Проф. Георги Каприев за македонския въпрос: България не бива да бъде стилизирана като враг

Проф. Георги Каприев

© Велко Ангелов

Проф. Георги КаприевПрез 2020 г. думата "история" навлезе ударно в публичния речник във връзка с наложеното вето от българската страна на старта на преговорите за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз заради спор за общата ни история. По темата разговаряме с проф. Георги Каприев. Интервюто е направено с писмени въпроси и отговори.


Сред думите на 2020 г. година се откроиха ударно "история, българската история". Вашият прочит на споровете на историците?


- Длъжен съм да започна с уговорка. Аз съм историк, но на философията. Философ, диалогизиращ с осъществено философско мислене. Когато българският публичен речник се оставя да бъде ударен от думата "история", питам като философ, от кое нейно значение се удря? От самото протичане на събитията, от разказите за него или от науката история, която, напомням, се дефинира като методологично изследване на миналото въз основа на критично анализирани източници - възникнала през XIX век и преходила през множество парадигми? Боя се, от никое сред тях.
"Историята", за която питате, е мито-публицистичен конструкт, идващ пак от XIX век и съзнателно поддържан в някои култури, сред които и българската. Той е векът, в който се генерират нациите,
под въздействие на тогавашния либерален и иновативен национализъм.


В нашия регион корен пуска "немската" формула за нация: общата кръв и общата земя. Това тук означава разбиване на идеята за единия род, рода Христов, фиксирана в Османската империя чрез понятието рум миллет: общността на ромеите, православните християни. Национализмът инфектира източноправославното мислене. Домогва се сепариране от останалите ромеи, успоредно с придобиването на собствена държавно-политическа власт. Българските публицисти от това време успяват да внушат тъждество между "гърци" и "фанариоти", тоест Вселенската патриаршия, която обаче по това време е в конфликт с гръцката държава и нейните претенции. Един изгоден за времето си ход.


За днешния масов българин това пропагандно отъждествяване е превърнато в исторически факт. Подмяната е налице даже в публикацията на учредяващия Българската екзархия ферман от 1860 г., излязла от печатницата на вестник "Македония" през 1870 г. В "Образ на царскыӥ ферманъ за решеніето на Българскый въпросъ" се забелязват симптоматични измествания в превода. Ако на гръцки и турски е написано за разногласие между Ромейската патриаршия и изповядващите православието българи, на български четем за препирни между "Гръцката патриаршия" и "православните българи". Впрочем там, където е казано, че се учредява обособено църковно отделение (τμῆμα) или кръг (daire), на български пише "особен Духовен окръг".


Все примери, потвърждаващи думите на Петко Славейков, "успокоил" Гаврил Кръстевич, смутен от промените в проектоустава за Екзархията: "Кротко, бай Кръстевич, не правим църква, държава правим." Конструирането на действителната държава става обаче по друг формат.


"Македонският въпрос" стана описателно име на проблема. Защо възниква македонският въпрос - ако на Берлинския конгрес наистина над милион българи са оставени извън пределите на новоучредяващата се българска държава, надали е било защото лорд Дизраели или Горчаков са мразели българите или пък са спорели по научните тълкувания на историята?


- Македонският въпрос възниква именно около учредяването на Екзархията. За отделянето си от ромеите българите нямат друг критерий освен езиковия. Неслучайно тогава се полагат неимоверни - и накрай успели - усилия по конструирането на литературния български език. Ферманът от 1860 г. скрупульозно - до отделни села и махали - описва границите на Екзархията. Не е трудно да се види, че това са тъкмо езикови граници. Сред тях попадат Нишката, Пиротската и Велеската епархия.


Член 10 от фермана постановява възможността да се добавят и неупоменати диоцези, но след допитване до населението и при поне 2/3 от "православните жители", пожелали "в своите духовни работи да се подчиняват на Българския Екзархат". По тази схема се добавят Скопската, Охридската и Битолската епархия.


Когато прелиминарният Санстефански договор от 3 март 1878 г. заявява: "България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско", неговите
автори нямат друг мерител за "българско" освен екзархийските епархии. Било е ясно, че този предварителен документ ще бъде реално-политически коригиран. Което и става с Берлинския договор, подписан на 13 юли 1878 г., тоест четири месеца по-късно.


Дипломатите на тогавашните "Велики сили" не мислят в етнически категории, не се водят от морални или емоционални подбуди, а прилагат геополитически критерии, следващи, разбира се, и от техните държавнически интереси.


Въведената от екзархийската идеология перспектива довежда до парадокса да се мисли за единен
етнос главно през некодифицирания език, от която перспектива се реконструира и историята на етноса, който именно, а не държавната граница, да дефинира обема на българската нация. Масовото съзнание продължава да припознава като нейни компоненти и Вардарска Македония, и т.нар. Западни покрайнини, услужливо забравяйки и събитията след 1878 г., и учредяването на Югославия през 1918 г. Затова се заговаря за "над милион българи, оставени извън пределите на новоучредяващата се българска държава" и се настоява за обща история до 1944 г.


Защо е важно да не се употребява в официалните документи понятието македонски език?


- Тъкмо затова е важно. Защото главно по този начин може да се поддържа съзнанието за източноправославните граждани на Република Северна Македония като принадлежни към модерната българска нация. Независимо че патриотите на тази идея, стига да могат да четат гладко български, не биха могли без речници да се ориентират в съвременния книжовен македонски език, както се е конституирал през последните 75 години. Споменатият парадокс е налице и тук: гледайки през език, мисли се територия, населявана не само от източноправославни, и култура, правена не само от тях.


"Историята се пише от победителите" - твърдят, че тези думи са на Чърчил. Историята същевременно претендира да е наука, както и вие отбелязахте. Как става това? Двустранната българо-македонска комисия от историци също се нарича научна...


- Думите са много по-стари от Чърчил и се появяват във времена, когато историята е просто селективен (и затова идеологизиран) разказ. Сега има историческа наука. Онези членове на комисията, които познавам, са добри професионалисти. Но са поставени в позиция, гротескна за академичния учен.


Кога се затяга възелът на македонския въпрос, кои са грешките на България и кои на международните фактори? Питам, тъй като чуждестранни дипломати доста смело посочват българските вини, оценявайки събития отпреди повече от век - от епохата на националните държави, от гледната точка съвременните европейски принципи и ценности?


- Затягането започва с учредяването на новата българска държава през 1879 г. Понеже питате за политика и дипломация, да кажа: не може да става дума за вини, а за адекватна или неадекватна перспектива и съответно позиция. Във всеки случай официалните днешни български недоволства и изисквания са дефинирани по модел, неадекватен още през XX век.


Въпрос на професионална компетентност ли е, че гръцката дипломация успя да наложи своята визия, например за името на Република Северна Македония, а българската не?


- Че гръцките дипломати и политици са несравнимо по-подготвени от българските, е очевидно. Там поне от столетие се формира социален слой, образоващ и подготвящ се специално за такава кариера. Република Гърция има своите няколко ясно формулирани цели, от които не се отклонява никое правителство.


Какво направи гръцката държава по отношение на македонския си въпрос? Формулира една политико-административна претенция: Μακεδονία, съответно западна, централна и източна, е административен регион, покриващ почти цяла Северна Гърция. За всеки читав политик е ясно, че такова дублиране на името е неприемливо.


При въпроса за националния флаг гръцките дипломати успяха да облекат днешния гръцки ретрограден национализъм, който не е по-хрисим от днешния български, отново в приемлива дреха. Като всички, и гърците не бяха чували за Звездата от Вергина до 1978 г., когато бе разкрита гробница, евентуално на Филип II. Върху едно погребално ковчеже, щитове и няколко монети се разчита този знак, тълкуван като владетелски герб. От 1987 г. той - върху син фон - е флаг на гръцка Македония, малко след това - и официално. Днешните гърци слагат в своя трезор Филип и Александър, макар тъкмо те да разрушават онова, което произвежда историческия им ореол - полисна Елада.


Но те не представиха "заграбването" като похищение на история, а отново най-вече като административен проблем. Гърците формулираха политически грамотно точно две изисквания, не отстъпваха, не променяха в движение и получиха каквото търсеха.


Какво направи българската държава? Унесе се в разнопосочни и сантиментални жалби за кражба на история и език. Те, във всеки случай през XXI век, не могат да бъдат преведени вменяемо. Включително на съвременен български, както виждаме.

Проф. Георги Каприев

© Велко Ангелов

Проф. Георги Каприев


Нищо рационално ли няма според вас в българската позиция?


- Онова, което все още придава някаква убедителност на българската позиция, е наличният "език на омразата" към България и българите. И тук се направи грешка. Не се прокара разлика между враждебността в частни излияния на разни кръчмарски бабаити и медийни кресльовци, от една страна, и, от друга, в официалните държавни и партийни документи заедно с публичните изявления на съответните лидери, независимо дали в момента са на власт или не.


Ефективно би било да се настоява стилизирането на България като враг дефинитивно да отпадне от втората група: подобна установка е непоносима в политически съюз, какъвто е Европейският. Тогава би получила валидност и голяма част от исканията за ревизиране на учебниците в Република Северна Македония. Дилетантското говорене затлачи и тази, иначе съществена, тема.


Наистина е натрапчиво сатанизирането в Република Северна Македония на българите - това слово на омразата психологически феномен ли е за изграждане на своя идентичност чрез отделяне от другия, от лошия, или чисто политическо средство?


- Все пак между гръцкия национализъм и българския или македонския има разлика. Гръцкият формулира себе си ето как: "Ние сме по-добри от всички възможни други." Нашият се заявява така: "Добри сме, защото другият е по-калпав." Тук "другият" трябва да бъде посочен.


По силата на конюнктурни мотиви в политическата пропаганда на Северна Македония той засега се оказва България и българите. Тотална неистина е, че там българомразието е масово. Познавам интелектуалната ситуация и твърдя, че това е оптическа илюзия или просто лъжа. Плакатната доктрина за македонската национална идентичност се базира върху типа национализъм, на който се основава и производството на българската, ала през XIX век. Те го правят със закъснение от 120-150 години и затова изглежда неадекватно - защото е анахронистично. Но мигар реакцията на днешните български патриотари към македонската пропаганда не е от същия десен?


Две тези влизат в противоречие за решаване на "македонския въпрос": да гледаме напред и да оставим историята на историците; и другата - гледането напред е продължение на историята. Какво трябва да направи българската дипломация, за да бъдат зачетени историческите факти и същевременно да се ускорят преговорите за членство в ЕС на РСМ, за което няма спор?


- Не искам да съм на мястото на българските дипломати, не знам как ще изплуват от кашата, в която сами се потопиха.


На първата част от въпроса ще се опитам да отговоря така: Родът на баща ми е от Анхиало (след 1930 г. - Поморие). В края на юли 1906 г. градът става жертва на вълната антигръцки погроми: жителите оказват съпротива, но лумва пожар, изгаря почти целият град, има стотина преки жертви, следват репресии, закрива се митрополията, емигрират десетки фамилии.


И сега какво? Трябва ли потомците им да се втренчат в тази трагедия, да се определят чрез нея, да искат да черпят символен капитал, авторитет или даже привилегии от там? Нищо подобно. Те са взрени в настоящето и бъдещето си и желаят да бъдат оценявани чрез онова, което правят и планират.


Българските и македонските национал-идеолози не са така. Защото са некадърни да творят достойно настояще и да градят мобилизиращи стратегии, те черпят ресурс единствено от историческото минало. Едно митологизирано и манипулирано минало, трябва да признаем. Ако бяха някакви други, нещата биха си отишли по местата. Историческата наука би вършила спокойно присъщата ѝ академична работа, политиката нямаше да има за централно измерение историята, а нейни сегменти биха залегнали като основа на перспективно насочена традиция или като коректив за тази традиция. Къде ти!


Но споровете за историята възпрепятстват ли днешното самоопределяне на населението на Република Северна Македония? Ако предците на днешното население на РСМ от времето на Берлинския конгрес и войните за национално обединение са се самоопределяли като българи, това пречи ли днешното
население да се самоопределя както желае?


- Боя се, че принципно отговорих на тези въпроси, но пак ще поясня. Необходимо е да се прави разлика между етническа и национална причастност, при което никоя от тях няма характера на природен закон. Днешното идеологическо самоопределяне на славянското население в Република Северна Македония минава през исторически обосновавана национална идентичност при съзнателно сближаване на двете понятия.


Това не е само анахронистично, то е и непродуктивно. Същото трябва да се каже и за българското националистическо мислене. "Предците", тоест предните три-четири поколения, сигурно са имали основания да се заявяват като принадлежни към дадена културна или държавно-политическа общност. Техният избор не е фаталистично предопределящ. Да не забравяме, че след II век провинциалните римски граждани са били десетки хиляди. Някои от тях са населявали и тези земи. Подобна смяна на перспективата може да ни подсети за скорошната структурираност на понятието "нация" и неговите флуктуации.


Как прогнозирате, че ще се развие този болезнен и за двете държави проблем, за да може РСМ да започне преговорите за присъединяване към ЕС, за което няма спор?


- Отварянето на присъединителна процедура е съществено важно и за ЕС, и за региона, и за България. Желая да станем свидетели на неинфантилни, хладнокръвни и професионални действия от дипломатите и на двете страни по спешно изработване на формула и програма, решаващи действителния проблем.


Проф. д.ф.н. Георги Каприев (1960, Бургас) завършва философия в СУ и преподава там от 1992 г. Специализирал е в Кьолн и Париж. Основател на философската византинистика в България. Ръководил е (2002-2012) комисията "Византийска философия" на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на 27 книги на български и немски. Носител на
националната награда "Питагор" в категория "Хуманитарни и социални науки" за 2020 г.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (227)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Обективно, Северна Македония е враг и това няма да се промени с някаква професорска реторика.

  В проучване, което само Дневник не публикува, над 60% от македонците смятат, че Северна Македония не трябва да се отказва от териториалните си претенции спрямо България.

 2. 2 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 38 Неутрално

  Северномакедонците свикнаха да ни правят на маймуни.
  Никакви отстъпки на подобни политики!
  Вето и това е. Докато не им уврат тиквите

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3927 Неутрално

  Много подготвен мой съгражданин, за съжаление журналистката не бе на ниво, дори не разбираше какво се отговаря, и задаваше повтарящи се въпроси...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3209 Неутрално

  Поредното носене на вода от девет баира с кандърма да отстъпим.
  Вярно е, че гръцките дипломати са по-подготвени от нашите, но нямаха и гласовита предателска клика.

  Еретик
 6. 6 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  "" О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?""
  Това Паисий Хилендарски го е написал през 1762г.
  А днес едни либерали ни обясняват как българската нация се появила чак след освобождението през 1878г. и пишат ли пишат глупости отричайки се от 1300 години национална българска история.

 7. 7 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  "" О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?""
  Това Паисий Хилендарски го е написал през 1762г.
  А днес едни либерали ни обясняват как българската нация се появила чак след освобождението през 1878г. и пишат ли пишат глупости отричайки се от 1300 години национална българска история.

 8. 8 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 924 Неутрално

  И без вето ни смятат за враг от десетилетия, за половин век така са им
  промили мозъците че няма шанс да се променят.Никакви отстъпки по
  темата, доказали са че от добро не разбират !!!

 9. 9 Профил на Светослав
  Светослав
  Рейтинг: 587 Неутрално

  И все пак редно ли е хора самоопределяли се за българи, сега да ги пишем за македонци, за да паднат по-добре на македонските национални митове и легенди. И от кога има македонска нация и език. На това не прочетох отговор.

 10. 10 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3209 Весело

  До коментар [#9] от "Светослав":

  "И все пак редно ли е хора самоопределяли се за българи, сега да ги пишем за македонци, за да паднат по-добре на македонските национални митове и легенди. И от кога има македонска нация и език. На това не прочетох отговор."
  ============
  Гоце Каприевски го е казал по-витиевато - хубаво е и европейско.

  Еретик
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  Не знам защо не се канят учени, които са специалисти в езикознанието или историята. Тъй като тук нищо не се казва за Цариградската конференция, ато нещо, което опорвергава тезата, че етническите граници са очертани само върху църковното деление. Британски зокументи за конференцията показват внимателно проучване на административни и данъчни документи и на борбите преди Екзархията.

  "Известна е например тезата, че българското народностно и национално съзнание в Македония и в други западни земи било създадено от Българската екзархия. Английските дипломатически и консулски доклади напълно опровергават тази теза. Те разкриват наличието на българско националноосвободително движение в Македония далеч преди образуването на Българската екзархия."
  https://electronic-library.org/articles/Article_0163.html

 13. 13 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Неутрално

  Колко показателно :)))
  Отново дотичаха герберо-хуйловци и се започнаха да се обиждат. Автократичните режими винаги използват историята по свой начин и в тяхна полза. Историята винаги е била най-фалшивата „наука“ по всяко време и за всички народи.

  "Чуждестранен агент"
 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2145 Любопитно

  Нещо нищо не разбрах от интервюто (иначе леко за четене) —> ако идеята му е била, да каже, че нещо така не се прави, то е изпълнено.
  Апропо, защо няма интервюта по проблема с хора професионалисти точно в този проблем, както учени, така и дипломати?
  Все повече оставам с впечатлението, че едва ли не Бг е пълна с грамотни и знаещи как бързо и успешно да решат проблема ама незнайно защо, все с нещо друго се занимават?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5650 Неутрално
 16. 16 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Проф. Каприев е учен и интелектуалец от световна класа. Но по национални въпроси кръвта вода не става - той е от гръцкия род Теологос, намерил приют в България, но приел гръцкия национализъм и модерно фанариотство, говорещо за християнството като за "гръцката вяра".. Не бих го прел като съветник специално по тези въпроси.

  Свободата, Санчо...
 17. 17 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално
  "...защо няма интервюта по проблема с хора професионалисти точно в този проблем"

  До коментар [#14] от "DDR":

  Защото на Дневник много им се иска да бъде казано нещо, което специалист по темата няма как да го каже ;)

 18. 18 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#13] от "putinxujlo":

  Тази тема Ви е много чужда, съветвам Ви да се подготвите с малко световна литература по въпроса, и заповядайте пак да коментирате, с по - малко лозунги и повече факти.

 19. 19 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  Също така не разбрах смисъла на примера на опожаряването на Поморие (което е като реакция на андартските изтъпления). Както виждаме, наследниците пазят ревниво спомена за това опожаряване и на дали ще са склонни в името на бъдещето, да кажат на децата и внуците си, че пожара е възникнал не от погром а от незагасена лула.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 20. 20 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2372 Неутрално

  Проблемът е, че в Северна Македония ни смятат за враг и преследват всички, заявили че са с български корени и българско самосъзнание. Под преследват имам предвид буквално преследват, дори вкарват в затвора. Българската държава 30 години нищо не направи да се популяризира и да се "върне" в Северна Македония. Трябваше да имаме партия там, да имаме НПО-та там, да имаме телевизия и вестници там. Това не е случайно, а под давление на нашите западни приятели. Общо взето, нашите политици продадоха българския интерес за пореден път.

 21. 21 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5525 Любопитно

  Заедно с общото минало трябва да работим за общото ни бъдеще.

  [email protected]
 22. 22 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5525 Любопитно

  Отношенията със Скопие трябва да бъдат специален приоритет на българската политика – външна, стопанска, културна, образователна… Т

  [email protected]
 23. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3080 Неутрално

  Така наречената българска позиция на така наречените български
  дипломати и властимащи ИЗОБЩО НЕ Е БЪЛГАРСКА
  и НЯМА НИЩО ОБЩО С БЪЛГАРИЯ

  Това е ОБСЛУЖВАЩА ЧУЖДИ - РУСКИ И СРЪБСКИ ИНТЕРЕСИ политика

  която се планира и ръководи ОТВЪН - от МОСКВА

  Затова е и цялата й карикатурност и неефективност

 24. 24 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#5] от "Костадин Иванов":

  Най - интересното е че в Гърция компромисът за името се смята за отстъпление от позициите им, а Ципрас за предател. Но в България се наложи мнението че гърците са постигнали пълен успех в 30 годишния спор и че гърците са велики.

 25. 25 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Така наречената българска позиция на така наречените българскидипломати и властимащи ИЗОБЩО НЕ Е БЪЛГАРСКАи НЯМА НИЩО ОБЩО С БЪЛГАРИЯТова е ОБСЛУЖВАЩА ЧУЖДИ - РУСКИ И СРЪБСКИ ИНТЕРЕСИ
  —цитат от коментар 23 на Hawaii

  Едно си баба знае, едно си бае, да не би руснаците да пишеха и говореха разни фантазии за "единството" на ЕС или да приемаха разни нонпейпъри като Чехия и Словакия, най-големите износители на русофобия днес?

  Свободата, Санчо...
 26. 26 Профил на nix1130
  nix1130
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Чета и не вярвам на ушите си. Ума коментатор/блогъри в този онлайн вестник дето живеят с македонизма от времето на Даме и Яне. Ще тропат по масата ще викат Охи и ще пуцат и ще пекат македонска наденица. Сакън бе чиляци, бе в 21 век сме.
  Онези по вардарието не са И НЕ ИСКАТ да са българи. 3то поколение учи че те са кокошките а ние сме яйцата. Демек ние сме произлезли от тях щот са по-древни. И това не е въпрос от сега, от преди или от по-преди а проблем на 200 години. Когато не е имало РС Македония. Прочетете писмата на П.Р Славейков. Айде малко по-лекинко с парата да не гръмнете

 27. 27 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Неутрално

  До коментар [#18] от "zxp53317185":

  съветвам Ви да...
  ▪️▪️▪️▪️

  Съветвам ви да съветвате нещо само на близките си. Или оставете съветите си за собствена ви употреба.
  Не ви съветвам какво да правите, когато вие започвате да влизате в историята на Русия.

  "Чуждестранен агент"
 28. 28 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 904 Весело

  Поредният смешник, който няма необходимата компетентност по темата, но има желание да се изходи.
  Така де, пуловерчето от 5 лева боцка и ще е добре да бъде сменено с нещо по-качествено. А качеството струва пари, а парите идват с навеждането. Питайте в редакцията на Думник.

  Мома, връщай 12 и 12А!
 29. 29 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Чета и не вярвам на ушите си. Онези по вардарието не са И НЕ ИСКАТ да са българи. 3
  —цитат от коментар 26 на nix1130

  Не е вярно това, има над 100 000 получени български паспорти от онези от повардарието. А те се получават срещу доказан и деклариран български произход. Има и такива в Албания, около Поградец, от другата страна на Охродското езееро, те също не са малко. Просто сърбоманите в Северна македония са по кресливи и по-организиран, техни са медиите, те са във властта и парите са у тях.

  Свободата, Санчо...
 30. 30 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#27] от "putinxujlo":

  Кои сме "ние", които сме влизали в историята на Русия?
  Вие се почувствахте засегнат че сме коментирали историята на Русия и затова решихте (напълно некомпетентно) да коментирате историята на България?

 31. 31 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1739 Неутрално

  "Проф. Георги Каприев за македонския въпрос: България не бива да бъде стилизирана като враг"

  Това е единственото ясно и категорично изречение в писанието на автора.
  Да, това е така. 75 години властите в РСМ облъчваха населението с концепцията че са една изключителна, единствена антична нация и че съседите им на изток са окупатори, фашисти и т.н.
  Шапка им свалям за последователността на действията, но фактите и истината говорят за нещо съвсем различно.
  За съжаление всичките им действия са в наш ущърб. И въпреки нашите опити за установяване на добросъседски отношения.
  Единственото, което ние можем да направим е да отстояваме позициите си.
  Другото ще бъде предателство спрямо нашите предци, проливали кръвта си за Родината.

  Panta rhei....
 32. 32 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Важно е в Скопие да приемат фактите, че в този си югославски вид нямат място в ЕС. След това ще е лесно. И трябва да има Пътна карта в отношенията с България, оформена като 35-та Преговорна глава.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 33. 33 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Важно е в Скопие да приемат фактите, че в този си югославски вид нямат място в ЕС. След това ще е лесно. И трябва да има Пътна карта в отношенията с България, оформена като 35-та Преговорна глава.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 34. 34 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Важно е в Скопие да приемат фактите, че в този си югославски вид нямат място в ЕС. След това ще е лесно. И трябва да има Пътна карта в отношенията с България, оформена като 35-та Преговорна глава.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 35. 35 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 38 Неутрално

  Тези до две години ще се разпаднат. От територията са емигрирали около близо 1/2 от цялото население.
  За какъв ЕС реват

 36. 36 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Неутрално

  До коментар [#30] от "zxp53317185":

  Вие се почувствахте засегнат че сме коментирали историята на Русия и затова решихте
  ▪️▪️▪️▪️▪️

  Не ми пука вашето мнение изобщо:))
  Първо разберете се със своята историята. И когато сте разберете, сидите тихо и не учите никого.
  Разбрали сега за какво реч иде?:)

  "Чуждестранен агент"
 37. 37 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Това явно е Гугъл транслейт, а Вие сте обикновен трол.

  С "нашата историята" сме "се разбрали", но ако имате възражения или допълнения - моля повече факти и по - малко лозунги ;)

  ...и по възможност на книжовен български или какъвто и да е друг език, понеже сте труден за разбиране.

 38. 38 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 904 Неутрално

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Ушанка, тук не е Северна Нигерия и не си ти човека, който ще казва на другите какво да правят.
  Ако не ти допада, винаги можеш да се върнеш на село в Сибир, не ли?

  Мома, връщай 12 и 12А!
 39. 39 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 38 Неутрално
 40. 40 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  След като руската империя е изградена с преписи на български религиозни книги, старобългарски език, наречен църковно-славянски, български език наложен за официален 1722 г. от Петър 1, то и македонците копират руските кражби.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 41. 41 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Неутрално

  До коментар [#37] от "zxp53317185":

  С "нашата историята" сме "се разбрали
  ▪️▪️▪️▪️▪️
  😂😂🤣🤣🤣
  Виждам

  "Чуждестранен агент"
 42. 42 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1923 Гневно

  Интересно как би отговорил проф. Каприев на въпроса има ли в РСМ българи и ако има, защо не им се признава това право? За разлика от сърби и други етноси.

 43. 43 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Разочарование от Жоро Каприев буди у мен това интервю. Не ми се влиза в дебат по причините за постройките му, още повече, че вече някои "пропуквания" са отбелязани в постовете дотук. Все пак, не мога да не отбележа, че тръгването в интервюто от фермана на Екзархията (и акцентите с разминаванията в превода...?! ) няма как да затрият факта, че Охридската книжовна школа е там, където Е. И - логично при съответното допитване през XIX век тамошното население се определя като българско, Ехзархията само възражда просветеността, вече съществувала в по-добрите предосмански времена.
  И още една бележка - този пример с подготвяната по сто години поколенческа гръцка дипломация се дава като аргумент, но уви - не става. Определящо е как се възпитава тази дипломация, на какво стъпва. И ето, професоре, защо у невъзпитаният дипломатически български народ е нарицателно за притворство понятието "византиец": съвременната гръцка доктрина стъпва на лъжливата брошура Attention aux Balkans! издадена в Букурещ 1876. Това творение не случайно е анонимно, но неговият съставител/и владеел перото и опевидно бил от правителствените гръцки кръгове, превели я тутакси и на френски и английски. Там сме представени като безкнижен варварски народ, без история и вяра, с помрачено от робството съзнание, а Тракия и Македония - за гръцки земи. Картите на Киперт и Шафарик са обявени за лъжливи, нападките към българите изобилстват. Подобни тези са в основата на дипломатическата пропаганда, довела до Берлинския конгрес. Всичко това е описано от Иван Дуйчев, Цочо Билярски. Да, предпочитам не дотам обиграна в подмяната на истината дипломация, пък била тя и с големи традиции. Затова поздрав на Каприев и неговия amicus Plato.

 44. 44 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#41] от "putinxujlo":

  Виждаш, ама не разбираш ;)

 45. 45 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Ние българите много искаме да си научиме историята, но на 09.09.1944г. България е окупирана от съветската армия и българския държавен архив е взет от руснаците които и до ден днешен не искат да ни върнат архива. Путин лично заяви, че българския държавен архив бил военен трофей и нямало да ни го върнат.


  В навечерието на 70-годишнината от края на Втората световна война въпросът за ограбените от Русия български архиви отново става актуален. Георги Папакочев разговаря с председателя на Държавна агенция "Архиви" М. Груев:
  Нeпосредствено след 9 септември 1944 година от пристанището в Лом специална част на Трети украински фронт изнася за Москва 130 чувала с „трофейни“ български документи, които са разпределени в различни руски архиви. Доколкото липсват всякакви описи и номера на отнетото, остава неясно какво точно съдържат документите, каква ценност представляват за историческата наука и къде точно са складирани те.

  От 2004 година насам българската държава прави опити да си върне архивите или поне да се сдобие с техни копия, но досега Русия игнорира тези искания. Председателят на Държавната агенция „Архиви“ Михаил Груев смята, че е нормално всяка държава, независимо от историческата си съдба по време на Втората световна война, да има правото да си възстанови документалното наследство: „Проблемът не е само български, а стои пред почти всички държави, окупирани от Червената армия. Странното е, че отношението на Москва към настояванията на всяка страна е индивидуално – към някои е по-враждебно, но спрямо България то е по-скоро равнодушно“, пояснява пред Дойче Веле историкът.

  Груев все още няма обяснение на въпроса, по какъв принцип руснаците са подбрали докментите, които са задигнали от България: „Голяма загадка е например това, че в изнесените чували е попаднал и архивът на Съюзната контролна комисия, която е действала в България след Първата световна война. Тези книжа са свързани с плащането на репарациите по силата на Ньойския договор в периода 1919 – 1928 година. Вероятно много от документите са били известни на съветската агентура в България – известно е, че са имали доста добра представа къде и какво точно да търсят – но при подбора видимо е имало и елемент на случайност“, пояснява историкът.

  Бившият председател на Държавната агенция „Архиви“ Мартин Иванов преди време изнесе в печата данни, че у руснаците е попаднала и документацията на Германския научен институт от 1939 до 1944 г. В нея е имало списъци на българите, изучавали немски език, които след 1945 година вероятно са били репресирани. И още: взети са били и документи, свързани с "бялата емиграция" в България - руснаци, намерили убежище в страната след Първата световна война. Впоследствие част от тези хора са били арестувани и изпратени в ГУЛАГ.

  Изненади могат да дойдат от руските архиви, свързани с периода 1944/45


  Войници на Червената армия празнуват края на войната
  Михаил Груев твърди, че за България далеч по-важни са оригиналните руски архиви, имащи връзка с България, както и протоколите от разпитите на регентите, министрите и на целия царски елит. Веднага след 9. 9.1944 тези хора са били обстойно „прослушани“ от руските тайни служби край Москва и след това върнати обратно в България, за да бъдат предадени на т.нар. Народен съд. „Протоколите от тези разпити обаче са собственост на руската страна и за съжаление ние не можем да претендираме за тях. Именно оттам очаквам по-големи изненади, тъй като сведенията в тях ще хвърлят повече светлина върху случилото се през бурните дни и месеци на 1944-1945", смята шефът на държавния „Архив“. Той припомня как в началото 90-те години на миналия век български изследователи все пак са успели да влязат в специалните руски архиви и да прочетат „нещичко“. По-късно обаче, при Путин, режимът на достъп до тях бил затегнат силно: „Подборът на хората, които се допускат до тези фондове, е строго субективен и се определя от руската страна“, допълва Груев.

  През 2011/12 година Държавната агенция „Архиви“ е изпратила запитване до руската ФСБ /наследничката на КГБ/ дали при тях има български архиви, но отговор не е последвал. При посещението на Путин в България през 2008 година се появиха информации, че при разговор с тогавашния президент Георги Първанов, руският му колега дискретно го предупредил, че отварянето на архиви на КГБ „може да донесе немалки разочарования за българската страна“. Михаил Груев вижда в тези твърдения по-скоро опит за медийна сензация. Той е съгласен, че от фондовете на КГБ и ГРУ/Главно разузнавателно управление/ вероятно могат да се научат някои нови подробности за руската агентура в България и кои българи са работили за нея през и след войната, но като цяло тези данни не са нещо непознато за българското общество: „Официално думите на Путин пред Първанов никога не бяха потвърдени, но вероятно най-срамните страници ще са свързани с наследниците на БКП, замесена в чистки и политически убийства през ХХ век по съветски образец“, отбелязва по този повод в авторския си сайт desebg.com разследващият журналист Христо Христов.

 46. 46 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5794 Неутрално

  До коментар [#8] от "valtoro":

  Ние не искаме да променяме идентичността на сегашните македонци. Искаме те да спрат да променят идентичността на някогашните БЪЛГАРИ!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 47. 47 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  "Какво направи българската държава? Унесе се в разнопосочни и сантиментални жалби за кражба на история и език. Те, във всеки случай през XXI век, не могат да бъдат преведени вменяемо. Включително на съвременен български, както виждаме."

  Поредния интелегентен човек, който казва неща, видими за всеки, който има желание да помисли, преди да почне да плещи поредните дивотии по т.н. "македонски въпрос".
  Кой може да възрази срещу казаното:

  "Какво направи българската държава? Унесе се в разнопосочни и сантиментални жалби за кражба на история и език. Те, във всеки случай през XXI век, не могат да бъдат преведени вменяемо. Включително на съвременен български, както виждаме."

  Глупости и дивотии, никой на никого не може да "открадне историята", още по-малко в 21-век, с изключение на видни историци като шкембе войвода или недоучения евродепутата Джамбазки, който освен че милее за братята македонци, обича да кара колата си бая подпийнал или да замеря протестиращите, вероятно също в не съвсем трезво състояние. Всеки, който има интереси в областта на историята може да прочете в десетките богати и авторитетни световни, както и в нашите добри научни библиотеки налични документи. В наши дни това е възможно да стане и в дигитална форма, без да излезе от дома си и да разбере коя държава и народ кои са, каква им е историята от създаването до наши дни, какво се е случвало през годините, кои са им героите, духовните водачи, писателите и държавниците и т.н.
  Кой може да "окраде" тези източници - очевидно никой с изключение на тези, които преживяват ( и не зле следва да се каже) от тяхното "опазване" - например паратизиращите на тази тема българско и македонско ВМРО-та.
  Иначе редовия българин без никакви проблеми отива на охридското езеро, пие македонска ракия, замезва с македонски мезета и много обича да му тупат с македонските тупанчета.
  По същия начин т.н. македонци, с кеф си взимат български паспорт ( къде от любов, къде за да шетат свобдно из ЕвропатаИ и с жив интерес продават своите зеленчуци на нашия пазар, а напоследък се опитват, че и успяват, да се наместат с техните ракии у нас.

 48. 48 Профил на didimitrov
  didimitrov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Поредна статия на Дневник в албума “Подкрепяме македонизма”

 49. 49 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Национализмът инфектира източноправославното мислене.
  ******************************************************

  Позициите на проф. Каприев са много смислени и заслужават вниманието ни, но горният цитат е, мако казано, смущаващ...Жалко, че журналистката е пропуснала да попита своя събеседник дали ще мислим събитията около скандала с РСМ през призмата на християнската теология, а не през призмата на светското мислене. Пропуснала е да попита дали проблемът днес е в нежеланието ни да се обединим верски, а не политически и икономически...
  Жалко! Би било особено интересно да видим дебат между проф. Каприев и достойни, смислени негови опоненти!

  Мараба, С-ДС доносници!
 50. 50 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Що дириш в български сайт ? Айде като не ти изнася, стягай багажа(умствения, макар и лек) и към форума на новая газета.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 51. 51 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  Не трябва, но ние - българите сме враговете. А след 50 години, там ще се говори само албански. Изкривено и погромито самосъзнание имат "северномакадонците".

 52. 52 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Весело

  По силата на конюнктурни мотиви в политическата пропаганда на Северна Македония той засега се оказва България и българите. Тотална неистина е, че там българомразието е масово. Познавам интелектуалната ситуация и твърдя, че това е оптическа илюзия или просто лъжа.
  ********************************************************

  Не знам коя "интелектуална" ситуация познава проф. Каприев, но аз, като човек с македонски корени, тълпи от братовчеди в Охрид и Битола, с които общувам активно, защото повечето от тях работят за мен в РСМ, смея да се усмихна снизходително на тази академична халюцинация ;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на chvor_s
  chvor_s
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#26] от "nix1130":

  Писмата сме ги чели.Подробно и с анализ.Научен.И те НЕ показват там да има ,,македонци".Писмата са писани по конюнктурен,бързо изяснен спор,между хора,които са искали по-предно място в българското общество тогава.Щото всички дето развявате писмата наблягате на ,,македонското"в тях,ма не споменавате българското.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Неутрално

  До коментар [#45] от "constatator":

  Ние българите много искаме да си научиме историята, но на 09.09.1944г. България е окупирана от съветската армия
  ▪️▪️▪️▪️▪️▪️
  Бла- Бла Бла Бла........
  А за 1878 нищо не искате да кажете????:))
  А за своя Димитров нищо не искате да научите?
  За 1963 година и за 16а република нищо не искате да научите?
  Вие сте толкова умни , че учите всички наоколо:)).
  И германци, и румънци, и турци ... и американци и британци ... :))
  Само в собствения си дом не можете да оправите нищо. Румъния вече ви изпревари......

  "Чуждестранен агент"
 57. 57 Профил на brighty
  brighty
  Рейтинг: 36 Неутрално

  Византийската специализация на коментиращия господин вероятно стои в основата на този натрапчив глобалистки релативизъм: "Предците", тоест предните три-четири поколения, сигурно са имали основания да се заявяват като принадлежни към дадена културна или държавно-политическа общност. Техният избор не е фаталистично предопределящ. Да не забравяме, че след II век провинциалните римски граждани са били десетки хиляди. Някои от тях са населявали и тези земи. Подобна смяна на перспективата може да ни подсети за скорошната структурираност на понятието "нация" и неговите флуктуации." Изборът на дедите ни от географската област Македония да се наричат българи според този анхиалски симпатяга не бил "фаталистично педопределен" :) Вероятно и неговият избор да е мъж не е фаталистично предопределен, допускам, че в момента може би се чувства като една брадясала и философстваща дама. Дали обаче този негов нефатилистичен избор се споделя от всички? Едва ли. Иначе е впечатляващо усърдието на редакцията да изнамира всякакви релативисти и полуакадемични изкопаеми, за които българският род, памет и история струват колкото една месечна стипендия на Сорос.

 58. 58 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2276 Весело

  До коментар [#50] от "Deadpudding":

  Що дириш в български сайт ?
  ▪️▪️▪️▪️▪️▪️
  Защо сте срамежлив? :))) Нали интернет същото е български?!:))))))

  "Чуждестранен агент"
 59. 59 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7293 Неутрално

  "гръцките дипломати и политици са несравнимо по-подготвени от българските, е очевидно. Там поне от столетие се формира социален слой, образоващ и подготвящ се специално за такава кариера."
  Така е, гърците никога няма да хванат случайни хора от улицата, още по-малко от мафията и да ги сложат начело на държавата, както правим ние. Затова и Борисов се е превърнал в мярка на неграмотност и некадърност в ЕС.

 60. 60 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Весело

  Но пък си и човек без необходимият интелектуален капацитет и емоционална интелигентност да преценя заобикалящата действителност обективно и достоверно, за разлика от професора, така че ... не се знае
  —цитат от коментар 55 на Сенсей НАНАЙ


  Сенси, нямам никакви претенции за интелектуален капацитет и емоционална интелигентност, но имам бизнес в РСМ и най-малко два пъти месечно съм там, в собствения си офис, на родната земя на прадядо ми. Поради което впечатленията ми не са "интелектуални", а са напълно директни. И категорични. По-конкретно - и най-големият тъпанар-патриотар в България / количеството е под 1% от сънародниците ни, уви, има и такива кретени сред нас.../ не мрази турците така силно, както поне 50+% от македонците в РСМ мразят българите и всичко българско. Да, знам, че така са възпитавани, възпитавани с насилие да забравят себе си, но фактът си е факт. Така че проф. Каприев е гледал и говори за някаква друга, халюцинативна Македония, не е тази, която аз виждам със собствените си очи...

  Мараба, С-ДС доносници!
 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 891 Неутрално

  "" О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?"" Това Паисий Хилендарски го е написал през 1762г. А днес едни либерали ни обясняват как българската нация се появила чак след освобождението през 1878г. и пишат ли пишат глупости отричайки се от 1300 години национална българска история.
  —цитат от коментар 7 на constatator


  Винаги съм се питал -кое е довело до нуждата Пайсий да пише подобно нещо през18 век. Единственото ми обяснение ,че българина се е отродил много преди 18 век. Не знам дали тогава се е имал за македонец ,но феномена не е от 1945 г или днес.

 63. 63 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Весело

  Винаги съм се питал -кое е довело до нуждата Пайсий да пише подобно нещо през18 век. Единственото ми обяснение ,че българина се е отродил много преди 18 век.
  —цитат от коментар 62 на log_on


  Не е зле да прочетеш не само цитата, а и Историйцата на Паисий, там е отговорът на твоето терзание.
  Успех, след "Винету" - втора прочетена книга си е явно постижение, 100% нагоре!

  Мараба, С-ДС доносници!
 64. 64 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 891 Неутрално

  [quote#63:"Манчо"][/quote]

  Задоволява ме и отговор в едно изречение- за какъв /като етнос/ се е имал българина преди тази и даже по времето на тази книжка.

 65. 65 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  "Плакатната доктрина за македонската национална идентичност се базира върху типа национализъм, на който се основава и производството на българската, ала през XIX век. Те го правят със закъснение от 120-150 години и затова изглежда неадекватно - защото е анахронистично."
  Ами от това става ясно, че с такива разбирния от 19 век, С.Македония няма място в политическо образование от 21 век. да се преразгледат типа национализъм и тогава са добре дошли.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 66. 66 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  До коментар [#64] от "log_on":
  Задоволява ме и отговор в едно изречение- за какъв /като етнос/ се е имал българина преди тази и даже по времето на тази книжка."" "" "" ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Можеш да прочетеш какво са писали историци и летописците на Римската империя за българите.

  В „Хронография“ на византийския летописец Йоан Малала пише: „пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, 3000 души“.[2] Това сведение е отразено и в старобългарския превод на „Илиада“, направен по времето на цар Симеон Велики в Преславската книжовна школа. Йоан Цеца - "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин." (ГИБИ10 с. 104)

  Йоан Малала и Йоан Екзарх направо твърдят, че Ахил е бил българин (ДЯК ком. с. 211)

  Зонара, речник
  "Пеонци - латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи."

  Йоан Цецас, „Хилиади”
  "Пеонците са българи".

  Михаил Аталиат - „История”
  ...мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название...",
  "...българите са мирмидонците..."

  Касиодор (VI век, римски историк) пише, че "Българите са стар мизийски или илирийски народ"

  Лаоник Халкондил (Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древният и най-големият от всички народи. "Сега те биват наричани българи”, казва той.

  Фулко, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г.
  "Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" -
  „Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”.

  карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).
  Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.

  Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 г. (МАВ с. 51-52).

  Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че "българите са стар мизийски или илирийски народ".

  В «Кратко житие» на Св. Климент Охридский (Охридска легенда, Legenda Ochridica) авторът - охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи...»

 67. 67 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Весело

  [quote#63:"Манчо"]
  —цитат от коментар 64 на log_on
  Задоволява ме и отговор в едно изречение- за какъв /като етнос/ се е имал българина преди тази и даже по времето на тази книжка.[/quote]

  Извини ме, забравих, че капацитетът ти е едноизреченен....българите преди, по време и след тази книжка се имат за българи. Но през втората половина на 18 век процесите на елинизация в контактните области, обитавани от българи и гърци / по една случайност, ахххх!, това е именно Македония!/ стават видими с просто око. Затова ПХ пише книгата си. Тя е пробългарска и антигръцка /а не антитурска, както биха очаквали профаните/. И трансформира елинизирането в процес на патриотичен подем. Можеше да го узнаеш сам, ако имаше мозък за да го разбереш, когато са те карали да четеш книгата насила в училище...
  Извинения за непосилното количество изречения!

  Мараба, С-ДС доносници!
 68. 68 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 891 Неутрално

  До коментар [#64] от "log_on":Задоволява ме и отговор в едно изречение- за какъв /като етнос/ се е имал българина преди тази и даже по времето на тази книжка."" "" "" ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Можеш да прочетеш какво са писали историци и летописците на Римската империя за българите. В „Хронография“ на византийския летописец Йоан Малала пише: „пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, 3000 души“.[2] Това сведение е отразено и в старобългарския превод на „Илиада“, направен по времето на цар Симеон Велики в Преславската книжовна школа. Йоан Цеца - "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин." (ГИБИ10 с. 104)Йоан Малала и Йоан Екзарх направо твърдят, че Ахил е бил българин (ДЯК ком. с. 211)Зонара, речник"Пеонци - латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи."Йоан Цецас, „Хилиади”"Пеонците са българи".Михаил Аталиат - „История”...мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название...","...българите са мирмидонците..."Касиодор (VI век, римски историк) пише, че "Българите са стар мизийски или илирийски народ"Лаоник Халкондил (Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древният и най-големият от всички народи. "Сега те биват наричани българи”, казва той.Фулко, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г."Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" -„Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”.карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 г. (МАВ с. 51-52).Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че "българите са стар мизийски или илирийски народ".В «Кратко житие» на Св. Климент Охридский (Охридска легенда, Legenda Ochridica) авторът - охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи...»
  —цитат от коментар 66 на constatator


  Оки.Разбрах го това,но то се интерпретира сега.
  Аз питах нещо много простичко. За какви са се имали българите преди 1762 г. като етнос ,та да се стигне до този труд и спонтанен призив от Паисий.

 69. 69 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Любопитно

  Разбрах го това,но то се интерпретира сега.
  —цитат от коментар 68 на log_on


  Наричаш цитати от исторически извори "интерпретации"? И твърдиш, че си разбрал нещо?
  Сигурен ли си, че си разбрал нещо от тези купчини изречения?

  Мараба, С-ДС доносници!
 70. 70 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Неграмотен историк...

  "В нашия регион корен пуска "немската" формула за нация: общата кръв и общата земя."

  Нито е нова формулата, нито е немска, нито е уникална за наши-вашия регион.

  "Това тук означава разбиване на идеята за единия род, рода Христов,
  фиксирана в Османската империя
  чрез понятието рум миллет:
  общността на ромеите, православните християни."

  Куп глупости наведнъж...
  Пишман историк фиксиран в османска история.
  Не преди, не след, а в бивше нашествие: османска.

  Обективната историческа база за сравняване и оценка е
  поне 2000 годишна: Христовите философия, пример, етика, вяра и завет
  към човеците.
  А около 300 години преди Христа е имало Първа световна империя,
  Македонската, завладяна от робовладелската Римска.
  Затова и днес "Македония" не може да се подмине/прескочи.

  Псевдоисторикът ползва крив ориентир: османски.

  Не познава историята на Българската държавност, Православна църква,
  писменост и култура, но "съобразява".
  Големи Български не точно царства, Три царства... плюс Две републики.

  Християнска общност през вековете, но и съперничество, войни,
  са реални, между:
  Източна Ромейска империя - латиноезична, многоезична, гръкоезична, пак латино... ;
  Български Царства - разбира се, многоетнични.

  917 г:
  Българската православна църква обявява автономност, призната и на Запад ;
  След цар Борис I... Симеон Велики е Цар на Българи и Гърци.
  Ромеите са отделно: в съседната източна Ромейска империя (и в западна).

  Ето какво казва Световната "западна" история по въпроса.
  The Timetables of History by Bernard Grun et al.

  917 AD
  Bulgarian Orthodox Church...
  Simeon: Tzar of Bulgarians and Greeks

  "Национализмът инфектира източноправославното мислене."

  Инфектрира и югославното, и западославно, и север славно.
  Личи си.

  "Домогва се сепариране от останалите ромеи,
  успоредно с придобиването на собствена държавно-политическа власт. "

  О, santa simpli...

  Няма сепариране от останалите ромеи.
  Огромна Българска държава е съществувала редом и по-късно в съюз с Ромейската империя.
  Кубрат е учил заедно с младия ромейски император Иракли в Константинопол.
  След което се връща и оглавява Голяма България.
  Двете държави са в 50-годишен съюз за защита против нашествия от Изток.
  Кубратова (Курт) България: от Кавказ до Басра, Персийски залив,
  с помощ от васални гранични племена "курти" (кюрди?).

  Гробницата на Кубрат Велики е край река Днепър.
  Гробницата на Аспарух Велики - също там.

  Аспарухова България се простирала от река Днепър, на юг чак до Коринско море,
  с река Дунав по средата. Константинопол: отделно суверенно, на Изток.

  Друг Кубратов син основал Голямата Волжка България.
  Трети Кубратов син, с безброй българи, посетил Маджарско (Буда и Пеща),
  па кривнал на юг и се установил в Македония, сред Аспарухови българи.

  Четвърти Кубратов син Български... в Северна Италия.

  "Освободителните" мисии на Русия/СССР в и около България,
  от Иван Лилов, юрист

  "Българските публицисти от това време успяват да внушат тъждество
  между "гърци" и "фанариоти", тоест Вселенската патриаршия,
  която обаче по това време е в конфликт с гръцката държава
  и нейните претенции."

  Пак глупости.
  Гръцка държава има чак в началото на 19 век, спретната от велики (затихващи)
  сили: Османска Турция, Русия, Англия, Австрия, Прусия.
  Общи и единични борби против пет века османско "владичество" много.
  Тогава, по-късно, и по-рано:
  постоянни борби за власт и влияние в Константинопол и отвъд.
  Гръцка държава е нямало, но е имало автономна Гръцка православна църква,
  различна от Вселенската в Константинопол.

  Християнската империя на Константин Велики започва като цяла Римска,
  мултиетнична, разбира се, с Латински: официален език.
  След разделянето на империята, Латински продължава да доминира
  като официален в Източната, няколко века.
  Управлението е мултиетнично в смисъл че се редуват "алтернативни" династии.

  След няколко века в Константинопол взема връх Гръкофонщина.
  Майката (Ирина) на император... детронирала сина си и се наместила в трона.
  Православно, така да се каже.
  Жадна за престъпно величие, предложила се за булка на Карл Велики.
  Оферта неконсумирана.

  Така дошъл ред на век 10ти.
  Тракийци, македонци, ромеи, българи... решили че нещо трябва да се направи.
  Един подбрали букви за Нова азбука, фонетична,
  други подобрили азбуката, а трети: усъвършенствали.

  Нова писменост - за Новия завет.
  А не като преди (само с пагански азбуки, езически, от Вехта ера).

  Настъпил Златен век на Българската книжнина.
  И на Българската фонетична реч, естествено.

  От край до край на Балканите: от Черно море до Адриатическото.
  Отвъд Дунав... далече на север... изток и запад.

  "За днешния масов българин това пропагандно отъждествяване е превърнато в исторически факт."

  Лелей... фашистки изказ.
  Масово опростчване

  масов македонец
  масов сърбин
  масов грък
  масор руснак
  масов китаец
  ...
  масов професор

  Анатема.

  В Цивилизацията Човеците са Индивидуални, бре...
  професоре

 71. 71 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 891 Неутрално

  До коментар [#69] от "Манчо":

  Никой не наричам и нищо не отричам. Питам, обикновения българин по села и махали за какъв по етнос се е имал преди този ''възвеличаващ го труд'' на Пайсий.Който казва точно така -защо се срамиш ,че си БЪЛГАРИН. Т.е. когато някой се срамува от нещо той го отрича и/или го заменя с друг по- престижен термин или желание за принадлежност към друг етнос.

  Дори и днес го има масово това -300 г. след Пайсий.

 72. 72 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Весело

  До коментар [#69] от "Манчо":Никой не наричам и нищо не отричам. Питам, обикновения българин по села и махали за какъв по етнос се е имал преди този ''възвеличаващ го труд'' на Пайсий.Който казва точно така -защо се срамиш ,че си БЪЛГАРИН. Т.е. когато някой се срамува от нещо той го отрича и/или го заменя с друг по- престижен термин или желание за принадлежност към друг етнос.Дори и днес го има масово това -300 г. след Пайсий.
  —цитат от коментар 71 на log_on


  "Пайсий"? Дори името на Паисий не можеш да напишеш правилно, но имаш самочувствието да мъдруваш по темата?
  Уауууууу, страхотен виц! Ти, впрочем, как се самоопределяш към днешна дата, интелектуалецо? Викинг? Викинг със смокинг? Или си горд българин?

  Мараба, С-ДС доносници!
 73. 73 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 891 Неутрално

  [quote#72:"Манчо"][/quote]

  Мдам.Нямаш адекватен отговор по въпроса и за да не блесне некомпетентността ти се хвана за запетайката и почна разводняването.Оки.Чувствай се свободен от отговор по този въпрос.Не е нечовешко да си си признаеш,че не знаеш.

 74. 74 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Любопитно

  [quote#72:"Манчо"]
  —цитат от коментар 73 на log_on
  Мдам.Нямаш адекватен отговор по въпроса и за да не блесне некомпетентността ти се хвана за запетайката и почна разводняването.Оки.Чувствай се свободен от отговор по този въпрос.Не е нечовешко да си си признаеш,че не знаеш.[/quote]

  Кое не знам? И коя е твоята компетентност? Кой е твоят адекватен отговор? Пайсййй?

  Мараба, С-ДС доносници!
 75. 75 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  До коментар [#71] от "log_on":Никой не наричам и нищо не отричам. Питам, обикновения българин по села и махали за какъв по етнос се е имал преди този ''възвеличаващ го труд'' на Пайсий.Който казва точно така -защо се срамиш ,че си БЪЛГАРИН. Т.е. когато някой се срамува от нещо той го отрича и/или го заменя с друг по- престижен термин или желание за принадлежност към друг етнос."" "". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  „История славянобългарска“ (оригинално заглавие: Историѧ славѣноболгарскаѧ ѡ народе и ѿ цареи и ѡ стыхъ болгарскихъ и ѡ въсехъ деѧнїа ї битиа болгарскаѧ).

  Паисий Хилендарски е писал защо, и е писал само за българи, гърци и сърби. За македонци Паисий не е писал. Защо ли?

  "" Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе. Така и много пъти сърбите и гърците ни укоряваха, че нямаме своя история.”

 76. 76 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  .....Българската държава 30 години нищо не направи да се популяризира и да се "върне" в Северна Македония. Трябваше да имаме партия там, да имаме НПО-та там, да имаме телевизия и вестници там. Това не е случайно, а под давление на нашите западни приятели. Общо взето, нашите политици продадоха българския интерес за пореден път.
  —цитат от коментар 20 на Stargate


  Кой би го направил? Майцепродавците от БСП ли? Или сърбомана Борисов?

 77. 77 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  ....Аз питах нещо много простичко. За какви са се имали българите преди 1762 г. като етнос ,та да се стигне до този труд и спонтанен призив от Паисий.
  —цитат от коментар 68 на log_on


  Дори и в сегашни дни въпросът ти е малко сложен за не малко хора. А представяш ли си какво чудо е било преди 300 години?

 78. 78 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Проф. Каприев е учен и интелектуалец от световна класа. Но по национални въпроси кръвта вода не става - той е от гръцкия род Теологос, намерил приют в България, но приел гръцкия национализъм и модерно фанариотство, говорещо за християнството като за "гръцката вяра".. Не бих го прел като съветник специално по тези въпроси.
  —цитат от коментар 16 на Bornagain


  Благодаря за разяснението, това обяснява странните и озадачителни думи „Това тук означава разбиване на идеята за единия род, рода Христов, фиксирана в Османската империя чрез понятието рум миллет: общността на ромеите, православните християни. Национализмът инфектира източноправославното мислене.“

  Като ги прочетох се сетих за скандалното слово на цариградския поп, който громеше етнофилетизма пред президента ни.

  Също така Каприев е в грешка за гръцката дипломация и гръцките интереси: те се провалиха — гърците, до Ципрас, отстояваха да не се допусне име на държавата съдържащо думата „Македония“!

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 79. 79 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2220 Неутрално

  Да ви имам балансираната журналистика. Къде са ви статиите в Македония представящи българската истина. Само за амтибългаризъм ли има кинти?

 80. 80 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Любопитно

  .Аз питах нещо много простичко. За какви са се имали българите преди 1762 г. като етнос ,та да се стигне до този труд и спонтанен призив от Паисий.
  —цитат от коментар 68 на log_on


  Дори и в сегашни дни въпросът ти е малко сложен за не малко хора.
  —цитат от коментар 77 на historama


  Сериозно? Познаваш ли човек, който изпитва затруднения със самоидентификацията си? Как се самоопределяш ти?

  Мараба, С-ДС доносници!
 81. 81 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1286 Неутрално

  До коментар [#29] от "Bornagain":

  Айде, да не бъркаме изгодата с породата. Къде са тези
  паспортоносители? У Македония. Освен това, самата процедура се приема като вид унижение и предателство. Никой публично не показва български паспорт, камо ли да се похвали. Абна българска политика, която се оказва антибългарска в крайна сметка.

 82. 82 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2939 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":Така наречената българска позиция на така наречените български дипломати и властимащи ИЗОБЩО НЕ Е БЪЛГАРСКА
  и НЯМА НИЩО ОБЩО С БЪЛГАРИЯ
  >>> До тук съм съгласен. ...По-нататък пак си свърнал на любимата тема за вечните врагове на българския народ - сърби и руснаци. Каприев поне е поставил Дизраели и Горчаков ( руския канцлер, от когото и Бисмарк се е учил ...) на една плоскост- и двамата не ги било грижа изобщо за българите и гледали само интереса на империите си.

 83. 83 Профил на zidar
  zidar
  Рейтинг: 297 Неутрално

  До коментар [#64] от "log_on":

  E, за какъв се е имал, според теб??? Речи да чуем!
  По-глупаво питане тук отдсвна не съм срещал. Пък и настоятелно. Много си зле.

 84. 84 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  "Република Гърция има своите няколко ясно формулирани цели, от които не се отклонява никое правителство."

  Или гърците си имат национална доктрина, нещо като крайъгълен камък във външната им политика, от която никоя политическа сила не й идва на акъла да се отклони. За разлика от Българско.

  Дори и РСМ има нещо като национална доктрина - тесни връзки с емигрантите от своите земи в чужбина - Америка, Австралия. И си имат много силно лоби в САЩ.

  Имаме ли си ние "национална доктрина"? Не, нямаме. Защо ли? Ами защото у нас най-важното е, че русия ни е освободила, и че несправедливо България не е на 3 морета.

 85. 85 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2939 Неутрално

  До коментар [#37] от "zxp53317185":и по възможност на книжовен български или какъвто и да е друг език
  >>> Човекът претендира, че е московчанин и даже руснак. Тук руският език не се толерира, пък бил той и рожба на старо българския:) Та научило Пхуйлото български и атакува агресивно идеологическия враг и гербопутинистите.

 86. 86 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2637 Неутрално

  Какво бива и какво не бива, няма значение.
  България Е стилизирана, като враг.

 87. 87 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2155 Любопитно

  Имаме ли си ние "национална доктрина"?
  —цитат от коментар 84 на historama


  Кои "ние", бе, пич? Нали е толкова трудно да се самоидентифицираме, сам изплю тази мъдрост тук преди минути - кои са тези "ние"?
  Бразилец ли си, швед ли си? Или някой хуйло на Путин, дето само него сънува?

  Мараба, С-ДС доносници!
 88. 88 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Имаме голям проблем с историята ни като наука, за което не са виновни хората, а т. нар. ни историчари. Средновековното кралство Франция обединява франки, паризи, нормандци, бургундци, баски, бретонци, и още много други. Обединена Германия от 19 в. обединява прусаци, баварци, померанци, силезийци и какви ли не още! Италия от 1861г. е нещо подобно, изобщо почти всички европейски държави, включ. и миниатюрното Велико херцогство Люксембург.
  Средновековна България не е била по-различна. Обединителното звено са били българите на кан Аспарух, но на място е имало някакви племена, считали се за славини, севери (май близък до българите народ), гърци, траки, мизийци, власи, а по-късно печенеги, кумани, и т.н. Куберова България се появява по същото време, и само век по-късно се обединява с Българския каганат.
  Защо си вярваме, че всички в Българското царство са били българи. По-точно ще е ако приеме, че всички, които плащали данъци на българския цар били негови поданици.
  Всъщност отново за българи започва да се говори едва в 1870г., във връзка със султанския ферман за българска екзархия.

 89. 89 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2939 Неутрално

  До коментар [#62] от "log_on":кое е довело до нуждата Пайсий да пише подобно нещо през 18 век.
  >>> Ами долу горе същото като днес- стремежа за отъждествяване с някой по-славен род и народ. Във форума има поне няколко уважавани колеги, които са половин българи(по майка или по баща..), но предпочитат да се изявяват като гърци, евреи, все народи с наистина по-древна и дали много повече известни имена в световната история.
  Това не е само наш феномен.

 90. 90 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До 87: "...Нали е толкова трудно да се самоидентифицираме, сам изплю тази мъдрост тук преди минути - кои са тези "ние"?..."

  "Ние", българската нация. Която е съставена от няколко етноса: българи, арменци, турчеещи се мюсюлмани, евреи, власи, всички те с "българско гражданство", или всички те представляващи българската НАЦИЯ.
  Нещо против?

 91. 91 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До 86:"atmanpg"...Какво бива и какво не бива, няма значение.България Е стилизирана, като враг...."

  Оставам с впечатление, че до оня ден (годината на председателството, и дипломатическата офанзива на Борисов) не го знаехме.

 92. 92 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  До коментар [#57] от "Brighty":
  "Впечатляващо е усърдието на редакцията да изнамира всякакви релативисти и полуакадемични изкопаеми, за които българският род, памет и история струват колкото една месечна стипендия на Сорос."

  За съжаление Дневник са последователни в защитата на антибългарския македонизъм.
  И се питам , възможно ли е в Македония да има вестник , който да отстоява българската позиция? Разбира се , не. Това е абсурдно. В Македония няма свобода на словото , защото има теми табута по които не може да се пише и не може да има дебат. По тази причина Македония не отговаря на елементарните политически изисквания да има дори статут на кандидат за членство в ЕС , а камо ли да почва да преговаря. В Македония и днес се преследват всички , които открито се определят като българи. Те биват уволнявани и нямат достъп до медии и държавни учреждения. България трябва да обвини Македония в дискриминация на хората с българско самосъзнание в тази страна , които открито се наричат и обвиняват като предатели и изменници от страна на македонските власти и медии.
  Определено Македония не е демократична страна. Затова тя няма място в ЕС. Това трябва да е основния мотив на България против членството на Македония в ЕС , а историческите спорове, които са второстепенни. Ако Македония беше демократична страна , отдавна нямаше да има исторически проблеми , защото историческата истина щеше да излезе наяве. Едното с другото имат пряка връзка. Само в една недемократична държава може да властва тоталната историческа лъжа.

 93. 93 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#84] от "historama": "...Имаме ли си ние "национална доктрина"? Не, нямаме. Защо ли? Ами защото у нас най-важното е, че русия ни е освободила, и че несправедливо България не е на 3 морета...."

  4 минуса. сигурно някои форумисти знаят, че имаме бг доктрина. И коя е тя?

 94. 94 Профил на xwf15689419
  xwf15689419
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи българи, моля, приемете днешната реалност, че съществуват македонци и македонски език. От другата страна на границата, в Македония хората се декларират като македонци. Те уважават българите като наистина истински братя. Те очакват братята им българи да ги приемат като македонци. Вече не сме еднакви. Преди бях с родителите си, но сега искам да бъда себе си, сама, независима. Не искам някой друг да ми казва какво съм или как мога да се чувствам. Гърците сега ни се смеят. Наблюдават ни като глупаци. Нека да им покажем и на останалия свят, че можем да бъдем като истински братя, ние като македонци, вие като българи.

 95. 95 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3209 Неутрално

  До коментар [#86] от "atmanpg":

  "Какво бива и какво не бива, няма значение.
  България Е стилизирана, като враг."
  ===========
  Направо е сатанизирана. И не само в РСМ, а и в някои наши сайтове.

  Еретик
 96. 96 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  До коментар [#82] от "тулса":
  "Дизраели и Горчаков ( руския канцлер, от когото и Бисмарк се е учил ...) на една плоскост- и двамата не ги било грижа изобщо за българите и гледали само интереса на империите си."

  Бисмарк се е учил от Горчаков на дипломация докато е бил посланик в Русия, когато в същото време Горчаков е бил външен министър.
  Що се отнася до интересите на империите, похвално е от твоя страна признанието , което правиш , че последна грижа за руските дипломати и руския царизъм е била съдбата на българите.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  ......
  1. В Македония и днес се преследват всички , които открито се определят като българи. Те биват уволнявани и нямат достъп до медии и държавни учреждения. България трябва да обвини Македония в дискриминация на хората с българско самосъзнание в тази страна , които открито се наричат и обвиняват като предатели и изменници от страна на македонските власти и медии.

  ...2. Определено Македония не е демократична страна. Затова тя няма място в ЕС. Това трябва да е основния мотив на България против членството на Македония в ЕС , а историческите спорове, които са второстепенни. Ако Македония беше демократична страна , отдавна нямаше да има исторически проблеми , защото историческата истина щеше да излезе наяве. Едното с другото имат пряка връзка. Само в една недемократична държава може да властва тоталната историческа лъжа....
  —цитат от коментар 92 на tacheaux


  Сложих ти (+), макар че с първата част съм абсолютно съгласен, с втората с някои резерви. Но мнението ти изобщо не е лишено от логика, върху него може да се поспори, но би трябвало да е тема на междудържавни разговори на най-високо ниво. И е много по-важно за нас като бълкари, и за страната ни, отколкото дали македонския е български или не (реално поради неприятни за нацията ни стечения, българският и диалектът от Вардарско от 1879г. се развиват в различни посоки).

 99. 99 Профил на jony
  jony
  Рейтинг: 517 Неутрално

  В крайна сметка, братята македонци ще трябва да отстъпят. Дали щ ще си научат урока по лесния или трудния начин зависи от тях.
  Ние не бързаме за никъде. Можем да ги почакаме.

 100. 100 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  До коментар [#94] от "xwf15689419":
  "В Македония хората се декларират като македонци. Те уважават българите като наистина истински братя. "

  Стига лъжи и лицемерие. Не само не уважавате българите ,но ги мразете, а тези , които се декларират като българи в Македония ги преследвате и малтретирате.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK