Моделът за формиране на заплатите в съдебната власт е неадекватен

Моделът за формиране на заплатите в съдебната власт е неадекватен

© Велко Ангелов"Дневник" публикува становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод начина на формиране на заплатите в съдебната власт. Заглавието е на редакцията.


Уважаеми членове на ВСС,


На 15 април на заседание на Пленума на ВСС Вие трябва да вземете изключително важно решение относно начина, по който ще се формира в бъдеще трудовото възнаграждение на магистратите, включително и дали да се намали разликата в заплатите между магистратите от различните инстанции в съдебната система: районна, окръжна, апелативна и върховна.
След като в продължение на няколко години различни състави на ВСС не успяха да се справят със задълженията си по чл. 218, ал.2 и 3 от ЗСВ да следят промените във възнагражденията на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт и съответно да актуализират заплатите на магистратите в съответствие с горецитираната разпоредба и


след като имаше открити изявления на министър на финансите, че тази правна норма не го задължава,


понастоящем ние констатираме, че тази негативна тенденция за щастие е спряна.


Ние приветстваме стремежа на сегашния състав на ВСС да изпълнява своевременно нормата на чл.218, ал.2 и 3 от ЗСВ. В същото време с тревога установяваме, че през последните години се оформи една нова негативна тенденция. Актуализирането на основните заплати на магистратите от четирите различни инстанционни нива става с равен процент (последния път през февруари месец 2021 година с 10 %).


На пръв поглед тази политика на ВСС за увеличение на заплатите на всички магистрати от всички нива с равен процент изглежда справедлива. Анализът й обаче показва, че тя е дълбоко погрешна и несправедлива, защото


води до увеличаване на ножицата във възнагражденията на магистратите от отделните нива.


В момента разликата в основната заплата между отделните съдебни инстанции е около 600 лева. Разликата между заплатите на районните и върховните магистрати е двойна, като тук имаме предвид само магистратите от районно ниво с повече от 20 години стаж, а при колегите им с по-малко стаж тази разлика е още по-голяма. Ако настоящата политика на ВСС се запази и в бъдеще, разликата в основните заплати, а оттам и на брутните между отделните съдебни инстанции ще стане по наше дълбоко убеждение още по-крещяща и по-несправедлива.


За да не останем погрешно разбрани, искаме веднага да заявим, че би било погрешно от настоящата крайност да се отиде в друга, т.е. всички магистрати да получават еднакво трудово възнаграждение. Това също би било крайно несправедливо и демотивиращо. Ние се отнасяме с дълбоко уважение към труда на върховните магистрати и съзнаваме колко голяма е тяхната отговорност като последна инстанция по досъдебните и съдебните дела, като издават окончателни необжалваеми постановления и решения, колко важен е трудът на върховните съдии по тълкувателните решения, които оформят съдебната политика, разрешават сложни противоречия в съдебната практика и тълкуват неясноти в законите. Често те са последен източник за професионален съвет по сложни правни казуси заради огромния им професионален и житейски опит. Също оценяваме, че всяка по-горна инстанция изисква по-голям професионализъм, по-задълбочени експертни познания и поемане на по-голяма отговорност.


Ето защо считаме, че


следва да се намери разумен баланс между посочените по-горе две крайности.


Защо считаме, че настоящото положение е несправедливо, особено по отношение на магистратите от районно и окръжно ниво и как то може да се промени, без да се нарани достойнството на колегите от по-висшите инстанции?


На първо място считаме, че е дълбоко неправилно да се приема, че магистратите от по-ниските инстанции решават единствено леки дела, които не изискват повишени професионални знания. Без да се стремим към изчерпателност ще посочим, че един наказателен съдия от районно ниво трябва да се произнася с присъди по дела за престъпления, за които има предвидени наказания до петнадесет години лишаване от свобода, а наказателните съдии от окръжен съд съответно трябва да преценят дали да наложат наказания до двадесет години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.


Гражданските съдии от районно и окръжно ниво често трябва да се произнасят по дела за делби с много страни и голяма стойност на имуществото, дела за собственост с усложнения във връзка с реституция и/или приватизация, застрахователни дела, някои трудови дела, например за дисциплинарно уволнение. Търговските съдии от окръжни съдилища трябва да разглеждат спорове между търговски дружества с голям размер на иска и дела за несъстоятелност, понякога за десетки или стотици милиони, а в отделни случаи дори и повече. По определени видове дела окръжните и административните съдии са последна инстанция.


Търговското правораздаване в окръжните съдилища не може да бъде пълноценно без икономически знания. Търговските съдии решават спорове по облигационни правоотношения, които са разработени в икономическата наука, но нямат изрична правна уредба. Знания в области като счетоводство и контрол, мениджмънт са необходими за много от действията на съда в делата по несъстоятелност, действия, които са далеч от класическото правораздаване.


На следващо място считаме за


много несправедлива липсата на достатъчно обективна оценка на огромното количествено натоварване


на районните и окръжните инстанции, както и първоинстанционните административни съдилища, които първи посрещат вълната от наказателни, граждански, търговски и административни производства и които са първата инстанция по събиране на фактите и доказателствата (районните винаги, а окръжните често), поради процесуалното им задължение да проведат (съдебно) следствие. Не са рядкост делата с 10, 20, 30 или повече свидетели и много вещи лица. Всичко това изисква много време и труд както в съдебната зала, така и извън нея.


На трето място държим да обърнем вашето внимание към факта, че в по-ниските инстанции една част от работещите са колеги с дълъг стаж, задълбочени професионални познания и богат житейски опит, които често не отстъпват на колегите им от по-висшите нива. Причината тези колеги да работят на районно, окръжно или апелативно ниво, не е това, че те се страхуват да се явяват на конкурси за по-висока инстанция или нежелание да поемат по-голяма отговорност или да се усъвършенстват и развиват професионално.


Понякога те може да са останали на по-ниското ниво, защото от години не е имало конкурс за по-висока длъжност в техния съдебен район. Може да се дължи на това, че имат семейство, което не може да напусне населеното място, в което живеят, тъй като другият съпруг има работа, която го удовлетворява, а децата учат в училища, които не желаят да напускат и семейството не иска да се разделя. Може да имат болни стари родители, за които се грижат и не могат да ги изоставят на непознати лица или в старчески домове. В същото време тези колеги са безспорно признати авторитети в тяхната професионална общност и


заслужават справедливо възнаграждение за техния труд, каквото в момента не получават.


Във връзка с проблема как да се възнагради по-справедливо труда на съдиите ССБ проведе анкета сред своите членовете, която показва недвусмислено, че настоящият модел за формиране на заплатите е изчерпан и има нужда от реформа.


Резултатите показват, че преобладава становището, че рангът за длъжност трябва да има по-голяма тежест при формирането на основната заплата на магистратите. По-конкретно, ако например един съдия работи в районен съд, но е бил атестиран и е получил ранг "Съдия от ВКС или ВАС", тогава считаме че неговата основна заплата следва да бъде определен процент от основната заплата на съдия от ВКС или ВАС. Върху така оформеното основно месечно възнаграждение следва да се изплаща допълнителното възнаграждение за продължителна работа като съдия, прокурор и следовател в размер 2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто в съответствие с чл. 219 от ЗСВ.


По този начин трудът и професионалната квалификация на тези колеги ще бъде отличена и по-справедливо възнаградена спрямо останалите магистрати, които работят на същото ниво в съдебната система, но нямат например ранг "Съдия във ВКС или ВАС" или "Прокурор от ВКП или ВАП". Същевременно основната заплата на тези колеги няма да бъде напълно изравнена с основните заплати на съдиите и прокурорите от най-висшите инстанции. Убедени сме, че така ще се намери разумният баланс при определянето на трудовото възнаграждение на магистратите от отделните инстанции.


Не се изравняват заплатите на всички, в същото време тези, които са се доказали след атестиране за ранг, ще получат по-адекватно възнаграждение и така ще се прекъсне настоящата порочна тенденция.


В същия дух е опитът и на други европейски държави.


ССБ е правил няколко пъти предложения за реформа на модела за формиране на трудовото възнаграждение на магистратите в горепосочения смисъл в различни заседания на Съвета за партньорство към ВСС. Отново Ви призоваваме да промените сегашния сгрешен модел на формиране на заплатите на магистратите, като рангът за длъжност придобие по-голяма тежест при формирането на основното трудово възнаграждение и по този начин се намали ножицата между заплатите на различните инстанции в съдебната система.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1225 Весело

  нЕма се притеснявате, Хаджигенов ще Ви оправи, централно.

 2. 2 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1700 Разстроено

  Има по-важни неща от парите, за които не се говори открито......

 3. 3 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Същото се отнася и за лекарите, и за учителите..... Въобще, принципът е сбъркан. Оттам и тази разтворена ножица.

 4. 4 Профил на han_kurbat
  han_kurbat
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Адвокати Дончева, Хаджигенов и Иванов ще се погрижат на високо равнище, спокойни бъдете, магистрати! Лозан знае как, само му връзваха ръцете сега скоро всичко ще се реформира.

 5. 5 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2501 Любопитно

  "Актуализирането на основните заплати на магистратите от четирите различни инстанционни нива става с равен процент (последния път през февруари месец 2021 година с 10 %)..."

  Повишение на заплатите по време на пандемия и при неработещи с пълен капацитет съдилища?! Повишение, когато всички стягат коланите заради неизплатени възнаграждения, намалени наеми и отложени заради кризата плащания?

  Отделно, в писмото се говори само за "последния път", но не се знае колко пъти и с колко процента е увеличено това възнаграждение за последните, да кажем, пет години? Защо не се споменава, че колкото и да са "големи" разликите между заплатите в различните нива на съда, изплащането на вноските за НОИ и за здравно осигуряване е поето за сметка на държавата? Знае ли се, че към размера се добавят и пари за храна, дрехи и обувки? За безплатните почивки в луксозните съдийски вили знае ли се?! Колко чисто получават другарите тогава и защо реват?!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 6. 6 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Напротив, моделът е адекватен за разбиранията на сегашната власт и следва изпитания от времето принцип на феодалните взаимовръзки. По този начин се създава се лоялност м/у суверена (не народа, а текущата власт) и поместните феодали (вече управляващи държавни структури и фирми, а не територии). Познайте обикновения "бачкатор" къде се намира.

 7. 7 Профил на mozaka
  mozaka
  Рейтинг: 467 Неутрално

  най се радвам когато ми цитират номера на някой член и продължават весело напред, очаквайки простолюдието да знаем за какво говорят.

 8. 8 Профил на Mariaм
  Mariaм
  Рейтинг: 297 Неутрално

  Да си гласуваме заплати с пари, идващи от данъкоплатците; като тези данъкоплатци нямат механизъм да влияят върху качеството и последиците от труда ни или липсата на такъв...

  maribo2005
 9. 9 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1541 Неутрално

  Може ли някой в сухи цифри да ми каже, един съдия при назначаване в районен съд колко взема, при назначаване в окръжен и апелативен колко взема и при назначаване във върховен колко вцема? Ама чисто, без данъци и осигуровки, колко носи в къщи?
  Но не проценти - чисто бе - нов райноне съдия носи в къщи примерно 100 лева на месец.
  Иначе за чий ми е тая статия, освен ако не е опит в мътната вода на промяната да се вдигват заплатите.

 10. 10 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4234 Неутрално

  Каква е тази наглост редовно да реват за заплати, при цялата им спорна дейност?! И отделно, всяка година имат задължителен, договорен, ръст.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 11. 11 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  Съдии без граници? Кога?

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 12. 12 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1512 Неутрално

  Че съдиите и въобще хората от тези системи (МВР, прокуратура, следствие и одобни) трябва да имат добри заплати, както впрочем и лекари, учители и преподаватели е факт. Те са естествено подложени на силен корупционен натиск и е редно да имат какво да губят, защото иначе нещата съвсем ще излязат от контрол. Но и общото събрание на съдиите и неговия УС е редно, поне от време на време да показват, че освен за "права, свободи и пари", имат и някакви вътрешни за гилдията стандарти, да чуем от тях, чат-пат някоя критика ( а защо не и с последствия) за техни колеги, които не само не заслужават вдигане на заплатата, но и обратно - предлагане за наказания, понижаване и уволняване.
  Но както и по-горе се отбелязва от колегите, никак не му е днес времето за подобни вопли - прилича на ловене на риба в мътна вода.
  И най-важното е, да не кадруват в тези системи хора като шишковците, каскета, пийнали но иначе бая дървени философи.

 13. 13 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1716 Неутрално

  От неадекватна съдебната власт няма какво друго да се очаква

 14. 14 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Броят на съдиите също!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK