочленство на Северна Македония е ръководено предимно от вътрешнополитически съображения, докато се реши кои да са новите политически патерици. Най-вероятно сестра Галева, към която ще прикрепят отпадъци като партията на Кунева, изкуствено създадена от паралелната власт тогава, за да компрометират наремето реформаторския блок. В сметките им влиза и предводителя на чалга културата. За най-голяма заплаха за паралелната власт се счита Демократична България. Всички удари ще бъдат насочени срещу ДБ. Пеевски, Доган и Борисов са политически и финансови посредници на задкулисието, наречено "дълбоката държава".
  Решението кога кой да бъде ударен го вземат хора от бившата ДС, които създадоха ДПС, превзеха прокуратурата и си инсталираха бухалката с каскета. Така паралелната власт още от Кръглата маса наказваше и всяваше и всява страх със създадените от нея структури на силови групировки и Пепита, явяващи се продължение на държавните силови структури. Подчини в свой интерес съд, следствие, прокуратура. Създателите на паралелната власт вече са остарели, но имат синове, имат наследници и никога не изпускат властта.
  Промяна към по-добро може да има само ако избирателите го пожелаят? За съжаление, няма признаци за такова нещо.

 15. 15 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2607 Неутрално

  Икономиката се изразява чрез числа ! Това е математика и конструкциите са винаги логични . При "невидимата пазарна ръка" логика няма ..има дълги обяснителни режими за субективния фактор ..., който май е станал обективен:))

 16. 16 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1871 Весело

  Доста пресилени нюанси на Красен Станчев, който аз обаче уважавам. Но и той явно е активиран да сложи политиката над икономиката.
  Иначе самият факт, че бюджетният дефицит на България ще е 1,5-2%, а на САЩ-16,1, на Великобритания-18%, на Германия-10,8% говори, че тука явно държавата най-малко се е върнала към политикономията:)

 17. 17 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 14 Любопитно

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  Постни нещо по-дълго,тва е мноо късо,за да го четем и анализирваме!🐵

  Много съм прост
 18. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  Този текст трябва да се чете и знае. Той обяснява много за механиката на превземане на държавата и безсилието на индивида пред одържавената организирана престъпност.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 19. 19 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Любопитно

  "Резултатът е държавно ВиК"

  Моля уважаемият автор, апологет на пазарната икономика, да ми посочи поне едно частно ВиК, щото аз не се сещам някога да е имало такова.
  И да, знам, че има общински ВиК, които не са държавни, но и съвсем не са частни.
  И да, знам, че в София оперира частна фирма, но собствеността не е нейна, а е на концесия (друга тема е кой уреди концесионера 25 години да събира такси срещу голи обещания за невиждани инвестиции, които никой не е видял, няма и да види).
  Та?

  Знанието е сила, информацията - власт
 20. 20 Профил на Емил Добрев
  Емил Добрев
  Рейтинг: 301 Весело

  [quote#5:"Шакир Зулов"][/quote]

  +++++++++++++++++++++++++++++++

 21. 21 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  Текста много добре и нагледно ни показва какво става и накъде ни 'водят" нашите първи (и не само) ръководители.
  Както по горе се каза, дали да продължим за пореден оътр да изследваме тази посока на развитие или да променим ситуацията зависи само и единствено от нас, с гласуване и с всякакви фирми на политическа активност.
  Хубаво е да помним, че нищо не идва от само себе си и след като е дошло, не се задържа за вечни времена, напротив, иска усилия и грижи за отглеждане и развитие. Спреш ли, значи вече се връщаш назад.

 22. 22 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#11] от "cinik":

  "В ББР има над 1 милиард на държавни предприятия. Всеки назначен от ГЕРБ директор има указание да трупа там парите на държавното дружество или ведомство, за да идват "едни наши мъжленца" и да ги вземат под формата на кредити."

  Където са намесени ГЕРБ, винаги идеята е да се откраднат едни пари.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 23. 23 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 552 Неутрално

  и още нещо, което лично мен много ме дразни - масовото опросточаването и масовата грубиянщина, които се наложиха вследствие на специфичния стил на премиера най-вече, но и като цяло на доста ниското ниво на управялващите. дори в началото на 90-те никой не излизаше да говори на хората, че са кретени, дебили и други неща. сега стана част от пейзажа всички да си позволяват да се държат и обиждат като хамали. възпитанието никога не е била най-силната ни черта, но сега изобщо липсва.

 24. 24 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2268 Неутрално

  Аз този извод го формулирах още през лятото. Мутро-комунистите са копие на живковизма от последния ден. Не случайно и Евгения Живкова се изказа ласкаво за Боекоо преди дни.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#23] от "owen":

  "...в началото на 90-те никой не излизаше да говори на хората, че са кретени, дебили и други неща...."

  Ами така е. Тонът се задава от най-високо място. Някак си ми е трудно да си представя Стефан Савов или Светослав Лучников, или Аспарух Панов, излегнати кефлийски на диван при съпровод на мазна чалга, да наричат Елка Константинова или Екатерина Михайлова "проста *****" и да се хвалят как щели да "размажат физиономията" на някого, дето е пропуснал да им се отчете.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1871 Весело

  Понеже българската икономика се справи най-добре с кризата нормално е лилявият вой в коментарите.
  Само,бче другарки и другари отново нямате числа и аргументи:)

 27. 27 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2086 Неутрално

  С бивш комунист, милиционер и мутра начело на държавата, така ще е.

 28. 28 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  До коментар [#15] от "dejmos":

  И в Кабалата всичко е числа...
  Социалистическите икономисти пък са най-лошият вид икономисти...

  По времето на любимят на всички социалисти цървул ТодАр, имаше виц -
  РейгАн пуснал обява - разменям ракета "Минитмън 3" срещу български икономисти със същата разрушителна способност

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 29. 29 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1871 Весело

  Хахаха.
  Голям кеф. Фактът, че българската икономика се справя най-добре води до мощна болшевишка минусоцвъкачка. Какво по-добро доказателство:)

 30. 30 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  Глупости. Сегашната криза не е нито икономическа, нито политическа. Просто, останалата империя, преяде с власт и не успява да се справи с отговорностите, които носи тази власт със себе си. Пък на локално ниво можем да си чешем езиците колкото си искаме.

 31. 31 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Поредното прикриване на комунистически мераци зад дясна политика. Ама номерът не минава! 3.3%!!!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 32. 32 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2607 Весело

  До коментар [#28] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Малко по членоразделно ..нищо не разбирам :)

 33. 33 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Неутрално

  Името ДПС е предложено от Любен Гоцев, който изрично е настоявал буквите "Д" и "С" да фигурират в абревиатурата на еволюиралата ДС в най-могъщата корпорация в България - гениалното им изобретение - ДПС!.
  —цитат от коментар 14 на Анти Шишковци


  А, ето защо костовата партия беше наречена (ДС)Б.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 34. 34 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Няма как да стане връщане към социализЪма, но опитите да се открият подобни тенденции продължават.

 35. 35 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Любопитно

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":Този текст трябва да се чете и знае. Той обяснява много за механиката на превземане на държавата и безсилието на индивида пред одържавената организирана престъпност.
  —цитат от коментар 18 на Norman Granz


  Ти прочете ли го?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 36. 36 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Любопитно

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  СДС беше първата българска партия, член на ЕНП. НДСВ никога не е била в ЕНП.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 37. 37 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Любопитно

  Най-вероятно сестра Галева, към която ще прикрепят отпадъци като партията на Кунева, изкуствено създадена от паралелната власт тогава, за да компрометират наремето реформаторския блок. В сметките им влиза и предводителя на чалга културата. За най-голяма заплаха за паралелната власт се счита Демократична България. Всички удари ще бъдат насочени срещу ДБ. .
  —цитат от коментар 14 на Анти Шишковци


  Тогава защо женерал Атанас Атанасов обяви, че Де Бъ работи за колация със Слави Трифонов и Мая Манолова?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 38. 38 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Любопитно

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  Изобщо, поредният ти чаршаф, изпълнен с неверни факти, откровени лъжи и не особено кадърни манипулации, който взема читателите за балъци.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 39. 39 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 514 Весело

  Както винаги Красен Станчев е много точен. А написаното от Анти Шишковци е даже още по-точно, но и двете са анализи. А анализите обикновено завършват с въпрос и неговият отговор е най-често песимистичен. Знам, че песимистите са единствените щастливи хора защото са или прави или приятно изненадани. Но народът трябва да продължи да вижда светлината в края на тунела, независимо, че накой библиотекар я е угасил малко преди мирните събития на китайско финландската граница...

  73! Go Go
 40. 40 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2268 Весело

  До коментар [#37] от "Alarmstufe: Rot":

  За разлика от Боекоо, който построи с наши пари трасе на Путин и пълни гушите на сарайските обръчи...
  Някой "работел за ала-бала".

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 41. 41 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Неутрално

  До коментар [#40] от "Николай Колев":

  Пропусна да кажеш и за Белене.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 42. 42 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Герберската ера е успешното продължение на проекта НДСВ. Млади, нахални, безпросветни синове и дъщери на номенклатурата да заемат ключови постове в политическия и стопански живот, водени от един бащица с ореол. Резултатът е една дебела нео-номенклатурна прослойка, с работодател държавния апарат или фаворизирани бизнеси. Разделението е между тях и либерално мислещият, независим гражданин. Паралелно с това вървят процеси на културен упадък сред широкото народонаселение, слизащи по вертикалите на властта от първообраза.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  До коментар [#19] от "pag":
  "Моля уважаемият автор, апологет на пазарната икономика, да ми посочи поне едно частно ВиК, щото аз не се сещам някога да е имало такова."

  Има частни ВиК на вилни зони. Образувани са на акционерен принцип по инициатива на притежатели на имоти в тези вилни места, след като държавата или съответната община не се е погрижила за водоснабяването на вилната зона.
  Но в случая Красен Станчев няма предвид приватизация на ВиК дружествата , защото те са публична държавна или общинска собственост, а отдаването им на дългосрочна концесия на частни оператори. В западните страни повечето от водоснабдителните дружества се управляват от частни концесионери, а наш Байко възстановява старите стопански структури от социалестическо време, доказали своята икономическа несъстоятелност. Така проблемите във ВиК сектора няма да се решават , а ще се задълбочават.

 45. 45 Профил на Хималайка
  Хималайка
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Герберската ера е успешното продължение на проекта НДСВ. Млади, нахални, безпросветни синове и дъщери на номенклатурата да заемат ключови постове в политическия и стопански живот, водени от един бащица с ореол. Резултатът е една дебела нео-номенклатурна прослойка, с работодател държавния апарат или фаворизирани бизнеси. Разделението е между тях и либерално мислещият, независим гражданин. Паралелно с това вървят процеси на културен упадък сред широкото народонаселение, слизащи по вертикалите на властта от първообраза.
  —цитат от коментар 42 на irobot


  Нека напомним как при "просветените" и "високообразовани" лилави другари - радикални комунисти - процъфтяваха чалготеките, от всяка кола и отворен прозорец се лееха "хитове" на Гергана, Гроздана, Малина и Зарзала, Кондьо, Радо шишарката и друг елитарен певчески персонал! При трите правителства на ГЕРБ бяха възродени театрите и оперите, като лично мога да свидетелствам, че залите на Народния, Сатирата (тях посещавам редовно, за останалите не мога да дам информация от първа ръка) и Софийска опера са пълни дори в условията на пандемия (до разрешените 30%), а артистите вече получават достойно заяплащане, за каквото не можеха и да мечтаят по време на комунистиèските управления 1944-2009. Това са фактите, а умнопрелестните лъжи не вълнуват никого, дори собствените си създатели.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  не бъди песимист.
  няма да стане с викане на неволята,
  дмек съвестния избирател.
  трябва да накараме тези, които не гласуват да гласуват.
  няма кой друг да го направи. ние трябва.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#48] от "mihail_p":

  "трябва да накараме тези, които не гласуват да гласуват."

  Съгласен съм.

  За управляващата хунта отказът от гласуване е коледен подарък. Колкото по-малко хора излязат до урните, толкова по-лесно е да си напускат гласовете им, както сметнат за нужно.

  Случайно ли е според теб, че се отказаха да правят преброяване и че в избирателните списъци все още фигурират 6.5 милиона души?

  При положение, че в България едва ли живеят 5 милиона с бебетата, лодите в психиатриите и старците в старопиталищата...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 51. 51 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#50] от "Norman Granz":

  "лодите " >> лудите

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на Хималайка
  Хималайка
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#48] от "mihail_p":"трябва да накараме тези, които не гласуват да гласуват."Съгласен съм.За управляващата хунта отказът от гласуване е коледен подарък. Колкото по-малко хора излязат до урните, толкова по-лесно е да си напускат гласовете им, както сметнат за нужно.Случайно ли е според теб, че се отказаха да правят преброяване и че в избирателните списъци все още фигурират 6.5 милиона души?При положение, че в България едва ли живеят 5 милиона с бебетата, лодите в психиатриите и старците в старопиталищата...
  —цитат от коментар 50 на Norman Granz


  Пояснете, другарю грънец, вий - най-виден партиен секретарю, еманация на дръгалефската радикал-комунистическа мисла - как точно ще се променят изборните резултати, ако вместо сегашните 7 милиона се окаже, че сме 6? Милион и половина гласа за ГЕРБ ще са си пак милион и половина гласа, и 90 000 за радикалното БКП ще са си пак 90 000. Как точно преброяването би променило тези числа?

 56. 56 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#45] от "Хималайка":

  Кондьо и сие са продукт на една субкултура от началото и средата на 90-те, възникнала около криминална дейност с помощта на широко затворените очи на държавата. Това беше музика за тираджии и ченчаджии, която набра масова популярност в пост-2001 ерата, с шоуто на дългия и чалга турнетата по стадионите.

  Единствената причина за някакви положителни културни промени в момента може да бъде по-широката отвореност на границите към външния свят, в буквалния и в информационния смисъл. Външната култура в някаква степен елиминира и замества патриархално-балканската ориенталщина.

 57. 57 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#56] от "irobot":

  "Кондьо и сие са продукт на една субкултура от началото и средата на 90-те, възникнала около криминална дейност с помощта на широко затворените очи на държавата. "

  След като спечели първите парламентарни избори през 2009 г., Бойко Борисов покани целия си екип в Син Сити - бившия Дом на културата Георги Димитров.

  Цяла нощ са дънили чалга, а "дамите" - кършили снаги в кючек.

  На записа с неизвестния събеседник от резиденцията си чува чалга (по-точно някакво циганско маане) като фон.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 58. 58 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2607 Неутрално

  До коментар [#22] от "Norman Granz":

  Това не е само ГЕРБ, когато всичко е на "УЖ пазарен принцип", моралът изчезва.
  Погледни секторите образование и здравеопазване . Това са тотално компропментирани системи. Проблемът не са големите пари с които се ДОТИРАТ, проблемът е че те стават тотално негодни да изпълняват нормални здравни и образователни услуги.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  "... и някак си естествено парламентът се премести в къщата на ЦК на БКП."
  -----------------------
  Едно от най-позорните действия в българската политика от 21 в. Народните изброници се върнаха в бастиона на "народната власт", защото им "било по-удобно". Захвърлиха един от малкот оцелели символи на българската държавност и се бетонираха в Партийния дом, където комунягите крояха и изпълняваха предателствата си към България.

  CONTADOR GRATUITO!
 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#60] от "Хималайка":

  Искаме да заменим вашата култура на говорене където ад-хоминем е нормата за аргументите в спора, където реалността е една съвкупност от пропагандни политически етикети и персонални имена без семантика и съдържание. Това е пропастта която ни разделя от цивилизования свят.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#68] от "г-н Думанов":

  "Не сте комунисти, не щете и демократи да сте... "

  Управляващата партия ГЕРБ уж е дясна и демократична, а е пълна с бивши комунисти. Абсурдното е, че в 3/4 от националното ръководство – Изпълнителна комисия, начело с Бойко Борисов, са били членове на БКП с лидер Тодор Живков, докато в лявата БСП, бивша БКП, бившите комунисти са по-малко в процентно отношение – 50%.

  Начело на ГЕРБ са 11 души, а от тях 7 са комунисти и членове на Комунистическата партия. Във върховното ръководство – Изпълнителното бюро на наследницата на БКП – БСП, са 17 човека, от които 9 са имали партиен билет при Бай Тошо.

  Това ли е дясното в България? Или по-скоро и двете партии са двете страни на една и съща монета с лика на Тато.

  Ето и кои понастоящем членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ са били в редиците на партията, гордо ръководена от Тодор Живков:

  Бойко Борисов – син на комунист, полковник от МВР – Методи Борисов, който произхожда от комунистически род и е от доверените партийни кадри. От 1977 е член на БКП, хвърля партийната си книжка чак когато става главен секретар на МВР през 1995-а. Преди това напуска сисемата, за да не се откаже от членството си в партията. Става известен като персонален бодигард на развенчания Първи Тодор Живков (на челната снимка, б.ред.).

  Йорданка Фандъкова – редови член на БКП като учител

  Димитър Николов – московски възпитаник израснал в семейство на комунисти.

  Красимир Велчев – член на БКП като пилот в авиацията

  Менда Стоянова – член на БКП, партиен секретар на звеното „Приходи от народното стопанство“ в Окръжния Народен Съвет в Пловдив

  Пламен Нунев – редови член на БКП

  Даниела Дариткова – Завършила е Санкт-Петербургския педиатричен институт, родена в Смолян в семейство на комунисти

  Журналистът Иво Беров пише за подобна мимикрия следното:

  „Защото и Бойко Борисов е бивш комунист. И то бивш комунист, който се отказва от членството си в партията едва през 1995-та година.

  Бойко Борисов е един от малкото бивши комунисти, може би единственият, който си позволи /понеже е готин, може би едва ли не/, откровено да хвали и превъзнася най-тъпия и най-гадния комунистически диктатор в цяла източна Европа – Тодор Живков. Негов работодател, между другото.“

  Припомняме и извън управленските органи на ГЕРБ, – „автентичната дясна“ партия, „единствена алтернатива на комунистите“, кой какъв е бил.

  Ето кратка справка:

  Росен Плевнелиев – първи секретар на общински съвет на ДКМС.

  Николай Младенов – бивш министър на външните работи, син на служител на ДС от засекретено ниво, програмен директор на фондация „Отворено общество“ – София (1996-1998).

  Сергей Игнатов – бивш министър на образованието, син на секретар на ОК на БКП – Видин, ректор на соросовия Нов български университет.

  Аню Ангелов – бивш военен министър, партиен секретар, делегат на 14-тия конгрес на БКП.

  Нона Караджова – дъщеря на завеждащ отдел в ЦК на БКП.

  Лиляна Павлова – внучка на партизанин от бригада „Чавдар“, по-късно с пост в БКП.

  Диана Ковачева – дъщеря на завеждащ отдел в ЦК на БКП...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 71. 71 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Неутрално

  До коментар [#60] от "Хималайка":Искаме да заменим вашата култура на говорене където ад-хоминем е нормата за аргументите в спора, където реалността е една съвкупност от пропагандни политически етикети и персонални имена без семантика и съдържание. Това е пропастта която ни разделя от цивилизования свят.
  —цитат от коментар 66 на irobot

  Това ли имаш предвид:

  До коментар [#63] от "Хималайка": наистина постъпихме тъпо, че не ви избесихме, а после не ви погребахме сред взривените останки на комунистическите бетонни мастодонти. ...., защото да убиеш комунист е Божия намеса, ......на правешкия лизгар и неговата ипостаса - Бокучовекът.
  —цитат от коментар 64 на г-н Думанов


  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 72. 72 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Неутрално

  До коментар [#70] от "Norman Granz":

  Страхотно! А ти през това време си участвал с оръжие в ръка в съпротивата срещу комунизнма.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 73. 73 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  До коментар [#71] от "Alarmstufe: Rot":

  Съжалявам, В диалог с теб изказът би бил по-друг, но с твари, които под вънкашен вид и име ново периодично тролят из форума културата на изразяване се радикализира. Дори един от най-благите църковни отци навремето е възкликнал - "защото с тези трябва да разговаряме така..."

  CONTADOR GRATUITO!
 74. 74 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2197 Неутрално

  До коментар [#70] от "Norman Granz":

  Евала! Нищо друго не може да се каже за този пост

 75. 75 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  То си се знаеше.
  Умни държави красиви не влизат в ЕС капан за да сетне излизат.

  Британия се спаси навреме,
  но истински великите нации чeкат вън.
  Пред чакалня за ЕС зона.
  Свободни от инак неизбежни преговори за exit.

  Те си се знаят.
  Знаем си ги

  "Самият Съюз е вече кредитор от последна инстанция.

  Процесът на това превръщане тече от май 2018 г. и
  приключи през май тази година с приемането на регламента
  за новите източници на приходи на ЕС.

  Те ще влязат в сила през април 2021 г.
  Като условие за участие на отделните страни членки в плановете и
  схемите за възстановяване и заеми.

  ЕС един вид също подкупва политическите ръководства на страните,
  за да примат те такива неща като премахване на данъчната конкуренция между тях, въвеждане на нови данъци и общо регулиране на работните заплати."

 76. 76 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  До коментар [#72] от "Alarmstufe: Rot":

  Значи щом някой не е станал Митко Палаузов с обратен заряд няма право да подчертава комунистическата юродивост и принадлежност на част от сегашните управляващи начело с премиера? Вероятно всеки трябва да представи предварително подготвено СиВи с подробна справка за личните му приноси в антикомунистическата борба, а ако това не е станало, то няма право да се брои за антикомунист? Такива бяха автобиографичните справки на активните борци против фашизма и капитализма, като към края вече се изкарваха изпечени бойци в прогимназиална възраст. Човек може да бъде против комунистите и техните съвременни мутации и само на база лични убеждения, да е лично потърпевш от комунистически престъпления срещу семейството му, да осъжда и да не забравя престъпленията на комунистите срещу България и българите, а не да търси компромисни варианти и решения. Може и трите заедно...
  Та, твоята версия - "ти, като не си се въоръжил и лично не си гръмнал някой шеф на Първо у-ние в главата и поради това няма, какво да говориш", няма как да работи. Най-малкото, защото комунистите говореха по този начин, като в огромната си част лъжеха.

  CONTADOR GRATUITO!
 77. 77 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2086 Неутрално

  Авторът като цяло е прав, но пазарните механизми не работят там, където липсват контролните механизми на държавата.

 78. 78 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Весело

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Прекрасен политиконом Станчев пише:

  "ЕС един вид също подкупва политическите ръководства на страните,
  за да примат те такива неща като премахване на данъчната конкуренция между тях, въвеждане на нови данъци и общо регулиране на работните заплати."

  ____________________________________
  Bottum Line след [#75]:

  Неподкупните страни седят настрани.


 79. 79 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Неутрално

  В България отдавна няма свободна пазарна икономика тя е заместена от феодално/ мутренска такава. Огромна армия от чиновници и лемури зависеща от държавния бюджет и нищожна средна класа, държавата разпределя и генерира увеличаваща се корупция. Липсата на креативна средна класа е очевидна тя е съставната част на гражданското общество. За липсата на доверие към държавата и между самите членове на обществото да не говорим!

  klimentm
 80. 80 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  До коментар [#77] от "volarok":

  В случая не става дума дори за контролни механизми а за чиста проба разпределение на бюджетни средства и на тези от ЕС в посоки към “наши” предприятия и фирми.

  klimentm
 81. 81 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4448 Неутрално

  До коментар [#76] от "г-н Думанов":

  Това, което се опитвам да кажа е много просто - в държава, в която не е имало никога сериозни дисиденти (като изключим горянското движение веднага след 1944 г.), имаше 1 млн. партийни членове (със семейстевта - 4 млн. от общо 8 млн. население), да изтъкваш, че някой бил бивш комунист (при положение, че Командира ти е женен за партийна секретарка, единият ти вожд сега е с тежък комунистически номенклатурен произход, а другият - бивш Живковски прокурор), е меко казано, нелепо.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 82. 82 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Не, феноменът не е баш локален.
  Както казват е интернационален.

  Има species... от античко время... или 1848... или 1917... или 1944... или 1989...
  не подлежащи на еволюция.
  По-точно:
  устойчив щам, сит & fit паразит, без особена нужда от борба
  for survival of the fittest

  До коментар [#56] от "irobot":
  До коментар [#45] от "Хималайка":

  Кондьо и сие са продукт на една субкултура от началото и средата на 90-те, възникнала около криминална дейност с помощта на широко затворените очи на държавата. Това беше музика за тираджии и ченчаджии, която набра масова популярност в пост-2001 ерата, с шоуто на дългия и чалга турнетата по стадионите.

  Единствената причина за някакви положителни културни промени в момента може да бъде по-широката отвореност на границите към външния свят, в буквалния и в информационния смисъл. Външната култура в някаква степен елиминира и замества патриархално-балканската ориенталщина.

 83. 83 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Елементарен, както винаги. Почти всичко, което е написал е неверно. И преди не беше кой знае какъв икономист, но тук виждаме доста голяма крачка назад. Явно няма да се научи никога. Природата не разпределя равномерно способностите, а икономиката изисква мислене /икономическо/. Затова в България никога не е имало добри икономисти с местно образование. Абсолютни невежи и некадърници, които се кичат с академични титли, преподават на бедните студенти навсякъде, където има икономически специалности. В УНСС, УБИТ, СУ и др. е пълна катастрофа. Може би целият архаичен преподавателски състав трябва да бъде изхвърлен на улицата, като се започне с комунягите, доносниците и всякакви самозванци.

 84. 84 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4212 Неутрално

  До коментар [#79] от "klimentm":

  Точно наблюдение, че ако се прави анализ от гледна тока на политическата икономия, не бива да се пропуска социалният елемент на участието на различните слоеве от населението в икономическия и политическия живот, разпределението на доходите като наложил се механизъм и т.н. Разбира се, че наличието на жизнена среднакласа е определящо за развитието на здрава икономика и общество.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на crq18506084
  crq18506084
  Рейтинг: 842 Неутрално

  До коментар [#11] от "cinik":"В ББР има над 1 милиард на държавни предприятия. Всеки назначен от ГЕРБ директор има указание да трупа там парите на държавното дружество или ведомство, за да идват "едни наши мъжленца" и да ги вземат под формата на кредити."Където са намесени ГЕРБ, винаги идеята е да се откраднат едни пари.
  —цитат от коментар 22 на Norman Granz


  Вие така не правите!
  Как ги разбираш тези неща с краденето!
  Сега поне остава нещо, след вас нищо.
  Като стана дума, кмета къде изчезна, Дневник да не са го съкратили?
  Само на мен ли липсва?

 87. 87 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  ...в държава, в която не е имало никога сериозни дисиденти (като изключим горянското движение веднага след 1944 г.), имаше 1 млн. партийни членове (със семейстевта - 4 млн. от общо 8 млн. население), да изтъкваш, че някой бил бивш комунист (при положение, че Командира ти е женен за партийна секретарка, единият ти вожд сега е с тежък комунистически номенклатурен произход, а другият - бивш Живковски прокурор), е меко казано, нелепо.
  —цитат от коментар 81 на Alarmstufe: Rot


  Съгласен съм - просто е. И след като е толкова просто, просто тези хора нямат право да ни "пазят от комунстите" и в същото време да признават "приносите" на комунизма под някаква форма. Изборът е прост - откровено заявяват, че са си с комунистическа закваска и си действат по начина, описан в материала на Станчев. Електоратът няма да ги разлюби толкоз... Другият избор също не е толкова сложен и го направиха много лидери в Средна Европа - късаш си ризата, плюеш върху комунистическото евангелие и поемаш по нов път без да се съобразяваш с ДС, етнически балансьори, руска агентура и резиденти, носталгици и пр. Но, както и ти самият виждаш, продължаваме да живеем в странна обстановка, където комунистите без да късат с миналото си, мимикрират е насаждат на някой, дето и хал хабер си няма да е комунист вина, че бил подкрепял комунизма. За това и казвам, че самите ни управляващи в момента не знаят, какви са.
  Казваш за Иван Костов, че бил женен за партийна секретарка... Ми, да я бяхме извлекли за яката навремето и да я заровим до Вела Пеева. Само че Костов и преди, и сега трудно допуска компромиси с коми -миналото, а не е бил член на Партията. Какво му е номенклатурното на Хр. Иванов? Дядо му е бил полит-емигрант в СССР, където е убит от своите комунистически дружки. Майка му се връща компрометирана в България и семейството му само губи от "позора" на майката, чиито баща следва грешната линия. Това са съдби съвсем различни от тези на охранените комунистически отрочета, които при всеки режим са били добре. Ако аршинът ти за съдене на комунисти е еднакъв, то тогава мери първо с него онези от горния списък.

  CONTADOR GRATUITO!
 88. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 89. 89 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2268 Весело

  "... "просветените" и "високообразовани" лилави другари"
  До коментар [#45] от "Хималайка":

  A мутрокомунистите слушат Ивана и псуват като каруцари. Говорят български като втори език, чели са само Винету и "възраждат културата".

  Шапки долу!!!

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 90. 90 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7308 Неутрално

  "През 2020 г. връщането е към някакво идеализирано състояние на страната от последните години на комунизма."
  И то главно благодарение на ученика на Тодор Живков. Десет години начело на държавата, много пари се изляха от Европа, а тука застой, като в блато.

 91. 91 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 17 Неутрално

  До коментар [#5] от "Шакир Зулов":

  Да, особено Пендачанска е страхотен специалист по макроикономика! Че и даровита певица е!

 92. 92 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1286 Неутрално

  До коментар [#14] от "Анти Шишковци":

  Това политическо фентъзи полага в сценария на националната драма далечна стратегия, каквато в България нямя кой да измисли. Страната си съществува по силата на краткосрочни импровизации, в съответствие със сезонните настроения на градското население (село вече няма). За да се промени и кономиката, а с нея и политиката, трябва
  стадна смяна на чипа (обявено от патил човек).

 93. 93 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#3] от "boevbisser":

  Не съм съгласен, напротив, доста слаба статия. Разбирам желанието му да анализира дефектите на управлението, това "някак си естествено парламентът се премести в къщата на ЦК на БКП" е факт, но наглостта, арогантността и некадърността, продажността на ГЕРП и свързаните му субекти, прави прави другите аналогии с България от преди 1989 г. постни и несъстоятелни.
  Разбирам също, че Красен Станчев досега се крепи на лют антикомунизъм (ако така може да се нарече отношението му към всичко, свързано с България до 1989 г.), както и това, че много други хора яхнаха същата вълна, но мисля, че е крайно време да се върнем към обективността и да наричаме нещата с истинските им имена, така, както са. Само един пример - понеже се споменава Филчев - кой е Филчев и защо е такъв?

 94. 94 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#22] от "Norman Granz":

  Този път съм съгласен - за съжаления няма никакви изгледи, причини или факти, поради които да се надяваме на обратното....

 95. 95 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#27] от "volarok":

  'що комунист - нали те били "убили дядо му"? :-D :- D :-D

 96. 96 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Любопитно

  До коментар [#79] от "klimentm":

  "В България отдавна няма свободна пазарна икономика"

  Кога и къде е имало някога "свободна пазарна икономика!? Да можеш да произвеждаш/търгуваш с морфин, кокаин, Новичок, "мамата на бомбите", полоний, уран или "правата на другите" (свобода, избор, труд, семейство, живот).
  Кога ще спреш с тая утопия "свободна пазарна икономика? Или утопията "комунизъм" е заменена с утопията "пазар"?


  "Липсата на креативна средна класа е очевидна тя е съставната част на гражданското общество."

  А наличието на креативна "висша класа" и иновативна "нисша класа", априори се изключват от гражданското общество?! Всъщност, коя е движащата сила на икономиката - "среднистите" (еснафството на средната класа) или "рисковите играчи" от нисшата и висшата класа?

 97. 97 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  До коментар [#96] от "wanderer":

  Добре де дай друга алтернатива на ик. развитие която може да генерира растеж който и е причината за подобряването на качеството на живот изобщо? Как може по друг начин да си обясним ставащото? Не съм казал че всичко това ще е вечно или безалтернативно, просто това е схемата която най добре работи за сега!

  klimentm
 98. 98 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5650 Неутрално

  вече израсна ново поколение, това че възрастните продължават да се цепят към миналото си е тяхна работа, в това число и анализаторите, някои на възраст и с номенклатурно минало.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK