Защо Трети март не трябва да бъде български национален празник

И до днес 3 март разделя българите на "русофили" и "русофоби".

© Велко Ангелов

И до днес 3 март разделя българите на "русофили" и "русофоби".С приемането на Трети март за национален празник с указ на генералния секретар на БКП Петър Младенов от 27 февруари 1990 г. се осъществява поредна фалшификация на българската история. Да припомним, че до тогава национален празник е 9 септември - датата на прокомунистическия преврат през 1944 г., ознаменуващ съветската окупация на Царство България и началото на комунистическата диктатура и съветизация на страната. За съжаление, фалшификацията на българската история продължава и през посткомунистическия период и негово начало е изборът на дата за нов национален празник.


1. Руската империя подписва на 3 март 1878 предварителен договор за мир с Османската империя, а не окончателен мирен договор, признат от всички велики сили. Този договор е всъщност протокол за предварителен мир, проектодоговор, който няма никаква международноправна стойност. Малко известно е, че преди примирието в Сан-Стефано двете империи сключват още две примирия, второто от които, подписано в Одрин, поставя по различен от Сан Стефано начин толкова спорните териториални клаузи.


Тогава се приема, че територията на автономното българско княжество няма да е по-малка от границите на двата български вилаета, приети на Цариградската посланическа конференция. Всъщност с промяната на тези граници в южна посока царското правителство ясно показва истинските си намерения в тази война, които няма как да не бъдат оспорени от останалите велики сили.
"Принципът, по който се определят границите на Княжество България в Одринския прелиминарен договор, не се различава от общоприетите от великите сили принципи за границите на българските два вилаета на Цариградската конференция, а това всъщност е признатият от султана, а и от великите сили, диоцез на Българската екзархия (1870-1874-1876 г.). И обратно - "сваляйки картите си" чрез Санстефанските прелиминарии, предоставящи й възможност за мечтания излаз на топло море през "временно" окупираното от руски войски Княжество България, Русия ускорява изолацията си сред "европейския концерт" с оглед предстоящия конгрес и сама затруднява превръщането на военните си успехи в трайни политически резултати", пише проф. Петко Петков.


2. Подписването на протокола в Сан Стефано става без никакво българско участие. Никой не се допитва до български представители. Руската империя не допуска българи да присъстват нито на 3 март в Сан Стефано, нито в Берлин през юли същата година, когато се сключва истинският международен договор за мир. С други думи на 3 март 1878 година не се е случило нищо, което да има трайни последици и да е свързано с някакво българско участие. Две империи, след войната помежду си сключват предварителен мирен договор, под формата на протокол, който няма никакви обвързващи клаузи, защото е ясно, че траен мир не може да се сключи без участието и на другите Велики сили.


Нито един българин не е питан при подписването на предварително примирие във войната между две империи, оспорващи си господството над България - Османската и Руската. Митрополит Методий Кусев свидетелства: "Бях уморен и разнебитен. Десетина пъти ходих в Цариград да убеждавам Екзарха да санкционира едно пълномощно за делегация в Берлин. Да изповядаме истината. Тогава беше Екзарх Негово Блаженство г-н Иосиф. Когато се решаваше съдбата на българския народ, той си седеше на катедрата спокоен и индиферентен Вицегубернаторът Иванов, добър българин, ни посъветва да не мърдаме, за да не отидем в Сибир. Махнах с ръка и рекох: Тоя инак добър народ, със своето сляпо доверие и овчедушие, има много да страда, докато се прероди и си отвори очите. И днес, подир погрома, от овчедушието на сляпо русофилство, като пияни пострадахме, страдаме и още много има да страдаме...."


3.Честването на 3-ти март 1878 г. утвърждава един фалшив национален блян по неосъществимия мит за "Санстефанска България". Тази България е очертана с оглед на чужд стратегически интерес и няма нищо общо с възрожденския идеал за "целокупна България".


Проф. Пламен Цветков с основание пише, че последното нещо, което е целял договорът от Сан Стефано, е било създаването на истински независима държава на българите. "Това е договор, който по същество представлява акт на узаконяване на една практически неограничена окупация на България от руската армия".


Проф. Христо Матанов специално обръща внимание на обстоятелството, че българските учебници по история продължават да премълчават или прескачат неудобните за Москва факти. "Като автор на подобни учебници често съм се замислял дали с някои от изнесените факти няма да засегна нечий "обществен" интерес. Самоцензурата е част от работата по писането на учебниците по история, а водеща роля в тази работа играят указанията на Министерството на образованието и науката. Те издават стремеж към някаква "балансираност", която обаче означава писане и преподаване на история "под сурдинка" - с цел да се зачитат "традиционни" представи за отношенията ни с Русия. В миналото тези представи се създаваха от завършилите образованието си в Русия български историци, както и от марксистките писачи на учебници. И днес обаче продължаваме да мълчим за тези грижливо пазени митове", признава проф. Матанов.


4. Митът за "Сан Стефанска България" подменя идеала за "чиста и свята република". Той е особено вреден днес, когато патриотарството и безмозъчният популистки национализъм се опитват, за съжаление често успешно, да подменят демократичния патриотизъм и републиканския идеал. Много български политически мислещи интелектуалци, макар и с противоположни, но демократични политически възгледи - Раковски, Левски, Ботев, Захарий Стоянов, Стефан Стамболов, Димитър Благоев, Георги Кирков, Кръстю Раковски, Пею Яворов, Димитър Михалчев и много други, прекрасно са разбрали и разкрили истинската политика на Русия спрямо България.


Тя може да се обобщи накратко така, с думите на Димитър Благоев: "... една разпокъсана, следователно слаба България означаваше за руската дипломация още по-голямо подхранване на русофилството в България, на суеверието за "освободителната мисия" на руския царизъм на Балканския полуостров, особено спрямо българите .... Идеалът за Сан Стефанска България, тъй тържествено признат от Русия чрез Сан Стефанския договор, трябваше, от една страна, да премахне подозренията на българите, частно, и на народностите на Балканския полуостров спрямо тайните намерения на руската дипломация и от друга - да привърже към нейната политика българите, да увеличи суеверието в масата на българския народ за "освободителната мисия" на Русия в света. Руският царизъм имаше твърде голяма нужда да поддържа това суеверие както на Балканския полуостров и изобщо вън от Русия, тъй и вътре сред масите на руската империя. ..."


Доказателство, че Русия е нямала никакво намерение да ни освобождава, е нейното отношение към създаването на Българската екзархия и националноосвободителното ни движение. А то е рязко отрицателно. На Русия не е необходима българска духовна и политическа самостоятелност. Докато национално-освободителните движения на Гърция и Сърбия са подпомагани от Русия с пари, оръжия, боеприпаси , както и с руски офицери за обучаване и помагане на гръцките и сръбски въстаници, Русия не само не помага, а се отнася крайно враждебно към нашите революционери, праща шпиони и следи тяхната дейност. Очевидно Русия не е искала, дори се е страхувала да не би да се освободим самостоятелно. Отношението на българомразеца граф Игнатиев - Лъжко паша в процеса против Васил Левски е едно от доказателствата за това.


5. Трети март утвърждава преклонението пред чужда държава, утвърждава българския комплекс за малоценност. Той утвърждава мита за "двойната освободителка", към която трябва да изпитваме само вечна признателност и коленопреклонение. Така 3 март фактически става не е празник на свободата, а празник на коленопреклонната благодарност към чужда държава. Защото това е "освобождение", извоювано от чужда империя и в неин изключителен интерес. И в този смисъл нашият национален празник е празник на благодарност към чужда нация. Излиза, че България не може да съществува без Русия, което е абсурдно.


Трети март напълно съзнателно въвежда Русия в "генетичния код" на нашата национална ни идентичност, пише Георги Лозанов. Така от горд национален празник, той се превръща в ден на благодарност, че други са ни освободили! Ако празнувахме 24 май, щяхме да се гордеем, че сме дали език, писменост и култура на т.нар. освободители, а нямаше да "празнуваме" своята вечна зависимост от чужда и често вражеска държава.


Датата на подписването на предварителния Санстефански договор е заявка не само за вечна благодарност към руснаците, но и за омраза към Европа, която не позволила да се осъществи бляна за Сан Стефанска България, която Русия ни била дарила. Самата робска жалба по вредния Санстефански мит превръща националния ни празник в тъжна погребална процесия по загубено национално единство, отнето от Запада и в нелепо очакване, то да се осъществи от най-големия не геополитически неприятел.


Подобно внушение не би имало място, ако наш национален празник би бил Денят на независимостта. Но сякаш предпочитаме да мечтаем за неосъщественото. Ако имаше Санстефанска България, ако имахме излаз на Бяло море, ако Македония си беше наша... Тези мечтания ни струват три национални катастрофи. Като бленуваме по мита за Санстефанска България, забравяме да се борим за чиста и свята република, за промяна в днешната си посткомунистическа все още държава.


6. Митът за "Освобождението на 3 март" разделя трагично българската нация, възражда отвратителния комплекс на малоценност на българите. Той не само няма нищо общо с идеалите на Възраждането, но и коварно ги подменя. Това разединение е особено видно през последните години. Тази дата се превърна в тържество на антибългарските и антиевропейски сили в България, които жадуват исторически реванш. Тяхна все по-открита цел е оспорване европейската същност на българския народ, усилията след 30 години тежък преход да станем част от цивилизования свят. Днес озлобени червено-кафяви идеолози все по-открито се борят за връщане на България под руски контрол, както беше по време на тоталитарната комунистическа диктатура.


Трети март днес обединява най-реакционните, мракобесни и реваншистки сили в България, слугуващи на антибългарски, антидемократични и антиевропейски интереси. Трети март се празнува на Шипка, пред съветския паметник Альоша и пред други огромни руски и съветски паметници в България за да се изявяват все по-открито антиевропейски и и антибългарски политици и партии, там под руското знаме се подчертава митът, че Русия ни е освободила, че тя, за разлика от Европа ни мисли само "доброто". Пропагандира се митът за българското предателство, за черната българска неблагодарност към "освободителите", лансира се фалшификата за 200 000 убити руски офицери и войници/ въпреки че цялата руска армия на Балканите наброява общо 191 000 души/, подценяват се българските заслуги и участието на други народи във войната - украинци, белоруси, финландци, румънци.


Дипломатическа история на Освобождението на България (неиздаван ръкопис)
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


7. И до днес 3 март разделя българите на "русофили" и "русофоби", митологически обосновани идеологеми за ценностно разделение на българското общество. Това разделение се поддържа от антибългарското русофилство като "грубо политическо суеверие, което води до национално предателство и погром". Поставям термините в кавички, защото това са пропагандно-идеологически конструкти, които нямат нищо общо със съдържанието, което им се придава. Т.нар. русофили всъщност "обичат" не толкова руския народ, а тиранично-деспотската система на руската империя, в СССР, а и в днешната Руска федерация, под игото на която и до днес се намира руският народ. С други думи "русофилството", отъждествявайки руския народ с руската "деспотско-тиранска" власт в Русия, иска и в Българи да се установи същата система на власт, което означава ликвидиране на българската свобода и независимост.


3 март - празникът на Освобождението. По страниците на българските вестници 1885-1944 г.
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Самият термин "русофоб" е пропаганден конструкт на руското влияние в България , която преиначава самото значение на термина - фобия означава страх, а не омраза. Но на "русофилите" е необходимо да обозначат своите противници като "русофоби" в този смисъл, защото прекрасно знаят, че негативната конотация на термина отблъсква, а не привлича.


Дори само заради това, че самият руски народ и тогава, и до днес все още не е свободен, не е подходящо тази дата да бъде наш национален празник. ..


Формалното и фактическо учредяване от Великите сили на автономното Българско княжество става на 13 юли 1878 г. на Берлинския конгрес, с което приключва Руско-османската война 1877/1878 г. Но тази дата не може да бъде наш национален празник по същите причини, по които и 3 март не може.


Малко са датите, които са безспорни и обединяващи българския народ като силна и независима национална общност. Безспорни дати са само 24 май - денят на българската писменост, просвета и култура, 6 септември - денят на обединение на княжество България с Източна Румелия, и 22 септември - денят на Независимостта. Всички тези дати са достойни за наш национален празник. Например с оглед общата ни история с Република Северна Македония най-подходяща е датата 24 май.


Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Датата на приемане на Търновската конституция, с която се поставя фактически институционалното начало на третата българска държава също е подходяща за национален празник. Ако уважавахме нашите институции и държавна самостоятелност - това щеше да бъде националният ни празник.


Ако искаме да сме свободна и независима, европейска и демократична държава, трябва да сменим датата на националния си празник.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (519)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Глупости на търкалета. Нищо и нямаше на датата, докато разни хора не започнаха да се тормозят от нея. Явно е, че датата е пределна - преди нея е било едно, след нея - нещо ново и качествено различно.
  И коя обединяваща дата за национален празник предлага господина? Само дано не ни телепортират чак в 1908 г. все едно преди това държава не е имало.

 2. 2 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Гневно

  Не знам преди 09.09.1944г националиният не празнк да е разделял българите! Днес обаче такива като авторчето всячески се мъчат да го разделят с преиначаване на историята ни! Трети март отбелязва капитулацията на Османската империя и фактическото освобождение на българите всички други събития са последица от тази основополагаща дата!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 3. 3 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  > Тоя инак добър народ, със своето сляпо доверие и овчедушие,
  > има много да страда, докато се прероди и си отвори очите.

  И 140 години по-късно, нищо не се е променило...

  કટાક્ષ
 4. 4 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#1] от "elena_pipilota":

  > преди нея е било едно, след нея - нещо ново и качествено различно.

  Викаш територията минава от ръцете на Султана към ръцете на Самодържеца.

  До коя година в Руссия има покупко-продажба на крепостни селяни (вид роби) ?

  કટાક્ષ
 5. 5 Профил на d04
  d04
  Рейтинг: 136 Неутрално

  До коментар [#1] от "elena_pipilota":

  Държава е имало и през 681... Дай, ако искаш, националният ни празник да е честване на битката при Онгъла. Към коментар 2, капитулацията на Османската империя е малко преди самия Санстефанския договор. 3 март със сигурност е една от най-значимите ни дати, друг въпрос е дали трябва да бъде по-значима от Независимостта или от Съединението.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 437 Неутрално

  До коментар [#1] от "elena_pipilota":

  По твоята логика ще трябва да се телепортираме през 681-ва някъде. Ще кажеш, че не е имало българска държава преди 1878 ли?
  Не ни е проблемът датата. Която и да е тя, няма да ни направи по-обединени и повече българи.

 8. 8 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Неутрално

  "Ако искаме да сме свободна и независима, европейска и демократична държава, трябва да сменим датата на националния си празник."

  Ако искаме да сме свободна и независима, европейска и демократична държава не трябва да угаждаме на мразещите Русия евроатлантици което всячески искат да принизят ролята и за Освобождението ни и да си запазим националният празник който няма нищо общо със социалистическото наследство!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 9. 9 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":

  > и фактическото освобождение на българите

  Аман от тия освободители, минал е почти век и половина и още не можем да се отървем от тях.

  Та понеже явно сте патриот - ей ви един цитат дето разправят че е от Васил Левски
  > „Тоз, който ни освободи, той ще и да ни пороби”.

  (*) и изобщо не съм фен на Султана, тия последните години сме били в покрайнините на загниващата империя и всичко е било 'въпрос на бизнес'

  કટાક્ષ
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 417 Неутрално

  До коментар [#1] от "elena_pipilota":> преди нея е било едно, след нея - нещо ново и качествено различно.Викаш територията минава от ръцете на Султана към ръцете на Самодържеца.До коя година в Руссия има покупко-продажба на крепостни селяни (вид роби) ?
  —цитат от коментар 4 на Ан Он


  Глупости - в ръцете на самодържеца! България прави чудеса в през първите 30-40 години след освобождението си. Реално се създава независима държава с всичките й атрибути! Политически, социални, икономически, културни ... Дори и някой да се е надявал да минем в ръцете на когото и да било това не се е случило.
  Провеждането на подобни дискусии днес само ерозира още повече националното чувство и е съвсем безсмислено.

 12. 12 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":

  > Днес обаче такива като авторчето

  Па гледам че и съвременниците на ситуацията не са били в огромен възторг от 'освобождаването' ... Тези цитати може ли да познаете откъде са ?

  ---
  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!

  ---
  О, руси, о, братя славянски,
  защо сте вий тука? Защо сте
  дошли на полята балкански
  немили, неканени гости?

  કટાક્ષ
 13. 13 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Ами с право българина не ви заслужава.... Страхотно е точно преди избори да припомните, че отново трябва да сте не разбрани

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 14. 14 Профил на d04
  d04
  Рейтинг: 136 Неутрално

  До коментар [#11] от "elena_pipilota":

  Да, до 1912 г. България е във възход, но това не значи, че в периода до 1887 г. България не е Задунайска губерния. Особено по време на Режима на пълномощията, когато си имаме и руски министър--председател - Казимир Ернрот. И колкото и да е мразен Стамболов, точно той успява да премахне намерениията на руснаците да ни превърнат в своя провинция.

 15. 15 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#5] от "D04":

  > друг въпрос е дали трябва да бъде по-значима от Независимостта или от Съединението.

  Има между-имперски войни (Руссия се опитва няколко стотин години да се добере до излаз на топлите морета), има и вътрешно български инициативи.

  3 март не е от вторите ... ама какво да искаме от един народ дето в центъра на столицата му стои най-високия паметник на окупатора

  કટાક્ષ
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  До коментар [#11] от "elena_pipilota":

  “Провеждането на подобни дискусии днес само ерозира още повече националното чувство и е съвсем безсмислено.”

  Това е целта, да ни смачкат. Не е виновен Западът, че сме бедни, виновни сме си ние, защото сме корумпирани... неграмотни, необразовани. Нямаме архитекти, инженери, доктори, трябва да ползваме техните, защото са по-умни. Ние сами можем само горите да си изсечем и да подписваме Концесионни договори.

  Любовта ще спаси света!!!
 18. 18 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 417 Неутрално

  До коментар [#7] от "truly":

  Да, преди 1878 г. държава не е имало за период от 5 века. Живеем в Третата българска държава - трети етап на българската държавност, който започва на 3 март 1878 г. или за по-точно ако искате с Берлинския конгрес. Ама не вярвам да има българин, който да припознае датата на подписване на Берлинския договор за национален празник.
  Ама като гледам може и да има и такива ентусиасти....

 19. 19 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1740 Гневно

  22 септември и приключваме !

 20. 20 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#11] от "elena_pipilota":

  > България прави чудеса в през първите 30-40 години след освобождението си.

  Последно като четох Сан Стефанския договор, за никакво 'освобождение' не ставаше дума в него ... Просто прехвърляне на управлението на едни територии на другия султан. Както пише и в статията - даже не сме били поканени на преговорите по 'освобождаването' ни.

  А колегата в коментар [#14] от "D04" е обяснил по-добре случващото се онези времена.

  કટાક્ષ
 21. 21 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Любопитно

  До коментар [#9] от "Ан Он":

  „Тоз, който ни освободи, той ще и да ни пороби”.

  Ти можеш ли да си представиш че сме можели сами да се освободим че да ни не поробват други освободители???!!!! Ами Левски дори едно въстание не е могъл да организира!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 22. 22 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#16] от "Julian Mall":

  Викаш и двама са неблагодарни манипулатори.

  Хубаво, няма да споря.

  કટાક્ષ
 23. 23 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1926 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":

  92% от собствеността върху активите в България е българска. Респективно продуктите са дело на български инженери.
  Никога в България не е имало повече лекари от днес. Около 31 000. Съвсем не са бедни. Напротив едни от най-богатите са.

 24. 24 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":

  > Това е целта, да ни смачкат.

  Нали, целия свят е срещу нас последните 1300 години.

  Пак добре че нещо е останало ...

  કટાક્ષ
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#21] от "Julian Mall":

  > Ти можеш ли да си представиш че сме можели сами да се освободим

  Гледам че по време на балканските войни и първата световна не сме се справяли лошо във военните действия (за разлика от сега). Турската империя е загивала ... имала е врагове ... Гърците са се 'освободили' сами ...

  Но не съм живял тогава, не мога да коментирам.

  Но това което се рекламира като 'освобождаване' за 3-ти март, е 'завладяване' базирано от императорски амбиции които нямат нищо общо с българския народ.

  А че може да сме били на далавера от императорските амбиции е отделна тема.

  કટાક્ષ
 28. 28 Профил на wkk57607068
  wkk57607068
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Какъв празник е 3-ти март без руския патриарх?

 29. 29 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3176 Весело

  Направо вместо трети да го изместват с два дена на първи март !

  И без туй сме единствената нация с мартенички - демек уникални , плюс е , че и мъжете си ги вързват наравно с жените - демек полово неутрален празник и даже джендърите няма да имат нещо напротив даже напоследък мартениците стават с все повече ЛГБТ цветове ...

 30. 30 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3346 Неутрално

  ПРЕКРАСНА СТАТИЯ !
  Поздравления за Автора !
  Най-после някой трябваше на висок глас да каже че Царят е гол
  ВИРУСЪТ на РУСКАТА КОРОНА вече над 150 години разяжда българщината
  и я ерозира в чужд Руски Имперски Интерес !

  Горди Българи
  Нека осъзнаем че дори и преди края на Руско-Турската на ДВА ФРОНТА
  Балкански и Кавказки Завоевателна Война
  дори преди краят й БЪЛГАРИТЕ НЕ СА БИЛИ РОБИ в Османската Империя

  Нима един Христо Ботев ако е бил роб е можел пременен с Европейски
  костюм и папийонка да се вдигне и да отиде ДА УЧИ В ЧУЖБИНА
  с парите от "робската" ЗАПЛАТА на баща си - "робът" Ботю Петков !!!!

  Дори ЧОРБАДЖИИТЕ по онова време НЕ СА БИЛИ РОБОВЛАДЕЛЦИ
  каквито дефакто са били РУСКИТЕ ПОМЕШЧИЦИ
  а са били РАБОТОДАТЕЛИ-КАПИТАЛИСТИ които са
  НАЕМАЛИ РАБОТНИЦИ - РАТАИ на които са им ПЛАЩАЛИ
  и ако РАТАЯТ-РАБОТНИК не е бил доволен е могъл ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
  да се махне и да отиде да работи при ДРУГ КАПИТАЛИСТ-ЧОРБАДЖИЯ

  И ако РАТАЯТ РАБОТНИК е бил способен и инициативен човек
  на свой ред е могъл да стане ЧОРБАДЖИЯ
  както и обратното - некадърните синове на Чорбаджията
  могат да свой ред да не са чорбаджии
  Нещо НЕМИСЛИМО за РУСКОТО РОБОВЛАДЕЛСКО ОБЩЕСТВО по онова време
  където ако си ПОМЕШЧИК-РОБОВЛАДЕЛЕЦ и поколенията след теб
  ще са такива независимо от некадърността и непригодността им

 31. 31 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  Само се припомнете границите на България, след подписването на Сан Стефанския договор, който руснаците подписват в Турция и вижте после как ни взимат половин България в Берлин. В учебниците по история не се споменава защо ?!? Защо се налага това?
  Нещо много подценяват и родовата, и историческата ни памет!!

  Любовта ще спаси света!!!
 32. 32 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Любопитно

  До коментар [#20] от "Ан Он":
  "Както пише и в статията - даже не сме били поканени на преговорите по 'освобождаването' ни."

  Кого да поканят? Някой от българите заемали постове в Османската империя или самият управител на Дунавският вилает - Митхад паша??!!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Всъщност защо здравите уверени в себе си сили не смеят да инициират референдум по въпроса?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#31] от "hope":

  > Само се припомнете границите на България, след подписването на Сан Стефанския договор

  Нещо май изобщо не се упоменаваше 'държава България' в Сан Стефанската спогодба между двете империи.

  Отивам да проверя.

  કટાક્ષ
 35. 35 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  Много хубава статия! Илюстрация на кво може един български доцент да намери под вола

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 36. 36 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Неутрално

  До коментар [#27] от "Ан Он":

  ". Гърците са се 'освободили' сами ..."

  Гърците са освободили една малка част от тереторията си в периферията на империята с помощта на Великите сили! Забележи че в останалата част на империята където живеят компактни маси от гърци не е имало никога гръцки въстания! Ние също сме можели да се освободим в началото на 19 -ти век ако имахме просветена национална буржуазия както при другите ни съседи!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 37. 37 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#32] от "Julian Mall":

  Е прав си - туземците нямат работа да се бъркат в преговорите между пратениците на двете империи.

  Па яз се сетих за представителя на руската империя - граф Игнатиев - каква грандиозна роля е играл по ония години:

  > След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява
  > пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд.

  и бая още ...

  કટાક્ષ
 38. 38 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2871 Неутрално

  Всъщност защо здравите уверени в себе си сили не смеят да инициират референдум по въпроса?
  —цитат от коментар 33 на дерибеев


  Защото знаят че ще получат кампактна подкрепа само в смесените ройони!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 39. 39 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#27] от "Ан Он":

  Гърците НЕ са се освободили сами. Без подкрепата на великите сили, щеше да стане същото, като в България след априлскиоти въстание. Там е била възможна и помощ по море - оръжие, муниции, хора. "А ние се намираме в чрево адово" - надявам се, че цитата ти е познат. От българска класика е.

 40. 40 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  Всъщност защо здравите уверени в себе си сили не смеят да инициират референдум по въпроса?
  —цитат от коментар 33 на дерибеев


  —-
  Нали знаеш как се варят жаби, бавно ще ни убеждават, от тук, от там. Уж заради пандемията, ще забранят тържествата на Шипка.
  По една статия на месец, после по две... така се променят обществените нагласи. Така станахме впрочем траки, сега никой не си задава въпроса, как с руснаците се разбираме уж на два различни езика.

  Любовта ще спаси света!!!
 41. 41 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2084 Неутрално

  Най-накрая някой да го каже! На 3-и март празнуваме подписването на примирие между
  Турция и Русия!

 42. 42 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#31] от "hope":

  Цитати напосоки:

  ---
  Един от сериозните за Русия (а оттам – и за България) проблеми в Санстефанския договор е в предварителното съгласие на Русия, че на Балканите няма да се създава голяма славянска държава.

  ---
  Договорът е подписан около 17 ч. на 3 март (19 февруари стар стил)[2] 1878 г. в Сан Стефано (днес квартал на Истанбул), от граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и от външния министър Савфет Мехмед паша и посланика в Германия Садулах бей от страна на Османската империя. Няма присъстващ свидетел на подписването от българска страна, независимо от това, че българите са участвали във военните действия и са дали 3456 убити опълченци.

  ---

  Или с други думи - двете империи цепят територия на парчета, никой няма далавера да има независима/силна държава тука, само губернии

  કટાક્ષ
 43. 43 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1473 Весело

  До коментар [#9] от "Ан Он":


  Аман от тия освободители, минал е почти век и половина и още не можем да се отървем от тях.....ей ви един цитат дето разправят че е от Васил Левски > „Тоз, който ни освободи, той ще и да ни пороби”.
  (*) и изобщо не съм фен на Султана, тия последните години сме били в покрайнините на загниващата империя и всичко е било 'въпрос на бизнес'
  —цитат от коментар 9 на Ан Он


  Истината е, че сте се отървали от тях още през 1934 г., когато Васил Коларов написва опорните точки на автора от НБУ* в един предговор на книжлето "Авантюрите на руския царизъм".
  Някога НБУ беше АОНСУ. Остана си със същите функции. :)
  "Цитата", приписван на Левски, е от "Предсмъртното писмо...", публикувано в Бъзиклийкс..
  С такава аргументация, да се защитава наследника на Коларов, е белег на сериозни способности за ирония.
  Или на нещо друго?

  Ecrasez l’infâme
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#36] от "Julian Mall":

  Може и да сте прав (сложих плюсче, не че е важно).

  Нямам време да ровя за източници и изказвам мотивирано мнение. 3 март е последствие от 'игра на тронове', игра в която където никой за нищо не ни е броял.

  Това че впоследствие сме се възползвали от играта на троновете, не значи че някой някога е искал да ни освобождава.

  કટાક્ષ
 46. 46 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  До коментар [#42] от "Ан Он":

  Я да те подкова още по-добре. Излагаш се така!
  http://macedonia.kroraina.com/arc/avantjury_russkogo_carizma_v_bolgarii_1935.pdf

  Ecrasez l’infâme
 47. 47 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#30] от "Hawaii":

  "О, болгарино! Поради что ся срамиш да пишеш на свой язик и четеш?". Това, че сме получили свободата си в резултат на щенията на една империя, няма значение. Факт е. Дали харесваме руснаците, или - не, също няма значение. И съединението, и независимостта са следствие на тази война. Впрочем, Великобритания активно участвува по един, или друг начин в освобождаването на Гърция. И не само тя. Надявам се, че не си бягал от часовете по история и го знаеш.

 48. 48 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  Народ, който празнува като национален празник окупирането си от една империя..... не е народ! 143 г руско иго стигат!
  Четете Янко Гочев: https://ivo.bg/2015/07/22/руският-гръцки-проект-за-българска-см/

  Русия- проказата на планетата Земя.
 49. 49 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#43] от "Graf":

  > Истината е, че сте се отървали от тях още през 1934 г., когато Васил Коларов

  Васил Коларов не е ли официалния представител на наследника на същите 'освободители' в лицето на КомИнтерна ?

  Това че новите 'освободители' мотивирано плюят по старите 'освободители', които пък са ни 'освободили' от предишните 'освободилите' е напълно нормално ?

  કટાક્ષ
 50. 50 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Всяка година преди 3 март се почва с една ненужна дискусия!

  3 март е национален празник на България!

 51. 51 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#33] от "дерибеев":

  Явно не са толкова уверени в себе си.

 52. 52 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  До коментар [#17] от "hope":92% от собствеността върху активите в България е българска. Респективно продуктите са дело на български инженери.
  —цитат от коментар 23 на Да вярваме на истината


  2019
  “Придобиване на земя от чуждестранни граждани
  Съгласно ангажиментите на България в процеса на европейската интеграция, в чл. 22 от Конституцията са направени промени с цел хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. Съгласно тези промени чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя”

  Вече имат право да изкупят всичката ни земеделска земя.

  Любовта ще спаси света!!!
 53. 53 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#42] от "Ан Он":

  Под създаването на "голяма славянска държава" Русия е имала предвид голяма Сърбия!!! Виж предния ми пост!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 54. 54 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1821 Неутрално

  "С приемането на Трети март за национален празник с указ на генералния секретар на БКП Петър Младенов от 27 февруари 1990 г. ....."

  Автора започва с лъжите и манипулациите още в първото изречение.
  Указът (Указ № 236) е на Председателя на Държавния съвет на Народна република България.
  Може би трябваше да остави 9 септември за национален празник.

 55. 55 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 717 Неутрално

  "Т.нар. русофили всъщност "обичат" не толкова руския народ, а тиранично-деспотската система на руската империя, в СССР, а и в днешната Руска федерация, под игото на която и до днес се намира руският народ"Авторчето съвсем изтрещя! Вазов бил комунист и путинофил????!!!!
  —цитат от коментар 26 на Julian Mall


  Той авторът не визира Вазов тук, но ти потвърждаваш по отличен начин факта, че голяма част от българите са фунционално неграмотни...

 56. 56 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1473 Весело

  До коментар [#49] от "Ан Он":


  Това че новите 'освободители' мотивирано плюят по старите 'освободители', които пък са ни 'освободили' от предишните 'освободилите' е напълно нормално ?
  —цитат от коментар 49 на Ан Он


  Там(около отношенията нови-стари) не съм много наясно, но е факт, че за да бъдеш последователен росуфоб е необходимо да си последователен марксист-ленинец. :)
  Всички "аргументи" на марксиста Дойчев се съдържат в опорките на Коларов.
  Поне да бе цитирал първоизточника, а то - слаб плагиат е сътворил доцентът.
  В онова, което чета тук, също има ярки последователи на "новите осовободители".
  Наследство. Кво да направиш?

  Ecrasez l’infâme
 57. 57 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#46] от "Graf":

  > Я да те подкова още по-добре. Излагаш се така!

  Че се излагам, излагам се. Влязох неподготвен в разговора. Чел съм книжката преди време.

  Но всъщност дискусията е безсмислена - който се чувства 'освободен', да празнува ''освобождаването си' и да прати там некой лев на 'освободотелите'

  Ей на - Баш Баканина им задели 3 милиарда за Съвецкия Поток.

  કટાક્ષ
 58. 58 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Всички велики сили тогава, с изключение на Русия, са помагали на стария болен човек на Босфора, Османската империя!

  Тоест те са пречели ние да си получим свободата!

  Ако не е била Русия сега бихме били част от Турция, както е с половината арменци! Атлантиците трябва да приемат тези факти!

 59. 59 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#34] от "Ан Он":

  В Санстефанското примирие няма думата България. Има Дунавска окупационна област, и Руска окупационна област!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 60. 60 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#37] от "Ан Он":

  И аз се сещам, как един от съдиите, отсъдили "виновен" по делото на Левски, става участник в управлението на страната. И как трима-четирима човека не са се намерили да освободят същия този Левски, докато го водят към София.

 61. 61 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Щях да напиша статия " Защо в България въобще не трябва да има национален празник", но се сетих, че и без това достатъчно патриотари ме мразят достатъчно вече, та ще пропусна. 22 септември става, от мен да мине.

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 62. 62 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#18] от "elena_pipilota":

  Точно Берлинския конгрес поставя на картата името България!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 63. 63 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Вече имат право да изкупят всичката ни земеделска земя.
  —цитат от коментар 52 на hope


  Ти също имаш право да отидеш и изкупищ тяхната земеделска земя, нали така?

 64. 64 Профил на Ан Он
  Ан Он
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  До коментар [#53] от "chichka":

  > Под създаването на "голяма славянска държава" Русия е имала предвид голяма Сърбия!!!

  Под НЕсъздаването на "голяма славянска държава" Русия е имала предвид множество малки славянски държавички под крилата на двуглавия орел които ще се грижи за тях.

  И после чичко Сталин е продължил имперската политика със създаването (отцепването) на Македония. и т.н.

  કટાક્ષ
 65. 65 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3346 Неутрално

  МИТЪТ за "освобождението" на трети март за "робството"

  и за "освободителите" "братя" русняци е най-отровният МИТ

  създаван някога от Руската ИМПЕРСКА ПРОПАГАДНА за

  ерозиране на БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ и НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ

 66. 66 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#50] от "Dariya Koleva":

  👍

 67. 67 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Един професор беше уволнен от СУ заради "че в лекциите му има недопустими антиромски,АНТИТУРСКИ, антибежански, антисемитски и откровено расистки елементи"

  А един атлантически съветник гордо шества из университети и "независими" медии ритайки история и факти.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 68. 68 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Само се припомнете границите на България, след подписването на Сан Стефанския договор, който руснаците подписват в Турция и вижте после как ни взимат половин България в Берлин. В учебниците по история не се споменава защо ?!? Защо се налага това? Нещо много подценяват и родовата, и историческата ни памет!!
  —цитат от коментар 31 на hope


  Защо гоправят? Разделяй и владей!

  Зарди този договор, наложен от западните ни съюзници, ние водим няколко войни за национално обединение!

  Но има една българска територия, Македония, която завинаги остана извън нашите гранници!

 69. 69 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  [quote#40:"hope"][/quote]

  Разбираш се ако си учила руски в училище. Младите поколения си говорят с руснаците на английски език.
  Ние и руснаците принадлежим към една и съща езикова група-славянската,ама генетично нямаме много общо. И на външен вид се вижда това,че не си приличаме.

 70. 70 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Всички велики сили тогава, с изключение на Русия, са помагали на стария болен човек на Босфора, Османската империя! Тоест те са пречели ние да си получим свободата!Ако не е била Русия сега бихме били част от Турция, както е с половината арменци! Атлантиците трябва да приемат тези факти!
  —цитат от коментар 58 на Dariya Koleva


  Тоест те са пречели Русия да излезе на Босфора, каквато е била единствената и цел - има достатъчно документи по темата. Империята е била така или иначе пред разпад, само 20-30 години по-късно щяхме да получим независимост след Младотурската революция без война, без милиони левове откуп за "Освобождението" и най-вече вероятно щяхме да я получим като република, без западна масонска династия на престола, която да си провежда човеконенавистната политика.

  Ама като си неграмотна върви да слушаш политиците по празниците, не пиши публични мнения.

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 71. 71 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  Глупости на търкалета. Нищо и нямаше на датата, докато разни хора не започнаха да се тормозят от нея. Явно е, че датата е пределна - преди нея е било едно, след нея - нещо ново и качествено различно. И коя обединяваща дата за национален празник предлага господина? Само дано не ни телепортират чак в 1908 г. все едно преди това държава не е имало.
  —цитат от коментар 1 на elena_pipilota


  6-и септември е истинското обединение на България. Щото дотогава голяма част от българите не са част от българската държава. Затова и таза дата трябва да е национален празник на България.

 72. 72 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  Съгласен, националният празник трябва да е шести септември

 73. 73 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1926 Неутрално

  В края на краищата Киприян обединява Московското, Новгородското и Киевското княжество и де факто създава днешна Русия именно да запази Българското Православие и книжовност. Както и да ни освободят.
  Само, че малко се забавят и стават някой промени.
  Първо управниците в Москва залитат към Византия. А с Екатерина Велика към Западна Европа.
  И затова всичко българско се мачка от 1772 година . Българите стават славяни, българският език църковно славянски. Че даже ние още учим тия диващини.

 74. 74 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  "Политически науки" в НБУ и Атлантически съвет. Това стига за определяне идейната ориентация на аФтура. После ще поднесе тезата, че не сме българи. Така се започва.

 75. 75 Профил на Max91
  Max91
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Кратко и ясно - 22 септември е датата която трябва да празнуваме.

 76. 76 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  " Вицегубернаторът Иванов, добър българин, ни посъветва да не мърдаме, за да не отидем в Сибир. Махнах с ръка и рекох: Тоя инак добър народ, със своето сляпо доверие и овчедушие, има много да страда, докато се прероди и си отвори очите. И днес, подир погрома, от овчедушието на сляпо русофилство, като пияни пострадахме, страдаме и още много има да страдаме....""

  Пророчество, което безусловно се изпълнява и днес ! Националното представителство на днешното управление, заробващо страната ни спря и Русия, го потвърди за пореден път, а овчедушието си продължава с пълна пара.....

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 798 Неутрално

  У нас няма русофили.
  У нас, така наречените русофили са или рубладжии или исторически невежи.
  Възможно е и двете едновременно.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  6-и септември е истинското обединение на България. Щото дотогава голяма част от българите не са част от българската държава.
  —цитат от коментар 71 на Мусаши


  6 септември си е прзник на Обединението, ама тук темата е национален празник, т.е. важна е датата 3 март!

  На 3 март българските земи са освободени от 5 вековно османско робство. Или се забравили кръвния данък, който българите са плащали?

 81. 81 Профил на Съдебна Реформа Сега
  Съдебна Реформа Сега
  Рейтинг: 20 Любопитно

  Национален празник да е 16 Април, приемането на Първата ни ( Търновска ) Конституция ако не бяха комунягите щеше да е още в сила
  Датата на раждането на основния ни закон

 82. 82 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  " Митът за "Сан Стефанска България" подменя идеала за "чиста и свята република". Той е особено вреден днес, когато патриотарството и безмозъчният популистки национализъм се опитват, за съжаление често успешно, да подменят демократичния патриотизъм и републиканския идеал. Много български политически мислещи интелектуалци, макар и с противоположни, но демократични политически възгледи - Раковски, Левски, Ботев, Захарий Стоянов, Стефан Стамболов, Димитър Благоев, Георги Кирков, Кръстю Раковски, Пею Яворов, Димитър Михалчев и много други, прекрасно са разбрали и разкрили истинската политика на Русия спрямо България.'

  Истинските користни домогвания на Кремъл срещу родината ни не ги вижда само този, който е.....част от тях !!!

 83. 83 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2774 Неутрално

  Трети март днес обединява най-реакционните, мракобесни и реваншистки сили в България,
  А, защо да не кажеш точно това във българска медия ..??? Щом може да вдигаш паметници на хора бомбандирали и избили хиляди българи...
  Щом обикновен пост за "нечестни избори" се криминализра в САЩ !! Щом се свалят паметници , щом се преписват художествени книги и филми . Колко е да се забрани любовта !?? Как изглежда новия фашизъм ..., ето така. При поръчка и заплащане ще изкара исторически факти за " мракобесието на евреи към германци , в периода 1937 - 1945 . Ще направи същото за арменците ...и тн. Има разлики обаче ! В Израел ще го пратят в затвора след 6 àса , а във Франция до 6 дена. В България ще бъде учител, преподавател , а от фондацията ще го наградят с някоя друга специализация !
  От либерализъм към ФАШИЗЪМ

 84. 84 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Весело

  До коментар [#54] от "Virgin":

  Да, но било интересно да е 09.09 Половината пишещи тук щяха да колабират с пяна на уста. Ама и трети март не им харесва. Да си изберат една дата и да си я празнуват тихомълком. Няма да им пречим.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Весело

  До коментар [#29] от "SS":

  без туй сме единствената нация с мартенички

  които мартенички са зафиксирани още в "Перси" от Есхил в древна Атина и са разпространени при всички балкански православни народи!

 87. 87 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 969 Любопитно

  З-ти март си е много подходяща дата, но 03.03.1918г.
  Не забравяйте Брест-Литовският мирен договор.
  Ако обявим него за национален празник рушлямците и русофилистиците дали ще пискат? Все пак не сменяме датата, не ли?

  Мома, връщай 12 и 12А!
 88. 88 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1926 Неутрално

  До коментар [#68] от "Dariya Koleva":

  На нас политиката ни към Русия е тотално сбъркана. И тя пак се насажда от Москва . Етнос руснак няма. Но има 37 милиона българи.л, които трябва да Просвещаваме. Например казаците. Това са излезли в степите хора от двете България в 12-и век. Едните мюсюлмани, другите християни. Слагат полумесец и кръст на знамената си и готово. Генерал Краснов казва, че са българи, Шолохов казва, че са българи ние казваме. Не не сте българи. Е ние сме идиоти.

 89. 89 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Наред с казаното в статията трябва и да се каже, че днешното антибългарско отношение на Македония към България отново се дължи на Русия!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 90. 90 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1634 Неутрално

  Старозагорски митрополит, дядо Методий (Тодор) Кусев участник в народните борби, в събитията от Св. Стефано и в още много по-късни съдбовни моменти с началото на неговата книга " Погрома на България (1914 г.)."


  "" “…Дойдохме в Одрин. Там се водеха преговорите за сключването на мира. Стана известно, че българското княжество ще се образува до Балкана. Вдигнахме голяма врява. Офицерите се разтревожиха. Един протест, покрит с хиляди подписи, се поднесе на граф Игнатиев, главния ръководител по воденето на преговорите за мира. Тоя протест беше написан от покойния дядо П. Славейков. При написването бяхме в квартирата му. Въодушевлението беше, по обичая, подкрепено с малко винце.

  Чрез руския пловдивски консул, българина Найден Геров, бяхме повикани със свещеника Г. Тилев от граф Н. Игнатиев. Той ни посъветва с молба да не бунтуваме офицерството – каквото е възможно, ще стане. Заявихме му, че не щем княжество до Балкана, без Румелия (Южна България) и без Македония. Една църковна (религиозна общинска) област отговаря повече на интересите на българския народ, отколкото едно княжество до Балкана, което ще раздели и разнебити българския народ.

  „Добре, да уредим тъй че в договора да се каже, че се урежда българска държава с всички области населени от българите. Но надали ще се осъществи.“

  Прокарала се Румелия – Южна България, но Македония останала отвън, незачислена в новообразуваната българска държава.

  Възбудихме пак ново движение. Генерали, офицери се разшаваха, развълнувани. Чрез същия консул пак бяхме повикани от графа. Показа ни картата. Цариградската конференция беше определила границите на една автономна България. Нещо повече от тия граници влизаше в границите на новообразуваната политическа българска държава. Само гр. Солун оставаше вън като оазис.

  Дойдохме в Св. Стефано. Една заран ни повикаха в канцеларията. На стената беше окачена карта с границите на Св. Стефанска България. Чиновниците се натрупаха и ни запитаха: „Ха сега, вижте, доволни ли сте?“ С голямо любопитство чакаха отговора ни. Предчувствието ни отговори: „не харошо – много е“. В границите влизаше и Корча. Страх ме беше, че като почнат да режат, ще изрежат и същественото. Така и стана.

  Питахме: защо руските войски не отидоха да окупират Македония? Препятствие нямаше. Турските войски беха напуснали тази страна.  Явно ставаше, че Св. Стефанска България беше образувана голяма само на „книга“. Беше голяма, за да има какво да се отстъпва, какво да се отрязва.

  Когато се оповести договорът за Св. Стефанска България, австроунгарският посланикъ беше казал на Негово Блаженство Екзарха, Господин Господин Иосиф, че новообразуваната със Св. Стефанския договор държава е за Русия. И прибавил, че такава обширна област, каквато беше начертаната Св. Стефанска България, не е в съгласие с Райхщатското споразумение: Австро-Унгария няма да даде толкова много на Русия. Според Райхщатското съглашение ще се образува Българско княжество само до Балкана. Така и стана.

  Оповести се, че в Берлин ще се свика конгрес, за да преустрои Св. Стефанския договор. Знаехме, че Св. Стефанска България в Берлин ще бъде окастрена.

  Избраха се 70 представители с мисия да поднесат в Св. Стефано на Николай Николаевич, главнокомандващия, един адрес от българския народ до царя освободител – благодарност за освобождението на България и за образуването на велика Св. Стефанска България.

  Един от тия представители бях и аз. Говорих убедително на представителите, че тая България, за която поднасяме адрес, няма да я бъде. В Берлин ще я разпокъсат. Според „Райхщатското“ споразумение княжеството ще бъде образувано до Балкана. И то в замяна и компенсация за Босна и Херцеговина, които ще вземе Австро-Унгария, и ще бъде под руски протекторат, като руска губерния или като Финландия.  Ние, българите, трябва да изпратим в Берлин пълномощна делегация. Да заявим на силите чрезъ наши пълномощни представители, че ние, българите, и под турския режим се радвахме на общинска автономия и че сме ревнители за независим политически живот.

  В Одрин, където се състояха няколко заседания по адреса, представителите не щяха и да чуят по въпроса за изпращане делегация в Берлин. „Русия ни освободи, тя ще ни защищава и в Берлин“, бяха възраженията им.

  В Св. Стефано много се помъчих да убедя някои и други от представителите. С една група решихме да направим едно заседание за разискване по въпроса. Трябваше заседанието да стане на свободна територия — в Турция, в с. Макри-Кьой. Останаха неубедени. Опиянението и заслеплението беше голямо, непреодолимо.

  „Не требва да се бъркаме в политиката. Русия ни освободи, тя ще ни защити и в Берлин, на конгреса“. Това бяха извиненията им.

  Отцепиха се само неколцина, между които беше покойният Димитър Греков. Направихме събрание в Цариград, на Пера, в големия хотел „Византион“.

  Реши се:

  1) Да се изпрати едно лице в Македония, за да събере в едно пълномощно подписи от всички общини в Македония.
  2) Да се устрои подписването на едно пълномощно от Пловдивските нотабили.
  3) Да съставя една статистика за българите от Одринския вилает.

  За Македония изпратих покойния Петър Шапкаров. Той, под формата на продавач на бои, успял да събере подписи от всички общини. Велешката задържала пълномощното, като се задължила, за по-голема гаранция, да го изпрати със специално доверено лице, с търговеца Иванъ Весов. А той, като дошъл в Цариград, занесъл „пълномощното” в руското посолство и го оставил там — на сигурно място! Пропаднало.

  В Пловдив, на общо събрание, успяхме да убедим първенците и те подписаха пълномощното. Тогавашният кмет, Г. К. Пеевъ не рачи да подпише. Тази постъпка той считаше като действие против Русия. Трябваше да замина за Цариград, за да санкционира подписите Негово Блаженство Екзархът.

  Покойният пловдивски митрополит Панарет ме задържа. Той настояваше непременно да подпише пълномощното и кметът Пеев. На другия ден заранта повика кмета в Митрополията. Последният отказа да подпише. Разсърди се и побегна. Тръгнах да замина за Цариград. Щом доближих до станцията, тренът тръгна и замина. Останах. Лош знак. Рекохъ си: тази работа е развалена. Връщам се в митрополията, където бяхъ протосингел.

  В двора на митрополията ме застигна вицегубернаторътъ Ивановъ (кишеневецътъ). Разтревожен ме запита: „Какво правите?“ Кметът Пеев ви наклеветил на генерал-губернатора Столипин, че сте правили заговор против руската държава. Разправих му работата. Дадох му да прочете подписаното пълномощно. „Това трябваше да направите“, рече той, „Само по тоя начин би могло да се предотврати раздроблението на България. Но сега, добави, оставете. Подиръ направения донос, ако мръднете, всички ще отидете в Сибир на заточение”.
  Бях уморен и разнебитен. Десетина пъти ходих в Цариград да убеждавам Екзарха да санкционира едно пълномощно за делегация в Берлин. Да изповядаме истината:

  Тогава беше Екзарх Негово Блаженство г-н Иосиф. Когато се решаваше съдбата на българския народ, той си седеше на катедрата спокоен и индиферентен.  Вицегубернаторът Иванов, добър българин, ни посъветва да не мърдаме, за да не отидем в Сибир.

  Махнах с ръка и рекох: тоя инак добър народ, със своето сляпо доверие и овчедушие, има много да страда, докато се прероди и си отвори очите. И днес, подир погрома, от овчедушието на сляпо русофилство, като пияни пострадахме, страдаме и още много има да страдаме. Овчедушието царува в България.

  Един хитрец рекъл: „не народът, а първенците народни, ръководителите по църковно и гражданско ведомство, които са обладани от манията на идиотско русофилство, са толкова много и така изобилно никнат, че с коса да ги косиш, не се докосват!“

  Те, навярно, според своя инстинкт, требва да са потомци на богомилите, които послужиха за оръдия на турците да превземат България без война. Без да служат на чужда кауза, те не могат да се менят…”"" "

 91. 91 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Любопитно

  До коментар [#70] от "Alan Blackmore":

  Може би щяхме, може би - не.

 92. 92 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  [quote#80:"Dariya Koleva"][/quote]

  Точно обединението на България е национален празник. И накакво робство не е имало.Прочети пътеписите на Достоевски, който е бил военен кореспондент по време на войната през 1877-78г,който описва как живеят българите и че са живеели в пъти по-добре от руските мужици. Та чак руснаците се чудели какви са тия роби,които имат къщи с градини,добитък и живеят добре,а "свободните руснаци живеели в пъти по-зле.

 93. 93 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Любопитно

  До коментар [#71] от "Мусаши":

  И тя Е национален празник.

 94. 94 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  [quote#63:"xhi13317223"][/quote]

  “Ти също имаш право да отидеш и изкупищ тяхната земеделска земя, нали така?”

  ——
  Така е, можем, но не сме толкова богати.

  Това впрочем, може да се използва за реклама на ЕС в Македония:
  “ Влезте в ЕС, ще може да купувате земеделска земя в Германия и Франция. Французи и немци също ще могат да купят вашите земи”
  Как ли ще им се сторят тези вероятности?!??

  Любовта ще спаси света!!!
 95. 95 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3940 Весело

  До коментар [#50] от "Dariya Koleva":

  Всяка година преди 3 март се почва с една ненужна дискусия!

  Едно си баба знаяла, едно си баба баяла!

  Едно си умнокрасивците евроатлантици знаят, едно си баят!

 96. 96 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1926 Неутрално

  До коментар [#86] от "Patsis":

  Хайде и мартеничките станаха тракски.
  Мартениците символизират обединяването на белите и червени така наречени сармати или българи или славяни все тая. И в момента например знамето на Полша и Хърватска е бяло и червено. Нова става във втори век.

 97. 97 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 860 Неутрално

  "...И до днес 3 март разделя българите на "русофили" и "русофоби"...."

  Не само на "русофили" и "русофоби". Нека не забравяме, че около 10% от населението са мюсюлмани (някои от тях се считат и за турци), и тази дата нея приемат еднозначно. Някой да е виждал актива на ДПС по време на празненствата на 3 Март?
  Докато има факти, че много български мюсюлмани са взели активно участие във войните за обединението на страната ни.

 98. 98 Профил на maddrum
  maddrum
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Не мисля, че националния ни празник трябва да е дата, която да показва нагъзването ни към Русия. Затова плюя на тоя празник и не го, и никога няма да го празнувам. А на тия дето всяка година махат руски знаменца на тая дата - да си вземат знамената и паметниците и да си ги носят в Москва или в градината на двореца на Путин.

 99. 99 Профил на uej03527584
  uej03527584
  Рейтинг: 898 Неутрално

  а ве нема как да ни смените историята.как не разбирате.трети март си е нашия празник вия си празнуваите квот си искате

 100. 100 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 860 Неутрално

  "...Някой да е виждал актива на ДПС по време на празненствата на 3 Март? Докато има факти, че много български мюсюлмани са взели активно участие във войните за обединението на страната ни.
  —цитат от коментар 97 на historama


  Затова официален празник трябва да е 22 Септември, когато е обявена Независимостта на на новата Българска държава, и Третото Българско царство.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK