Адвокатите с ултиматум: По-ниска данъчна тежест или блокираме дела

Столичните адвокати заплашват с ефективен протест, ако до 22 януари управляващите не увеличат нормативно признатите им разходи от 25% на 40% – като на останалите свободни професии.

© sak-sas.bg

Столичните адвокати заплашват с ефективен протест, ако до 22 януари управляващите не увеличат нормативно признатите им разходи от 25% на 40% – като на останалите свободни професии."Дневник" публикува отвореното писмо на Софийския адвокатски съвет до парламента и правителството, с което се настоява за промяна на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и закона за извънредното положение (ЗМДВИП). Правителството не подпомогна по никакъв начин свободните професии и самоосигуряващите се. Затова адвокатите настояват нормативно признатите им разходи да се приравнят на останалите свободни професии и да се увеличат от 25% на 40%. В противен случай предупреждават, че ще протестират ефективно, като провалят дела.


Уважаеми дами и господа,


Адвокатурата като конституционно закрепена дейност и част от системата на съдебната власт в Република България е един от основните гаранти за защита правата и свободите на гражданите и стопанските субекти, както и за осъществяване на цялостния правов ред в държавата.
Нормалното осъществяване на правораздавателната дейност на съда, както и дейността на прокуратурата и разследващите органи в голяма степен зависи от нормалната и редовна дейност на адвокатите, чиято функция е да представляват клиентите си в отношенията й с държавните и другите органи на съдебната власт.


Пандемията COVID-19 и наложените извънредни мерки се отразиха и продължават да се отразяват изключително тежко както на самоосигуряващите се адвокати, упражняващи самостоятелно професията, така и на тези, които работят в адвокатски дружества и сдружения. Адвокатите винаги са били редовни данъкоплатци и приходите за бюджета от дейността им е в пъти повече от други свободни професии.


За съжаление, адвокатската дейност като свободна професия е свързана с риска от липса на редовни доходи и е изцяло свързана с икономическата активност на гражданите и търговските дружества.


Предвид икономическата стагнация и обективната невъзможност на клиентите ни да искат и получават правна помощ, както и режима на работа на съдебната система адвокатите масово изпаднаха в тежко икономическо положение. Обективните разходи за адвокатската дейност не могат и не трябва да се покриват с почти липсващите приходи от нея.


На адвокатите, които масово са самоосигуряващи се физически лица, не беше предоставена нормативна възможност да се възползват от почти нито една от мерките, предоставени от държавата както на първия, така и на втория етап от предоставянето на помощи.


Същевременно други свободни професии, като писатели, художници и артисти например, бяха подпомогнати от държавата. За адвокатите не бяха предвидени нито данъчни облекчения, нито удължаване на сроковете за подаване на данъчните декларации за плащане на данъци и осигуровки, нито възможност да се възползват от някоя от целевите програми, одобрени от правителството и парламента.


Както сме посочили и по-горе, адвокатите са сериозен и редовен платец към бюджета, като платените от тях данъци и осигуровки са в размер на милиони всяка година.


Пандемията COVID-19 блокира работата на съдебната система, поради което за два месеца през пролетта спря напълно и почти изцяло работата на адвокатите, а и техните семейства бяха почти напълно лишени от доходи.


За съжаление и към настоящия момент съществува несигурност, свързана с работата на съда и съдебната система.


Повишаването на броя болни и заразени лица в съдилищата налага отлагането на дела и не е изключено да се стигне до повторно блокиране на работата на системата, която в началото на годината е в инвентаризация и отново не работи ефективно. В този период разходите на адвокатите не намаляха, а напротив, тъй като продължиха да плащат разходите за своите офиси, както и за заплати на деловодители, секретари, адвокатски сътрудници и друг персонал, включително като самоосигуряващи се лица продължиха да плащат редовно своите осигуровки и данъци.


Нашата работа обичайно изисква личен контакт с клиентите, предвид нейния доверителен характер, което обективно е свързано с допълнителен риск.


Със становище от 09.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет се обърна към Народното събрание, правителството и Висшия адвокатски съвет с редица предложения, касаещи конкретни изменения в ЗМДВИП и ЗДДФЛ.


С предложение Изх. № 748/29.04.2020 г. на САК, Софийският адвокатски съвет повторно сезира същите институции с множество конкретни предложения за промяна на ЗМДВИП и ЗДДФЛ, като изрично посочихме в това предложение, че правната и фактическа логика изисква незабавно процентът на нормативно признатите разходи за адвокатите да се изравни с този на други свободни професии като писатели, художници и артисти - т.е. от 25% да се увеличи на 40%.


Висшият адвокатски съвет също неколкократно повдигна в свои писма до парламента тези и други важни въпроси, касаещи адвокатурата.


До настоящия момент нито Софийската адвокатска колегия, нито Висшият адвокатски съвет са получили отговор и адекватна реакция на поставените от тях проблеми. Не можем и не искаме да останем безразлични към липсата на подкрепа и отношение от страна на държавата към адвокатската професия в такъв труден момент.


Независимо че адвокатите, като защитници на правовия ред, сме убедени, че трябва да работим като сериозен, надежден и сигурен партньор на съда и държавността като цяло, следва да Ви обърнем внимание, че без нашата работа Република България не би могла да бъде правова европейска държава със стабилна икономика.


Наближават парламентарни избори и адвокатурата следва да бъде гарант за провеждането им по начин, който няма да остави съмнение за тяхната легитимност.


Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение адвокатите бяха принудени да ограничат почти изцяло своята дейност, като техните кантори и те самите са изправени пред сериозни финансови затруднения, което не се отчита и досега от страна на държавните органи.


Поради всичко гореизложено се обръщаме към Вас с искане за осъществяване на незабавни изменения на нормативната база, като се предприемат мерки за намаляване на данъчната тежест на адвокатите, действащи като самоосигуряващи се физически лица.


Настояваме в спешен порядък да се инициират и извършат конкретно промени в данъчния режим на адвокатите, който да позволи икономическото им оцеляване чрез увеличаване на нормативно признатите им разходи от 25% на 40%.


Действащият към момента общ режим за данъчно облагане на свободните професии не държи сметка за особеностите, отговорността и тежестите при осъществяване на адвокатската дейност.


Адвокатите изпълняват публични функции, възложени им със закон, но са поставени в неравноправно положение спрямо други свободни професии, което практически води до завишено и несправедливо данъчно облагане.


Адвокатите попадат в най-ниската категория лица, упражняващи свободни професии с нормативно признати разходи - 25% от приходите, поради което облагането на доходите на лицата, упражняващи самостоятелно професията, е завишено почти двойно в сравнение с редица други свободни професии, поради ниския размер на нормативно признатите разходи.


Изискванията към адвокатите са изключително високи и за разлика от останалите данъчни субекти, които попадат в категорията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ и които, ако наемат персонал, могат свободно да се регистрират като търговци по Търговския закон, респ. да се облагат по реда на ЗКПО, за адвокатите подобна възможност не стои.


Считаме, че е правно обосновано адвокатите да бъдат отделени от общата категория физически лица - свободни професии, като се приравнят на данъчните субекти, посочени в чл. 29, ал. 1, т. 2, б. "а" от ЗДДФЛ, на които законодателят е признал 40% разходи за дейността.


Във връзка с всичко гореизложено предлагаме и следната конкретна законодателна редакция, която да бъде въведена със сегашния пакет от мерки, предвиден чрез промени на множеството законопроекти, свързани с данъчната и финансова политика на държавата.


В този смисъл предлагаме следните промени в ЗДДФЛ:


§ 1. В чл. 29 (1), т. 2, се създава нова буква "г":


г) доходи от упражняване на професия като адвокат;


Посочените мерки няма да натоварят пряко бюджета, ще подпомогнат адвокатската професия за справяне с предизвикателствата от пандемията, но и в дългосрочен план са икономически справедливи и пропорционални на рисковете, особеностите и дейността на адвокатите, като считаме, че са напълно обосновани от икономическо и социално гледище.


Настояваме държавата спешно да вземе мерки за достойно и справедливо определяне на данъчните тежести и облекчения за адвокатите, като въпросът следва да бъде решен незабавно и по справедлив и балансиран начин.


В случай че отново бъдем игнорирани и не са налице ефективни и реални мерки в насока решаване на изложените от нас проблеми, за съжаление ще бъдем принудени да изразим гражданската и професионалната си позиция чрез ефективни протестни действия. Евентуалното блокиране на осъществяване на правната помощ и неявяване по дела и предварителни производства ще има широк обществен и международен отзвук и ще демонстрира, че имаме решимост да отстояваме правата си.


Очакваме да бъдат предприети конкретни мерки до 22.01.2021 година и ако такива не се реализират, ще пристъпим към ефективни протестни действия, като уведомим за това както клиентите си, така и цялата българска общественост.


Председател на Софийския адвокатски съвет
адв. Ивайло Данов


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6047 Весело
 2. 2 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Защо се заблуждаваме,като се вдигнат такси,данъци на адвокатите веднага ще се отрази на клиента...

 3. 3 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  ха
  ха
  ха

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 4. 4 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  Маргиналите в атака

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3347 Неутрално

  До коментар [#2] от "wpo34378687":

  Къде срещна вдигане на данъци?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на buggie
  buggie
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Блокирането на дела от хора, които трябва да ни защитават, ми звучи като шантаж!

 7. 7 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  Всеки, както и да живее, рано или късно опира до Адвокат...
  В Историята не е известен случай някой да е говорил лощо срещу Адвокатите и да е прокопсал...

  Изобретяването на фигурата Адвокат е Благо за Човечеството!

  Без Адвокатите Човечеството не би било същото!

 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4234 Неутрално

  Чисто и просто рекет!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4234 Неутрално

  Противоконституционно!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 10. 10 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Огромен ферман. Няма кой да го чете.
  Адвокатите,ако искате обществото да ви изскуша, трябва да сте много по-кратки. Не сте в съдежната зала и не ви плашат на машинописен знак.

  В Русия съм! В Русия съм!
 11. 11 Профил на marian_jack_assa
  marian_jack_assa
  Рейтинг: 297 Неутрално

  Какви разходи имат адвокатите, че искат 40 % нормативно признати разходи?!

 12. 12 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  Противоконституционно!
  —цитат от коментар 9 на hamiltonf


  Альооооооо

  КЪДЕ в Конституцията е записано че за кодошниците и пуетесите

  признатите разходи ще са 40 % а за адвокатите ще са 25 %

  КОЕ налага НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА

  Прави са адвокатите

  Може да са всякакви но специално за това са прави

 13. 13 Профил на Stoyan Kostov
  Stoyan Kostov
  Рейтинг: 775 Неутрално

  Тамън е време да се въведат някакви глоби за блокиране на дела от адвокати.

 14. 14 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 566 Неутрално

  Разбирам ги какво искат адвокатите, но съм против предложеното от тях решение.
  Това, което може да се направи, е да бъдат приравнени на еднолични търговци, по тяхно изрично желание. Ако за тях се промени режима за признатите необходимо присъщи разходи от 25% на 40%, това ще доведе до аналогични искания от други упражняващи свободни професии. Трудно биха ме убедили, че тяхното данъчно третиране трябва да е различно от това на застрахователните или осигурителните агенти

  Бог да благослови Америка за България!
 15. 15 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  Какви разходи имат адвокатите, че искат 40 % нормативно признати разходи?!
  —цитат от коментар 11 на marian_jack_assa


  Разходи каквито съдии прокурори и прочее чиновничество нямат

  Плащат си от джоба за НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ
  за ПЕРСОНАЛ и ОСИГУРОВКИТЕ МУ
  за СОБСТВЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ
  за ТРАНСПОРТ - тях не ги карат СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ
  и още и още - попитай всеки адвокат ще ти ги каже разноските

 16. 16 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  Без Адвокатите Човечеството не би било същото!
  —цитат от коментар 7 на Аскет


  В Северна Корея такова чудо като АДВОКАТИ НЯМА !!!!!!!!!!!!!!

  Жива и нагледна илюстрация за това КАКВО ОБЩЕСТВО е това

  в което АДВОКАТИ НЯМА

 17. 17 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1694 Весело

  Любимият ми адвокатски виц :
  "Как се познава на пътя къде е прегазена змия и къде адвокат?
  Преди сгазената змия има спирачен път"!!!

 18. 18 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  В Северна Корея такова чудо като АДВОКАТИ НЯМА !!!!!!!!!!!!!!
  Жива и нагледна илюстрация за това КАКВО ОБЩЕСТВО е това
  в което АДВОКАТИ НЯМА
  —цитат от коментар 16 на Hawaii


  Разлистваме Конституцията на КНДР.
  Чл. 157
  Разбирателство в дел судах открытое, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
  https://worldconstitutions.ru/?p=30

  -----
  По нашата Конституция!

  Чл. 30. (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.

  По Конституцита на САЩ:

  VI ДОБАВКА
  ....обвиняемият има правото ....и да се ползва от помощта на адвокат за защитата си.

 19. 19 Профил на potop
  potop
  Рейтинг: 195 Неутрално

  Аз по принцип не разбирам тази глупост - "нормативно признати разходи".
  Значи всеки нормален бизнес трябва да ДОКАЖЕ разходите си - с фактури, банкови извлечения и т.н. А привилегированите "свободни професии" - ей така от нищото им се намаляват данъците. Може и да имат разходи, но може и да нямат... Да станат фирми и да си отчитат всичко както е, но май не им е изгодно а?

 20. 20 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1141 Любопитно

  Някой да ми обясни (ама БАВНО, за да разбЕра бързо) що е то "нормативни разходи"?!?

  От 77 (1977) съм частник, ама не съм чувал за такива разходи. Признати, непризнати, оспорвани, текущи, представителни, реални, фиктивни и к'ви ли не други разходи познавам, нормативни...нЬе...

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 21. 21 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3333 Неутрално

  Мерките не работели, но адвакатите искали да се възползват от тях.

  Еретик
 22. 22 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#14] от "Günther":

  След като държавата е една от трите, която не включи свободни професии (артисти, адвокати и др.) и не кандидатства за помощ по програмата е напълно разбираемо адвокатите най-накрая да си отворят устата за това. Дано съсловието да устиска до край. Какви са основанията 40% да се признати разходи например за събиране на диворастящи билки, гъби и плодове, авторски и лицензионни възнаграждения и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 23. 23 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#20] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Относно нормативно признатите разходи - те целят точно да се достигне до чистия доход, който реализира едно лице на граждански договор. Защото, когато вие трябва да направите нещо по хонорар, уговорено на граждански договор и да получите едни 100 лв., се преценява, че вие имате, примерно, средно около 20 лв. разходи, защото ходите някъде със собствената си кола, плащате си бензина, ползвате собствения си компютър, ток, консумативи и т.н.
  Тук трябва да кажа, че никога не е съществувала универсална рецепта що е това нормативно признат разход и колко справедлив е той. Това се отнася и за сходни дейности.
  Целта е да се обложи действителния приход а не само полученото възнаграждение. Защото то не е чист приход - от него трябва да се махнат разходите за получаването му, които няма как по друг начин да се отчетат.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 24. 24 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#21] от "Костадин Иванов":

  За адвокатите мерки няма. Държавата заедно с хърватия и още една държава отказа да ползва предвидените за адвокати (и за артисти и тн.) мерки.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 25. 25 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  Мой познат води дело което му струваше около 10 000 лева. Адвокатът беше заявил пред съда ,че го защитава безплатно.
  Смешното беше, че отсрещната страна която се водеше фалирал предприемач беше защитавана от мастита софийска кантора - безплатно! Разбра се , че адвокатите са големи хуманисти - даже си плащаха от джоба пътните разходи от София до Варна за да идват и защитават човечеца.
  Те такива ми ти работи

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 26. 26 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#25] от "kvasimodo":

  Адвокат може да защитава "безплатно" в определена ситуация. Може да не е претендирал адвокатаско възнаграждение, но не може просто така да каже "безплатно".

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 27. 27 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  Някой да ми обясни (ама БАВНО, за да разбЕра бързо) що е то "нормативни разходи"?!?От 77 (1977) съм частник, ама не съм чувал за такива разходи. Признати, непризнати, оспорвани, текущи, представителни, реални, фиктивни и к'ви ли не други разходи познавам, нормативни...нЬе...
  —цитат от коментар 20 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ


  Нормативно ПРИЗНАТИ разходи - посочено е отнапред.

  Разходи, които се признават БЕЗ ДОКУМЕНТИ.
  Пр. спечелил си 1,000 лева, нормативно признати 25%, данъкът върви върху 1,000 - 250, равно на 750 лева.
  Отделно преди тези 750 (обичайно) се приспадат задължителните социални, здравни и пр. вноски и чак тогава се облагат с данък.

  Пр. на теория може да е спечелил 1,000 лева, разходи е нямал, т.е. 250 лв идва горница - грубо речено необлагаем.

  От практиката - спечелил 1,000 лева, при разходи - наем, телефон, ток, вода, чистачка, секретарка, компютър, принтер, хартия, интернет, членски внос и пр. и пр. Ако се вмести в 250 лв (25%) - добре, ако пилее 500 лв - вътре е.

  ---
  заб. по принцип, при желание, могат да се доказват и разходи над нормативно определените.

  ----
  Примерите ми са груби - само за илюстрация, някой да не започне да придиря.

 28. 28 Профил на ivan_lawyer
  ivan_lawyer
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Това е неадекватно - предложението на адвокатурата, не става така - имаше високи тарифирани хонорари и това като отпадна - когато осъдиш нахален колектор или направо БТК или други нахални корпорации - не можеш да ги ожулиш едно хубаво. Не за друго - просто тръгна от едно дело срещу ДСК и те се ожалиха навсякъде и - лобираха - може да са били прави - става въпрос за един милион хонорар, но не е това пътят.

  Делата няма тенденция да се увеличават, напротив - нормализира се обстановката, което поставя и въпрос за укротяване на приема на нови адвокати - доста са въпросителните.

 29. 29 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Ако сега делата се точат по 20 години, колко ли ще се точат като вземат да ги бавят

 30. 30 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 560 Неутрално

  До коментар [#6] от "buggie":
  То си е шантаж!

 31. 31 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#19] от "PoToP":

  Нормативно признатите разходи са просто счетоводна "врътка", за да не се проваля идеята, че имаме "плосък данък". Де факто, в момента адвокатите се облагат със 7.5% данък и искат да бъдат облагани с 6% данък. :)

  Бог да благослови Америка за България!
 32. 32 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Същото можем и счетоводителите - ИСКАМЕ СЪЩОТО като адвокатите! Да не би нашите разходи да са по-малки? Софтеурът скъп, компютри, скенери, принтери, консумативи..... Счетоводителите пък ще спрем да декларираме данъците на фирмите! Да види тогава държавата кой ще им събира данъците - защото счетоводителите са ни обърнали на бирници. Разликата е, че адвокатите гласовити и връзкари. А счетоводителите като мравките - само работим.

 33. 33 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  Адвокатите са със ставки от 300 лв на час нагоре. Малко са им и искат 40% от тях без данъци ... ?!

  Ставка 300 лв на час на практика означава отказ от правосъдие при по-малки щети. Т.е. ако аз утре счупя предното стъкло на колата на съседа, за него е по-евтино да си плати сам щетата, отколкото да ме съди (отделно загубата на време). Аз, като знам това, естествено ще чупя стъкла. Чупенето на стъкла и рязането на гуми са масова практика в България. Има защо.

 34. 34 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Някой да ми обясни (ама БАВНО, за да разбЕра бързо) що е то "нормативни разходи"?!?От 77 (1977) съм частник, ама не съм чувал за такива разходи. Признати, непризнати, оспорвани, текущи, представителни, реални, фиктивни и к'ви ли не други разходи познавам, нормативни...нЬе...
  —цитат от коментар 20 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ

  Нима нямате счетоводител? Ако сте фирма - вие сте при друг режим на облагане.... Четете ги тези работи.

 35. 35 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До 25 от "kvasimodo":

  Глупости!

 36. 36 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#22] от "bludniq_sin":

  Няма проблем адвокатите да искат неща и да лобират за тях.
  Просто едно са отстъпките за земеделски производители, съвсем други са за доходите от авторски права. Но като се измерва нещо, нека да е съразмерно, а не да слагаме на кантар ябълки и домати.
  Затова горе написах - ако искат работещо предложение - да не бъдат облагани върху "оборот", само върху приходите си, да им разрешат да бъдат облагани като еднолични търговци - на база резултат (приходи минус разходи), и каквото си докарат.
  Ама тогава ще са недоволни, защото ще трябва да плащат на счетоводител :))))

  Бог да благослови Америка за България!
 37. 37 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар 25 от "kvasimodo":

  "....даже си плащаха от джоба пътните разходи от София до Варна за да идват и защитават човечеца...."

  А кой ги плаща? Бойко борисов ли? Разбира се, че те са за сметка на клиента, и реално са част от хонорара! Аман от завистливи хора, гледащи в чинията на частника, и аплодиращи държавните служители!

 38. 38 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  До коментар [#25] от "kvasimodo":Адвокат може да защитава "безплатно" в определена ситуация. Може да не е претендирал адвокатаско възнаграждение, но не може просто така да каже "безплатно".
  —цитат от коментар 26 на bludniq_sin


  Адвокати разни...

  По мои наблюдения поне едно 20-25% минават в графата pro bono.
  И въобще при повечето адвокати е така - дори да изключим роднини, близки, приятели и пр.
  В тия 20-25% влизат и случаи, при които заплащането е символично - т.е. реално не покрива нищо.
  Поначало адвокати с по-многобройна рода и практикуващи в родния край са за ожалване...:)

  Но повечето, да кажем 65-70-75% от адвокатите, вършат доста неща безплатно или просто клиентът поема само разноските (такси, макси и пр.)

  Да не говорим за консултации, указания, справки и пр. ПО ТЕЛЕФОНА, където паричен поток НЕМА, освен ако в бъдеще не се цака... (говорим за нашите условия!)
  Едно време, на маса и в тесен кръг, къде шеговито, къде не, се обсъждаше вариант "червен телефон" - докато тече разговорът "да капе"...

  Е, вярно е и другото, има адвокати, които не прощават никому. Като казвам никому, значи никому.

  ---
  Рядко има адвокати по света, които да таксуват 100% от клиентите, това ми е думата.

 39. 39 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  До коментар [#22] от "bludniq_sin":Няма проблем адвокатите да искат неща и да лобират за тях.
  —цитат от коментар 36 на Günther


  Има проблем обаче, адвокатите да са с фиксирана минимална ставка. Това е изключиелно вредна регулация в пълно противоречие с принципите на пазарната икономика.

 40. 40 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2606 Неутрално

  За блокиране на дела трябва да лежат в пандиза! Ама понеже такива като тях правят законите - едва ли.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 41. 41 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#25] от "kvasimodo":Адвокат може да защитава "безплатно" в определена ситуация. Може да не е претендирал адвокатаско възнаграждение, но не може просто така да каже "безплатно".
  —цитат от коментар 26 на bludniq_sin


  Логично би било да декларира по-нисък хонорар, но само глупак би казал, че защитава безплатно, защото всеки нападжия ще се усъмни, и ще последват неприятни проверки.

 42. 42 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2954 Неутрално

  До коментар [#32] от "Мавродинов":

  Счетоводството отдавна трябваше да е регулирана професия. Със съответен лиценз и дебели такси. Както е по белия свят.

  Бивш tww09306483.
 43. 43 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  Разликата е, че адвокатите гласовити и връзкари. А счетоводителите като мравките - само работим.
  —цитат от коментар 32 на Мавродинов

  :)
  -

  Мдааааааааааа......
  Преди време някакъв богаташ ( мисля канадски) го бяха питали нещо за богатството му, и той отвърна, че една от причините е, че давал огромни заплати на своите счетоводители, за да не дава ЛУДИ пари за адвокати, т.е. голямо перо било разликата между реалното добро заплащане на счетоводителите и евентуалното бъдещо заплащане на адвокати.

 44. 44 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1141 Любопитно

  До коментар [#20] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Относно нормативно признатите разходи - те целят точно да се достигне до чистия доход, който реализира едно лице на граждански договор. Защото, когато вие трябва да направите нещо по хонорар, уговорено на граждански договор и да получите едни 100 лв., се преценява, че вие имате, примерно, средно около 20 лв. разходи, защото ходите някъде със собствената си кола, плащате си бензина, ползвате собствения си компютър, ток, консумативи и т.н.Тук трябва да кажа, че никога не е съществувала универсална рецепта що е това нормативно признат разход и колко справедлив е той. Това се отнася и за сходни дейности.Целта е да се обложи действителния приход а не само полученото възнаграждение. Защото то не е чист приход - от него трябва да се махнат разходите за получаването му, които няма как по друг начин да се отчетат.
  —цитат от коментар 23 на bludniq_sin


  Нашенските НАПстери тогава са или пълни тъпанари, или нашенските данъкоплатци са пълните тъпанари😀😀😀 Или и двете гтупи, което по дефолт е невъзможно!

  Щото сме приели простата аксиома: Имаш приходи-приспадай си РЕАЛНИТЕ (ДОКАЗУЕМИТЕ, с малки изключения) разходи допринесли към създаването на тези приходи-И ПЛАЩАЙ ДАНЪКА (ПРОГРЕСИВЕН)!

  Щото адвокат (или архитект, или фризьор) може да ходи по работа пеша, с колело, с градски транспорт или със шофирано Бентли! Всеки си прави сметката как му е по изгодно, но НИКОМУ не му признават пътни разходи без документация. Е , има спорове-защо с Бентли а не с Мерцедес😀

  Подобен спор имах с нашенския НАП относно рент'а'кар в чужбина: ЗАЩО СРЕДНО ГОЛЯМА КОЛА а не икономична? Казах-Ами защото ако пристигна в бизнеса на контрагента в чужбина с Фиат Уно ще ме вземе за въшкар и ще получа по лоши условия! Обаче ако шофирам Фиат Кромо или Мерцедес ме гледа другояче😀!

  А, да, и по нашенско признават ВСИЧКИ документирани разходи (+амортизация на кола, компютър или други машинерии за кой ги има) дори и ако нямаш приходи: Просто трупаш разходи по голями от приходите и си на минус, до 7 години. Повече не дават, 'ма не съм чувал някой да се пробва😀 Недокументираните...'ми не ги признават! И интерсно-никой не рипа против това...😀
  До коментар [#23] от "bludniq_sin":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 45. 45 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#39] от "Гражданин":

  Тази минимална тарифа не е лоша, въпреки че дере очите на Института за пазарна икономика, например :)
  Пък и не е да не го знаем бизнесът какъв е, как се заобикалят тези минимуми, ако трябва :)
  Сам знаеш - получава се "аванс", а пък остатъка се плаща на оня свят...

  Бог да благослови Америка за България!
 46. 46 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1699 Весело

  Горките те огладняха...тоя коронавирус им разказа играта...

 47. 47 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 763 Неутрално

  До коментар [#16] от "Hawaii":

  А в САЩ поне пък са на всеки ъгъл, гледай как са прокопсали...

 48. 48 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  [quote#18:"Аскет"][/quote]

  Така наречената Конституция на Северна Корея
  по същество е Конституцията на СССР
  Преписали са я едно към едно и не е променяна от основаването на Сев Корея

  Така нареченото Право на защита в процеса
  в неговия СевероКорейски смисъл няма нищо общо
  с правото на защита и адвокатурата в нормалните държави
  хеле пък с правото на защита и адвокатурата в САЩ
  Разлика от Земята до Небето

  Апропо
  Всички разстреляни от Ленин и Сталин нещастници
  до един са имали на хартия право на защита в процеса
  С КАКВО ГИ Е ЗАЩИТИЛО това Право на Защита
  се вижда недвусмислено

  НЕ СРАВНЯВАЙ НЕСРАВНИМИ НЕЩА

 49. 49 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  До коментар [#16] от "Hawaii":А в САЩ поне пък са на всеки ъгъл, гледай как са прокопсали...
  —цитат от коментар 47 на 911


  Ако не са прокопсали както тиражирате КРЕМЪЛСКИТЕ ОПОРКИ

  Миал Шамара
  На Курнела Ниновна СИНА
  На Цецка Цачевна СИНА
  и много други деца и внуци
  на русолюбци и путинджии
  НЯМАШЕ ДА СА В САЩ
  а щяха да са в ПРИПИКАЕВСК Русия

 50. 50 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  Някой да ми обясни (ама БАВНО, за да разбЕра бързо) що е то "нормативни разходи"?!? ..
  —цитат от коментар 20 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ


  Това са разходи които ти се признават без да се иска да ги доказваш
  Просто си приспадаш от доходите 25 % и плащаш данък върху останалото

 51. 51 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  До коментар [#48] от "Hawaii":

  Не са ти ясни нещата...
  Изначално не са ти ясни и няма надежда някога да ти се прояснят.

 52. 52 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Неутрално

  [quote#50:"Hawaii"][/quote]

  И тези 25 % адвокатите сега искат да станат 40 %
  както е при другите свободни професии

 53. 53 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3290 Весело

  До коментар [#48] от "Hawaii":Не са ти ясни нещата...Изначално не са ти ясни и няма надежда някога да ти се прояснят.
  —цитат от коментар 51 на Аскет


  Ха-хааааа
  От пиедестала на каква премъдрост имаш самочувствието
  че на теб са ти ясни нещата които на мен са ясни

  Както го е казал мъдрецът
  Което за лицето е ляво за гъза е дясно и обратното

  Аз си мисля че е ляво
  ти си мислиш че е дясно
  Може би и двамата ще се окажем прави

 54. 54 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#4] от "diq55699032":

  ОК,но резултата ще е същия.И разбирам да работеше така наречения съд и съдебна система, а то.... всички знаем.

 55. 55 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  Не обичам това съсловие. Обаче"процентът на нормативно признатите разходи за адвокатите да се изравни с този на други свободни професии като писатели, художници и артисти - т.е. от 25% да се увеличи на 40%." звучи логично. Ама всъщото време и малко ресторантьорски.

 56. 56 Профил на werginija
  werginija
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Безсрамие. Не само да не се приема, но и да започнат да застраховат дейността си те и всички други свободни професии, както е в белия свят. Сега гаранция, че ще ти защити интереса, е само честната му дума.

 57. 57 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  До коментар [#37] от "historama":

  Приятелю, от 5 години съм в частния сектор. Съжалявам, че не го направих по-рано. И си плащам данъците като поп. Без адвокатски врътки.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 58. 58 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  До коментар [#55] от "star bastun":

  Няколко пъти цитирах един мъдър американец - Държава в която адвокатите са повече от инженерите няма бъдеще. Натам сме тръгнали - бълват се огромни количества .

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 59. 59 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  До коментар [#41] от "historama":

  Моят приятел не е получавал никакъв документ от адвоката за дадени пари.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 60. 60 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7975 Неутрално

  И как са определени тези проценти, на око. За едните 20, за другите 40,както дойде.

 61. 61 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  25 евро само за да си кажат тарифат , и това при обикновен граждански процес..

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 62. 62 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  А в нормативно признатите разходи влизат ли и производството на вина?
  Щото там един акциз ле-еко ми убягва.
  😉

 63. 63 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#20] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Относно нормативно признатите разходи - те целят точно да се достигне до чистия доход, който реализира едно лице на граждански договор. Защото, когато вие трябва да направите нещо по хонорар, уговорено на граждански договор и да получите едни 100 лв., се преценява, че вие имате, примерно, средно около 20 лв. разходи, защото ходите някъде със собствената си кола, плащате си бензина, ползвате собствения си компютър, ток, консумативи и т.н.Тук трябва да кажа, че никога не е съществувала универсална рецепта що е това нормативно признат разход и колко справедлив е той. Това се отнася и за сходни дейности.Целта е да се обложи действителния приход а не само полученото възнаграждение. Защото то не е чист приход - от него трябва да се махнат разходите за получаването му, които няма как по друг начин да се отчетат.
  —цитат от коментар 23 на bludniq_sin


  Щом искат да им се намалят приходите поради направени разходи, да бъдат така добри, да представят фактури за закупени стоки или присъщи услуги, както правят всички нормални фирми. Ама така на ангро да искат признаване на някакви разходи, които я са направени, я не, си е чист рекет!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 64. 64 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  Със сигурност адвокатите имат много по-големи разходи от писателите и поетите, изобщо артистите. И със сигурност ГЕРБ успяха да настроят отделните слоеве на населението и професии една срещу друга. Типичното за гербераста (милиционера) е да мрази.

 65. 65 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  "...Щом искат да им се намалят приходите поради направени разходи, да бъдат така добри, да представят фактури за закупени стоки или присъщи услуги, както правят всички нормални фирми..."

  Бойковист, ти прочете ли статията? Адвокатите искат процентът на нормативно признатите им разходи да се изравни с този на други свободни професии като писатели, художници и артисти - т.е. от 25% да се увеличи на 40%!
  Артистите, писатели, поетеси, какви фактури представят? За уискито по време на творческите им командировки ли?

  Между другото бойко да не е изпаднал в нелегалност, че в Благоевградско го чакат.

 66. 66 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  До коментар [#55] от "star bastun":

  "Обаче"процентът на нормативно признатите разходи за адвокатите да се изравни с този на други свободни професии като писатели, художници и артисти - т.е. от 25% да се увеличи на 40%." звучи логично."

  По-логично е, след като тия, "свободните професии", са толкова бедни, че трябва държавата да им отпуска помощи, да има необлагаем минимум. Когато паднат под него, тогава държавата да им осигурява безусловният базов доход.
  И проблемът не е дали да се платят 100 или 200 лв. данък върху дохода, а дали да се платят 300 или 600 лв. осигурителни вноски, когато няма доход. Сиреч, порочната осигурителна система, която пимашман-икономисти и още по-пишман адвокати (адв. Иван Нейков) прокламират, че е солидарна, баш за адвокатите (и други свободни професии) не е баш солидарна както за "римляните", живеещи на соц. помощи.

 67. 67 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 560 Неутрално

  До коментар [#32] от "Мавродинов":Счетоводството отдавна трябваше да е регулирана професия. Със съответен лиценз и дебели такси. Както е по белия свят.
  —цитат от коментар 42 на Petleshev


  Клиентелата е много слабичка.... Не иска да плаща дебели такси за счетоводната услуга или дебели заплати за щатните счетоводители.... А професията е донякъде регулирана - регистрацията по БУЛСТАТ изисква документ за образование и квалификация. С тънка такса. Не става с килийно училище или курсове за преквалификация.

 68. 68 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 848 Неутрално

  Не разбирам тази истерия от страна на разни държавни служители-хрантутници, чиито доходи вече гонят люксембургските! Те, адвокатите не искат пари от държавата (демек от аристократичната каста на държавните служители), а искат един малко по-голям % разходи да им се признаят нормативно присъщи на професията им.

  Или държавните служители по презумпция мразят адвокатите, които са последното препятствие пред малоумните административно наложени глоби и санкции?

 69. 69 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#19] от "PoToP":

  Държавата не дава да се случи точно това, но ти едва ли има от къде да го знаеш това! Аз водя години наред борба да водя счетоводство като ЕООД именно за да мога да показвам разходите си с фактури, но все още не съм успял напълно, защото държавата не го позволява. Така че не се изказвай неподготвен.

 70. 70 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#63] от "lz2":

  За държавата адвоката е свободна професия и не може да бъде друго, така че това дето го предлагаш не става, защото именно държавата не го позволява.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK