Доц. д-р Владимир Златарски: Историята е наука, когато е безпристрастна

Доц. д-р Владимир Златарски

© Юлия Лазарова

Доц. д-р Владимир ЗлатарскиНавършиха се 80 години от присъединяването на България към Тристранния пакт. На 1 март 1941 г. българският министър-председател проф.Богдан Филов и германският външен министър Йоахим фон Рибентроп подписват във Виена протокола за присъединяването - след година и половина запазване на неутралитет от Царство България. За ключовото за страната събитие "Дневник" разговаря с историка доц. д-р Владимир Златарски.
Интервюто е взето с писмени въпроси и отговори.
Акцентите са на редакцията.


Доц. д-р Владимир Златарски е историк в Института за исторически изследвания на БАН. Той проучва българската история от края на XIX до средата на XX в. в нейния европейски и балкански контекст. Експерт по българо-германските отношения. Автор е на монографиите "Райхът и царството. Германското присъствие в България 1933-1940 г." (2014 и 2020) и "Неискрените. България, Румъния и Централните сили 1913-1914 г. (2018).


Доц. Златарски, прочетох тези дни едно метафорично сравнение, приписвано на цар Борис Трети: че когато се задава неудържим порой, се прави вада, за да не залее целия бостан. Могат ли днес, 80 години по-късно, българските историци да кажат, че тази метафора адекватно отразява смисъла на присъединяването на България в Тристранния пакт?
- Цар Борис III е обичал народните мъдрости и често си е служил с тях. "Неудържимият порой" в случая е 12-та германска армия, която се събира на румънска територия по река Дунав, за да премине през България на път за Гърция. Решението за това е взето от германското ръководство още през ноември 1940 г., когато става ясно, че започнатата без знанието на Берлин италианска акция в Гърция търпи провал. При това фактическо положение, за да не се даде възможност на Съюзниците да отворят фронт на Балканите, както това се случва през Първата световна война, и за да може регионът да запази снабдителната си и стратегическа роля в германските планове, Хитлер решава Гърция да бъде окупирана. Единственият възможен път е през България и това е казано на цар Борис още на 17 ноември при визитата му в Берхтесгаден. Преминаването на германската армия е било сигурно - въпросът е бил само как това ще стане.


Кое най-силно е натежало за влизането в пакта, какво е положението в Европа към 1 март 1941, можеше ли неутралитетът на Царство България да продължи и кое е специфичното в българското присъединяване?


- За да се разбере положението в Европа към датата на българското присъединяване към Тристранния пакт, лентата трябва да се върне месеци назад и да се разгледат три фактора.


Първият от тях е Германия и нейната политика. До лятото на 1940 г. все още, макар и вече разклатен, конструираният от Франция ред от междувоенния период все още съществува. Но когато през юни смятаната за най-силна в Европа френска армия капитулира след само пет седмици военни действия, Германия се превръща в неоспорим хегемон. Бързината на постигане на успехите в известна степен идва неочаквано за ръководството в Берлин, което излиза от този етап на войната така, както е влязло в нея преди десет месеца: без стратегия по отношение на следващите си стъпки. Запазването на инициативата налага бързи действия и дори импровизация.
Правят се и се изпитват различни планове, резултатите обаче са незадоволителни. Така е и с идеята за създаване на континентален блок от "Мадрид до Якохама", но поне тук германската дипломация постига някакъв резултат: на 27 септември 1940 г. в Берлин е подписан Тристранния пакт между Германия, Италия и Япония. Макар опитите към него да се присъединят Испания и Франция да претърпяват неуспех, той се превръща в основен инструмент за приобщаването на балканските страни към силите на тази новосъздадена ос.


Вторият фактор е положението на Балканите. Веднага след разпадането на френската система България и Унгария поставят в Берлин исканията си за териториална ревизия спрямо Румъния, към която претенции има и Съветският съюз. Румънското положение става безнадеждно и в крайна сметка страната се разделя с голяма част от придобитото в предишната война и сменя политическата си ориентация, преминавайки в сферата около Третия райх. Там е и Унгария. През ноември тези две страни, заедно със Словакия, влизат в Тристранния пакт.
Все още извън пакта, макар и от германска страна да се полагат усилия, остават България и Югославия. Провалът на акцията на Италия в Гърция, за който стана дума, допълнително усложнява обстановката.


Третият фактор е Съветския съюз. Повече от година след подписването на пакта "Молотов-Рибентроп" германо-съветските отношения продължават все повече да се обтягат, включително по отношение на Балканите и България. След серия преговори, чиято кулминация е посещението на съветския външен министър Вячеслав Молотов в Берлин, Хитлер решава, че различията са непреодолими и дава заповед за подготовката на операция "Барбароса" - войната със СССР.
Това се случва през декември 1940, едва няколко дни след като е наредена и подготовката за похода на Балканите, с който Хитлер разчита да защити доставките на суровини от региона и да се осигури една разширена база за южния фланг за бъдещата война на изток.


В тази ситуация в началото на 1941 г. пред българското ръководство няма никакъв
шанс да се запази обявеният в началото на войната неутралитет.
Трябва да се отбележи,
че цар Борис и правителството полагат всички усилия решението за присъединяване към Тристранния пакт да се отлага до последния възможен момент. В края на 1940 г. Хитлер пише с раздразнение в писмо до Мусолини, че България и преди е показвала малко желания да влезе в пакта, а вече не иска и да чуе за това. Но неумолимите условия на реалната политика са разбирани добре в София, където са наясно, че тактиката на отлагане няма да продължи дълго.


Какви ползи успява да издейства България в преговорите и какви вреди да понесе?


- Основната полза за България е последвалото разрешаване на националния въпрос, тоест присъединяването на земите, върху които в своето виждане България има етнически и исторически права. Трябва да се има предвид, че това не е плод на някакъв див национализъм или шовинизъм, а основа на цялата външна политика на страната от Освобождението насетне и осъзнат стремеж на живелите в онези времена поколения.


Всъщност връщането на Западните Покрайнини, Вардарска Македония и Беломорска Тракия от пролетта на 1941 г. не е окончателен акт. Тези територии са предоставени на България за администриране с очакването след края на войната на мирната конференция да бъде утвърдено тяхното включване в границите на държавата.


Другото специфично за България е, че в рамките на крайно разнородната коалиция на Тристранния пакт и за разлика от останалите участници в него, българската политика запазва значителна степен на държавен суверенитет. Основните примери в това отношение са неизпращането на войници на Източния фронт и спасяването на българските евреи. Във вътрешната политика германците също нямат думата, което е видно по различни въпроси - например отношенията със СССР, регентския съвет и други.


Кой е факторът за следвоенното решение за попадане на България в съветската зона на влияние: доколко присъединяването към пакта е решаващият фактор и доколко последвалите договорки на Сталин, Рузвелт и Чърчил?


- Хората са склонни да оценяват едно събитие най-вече въз основа на това, какво е станало впоследствие, и то от значителна дистанция на времето. Това не е исторически подход. Ролята на историка е на базата на натрупания емпиричен материал да реконструира и обясни ситуацията такава, каквато са я виждали съвременниците, тоест хората, които са участвали в събитията и които са взимали решенията в миналото. Пред България не е имало кой знае какви реални алтернативи освен влизането в Тристранния пакт. Цялата ситуация е такава, че противопоставяне на германското искане за присъединяване изглежда нелогично: германският дял в стопанския живот на страната е над 60%, превъоръжаването на армията става само от Германия.


Това монополно положение не е резултат на българско желание. Напротив, през 30-те години българските правителства правят множество опити за, нека използвам тази модерна дума, диверсификация на стопанските и военни доставки, но не срещат готовност при другите държави.


Не е за пренебрегване и чисто психологическият план на обществено възприятие - България и Германия имат близко съвместно минало на воюване и поражение и усещане за някаква съпричастност в него. Тези фактори формират българската гледна точка.
Но големите въпроси на войната и мира се решават от великите сили. Едва ли може да има реално основание тезата, че влизането в Тристранния пакт предопределя следващите десетилетия за страната. В крайна сметка в следвоенното разделение на Европа, такова, каквото го познаваме от времето на Студената война, в източния лагер има страни, които са били противници на Третия
райх, и страни, които са били негови съюзници.


Постигна ли консенсус българската историография за това какъв е бил режимът в Царство България и въведе ли се научнообоснован ред в понятията, с които се борави? Например "фашизъм"и "фашист" се ползват доста произволно, когато се търси зловеща конотация за антисемитизъм, вместо думата "националсоциализъм" /нацизъм/, и то като се знае, че режимът на Хитлер е бил антисемитски, а не режимът на Мусолини?


- През близо седемте десетилетия, в които страната се управлява по силата на Търновската конституция, България преминава през различни фази. Ако говорим за десетилетието от 1934 до 1944 г. то историческата наука е постигнала съгласие за характера на управлението. Както в много страни в Европа по това време, то е авторитарно, но с характерни за страната нюанси: със забранени партии и първоначално отменен парламент, който в хода на 30-те години е възстановен чрез избори и функционира в годините на Втората световна война и след като България влиза в Тристранния пакт. Тоест основните атрибути на конституционната система са запазени и работят. Като ключов авторитет се откроява фигурата на цар Борис - един дипломатичен, а не абсолютистки владетел.


Макар да има обществени движения и нагласи, които да носят белезите на фашистка или националсоциалистическа идеология, в България те остават много далече от властта. В съвремието слагането на общи етикети с взети от историята понятия не е в инструментариума на сериозната наука.


Защо България обявява война на САЩ и Англия? Бихте ли коментирали мнението на лаици, изкушени от историята, че това било стратегически ход, тъй като царят не бил уверен във финалната победа на Хитлер, да се открие вариант за окупация на България от другия антихитлеристки съюзник, САЩ, за да се избегне съветизация? Или такъв въпрос не заслужава вниманието на специалиста?


- В това действие не може да става дума за какъвто и да е стратегически ход. Като участник в Тристранния пакт България е част от коалиция. Общият курс на тази коалиция се определя от най-силните държави в нея, за другите остава да се съобразят. Така и в случая с обявяването на война на Великобритания и САЩ, за което от българска гледна точка няма никаква причина.


Това решение не е било по вкуса нито на царя, нито на правителството, но към онзи момент се е приемало като нещо далечно и символично. От българска страна е възприета тактиката на съобразяване с Германия по "по-далечните въпроси", за да може да се запазват възможности за лавиране по темите, които са в непосредствения дневен ред на страната, а именно:
- оставане встрани от военните действия;
- отстояване на интересите в новите земи;
- ограничаване на числеността на предоставените окупационни корпуси;
- запазване на дипломатически отношения със Съветския съюз;
- отказване за формиране на доброволчески корпуси за Източния фронт и други.


В тази линия българската държава си запазва известен свободен периметър на действие. А обявената война на Съюзниците е цената, която е платена от българска страна. С обрата в хода на войната след 1943 г. тя става много солена, когато българските градове са тежко бомбардирани.


През XIX в. един германски военен е казал приблизително, че войната е хаос, в който никой не знае какво точно ще стане. По изброените вече обективни причини България е избрала едната страна и се е надявала на добро за нея развитие. В крайна сметка тази политика не е сполучила.


Какво заключение бихте направили като учен: по конкретното събитие и по-общо за
историята - успява ли тя да надмогне конюнктурните страсти, митовете
и табутата, налагани от идеологиите, и да отстои себе си като наука?


- Историята в своята същност може да бъде точна наука. Но за да стане това, трябва да има две "ако": ако се разполага с възможно най-много данни и ако изследователят е безпристрастен. И двете предпоставки невинаги са налице, а и една изтъркана, но вярна
фраза казва, че "в историята няма ако".


За съжаление изброеното от Вас - конюнктура, мит, табу, че дори и, ако използваме думите на винаги актуалния Иван Вазов, "местните вражди и гонения" - всичко това участва в исторически оценки, които в съвремието с лекота се дават за събития и хора. Ролята на учения е да се абстрахира от тези фактори и да бъде честен, като по този начин даде приноса си за своето време.


Защото историята е ключова наука за съвременното обществено-политическо развитие и разбиране във всяка епоха. Който не познава историческите процеси не може да разбере съвременните и в това отношение историята остава учител за отговорните държавници.

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Страхотно интервю. Сама съм малко Очуден как накрая няма едно - лош Борисов. 🤣🤣🤣

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2610 Неутрално

  Поздравления!

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Разстроено

  За съжаление в България този тип историци са твърде малко.

 5. 5 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Липсва много важен въпрос - за германските спекулации с евентуално турско навлизане в България при неприемане от наша страна на участие в Тристранния пакт.
  Липсва също така и въпрос за подривната дейност на болшевишката агентура в Царство България.
  Оновното е казано, макар и не достатъчно убедително - участието на Царство България в Тристранния пакт е рационален избор на българския елит. Крайно време е за официална реабилитация на тези негови представители, оказали се начело на държавните институции тогава.

 6. 6 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Весело

  До коментар [#1] от "Моа Преател Тайпи":

  Че е наука наука е,но че я използват като "лека" жена е съвсем друг въпрос.

 7. 7 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Неутрално

  До коментар [#5] от "ivangabrovo":

  ++++++

 8. 8 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  Доц. д-р Владимир Златарски: Историята е наука, когато е безпристрастна
  ************************************************

  Само за протокола - историята не е наука. Защото не може да бъде безпристрастна.

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#5] от "ivangabrovo":

  Вероятно наистина са били спекулации,(измислици),на Германия и затова Цар Борис не се е притеснил...

 10. 10 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Весело

  До коментар [#5] от "ivangabrovo":

  За да се случи тази реабилитация трябва да падне голямо "метене" из нАучните страни.

 11. 11 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Весело

  Пардон не страни а среди.

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  Доц. д-р Владимир Златарски: Историята е наука, когато е безпристрастна************************************************Само за протокола - историята не е наука. Защото не може да бъде безпристрастна.
  —цитат от коментар 8 на Манчо  До коментар [#8] от "Манчо":

  Ученият може да бъде пристрастен и пак да си остане учен. Тоест,когато изследва историята,оставя настрани политическите си възгледи.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14 Профил на Orlin.Genchev
  Orlin.Genchev
  Рейтинг: 22 Неутрално

  До коментар [#8] от "Манчо":

  Може,защото не се пише само от победители.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3304 Неутрално

  Влизането на страната на Тристранния пакт показва пагубното влияние на Русия (СССР) и влиянието на свързаните с нея партии като БКП тогава, а днес нейните метастази БСП, ГЕРБ, МВРО и ДПС.
  https://liternet.bg/publish5/hkarastoianov/sobolev.htm
  http://policefiles.archives.bg/dosieta/2013-01-15-23-34-46/152-2013-01-15-23-28-57

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 18. 18 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Ша ма извинява господинът доцент доктор, ама заповедта за подготовка на операция "Барбароса" е от юни 1940. След посещението на Молотов вече пробват варианти на разлините плановете и направления, а през декември Хитлер подписва директивата за разработка на финалнния вариант.
  Което е съвсем различно от внушението, че чак през декември е решил да напада на Изток.

 19. 19 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 885 Неутрално

  "... една изтъркана, но вярна фраза казва, че "в историята няма ако".

  Ама това се казва по отношение на теориите от алтернативната история. Няма нищо общо с изискванията за достатъчно данни и безпристрастност.

 20. 20 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 2147 Неутрално

  Липсва много важен въпрос - за германските спекулации с евентуално турско навлизане в България при неприемане от наша страна на участие в Тристранния пакт. . . . .
  —цитат от коментар 5 на ivangabrovo


  Всъщност това не е точно така.
  По принцип Богдан Филов трябва да следва зададената му от Борис III линия по отношение включването в Тристранния пакт. Самият Филов иска възможно по-бързото влизане в пакта и по-активно участие на България в него.
  Царя е по-предпазлив и предпочита отлагане. Затова и Филов изтъква пред Рибентроп, че България не се присъединява към пакта, за да не разгневи СССР и Турция, като по този начин повдига топката на Рибентроп, който заявява, че точно влизането в пакта ще направи невъзможно двете държави да влияят на България.
  Картата със страха от агресия от страна на Турция впоследствие многократно е използвана от Борис III, за да не праща войски на Източния фронт.

 21. 21 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2512 Неутрално

  Къде остана Соболевата акция? За да имаме днес излаз на Черно море го дължим на Хитлер, който се е противопоставил на Сталин за военни бази и окупация на черноморието ни!
  А за влизането ни в Тристранния пакт са настоявали и БРПк!!!! Още се пазят позивите им, публикациите и приветствията им в НС!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 22. 22 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Неутрално

  Бихте ли коментирали мнението на лаици, изкушени от историята, че това било стратегически ход, тъй като царят не бил уверен във финалната победа на Хитлер, да се открие вариант за окупация на България от другия антихитлеристки съюзник, САЩ, за да се избегне съветизация?

  Лаици, разбира се са тези, които не изповядват правата вяра. Даже да няма аргументи в полза на подобно твърдение, то изглежда смислено и оправдано, може да бъде наречено несъстоятелно, но не лаишко.

  Авторът наистина изглежда да е лаик по темата. Доцент доктор сега се равнява на студент трети курс с успех малко над средния преди.

 23. 23 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  Историята за някои може да е наука, но реално е манипулация през годините на случили се или не толкова събития, украсени и изкривени според псевдопатрЕотизма и интелекта на дадено население.

 24. 24 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  КАКВО ДЪЛЖИМ НА РУСИЯ

  На 27 февруари 1990 г., Петър Младенов, Председател на Държавния съвет на НРБ, подписва Указ № 236 на Държавния съвет на НРБ, с който обявява 3 март за национален празник на народната република. На 15-тата сесия на 9-то Народно събрание на НРБ, проведена на 5 март 1990 г., Председателят на Народното събрание Станко Тодоров, внася за утвърждаване от народните представители, Указ № 236 на Държавния съвет. Решението е единодушно.
  И така, датата Трети март, един от изворите на неувяхващото чуство за национална малоценност, с десетилетия насаждано у поколения българи, оттогава става символ на самата държавност.

  45 години марксистката историческа наука, народното писателство и прогресивния печат, облъчваха българския народ със заклинанието как, видите ли, Русия самоволно и независимо решила да освободи България, като го постигнала с цената на 200 0001 (!) жертви. Подразбира се от това, че цялата България2 е станала изведнъж и завинаги национално свободна (т.е. независима и целокупна). Затова завинаги трябва да е благодарна на Русия, поради огромния брой жертви. Следва очевидният извод, че сме длъжни винаги да се подчиняваме на Русия, защото тя знае най-добре какви са българските интереси…
  Тази идея продължава да се предъвква неуморно и всекидневно и до ден днешен от децата и внуците на горепосочените учени, писатели и журналисти и сега, през настоящата епоха на посткомунизма. В това ни просвещават техните научни трудове, художествени произведения, филми, електронни сайтове и училищни учебници. Доверчивият народ, абсолютно незапознат с подробностите по случая, одобрително клати глава и верва…
  Остава обаче един, във висша степен неясен въпрос:
  След като сме освободени веднъж и завинаги от Русия, тогава кого освобождаваха повече от 200 000 убити български войници, офицери и опълченци през Забравената епопея на ПЕТТЕ войни, свързани с идеята за Национално освобождение и обединение (1885 -1945)?
  За какво загинаха тези герои и ЗАЩО подвигът им е съзнателно забравен, а паметниците на повечето от тях 45 години са систематично унищожавани, поругавани, забравени или потънали в немара, чак досега (не само зад граница, но и в страната)?
  Огромни са жертвите от тези войни: още два пъти по толкова са ранени, инвалидизирани и безследно изчезнали. Десетки хиляди убити и загинали дава и българското цивилно население в Тракия и Македония, подложено на етнически геноцид от сръбски, гръцки и турски редовни и нередовни военни формирования. Това мирно население е систематично унищожавано и прогонвано (както свидетелстват международните анкети). Стотици хиляди бежанци, изгубили роден дом и семейства, само с дрехите на гърба си, търсят спасение и защита в старите граници. Смята се, че поне трима (ако не и четирима) от всеки десет съвременни българи, са потомци на бежанци, родени извън сегашните граници.
  Не освобождение, а национални бедствия, икономически катастрофи, разпокъсване, унищожение и стотици хиляди убити и бежанци, донесе Източната политика на Русия в България, ето как.
  _________________

  В далечната 1833 г. Русия откъсва от Османската империя Тимошката област, населена с българи, за да я предаде на новосъздаденото (през 1830 г.) Сръбско васално княжество. Пак тя фактически предоставя на Сърбия Нишки и Пиротски санджаци през 1878, а Северна Добруджа, също тогава, на Румъния.
  Русия се бори най-последователно против движението за самостоятелна българска църква, като издейства заточението на българските владици и съдейства за издигане на Схизмата през 1872, чрез зловещата фигура на посланика си в Цариград, ген. Игнатиев.
  Тя се противопоставя с всички средства срещу българското националноосвободително движение и де факто качва Левски на бесилото, естествено, с усилията на посланика си ген. Игнатиев, както и с помощта на агентурата си сред българските първенци. По настояване на генерала в състава на Извънредната следствена комисия са включени и българите: Хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович, член на държавния съвет към империята; Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно-училищна община; Хаджи Мануил (Мано) Стоянов – член на софийският меджлис; и Петър (Пешо) Тодоров – Желявеца, член на софийският меджлис. След години хаджи Иванчо Пенчович ще заяви: „Каква стана тя?! На нас графът ни каза, че съдим обикновен крадец, пък то какво било?!…”
  Ролята на ген. Игнатиев става ясна от известното писмо до канцлера Горчаков, относно приключване работата на комисията, където между другото се казва:
  "Както известява нашият Генерален консул в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил задоволително решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа ………………… Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал нашите съвети“.
  А как фактически се предизвика провалът на Цариградската конференция на посланиците на Великите сили (23 декември 1876 – 20 януари 1877) и се попречи да се създадат, съгласно проекта на посланиците, двете български автономни области3, обхващащи по-голямата част от Българското национално пространство (което е юридически регламентирано със Султанският ферман за създаването на Българската екзархия от 28 февруари 1870 г., утвърден въпреки съпротивата на Русия)?
  Пак Русия я проваля, чрез посланика си ген. Игнатиев. Защото на всяка цена й трябва победоносна война, за да се легитимира отново, като равноправна, сред Великите сили след Кримското поражение. Същевременно да използва удобния момент, за да се примъкне към Проливите. По същото време Игнатиев целенасочено изпраща в Азиатския департамент подвеждащи данни за слабостта на Османската империя. При това „Цариградска България“ не би била изгодна за Русия и защото, веднъж създадена от общността на Великите сили, а не еднолично от Русия, няма никаква сигурност, че ще може да бъде приобщена към руското политическо пространство.
  Затова още на 8 юли 1876 г. (т. е. преди откриване на Конференцията), руският император Александър II и канцлера княз Александър Горчаков, се срещат с австро-унгарския император Франц Йосиф и министъра на външните работи граф Андраши. Срещата се провежда в замъка „Райхщад“, откъдето произлиза и наименованието на постигнатото между тях секретно (Райхщадско) споразумение. Там черно на бяло е договорено, че няма да се създава „голяма славянска държава“ на полуострова. А на 15 януари 1877 г., т. е. малко преди провала на Цариградската конференция, в Будапеща се подписва тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария. Тя е резултат от преговорите между руския посланик Новиков и министъра на външните работи Андраши. Тази конвенция доразвива основните положения на Райхщадското споразумение и фиксира ангажиментите на всяка една от държавите. За тези споразумения е било известно на редица руски високопоставени лица, от които изтича информация към български представители още по време на войната, но това не довежда до някаква забележима реакция, на фона на всенародната българска еуфория...
  Три дни по-късно – на 18 януари 1877 г., представителят на Османската империя в Конференцията заявява, че се отказва от договорения проект за двете български автономни области, който в общи линии обхваща териториите на Българската екзархия (около 180 000 кв. км).
  Руският план е осъществен отново от граф Игнатиев, който убеждава султана да се откаже от договореностите, като обещава запазване на значителни територии на Османската империя в европейската част – нещо, което се случва с Берлинския договор, предложен и подкрепен от Русия и Австро-Унгария.
  Русия по-късно хвърля прах и в очите на наивните българи с фантастичния проект "Санстефанска България". Досега повечето българи не знаят, че в Сан Стефано е подписан Прелиминарен (предварителен) договор, а примирието е сключено още на 19.01. в Одрин. Прелиминарния договор предизвиква бурна реакция от страна на Австро-Унгария и Великобритания (с която също е сключено споразумение в Лондон, в същия смисъл както Райхщадското). Те виждат в това действие на Русия опит да се отклони от поетите ангажименти. Защото, без съгласието на всички Велики сили, тогава е било невъзможно да се променят границите в Европа (така е още от времето на Виенския конгрес)4. Затова и на Цариградската конференция присъстват оторизирани представители на всички Сили.
  А как се извършва преврата в Княжеството през 1881 г., суспендира се Конституцията и се докарват руски генерали за министри? Руската империя извършва това, чрез своите оръдия в България..
  Отново Русия насъсква Сърбия да обяви война на България на 14 ноември 1885 и притиска Австро-Унгария да я подкрепя. Русия се съпротивлява най-последователно срещу Съединението. Единствено Британия ни защитава тогава и спасява делото. След неуспеха да предотврати Съединението, Азиатския департамент (отделът в руското външно министерство, отговарящ за България) организира заговори, бунтове, преврати и опити за преврати (1886), както и атентати в България.
  Когато неочакваните български победи в Източна Тракия през 1912 г. ясно показват неминуемия разгром на Турция, в Азиатския департамент в Петербург, изпадат в паника. Вече им се привижда, как българските войски маршируват по улиците на Константинопол. Което може да означава само едно – край на вековните стремежи на Русия към жизнено важните проливи, вратата към топлите морета. Защото руските дипломати не се и съмняват, че една могъща България, стъпила в Константинопол, напълно ще се еманципира от Освободителката Русия, а защо и да не се изправи срещу нея (вследствие интригите на коварния Албион, например). Решението е предопределено, България е вече опасен играч, който трябва да бъде отстранен от геополитическата сцена.
  Веднага се пристъпва към действия. Активизира се агентурната мрежа на Азиатския департамент в българската армия. Има солидни съмнения, че важна роля е възложена на командира на Трета армия, ген. Радко Димитриев, вече три десетилетия действащ платен руски агент и бъдещ национален предател от най-крупен калибър. Той ръководи решаващата за войната, а както се оказва по-късно и за бъдещето на България, Чаталджанска операция. Операцията гръмко се проваля, въпреки, че и досега битуват сведения за успешни пробиви на укрепената линия, които необяснимо не са развити от командването (тези събития така и остават недоизяснени). Така или иначе, България губи най-големият си шанс във войната, което се оказва фатално за бъдещето на страната.
  Когато се сключва мирът в Лондон на 30 май 1913 г., Русия не прекратява действията срещу България, защото българо-турската граница, съгласно мирния договор, все още е заплашително близко до Константинопол. Градът, който Русия смята за своя сигурна плячка от двеста години насам. Руската дипломация започва трескава дейност. Азиатският департамент насъсква все по-настойчиво Румъния да издига неизпълними, според българите, искания за „компенсации“. Същевременно се обещава на Сърбия всякаква подкрепа за претенции извън вече договореното с България Споразумение (забележете, постигнато навремето със съдействието и гаранциите на самата Русия). Гърция пък води собствена двулична политика, но събитията неумолимо я тласкат към съюз със Сърбия, под благосклонния поглед на Русия (тенденция, подпомогната и от изключително бездарната българска дипломация и незрялата политическа класа), още повече, че съюзът срещу България отдалечава, според Русия, алчните стремежи на Гърция към Константинопол. Черна гора пък върви винаги със Сърбия. А що се отнася до Турция, която вече е сключила мир с балканските държави, като победена и унизена страна, то тя жадува за реванш. Същевременно имперската дипломация манипулира русофилските правителства на Гешов и Данев, да приемат безусловно „арбитражната роля на императора“ в спора между България и Сърбия. Наивните български политици-русофили са втренчени, като хипнотизирани в Русия. Те вярват, че тя няма да позволи на Турция да си възвърне Тракия, както и на Румъния да ни удари в гръб и че ще съдейства за мирно урегулиране на споровете със Сърбия на базата на прословутия арбитраж (те, разбира се не знаят, че в навечерието на войната, руският посланик в Белград и министър-председателят на Сърбия, стигат до съгласие, че „трябва да се строши гръбнака" на България).
  Горчиво са излъгани!
  Русия фактически не си помръдва пръста, за да възпре новата коалиция (а това е напълно в нейните възможности). Напротив, действа тайно за разгрома на България. Страната се оказва без съюзник, срещу обединените сили на Сърбия, Черна гора, Гърция, Румъния и впоследствие - Турция. Разгромът е неизбежен, защото освен всичко друго, българската дипломация не си е осигурила поддръжка от никоя друга Велика сила, освен голословните уверения на Русия и вербална полуподкрепа от страна на Астро-Унгария. Армията действа мудно и нерешително. Военното командване, правителството и царя имат разногласия. Българските управляващи русофили до последния момент сляпо разчитат само на Русия. Между другото те постигат невъзможното: осигуряват си врагове отвсякъде и съюзници отникъде. Руското императорско правителство обаче, на практика работи подмолно срещу България.
  Тези съдбоносни събития са твърде слабо осветлени от българските историци и най-вече ролята на Русия, като голям принос в изследванията тук имат чуждите изследователи. Показателна е забележката на видния българист Р. Хол, по повод на тези злощастни събития: „Само за една седмица, България от хегемон на Балканите се превърна в парий“.
  Вследствие тези събития и последвалият разгром, България вече неминуемо е предопределена като съюзник на Централните сили, в бъдещата Голяма война, със съответните последици…
  ____________________
  А може би, с оглед изложеното дотук, трябва да си зададем реципрочния въпрос: А Русия длъжник ли е на България?
  Защото през X и XIV в. в., Руските княжества са подложена на огромна културна инвазия откъм България, включваща книжовници, монаси, богослужебна и светска литература (наречена в руската историография лицемерно „първо“ и „второ южнославянско влияние“). Книжнината е писана на новия за руснаците кирилометодиевски език (изв. още като старобългарски), официален за българската държавна канцелария и общоприет литературен език, ползващ се със своего рода свещен статус в България и в околните страни където се разпространява (Сърбия, Хърватия, Босна, Влашко и Молдова, части от Унгария, Полша и Балтика) .
  Това културно „нашествие“ в Руските княжества включва не само писмеността, но и на първо място езика. Руският народен език се измества от кирилометодиевския, който в скоро време става официален в канцелариите на руските князе. Нещо повече, след два – три века този език окончателно се налага като литературен език на образованите слоеве на обществото, какъвто е и досега. Простонародният руски говор със своите диалекти е изтикан в периферията 5.
  Според съветския езиковед академик Шахматов, етимологичният произход на около 40% от речниковия фонд на съвременния руски език има произход от кирилометодиевския език (наричан в Русия „староцърковнославянски“), това са така наречените „българизми“ в руския език. Има куриозни факти в това отношение. Както е известно, през последните 200 години в модерния български език нахлуват огромен брой руски думи, така нар. „русизми“ (виж произведенията на възрожденските книжовници), немалка част от които остават трайно в езика ни. За щастие обаче, не по-малко от 30% от тях са т.нар. „обратни българизми“, т.е. българизми в руския език, които впоследствие преминават в българския, уж като русизми…
  _________________
  И така, длъжници ли сме на Русия? Или може би тя ни е длъжна?
  Отговорът е елементарен. И е известен още от зората на писаната история. Между отделните държавни образувания няма вечни приятелства, задължения или омраза. Няма вечни приятели и/или вечни врагове.
  Има вечни интереси!6
  _____________________________________________


  2018 - 2021 Александър Тацов


  1 Допреди години, на входа на храма „Ал. Невски“ се мъдреше паметна плоча с подобно съдържание - твърдеше се, че „за свободата на България са загинали 200 000 руски воини“.

  2 В резултат на войната 1877-1878 и след решенията на Берлинския конгрес, се създава едно васално Княжество и една Автономна област, върху по-малко от 1/2 от цялата българска етническа територия (виж по-долу). Освен това за никаква независима държава и дума не може да става. Султанът остава върховен сюзерен и определя външната политика на новите държавни формации. Княжеството, а още по-малко Областта, не са субекти на международното право. Това става ясно при сключването на мира след победоносната Сръбско-българска война. Княжеството се представлява от султана и не получава нищо, като компенсация (което е прецедент в европейската дипломация, принципът е агресорът винаги да бъде наказан!)
  С други думи, резултатът за българския народ от войната 1877-78 е следния : - възстановяване на българската държавност, макар и като полунезависима
  - освобождаване на част от българите върху близо 1/2 от цялата българска етническа територия
  - разпокъсване на националната територия и създаване на предпоставки за заграбване на останалите части от съседни национални държави, като с това е предначертана злощастната съдба на българския народ: Петте войни със стотици хиляди жертви, бежанци и стопанско разорение, довеждат до инфилтриране на бацилите на комунизма в съсипаното от войните българско село. Това причинява жестока, перманентна гражданска война и повече от 70 години комунистическо и посткомунистическо управление.
  • Провалът на Цариградската конференция е изначалният и фатален удар, който получава неродената още българска държава.
  - това е първопричината, която с желязна неумолимост създава верига от причинно-следствени връзки, която в продължение на 70 години тегли България към пропастта: - все още съществуващата твърде малка възможност за национално обединение е погребана с разгрома през 1913,
  - който пък предопределя императивно позицията на България в ПСВ през 1915, оттам пък следва нов разгром и
  - след това – безалтернативно присъединяване към Тристранния пакт на 1 Март 1941, - като последвалият последен (засега?) разгром завинаги и окончателно погребва Мечтата за национално обединение.

  3 Проектът за двете автономни области е създаден от британския посланик, в един изключително уникален и благоприятен за българите момент (натискът от страна на световното обществено мнение е бил изключително голям). Този проект е бил единственият, който е могъл практически да бъде осъществен в тогавашните условия и единственият, който е гарантирал бъдещето на обединена България, нейният просперитет и развитие.
  Защото, при реализацията на този проект, с един замах изчезват почти всички предпоставки за бъдещите войни и национални бедствия. Решава се проблемът с евентуални румънски аспирации (Румъния тогава има излаз на Черно море и никога не е имала претенции към Добруджа – напротив румънското обществено мнение е било против решението на Берлинския конгрес, с което румънското Причерноморие се дава на Русия, а Румъния получава Северна Добруджа). Лишени са от основание и сръбските домогвания (Нишки и Пиротски санджаци остават в Западната автономна област), а до голяма степен и потенциални гръцки аспирации. Границите се гарантират от Силите. Остават единствено потенциални бъдещи териториални проблеми с Турция – Южна и част от Западна Тракия.
  Развитието на двете автономни области (които по устройство са сходни с по-сетнешната Източна Румелия) в условието на перманентната криза на „болния човек“ (Турция), чертаело най-благоприятни перспективи за българската национална идея.
  На Конференцията проектът е бил приет единодушно от всички Великите сили, а първоначално и от Турция. Този проект изцяло е базиран върху обхвата на Българското национално пространство, юридически оформено от султанския Ферман за създаване на Българската екзархия от 27 февруари 1870 година (един уникален документ, едва ли имащ аналог в европейската история, който фактически обединява понятията „народност“ и „национална религиозна общност“ и става юридическа бариера срещу домогванията на съседните национални държави).
  Конференцията е свикана във връзка с потушаването на Априлското въстание и последвалите зверства и насилия срещу българското население, когато цяла Европа се надига в защита на българската кауза.
  Конференцията започва през декември 1876 г., само че никой не подозира, че двете властващи в Европа империи - Русия и Австро-Унгария, са се договорили по въпроса тайно още на 8 юли със секретно (Райхщадсконо) споразумение.
  Русия не е могла открито да се противопостави, но пък действа задкулисно чрез посланика си, ген. Игнатиев. По това време той дърпа конците на Високата порта и е бил нещо като „Велик везир в сянка“. От друга страна, националистите на Митхад паша (младотурците) само чакат момента да уловят разногласие между Силите, за да имат увереността да отхвърлят проекта, което и става, след подмолните машинации на генерала. Русия е с развързани ръце, да настоява за война, за което фактически получава мандат от останалите Сили (с Австро-Унгария има споразумения, а от страна на другите Велики сили си е осигурява благосклонен неутралитет, още повече, че Австро-Унгария и Великобритания сериозно обмислят да се намесят)

  4 Мнозинството от българите и досега не знаят, че в събитията около 1977-78 вземат участие Австро-Унгария и Великобритания, които използвайки войната, съответно окупират през 1878 г. турските области Босна и Херцеговина и остров Кипър. Пълноценно военно участие на руска страна вземат Румъния, Сърбия и Черна гора, като първата дава значителен брой жертви при Плевен, където румънската намеса се оказва изключително важна (50 000-на армия!). Сръбските жертви са малко, защото те не срещат особена съпротива в желанието си да окупират, колкото може повече български земи (дори повече от обещаното от Русия, така че се налага амбициите им да бъдат охладени от Берлинския договор).
  Фактически Русия води войната със съгласието и мандата на другите Велики сили. Доскоро в общественото пространство се лансираше лъжата, че Русия дала във войната 200 000 убити. И това при положение, че действащата армия на Балканския фронт е била всичко 180 000 (?!). Архивите показват, че броят на убитите в руската армия на Балканския фронт е 10 - 12 000, преобладаващо от украинските губернии (тук не влизат румънските жертви). Много руски войници умират от болести вследствие на лоша санитарна организация...
  Вече 70 години на българите се набива в главите идеологемата, че лошите Велики сили разпокъсали митичната Санстефанска България, против волята на Русия. Естествено се пропуска фактът, че Русия, както се отбеляза и по-горе, сключва в Райхщад споразумение с Австро-Унгария. Споразумение, където изрично се отбелязва, че в бъдеще няма да се създава „голяма славянска държава“ на полуострова. По-късно, на 30 май 1878 в Лондон, е сключено споразумение и с Великобритания, в същия смисъл. Видно е, предвид горното, че Санстефанският прелиминарен договор (3 март 1878) е един пропаганден проект, който цели от една страна да хвърли прах в очите на общественото мнение, най-вече българското, а от друга, да изпробва твърдостта на останалите Велики сили да противостоят на руската експанзия към Проливите, както и един нескопосан опит за отмятане от Райхщатското и Лондонското споразумения. Въпреки, че е било невероятно другите Сили да се съгласят със създаването на голяма държава (чрез нарушаване на двете споразумения), доминирана от Русия и надвиснала над Проливите. Защото, съгласно този прелиминарен договор, практически се унищожава Европейска Турция (територията на новата държава прерязва сухоземната връзка на столицата Истанбул с останалата територия на Турция на полуострова), като границата се установява на стотина километри от турската столица (чрез т. нар. Люлебургаска дъга) и от Проливите – т.е. Турция се превръща в марионетка на Русия.
  Това е такъв абсурд, че проблемът изобщо не е разискван на Берлинския конгрес (13 юни - 13 юли 1878). Където, съгласно предишните споразумения и предвид новата обстановка след войната 1877-78 г. (коренно различна от политическата обстановка по време на Посланическата конференция в Цариград), е предвидено създаване на сравнително малка (малки) българска васална държава (държави).

  5 Ето един пример, за оригинален народен говор, записан в руски летопис от 1238, макар и с явни следи от кирилометодиевско влияние (Х. П. Храпачевский. Армия монголов периода завоевани Древней Руси. Москва. 2011. Квадрига):
  … „ Яко ум крепкодушный имеють людье в граде, словесы лестьными невозможно бе град прияти. Козляне же свет сътворише – не вдатися Батыю, рекше, яко аще князь наш млад есть, но положим живот свои на нь и зде славу сего света приимше… Тотаром же бьющимся о град, прияти хотящим град, разбившим граду стену. И возиидоша на вал Тотаре, Козляне же ножи резахуся с ними… Батый же взя город, изби вси и не пощаде от отрочат до сосущих млеко, о князи Васильи неведомо есть, и инии глаголяху, яко во крови утонул есть, понеже убо млад бяше есть.“…
  Сравнете с кирилометодиевския (старобългарски) език, както и със съвременния руски литературен език!

  6 Ако не беше така, например и досега Франция би трябвало да е вечно признателна и задължена на Съюзниците и най-вече на САЩ, за освобождаването от германската окупация през 1945 и сляпо да ги следва политически…  ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ

  1. С. Радев. Строителите на съвременна България. Том Първи и том Втори. София. 1990. Български писател.

  2. Захари Стоянов. Превратът. София. 1994. Български писател.

  3. Янко Гочев. Убийството на Васил Левски. Виновниците. 2016. Анико.

  4. Ген. Н. Игнатиев. Писмо до канцлера Горчаков от 25 януари 1873., сигнатура: ЦДИА, ф. 1318, оп. 1, а. е. 3740, л. 122.

  5. Авантюрите на руския царизъм в България. Сборник документи от царските архиви, съставител: П. Павлович, предговор: В. Коларов. Москва. 1935. Държавно социално-икономическо издателство.

  6. Ричард Хол. България по пътя на Първата световна война. София. 2005. Hermes Publishing Ltd. Canada/Балкан прес АД.

  7. Паша Кишкилова. България 1913. Кризата във властта. София. 1998. Марин Дринов.

  8. Генчо Стайнов. Писма от Одрин 1912 - 1913. София. 2009. АБ Издателско ателие.

  9. Георги Марков. Българското крушение 1913. София 2017. Захарий Стоянов.

  10. Лев Троцки. Балканите и Балканската война. 2015. Изток-Запад.

  11. Ген. Павел Христов. Престъпленията на генерал Радко Димитриев. 2017. Анико.

  12. Стефан Нойков. Защо не победихме. 1915 – 1918. 2016. Труд.

  13. Х. П. Храпачевский. Армия монголов периода завоевани Древней Руси. Москва. 2011. Квадрига

 25. 25 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Неутрално

  " че различията са непреодолими и дава заповед за подготовката на операция "Барбароса" - войната със СССР.

  Това като да е преписано дословно от учебник по история от времето на соца. "Непреодолими различия" " революц. ситуация" " народни маси" ето това са лаишки понятия.

 26. 26 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4598 Неутрално

  Бомбардировките на Западните Съюзници през ВСВ в Европа:
  https://www.facebook.com/hystoryofwars/photos/a.153845874669090/3993624377357868/

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 27. 27 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Неутрално

  Доцент доктора щеше да е пръв радетел в полза успеха на Соболевата акция.

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7807 Гневно

  Или окупация или влизане в Тристранния пакт. Толкова години , много хора не си дават сметка, една окупация, колко щеше да ни струва в човешки животи. Виж, руската окупация наистина ни разплака майката.

 29. 29 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  Страхотно интервю, хубаво е че има все още нор,анли мислещи историци.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 31. 31 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  ....":Може,защото не се пише само от победители.
  —цитат от коментар 14 на Orlin.Genchev


  Не винаги победителите са печеливши. След ВСВ победител бе и О.К.!
  И какво спечели?

 32. 32 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  Историята никога не е безпристрастна. Както ни учеха едно време "историята" не е знаене на факти и дати, а умението да се интерпретират. А когато става дума за интерпретация няма безпристрастност. Историята винаги се пише от победителите, това не е лъжа. Всичко, което "знаем" се базира на преразкази оцелели до нас.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 33. 33 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  До коментар [#24] от "ogp03622986":

  Сложих ти +, но можеше да бъде и по-кратко.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  Страхотно интервю, хубаво е че има все още нор,анли мислещи историци.
  —цитат от коментар 29 на olimpipanov


  Малък пример за "нормалността" у тая подлога:

  ***
  Бързината на постигане на успехите в известна степен идва неочаквано за ръководството в Берлин, което излиза от този етап на войната така, както е влязло в нея преди десет месеца: без стратегия по отношение на следващите си стъпки.
  ***

  Хахахахахахахахаххххаххххххххх, вицът на деня!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 36. 36 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  Ако имате нужда от нов прочит на историята, не пропущайте предаванията "история бг". И там може да има лека пристрастност, но всичко е на много високо ниво, а не ала Сидеров и Шкембе войвода. Включ. и последното от 01 март "пътят към "освобождението", което реално започва с Паисиевата история, четническото движение през 60-те години на 19 в., Българската екзархия, която дава ново начало на българската нация, Старозагорско и българската холокоста по време на Априлско въстание, войната от 1877-78г., и войните са обединението на Отечеството.
  И много неизвестни неща за Раковски и дейността на Левски. Особено за Левски!

 37. 37 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Историята е наука безпристрастна, НО политическата и употреба изобщо не е такава!!!

 38. 38 Профил на Alan Blackmore
  Alan Blackmore
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  До коментар [#31] от "historama":

  Как какво - безгранична власт на фамилия Ротшилд и компания :)

  Нали в крайна сметка това е целта и на двете войни - който плаща, той поръчва идеологията, пардон, музиката :)

  BLUE Planet Corporation
 39. 39 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Весело

  До коментар [#35] от "Манчо":
  Спопед автора доцент доктор,едва ли ни
  Хитлер е възкликнал "Кава стана тя? Вече трети месец водя воина, а французите още не са в Берлин! Аз ли карам?"

 40. 40 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4144 Неутрално

  Поздравления, след 30 години недомлъвки, най-после коректно разглеждане на изкуствено създаден пороблем всред обществото ни...... Оттук нататък и след като ком. партията си "свърши" задачите, би следвало да се разгледа и коректно също така, обсъди критично и т.нар. "ПРЕХОД", иначе стват безсмислени доста неща....... Добре е подбран денят 3-март за това интервю, защото, тепърва следва да се изяснят и заслугите на Цар Фердинад Първи за независимостта ни..... Както и кой и защо, предложи, кои и как се съгласиха, този ден да е националният ни празник, а не 22 септември! ДО: " 24"-ти - Какво дължим на Русия ли...... Е, това е въпрос за още "неизследвани" времена.....

 41. 41 Профил на Petio Petkov
  Petio Petkov
  Рейтинг: 82 Весело

  Безпристрастна наука е историята и се пише от победителите.

 42. 42 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  Историята е наука безпристрастна
  —цитат от коментар 37 на selqnin


  Хахахахахахаххххххахххххххххх - "КПСС-ТКЗС!", "КПСС-ТКЗС!!!"

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 44. 44 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  До коментар [#35] от "Манчо":Спопед автора доцент доктор,едва ли ниХитлер е възкликнал "Кава стана тя? Вече трети месец водя воина, а французите още не са в Берлин! Аз ли карам?"
  —цитат от коментар 39 на doq021005444


  По-скоро, според автора, Хитлер халосано се е чудил кой е сложил думата "блицкриг" в устата му! Тези автори винаги знаят какво става в главите на историческите личности. И наричат това познание "безпристрастност, наука" ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 45. 45 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6137 Неутрално

  До коментар [#1] от "Моа Преател Тайпи":

  Историята и математиката са инструменти на науката.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 46. 46 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  До коментар [#1] от "Моа Преател Тайпи":Историята и математиката са инструменти на науката.
  —цитат от коментар 45 на Незнайко в Слънчевия град


  Хахахахахахаххххаххххххаххххахххххххххх, пореден хит!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 47. 47 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Ако и само безпристрастните бяха журналисти щехме да сме остър недостиг.

  Ама има бе, има.

 48. 48 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#43] от "dma12587967":

  Към какво да ти дам линк бе? Ти само линкове ли знаеш? Дадени са ти книги, чети. Кой ти е виновен, че не четеш. С функционално неграмотни индивиди (при това от ЧервеноРуски произход) диалози не водим, просто е невъзможно ....все едно да разговаряш със стената.

 49. 49 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 935 Неутрално

  Истината е, че Хитлер окончателно утвърждава плана "Барбароса" веднага след посещението на Молотов в Берлин през ноември 1940 г. на което иска България да влезе в сферата на СССР заради германското присъствие в Румъния и да получи бази в Бургас и Варна. Хитлер е бил буквално вбесен от наглите искания на Сталин и му казал, че Москва трябва да пита София, а не него дали иска съветско влияние. Последва неочаквана мисия на Соболев в София, в която царската дипломация отвръща на Сталин с 50 страници учтив меморандум в духа :"Благодаря, но не пуша". Цар Борис е видял как съветското нахлуване в Прибалтика и Финландия завърша и отлично знае последствията за България. Борис определено не е вярвал и думица на Хитлер, да не говорим за Сталин. Последният даже му обещавал, че щом Червената армия влезе в България да я защити и СССР ще се присъедини към...Антикоминтерновския пакт!

 50. 50 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Разстроено

  "Но големите въпроси на войната и мира се решават от великите сили."

  Това е фразата, която исторически предрешава днешнатата и всяка дата, която отбелязваме като празник. Интервюто е наистина добро, жалко, че малко от коментиращите притежават необременен поглед, за да го оценят.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 51. 51 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Бравопетя няма грешка на монархическа и национална тематика и като изявена легитимистка не прави компромиси. Да се чуди човек какво търси при розовата мъгла на Ристю.

 52. 52 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Бравопетя няма грешка на монархическа и национална тематика и като изявена легитимистка не прави компромиси. Да се чуди човек какво търси при розовата мъгла на Ристю.

 53. 53 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Без да съм чела (още) интервюто, само по заглавие.
  Историята е исторически чувствително знание - то е знание за миналото из актуалната ситуация. Няма безпристрастност - има отношение между две исторически точки - съвремието от своя свят и исторически момент се пита за миналото. Исторически индекс го наричат някои философи.
  Историята без гняв и пристрастия е лозунг на историцизма - тоест има исторически индекс в ранен 19 век.

 54. 54 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 885 Неутрално

  До коментар [#35] от "Манчо":

  Малък пример за "нормалността" у тая подлога:
  ***
  Бързината на постигане на успехите в известна степен идва неочаквано за ръководството в Берлин, което излиза от този етап на войната така, както е влязло в нея преди десет месеца: без стратегия по отношение на следващите си стъпки.
  —цитат от коментар 35 на Манчо

  До коментар [#39] от "doq021005444":
  До коментар [#35] от "Манчо": Спопед автора доцент доктор,едва ли ниХитлер е възкликнал "Кава стана тя? Вече трети месец водя воина, а французите още не са в Берлин! Аз ли карам?"
  —цитат от коментар 39 на doq021005444

  По-скоро, според автора, Хитлер халосано се е чудил кой е сложил думата "блицкриг" в устата му!
  —цитат от коментар 44 на Манчо


  Ами то си е за чудене.
  Хитлер е смятал думата "блицкриг" за тъпа. Генералите му също не я ползват. Няма я никъде във военни директиви и планове. По времето на войната тя си е журналистически термин.

  Авторът много правилно казва, че бързата победа над Франция идва за немците изненадваща. Още по времето на настъплението са изненадани от бързината с която напредват отвъд река Мьоз. Оттам и нерешителността да смажат англичаните при Дюнкерк и да ги оставят да се измъкнат.
  И всъщност след победата Хитлер не окупира Франция. Чак до 1942 той заема само земите до Лоара.

  Това, че немците се налага да импровизират стратегия си личи по всичко и е записано както в документи, така и в спомени на немските офицери.
  След победата през юни 1940 Хитлер няма нищо дори като обща идея за продължаване. Дотогава все още се надява, че Англия ще признае поражението си. Едва след това започва да мисли сериозно, обаче в две различни посоки – заповядва разработката на операция "Морски лъв" срещу Англия (за която стратегически изобщо не е подготвен), като в същото време започват и плановете срещу Русия.
  И точно в това време нищо сериозно не прави – заповядва демобилизация на 35 дивизии, разрешава масови отпуски в армията. Чак през август импровизира с въздушни нападения над Англия. Чак през септември е сключен Тройният пакт.
  Не прави нищо за да помогне на италианците в Средиземно море, да блокира Суецкия канал и да отреже прекия път на британците от колониите. А точно тогава те са в застрашително положение там и е можел да ги помете. Но понеже се мотае британците настъпват в Египет и даже десантират в Гърция. Едва през декември Хитлер решава да стигне в Гърция и едва през февруари 1942 праща Ромел в Африка, чието първо настъпление е с буквално смешни сили. Отнема му месеци за да си докара дивизиите. А това е време, в което вече е ясно, че на Източния фронт няма да има бърза победа и не е хубаво да си разпиляват силите на майната си.

  Не знам какви легенди за блицкрига сте чели, но нямат общо с историята.

 55. 55 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 885 Неутрално

  До коментар [#49] от "David Moyseev":

  Истината е, че Хитлер окончателно утвърждава плана "Барбароса" веднага след посещението на Молотов в Берлин
  —цитат от коментар 49 на David Moyseev


  Не веднага, а след месец.
  И не е план, а директива за разработка на плана. Може да се нарече стратегически план, но всъщност е документ пълен с общи приказки за целта на войната, за общи задачи на родовете войски, за предполагаемите съюзници и т.н.

 56. 56 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 790 Весело

  Колко *гении* има в този форум - разбират и са кУмпИтентни по всичко!

 57. 57 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС
  който възниква всеки път на датата 3 Март, денят на българското самоунижение, утвърждаващ националната малоценност:


  След като сме освободени веднъж и завинаги от Русия, тогава КОГО освобождаваха повече от 200 000 убити български войници, офицери и опълченци през Забравената епопея на ПЕТТЕ войни, свързани с идеята за Национално освобождение и обединение (1885 -1945)?
  За какво загинаха тези герои и ЗАЩО подвигът им е съзнателно забравен, а паметниците на повечето от тях вече 75 години са систематично унищожавани, поругавани, забравени или потънали в немара, чак досега (не само зад граница, но и в страната)?
  Огромни са жертвите от тези войни: още два пъти по толкова са ранени, инвалидизирани и безследно изчезнали. Десетки хиляди убити и загинали дава и българското цивилно население в Тракия и Македония, подложено на етнически геноцид от сръбски, гръцки и турски редовни и нередовни военни формирования. Само с дрехите на гърба си, търсят спасение и защита в старите граници. Смята се, че поне трима (ако не и четирима) от всеки десет съвременни българи, са потомци на бежанци, родени извън сегашните граници.
  Не освобождение, а национални бедствия, икономически катастрофи, разпокъсване, унищожение и стотици хиляди убити и бежанци, донесе Източната политика на Русия в България.

  За подробности, вижте статията КАКВО ДЪЛЖИМ НА РУСИЯ във Фейса

 58. 58 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3430 Неутрално

  "една изтъркана, но вярна
  фраза казва, че "в историята няма ако"

  Естествено, че има "ако". Ако атентатът срещу Хитлер беше успял Сталин нямаше да влезе в България.

 59. 59 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 2050 Неутрално

  Добре е все пак да видим добър историк в опожареното поле на българската историчка нАука!
  Дано се появят свежи кълнове и в литературната наука. Като си спомня как ни лъжеха че Балканджи Йово е народна песен, а тя се оказа творение на Пенчо Славейков и никой никога не е чувал за такава народна песен!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 60. 60 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#49] от "David Moyseev":......Цар Борис е видял как съветското нахлуване в Прибалтика и Финландия завърша и отлично знае последствията за България.
  >>> Като споменавате Финландия, нека аз пък да напомня и някои факти за политиката на Финландия и отношението към нея от страна на някои от Великите сили:
  ......During the summer and autumn of 1941 the Finnish Army was on the offensive, retaking the territories lost in the Winter War. The Finnish army also advanced further, especially in the direction of Lake Onega, (east from Lake Ladoga), closing the blockade of the city of Leningrad from the north, and occupying Eastern Karelia, which had never been a part of Finland before. This resulted with Stalin asking Roosevelt for help in restoring peaceful relations between Finland and the Soviet Union on 4 August 1941.
  Finland's refusal of the Soviet offer of territorial concessions in exchange for a peace treaty would later cause Great Britain to declare war on Finland on 6 December (The US maintained diplomatic relations with Finland until the summer of 1944)....
  Ето и някои факти за отношението към финландските евреи, които са се сражавали заедно с немците против СССР:......Несмотря на старания финских правых партий, в Финляндии не велось преследование евреев являвшихся гражданами Финляндии.
  В финской армии действовали полевые синагоги, что было уникальным фактом в истории Второй мировой войны: ни в одной другой армии стран-участниц не было полевых синагог.....
  Та, факти има много и най-различни.Интерпретациите обаче са различни и периодически се обновяват, често в услуга на ....тренда в политиката( международна и вътрешна)

 61. 61 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#57] от "ogp03622986":
  ......Огромни са жертвите от тези войни: още два пъти по толкова са ранени, инвалидизирани и безследно изчезнали. Десетки хиляди убити и загинали дава и българското цивилно население в Тракия и Македония, подложено на етнически геноцид от сръбски, гръцки и турски редовни и нередовни военни формирования....
  >>> Пак Русия била виновна за недалновидната и авантюристична политика на българската дипломация и главно на грандомана Фердинанд. ..
  Macedonia constituted the principal objective of Ferdinand’s diplomacy.....In 1908 the revolution of the Young Turks led Balkan statesmen to believe that the time was fast approaching when Macedonia could be wrested from the empire. Greece and Serbia, however, laid claim to portions of Macedonia that Bulgarians regarded as rightfully theirs. It was the great mistake of Bulgarian diplomacy to organize a war against the Ottoman Empire without first clearly resolving these competing claims....
  The Ottoman Turks asked for an armistice, but Ferdinand insisted that the army attempt to capture Constantinople. When the assault on the Çatalca line failed, leaving the Bulgarian army in a weakened state, the tsar agreed to the armistice, and peace negotiations began in London...
  После, в Първата световна война, нашата политика е ръководена от желанието за реванш и връщане на загубеното след Междусъюзническата война. Резултатът е, че страната ни дава процентно най-много жертви от всички воюващи държави:
  .......By the autumn of 1918, approximately 900,000 Bulgarian men, nearly 40 percent of the male population, had been conscripted. The army suffered 300,000 casualties, including 100,000 killed, the most severe per capita losses of any country involved in the war...
  https://www.britannica.com/place/Bulgaria/World-War-I

 62. 62 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3430 Неутрално

  До коментар [#49] от "David Moysee

  "Цар Борис е видял как съветското нахлуване в Прибалтика и Финландия завърша и отлично знае последствията за България."

  А Бай Тошо е бил отлично запознат с възможностите които дава сталинския болшевизъм за изграждане на партийна аристокрация от най-мързеливата най-безскрупулната част от обществото и последващот и превръщане в уважавани капиталисти. Описано от Троцки през 1936.

 63. 63 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2512 Весело

  До коментар [#30] от "Моа Преател Тайпи":

  Ти нали ми помагаш. Добре се стараеш.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 64. 64 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  Хитлер е смятал думата "блицкриг" за тъпа. Генералите му също не я ползват. Няма я никъде във военни директиви и планове. По времето на войната тя си е журналистически термин.

  Авторът много правилно казва, че бързата победа над Франция идва за немците изненадваща. Още по времето на настъплението са изненадани от бързината с която напредват отвъд река Мьоз. Оттам и нерешителността да смажат англичаните при Дюнкерк и да ги оставят да се измъкнат.
  И всъщност след победата Хитлер не окупира Франция. Чак до 1942 той заема само земите до Лоара.
  —цитат от коментар 54 на tamada


  И в Хосбахския меморандум ли е смятал думата " блицкриг" за тъпа? И военните планове на Веермахта за атака към Ниските земи и Мажино са изградени не върху немската стратегия за блицкриг, а върху класическите постановки за постъпателни военни действия? И Фюрерът е пропуснал да унищожи изпонасралите се от страх войничета при Дюнкерк, понеже е бил ошашавен от бързата си победа? Объркан, един вид? Объркан идиот?
  Хитлер е бил идиот и си е въобразявал, че може да спечели една затягаща се, многогодишна окопна война срещу противници с превъзхождащи немците ресурси?
  Да, Хитлер е описан тоно така в учебниците на победителите. Учебниците, които четеш и на които вярваш. Поради което искрено вярваш и в това, че си много умен, като ги цитираш.
  Е, не - не си точно умен. Друго си.
  Сега продъ;жавай да си вярваш. И най-вече в това, че Хитлер е палячо, съвсем случайно дошъл на власт и още по-случайно победил обединените англо-френски сили за няколко седмици. Мразейки идеята за блицкриг. Просто е обожавал стогодишните войни, нали е идиот...
  Смехурко!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 65. 65 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 885 Неутрално

  До коментар [#64] от "Манчо":

  И в Хосбахския меморандум ли е смятал думата " блицкриг" за тъпа?
  —цитат от коментар 64 на Манчо


  Айде, посочи къде в Хосбахския меморандум пише думата "блицкриг"!
  https://www.ns-archiv.de/krieg/1937/hossbach/

  И въобще този меморандум не е писан от Хитлер, а е преразказ на думите му.
  И в него въобще не се планира бърза война срещу Франция и Англия.
  И ще е много добре, ако четеш вместо да дрънкаш фантазии прочетени във Фейсбук.

  И военните планове на Веермахта за атака към Ниските земи и Мажино са изградени не върху немската стратегия за блицкриг, а върху класическите постановки за постъпателни военни действия?
  —цитат от коментар 64 на Манчо

  Не говорим за концепцията, а за думата бе, мойто момче. Нали твърдеше че:
  ... Хитлер халосано се е чудил кой е сложил думата "блицкриг" в устата му!
  —цитат от коментар 44 на Манчо

  Ами нито някой му я е слагал, нито той сам.

  И Фюрерът е пропуснал да унищожи изпонасралите се от страх войничета при Дюнкерк, понеже е бил ошашавен от бързата си победа? Объркан, един вид? Объркан идиот?
  —цитат от коментар 64 на Манчо


  Да, точно така пише Халдер в дневника си за Дюнкерк: "Хитлер е ужасно нервен: Уплашен от собствения си успех, той се страхува да рискува и предпочита да ни дръпне юздите“

  Случката при Дюнкерк е описвана много пъти, включително от немските генерали. И е потвърдена от развитието на настъплението.
  И я си задай въпроса: това как се връзва с очакването му за бърза победа бе, смешник? Как така хем бързал да ги бие, хем оставил англичаните да се измъкнат?

  Е, не - не си точно умен. Друго си.
  —цитат от коментар 64 на Манчо

  Е, поне със сигурност съм по-умен от теб. :)

 66. 66 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Неутрално

  До коментар [#54] от "tamada":
  ....След победата през юни 1940 Хитлер няма нищо дори като обща идея за продължаване....
  ....И точно в това време нищо сериозно не прави....
  ....имповизира....нерешителност да смаже англичаните при Дюнкерк.....

  Той Хитлер бил голям лаик бе! В този дух пише в Историята на Великата Отечествена в незнайно колко тома, защото още продължава да се твори.

 67. 67 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2215 Весело

  Е, поне със сигурност съм по-умен от теб. :)
  —цитат от коментар 65 на tamada


  Това е извън всякакво съмнение, защото:
  1. Продължаваш да си въобразяваш, че Хитлер е ненавиждал блицкрига, обожавайки продължителните войни, ама той, проклетият блицкриг, взел, та се случил през 1940-а, напук на намеренията на Фюрера. Гаден блицкриг! И изобщо казано, Хитлер е един идиот, винаги планира едно, а се случва друго!
  2. Продължаваш да си въобразяваш, че цитирането на един немски предател и заговорник срещу Хитлер, преподобния Халдер, може да бъде кредибилно. Това е, защото ти знаеш кого да цитираш, а аз не знам. Просто ти си чел правилните учебници. И аз съм ги чел, но имам един непоправим недостатък, който ми е попречил да ги осмисля - не съм папагал.

  *******************

  Това, друже, са 100% доказателства, че си един особено умен па....пардон, човек!
  Почитания, аз наистина не съм като теб.....

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 68. 68 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 140 Неутрално

  И как може така - да не се съветва със своите гинерали! Виж Сталин е друго нещо - то и затова го водят спечелил войната . Той даже до тоалетната не е ходил без да се посъветва с някой генерал, а пази боже съветът да не му се бил харесал.

 69. 69 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Честито на всички Българи

  103 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА БРЕСТ-ЛИТОВСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР

 70. 70 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  ДНЕС,
  3 Март 2021, покрай русофилската еуфорична дандания отн. Освобождението (пълно и окончателно) на (целокупна) България, беше констатиран поредния идиотски абсурд:
  В града, с кощунственото име (на един бивш българин) БЛАГОЕВГРАД, се състояха грандиозни тържества послучай "Освобождението на България", организирани от местната прочервена управа. Подразбира се, че и дедите на съвременните жители на града и областта са се възползвали тогава от Свободата...
  Познайте дали в града има паметник на действителните освободители, издигнат в последните 75 г. и дали истинското освобождение се чества така помпозно.
  А иначе хулим сърбомакедонистите, че извращавали българската история...
  Излиза, че когато се върши от българогласните ЧервеноРуски агенти, това не е укоримо. За подробности вижте статията КАКВО ДЪЛЖИМ НА РУСИЯ във Фейса

 71. 71 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#61] от "тулса":

  За вас, русофилите* Русия никога не е виновна за нищо, "дори и когато съгреши", както пишеха дедовците ви. Непоклатима опорна точка, за нея "бронебойни патрони няма открити, няма открити" (пак там). Не смея да се захващам с резклащането й...

  _____________________________
  * ЧервеноРуска агентура, генерично снързана с АБпФК или със Слугите на АБпФК

 72. 72 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Честито на всички Българи!

  103 ГОДИНИ от ПОДПИСВАНЕТО на БРЕСТ-ЛИТОВСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР

 73. 73 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#71] от "ogp03622986":
  Колега, цитирания откъс е от обширна статия в Британската енциклопедия за България.
  Поне един от двамата съавтори сте го чували- Филип Димитров. Другият е Джон Бел, който е добре осведомен за политическите реалности в България през 20 век. Ето една негова книга: The Bulgarian Communist Party from Blagoev to Zhivkov and others.

 74. 74 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1245 Неутрално
  Операция „Буря“
  Сталин планира пръв да удари нацистка Германия, но Хитлер го изпреварва


  През 2019 г. се навършиха 80 години от началото на Втората световна война. През 1939 г. Хитлер и Сталин си поделят Полша и целият свят затаява дъх, за да види дали двамата най-ужасяващи диктатори на своето време ще се вкопчат един в друг. На 22 юни 1941 г. Хитлер напада Съветския съюз (операция „Барбароса“). Съветският съюз, начело със Сталин, е изненадан. Това пише навсякъде в учебниците по история и наистина се е случило.
  Сталин обаче е изненадан от това, че Хитлер напада пръв. При това СССР, а не… Англия.

  В една невероятна контраразузнавателна операция Хитлер внушава на Сталин, че неговата цел е десант на Острова. Всъщност истинските му намерения са да нападне Съветския съюз, защото той знае какво ще стане, ако не атакува пръв – другият хищник ще го изпревари и ще го смаже. Това и се случва донякъде – Хитлер унищожава всички руски войски, струпани на границата, улеснен от факта, че те не са подготвени за защита, а напротив – позиционирани са в готовност за нападение. За операция „Буря“.

  И така, немската операция „Барбароса“ изпреварва „Буря“. После Германия губи войната, а Сталин стига до Берлин. Това го знаем. Но какво би станало, ако операция „Буря“ бе стартирала по-рано и милионите руски войници бяха нахлули в Европа? Въпрос, на който историята никога няма да отговори. Тази статия е опит за открехване на завесата на политическата сцена преди 80 години.........................

  https://www.spisanie8.bg/публикувано-в-8/2020/0128/операция-буря.html

 75. 75 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  До коментар [#54] от "tamada":

  "Блицкриг" е термин използван от английските журналисти от онова време и наложил се по късно Като цяло германците не саго ползвали Подобно е с термина фашизъм

  гошо
 76. 76 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  По принцип аз съм против обобщенията, тъй като те нма как да верни.
  Така според мен стои въпроса и с обобщенията от типа историята е наука или не е .
  Всеки понеделник вечер по БНТ върви предаване с историческа тематка и смея да твърдя, че болшинството участници са доказани учени - това са хора, кото търсят, откриват и систематизарат многобройни източници на информация и по съовтетните теми на предаванията го демонстрират блестящо и полезно за хората, кото имат интереси в тази област,
  В същото време, не произтичащо от науката "История", а по съвсем прагматични и егоистични партийни цели, почти всички партии интерпретират съответните доказани истини или научни теории. В разлчна степен, разбира се, но има такива, които буквално съществуват благодарение на това - такива са т.н. патриотични с ярък пример ВМРО. Но и останалите не пропускат своя шанс - едни са проруски, други про западни и дори и про турски.

 77. 77 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  До коментар [#31] от "historama":

  Кога и от кого е освободен град Благоевград (Горна Джумая).
  Официално Горна Джумая е освободена на 5.10.1912г. от българската армия.

  Но в Благоевград (Г. Джумая) има друг паметник, който да възпоменава датата 12.02.1878г., когато признателното население посрещнало руските освободители от 4-ти Мариополски полк на майор Иван Павлович Орлински. И на него "признателни патрЕотари" поставят цветя.
  Но не и на гробовете на българските войници, дали кръвта си за свободата на югозапада.

  http://www.blagoevgrad.eu/wp-content/uploads/2010/07/posreshtane_osvoboditelni_ruski_voiski_godna_djumaya.jpg

 78. 78 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#20] от "Virgin":

  Хитлер НЕ Е искал от България да изпраща войски на Източният фронт.

 79. 79 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#74] от "constatator":

  Отговорът е лесен. Асо Сталин беше изпреварил Хитлер и ударил пръв,щеше да завладее Европа,но след двадесетина години Кремъл щеше да избяга позорно от Европа,така както стана през 1989г.

 80. 80 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#64] от "Манчо":


  До коментар [#65] от "tamada":

  Хитлер освен авантюрист е и романтик. Изпитвал е респект пред Англия и е смятал най-малкото да я принуди да запази неутралитет. Ето заради това оставя английските войски да се измъкнат от Дюнкерк... Един вид благороден рицарски жест...

 81. 81 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Подменяте история с историография. Втората зависи от настоящето тълкуване на фактите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK