Жертвите на ,,българския модел" на управление на пандемията

Фактор, определящ голямата смъртност, е наличността на адекватни здравни грижи по места.

© Цветелина Белутова

Фактор, определящ голямата смъртност, е наличността на адекватни здравни грижи по места.Последните дни отчитаме толкова случаи на новозаразени от COVID-19, колкото отчитахме в края на месец октомври миналата година. На този фон, българското правителство не предприема никакви действия, за да ограничи разпространението на заразата, докато се ваксинира достатъчна част от населението, а по същество реши да налее масло в огъня, премахвайки и малкото останали ограничителни мерки. За разлика от други управленски решения, чиито ефекти се проявяват едва години по-късно, последствията в този случай се измерват точно и директно като десетки хиляди загубени човешки животи.


В навечерието на поредната вълна на COVID-19 у нас България оглави листата по надвишена смъртност на глава от населението в света, според The Economist. За тази черна класация и за това как се разви пандемията у нас миналата есен писах в предишна статия. Обобщените данни за смъртността, които вече станаха достояние на широката общественост, не дават представа за това кои райони в страната и кои групи от населението са засегнати повече от други и какви са причините да се случи това. В този материал ще се опитам да направя първа крачка към отговора на тези въпроси, базирайки се на данни от Евростат.


Големи и малки населени места
По-голямата част от репортажите по националните медии през есента отразяваха пренатоварването на болниците и хаоса в "Спешна помощ" в големите градове като София и Пловдив, както и острата липса на медицински персонал, като например в болницата в Бургас. Видео материалите на смели журналисти, които влязоха в COVID-19 отделението на "Пирогов", придобиха широка публичност. От репортажите за болницата в Свищов, която прие доброволци студенти по медицина 3-ти курс и депутати лекари, и съобщения за колапса на болниците в Шумен, Търговище, Пазарджик, Благоевград и Кърджали, се разбра, че и положението в други региони на страната не е розово.


И все пак, поглеждайки статистиката за положителните PCR тестове по области, виждаме, че половината от тези тестове са в столицата и областите Пловдив, Варна и Бургас, в които е концентрирано поне половината от населението на България. Това е логично. В столицата и трите най-големи области в страната има най-голяма гъстотата на населението, която е основен фактор за разпространението на заразата. Следователно, логично е да се предположи, че и повечето смъртни случаи са концентрирани в тези райони. Да, ама не.


По данни на Евростат, подадени от НСИ, едва 34% от надвишена смъртност е в столицата и областите Пловдив, Варна и Бургас. Надвишената смъртност в столицата, където живее около 25% от населението на България, е едва 14% от цялата надвишената смъртност за страната. Тук е редно да поясним, че надвишената смъртност е и директен, и косвен резултат на пандемията. В нея влизат официално регистрираните починали от COVID-19, починали от COVID-19, без да бъдат официално регистрирани, починали вследствие на ненавременното лечение на други заболявания, причинено от претоварването на здравната система, и починали вследствие на усложнения, причинени от прекарана инфекция от COVID-19.


Фиг.1 Надвишена смъртност в България по области март-декември, 2020.


Жертвите на ,,българския модел" на управление на пандемията


В анализа на данните, освен надвишена смъртност, ще говорим и за надвишението, което представлява процентното отношение на надвишената смъртност спрямо осреднената смъртност в дадена област за периода 2015-2019. Този показател е по-адекватен за измерването на последствията от пандемията по области в сравнение с пресмятане на надвишена смъртност на глава от населението, тъй като областите в страната имат различна демографска структура.


Ако средното надвишение за страната е около 21.5%, то в области като Смолян, Благоевград, Разград и други, надвишението е около 30%. От големите области с най-голямо надвишение е Пловдив, а като цяло Североизточна и Централна северна България са регионите най-малко засегнати от пандемията. На какво се дължат тези чувствителни разлики по райони? За да отговорим на този въпрос, е добре да видим разпределението на смъртността в икономически активната част от населението по области.


Починали в работна възраст


Широкоразпространен мит у нас остава, че починалите от COVID-19 са предимно много възрастни хора, накрая на своя житейски път. Това схващане не се потвърждава от данните. По данни на МЗ до 31.12.2020 г. средната възраст на починалите от COVID-19 e 70 години, като при мъжете е 69 години, а при жените 71 години. Да припомним, че средната продължителност на живот в България е 74.4 години, съответно 71.4 при мъжете и 78.4 при жените. Тази статистика при жените прави силно впечатление: жените у нас умират от COVID-19 средно с цели 7.4 години по-рано от очакваното! За възможните обяснения ще пишем по-долу.


С изключение на групата на мъжете на възраст от 30 до 39 години, където има лека, но статистически значима надвишена смъртност, с около 60 човека, във всички останали възрастови групи под 40 години не се наблюдава надвишение в смъртността. Затова, за да определим пораженията от пандемията у нас за хора в работна възраст, ще разгледаме възрастовия интервал 40-64 години. По данни на Евростат в тази група в България са починали около 3300 души повече от обичайното, като надвишението е 20% от нормалното за страната. Измежду европейските държави, за които имаме данни до края на 2020 година, България е на първо място както по надвишение, така и по починали на глава от населението в тази възрастова група.


Фиг. 2 Надвишена смъртност в Европа във възрастовата група 40-64 години, март-декември, 2020.


Жертвите на ,,българския модел" на управление на пандемията


Редно е да споменем, че и във възрастовата група 65-69 години, която включва голяма част от работещите в пенсионна възраст, надвишената смъртност у нас е около 1900 човека. И в тази група сме на челно място в ЕС. Общо у нас вследствие на пандемията до края на миналата година са починали около 5200 човека под 70 годишна възраст. Това са близо 30% от всички починали вследствие на пандемията.


Каква е причината да се стигне до толкова голям брой починали в икономически активното население? Една възможна хипотеза е, че сме дали несъразмерно много жертви сред професиите от така наречената първа линия. По данни на НОЩ и неофициални данни на фонда "За Децата герои", който набира средства за деца на починали медици и учители, починалите в работна възраст полицаи, медици и работещи в училищата са около 200 човека, което съставлява 6% от надвишената смъртност във възрастовата група 40-64 години. Разпределението в България по пол и области дава по-голяма яснота за случилото се. Първото нещо, което забелязваме е, че 70% от смъртността е извън столицата и 3-те големи области, като това съотношение е същото и за групата 65-69 години.


Фиг. 3 Надвишена смъртност в България по области за жени във възрастовата група 40-64 години, март-декември 2020


Жертвите на ,,българския модел" на управление на пандемията


Фиг. 4 Надвишена смъртност в България по области за мъже във възрастовата група 40-64 години, март-декември 2020


Жертвите на ,,българския модел" на управление на пандемията


Рискови производства


Разликата при жените между област Благоевград и столицата е изключително голяма. Какви са възможните причини? За някои от тези области надвишението в смъртността започва още през лятото. Данните за огнища в страната са предимно от лятото и ранната есен, когато РЗИ-тата не бяха все още пренатоварени и имаха възможността да локализират разпространението на заразата в трудови колективи. За почти всички от най-засегнатите области при жените имаме съобщения за огнища на короновирусната инфекция, най-вече в шивашките цехове и тук-там за огнища в други отрасли от леката промишленост като фабрики за текстил, детски играчки, обувки и др., все производства, в които преобладават жените. Например, в област Благоевград почти няма община, в която да няма открито огнище в шивашки цех. Огнища в множество шивашки предприятия бяха регистрирани и в областите Търговище, Кърджали, Кюстендил, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Бургас.


В шивашките цехове работят и жени, които са в пенсионна възраст. Надвишената смъртност при жените във възрастовия интервал 65-69 години е най-висока в Сливен - 70%, Благоевград- 50%, Кърджали и Пазарджик - 45%, Смолян - 40%, при средно надвишение за страната в тази група от около 23%. Това са все области, в които значителна част от жените са заети в отрасъла производство на облекло. Освен шивашките цехове, имаше редица съобщения за огнища в заводи за авточасти, редуктори, батерии, санитарна керамика и др., или просто огнище в "промишлено предприятие" или "трудов колектив", както често закодирано са съобщавани огнища по места от РЗИ-та. Несъмнено производства, в които големи групи хора работят близо един до друг дълго време, са изиграли ключова роля в разпространението на заразата в по-малките населени места, заедно с училищата и заведенията, за които вече е говорено много.


Здравната система


Другият фактор, определящ голямата смъртност, е наличността на адекватни здравни грижи по места. За никого не е тайна, че най-добрите болници в страната се намират в най-големите населени места. А, както знаем, тежките случаи на COVID-19 изискват сериозно болнично лечение. Надали болните шивачки от белишките села, за които се грижеха загиналото семейство медици Вакльови, са имали достъп до кислород и нискомолекулярен хепарин.


Можем да си представим какви са били възможностите на болниците в Благоевград, където областната болница се превърна изцяло в ковид болница, в област Търговище, където болниците колабираха още в средата на октомври, в Шумен, където многопрофилната болница стана най-натоварената в страната в началото на ноември и се принуди да връща пациенти по домовете, в Пазарджик, където пациенти чакаха на носилки по 40 часа, за да бъдат приети, в област Смолян, която разполага с една единствена болница, която може да осъществява интензивно лечение и в която придвижването от едно лечебно заведение до друго може да трае часове.


От друга страна област Плевен, в която има най-много лекари и медицински сестри на глава от населението в страната и голяма и модерна болнична инфраструктура, обединена в медицински университет, е една от най-малко засегнатите области, при положение че броят положителни PCR тестове на глава от населението в областта е над средното за страната.


Големите неравенства в страната по отношение на наличността на здравни грижи са добре известни. От данните е видно, че областите, които дадоха диспропорционално много жертви във възрастовата група 40-64 години, са именно тези, в които болниците бързо се сринаха под натиска на пандемията. При такова състояние на здравната система единствената защита за голяма част от българското население е недопускането на масово заразяване.


Цената


През последните дни на обществото се предложи "бързо решение" с повсеместна ваксинация, която засега изглежда претърпява фиаско. Но дори и при добри темпове на ваксинация, едва към края на лятото ще имаме достатъчен брой ваксинирани, за да може това да повлияе сериозно на пандемията у нас, при положение, че тогава няма да циркулират варианти на коронавируса, резистентни към наличните в момента ваксини.


Същевременно добре познатите от есента аргументи, като запазването на икономиката и свободата на българина, се лансират отново от управляващите, за да се оправдае отпадането и на последните ограничителни епидемиологични мерки, въпреки преживяната трагедия от есента.


Логично следват въпросите: Дали същите тези управляващи биха били така добри да ни кажат каква е цената на хилядите напразно починали българи в работна възраст досега? Каква е цената за десетките хиляди деца, които ще израснат без грижовни родители, баби и дядовци? Каква е цената на починалите незаменими здравни работници в малките населени места (и не само там)? Каква е цената за икономиката и здравната система от огромния брой хора с трайна намалена трудоспособност и увреждания, вследствие на прекарана тежка инфекция?


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (71)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Разстроено
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  Трагичните резултати от управлението на един безпросветен човек, популист без граници. Накрая ще трябва да се внасят работници от чужбина.

 4. 4 Профил на Jack
  Jack
  Рейтинг: 131 Неутрално

  Експоненциално ще става по зле

 5. 5 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Тексас отвори и махна маските. Българската пропаганда продължава с грипа.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 6. 6 Профил на hkr17702506
  hkr17702506
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#4] от "plamen peshev":

  100%, особено като гледам какви хора ни гласят за депутати. Като започнеш със старите прости муцуни, минеш през Дилов син и завършиш със Калайджиева.

 7. 7 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Няма български модел на управление на пандемията. Тази простотия я изръси една от многото ПКП на ОПГ шайката. Всъщност реалността не е управление а пълен хаос, некадърност и безпросветност, а единствената идея е шкафчетата да продължават да се пълнят, мародерство от най-висока степен по време на пандемия. А мъдрия български народ, избирал си толкова пъти еднокнижник да го управлява ще изяде солта, изяде тоягите, а накрая и ще плати. Оцелелите разбира се, цифрите горе са показателни за успеха на ОПГ шайката в унищожаването на българския народ.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 8. 8 Профил на Скелета
  Скелета
  Рейтинг: 23 Неутрално

  Тексас отвори и махна маските. Българската пропаганда продължава с грипа.
  —цитат от коментар 5 на radelmarfx


  И щата Мисисипи също.

  В Европа върви състезание кой по-зли мерки да налага, на кой по-напред да подражаваме?

 9. 9 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3872 Неутрално

  Заглавието трябва да бъде " Жертвите на безхаберната корумпирана прослойка у нас, защото ние ,, модел на управление на пандемията" нямаме, имаме низ от стъпки за замазване на отговорността и жалко оцеляване според ситуацията.......

 10. 10 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  [quote#8:"Скелета"][/quote]

  Чак когато на такива умници им заврат тръбата в гърлото се усещат, че нещо са се объркали с "грипчето". Ама тогава вече е късно и влизат в статистиката...

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 11. 11 Профил на pafaka22
  pafaka22
  Рейтинг: 730 Неутрално

  Хаос, некомпетентност, опашки и смяна на позицията през ден - някои особености на "българския модел". Валидно е не само за управлението на коронакризата.

 12. 12 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Неутрално

  Коронавирус БГ
  Данните от нощес.
  Продължава увеличаването на броя на откритите новозаразени. Средно на ден:
  15-21.1. - 416 /минимум/
  ...
  25-31.1 -562
  ...
  1-7.2 – 712
  ...
  8-14.2 – 849
  ...
  15-21.2 – 998
  ...
  22-28.2 – 1482
  23.2 – 1.3 – 1576
  24.2 – 2.3 - 1663 - нивото от края на октомври /21-27.10.2020 - 1548; 22-28.10.2020 - 1732

 13. 13 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  Най после адркватни и почти първични данни който показват реалната картина.
  А тя е:
  Медицина има само в големите градове другото не са болници а санаториуми.
  Все пак така наречените гнезда на зараза са по месторабота.
  И то не каква да е а най мракобесната и експлотаторска като шивачките.
  Там държавата напълно отсъства а Профсъюз е непозната дума.
  Все пак както и да го въртим основно починалите от Ковид са на преклонна възраст.
  Има и намек макар и завооалиран за коствени жертви количеството на който би ни удивило при по строги критедйи.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 14. 14 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Неутрално

  В последните дни започва и нарастване на броя на починалите. Среднодневно:
  3-29.1. - 30 /минимум/
  ...
  25-31.1 - 32
  ...
  31.1.-6.2 – 40
  ...
  8-14.2 – 42
  ...
  15-21.2 – 33
  ...
  22-28.2 – 48
  23.2 – 1.3 – 54
  24.2 – 2.3 - 59 /нивото от началото на ноември - 3-9.11.2020 - 60/

 15. 15 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Млади момко!
  Днес е 3 март и на туземците им е патриотично.
  Навремето бачках залудо на тази дата и никой не ми забеляза патриотизма. Затова сега смятам да вея знамена и да редя гръмки слова.
  Това предвидил ли си го в твойте сметки?

 16. 16 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Неутрално

  Репродуктивното число на вируса обаче не достига стойностите от октомври-ноември, вероятно защото голяма част от населението вече е прекарала ковид инфекцията.
  21-31.1 – 1,16
  ...
  28.1 -7.2 - 1,16
  ...
  4.2 – 14.2 – 1,14
  ...
  11.2 – 21.2 – 1,09
  ...
  18.2 – 28.2 – 1,27
  19.2 – 1.3 – 1,27
  20.2 – 2.3 – 1,30

 17. 17 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Неутрално

  Е, вече излезе и за следващата седмица от февруари. Пак сме с по-голям брой смъртни случаи, отколкото миналата година по това време.
  Просто в края на януари и началото на февруари 2020 година бе пикът на грипната епидемия, а 2021 - временен спад между две вълни на коронавирусната.
  А засега ето осъвременените данни за общия брой на смъртните случаи у нас през 2020 и 2021 година по седмици. Пак тръгнахме нагоре:
  Период Починали 2020 Починали 2021 разлика Починали от ковид %
  4-10.1 ........2110 .......................2557 ................447 .......448 ...........................17,5
  11-17.1 ........2279 ......................2439 ................160 ........357 .............................14,6
  18-24.1 ........2185 ......................2472 ................287 ........337 ...........................13,6
  25-31.1 ........2393 .....................2406 ..................13 .........225 ............................9,4
  1-7.2 ........2439 .....................2305 ...............-134 ............286 ............................12,4
  8-14.2 ........2350 ....................2290 ..................-60 ........293 ............................12,8
  15-21.2. ........2310 .....................2405 ..................95 ........230 ............................9,6
  https://www.nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/умирания-в-българия-по-седмици

 18. 18 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Тексас отвори и махна маските. Българската пропаганда продължава с грипа.
  —цитат от коментар 5 на radelmarfx


  Можеш да провериш какво е официалното положение в Тексас, окръг по окръг, ето тук:

  https://www.statmap.org/rankedcounties.html

  Реално умрелите са доста повече, тъй като Тексас е един от щатите, където се лъже сериозно за реалното положение (както и цитирания по-долу Мисисипи , където са над 0.3% умрели вече)

  Оценките за заразяването са за не повече от 25%, т.е. има мегдан за още много пълнене на чували и ковчези. Не че тези 25% дори имат някакво значение, тъй като случаи с P.1 и B.1.351 там почти не е имало досега.

  Ваксинираните са под 10%.

  Пълна катастрофа от еквадорски тип може и да не стане, тъй като вече минаха няколко вълни и сценарият се поизясни -- хората сами си органичават контактите когато около тях почват да окапват близки и познати, а като се напълнят болниците все пак се взимат някакви "мерки", и това ограничава съответната вълна на епидемията. Затова и все още, въпреки следваната геноцидна политика, в Европа и САЩ почти няма район над 25% серопозитивност.

  Но дали това ще продължи да е така ако се отворят всички училища и хората се заставят да ходят физически на работа, предстои да видим.

 19. 19 Профил на wkk57607068
  wkk57607068
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Умна статия. Но е предназначена само за хора, които могат да четат. А тези хора са малко.

 20. 20 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Тексас отвори и махна маските. Българската пропаганда продължава с грипа.
  —цитат от коментар 5 на radelmarfx


  А, и още нещо -- грипът не предизвиква тежка автоимунна дисрегулация, нито пък ето такива неща:

  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.432474v1

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на moominmamma
  moominmamma
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Поздравления за статията.

 23. 23 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  До коментар [#17] от "Patsis":

  Отче поклон пред трудът ти да внесеш някакъв реализъм в данните ден по ден.
  Но те се вият както нормалната смъртност по периоди.
  Че го има има го че е лош лош е.
  Че е пипан Вируса пипан е.
  Обаче и че дветрети от починалите не са виждали Лекар през животът си и когато работата е станала дебела са отищли в месните лазарети носещи само името болници е факт.
  Математици политици дайте първични данни за болниците.
  Да видим колко са постъпили колко са изписани и колко са починали.
  Например Благоевград заразени толкоз постъпили толкоз в интензивно и в обикновено отделение оцелели толкоз.
  Е тогава ще се види какво е чудо станало и къде са се налели милиарди с нулев ефект.
  И дано се разбере че медицината е занаят дето се учи с практика.
  Не може за всеки средно сложен случай в мзлка болница да ти казват:
  Зле си бегай в Софето ако ще да им купи Бойко не скенери а циклотрони нивото на медицина в малките болници е нула.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 24. 24 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Весело

  До коментар [#23] от "dedoliben":

  Не съм нито отец, нито брат.

 25. 25 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Благодаря за детайлния и стегнат анализ. Всяка пропаганда и лъжа се разобличава с факти.

  За съжаление имаме едно провалено управление, натрупало толкова грешки и бездействие, специално в здравеопазването, че сега изплуват всички несвършени неща през последните години. Ако наистина ги беше грижа за българите и техните работни места, щеше да има по-стегнати мерки и помощи за бизнеса.

 26. 26 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 301 Неутрално

  До коментар [#20] от "Georgi Marinov":

  Гоше носи си маскатата стой си в къщи и не се занимавай с батковците. В Тексас положението си е много добре и се радвам че най накрая някой се реши да каже стига на грипа.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 27. 27 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Много сложни изчисления.
  По лесно е да публикуват починалите от каранавирус:
  - по възраст
  - по области
  - по професия
  - по пол, етнос, заболявания...
  Те ги имат тези данни, но ги крият.

 28. 28 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1907 Неутрално

  Поздравления за статията.
  —цитат от коментар 22 на agb08541284


  Поздравяваш го, че е успял да измисли за какво да упреква управляващите ли? А що не го поздравяваш за горенето на маски и дето се правеха на протестиращи докато си пият пиенето по кръстовищата?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 29. 29 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 301 Неутрално

  До коментар [#27] от "plynii":

  Е то ясно, щото ще лъсне че всичко е фалшиво.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 30. 30 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 401 Разстроено

  Тъжна картина за Пазарджик-управленска немощ и никаква полза от многото държавни ,общински и частни болници....Знаехме го отдавна,а сега се и доказа на практика,че Пазарджик е фокус на изкривената здравна система в България!

 31. 31 Профил на Martin Banevski
  Martin Banevski
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Безумната пропаганда на страха на Икономедия за пореден път удря дъното.Ако трябва да перефразираме авторчето на статийката немедлено трябва да се затвори чсичко особено "не нужни и маловажни производства и сектори".Стадото хипоходрици ковидари във форума на дневник получава поредица от оргазми.И межди другото Чехия с дърти, крути ,строги "мерки " странно защо не постигна нищо до сега .Даже напротив.Но за това няма да прочетете в политкоректната Икономедия .

 32. 32 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 301 Неутрално

  До коментар [#31] от "Martin Banevski":
  👑👑👑👑
  Цар си ++++

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 33. 33 Профил на Bahur Bahurov
  Bahur Bahurov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Абе докато не ви затворят и не ви превърнат в тотални роби - няма да се спрат.

 34. 34 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 352 Неутрално

  що не го поздравяваш за горенето на маски и дето се правеха на протестиращи докато си пият пиенето по кръстовищата?!
  До коментар [#28] от "lz2":

  А докато протестиращите протестираха , дъщерята на Метовата фъшкия младен маринов в деловия кръг на Божков и Цеките.
  Докато Маринов е директор на СДВР и бори престъпността, неговата дъщеря влиза в делови съдружия с приближени на Васил Божков. По това време хазартният бизнес на Божков процъфтяваше и той нямаше никакви проблеми с властта, но сега е считан от прокуратурата за “най-опасния българин”. По ирония на съдбата сега Маринов ще се бори с Божков на политическото поле. Изпадналият в немилост олигарх окачествява властта на ГЕРБ като “хунта” и обещава да разкрие компромати в хода на предизборната кампания.

  Автомивка с човек на Цеките

  На 27 11 2015 г. започва недългото съдружие между Силвия Младенова и Никол Костуркова – дъщеря на бившия служител на ГДБОП Марио Костурков. В месеците, след ескалирането на конфликта между Божков и Найденови, бившият антимафиот се превърна в герой на няколко статии на медии, угодни на властта. По думите на Костурков, статиите са поръчани от Васил Божков, за да го дискредитират. В различни публикации, чиято достоверност той отрича, Костурков е описан, като „уволнен от системата за корупция“. Самият той отрече да е така и обясни, че се е пенсионирал от МВР през 2013 г., като си прибрал 20-те заплати и сега си взема пенсията. Бившият служител на ГДБОП отрече да е или да е бил служител на Efbet. Костурков разказа, че през 2014 г. започнал работа в БФС, като експерт по интегритета и в противодействието на манипулиране на мачове. През 2017 и 2018 г. имал и консултантски договор с “Еврофутбол”, за противодействие на уредени мачове.

  „Божков лично беше казал на Боян Найденов да ме махне и да прекрати консултантския договор с Еврофутбол. Това е.“
  Информацията от Наплийкс обаче сочи, че не е само това. Фирмата “Еврофутбол” на Найденови и Божков е декларирала възнаграждения за Костурков пред НАП през 2014 и 2015 г., тоест, преди консултантските му договори и по времето, когато дъщеря му е съдружник със Силвия Младенова.

  https://bird.bg/marinov-bozhkov-cekite/

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 35. 35 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Какво ще управляват , като хората не им вярват , Европа заприлича на СССР - ограничения, рестрикции, унижения, ограничаване на свободата на словото. Поне по времето на СССР е можело да се пътува свободно в СИВ.

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 36. 36 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1907 Неутрално

  Щом Божков ави е положителният пример сте пределно ясни за всички!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 37. 37 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Три вълни минаха,още не съм кихнал.Сега се надам на четвъртата.
  А и не разбрах поради какъв грях Господ ни наказа с калпави политици и читави математици?Ще ми се да беше обратното.

 38. 38 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 726 Неутрално

  По повод и във връзка с разхлабването на мерките,Инспекцията по труда,НАП и още 16 сродни тям организации,откриват ловния сезон.Акциите ще протечат под мотото "ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИ?ЩЕ ВИ ДАДЕМ ЕДНО ОСВОБОЖДЕНИЕ!"

 39. 39 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3521 Неутрално

  До коментар [#27] от "plynii":

  Индивидуалните данните на починалите от коронавирус по възраст се публикуват ежедневно.

 40. 40 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Какво ще управляват , като хората не им вярват , Европа заприлича на СССР - ограничения, рестрикции, унижения, ограничаване на свободата на словото. Поне по времето на СССР е можело да се пътува свободно в СИВ.
  —цитат от коментар 35 на Иван


  По времето на СССР това, което стана сега, едва ли щеше да бъде допуснато.

  Някак си никой не забелязва, че и четирите държави, управлявани от компартии в момента, следваха политика на елиминация на вируса от самото начало с много сериозни мерки, и единствената от тях, която губи тази борба, е Куба, и то по не напълно зависещи от тях обстоятелства (пълното затваряне на граници не беше възможно там).

  Много е вероятно отдавна да бяхме забравили за COVID ако живеехме по времето на СССР -- щяха да се вземат сериозни мерки, каквито и за колкото е нужно, за да се реши проблема изначално.

  Във Виетнам и Китай в момента се води нормален живот.

  Междувременно от останалите държави тези, които следват такава политика и се радват на нейните плодове, се броят на пръстите на едната ръка (изключваме разните тихоокеански острови, които са се затворили от самото начало, тъй като ако там плъзне заразата, при техните ограничени ресурси, ще е пълна катастрофа).

  С тази работа трябваше да се е приключило до юли-август миналата година, с довеждане до край на локдауните от пролетта.

  Така както беше направено в Китай, и както после беше направено в Австралия от юли до октомври.

  И както беше направено в Китай, Корея, Сингапур, Хонг-Конг, Торонто и пр. 2003 г. със SARS-1.

  Вместо това ние ще си играем на отваряне -> пълнене на гробища -> недостатъчно затваряне до неизвестно кога.

  Понеже фундаменталнта структура на сегашната система не позволява поставянето на дългосрочния обществен интерес на първо място. Което е самоубийствено и не само по отношение на COVID, но това е дълга отделна тема.

 41. 41 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1468 Любопитно

  Още няма навсякъде окончателни данни и за другите страни че да може да се сравни.

  Едно от първите изследвания е на дохторите от Валдсхут. Те установили че април 2020 в околията умрели 62 човека повече от очакваното. Оттях 34 от Ковидя и 28 (45%) от Мерките
  https://hallolindenlimmer.de/studie-lockdown-fast-so-toedlich-wie-corona/

  Подобна е картината в УК. Там учЕните са пресметнали за пролетта на 2020 че увеличеното мранье е 2/3 заради Ковидя и 1/3 следствие от Мерките.
  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/28december2019to10july2020
  Глава 3 фигура 1

  По - точни цифри има в края на годината кога се броят пилците (то и тука при пролетната вълна 2020 се изложихме и я проспахме, понеже нямаше яко мранье)
  За 2020 се оказа, че имаме +18.000 умрели къмто 2019 : 8.000 от Ковидя и 10.000 от Мерките. Тука вече Мерките повеждат на Ковидя със 55% на 45% .

  Интересни са цифрите от Сърбия. Там имаме +14.000 умрели : 4.000 от Ковидя и 10.000 от Мерките. Мерките вече имат принос към мраньето от 70%.
  Друго нещо се набива на очи от двата случая: и в двете страни имаме 10.000 на 7 млн умрели на година в резултат от Мерките. Ако тая закономерност се потвърди, то за ЕС вкл УК при 513 млн население за 2020 се получава 1,4 млн умрели вследствие на Мерките.


 42. 42 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 836 Неутрално

  ,,българския модел" на управление на пандемията=хаос²

 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7201 Неутрално

  Щом свикнахме с с управлението на един абсолютно безхаберен и неграмотен човек, трябва да сме свикнали и с хаоса от неговото управление. И вместо само да броим починалите, да почнем да мислим.

 44. 44 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Интересни са цифрите от Сърбия. Там имаме +14.000 умрели : 4.000 от Ковидя и 10.000 от Мерките
  —цитат от коментар 41 на dosetliv


  А ако човек имаше два работещи неврона в главата си и поне двуцифрено IQ, щеше да се сети, че от тези 14,000 умрели почти всички са от COVID, и че в Сърбия се лъже за реалното положение. А те между другото са повече в момента. И не е само тама така, у нас се скриха половина умрели, в Русия 85%, и т.н.

  В Мексико нямаше никакви мерки от самото начало, и умрелите официално от COVID са 185,000, само че извънредната смъртност е над 450,000. Т.е. от какво са умрели останалите 265,000+ като не е имало "мерки"?

  И в Беларус нямаше "мерки", съотношението извънредна към официална смъртност е 12:1. От какво са умрели останалите?

  Но има и още по-зле, примерно в Узбекистан е 30:1.

  И т.н.

  Както казах, човек трябва да е напълно дементирал да се връзва на такава "логика".

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2119 Неутрално

  До коментар [#5] от "radelmarfx":

  Тексас като един от най-богатите щати в най-богатата държава през 2021 една седмица мръзнаха без ток, очевидно са супер пример за справяне с кризи и адекватни мерки.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 47. 47 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Поне по времето на СССР е можело да се пътува свободно в СИВ.
  —цитат от коментар 35 на Иван
  Момко, пишеш глупости или целта ти е да тролиш. Не във СИВ, а до Кулата не можеше да отидеш свободно. В граничните райони се ходеше със разрешително, неречено открит лист.

 48. 48 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1567 Гневно

  Профилактиката е в тотална липса......после и самата здравна система се оказа напълно неподготвена.....трето , това говори за нивото и качеството , както и евентуалните управленчески намерения , отностно населението по....възраст.

 49. 49 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#40] от "Georgi Marinov":Мухльо, по времето на СССР ни оставиха да манифестираме под радиоактивния дъжд от Чернобил, ясно ли ти е малко, заблудено лайненце? По времето на СССР щеше да си пукнал без дори да разбереш, от какво точно си се разболял. Най-обичам за онези времена да леят акъл говньовци, които само са чували за комунизма от мама и тати, комсомолските секретари.
  —цитат от коментар 45 на Умнокрасив гербераст от Позитано


  Научи разликата между линеен и експоненциален риск и после приказвай врели-некипели.

  Чернобил е образец за справяне с криза веднъж след като е възникнала. Защо е възникнала е отделен въпрос, но след като се е взривил реакторът, управлението е поето от техническите специалисти, държавата е осигурила нужните ресурси, и проблемът е решен.

  Далеч не съм убеден, че ще сме свидетели на такъв отговор когато нещо такова се случи в условия на "свободен пазар". В Япония се справиха преди десет години, но там е друго общество. Какво стана в Тексас видяхме само преди десетина дена.

  А това с радиоактивния дъжд е необоснована параноя от страна на хора, които не разбират нищо от радиация и никога не са работили с радиоактивни вещества. Едва ли на някой му е станало нещо от този дъжд, сериозни проблеми е имало за ликвидаторите плюс повишение с няколко процента на раковите заболявания в непосредствената околност в Русия, Беларус и Украйна, и това е.

  Но отново, дълбокият проблем тук е разликата между линейния и експоненциалния риск. Радиацията е линеен такъв и еднократен, а вирусите нанасят вреди експоненциално и за десетилетия и векове напред (освен ако не бъдат елиминирани), а този точно е особено коварен поради липсата на траен имунитет и пораженията, които нанася. Но явно е много трудно да се разбере това.

  Емпиричните факти са, че Китай, Виетнам, Лаос и Куба следваха политика на елиминация. И я следват и досега успешно, с изключение на сегашната криза в Куба (до която обаче нямаше да се стигне ако Куба не беше единствената такава държава в цялото западно полукълбо). В Северна Корея какво е реалното положение не знаем, но и там това е официалната позиция.

  Междувременно в толкова високоцивилизования и хуманен демократичен свят, с изключение на Тайван, Сингапур, Южна Корея, Нова Зеландия и Автралия, от самото начало обявиха, че ще се следва политика на заразяване на всички, тъй като е твърде "скъпо" да се направи нещо да се предотврати това (скъпо за кого?). И наистина се следва такава политика, без никаква мисъл за последствията от нея, с единственото органичение, че не трябва да има умиращи и несъбрани трупове по улиците, тъй като това ще е много лош PR.

  Това са фактите. Мен сляпата идеология и джафкането между отбор "Черешка" и отбор "Ягодка" не ме интересуват особено, въпросът е кой подход работи емпирично.

  Как така се получи, че тези иначе репресивни и деспотични режими се погрижиха за населението си, докато повечето държави, официално и много шумно изповядващи разни високопарни демократични, хуманитарни и пр. "ценности", решиха да осъдят десетки милиони на смърт и трайна инвалидизация? Нещо не е наред, и то много, много дълбоко.

  Но някак си не е удобно да се разсъждава по тази тема в учтива компания...

 50. 50 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 484 Гневно

  Много точна статия, ама кой да чете и по-важното - да разбира. Липсата на адекватни медицински грижи, а не вземането или невземането на мерки е основната причина за превишената смъртност. И съвсем правилен въпрос за цената. Цената ще я плати целият народ и както изглежда тя тепърва ще се повишава.

  Аз имам и още един въпрос: Дотук добре, както рекъл оня от стария виц, измряха само 20000 допълнително. Оттогава минаха и три месеца, че и кусур. Правителството на барба Ганьос похарчи едни пари, за добавки към пенсиите, за някоя и друга доза ваксина... Ха сега се запитайте колко пари е похарчило същото правителство даже не от есента, ами от началото на пандемията за подобряване на грижите за болните по места. Или чиновниците не са знаели нищичко, че даже не са и подозирали нищичко от фактите, публикувани в статията??? И всички те вкупом съгрешиха... хайде сега си ги изберете отново, само да не питате после кой да опере пешкира...

  73! Go Go
 51. 51 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 301 Весело

  До коментар [#5] от "radelmarfx":Тексас като един от най-богатите щати в най-богатата държава през 2021 една седмица мръзнаха без ток, очевидно са супер пример за справяне с кризи и адекватни мерки.
  —цитат от коментар 46 на fpyyh


  Определено им трябваше една седмица за да си върнат нещата в релси. Виж калифорния без даже да имат студено време вече им спират тока постоянно. Те там са в постоянна криза на мозъчните клетки.

  https://poweroutage.us/area/state/california
  https://www.sfgate.com/news/editorspicks/article/Maps-PGE-power-outages-biggest-2020-winds-15675064.php

  За това пък са на пълен локдаун

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 52. 52 Профил на NamelessOne
  NamelessOne
  Рейтинг: 41 Неутрално

  До коментар [#41] от "dosetliv":

  Май не сте много досетлив, 8000 са официално починалите от Ковид, но това не значи, че всички други са починали от "Мерките". Ако умираха от мерките, увеличената смъртност щеше да е равномерно разпределена през целите 9 месеца на 2020, а не да е концентрирана през последното тримесечие.
  И един страничен въпрос: Вие така си говорите (Ковида, мранье и т.н.) или мислите, че така може да придадете някаква изкуствена интелигентност на псевдоанализа си?

 53. 53 Профил на NamelessOne
  NamelessOne
  Рейтинг: 41 Неутрално

  До коментар [#51] от "radelmarfx":

  Даааа, тия в Калифорния са мега тъпаци, да спират тока, за да няма горски пожари. Абе друго си е в Тексас.

 54. 54 Профил на pwj18583757
  pwj18583757
  Рейтинг: 44 Неутрално

  До коментар [#5] от "radelmarfx":

  Щом Биг Брадър е рекъл - и ние ще изпълним командата му. Но трябва повече театралност и драматизъм в събитието - като например тотална победа на ГЕРБ на изборите....

 55. 55 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Нищо не казахте за убийства и самоубийства спрямо предишни години - продължава да си бъде много добре пазена тайна. Можеше да направите и разследване за броя на хората на планово лечение, които са си отишли понеже не са го получили. Дори да извадите тези, които са имали ковид, бройката няма да е никак малка. Ако добавите и нещо за психичните заболявания, цената на мерките щеше да е ясна. Тя не е само икономическа, както се опитвате да ни втълпите...

 56. 56 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 18 Неутрално

  то за вас угодия няма;)до онзи ден що имало мерки а сега що нямало хахах вяртяни ку..и сте големи еййй

 57. 57 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Известният ковидист Жоро Маринов вика ,че у Тексас лъжели със статистиката . В Америка?!Лъжат?! Баси ,направи ми иде да си прережем вените по дължина .

 58. 58 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2160 Неутрално

  Какво стана с умниците които твърдяха, че смъртността от ковид била 0.2%. При положение, че толкова са умрели като процент от населението, а не от заразените. Данните за смъртността си стоят заковани на 3 % от много месеци. Навсякъде по света. Т.е. от сто заразени трима умират. 97 се отърват, някак си.

 59. 59 Профил на Diana Stamenova
  Diana Stamenova
  Рейтинг: 88 Неутрално

  В Западна Европа е пълно с умни политици, които тормозят населението си с фашистки мерки. И какво?

 60. 60 Профил на Diana Stamenova
  Diana Stamenova
  Рейтинг: 88 Неутрално

  Да не би да ликвидираха заразата? Ликвидираха психиката на хората и бизнеса на заетите в 'маловажните" производства

 61. 61 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1923 Весело

  " десетки хиляди загубени човешки животи."
  След прочитане на горното..... съветвам автора или да се ограмоти или направо да пише за десетки милиони починали по вина на управляващите! По-ефектно ще е.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 62. 62 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1923 Весело

  До коментар [#60] от "Diana Stamenova":

  Тези "маловажни" производства като бяха затворени, приходите в бюджета скочиха рекордно! Сега като ги пуснаха, гледай как се крие оборот и се краде ДДС.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 63. 63 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1923 Весело

  "Чернобил е образец за справяне с криза веднъж след като е възникнала. Защо е възникнала е отделен въпрос, но след като се е взривил реакторът, управлението е поето от техническите специалисти, държавата е осигурила нужните ресурси, и проблемът е решен."
  Залагам 1000 лв че за аварията в чернобил си чувал в преразказ трета ръка!
  Никой нищо не реши от ръководството на СССР. Само хвърлиха на сигурна смърт едни войничета! Проблема се реши когато западните държави дадоха едни милиони, техника и хора да се направи първи, втори, че и трети саркофаг! Ако облака не бе засечен от западните държави, нито ние, нито рашките щяха да знаят какво е станало.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 64. 64 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 932 Неутрално
 65. 65 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 691 Разстроено

  До коментар [#20] от "Georgi Marinov":Гоше носи си маскатата стой си в къщи и не се занимавай с батковците. В Тексас положението си е много добре и се радвам че най накрая някой се реши да каже стига на грипа.
  —цитат от коментар 26 на radelmarfx


  типичен тъпанар, днес вика остави батковците, утре постват за него във фейса търси се СПЕШНО плазма еди ква си от преболедувал за нашия герой

 66. 66 Профил на umbra_domini
  umbra_domini
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#58] от "blondofil":

  Тези умници, за които говориш, са от особена порода. Тях, като ги питаш как е името им, отговарят, че в техният квартал трима души са дебели.

  Това са хора, неспособни нито да състават словесна задача, нито да решат такава. Разделят броят на починалите от коронавирус у нас с общият брой починали. Това, спред тях, представлявало процента на смъртност от това заболяване. Не са нито в състояние да обяснят защо мислят така, нито какво всъщност представлява полученото. Те са най-неприятната група: тъпаци, които не осъзнават тъпотата си.

 67. 67 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1811 Разстроено

  Благодаря за детайлния и стегнат анализ. Всяка пропаганда и лъжа се разобличава с факти.За съжаление имаме едно провалено управление, натрупало толкова грешки и бездействие, специално в здравеопазването, че сега изплуват всички несвършени неща през последните години. Ако наистина ги беше грижа за българите и техните работни места, щеше да има по-стегнати мерки и помощи за бизнеса.
  —цитат от коментар 25 на Rational


  Как да пазиш някой, дето сам не се пази? Един здравен министър искаше да се въведе схема с палеца да няма източване на касата и фиктивно лечение, ама електората ревна че не били те престъпниците и сега питат "де са парите?". Други не се ваксинираха дори срещу доказани заболявания, та се стигна до предепидемия от менингит... Та тези същите, горяха маски и псуваха че трябва да пазят околните и себе си, и че ваксините били за чипиране и незнамквиси глупости... и сега ББ ти виновен. Ми що само ББ? Ми Костов, ми кишата, ми Гришата що ги пишеш и тях при виновниците? Скоро коментирахме тук, че учителите нещели ваксина, ама увеличението на заплатите било ОК...
  Такъв народ, трябва да му минат през главата няколко масови бедствия, та да почне да мисли "отпреди", а не "от след това" и да схване че наистина "съединението прави силата", а не "всяка коза за свой крак". Едва тогава ще имаш политици, дето действат адекватно на прилично ниво.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 68. 68 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1811 Любопитно

  До коментар [#49] от "Georgi Marinov":
  Ще прощаваш, ама по цял свят държавите не се справят с проблема, а само нЕколко "деспотични режима" били успели, ама го знаеш само по техни официални данни. Пропаганда та дрънка. Аре пример от комшиите: Турция беше много напред и нагоре в борбата с вируса, ама се наложи да си коригира резултатите със стара дата щото истината изплува и тамошната пропаганда трябваше "да прибере байряка"...
  В България съвсем скоро имахме точно такъв режим и знаем как се "нагласят" данните, когато Партията поиска да се постигнат определени резултати.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 69. 69 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Ако има достатъчно пари за здравната система, няма да има за чекмеджетата и шкафчетата.

 70. 70 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2181 Неутрално

  До коментар [#55] от "dwr30648311":

  Точно каква ви е идеята за планово лечение ,че не разбрах ,хем обществото не спазва никакви мерки , заразяват се хора масово , нуждаят се от лечение в болници ,затваряме цели отделения и етажи заради масово заразени ,хем да не се нарушават правата на никого , да бъдат планувани и останалите , а това как да стане практически ,щото наблюденията ми ,че от 2 седмици няма някой планувана хоспитализация ,която да не е завършила с ковид усложнение ,поради новото разпространение на вируса , излиза ,че планирането на лечение води до зараза и опастност за пациента ,но това са материи далеч от вас.

 71. 71 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Срещу статистиката няма какво да се каже, макар и да има възмжност за някакъв процент корекция, не към обработката от автора, а резултат от относителна неточност при поставяне на диагнозата, причинила смърта на даден човек.
  Тук обаче има и за много други фактори, влияещи на по-високата смъртност за цялата страна и по региони. Това е общото състояние на хората от медцинска гледна точка.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK