Протоколът от секционната избирателна комисия – толкова ли е сложно

"ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа"

© Надежда Чипева, Капитал

"ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа"Уважаеми читатели, този текст е логично продължение на статията ми "Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто". Предупреждавам, че е скучен, да не ме ругаете, като стигнете до края.


От избор на избор периодично се дискутира въпросът за сложността на изборните протоколи за резултатите от гласуването в секциите. Сложен бил, дълъг бил, много били описаните параметри. От друга страна, всички искат да имат заверени копия, за да проследят евентуалните нарушения, да сравнят резултатите на входа (секционната избирателна комисия - СИК) и на изхода ("Информационно обслужване" (ИО)).


На практика обаче само големите партии имат ресурсите да осигурят застъпници във всички секции в допълнение към членовете на СИК, които са си осигурили с разпоредбите на чл. 92 на Изборния кодекс. Останалите партии нямат пари и си осигуряват застъпници само в част от секциите, и то предимно в градовете. Гражданските организации, които би трябвало по дефиниция да са независими наблюдатели, също нямат ресурси да покрият всички секции. Друга тема е тяхната действителна независимост и аналитичен капацитет. И съвсем друга тема е способността им и желанието да правят консорциуми за наблюдение и, запазвайки специфичните си интереси, да успеят да покрият големи региони и малките населени места.
Така се стигна до издаването на сертифицирани копия от протокола на СИК. И после този протокол да слага на сайта на ЦИК, след като мине контролите през "Информационно обслужване" и резултатите влязат в компютрите.


Сложен ли е сегашният протокол и лесно ли се работи с него?


Протоколът е документ, който се съставя от групов орган за деклариране на факти и обстоятелства, възникнали в резултат на законово регламентиран процес. И като такъв той сигурно трябва да притежава определени реквизити и текстове според ЦИК. Друг е въпросът дали вътре трябва да се повтарят текстове, които вече ги има в самия Изборния кодекс (ИК).


Протоколът на СИК от парламентарните избори през 2017 г. е дълъг 7 страници формат А4. Да го разгледаме страница по страница:


На първата страница е номерът на секцията, описание на избирателния район, списък на членовете на СИК с техните длъжности, описание на правните основания (членовете на ИК), описание на обстоятелства (начало и край на гласуването), списък на други присъствали лица (застъпници, кандидати, наблюдатели и др.). Тази информация заема 87% от страницата. Останалите 13% са заети от заглавието на Част I и един-единствен числов показател за изборния процес - брой на получените в секцията бюлетини. Това е едно число. Описание на бюлетините по номера няма, но на това ще се спрем по-късно.


Втората страница съдържа общо 10 числа. Те описват гласувалите (в списъка, дописани и гласували по броя подписи) - общо 3 числа. Втората група описва бюлетините, които са извън избирателната кутия по причини (неизползвани, показани, снимани, скъсани и др.) - общо 6 числа. И в края на страницата е заглавието на Част II от протокола и пак едно-единствено число от тази част - брой на намерените в избирателната кутия бюлетини. Тук думата "бюлетини" е добре да се замени с термина "гласове", тъй като това е вече изразената воля на избирателя (глас), каквато и да е тя, и може да бъде само действителен или недействителен глас.


Третата страница смесва две групи данни. Почти половината е заета с два много "бъбриви" параграфа (6. Брой недействителни гласове и 7. Брой действителни гласове.) Числото на ред 7 е разделено на гласове за партии и коалиции и на действителни, ама за "не подкрепям никого". Много е странно, че чак на 4-та страница има един ред 9, на който са описани всички други недействителни гласове, които не би трябвало да са описани на ред 6. И то след като действителните гласове са разпределени по партии и коалиции. За мен тази логика е непонятна и считам, че този показател следва да бъде в групата числови данни, описваща находките в изб. кутия (урната). В много протоколи се вижда объркването на числата на ред 6 и ред 9. А двата реда са числа по контроли №4 и №5, описани на стр. 7.


Разпределението на гласовете по партии и коалиция е разделено на две страници - половината на 3-та и половината на 4-та.


Единствено разпределението на преференциите започва на 5-а и завършва на 6-а страница. Цялата 7-ма страница съдържа само подписите на членовете на СИК. Може да се отбележи, че всяка страница на протокола има фабрично поставен номер, с което се гарантира, че тя е именно от този протокол. Но не би било лошо председателят на СИК да завери с подписа си и с печата и останалите страници, за да е сигурно, че ги е прочел и проверил контролите.


Защо описах протокола в детайли?


Основният недостатък на този дизайн на документа е неговата "бъбривост". Тя не е в числата, а в думите. Голяма част от него е заета с указания какво точно се изписва на определения ред, кои членове са основание за вписване на едно или друго. ЦИК, изглежда, знае, че никой в СИК няма да се подготвя и да ходи на някакви обучения или пък да се самообразова по интернет. Та затова ЦИК му е "сдъвкала" къде какво се пише. Това е недомислица.


Категорично е необходимо всякакви указания и позовавания на членове на ИК да бъдат изведени именно като указания на отделни листове или на гърба на протокола. При това вече има онлайн инструмент за проверяване на сметките на протоколите и при това добро дело би трябвало протоколите да са като картинка.


Вторият, но много важен недостатък е липсата на опис на получените бюлетини (от № до №). Това може да бъде отделна страница с номерата на бюлетините, получени от СИК, и опис на неизползваните бюлетини след приключване на гласуването и преди отваряне на урната за броене. В самите указания трябва да има текст, че неизползваните бюлетини се унищожават чрез надраскване или нарязване преди отваряне на урната. Предлагано е, но не мина в правна комисия още през 2014 г.


Подчертавам, че номерата на използваните в гласуването бюлетини са основната идентификация на изборната секция. Именно тази проверка трябва да е основната при последващо отваряне на чувалите в съда - дали в чувала са тези бюлетини, отрязъци и номера на корените на използваните кочани. Ако има несъответствие, значи има подмяна на гласовете и изборът следва да се анулира. Данните за номерата на получените и използваните бюлетините трябва да са част от протокола на СИК.


Особено важно е номерата на използваните и неизползваните бюлетини да се съобщят на застъпниците и наблюдателите. В много страни има полезна практика протоколът на СИК да се подписва от застъпниците на партиите и коалициите и наблюдателите. За нас е важно поне застъпниците на партиите, които нямат членове на СИК, да бъдат поканени да подпишат протокола и такава възможност да бъде предвидена в ИК. Това може донякъде да преодолее шизофреничните коментари на партийни активисти и кандидати, които хем имат представители в СИК, хем твърдят, че някой им подменил бюлетините, не им изброил гласовете или преференциите. И особено на тия, които имат само застъпници.


Третият недостатък на сегашния дизайн е разкъсването на цифровата информация от един и същ тип на различни страници и места. Това отнема време за намирането им на различни страници и прави сканирането по-бавно. Сега, когато има технологии за сканиране с мобилни телефони, това е едно допълнително неудобство. При по-прецизно групиране на числовите данни е възможно дори да се мисли за намаляване на броя копия на протокола в СИК. Да се даде възможност всеки, който не го мързи, да сканира протокола с телефона си и да го изпраща на своята партия, наблюдателска организация или на роднините си на другия край на света. Рязко ще се улесни комуникацията между различните нива на застъпници и консолидиране на информация в партиите.


Предполагам, че и операторите на "Информационно обслужване" ще бъдат улеснени при вкарване на данните в системата.


Като цяло считам, че протоколът на ЦИК може да се събере на 4 страници (А4) или даже на две (формат А3) и това ще бъде полезно за всички. А важните числови данни - на две страници или на една формат А3. При това с последните промени на ИК някои числа са обединени в едно.


Аз имам надеждата, че ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа. Както на СИК, така и на застъпниците и наблюдателите, на анализаторите и за последващия контрол на изборния процес.


И, вместо заключение, малко разказче за екзотичната Кения. За награда на тези, които стигнаха дотук.


В края на август 2017 г. върховният съдия на тая държава Дейвид Марага, след като изслуша всички "за" и "против", взе, че анулира президентските избори и прати около 130 млн. долара в коша. На адвокатите им се изправиха накъдрените и напудрени бели перуки, които продължават да носят като наследство от колониалните времена.


Това не е лесно решение по много причини. Едната е, че генералите в подобни страни са сериозни хора и ако се разсърдят, вземат властта за неопределено време. Втората е, че самите избиратели са също сериозни хора. Като се усъмнят, че нещо ги будалкат, не свирят на бяло пиано пред парламента, не хабят домати и яйца. Освен че могат да запалят някоя районна избирателна комисия (РИК), могат да качат един генератор на един пикап и да започнат да заваряват с електрожен подред портите и вратите на бъдещите изборни секции. Или да почнат саморазправа с любимото си земеделско сечиво мачете, както стана в същата тая Кения в края на декември 2007 г. и целия януари 2008 г. Тогава над 1000 души се преселиха насилствено на оня свят.


Та в тази обстановка, след като Негова чест анулира целите президентски избори, изборната администрация издигна лозунга "НУЛА ГРЕШКИ", или "zero mistakes" на местния официален език. След повторните избори, наречени "fresh elections", грешката в сметките на национално ниво при над 15 млн. гласа беше 122 гласа, а избирателната активност 79% от 19 млн. регистрирани избиратели, гласували в над 41 хиляди секции.


Какво ставаше на практика в края на изборния ден? След изготвяне на протокол от една страница формат А3 СИК го снимаха/сканираха със служебния таблет на секцията и изпратиха PDF формат в ЦИК. След 4-5 минути протоколът беше достъпен за всички на сайта на ЦИК. И то още преди да влезе в системата на обработка на резултатите на тяхното "Информационно обслужване", което там си е част от ЦИК. В смисъл, че тамошната ЦИК сама си обработва резултатите. И преди хората да връщат по 5 пъти СИК, щото са сметнали 2 + 2 = 5 или са написали някоя друга глупост.


След това всеки, който имаше смартфон, беше поканен да снима протокола, а на застъпниците беше дадено по едно копие от химизирана хартия (под индиго). И после, на ниво РИК, при вкарване на резултатите в системата всички можеха да видят едновременно на два екрана с проектори какво точно вкарва в компютъра операторът (на EXCEL) и какво точно е излязло от СИК като PDF, преди да дойде в РИК.


И понеже споменах, че СИК има таблет, да ви кажа, че в тоя таблет е списъкът на регистрираните в секцията избиратели. Като си сложи избирателят специалната карта на избирателя и прокара пръста си на четеца за пръстови отпечатъци, тоя таблет светва зелено и казва "карибу", моля гласувайте. Ако не сте за тая секция, таблетът ви праща точно там, където трябва да гласувате. А ако вече сте гласували някъде из страната, таблетът ръмжи сърдито, пищи и идва "човекът с пушка", за да се изясни какво точно искате да правите, аджеба, и дали не трябва да сте в кауша за опит за двойно гласуване.


И тези чудеса са възможни, защото в братска Кения има периодична биометрична активна регистрация и който иска да гласува, се регистрира, получава карта на избирателя със запаметени пръстови отпечатъци на всичките пръсти. Ако не сте разсеян дърводелец. Избирателната активност се следи онлайн.


Изобщо, ако искате нови технологии, вашето място е в Африка.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  Протоколът е измислен така, че да има грешки. Колкото повече, толкова повече.
  И хората да решат, че гъбарството е по-смислено занятие.
  А не е така, въпреки.

 2. 2 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5140 Гневно

  Може и без протокол......на доверие !

 3. 3 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3705 Весело

  Явно - да! Иначе, от где толкова много сгрешени и поправяни на коляно протоколи? Щото другата мисъл е - фалшифициране! 😀

 4. 4 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4656 Весело

  Кога ще ги стигнем.... кенийците....

 5. 5 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1238 Неутрално

  Личи си, когато някой разбира нещата.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 6. 6 Профил на Ruse_Island
  Ruse_Island
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  Всеки управленец, който иска да му е широко и комфортно около врата, прави сложни и объркани схеми за заплащане/избори, да да може да ги управлява/манипулира ръчно при необходимост. Виждал съм го и в частния бизнес.

 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2201 Неутрално

  Не е сложно, но изобщо не е за илитерати!
  От 30 години върви процес на отрицателен отбор И сред членовете на секционните избирателни комисии, както впрочем в цялата държава!

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2201 Неутрално

  Никак не беше и не е сложно да се изгради една относително устойчива конструкция на база данни от хора, които имат желание, капацитет, знания и опит за да участват в комисиите- рекрутирането им може да става на принципа на съдебните заседатели...
  Само, че политическите партии не искат това - те искат да уреждат своите клиенти, без оглед на капацитета и качествата на хората, които лансират... и така сме в блатото.

 9. 9 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Протоколът е измислен така, че да има грешки. Колкото повече, толкова повече.И хората да решат, че гъбарството е по-смислено занятие.А не е така, въпреки.
  —цитат от коментар 1 на Лелка


  За гъби обикновено ходят разглезени , по-често жълтопаветни избиратели . Протоколите са сложни , защото БОКО ги е измислил такива ! Лесни за ФАЛШИФИКАЦИИ !
  Ама не нам !

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2158 Неутрално

  Естествено че не го дочетох до края. До преди 10 г съм участвал редовно в СИк и РИК. Протоколите са излишно усложнени заради скимтенето на загубилите изборите – независимо кои са. Но ако се попълва внимателно черновата и се работи спокойно, проверяват се внимателно контролите и ако в комисията има поне двама, които да са достатъчно интелигентни, може и да не се допускат грешки.

 12. 12 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2984 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":

  Тук съм съгласен - всеки виждал протокол, знае че е вид разбивка и като всяка разбивка сумите в нея трябва да отговарят на общата сума - пояснявам за двойкаджиите по математика, минали изпита с 300 лева и едно прасе - броят гласували за всяка партия трябва да е равен на общия брой гласували, този брой плюс невалидните бюлетини трябва да е равен на броя ползвани бюлетини. Давам и пример като за ивохристовци:
  Гласували за ГЕРБ - 300, за БСП - 150, за други общо - 50, сбъркани бюлетини - 10.

  Протокол:
  1. Гласували:
  1.1. ГЕРБ - 300;
  1.2. БСП - 150;
  1.3. Други - 50.
  2. Общо гласували: 500.
  3. Невалидни: 10
  4. Ползвани бюлетини: 510

  Ей такава елементарна аритметика е целият протокол и само наистина т*п човек може да го обърка, освен ако не го обърка нарочно.

 13. 13 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2610 Неутрално

  Текстът не е досаден, напротив! Направен е много добър анализ на съществуващото положение и това какво би могло да се подобри. Поздравления за автора!
  Само един коментар от мен - гласуването не е заработка, а кауза. Ако не намериш време да посетиш избирателите от дадена секция или поне да се свържеш с някой от тях по мрежата, който да е достатъчно мотивиран да ти стане наблюдател, как да очаквам, че ще работиш за същите избиратели, ако евентуално спечелиш изборите!?

 14. 14 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2610 Неутрално

  Никак не беше и не е сложно да се изгради една относително устойчива конструкция на база данни от хора, които имат желание, капацитет, знания и опит за да участват в комисиите- рекрутирането им може да става на принципа на съдебните заседатели...
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  А покупко-продажбата им ще става още по-лесно. Ех, мечти...

 15. 15 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1142 Неутрално

  Стоилов, страхотна социо-политическа сатира! Много ми допадна! Личи, че си окумуш експерт.

 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  Най -лесният начин е урната със списъка на гласувалите да отиде в районен пребрителен център и там се брои и попълва .
  А не тетки ГЕРБ да тъпчàт бюлетини в чорапите

 17. 17 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 542 Весело

  До коментар [#1] от "Лелка":

  Протоколът е елементарен
  Инструкцията за отчитане на вота е изчерпателна
  НО се изисква да се чете, разбира и някакво математическо образование(айде в краен случай счетоводител)Но за дебилите които назначават в комисиите ТОВА Е НЕПОСТИЖИМО ТРУДНО.За тях е трудно в поименен списък да те намерят, да препишат едни данни без да сбркат и да ти дадът едни документи с печати.

 18. 18 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Преди 7-8 години на едни избори бях ръководител проект на паралелно преброяване.
  Та направихме си системите, организацията, всичко, както го искаха партиите, дето плащаха. Те трябваше да ни дадат протоколите от СИК.
  Това, което бяха пропуснали да ни кажат и заради което проектът се леко о(р@, беше че поне 60-70% от протоколите ще са попълнени грешно, ама много грешно, примерно при 600 избиратели, гласували 700, от тях за ГЕРБ 400 и за БСП 400, примерно.
  Неграмотност пълна, не само в с. Забутанци, но и в София.

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 19. 19 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 966 Неутрално

  И в момента протокола е максимално опростен.
  Или целта е да се премахнат графи, съответно контроли, с което ще се скрие функционалната неграмотност на попълващият протокола и ще даде пълна свобода за манипулиране на резултатите.
  Изключените контроли на Евроизборите бяха много добра тренировка.

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8128 Неутрално

  Протоколът е сложничък, по-скоро има излишни редове, но и тези в комисията са много неграмотни.

 21. 21 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Преди 7-8 години на едни избори бях ръководител проект на паралелно преброяване.Та направихме си системите, организацията, всичко, както го искаха партиите, дето плащаха. Те трябваше да ни дадат протоколите от СИК.Това, което бяха пропуснали да ни кажат и заради което проектът се леко о(р@, беше че поне 60-70% от протоколите ще са попълнени грешно, ама много грешно, примерно при 600 избиратели, гласували 700, от тях за ГЕРБ 400 и за БСП 400, примерно.Неграмотност пълна, не само в с. Забутанци, но и в София.
  —цитат от коментар 18 на kilgore


  Което доказва, че паралелното преброяване е безмислено, защото голяма част от протоколите се коригират при приемането им от Информационно обслужване.
  Всъщност паралелното преброяване е възможно само при изключени контроли - само се въвеждат цифрите от суровите протоколи. При обобщени данни разликите се размиват, защото са положителни и отрицателни на ниво СИК.

 22. 22 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 966 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":Тук съм съгласен - всеки виждал протокол, знае че е вид разбивка и като всяка разбивка сумите в нея трябва да отговарят на общата сума - пояснявам за двойкаджиите по математика, минали изпита с 300 лева и едно прасе - броят гласували за всяка партия трябва да е равен на общия брой гласували, този брой плюс невалидните бюлетини трябва да е равен на броя ползвани бюлетини. Давам и пример като за ивохристовци:Гласували за ГЕРБ - 300, за БСП - 150, за други общо - 50, сбъркани бюлетини - 10.Протокол:1. Гласували:1.1. ГЕРБ - 300;1.2. БСП - 150;1.3. Други - 50.2. Общо гласували: 500.3. Невалидни: 104. Ползвани бюлетини: 510Ей такава елементарна аритметика е целият протокол и само наистина т*п човек може да го обърка, освен ако не го обърка нарочно.
  —цитат от коментар 12 на Deaddark


  Автора на статията, явно разбира от кенийски избори, но от българските почти нищо.

 23. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3815 Весело

  Почти няма СИК която да не поправя протоните си при предаването им в РИК, така вече трийсе години!

  klimentm
 24. 24 Профил на Владимир Лайков
  Владимир Лайков
  Рейтинг: 28 Неутрално

  Номерата на бюлетините се описват в приемо-предавателния протокол за изборните книжа, който също остава някъде из чувалите, ако не ме лъже паметта....

 25. 25 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 573 Неутрално

  До коментар [#21] от "nebido":

  Е то така и стана - в движение изключихме контролите на системата, за да можем да извадим резултати... После обаче се чудих дали неминуемите корекции, направени в РИК при приемането на протоколите, са били правилни математически или правилни за броящите...

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 26. 26 Профил на pstoychev
  pstoychev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Има далечпо-проста формула за проверка на резултатите:
  1 .Протоколът от СИК да е достъпен (онлайн или окачен на вратата на секцията поне 10 дена след изборите
  2. Ако има разлика мржду него и одобреният в РИК копие и на втория.
  3. Въведените от РИК респ. ЦИК резултати за ВСИЧКИ секции да са достъпни онлайн (напр. таблица ЕКСЕЛ) за да може да се провери съответствието с данните от протокола на СИК. (сега може да се проверява само резултата от конкретна СИК, но не и всички резултати.
  4. Горното позволява от който поиска поне приблизителна проверка на изборните резултати, веднага след публикуване на резултатите от ЦИК.
  Всичко това (не че се съмнявам в казваното от проф. Константинов) ще даде контрол и сигурност че резултатите от изборите са такива каквито са а не "ъпдейтвани".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK