Първата вълна на COVID-19 у нас - оценка и уроци

Частичното затваряне от 27 ноември закъсня значително, не само в сравнителен план с държавите от ЕС, но и с оглед на постигането на обрат в развитието на пандемията у нас.

© Надежда Чипева, Капитал

Частичното затваряне от 27 ноември закъсня значително, не само в сравнителен план с държавите от ЕС, но и с оглед на постигането на обрат в развитието на пандемията у нас.Напоследък представители на здравните власти у нас лансират версията, че сме наложили частичните ограничителни мерки от 27.11.2020 г. навреме. Министър-председателят Бойко Борисов пък заяви, че се справяме най-добре с COVID кризата. Преди няколко дни и бившият президент Росен Плевнелиев даде много добра оценка на правителството за работата му по овладяване на пандемията.


Вече разполагаме с достатъчно информация, за да дадем обективна оценка на първата вълна от коронавирусната пандемия у нас, и резултатите от този анализ опровергават тези твърдения.


Човешката цена
Ще се спрем на двата налични показатели, измерващи смъртността вследствие на пандемията у нас - данните за официалната смъртност от COVID-19 и данните за надвишената смъртност. Първият тип данни отразяват главно починалите в болниците с доказана коронавирусна инфекция. Вторият тип данни се използват за оценка не само за официално починалите от COVID-19, но и за такива, които са починали от COVID-19, без да бъдат официално регистрирани, както и за починали вследствие на ненавременното лечение на други заболявания, причинено от претоварването на здравната система.


По данни на Националния статистически институт (НСИ) надвишената смъртност в България от началото на пандемията до края на година, в сравнение със същия период за 2015-2019 г., е около 16 600 души. За страна като България, която преживя само една вълна миналата година, има по-точен начин за оценка на броя на починалите вследствие на COVID. Развитието на пандемията у нас миналата година може да бъде разделено на два периода.


За първия период до 18 октомври може да предположим, че болшинството починали от Ковид-19 умираха в болниците и следователно бяха отчетени в официалната статистика, докато за втория период вече се наблюдава ясно изразен скок в надвишената смъртност над официалната статистика, което се дължи както на неотчетената смъртност от Ковид-19, така и на смъртност от други заболявания в резултат от колапса на здравната система. Като вземем данните за официалната смъртност до 42-та седмица и добавим надвишената смъртност от 43-та до 53-та седмица, получаваме около 17600 души - директни или косвени жертви на пандемията.


Къде сме ние по надвишена смъртност?


От 47 държави за които имаме информация засега, България е на второ място в света след Перу (фиг. 1) по надвишена смъртност на глава от населението. Сравнението обхваща целия период на пандемията от март до декември.


Първата вълна на COVID-19 у нас - оценка и уроци


Редно е да спомена, че само за 2.5 месеца (от средата на октомври до края на декември) България даде повече жертви на глава от населението от някои от най-засегнатите страни като САЩ, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Белгия, Чехия и др. Тук правим уговорката, че данните все още не са пълни за всички държави. Но с оглед на информацията, която имаме за официалната смъртност и за съотношението между надвишена и официална смъртност, държавите, които могат да застрашат нашата втора позиция в класацията, изглежда са само Боливия и Русия. С голяма вероятност може да кажем, че ще останем в челната петица.


Все пак сравнението по надвишена смъртност на държави с различна възрастова структура на населението, с различни възможности на обработка на тази демографска информация, може да доведе до известно изкривяване на действителността. За това е добре да погледнем също и статистиката за официална смъртност от COVID-19 на глава от населението в базата данни на Университета "Джон Хопкинс". За целия период от март до края на декември 2020 г. от 220 държави България е в челната десетка.


Надвишената и официалната смъртност не дават точна представа за възрастовата структура на починалите. Широко застъпен мит у нас и по света беше, че повече от починалите са много възрастни или много болни хора. В нашата статия с д-р Георги Маринов от Станфордския университет от 21.12.2020 г. в "Капитал" приведохме данните за COVID-19 смъртността в България до на базата на официалните сводки от Министерстовто на здравеопазването: 70 г. (69 г. при мъжете и и 71 г. за жените) при средна продължителност на живота от 74.8 г. (71.4 г. за мъже и 78.4 г. за жени); 33% от починалите са на възраст под 66 г. (пенсионната такава) и 30% са записани като умрели без известни съпътстващи заболявания.


Още по-точен анализ може да се направи, ако се пресметнат потенциално загубените години живот от COVID-19 на базата на данните от МЗ за официалната смъртност от COVID-19 за периода 06.06.2020 -- 31.12.2020 г. Това е класически начин в науката за определяне на последствията от дадено заболяване. Тук ще използваме метода, използван от проф. Стивън Елидж от Харвард. За България получаваме около 95 000 изгубени години живот от 7326 починали за този период. Средно за мъже получаваме 12.3 години, а за жени 13.9. За сравнение, в Чехия за същия период имаме 110 000 изгубени години живот при 11 489 жертви. Средно за мъже това прави 9.8 години, а за жени 9.4.


Какви са причините за тези драстични разлики с Чехия?


Възможно обяснение, лансирано от ръководни медицински лица, е, че българите сме едни от най-болните в света, че сме чакали до последния момент, преди да потърсим лекарска помощ. Но има и друго обяснение. България - с по-малък медицински ресурс от този на Чехия, наложи ограничителни мерки доста по-късно от Чехия, и допусна около 40% повече хоспитализирани от COVID-19 на глава от населението.


Емблематични у нас ще останат случаите на остра липса на медицински персонал като този в COVID клиниката в "Пирогов", когато един лекар и една медицинска сестра обгрижваха 50 пациенти, разположени на 3 етажа, или пък в болницата в Свищов, в която нощни дежурства даваха студенти по медицина 3-ти курс. В Чехия бяха разгърнати военнополеви болници, в които се лекуваха по-леките случаи. Чешкото правителство поиска помощ по линия на НАТО, на която откликнаха редица държави, изпращайки военни лекари, медицински сестри и апаратура. Нищо подобно не се случи у нас. По-леките и средно тежките случаи бяха оставени по домовете си в чакане да се намерят болнични легла. Някои не дочакаха, а други бяха хоспитализирани прекалено късно.


Тук дадохме оценка на човешката цена, която плати България през първата вълна на пандемията у нас. За икономическите последствия на фона на толкова изгубени години живот и инвалидизирани хора от тежко протичане на заболяването вече писахме с д-р Маринов. За съжаление, всички налични данни, изброени дотук, безусловно опровергават твърденията за успешно управление на кризата.


Ограничителните мерки


Навреме ли бяха наложени ограничителните мерки у нас? В нашата статия с д-р Маринов направихме сравнителен анализ на какви нива на развитието на пандемията тази есен се налагат ограничителни мерки в България и 11 ЕС държави от Източна и Западна Европа. Стигнахме до извода, че в сравнение с останалите държави България закъсня с налагането на ограничения с 3-4 седмици. Сега вече имаме и допълнителна информация, подкрепяща това твърдение.


Ще отбележим, че за почти всички държави във въпросното сравнение, с изключение на България, е характерна следната динамика: до 1-2 седмици след налагането на затваряне новите случаи спират да нарастват, до 2-3 седмици след затварянето спират да нарастват и смъртните случаи.


Какво се случи у нас? Надвишената смъртност и официалната смъртност (осреднена на седемдневна база) спират да нарастват в края на ноември и началото на декември. Това може ясно да се види на графиките на НСИ и Worldometer (фиг. 2):


Първата вълна на COVID-19 у нас - оценка и уроци


Между първата и втората седмица на декември започва спад в надвишената смъртност. Промените в динамиката на смъртността обикновено рефлектират промени в заразяването две до три седмици по-рано. Да разгледаме данните за новозаразените случаи у нас използвайки осредняване на седем дневна база в Worldometer (фиг. 3). Получаваме, че пикът тази есен е бил на 19 ноември, както предположихме на базата на данните за смъртността, или това е цяла седмица преди частичното затваряне у нас.


Първата вълна на COVID-19 у нас - оценка и уроци


Както споменахме в нашата статия с д-р Маринов, тестването у нас е най-неадекватно не само измежду всички ЕС държави, но и в сравнение с нашите съседи. Така че би било добре да намерим още данни, които да обяснят "обръщането на тенденцията" у нас, което се случва преди налагането на частичното затваряне. Затова ще използваме данни за промените в мобилността на населението, предоставени от Google.


За България виждаме следната тенденци:. Времето, което прекарваме вкъщи, започва да нараства от началото на октомври, като 66% от нарастването се случва от 7 октомври до 27 ноември (фиг. 4). Времето което прекарваме в ресторанти, заведения, магазини, кина, молове, кафенета и т.н. започва да намалява от последната седмица на септември като 55% от това намаляване се случва преди 27.11.


Първата вълна на COVID-19 у нас - оценка и уроци


Какви са причините за тези осезаеми промени в мобилността на хората още от края на септември? Разбира се, преминаването на учениците от 5-ти до 12-ти клас в режим на онлайн обучение, ограничаване на спортните дейности и затварянето на нощните заведения са фактор. Но друг вероятен фактор е самоограничаването на контактите сред хората поради тревожността породена от скока в смъртността, който започна в края на октомври. Този феномен вече е изучен в Щатите от икономисти от Университета на Чикаго, които забелязват силна корелация между спада в трафика свързан с потреблението и промяна в потребителското поведението у хората при нарастване на смъртността в даден район, независимо от наличието на ограничителни мерки.


Всичко това води до извода, че частичното затваряне у нас е крайно закъсняло. За разлика от държавите в ЕС, с които направихме сравнение, при които обратът се дължи на затварянето, у нас то се случва постфактум. Тук държа да подчертая, че без затварянето от 27.11.2020 г. катастрофата у нас щеше да бъде много по-голяма. Данните за мобилността на населението от Google показват допълнителна чувствителна редукция във всяка една категория след затварянето. Спадовете на новите случаи и на смъртността щяха да са много по-бавни, ако нямаше затваряне, съответно много повече хора щяха да загинат.


Частичното затваряне от 27 ноември закъсня значително, не само в сравнителен план с държавите от ЕС, но и с оглед на постигането на обрат в развитието на пандемията у нас. Всички данни, изброени по-горе, водят до този извод. Затварянето трябваше да бъде наложено поне месец по-рано, с по-високо ниво на строгост (поне 70%, а не както е сега 57% според Оксфордския индекс на строгост). Това несъмнено щеше да доведе до предотвратяването на загубата на хиляди човешки животи.


Уроци за бъдещето


Оттук нататък оптимистичният сценарий е да успеем да ваксинираме по-голямата част от населението колкото се може по-бързоq и да се окаже, че наличните ваксини предпазват от сериозно протичане на заболяването към всички настоящи и бъдещи щамове. Но бърза масова ваксинация едва ли ще се случи - на базата на обявената информация за доставката на ваксини у нас, ваксинационнияj процес ще продължи поне до края на годината. До тогава единственият способ за контрол на пандемията е навременно налагане на ограничителни мерки при скок на новозаразените.


Отчитайки появата на втора вълна тази зима в редица европейски държави, значителното повишаване на мобилността на българина по данни на Google от последните две седмици, отварянето на училища и детски градини, въпросът е не дали, а кога ще започне втората вълна у нас. Урокът от случилото се през изминалата есен в Европа е недвусмислен - държавите, които наложиха адекватни мерки навреме, дадоха много по-малко жертви. Всякакво забавяне се измерва с хиляди човешки животи.


Ситуацията се усложни допълнително с появата на нови по-заразни варианти на SARS-CoV-2 като B.117 от Англия, B.1.351 от ЮАР и P.1 от Бразилия, за които научихме в последните седмици. Наличните данни от Великобритания, ЮАР и съседни на тях държави, в които има разпространение на новите варианти, показват графики на новозаразените от "вертикален" тип. В Ирландия само за около месец разпространението на британския щам нарасна от 9% до 45% при строгост на мерките, сходни с тези на България, което се изрази в неколкократно нарастване на новите случаи само за около 10 дни.


Всичко това трябва да буди сериозна тревога у нас. България има възможността да извършва регулярен мониторинг за разпространението на новите варианти на SARS-CoV-2. Забавяне на налагане на ограничителни мерки при значително разпространение на някои от новите по-заразни варианти може да доведе до далеч по-катастрофални последици от тези, на които станахме свидетели тази есен.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2691 Разстроено

  Много добър анализ и дано ЩАБ, ЩАБ-2, ЩАБ-n поне прочетат, защото едва ли ще вдянат какви ги вършат. Поне да копират и приложат най-добрите уроци от другите страни. Колкото до "ограничителните мерки", у нас те се "регулират" съобразно интересите на ОПравниците и е сигурно, че точно за изборите ще НИ се случи "втора вълна", и ще е пълна скръб - пик, който ще повлияе за масово гласуване.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":

  > че Борисов се справя перфектно с пандемията

  Борисов си щъка с джипката и си пуска 'лайфове' по Шехерезата ТВ.

  Както преди време риташе мачле докато в парламента трябваше да приемат новия закон за съдебната власт.

  કટાક્ષ
 5. 5 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":

  Ето до тук му стига отношението към пандемията - да покаже на 'по-страхливите' (цитат) как се носи маска:

  https://i.ytimg.com/vi/tklsTzWDHj0/sddefault.jpg

  કટાક્ષ
 6. 6 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Ама как злобеят необолшевиките, че Борисов се справя перфектно с пандемията, просто не е истина! Ат всяка статия и коментари под нея се лее отрова като на черна Мамба! Ава нищо! Под опашката има място! Запазено е!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Кое е перфектното? Би ли дал някакви числови показатели? Или факти? Освен сляпа вяра в Него?

 7. 7 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Без да чета статията, съм сигурен, че в анализ публикуван в Дневник, няма как да сме се справили.
  —цитат от коментар 2 на 4ort


  То четенето с разбиране не е за всеки. Но пък може да се направи бот който под всяка статия да напише "не съм я чел но щом е в Дневник значи не става". Ако не си бот тогава чий го дириш в един сайт където нищо не четеш?

 8. 8 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#6] от "Nick F":

  > Би ли дал някакви числови показатели?

  Или снимки на заработеното.

  કટાક્ષ
 9. 9 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  Е, хралбите на главната тиква са само за подгряване на герберските тролове. Нормалните българи знаят, че нещата с пандемията са тотално оплескани и гледат да се вардят сами, без да очакват нещо от тикви и калинки.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 10. 10 Профил на Momchil Petrov
  Momchil Petrov
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Данните във фиг.1 показват 16% превишаваща смъртност в България за 2020, като Перу, Боливия, Еквадор, Мексико и Испания имат значително по-голяма превишаваща смъртност, а 15 тина държави, сред тях най-развитите страни в света имат превишаваща смъртност в рамките на 5 пункта около нашата.
  В същото време Рангачев пише в прав текст:
  "От 47 държави за които имаме данни, България заема второ място след Перу по надвишаваща смъртност. Могат да ни минат само Русия и Боливия."
  Егати математика. Този е готов да брои бюлетини.

 11. 11 Профил на Умнокрасив гербераст от Позитано
  Умнокрасив гербераст от Позитано
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":

  Никой не злобее под такава статия. Или поне почти никой. Когато става въпрос за човешки животи място за политика няма. Борисов не се справи, меко казано, с първата вълна и очевидно няма да се справи и с втората. В момент, в който кажи речи целия свят се ограничава заради новите щамове ТОЙ обмисля разхлабване. Престъпно малоумие, което ще доведе до нови, тежки загуби. За разлика от доста от пишещите тук аз мисля, че в щаба има комептентни хора. Проблема им е, че са готови да плюят на репутацията си, но не и да излязат и на глас да кажат, това което всички ние знаем. Те предлагат що годе адекватни мерки, но ТОЙ или не ги приема, или ги отменя след броени часове. За ваксинацията пък по-добре изобщо да не повдигаме въпроса. Там провала ще е грандиозен. Още не сме започнали, а вече валят издънка след издънка. Нямаме нито един ваксиниран в старчески дом, но вече имаме ваксинирани общинари, манекенки и т.н.

 12. 12 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  [quote#7:"Nick F"][/quote]

  Радвам се на умните и красивите! На които им е виновен всеки друг, но не и те, че стоят под опашката на коня.

 13. 13 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2057 Неутрално

  [quote#7:"Nick F"]
  —цитат от коментар 12 на 4ort
  Радвам се на умните и красивите! На които им е виновен всеки друг, но не и те, че стоят под опашката на коня.[/quote]

  Те имат нова инициатива-гласуването да се извършва само в техните офиси! Така ще се гарантира честността на избора! Всеки ще влиза сам пред комисия от десет души с бухалки и свободно ще изразява волята си!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 14. 14 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#11] от "Умнокрасив гербераст от Позитано":

  Девет месеца се нагледахме на компетентност.

  С умиления си спомням репликата 'Къде сгрешихме?' на МинЗдрав, след като беше издал такава заповед на кой кога му е позволено си купи хляб, че ако самият МинЗдрав си пазаруваше сам хляба, щеше да остане гладен.

  કટાક્ષ
 15. 15 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  С първата вълна се справихме добре!
  С втората - не толкова, защото корпоративното лобиране стана неудържимо- ограничителните мерки закъсняха и платихме, като общество цената за поддаването на този натиск!!!

 16. 16 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Проправителствената агитка мяй няма други аргументи освен argumentum ad hominem и whataboutism.

 17. 17 Профил на Умнокрасив гербераст от Позитано
  Умнокрасив гербераст от Позитано
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  До коментар [#14] от "Ан Он":

  Никой не е застрахован от грешки. Освен специалистите от форума на Дневник, които всичко знаят и всичко могат. Ако се постараеш да прочетеш внимателно написаното ще забележиш, че казвам "има компетентни хора", а не, че всички са компетентни. Но майната му, не е толкова важно.

 18. 18 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#17] от "Умнокрасив гербераст от Позитано":

  > "има компетентни хора"

  Възможно е.

  Моето впечатление е че истински компетентните се изнесоха от цирка много отдавна и си вършат работата не пред телевизорите (имаше там един друг комитет от медици, дето не 'издържа' дълго).

  А за тия дето останаха да се показват по телевизорите... да кажем че съм силно предубеден...

  કટાક્ષ
 19. 19 Профил на djm55646173
  djm55646173
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ама как злобеят необолшевиките, че Борисов се справя перфектно с пандемията, просто не е истина! Ат всяка статия и коментари под нея се лее отрова като на черна Мамба! Ава нищо! Под опашката има място! Запазено е!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  С кое се справя? Изтрепа нселение вече един град като Разлог. В челната десетка сме по смъртност.

 20. 20 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Любопитно

  До коментар [#10] от "Momchil Petrov":

  Браво! Успокоихте ни, няма що! България е на 7-мо място в света по повишението на смъртността /след Перу /с 68% увеличение на смъртността/, Боливия /49%/, Еквадор /47%/, Мексико /32%/ Испания /19%/ и Белгия /17%/ . Т.е. на трето място в ЕС. Но Бразилия /15%/, където нямаше ограничения, Русия /15%/, Иран /15%/, където хиляди ближеха вратите на джамиите за да покажат, че не ги е страх от коронавируса, имат по-малко увеличение на смъртността от нас!

 21. 21 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Неутрално

  Забележете кои са отличниците на диаграмата: Южна Корея - намаление на смъртността с 1%,

 22. 22 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Интересно е, че в страните от нашия регион са едни от най-високите нива на починали от коронавирус на 1 млн. жители в света. Изключение правят Гърция и Сърбия.

  Словения 1488
  Хърватия 1104
  Черна гора 1178
  Босна и Херцеговина 1349
  Северна Македония 1283
  България 1213
  Унгария 1161
  Румъния 889

 23. 23 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Неутрално

  Забележете кои са отличниците на диаграмата - Южна Корея /намаление на смъртността 1%/, Грузия /-1%/, Исландия /-1%/, Тайван /-3%/, Австралия /-3%/, Нова Зеландия /-6%/. Четири от шестте са в Тихоокеанския регион. Впрочем, намалението на смъртността в Исландия в абсолютни числа е символично - 9 души, а в данните за Грузия силно се съмнявам - на предишното преброяване текущата статистика показваше 4,5 млн жители, а преброяването намери само 3,75 млн - 0,75 млн нерегистрирани емигранти.

 24. 24 Профил на Ruse_Island
  Ruse_Island
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Без да чета статията, съм сигурен, че в анализ публикуван в Дневник, няма как да сме се справили.
  —цитат от коментар 2 на 4ort


  Ако можеше без да четете и да не коментирате, но може би искам прекалено много от вас...$-))

 25. 25 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Неутрално

  Това е по регистрираната смъртност. А всъщност се оказва, че освен регистрираните 7,6 хил. жертви на коронавируса има още 10 хиляди нерегистрирани преки и косвени жертви на пандемията /вижте диаграмата!/.
  Увеличението на смъртността у нас е 16%, а в Хърватия и Словения - 6%. Просто в тях всички починали от коронавирус са регистрирани, а у нас - не.

 26. 26 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Неутрално

  До коментар [#22] от "plynii":

  Това е по регистрираната смъртност. А всъщност се оказва, че освен регистрираните 7,6 хил. жертви на коронавируса има още 10 хиляди нерегистрирани преки и косвени жертви на пандемията /вижте диаграмата!/.
  Увеличението на смъртността у нас е 16%, а в Хърватия и Словения - 6%. Просто в тях всички починали от коронавирус са регистрирани, а у нас - не.

 27. 27 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2990 Неутрално

  Много добър анализ и дано ЩАБ, ЩАБ-2, ЩАБ-n поне прочетат, защото едва ли ще вдянат какви ги вършат. Поне да копират и приложат най-добрите уроци от другите страни. Колкото до "ограничителните мерки", у нас те се "регулират" съобразно интересите на ОПравниците и е сигурно, че точно за изборите ще НИ се случи "втора вълна", и ще е пълна скръб - пик, който ще повлияе за масово гласуване.
  —цитат от коментар 1 на ЗаНиЗа


  Не ЩАБ-ът взема решенията, а "гениалният" ръководител, който се грижи и раздава от "мазнинката", която е натрупал грижливо преди това. Неясно кога е трупал мазнинка и къде, по-точно. Цитирам Оправника!
  Борисов измести решенията за предпазване на ръчно и лично управление и отвърза ограниченията в "интерес на икономиката".
  Сега нито икономиката върви, нито живота на хиляди беше опазен!
  Да, но мъдрият български народ не обича ограничения, защото е "свободолюбив" и предпочита погребения на свобода!

 28. 28 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 646 Весело

  [quote#13:"lz2"][/quote]

  И Гл.Прокурор да се назначава от Хр.Иванов.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 29. 29 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 646 Весело

  С първата вълна се справихме добре!С втората - не толкова, защото корпоративното лобиране стана неудържимо- ограничителните мерки закъсняха и платихме, като общество цената за поддаването на този натиск!!!
  —цитат от коментар 15 на selqnin


  Много точно!
  ++++++++++++++++++++++++++

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 30. 30 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 336 Неутрално

  Данните във фиг.1 показват 16% превишаваща смъртност в България за 2020, като Перу, Боливия, Еквадор, Мексико и Испания имат значително по-голяма превишаваща смъртност, а 15 тина държави, сред тях най-развитите страни в света имат превишаваща смъртност в рамките на 5 пункта около нашата.В същото време Рангачев пише в прав текст:"От 47 държави за които имаме данни, България заема второ място след Перу по надвишаваща смъртност. Могат да ни минат само Русия и Боливия."Егати математика. Този е готов да брои бюлетини.
  —цитат от коментар 10 на Momchil Petrov


  На графиката ясно си пише:

  EMR = 264/100К в Перу

  EMR = 243/100К в България

  ЕМР = 233/100К в Боливия

  И никъде другаде на ниво държава (има поднационални разделения и градове с много по-високи стойности, но тук говорим за държави) не е повече от 0.2%

  С уговорката, че данните не са пълни навсякъде -- примерно на тази графика кривата за Иран спира някъде септември, тази в Италия октомври, и т.н.

  Но и с тази уговорка, ситуацията у нас е катастрофална като се имат предвид, че Перу стигна до такива числа в продължение на половин година, а у нас стана за два месеца и половина.

 31. 31 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 336 Неутрално

  До коментар [#25] от "Patsis":

  Точно така

 32. 32 Профил на petiopit
  petiopit
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Много ми харесва, когато някой математик започне да прави изводи без да отчита чисто медицинския аспект. Здравната система може да се справи, само ако работи в синхрон, като добре смазан механизъм. Беше приет алгоритъм за работа с пациенти с подобни на ковид симптоми. Той указваше пациентите да не ходят при лекар, а да се обадят по телефона и ако им трябва помощ направо да ходят в болница. Този алгоритъм действаше до средата на ноември. Ето този алгоритъм доведе до катастрофата. Стигна се до претоварване на болниците, отказ и/или забавяне на лечение на други заболявания и като следствие скок в общата смъртност. С такъв подход всяко заразно заболяване би предизвикало подобен проблем.
  Когато спряхме да следваме този алгоритъм и личните лекари се включиха реално, болестта тръгна надолу. Тук трябва да благодарим на доц. Мангъров защото не позволи да му запушат устата и говореше за този проблем докато не беше коригиран.
  Така наречения стаден имунитет горе долу вече го имаме. Ограничителните мерки не знам какво са ограничили. Не можем да сме сигурни защото в България това изобщо не се изследва. По лични впечатления аз почти нямам познати които да не са преболедували. С или без мерки, не остана кой да се заразява. Според мен кризата приключи.

 33. 33 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 336 Неутрално

  Здравната система може да се справи, само ако работи в синхрон, като добре смазан механизъм.
  —цитат от коментар 32 на petiopit


  Няма здравна система, която да може да се справи с безконтролна епидемия от COVID. Това се вижда в момента на много места с много по-добри болници от нашите.

  Целта трябва да е да няма заразяване.

  Аргументът "да не сринем болниците" е прах в очите. По тази логика ако хванем всеки десети от популацията и го разстреляме и хвърлим в предварително изкопани масови гробове, проблем няма никакъв -- болниците не са натоварени по никакъв начин, крематориумите и погребалните агенции също няма да имат проблеми.

  Ограничителните мерки не знам какво са ограничили
  —цитат от коментар 32 на petiopit


  Почти нищо, и това е проблемът.

  Така наречения стаден имунитет горе долу вече го имаме. [...] Според мен кризата приключи.
  —цитат от коментар 32 на petiopit


  Пълни глупости.

  В Манаус се бяха заразили 76% от населението към октомври. В момента там е отново ад под небето и вече по-зле и от първия апокалипсис април и май.

  https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/brazil-manaus-amazonas-covid-coronavirus

  https://pbs.twimg.com/media/ErrHHxpU0AMHCcK?format=png&name=small

  https://pbs.twimg.com/media/ErrIGrjVgAIn4rY?format=jpg&name=large

  Няма как да има стаден имунитет към вирус, спрямо който не се изгражда траен имунитет. И който в момента бързо еволюира варианти, резистентни към съществуващите антитела (и вероятно и ваксини).

  Реинфекциите по света вече са стотици хиляди със сигурност -- докладваните публично са само няколко хиляди, но това е от една много малка по-обем спрямо цялото извадка.

 34. 34 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2908 Неутрално

  По лични впечатления аз почти нямам познати които да не са преболедували. С или без мерки, не остана кой да се заразява. Според мен кризата приключи.
  —цитат от коментар 32 на petiopit


  По лични впечатления аз съм на обратния полюс. Повечето от моите познати се отнасят сериозно и спазват мерките, съответно не са го преболедували.

  От друга страна имам познати 50+ години, които са имали нещо като настинка края на Октомври. И сега имат антитела. Т.е. доста леко са го изкарали.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1591 Неутрално

  Математикът защо е пропуснал двамата починали на стълбите. Много ефектен кинематографичен ефект как не сме се справили с кризата. Или се справихме. Не се знае. Някой вече писа, че била отминала от самосебе си. Защо не отмине от самосебе си в Англия или Германия, или Чехия?

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3034 Неутрално

  До коментар [#2] от "4ort":

  Справили сме се. В първата десятка от над 200 държави сме. По смъртност. Благодарим ти Бойко.

 39. 39 Профил на F
  F
  Рейтинг: 51 Разстроено

  Добър анализ, за съжаление над нивото на средностатистическият българин, специалист по всичко. Както е видно дори от коментарите тук, хора с липса на базови знания и логическо мислене са се втурнали да доказват, че анализът е сгрешен...

 40. 40 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1591 Неутрално

  Ами, справили сме се. Много убедително даже. В момента във Великобритания дневният брой заразени е два пъти по-висок от ноемврийския пик и цели 10 пъти по-висок от априлския. Въпреки твърдия локдаун. В България заболеваемостта е снижена повече от 60 %. Падна натискът върху здравната система. Болниците се върнаха към плановите операции. Освобождават се заетите заради втората вълна отделения. Във военно-медицинска академия са заети 35 % от леглата, определени за ковид-19. Това е като катран в душата на Радев, Корнелия и пр. но е реалност. Статийки като на математика от Чикаго ще им вдигнат духа, но за малко.

 41. 41 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1406 Неутрално

  Излишно абене с толкоз цифри. Пенционната реформа може да се сметне много по бързо:

  умрели 45 - 52 седмица
  2019 - 16455
  2020 - 32010

  Имаме + 15555 За същия период умрели от ковидя : 5972. Остават умрели от Мерките : 9583

  Изводът е, че Мерките спомагат със 60% повече от ковидя за Пенционната Реформа.

 42. 42 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1591 Неутрално

  На тазсутришния брифинг проф. Мутафчийски дори каза, че ако се изчислява заболеваемостта на 100 000 души /към днешния ден е средно 125 човека, а беше 600/ спадът е четири пъти. Има го в Дневник.

 43. 43 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3034 Неутрално

  До коментар [#41] от "dosetliv":

  Всички те с радост дадоха живота си за да работят кръчмите на аверите на Бойко.

 44. 44 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 435 Разстроено

  ГЕРБ убиха 17 хиляди Българи с неадекватни мерки . Болниците отказваха да приемат хора в тежко положение и те почиваха по домовете си.Лекарката ,която посети баща ми малко преди да почине беше и болна кашляше усилено.Думите и бяха точно за болница си. ,но няма места и ще те возим 3-4 часа до края на смяната на ми .После те оставам някъде по коридорите и си тръгвам.Трябвале да реша в къщи ли да почине или коридора на някаква шибана болница под управлението на шибания Бойко Борисов.Нвмате си и на идея ,какво е да гледате болен да се бори за въздух и да казва ,че умира .Това управление не само е корумпирано но и мега Некадърно от горе до доло.

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 45. 45 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4289 Весело

  Тези от форума, които месеци наред твърдяха, че нямало никаква увеличена смъртност в България, станаха за посмешище...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 46. 46 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3034 Неутрално

  До коментар [#44] от "tamplierr":

  И какво ще направиш?

 47. 47 Профил на petiopit
  petiopit
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Няма как да има стаден имунитет към вирус, спрямо който не се изгражда траен имунитет. И който в момента бързо еволюира варианти, резистентни към съществуващите антитела (и вероятно и ваксини).
  —цитат от коментар 33 на Georgi Marinov


  Не се паникьосвайте бе хора.
  Популярното вирусно заболяване "настинка" се причинява от над 200 различни вируса. 10-15% от случаите се дължат на корона вируси. Те са изолирани през 60-те години. Счита се, че около 80% от населението на земята има имунна защита срещу тях. Към всичките тия 200 вируса също нямаме постоянна висока концентрация на антитела в кръвта си. Но организма вече се е срещал с тези вируси, и създава антитела много по-бързо. Затова е рискова първата среща с нов вирус. При следващите усложненията са много по-редки и не могат да предизвикат такава криза. То ако беше по друг начин досега нямаше да ни има.

 48. 48 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 1030 Весело

  За първи път се появява статия, която фактически потвърждава резултатите, получени от китайското ми сметало:

  https://ibb.co/jhwT9qD

  Имам само една много сериозна забележка, данните са за превишена, а не надвишена смъртност. Това е смъртността по различни конкретни причини над средната, зад които се крие един общ източник и това е новият корумпиран вирус, срещу който хората нямат имунитет. Затова и графиката на това място прилича на камбана (на това математиците му викат гаусиан), а не е една почти права и леко къдрава хоризонтална линия.

  И сега две малки разлики, които обясняват защо обявеното превишение на смъртността е 17600, а китайското ми сметало е казало 18300. В данните на НСИ от 2015-а досега има няколко по-малки камбанки. Това също е локално превишение на средната смъртност, предизвикано вероятно от грипни епидемии. От друга страна китайското ми сметало не се е съобразило с една дълга сезонна вълна с период от една година за да направи по-прецизен анализ на превишената смъртност, която е следствие на конкретно биологично природно бедствие, каквото е пандемията.

  Ще’с старайм! Другата седмица като излязат данните на НСИ и за първата седмица на 2021, обещавам да помоля сметалото да направи по-прецизна обработка

  73! Go Go
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 1030 Весело

  До коментар [#41] от "dosetliv":


  Аз отдавна казвам, че на първи април НОИ има да черпи...

  73! Go Go
 51. 51 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Весело

  До коментар [#48] от "Go Go":

  Китайското Ви сметало дали може да сметне дали разликата между 17,6 хил и 18,3 хил е статистически значима? Щото разликата между 17,6 или 18,3 хил и 7,6 хиляди официално отчетени жертви на корона вируса и без китайско сметало се вижда, че е значима!

 52. 52 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 1030 Весело

  До коментар [#51] от "Patsis":

  Това е много проста аритметика. Китайското ми сметало казва, че при подобни анализи винаги има грешки, но затова се прави и оценка на грешките. Взема се квадратен корен от полученото число, в случая сметало използва по-малкото число и sqrt(17600) = 133. Това се нарича средно квадратични отклонение и за него се използва гръцката буква сигма. Така, в стъкмистиката съществува тъй нареченият 95% доверителен интервал, а той е +/-3 пъти сигма. А това значи, че числото 17600 може да се движи между 17200 и 18000. Същото важи и за числото 18312, то има право да се движи в интервала от 17900 до 18715. А когато двата интервала се препокриват, китайското ми сметало казва, мненията ни почти съвпадат.

  73! Go Go
 53. 53 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 435 Неутрално

  До коментар [#46] от "blondofil":

  Гласувам срещу него на 4 април.

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 54. 54 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2057 Неутрално

  Интересно е, че в страните от нашия регион са едни от най-високите нива на починали от коронавирус на 1 млн. жители в света. Изключение правят Гърция и Сърбия.Словения 1488Хърватия 1104Черна гора 1178Босна и Херцеговина 1349Северна Македония 1283България 1213Унгария 1161Румъния 889
  —цитат от коментар 22 на plynii


  Въпрос на отчитане.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 55. 55 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7638 Неутрално

  "От 47 държави за които имаме информация засега, България е на второ място в света след Перу (фиг. 1) по надвишена смъртност на глава от населението. Сравнението обхваща целия период на пандемията от март до декември."
  Борисов не твърдеше ли, че ние най-добре сме се справили с пандемията. Той не е ли запознат с тези данни? А , да. Той не обича да чете, а само да се хвали.Обича и хората, които го хвалят.

 56. 56 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Как е възможно авторът да говори за пандемия, след като първата фигура, която самият автор е представил, категорично доказва, че пандемия няма? Къде са максимумите доказващи аномалия, която може да се тълкува като локална епидемия, в графиките за Естония, Латвия, Украйна, Финландия, Германия, Словакия, Дания, Гърция, Норвегия, Южна Корея, Грузия, Исландия, Тайван, Австралия и Нова Зеландия? За да е пандемия, трябва да се наблюдават такива епидемични максимуми във всички страни без изключение, а това не е така. Също така, доверявайки се единствено на графиката отразяваща общия брой починали и изразявайки съвсем обосновано пълно недоверие към каквито и да са данни представяни за починали, видите ли, от ковид19, максимумът, който се наблюдава в България в края на Ноември може да се дължи единствено на занемарени истински болести, заради изкуствено създадената паника от абсолютно необоснован, както се вижда от графиката, локдаун, започнал от месец Март. Този необоснован локдаун, наложен от компрадорската сикофантска пасмина начело на държавата, извършен само за да угоди на господарите си, без да има каквото и да е основание (както показват данните), не е по-различен от масово убийство, за което виновниците трябва да отговарят пред закона. За подобно безмозъчно, престъпно отношение на властите говорят и представените графики за Латвия, Полша, Чехия, Австрия, Израел, Словения, Хърватия или Унгария. И, много интересно, къде отиде, та се невидя, максимумът през Ноември на толкова навикваната Италия или, да речем, Швеция? Ами, Испания или Еквадор, да речем? Разбира се, трябва да се обясният и масивните максимуми в страни като Перу, различни от гаусово разпределение, Боливия и Мексико, появили се не където трябва съгласно общия тренд. Изобщо има за какво да се помисли и анализира, но общият извод не е този, който пропагандата ни налага. От графиките се вижда, че в основни развити страни няма нито първа, нито втора вълна от ковид19, а ако изобщо има проблеми, то те се дължат на някаква всеобща безмозъчна подчиненост на силово наложена лъжлива доктрина за някаква си измислена пандемия.

 57. 57 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 761 Неутрално

  За 'успехите' на Шопара - всеки вече ги изпитва.
  Много добър анализ.
  Само една забележка: в България 'първа КОВИД вълна' през пролетта НЯМАШЕ и съответно никакво справяне не е имало. Това което се случи беше абсолютно непропорционална, милиционерска, некомпетентна и неграмотна свръх-реакция. Резултатът и беше стрес, сплашване и истерия, които после доведоха до обратна реакция сред 'матряла' - пълно разпищолванье.
  ----
  Постиженита на Борисов са резултат, както от присъщата им нагла некомпетентност, така и и от руската хибридна пропаганда, която бе и продължава да бъде допускана в България. И няма как да е другояче, когато самият премиер е на каишка от Масква.

 58. 58 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Тази статия е много по-убедителна, с много по-голяма тежест в критиките срещу настоящата власт, отколкото словоизлиянията на президента, Хр.Иванов, Бимбалов , да ни ги изброявам останалите, защото има непровержими доказателства - това е научно изследване.Дневник да дава предимство на подобни статии, за да бъде по-ефективен борбата срещу ББ.

 59. 59 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4339 Неутрално

  До коментар [#52] от "Go Go":

  Колега, не продавайте краставици на краставичаря! 37 години работата ми е свързана със статистика. Погледнете насторението пред постинга - "весело". Иначе ме радва, че трима души - Вие, аз /вижте постингите ми от по-ранни дни/ и този Рангачев получихме практически еднакви резултати, около 18 хиляди преки и косвени жертви на пандемията през миналата година, вместо официалните 7,6 хил.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK