Енергетиката през 2020 г.: Магарешки инат в България

САЩ проспаха изграждането на "Турски поток" почти до края на годината. Проспа го и българското общество

© правителствена пресслужба

САЩ проспаха изграждането на "Турски поток" почти до края на годината. Проспа го и българското общество"Дневник" препубликува откъс от обзора на Петко Ковачев в "Зелени закони" за енергийната 2020 г. Прогнозата му за 2021 г. четете в първите дни на новата година.


Какво да очакваме в енергетиката на България през 2021 г.? Ставащият все по-невъзможен парадокс - едновременно да запазим сегашната енергетика и да вземаме пари от ЕС за бъдещата, все пак може да се пропука сериозно и да станем свидетели на сериозни сигнали за необратимо и смислено присъединяване към общоевропейския "Зелен преход", ако се случат няколко неща:


- до края на февруари 2021 г. да се извърши ревизиране и подобряване на Националния план в областта на енергетиката и климата до 2030 г., като се впишат адекватно препоръките и критиките на ЕК;
- спешно ревизиране и подобряване на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. в съответствие с целите на "Зеления пакт" и препоръките на ЕК;


- приемане на нови закони за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници, с които да се изчистят всички пречки пред развитието на "чистата", нисковъглеродна енергетика и да се гарантира развитието на сектора, основано на принципите и целите на "Зеления пакт" и съответните европейски регламенти и директиви;


- приемане на нова и адаптиране на съществуващата нормативна база, свързана с горните два закона;
до средата на април 2021 г.: подобряване на проекта за План за възстановяване и устойчивост;
подобряване на Споразумението за партньорство и съобразяване на всички оперативни програми с климатичните цели;


- създаване на адекватни и амбициозни териториални планове за възстановяване на въглищните региони;
фактическо прекратяване и ликвидация на проекта за АЕЦ "Белене";


- спиране на "Турски поток" и завършване на интерконектора с Гърция;


- анализ на досегашните и преработване на новата национална програма за енергийна ефективност, за да включва цялостното енергийно реновиране на сгради, а не само "лепене на стиропор";


- законово регламентиране на възможностите за самоорганизиране на малките индивидуални производители на енергия в "енергийни кооперативи".


2020 г. ще остане задълго в световната памет с глобалната пандемия от КОВИД-19. На този фон въпросите за енергетиката и климата останаха като че ли на втори план. И все пак в глобален план секторът не спря развитието си в търсене на по-чисти, надеждни и сигурни енергийни източници и технологии. Изборите в САЩ отново върнаха разговора за "зелената енергетика", който беше почти замрял при управлението на Тръмп. Видя се, че дори неговите планове за подкрепа не възродиха ядрената енергетика на страната, въглищата също не претърпяха разцвет. През годината се заговори и за негативни перспективи пред добива на шистов газ.


Китай остана лидер и в чистите, и в мръсните енергийни технологии. Страната постигна голям напредък в разработването на реактор, използващ ядрен синтез, като изпревари международния проект ITER във Франция.


В Русия, която традиционно залага на нефта и газа, като че ли също се събудиха за глобалните тенденции - "Росатом" започна изграждането на вятърен парк с мощност над 100 МВт, изцяло с турбини, произведени в страната. Руската експанзия по газовите коридори ("Северен поток 2" и "Турски поток") продължи, което доведе до заплахи за налагане на санкции на фирмите, участващи в строителството и доставките от страна на САЩ.


Очаквано първата АЕЦ на Беларус беше включена към мрежата, но като че ли няма кому да продава толкова електроенергия - Полша и балтийските страни отказват да купуват, а Русия има предостатъчно своя.


Добрите новини обаче дойдоха от Австралия. Учени от Кралския технологичен институт в Мелбърн създадоха първата в света презареждаща се протонна батерия, като постижението се смята за ключова стъпка в прехода към по-евтини и екологосъобразни решения за съхранение на енергия. Потенциалните приложения на протонната батерия включват съхранение на електрическа енергия от битови фотоволтаични инсталации, а след някои модификации решението може да се използва и за средно по мащаб съхранение на електроенергия в разпределителните мрежи, както и за захранване на електромобили.


Съвместен проект за изграждане на 300 МВт батерия за съхранение на енергия край град Джийлонг, щата Виктория, анонсираха "Тесла" и френската "Неоен".


Годината не мина и без енергийна война. Турция изпрати свои кораби за проучване на газовите находища в териториалните води на Кипър, като се позова на "разрешения" от непризнатата Севернокипърска турска република. От своя страна ЕС заплаши със санкции и спиране на средства за програми в Турция, а президентът Ердоган заговори за използване на военна сила.


Отложената годишна среща на страните, ратифицирали Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, облекчи мнозина държавни лидери от ангажимента им да отчитат публично дали страните им са постигнали ефективно намаляване на емисиите от парникови газове.


Голямата новина за 2020 г. обаче е, че ЕС успя да навакса в голяма степен със закъснението и задвижи "Зеления пакт", създавайки основната му законодателна база. Независимо от сътресенията, на които трябваше да реагират с предимство, институциите на Европейския съюз продължиха като цяло да работят в една посока - приемането на документи от "Зеления пакт" и утвърждаването му като основа и за преодоляване на проблемите от КОВИД-19, изработването и приемането на основните правила и инструменти, свързани с неговото практическо прилагане и вплитането на принципите, целите и правилата на пакта в новия седемгодишен бюджет на Съюза (Многогодишната финансова рамка 2021 - 2027 г.).


Изключително важно е приемането на стратегически документи за транспорта, за трансевропейските енергийни мрежи и така нареченият регламент за таксономията. Регламентът, както и свързаните с него "делегирани актове" и други инструменти, които в момента се изготвят, ще дадат рамката, която да подпомага устойчивите инвестиции в ЕС. Това законодателство ще е полезно и за инвеститорите, и за финансовите пазари да се ориентират кои технологични решения, вкл. в енергетиката, са устойчиви и подпомагат постигането на целите на "Зеления пакт".


На фона на глобалната криза поради пандемията от КОВИД-19 и на собствените си проблеми с нея управляващите в България като че ли бяха доволни, че енергетиката не е във фокуса на общественото мнение. Продължи двуличната политика - да обещават едно в Брюксел и да правят друго в София. Продължи производството на слаби и неамбициозни стратегически документи, на безкрайни "ремонти" на законодателството в сектора.


Целите и мерките, заложени в приетите през годината Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), на практика утвърждават статуквото в българската енергетика и залагат едно трудно забележимо придвижване в общата европейска посока. България продължава да се опитва да мине "под радара" на "Зеления пакт", което се вижда и от предложените за обществено обсъждане Споразумение за партньорство за използване на средства от европейските фондове и програми за периода 2021 - 2027 г. и План за възстановяване и устойчивост.


И в двата документа ясно се откроява разминаването между говоренето за енергийна ефективност и "позеленяване", от една страна, и насочването на европейските средства встрани от постигане климатичните цели на ЕС.


В законодателството можем да отбележим продължаване курса към либерализация на електроенергийния пазар, но и отказа да се освободи министърът на енергетиката от несвойственото раздаване на концесиите за подземните богатства и добива на инертни материали. В Закона за индустриалните паркове беше изпусната възможността да се подпомогне производството на енергия от възобновяеми източници за собствени цели на инвеститорите.


Годината ще се запомни и със скандалите, свързани с внос и изгаряне на отпадъци най-вече в топлофикационни дружества. Въпросът за топлофикационните дружества и държавните помощи, които получават на ръба на правилата, изисква спешни действия, преди да започнат фалити на такива дружества.


За пореден път станахме свидетели на нещо като "тиха смърт" на проекта АЕЦ "Белене". Продължи и безнадеждният дебат за изграждането на 7-ми (че и 8-ми) блок в АЕЦ "Козлодуй". В пряк сблъсък на терена на българската ядрена енергетика влязоха САЩ и Русия, което само доказва несъстоятелността на тезата, че където има атомни реактори, няма войни. Историята на България дава примери, че не е необходимо да има "гореща война", за да търпи страната загуби и да тъне в проблеми, особено когато се мъчи да угоди на различни чужди интереси.


И докато при ядрената енергетика виждаме частица от геополитическия сблъсък, то САЩ проспаха изграждането на "Турски поток" почти до края на годината. Проспа го и българското общество и едва акциите на БОЕЦ, "Биволъ", "Зелено движение" и др., проведени в края на лятото и есента, осветиха заровените между 3 и 4 милиарда лева в проект, който, изглежда, никога няма да се изплати. Ще бъде интересно да се види развитието на заплахата за санкции, ако изобщо има такова, предвид предстоящата смяна на администрацията в САЩ, съответно промени във външната им политика.


От останалото заслужават отбелязване продължаващото безкрайно строителство на газовите връзки със съседните държави, влизането на България с 20% дял в LNG терминала в Александруполис (Гърция), фактическите фалити на "Топлофикация София" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток 2".


Накрая няма как да пропуснем и добрата новина: проектът на австрийския инвестиционен фонд "Енери" за изграждане на 400 МВт фотоволтаична централа на територията на община Хасково дава надежда, че и големи инвеститори в "зелена енергетика" ще обърнат поглед към България.


Разбира се, за това трябват и промени в инвестиционния климат, прекратяване на прокурорския произвол над бизнеса, еднозначно и ясно законодателство, изчистване на енергетиката от корупцията и корпоративните интереси, стартиране на справедливия енергиен преход, който да отвори нови възможности, и т.н.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (117)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Петко Ковачев

  --------------

  кои го държи?
  парата за пропаганда кои му я дава?

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5603 Неутрално

  "спиране на "Турски поток" и завършване на интерконектора с Гърция"

  А дано....9 години изграждаме инерконектора с Гърция

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Никой нищо не е проспал. За строежа знаехме всички, най-много редакцията да е пропуснала възможността да пусне два язвителни текста.

  Еретик
 6. 6 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Любопитно

  Абе някой може ли да каже по тоя прословут интерконектор с Гърция газ на какви цени ще тече, че Сороснята толкова драпа за него?

 7. 7 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Някой знае ли колко института има в нашата клета и бедна Родина?

 8. 8 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 602 Гневно

  Експресното изграждане на трасето от Руски, пардон Турски поток за наша сметка за няколко милиарда е скандално.

  Затискането на вратата за гръцката връзка 11 г. е още по-скандално, а това компрометира Борисов предостатъчно.

  За 40-те % дискаунт на газа със задна дата няма какво да говорим. Никой във властта у нас не си направи дори устата за предоговаряне толкова години!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 765 Неутрално

  - спиране на "Турски поток" и завършване на интерконектора с Гърция;

  Вижда се с какво се занимават тези лобисти - под форамта на "зелена политика" работят за едни корпорации, които искат да спечелят пазар в газовия сектор.

  Тоест дават им пари американските корпорации които искат да пласират втечнен газ през Гърция, и тези охулват другите търговци на газ - руски, а няма да се изненадам и ирнански газ които може да доиде по Български поток от Турски поток

 11. 11 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#8] от "гарата":

  "Експресното изграждане на трасето от Руски, пардон Турски поток за наша сметка за няколко милиарда е скандално."

  А не е ли скандално, че за няколко милиарда купихме 8 самолета модел 1975 по цени като на Ф35?

 12. 12 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 765 Неутрално

  "спиране на "Турски поток" и завършване на интерконектора с Гърция"А дано....9 години изграждаме инерконектора с Гърция
  —цитат от коментар 3 на pet_fire


  за какво ти е този интерконектор с Гърция?

  там има по скъп газ от руския.
  нищо друго.

 13. 13 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 180 Неутрално

  Абе някой може ли да каже по тоя прословут интерконектор с Гърция газ на какви цени ще тече, че Сороснята толкова драпа за него?
  —цитат от коментар 6 на moreee


  Газът идва от Турция, дали руски, азерски, или какъвто и да е, не вярвам, да става по-евтин, ако мине през Гърция.

 14. 14 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#1] от "WWW":

  "Петко Ковачев
  --------------
  кои го държи?
  парата за пропаганда кои му я дава?"

  Смятах да гласувам за Демократите, но заради такива продажници, като тоя Петко няма да го направя. Слави вече има един глас и от мен.

 15. 15 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#8] от "гарата":

  Нищо не разбираш...! Борисов е последната преграда пред руските интереси в България! Така пеят дежурните ГЕРБ-ери... :)))

  Бивш tww09306483.
 16. 16 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Абе някой може ли да каже по тоя прословут интерконектор с Гърция газ на какви цени ще тече, че Сороснята толкова драпа за него?
  —цитат от коментар 6 на moreee


  на по скъпи от руския.

  Както обикновенно се прави на мат'ряла се продава една думичка която започва да се фетишизира - диверсификация, и мат'рял с години се убеждава колко е хубава тая работа - диверсиификацията.

  А то какво е?
  Купува един блок ток по 10 стотинки от един търговец на ток - А.
  Казват на блока - дайте жителите на блока 100 000 лева за още един трафопост на търговец на ток Б, и ще имате възможност да купувате ток от Б за 20 стотинки.

  Ето това е диверсификация, както ни я продават.

 17. 17 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#13] от "qid44693832":

  "Газът идва от Турция, дали руски, азерски, или какъвто и да е, не вярвам, да става по-евтин, ако мине през Гърция."

  Това е проблема на тоя Петко и такива като него. Вместо да дават идеи как да купуваме евтин газ, те са готови да ни продадат на всеки, който им плати. Точно затова ще гледат парламента през крив макарон.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#13] от "qid44693832":

  Абе... то много работи не са за вярване, но по едно време нашите бяха изтървали положението. И се беше получило така, че беше по-евтино да си купиш руски газ от гръцки фирми. Да бе, същият газ дето минава през нас и отива в Гърция, можеше да се купи по-евтино през сделка с гръцки посредник и после да си го продаваш в България. Но, нашите другари бързо се усетиха и преустановиха тази порочна практика. Ама ха-а-а-а...! Недопустимо е на българския пазар да има спекулативно ниски цени! Ние искаме високи и справедливи пазарни цени! Важното е газови шлемове да има...! :)))

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 602 Неутрално


  До коментар [#8] от "гарата":"Експресното изграждане на трасето от Руски, пардон Турски поток за наша сметка за няколко милиарда е скандално."А не е ли скандално, че за няколко милиарда купихме 8 самолета модел 1975 по цени като на Ф35?
  —цитат от коментар 11 на moreee


  Тролчо, това е друга тема.
  Ако нямаш доводи по тази - у лево.

 21. 21 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Човекът си заработва гранта, не е ясно какво му е образованието, може да е лаладжия.

  Интересно ако си затворим АЕЦа (това е неизбежно след време), нес е строи Белене и се затворят Мариците от къде и на кави ще имаме електрика. Ако е евтин ток от турските АЕЦ или ЧВ добре, но ако е вятър и мъгкла с енергоемката ни икономика отиваме у киреча.

  Мове ми другарят щее готов да върти денонощно едно диунамо в мазето ми и да ми призвежда ток, мове и да го храня от време на време.

 22. 22 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  Енергетиката през 2021 ще бъде балансирана от ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЪН

  СП 2 и ужким Разширението на газоТурскоПоточната ни преносна система
  ОТКРИВАНО в СЪРБИЯ от СРЪБСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ще гризнат дървото

  Тукашните Путинджии - от БОКОШЕНКО през ЕНЕРГИЙНИТЕ ТЕМЕНУЖНИЦИ
  та до НАЙ-ДОЛНИТЕ НИВА на Рубладжийската Хранителна Верига
  ще изреват на умряло

  МАТУШКАТА Хари ще се появява всяка нощ в съня на БОКОШЕНКО

  Най-веселото тепърва предстои

 23. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  Човекът си заработва гранта, не е ясно какво му е образованието, може да е лаладжия.Интересно ако си затворим АЕЦа (това е неизбежно след време), нес е строи Белене и се затворят Мариците от къде и на кави ще имаме електрика. Ако е евтин ток от турските АЕЦ или ЧВ добре, но ако е вятър и мъгкла с енергоемката ни икономика отиваме у киреча.Мове ми другарят щее готов да върти денонощно едно диунамо в мазето ми и да ми призвежда ток, мове и да го храня от време на време.
  —цитат от коментар 21 на olimpipanov


  ТВОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКВО Е душа !!!!
  НЕ на ФЛАШКАТА ти за тиражиране
  ТВОЕТО какво е и ИМАШ ли нещо над Основното !

  Второ
  Като не произвеждаме ЛЕД телевизори и мобилни телефони
  да не би да сме останали без такива !!!!

  АТИНА БЕЛГРАД и ВИЕНА като си НЯМАТ РУСКИ АЕЦ
  да не би да са останали без ток !!!!

  Айде стига с ченгеджийските ОПОРКИ от 1990
  в 21-ви век - в 2021

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2892 Любопитно

  Постъпило е едно питане относно проспиването на "Турски поток":

  Защо Бойко Борисов проспа неговото откриване вчера?

  И защо Вучич ще го открива сам в 6 часа сутринта на 1-ви януари? В някакъв град на запад от Белград?

 26. 26 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  Петко Ковачев
  --------------
  кои го държи?парата за пропаганда кои му я дава?
  —цитат от коментар 1 на WWW


  По делата ги познаваме!
  Ясен агент на "Газпром"..

  А с приказките за "нисковъглеродни " и "алтернативни ". източници , се разкри и като хранен човек на Ковачки.

  Ще видиш , ще беснее и за Биомасата.

 27. 27 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1798 Любопитно

  До коментар [#25] от "Един препатил":

  И отговора е?

 28. 28 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2892 Неутрално

  До коментар [#19] от "Petleshev":

  Можете да бъдете сигурен, че "Газпром" продава на Сърбия газа, който ще минава по "Турски поток" през България на по-ниска цена отколокото цената за "Булгаргаз". Което е съвсем нормално - "Газпром" няма да възстановява разходи за газопровода, не е дал и една стотинка, близо 5-те милиарда лева за него са платени изцяло от България. При 25 млн. лв. годишно чист приход от транзита за Сърбия вложените от България средства ще се възвърнат след има-няма 197 години.

 29. 29 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#21] от "olimpipanov":

  Иии защо токът от турската или румънската АЕЦ ще е по-евтин от тока от новопостроен фотоволтаик?

 30. 30 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Весело

  До коментар [#23] от "Hawaii":

  Хабилитиран доктор от западен университет по астрофизика, магистър по ядрена физика и ВЕ от СУ.

  За разлика от въопросните персони съм си изградил сериозно име в научните среди от Хавай през Калифорния та до Иркутск и Цукуба.

 31. 31 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#30] от "olimpipanov":

  Виж сега, всеки си има недостатъци не е нужно да споменаваш твоите.

 32. 32 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  До коментар [#21] от "olimpipanov":Иии защо токът от турската или румънската АЕЦ ще е по-евтин от тока от новопостроен фотоволтаик?
  —цитат от коментар 29 на lz73


  Щото е по-евтин..

  А тоа Ковачев , колкото и да слагате минуси - ясен отвсякъде.
  Къф газ ще идва от Гърция бе , тарикат?

  Ми 80% руски!
  Щом се дудне за интерконектора - значи рубли от "Газпром".

 33. 33 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2892 Неутрално

  По повод на АЕЦ "Белене" препоръчвам статията в "Медиапул" от 20.11.2020 г., в която зам.шефът на "Росатом" Кирил Комаров обяснява защо това, дето го разправят Бойко Борисов и Теменужка Петкова няма да стане.

  https://www.mediapool.bg/rosatom-gotov-da-razshiri-aliansa-za-aets-belene-news314785.html

 34. 34 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":

  "Като не произвеждаме ЛЕД телевизори и мобилни телефони
  да не би да сме останали без такива !!!!"

  Ами нямаме - една батерия (за Айфон, Нокия, самсунг) няма откъде да се купи. Едно читаво дистанционно за замяна на старото неработещо няма.
  Това че имаш талавизори и айфони за по 1000 долара, не значи, че имаш. Имаме и фърчила за по 500 млн. лв - руските не летят, САЩисаните ги няма хич. Имаш, когато с една минимална работна заплата може да се купят едновременно талавизор и айсифон. Другото е келешлък с барутни пищови на гол тумбак. Аман от тъпи и продажни хора, пишещи се за разбирачи от икономика! Ще убият зелените растения заради тъпото вярване как СО2 бил затоплял планетата сякаш планетата е покрита от океани от СО2 (както е на Венера).

 35. 35 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#32] от "simChо":

  Себестойността на тока от новопостроен фотоволтаик в момента е под 80лв. на мегаватчас...дали с времето ще расте? Колко струва тока от турската централа?

 36. 36 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  Къф газ ще идва от Гърция бе , тарикат?

  Ми 80% руски!
  —цитат от коментар 32 на simChо


  Ха-хаааааа

  В ПРИРОДАТА НЕ СЪЩЕСТВУВА ГАЗ АКО НЕ Е РУСКИ

  Ама че Гърция за разлика от България на БОКОШЕНКО

  има ТЕРМИНАЛИ ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ и КУПУВА ГАЗ ОТ КЪДЕТО СИ ИСКА

  това във ФЛАШКИТЕ ви с ОПОРКИ не го пише

 37. 37 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#32] от "simChо":Себестойността на тока от новопостроен фотоволтаик в момента е под 80лв. на мегаватчас...дали с времето ще расте? Колко струва тока от турската централа?
  —цитат от коментар 35 на lz73


  За разлика от АЕЦовете

  СЛЪНЦЕТО и ВЯТЪРА

  НЕ СЕ НУЖДАЯТ от

  КОМИСИОНИ
  ДИРЕКТОРСКИ ЗАРПЛАТИ
  СЕКСРЕТАРКИ
  ШОФЬОРИ
  ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ
  ПЛАНОВИЦИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
  ЯДРЕНО ГОРИВО
  ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ЗАГРОБВАНЕ ЯДРЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ
  РУШВЕТИ
  ДАНЪК РУСИЯ

 38. 38 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#34] от "wanderer":

  За коя държава говорите?

 39. 39 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Любопитно

  До коментар [#37] от "Hawaii":

  "За разлика от АЕЦовете
  СЛЪНЦЕТО и ВЯТЪРА
  НЕ СЕ НУЖДАЯТ от
  КОМИСИОНИ"

  Защо тогава НЕК им плаща за произведеното електричество три пъти по-скъпо, отколкото на АЕЦ-а?

 40. 40 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":"Като не произвеждаме ЛЕД телевизори и мобилни телефонида не би да сме останали без такива !!!!"

  Ами нямаме .
  —цитат от коментар 34 на wanderer


  Таваришче
  Недей праска вехти ОПОРКИ защото ставаш смешен

  Ночно пък ЛЕД ТВ и мобилните телефони вече са по джоба

  и на безработните и на клошарите

  Айде бегай в богатата русия

  Там Путин вече готви ДЪРЖАВНО ФИКСИРАНИ ЦЕНИ НА ВСИЧКО

  Нали знаЙш кво значи това - като през соца - цени има стоки нЕма

  Нас ни остави да страдаме в ЕС

 41. 41 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Весело

  До коментар [#31] от "lz73":

  Така е на територията на мутристан отдавна образованите и можещи хора за повод за подигравки, а гръмогласни лаладжии са "пример" за подражание.. За тава и халът ни е такъв и зелените ни са "зелени" с много малко изкл.

 42. 42 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#37] от "Hawaii":"За разлика от АЕЦоветеСЛЪНЦЕТО и ВЯТЪРАНЕ СЕ НУЖДАЯТ отКОМИСИОНИ"Защо тогава НЕК им плаща за произведеното електричество три пъти по-скъпо, отколкото на АЕЦ-а?
  —цитат от коментар 39 на moreee


  Виж НА КОГО ПЛАЩА и сам ще си отговориш на въпроса
  Всяко СЪВПАДЕНИЕ НА ИМЕНА като
  ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ
  АХМЕД ДОГАН
  едва ли е случайно

  В държави които НЕ СА ПОДОБИЕ НА РУСИЯ
  нещата са други
  Панимайш !

 43. 43 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#39] от "moreee":

  Още един, дето е пропущил факта, че на новопостроени ВЕИ-та не се плащат преференциални цени...е има изключение за мнооого малки домашни централки. Но пак повтарям за недоразбралите гербави комуняги. В момента ако построите 1MW фотоволтаик и продавате на пазарна цена, то той ще се изплати за около 10 години...или по-малко.

 44. 44 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  "Изпълнителен директор на Института за зелена политика"

  Но комент, за глупостите на поредното НПО с гръмкото име "институт"!

 45. 45 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#37:"Hawaii"][/quote]

  А през зимата, когато слънцето залезе в 16:00, а тепърва предстои пика на потреблението, отде ще черпим енергия, умнико?
  От ТЕЦ - тях бързаме да ги закриваме.
  От АЕЦ - ти бързаш да ги закриваш.
  От ВЕЦ - май се оказва, че нямаме вода за тях.
  Остана от АЕЦ-а на приятеля Реджеп. Ти на него ли служиш?

 46. 46 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#41] от "olimpipanov":

  Вижте, алкохола и вишуту не прощават....
  Иначе моженето и знаенето са като аристократизма...Щом се налага да казваш, че ги имаш, значи ти липсват.
  Весело изпращане на 2020!

 47. 47 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#46] от "lz73":

  На простака и тъпака трябва от време на време да се показват, че може да си помисле че е нещо повече от обикновен михлюзин.

 48. 48 Профил на uej03527584
  uej03527584
  Рейтинг: 886 Неутрално

  До коментар [#40] от "Hawaii":

  мое и да са ви по джеба на вас клошарите телефоните и телефизорите ма кат ги намерите у кофите на вълка.пхахахахахахаахахаааааааа

 49. 49 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#44] от "Stargate":

  "Но комент, за глупостите на поредното НПО с гръмкото име "институт"!"

  Проблема е, че авторът на глупостите - Петко от института 100% ще е кандидат за депутат от Демократите. Чудя се, Христо Иванов и Атанасов не усещат ли, че такива като тоя само ги дърпат надолу?

 50. 50 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#47] от "olimpipanov":

  Аха и Вие показахте, че уж образован "хабилитиран доктор" е в състояние да пише глупости, при това с много грешки...Ми добре, успяхте!

 51. 51 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#49] от "moreee":

  Този специално не е много дразнещ и явно си разбира от работата. Не знам защо е в един кюп с Белев...А Белев ме кара силно да се замисля дали да гласувам...

 52. 52 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Любопитно

  До коментар [#43] от "lz73":

  "Още един, дето е пропущил факта, че на новопостроени ВЕИ-та не се плащат преференциални цени"

  И защо сега никой не се натиска дс строи, като е такава далавера и без преференции?

 53. 53 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#52] от "moreee":

  Веселяк...ти чете ли статията? Знаеш ли колко парка от порядъка на мегават се строят в момента?
  Смени я тая флашка...

 54. 54 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Весело

  Ей сега ще пуснем интерконектора с Гърция без да има терминал в Александрополус и ще спрем балкански поток, за кефа на всеки зеленчук, който не може да ни покаже дори с бакалски сметки ползата от това.
  Отделно, че САЩ били проспали потока, дали?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 55. 55 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Любопитно

  До коментар [#53] от "lz73":

  "Веселяк...ти чете ли статията? Знаеш ли колко парка от порядъка на мегават се строят в момента?"

  Виж, аз цял живот се занимавам с бизнес и се научих да мисля практично, по друг начин вече не мога. Поради това и не разбирам, защо тоя Петко се пени толкова против другите мощности? Слага перките, сваля цената под АЕЦ-а и разбива пазара. Аз първи ще го избера като доставчик. Къв му е проблема?

 56. 56 Профил на pernikforbg
  pernikforbg
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#10] от "WWW":

  Именно за това сме на 110 място по свобода на словото. Истинска свобода ще има когато в Пеевските медии журналисти ще пишат за неговите нарушения на закона, а в Прокопиевите - за нарушенията на Прокопиев!

 57. 57 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  До коментар [#52] от "moreee":

  Щото няма пазар в момента. И за петрола и за газа и за тока.
  Иначе има бум от домашни инсталации.

 58. 58 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#55] от "moreee":

  Т.е. съгласен си, че АЕЦ трябва да продава на пазарна цена...добре! Прогнозната цена за Белене е около 120евро, пазарната в момента е около 60...

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#58] от "lz73":

  "Т.е. съгласен си, че АЕЦ трябва да продава на пазарна цена...добре! Прогнозната цена за Белене е около 120евро, пазарната в момента е около 60..."

  Лесно можем да сметнем. На перките колко е?

 61. 61 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#60] от "moreee":

  В момента в България май не се строят перки...щото цената на тока от тях е малко над пазарната. Строят се основно фотоволтаици и малко ВЕЦ. Тази материя не е толкова проста...без базови мощности не става, а те не са ВЕИ...с изключение на големите ВЕЦ. Така че ако ще затварят мариците ще трябва да избират между газ и АЕЦ...кофти избор...

 62. 62 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  Абе това не е ли оня с гущерите и броенето на комарите? Същия Петко Ковачев, зелени зелени зелени балкани, реки, природа, закони.... нали? Той какво разбира от енергетика, производство, пренос, балансиране на мрежи, ресурси...... Нали ходеше с една тротинетка да се блъска в колите на колелото до телевизионната кула..... Свършиха му грантовете, че сега се нарежда за халтурка в Дневник?
  Смеем се на ББойко че е пожарникар и не разбира от управление, а тук гущероброяч ще оправя тоци и енергетика! До къде се докарахме.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 63. 63 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#62] от "chichka":

  неее. до къде ни докарахте с гласуването си
  за мафиотски боклуци.

 64. 64 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#55] от "moreee":

  преоблемът е 3,5 миларда на вятъра, вместо
  за пенсии, за образование, за здравеопазване.
  нещо против. я кажи колко са 3,5 милиарда назад, кат
  си такъв бизнесмен.
  кажи бе.

 65. 65 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2266 Неутрално

  Ако искаме чиста енергия трябва да се насочим към фотоволтаиците. Те вече достигнаха КПД 30%. Да се помисли за програма,която да насърчава хора с къщи да слагат на покривите си фотоволтаици вместо да купуват "екологични" печки,които пак отделят вредни емисии. Вместо да се санират сградите да се дават пари за фотоволтаици. Няма да се унищожават площи,защото ще бъдат на покривите на сградите,само че има една малка подробност...Електрическата мафия ще са твърдо против,защото ще има много производители на енергия и те няма да могат да ги контролират.

 66. 66 Профил на Snider
  Snider
  Рейтинг: 53 Неутрално

  До коментар [#55] от "moreee":

  Само дето перките и фотоволтаиците се строят с частни пари,а АЕЦ-а с държавни,т.е.кражби,загуби,разхищения,построй си АЕЦ и си печели,ама що ли се не се намират частни инвеститори или ако ги има искат държавни гаранции...

 67. 67 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  Полезно би било да се говори за изгубеното време , а не как да се измъкнем от последствията на първото , защото , ако има виновни , то всички виждат къде и кои са.....

 68. 68 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  До коментар [#49] от "moreee":

  До коментар [#44] от "Stargate":"Но комент, за глупостите на поредното НПО с гръмкото име "институт"!"Проблема е, че авторът на глупостите - Петко от института 100% ще е кандидат за депутат от Демократите. Чудя се, Христо Иванов и Атанасов не усещат ли, че такива като тоя само ги дърпат надолу?
  —цитат от коментар 49 на moreee


  Аз нямам проблем с това, защото нито за момент не съм си помислял да гласувам за болшевиките от ДБ. Преди години когато бяха РБ и се кълняха, че няма да правят коалиция с герб ме излъгаха да гласувам за тях, но няма да повторя тази грешка!

 69. 69 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2075 Неутрално

  " спиране на "Турски поток" и завършване на интерконектора с Гърция;" Това със спирането не мога да го разбера. След като вече е построен, какво да му спираме.

 70. 70 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  Абе това не е ли оня с гущерите и броенето на комарите? Същия Петко Ковачев, зелени зелени зелени балкани, реки, природа, закони.... нали? Той какво разбира от енергетика, производство, пренос, балансиране на мрежи, ресурси...... Нали ходеше с една тротинетка да се блъска в колите на колелото до телевизионната кула..... Свършиха му грантовете, че сега се нарежда за халтурка в Дневник? Смеем се на ББойко че е пожарникар и не разбира от управление, а тук гущероброяч ще оправя тоци и енергетика! До къде се докарахме.
  —цитат от коментар 62 на chichka


  Ето го активиста протестър: https://www.24chasa.bg/novini/article/8958514

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 71. 71 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  До коментар [#66] от "Snider":


  До коментар [#55] от "moreee":Само дето перките и фотоволтаиците се строят с частни пари,а АЕЦ-а с държавни,т.е.кражби,загуби,разхищения,построй си АЕЦ и си печели,ама що ли се не се намират частни инвеститори или ако ги има искат държавни гаранции...
  —цитат от коментар 66 на Snider


  Идеята е Белен да се строи с частни пари. Също така и държавата да НЕ дава гаранции за възвръщане на инвестициите. АЕЦ се експлоатира много, много години, за разлика от фотоволтаици и перки. Няма да споменаваме, че фотоволтаиците заемат обработваема земя, а перките убиват птици наред и съответно НЕ са толкова зелени. Наглите зелени реват за животинките в Креснеското дефиле, но не са казали нито дума за убитите птици от перките!

 72. 72 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1878 Неутрално

  Е, можеше и по-добре да е, но ... берекет версин на обсъждането. За добро или лошо в момента не можем да сме лидери в тая сфера, но поне да не изоставаме много. Вождам все повече хора осъзнават, че реалността вече е тук. Сега. Не в бъдеще. Браво Петко, за анализа! Благодаря и на Дневник. Успехи в 2021!

  Никола Йорданов
 73. 73 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Един ден Борисов трябва да бъде съден за предателството си към България със строежа на Турски поток.

 74. 74 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  Един ден Борисов трябва да бъде съден за предателството си към България със строежа на Турски поток.
  —цитат от коментар 73 на Роси


  Бойко поне за това предателство си е вързал гащите , защото решението за строителство на продължението на Турски поток е на НС. Почти всички гласуваха за това с изключение на Валери Симеонов и неколцина около него.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До 18:"ДрънкалУтУ"... Половината югоизточна България е свързана с комплекса Марица Изток и се издържа от него. Ако го затворят ще ми е много интересно тези хора къде ще работят.... Или дайре заради зелените полюции на някой си да оставим на улицата хиляди хора...."

  а дали няма да ни е по-изгодно да ги изпратим в къщи, и да им плащаме от бюджета някаква заплата? Вместо глоби, отпадъци, екозамърсяване, и какво ли не още?

 77. 77 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До 18:"ДрънкалУтУ"... Половината югоизточна България е свързана с комплекса Марица Изток и се издържа от него. Ако го затворят ще ми е много интересно тези хора къде ще работят.... Или дайре заради зелените полюции на някой си да оставим на улицата хиляди хора...."а дали няма да ни е по-изгодно да ги изпратим в къщи, и да им плащаме от бюджета някаква заплата? Вместо глоби, отпадъци, екозамърсяване, и какво ли не още?
  —цитат от коментар 76 на historama


  А още по-лесно и по-евтино е всички тези хора да се ПРЕКВАЛИФИЦИРАТ
  и да работят друго
  В белите държави отдавна са го решили този проблем

 78. 78 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До 60:"moreee"...." Лесно можем да сметнем. На перките колко е?..."

  Перките са частни инвестиции, и инвеститорите не са притеснени.
  За АЕЦ чул ли си частен инвеститор да се интересува? Дори и русофилите свои пари не дават!

 79. 79 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  Утрешното ПУСКАНЕ на РУСКО-СРЪБСКИ ПАТОК по никое време
  ще влезе в САТИРИЧНИТЕ НОВОГОДИШНИ НОВИНИ на световните медии

  Най-интересното ще се случи след като ПАТОКА се сблъска челно
  с АМЕРИКАНСКИТЕ САНКЦИИ

  БОКОШЕНКО този път настъпи яко котака

 80. 80 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#28] от "Един препатил":

  Газпром ще продава стоката през 2021 по 155 ЮСД за хиляда куба. Газопроводната доставка е най-безрискова. Пък и по Дунава не плуват танкери с газ от Тексас.
  Газопроводната система може да транзитира водород, амоняк и дори веселящ газ (в случай на трета световна) . Газпром увеличи доставките за Европа през Полша, която му иска три пъти по ниска ставка за километър в сравнение с украинската тарифа. Зелената утопия ще потопи икономиката на ЕС. Китай строи по света десетки въглищни централи и има по-голям износ в сравнение със САЩ. Маса пари ще се похарчат за тоя, детодуха.

 81. 81 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#77] от "Hawaii":

  Преквалификацията не е прост процес. Особено след определена възраст. Ударно излизане от зоната на комфорт. А и дали ще е към нещо толкова доходоносно като работата в ТЕЦ? Там е заложена такава социална бомба, че трудно някой политик ще се захване, освен ако не е принуден до крайност.

 82. 82 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#28] от "Един препатил":Газпром ще продава стоката през 2021 по 155 ЮСД за хиляда куба. .
  —цитат от коментар 80 на venelingeologia


  За продаване - ще продава
  Само че КОЙ ЩЕ ГО КУПУВА ТРЪБЕСТИТНИОТ ГАЗ на Газпром
  Васални режими-купувачи на руски газ като тези на БОКОШЕНКО и Вучич не се броят

  След като УКРАЙНА и ПОЛША НЕ КУПУВАТ РУСКИ ГАЗ

  Путин и компания ще се чудят НА КОГО ЩЕ ПРОДАВАТ ГАЗА СИ

 83. 83 Профил на iq146
  iq146
  Рейтинг: 602 Неутрално

  Кога и кой ще съди зелените престъпници, които измислиха и наложиха в обществото измамата "климатични промени" и загробиха, предимно Европа, със стотици милиарди евро годишно? Да превърнеш СО2, газа на фотосинтезата, в глобална заплаха е не наглост, а безочие и безумие, което е сигурен знак заболяването на т.нар. "зелени" - ШИЗОФРЕНИЯ!!!

 84. 84 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 802 Неутрално

  Освен хората, които работят по ТЕЦ-те, там има навързани и много фирми, които зависят от тях. Като прибавим близките и роднините на всички тези хора, нещата стават критични за този регион на България.

 85. 85 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#77] от "Hawaii":Преквалификацията не е прост процес. Особено след определена възраст. Ударно излизане от зоната на комфорт. А и дали ще е към нещо толкова доходоносно като работата в ТЕЦ? Там е заложена такава социална бомба, че трудно някой политик ще се захване, освен ако не е принуден до крайност.
  —цитат от коментар 81 на 4okuto


  Чекай ся
  Проблем ли е на 7 МИЛИОНА БЪЛГАРИ
  да мислят как да дундуркат няколко хиляди
  не желаещи да се преквалифицират ТЕЦаджии
  Ако искат да се преквалифицират
  Да се даде такава възможност на всеки - и всеки сам да си направи избора

  Ами дай тогава да върнем ПЛАТЕНИТЕ ЗАВОДСКИ и СЕЛИЩНИ
  ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ и администрацията на БКП
  И те бяха достатъчно добре платени

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 87. 87 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 659 Любопитно

  До коментар [#64] от "mihail_p":

  "преоблемът е 3,5 миларда на вятъра, вместо
  за пенсии, за образование, за здравеопазване.
  нещо против. я кажи колко са 3,5 милиарда назад, кат
  си такъв бизнесмен.
  кажи бе."

  За тръбата ли питаш, или за изстребителите модел 1975 г? Щото тръбата я виждаме, но къде са самолетите .....

 88. 88 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 622 Неутрално

  С президент като руския агент Тръмп САЩ нямаха голям шанс да спрат руските потоци. Тръмп си отива. Предстои Бойко и компания да танцуват като котка по горещ ламаринен покрив. Патоците и беленските лудории приключват.

  master
 89. 91 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  До коментар [#76] от "historama":

  Ами ще се отвърже от комплекса . Кой е длъжен да инвестиции плаща скъпа електроенергия

 90. 92 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#86] от "constatator":

  Това не се харесва на лилавите другари. Блъскат минуси. Искат си руския газов монопол. Иначе, ако им слушаш заклинанията, са първи русофоби.

 91. 93 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  Браво Петко-добрата новина била,че се изграждали 400 мегавата фотоволтаици. А че имаме двойно повече мощности от необходимото, явно е без значение. А интересно тия соларки през нощта като произвеждат 0 количество ток,как ще го набавяме нощно време?Та явно ще трябва други мощности да ни светят и греят нощно време.Само дето те могат да работят 24 часа.За какво са ни тогава соларки?

 92. 94 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hawaii":Хабилитиран доктор от западен университет по астрофизика, магистър по ядрена физика и ВЕ от СУ.За разлика от въопросните персони съм си изградил сериозно име в научните среди от Хавай през Калифорния та до Иркутск и Цукуба.
  —цитат от коментар 30 на olimpipanov


  ... ей хора, взимайте ги тез хапчИта бре! :))))

 93. 95 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  [quote#82:"Hawaii"][/quote]

  За това и умнокрасивците беснеят , из форуми над бащино ни огнище - за да ни набутат с "Газпром".

 94. 96 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  Ако искаме чиста енергия трябва да се насочим към фотоволтаиците. Те вече достигнаха КПД 30%. Да се помисли за програма,която да насърчава хора с къщи да слагат на покривите си фотоволтаици вместо да купуват "екологични" печки,които пак отделят вредни емисии. Вместо да се санират сградите да се дават пари за фотоволтаици. Няма да се унищожават площи,защото ще бъдат на покривите на сградите,само че има една малка подробност...Електрическата мафия ще са твърдо против,защото ще има много производители на енергия и те няма да могат да ги контролират.
  —цитат от коментар 65 на Toni Ivanov


  Какви емисии СО2 отделя печка на дърва?
  Тя е въглерод-неутрална!

  Абе, от къде ви копат?

 95. 97 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  Ако искаме чиста енергия трябва да се насочим към фотоволтаиците. Те вече достигнаха КПД 30%. Да се помисли за програма,която да насърчава хора с къщи да слагат на покривите си фотоволтаици вместо да купуват "екологични" печки,които пак отделят вредни емисии. Вместо да се санират сградите да се дават пари за фотоволтаици. Няма да се унищожават площи,защото ще бъдат на покривите на сградите,само че има една малка подробност...Електрическата мафия ще са твърдо против,защото ще има много производители на енергия и те няма да могат да ги контролират.
  —цитат от коментар 65 на Toni Ivanov


  Какви емисии СО2 отделя печка на дърва?
  Тя е въглерод-неутрална!

  Абе, от къде ви копат?

 96. 98 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 608 Неутрално

  никой досега не се е справил с енергийната мафия в Бг, каквото и да си говорим

 97. 99 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 871 Неутрално

  "Какви емисии СО2 отделя печка на дърва?
  Тя е въглерод-неутрална! Абе, от къде ви копат?"

  А фините и по-малко фините прахови частици, серни и азотни съединения - тях къде ги слагаш?

 98. 100 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 319 Неутрално

  "Какви емисии СО2 отделя печка на дърва?Тя е въглерод-неутрална! Абе, от къде ви копат?"А фините и по-малко фините прахови частици, серни и азотни съединения - тях къде ги слагаш?
  —цитат от коментар 99 на historama


  Серни съединения - практиèски НЯМА!
  А горенето е нискотемпературно и повече азотен окис се образува от филтрите, отколкото от печката..

  Но по-важно ни е , да вземем решение - Екологична ВЕИ енергетика, или не !

  Ако изберем ВЕИ и Екологията - трябва да сме готови да платим и пушека..

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK