Протоколът от секционната избирателна комисия – толкова ли е сложно

"ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа"

© Надежда Чипева, Капитал

"ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа"Уважаеми читатели, този текст е логично продължение на статията ми "Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто". Предупреждавам, че е скучен, да не ме ругаете, като стигнете до края.


От избор на избор периодично се дискутира въпросът за сложността на изборните протоколи за резултатите от гласуването в секциите. Сложен бил, дълъг бил, много били описаните параметри. От друга страна, всички искат да имат заверени копия, за да проследят евентуалните нарушения, да сравнят резултатите на входа (секционната избирателна комисия - СИК) и на изхода ("Информационно обслужване" (ИО)).


На практика обаче само големите партии имат ресурсите да осигурят застъпници във всички секции в допълнение към членовете на СИК, които са си осигурили с разпоредбите на чл. 92 на Изборния кодекс. Останалите партии нямат пари и си осигуряват застъпници само в част от секциите, и то предимно в градовете. Гражданските организации, които би трябвало по дефиниция да са независими наблюдатели, също нямат ресурси да покрият всички секции. Друга тема е тяхната действителна независимост и аналитичен капацитет. И съвсем друга тема е способността им и желанието да правят консорциуми за наблюдение и, запазвайки специфичните си интереси, да успеят да покрият големи региони и малките населени места.
Така се стигна до издаването на сертифицирани копия от протокола на СИК. И после този протокол да слага на сайта на ЦИК, след като мине контролите през "Информационно обслужване" и резултатите влязат в компютрите.


Сложен ли е сегашният протокол и лесно ли се работи с него?


Протоколът е документ, който се съставя от групов орган за деклариране на факти и обстоятелства, възникнали в резултат на законово регламентиран процес. И като такъв той сигурно трябва да притежава определени реквизити и текстове според ЦИК. Друг е въпросът дали вътре трябва да се повтарят текстове, които вече ги има в самия Изборния кодекс (ИК).


Протоколът на СИК от парламентарните избори през 2017 г. е дълъг 7 страници формат А4. Да го разгледаме страница по страница:


На първата страница е номерът на секцията, описание на избирателния район, списък на членовете на СИК с техните длъжности, описание на правните основания (членовете на ИК), описание на обстоятелства (начало и край на гласуването), списък на други присъствали лица (застъпници, кандидати, наблюдатели и др.). Тази информация заема 87% от страницата. Останалите 13% са заети от заглавието на Част I и един-единствен числов показател за изборния процес - брой на получените в секцията бюлетини. Това е едно число. Описание на бюлетините по номера няма, но на това ще се спрем по-късно.


Втората страница съдържа общо 10 числа. Те описват гласувалите (в списъка, дописани и гласували по броя подписи) - общо 3 числа. Втората група описва бюлетините, които са извън избирателната кутия по причини (неизползвани, показани, снимани, скъсани и др.) - общо 6 числа. И в края на страницата е заглавието на Част II от протокола и пак едно-единствено число от тази част - брой на намерените в избирателната кутия бюлетини. Тук думата "бюлетини" е добре да се замени с термина "гласове", тъй като това е вече изразената воля на избирателя (глас), каквато и да е тя, и може да бъде само действителен или недействителен глас.


Третата страница смесва две групи данни. Почти половината е заета с два много "бъбриви" параграфа (6. Брой недействителни гласове и 7. Брой действителни гласове.) Числото на ред 7 е разделено на гласове за партии и коалиции и на действителни, ама за "не подкрепям никого". Много е странно, че чак на 4-та страница има един ред 9, на който са описани всички други недействителни гласове, които не би трябвало да са описани на ред 6. И то след като действителните гласове са разпределени по партии и коалиции. За мен тази логика е непонятна и считам, че този показател следва да бъде в групата числови данни, описваща находките в изб. кутия (урната). В много протоколи се вижда объркването на числата на ред 6 и ред 9. А двата реда са числа по контроли №4 и №5, описани на стр. 7.


Разпределението на гласовете по партии и коалиция е разделено на две страници - половината на 3-та и половината на 4-та.


Единствено разпределението на преференциите започва на 5-а и завършва на 6-а страница. Цялата 7-ма страница съдържа само подписите на членовете на СИК. Може да се отбележи, че всяка страница на протокола има фабрично поставен номер, с което се гарантира, че тя е именно от този протокол. Но не би било лошо председателят на СИК да завери с подписа си и с печата и останалите страници, за да е сигурно, че ги е прочел и проверил контролите.


Защо описах протокола в детайли?


Основният недостатък на този дизайн на документа е неговата "бъбривост". Тя не е в числата, а в думите. Голяма част от него е заета с указания какво точно се изписва на определения ред, кои членове са основание за вписване на едно или друго. ЦИК, изглежда, знае, че никой в СИК няма да се подготвя и да ходи на някакви обучения или пък да се самообразова по интернет. Та затова ЦИК му е "сдъвкала" къде какво се пише. Това е недомислица.


Категорично е необходимо всякакви указания и позовавания на членове на ИК да бъдат изведени именно като указания на отделни листове или на гърба на протокола. При това вече има онлайн инструмент за проверяване на сметките на протоколите и при това добро дело би трябвало протоколите да са като картинка.


Вторият, но много важен недостатък е липсата на опис на получените бюлетини (от № до №). Това може да бъде отделна страница с номерата на бюлетините, получени от СИК, и опис на неизползваните бюлетини след приключване на гласуването и преди отваряне на урната за броене. В самите указания трябва да има текст, че неизползваните бюлетини се унищожават чрез надраскване или нарязване преди отваряне на урната. Предлагано е, но не мина в правна комисия още през 2014 г.


Подчертавам, че номерата на използваните в гласуването бюлетини са основната идентификация на изборната секция. Именно тази проверка трябва да е основната при последващо отваряне на чувалите в съда - дали в чувала са тези бюлетини, отрязъци и номера на корените на използваните кочани. Ако има несъответствие, значи има подмяна на гласовете и изборът следва да се анулира. Данните за номерата на получените и използваните бюлетините трябва да са част от протокола на СИК.


Особено важно е номерата на използваните и неизползваните бюлетини да се съобщят на застъпниците и наблюдателите. В много страни има полезна практика протоколът на СИК да се подписва от застъпниците на партиите и коалициите и наблюдателите. За нас е важно поне застъпниците на партиите, които нямат членове на СИК, да бъдат поканени да подпишат протокола и такава възможност да бъде предвидена в ИК. Това може донякъде да преодолее шизофреничните коментари на партийни активисти и кандидати, които хем имат представители в СИК, хем твърдят, че някой им подменил бюлетините, не им изброил гласовете или преференциите. И особено на тия, които имат само застъпници.


Третият недостатък на сегашния дизайн е разкъсването на цифровата информация от един и същ тип на различни страници и места. Това отнема време за намирането им на различни страници и прави сканирането по-бавно. Сега, когато има технологии за сканиране с мобилни телефони, това е едно допълнително неудобство. При по-прецизно групиране на числовите данни е възможно дори да се мисли за намаляване на броя копия на протокола в СИК. Да се даде възможност всеки, който не го мързи, да сканира протокола с телефона си и да го изпраща на своята партия, наблюдателска организация или на роднините си на другия край на света. Рязко ще се улесни комуникацията между различните нива на застъпници и консолидиране на информация в партиите.


Предполагам, че и операторите на "Информационно обслужване" ще бъдат улеснени при вкарване на данните в системата.


Като цяло считам, че протоколът на ЦИК може да се събере на 4 страници (А4) или даже на две (формат А3) и това ще бъде полезно за всички. А важните числови данни - на две страници или на една формат А3. При това с последните промени на ИК някои числа са обединени в едно.


Аз имам надеждата, че ЦИК има поне правото да преработи дизайна на протокола на СИК и да го направи по-разбираем и лесен за работа. Както на СИК, така и на застъпниците и наблюдателите, на анализаторите и за последващия контрол на изборния процес.


И, вместо заключение, малко разказче за екзотичната Кения. За награда на тези, които стигнаха дотук.


В края на август 2017 г. върховният съдия на тая държава Дейвид Марага, след като изслуша всички "за" и "против", взе, че анулира президентските избори и прати около 130 млн. долара в коша. На адвокатите им се изправиха накъдрените и напудрени бели перуки, които продължават да носят като наследство от колониалните времена.


Това не е лесно решение по много причини. Едната е, че генералите в подобни страни са сериозни хора и ако се разсърдят, вземат властта за неопределено време. Втората е, че самите избиратели са също сериозни хора. Като се усъмнят, че нещо ги будалкат, не свирят на бяло пиано пред парламента, не хабят домати и яйца. Освен че могат да запалят някоя районна избирателна комисия (РИК), могат да качат един генератор на един пикап и да започнат да заваряват с електрожен подред портите и вратите на бъдещите изборни секции. Или да почнат саморазправа с любимото си земеделско сечиво мачете, както стана в същата тая Кения в края на декември 2007 г. и целия януари 2008 г. Тогава над 1000 души се преселиха насилствено на оня свят.


Та в тази обстановка, след като Негова чест анулира целите президентски избори, изборната администрация издигна лозунга "НУЛА ГРЕШКИ", или "zero mistakes" на местния официален език. След повторните избори, наречени "fresh elections", грешката в сметките на национално ниво при над 15 млн. гласа беше 122 гласа, а избирателната активност 79% от 19 млн. регистрирани избиратели, гласували в над 41 хиляди секции.


Какво ставаше на практика в края на изборния ден? След изготвяне на протокол от една страница формат А3 СИК го снимаха/сканираха със служебния таблет на секцията и изпратиха PDF формат в ЦИК. След 4-5 минути протоколът беше достъпен за всички на сайта на ЦИК. И то още преди да влезе в системата на обработка на резултатите на тяхното "Информационно обслужване", което там си е част от ЦИК. В смисъл, че тамошната ЦИК сама си обработва резултатите. И преди хората да връщат по 5 пъти СИК, щото са сметнали 2 + 2 = 5 или са написали някоя друга глупост.


След това всеки, който имаше смартфон, беше поканен да снима протокола, а на застъпниците беше дадено по едно копие от химизирана хартия (под индиго). И после, на ниво РИК, при вкарване на резултатите в системата всички можеха да видят едновременно на два екрана с проектори какво точно вкарва в компютъра операторът (на EXCEL) и какво точно е излязло от СИК като PDF, преди да дойде в РИК.


И понеже споменах, че СИК има таблет, да ви кажа, че в тоя таблет е списъкът на регистрираните в секцията избиратели. Като си сложи избирателят специалната карта на избирателя и прокара пръста си на четеца за пръстови отпечатъци, тоя таблет светва зелено и казва "карибу", моля гласувайте. Ако не сте за тая секция, таблетът ви праща точно там, където трябва да гласувате. А ако вече сте гласували някъде из страната, таблетът ръмжи сърдито, пищи и идва "човекът с пушка", за да се изясни какво точно искате да правите, аджеба, и дали не трябва да сте в кауша за опит за двойно гласуване.


И тези чудеса са възможни, защото в братска Кения има периодична биометрична активна регистрация и който иска да гласува, се регистрира, получава карта на избирателя със запаметени пръстови отпечатъци на всичките пръсти. Ако не сте разсеян дърводелец. Избирателната активност се следи онлайн.


Изобщо, ако искате нови технологии, вашето място е в Африка.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK