Европейското решение на "македонския въпрос"

И двете правителства трябва да приемат като свой дълг замяната на романтичния език на спомените с прагматичния език на международната сигурност.

© Георги Кожухаров

И двете правителства трябва да приемат като свой дълг замяната на романтичния език на спомените с прагматичния език на международната сигурност.Статията е препубликувана от Портала "Култура". Оригиналната публикация е в Eurozine.


Българското вето на преговорите за присъединяване на Северна Македония през миналия ноември беше израз на националистически анахронизъм, който смесва културни въпроси с проблеми на международната сигурност. Стабилността на Балканите зависи от укрепването на държавността в Северна Македония, което на свой ред може да бъде гарантирано единствено по пътя на членството ѝ в ЕС.


* * *
През март 2020 г. Република Северна Македония стана 30-ият член на НАТО, след като бившата югославска република Македония промени името си, за да преодолее гръцкото вето. След всичко това се очакваше да последва дълго отлаганата покана за начало на преговори за членство в ЕС. На 17 ноември 2020 г. обаче България блокира преговорната рамка поради спорове за историята, езика и т.нар. национална идентичност.


Държавният департамент на САЩ, представители на ЕС и лидери на страните членки изразиха своето разочарование. Всички те призоваха двете страни да изгладят двустранните си разногласия. Но на хоризонта не се вижда бързо и лесно решение, напротив, има сигнали за влошаване.


Решението на българското правителство не бе изненадващо предвид историята на подобни примери, свързани със Северна Македония. Що се отнася обаче до целта да се постигне дългосрочна стабилност в Югоизточна Европа, то е учудващо. Подобна цел би била непостижима, ако въпросът за Северна Македония не получи устойчиво решение.


Не Косово, а Северна Македония представлява най-големият риск за региона. Косово беше сръбска "провинция" и макар проблемът да е остър, в него са въвлечени само две страни. Казусът със Северна Македония, обратно, води до множество следствия за стабилността на целия регион.


"МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС"


Учебник, публикуван през 1977 г., описва Македония от началото на ХХ в. по следния начин:


"Населението е разделено на девет групи: турци, българи, гърци, сърби, македонци, албанци, власи или куцо-власи, евреи и цигани. Българите използват езикови аргументи, за да докажат, че македонските славяни са всъщност техни братя. Сръбски антрополози настояват, че техният празник slava, който се отбелязва и от македонците, показва, че те са сърби. Гърците се опитват да докажат, че в Македония всеки, който е под юрисдикцията на вселенския патриарх, е грък. С други думи, всеки народ използва всеки възможен аргумент, за да подкрепи претенциите си, като същевременно всеки от тях може да бъде е оспорен ефикасно България, Гърция и Сърбия искат да придобият Македония или голяма част от нея поради три основни причини. Първо, това ще доведе до разширяване на държавата и до включване в нея на повече поданици. Второ, придобиването на долините на Вардар и Струма и на железопътните линии, които минават оттам, би довело до огромни икономически преимущества. Трето и може би най-важното: онази нация, която контролира Македония, ще бъде и най-силна на полуострова. За великите сили последното е несъмнено и най-важното."


Това описание разкрива доста точно начина, по който се разглежда и оценява Македония в края на ХІХ и в началото на ХХ в. Дискусиите за Македония през този период произвеждат онова, което оттам насетне ще се нарича "македонски въпрос". В началото на ХХ в. Македония се появява не като независима цялост със собствен политически проект, а като пространство, дефинирано от пресичането на чужди гледни точки, на първо място и с най-голяма интензивност политическите нагласи на нейните съседи.


Този начин на говорене показва убеждението на обкръжаващите я нации, че Македония е естествен придатък към тяхната национална цялост. Въпросите за историята, езика, етническата принадлежност и т.н., подкрепят териториалните амбиции. Същевременно Македония се възприема като особено важна за великите сили - Германия, Русия, Австро-Унгария и Великобритания. Те вярват, че този, който контролира Македония, може да контролира и целия регион.


Днес идеята за промяна на държавните граници е анахронизъм. Няма и причини да се смята, че Северна Македония е запазила стратегическото значение, което са ѝ приписвали някога. Въпреки това отношението на нейните съседи силно напомня за старите представи отпреди век и повече. Днес съседните държави имат възражения по въпросите за езика на Северна Македония, историята и националната ѝ символика. Те ясно и агресивно настояват, че цялата социо-културна плът на Северна Македония не е нейна, а е открадната от тях. Ако подобна позиция е била не само разпространена, но и смятана за приемлива преди Първата световна война, та дори и малко след нея, днес извеждането ѝ до нейния логичен предел би било напълно фантастично.


Как би изглеждало пълното удовлетворяване на подобни претенции? Ако тези изисквания бяха задоволени, Северна Македония щеше да има територия и държавни институции, но ще е лишена от език, култура, история и символни ресурси. Това би било една твърде екзотична и в крайна сметка абсурдна конструкция. Но подобен фантастичен образ има преки политически следствия, преди всичко пряко отражение върху сигурността в региона.


РАЗДЕЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКО ТЯЛО


Втори кръг рискове произтича от напрежението между славянската и албанската общности. Албанците оспорват своя статут съгласно етнонационалистическата конституция от 1991 г. и настояват за промени от приемането ѝ. Конституцията им отрежда второстепенна политическа роля като общност, която не е "конститутивна" за македонската националност, каквато е славянската общност. Тази етноконституционна уредба довеждат до редица дискриминационни закони, политически решения и практики. През 2001 г. конфликтът ескалира в кратка гражданска война. Албанските общности обаче не подкрепят териториално разделeние и ограничават исканията си до равен конституционен статут.


Трябва все пак да се подчертае, че Бившата югославска република Македония не стига до териториален разпад поради умереността на албанските общности. Сама по себе си държавата е слаба, неспособна да наложи централна политическа воля. Конфликтът е решен с международно посредничество, ръководено от Джеймс Пардю, пратеник на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, и от представителя на ЕС Франсоа Леотар. В резултат през 2001 г. се подписва Охридското споразумение, с което е приета и мащабна реформа на съществуващата конституция.


Оттогава БЮРМ/Северна Македония преживява редица политически кризи. Понякога те се разгръщат по етническа линия, например през 2017 г., когато за председател на парламента е избран етнически албанец. Към тези традиционни конфликти се добавят и фактори като корупция, дискриминация, традиционна омраза, политическа радикализация, липса на контрол върху имиграцията от Косово. Подобна комбинация от фактори предизвиква сблъсъците в Куманово през 2015 г. с участието на въоръжена албанска група, наричаща себе си Армия за национално освобождение. Конфликтът довежда до десетки смъртни случаи от двете страни, много ранени полицаи и последващи сблъсъци.


Най-често обаче политическите кризи са свързани с политическата и институционална корупция на високо равнище. През 2015 г. разследване на ЕС разкрива "изборна измама, корупция, злоупотреба със сила и власт шантаж, изнудване престъпно посегателство". Още от 2001 г. БЮРМ/Северна Македония е на ръба на държавен крах или колапс, но оцелява въпреки всички скандали. Освен това Северна Македония е в трудна икономическа ситуация, с над 20 процента безработица и голям сектор сива икономика. Тази икономическа криза се задълбочава допълнително от пандемията.


И накрая, през последните 20 години страната развива своя нездрава форма на национализъмq като води символична война за доказване на своята хилядолетна героична история. Тези политики отклоняват ценна социална енергия и превръщат цялата столица Скопие в своеобразен музей на македонското национално величие. Държавната пропаганда се разгръща не само в архитектурното пространство на столицата, но и на всички равнища на политиката, образованието и медиите.


Всичко това означава, че държавата продължава да съществува като разединена и проблематична политическа форма. И макар в момента да няма непосредствена опасност от срив на държавата, както е през 2001 г., съществува постоянен риск. Специалните дипломатически мисии не водят до устойчива стабилизация. Не би помогнало и подписването на ново Охридско споразумение или промяна в конституцията, или дори изцяло нова конституция. Необходимо е нещо съществено различно.


ОТВЪД БАЛКАНИЗАЦИЯТА


В интерес на всички съседни държави е да се разделят радикално с т.нар. македонския въпрос и да започнат да мислят за общата стабилност на Балканите в съвременните термини на теорията на международните отношения. Целият регион трябва да възприеме много сериозно рисковете, до които води сценарият за дезинтеграция на държавата Северна Македония. Ако това се случи, ще се появят две нежизнеспособни полудържави или две общности с неопределена държавност. Подобно развитие ще предизвика домино ефекти в различни посоки в регионалното пространство. Нито една от съседните страни не би могла да избегне сериозни щети.


Преначертаването на границите в тази част на Балканите се предлага периодично от някои западни политици като Дейвид Оуен, бивш британски външен министър и преговарящ по време на югославските войни през 90-те години. Нито една страна в региона обаче няма капацитета да интегрира големи части от населението, икономиката и обществото на Северна Македония, дори и да иска. Нито дори ако основните международни играчи се споразумеят за това, което понастоящем изглежда и неправдободобно.


Това означава, че рисковете могат да бъдат сведени до минимум само ако Северна Македония се присъедини към голяма, регулирана общност. В миналото Османската империя и Югославската федерация осигуряват гаранции за сигурност и възпрепятстват окупирането на зони в Македония от страна на външни сили, дори с цената на репресии и асимилационни политики. Днес НАТО предоставя гаранции за защита, но не и за обща вътрешна стабилизация и развитие. Пълноправното членство в ЕС е единствената възможност за стабилизиране на Северна Македония.


Атлантис. Дезинтеграция на политическите тела
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Международните посредници, водещите страни членки на ЕС и мисиите на САЩ трябва да положат голямо усилие, за да убедят България да подкрепи процеса на интеграция на Северна Македония. Тази задача не е лесна, доколкото настоящата политика намира огромна подкрепа сред българските граждани, подобно на искането на Гърция Македония да промени името си.


Няма да е достатъчно българското правителство да бъде принудено да отстъпи под външен натиск. Вместо това международната помощ трябва да съдейства за радикална промяна на езика, с който двете съседни страни разговорят за Северна Македония. И българското, и македонското правителство трябва да бъдат убедени в простата истина, че международната интеграция е насочена към гарантиране на мира и сигурността, а не към историята, символите, спомените и всенародните емоции. И двете правителства трябва да приемат като свой дълг замяната на романтичния език на спомените с прагматичния език на международната сигурност.


Ако на Северна Македония се даде реален шанс за европейска интеграция, това би било от решаващо значение за демонтирането на настоящата балканизация на Балканите, намираща израз в крайно съмнителния "македонски въпрос".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (76)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Georgi
  Georgi
  Рейтинг: 271 Неутрално

  Ех докторче, добре, че беше ти да ни кажеш, как Югославия е защитила "македонската идентичност" чрез асимилационни политики, разбирай - кървавия Божик. За два сребърника грант няма нещо, което да не предадеш, нали?

 2. 2 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 306 Неутрално

  "Модерна ски техника". София: НБУ, 2019.

  всетранно развита личност - всичколог...

 3. 3 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 764 Неутрално

  Какъв е интереса на Русия-да сме скарани с Македония и тя да не е в ЕС,или не й пука.
  Американците са ясни-те искат да е в ЕС.

 4. 4 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2668 Любопитно

  От различен ъгъл, различно се вижда, макар и зрението да има нужда от корекции. Какво да е решението вместо "замяната на романтичния език на спомените с прагматичния език на международната сигурност" да е - "драматичният език на арменския геноцид с прагматичния изговор на някаква сигурност"?! Историята е една, тълкуването и е въпрос на виждане заради времето, а всякакви решения си остават временни именно заради тежестта, силата, смисъла на историята. Теорията не е като действителните действия, а всякакви решения водят до други теории. Мъглата винаги ще е пречка, ако няма яснота за посоката.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 5. 5 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "Втори кръг рискове произтича от напрежението между славянската и албанската общности. Албанците оспорват своя статут съгласно"

  Автора е доста дипломатичен защо не е написал м/у македонската и албанската общности я колко голяма статия е написал за македонците пък ги нарича славяни. Дано някой македонец не прочете статията, че много ще се разсърди.

 6. 6 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Е това в момента е резултат от "европейското" решение на въпроса, изкуствено създадена държава, за да удовлетворим икономическите и геополитическите интереси на великите сили.

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4009 Неутрално

  До коментар [#3] от "Сд":

  И на американците не им пука, дали РСМ е в ЕС. Нали влезе в НАТО.

 8. 8 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2416 Неутрално

  Ако Северна Македония иска да е член на ЕС трябва да се съобрази с нашите законни искания!

  Ако те се се дърпат да чакат както чакаха, докато признаят исканията на Гърция.

  Македония или без нея, все едно е, както за НАТО така и за ЕС. Нямат стратегически полезни изкопаеми, нямат стратегическа геопозиция, нямат кой знае каква икономика ... те имат по-голям интерес от нас!

 9. 9 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4009 Неутрално

  Доста голям тюрлю гювеч е изписал автора. Хем казва за огромното значение РСМ да е в ЕС, хем пише, че стратегическата ѝ ценност от миналия век не струва. И жалее за езика на македонците. Авторе, авторе! Има исторически документи за изкуствения произход на македонския език, ама кой да чете! И да довърша, откровената кражба на история не е културна ценност. Нито е политически актив.

 10. 10 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3252 Неутрално

  "но ще е лишена от език, култура, история и символни ресурси. "
  ===============
  И те трябва да и бъдат харизани бащински от съседите, които точно това твърдят - че са родители?
  Никой не е ставал велик, отричайки се от родителите си, не е ставал по-стар от баща си и майка си. Обратното не пречи да е личност.
  Така че езикът, културата, историята и символните ресурси започват от раждането - в този случай на югорепубликата Македония. Нататък никой не ги оспорва.
  Пиперливият въпрос "Какво да се прави?" сега е отговрност на новото аморфно мнозинство. Той важи и за ИК, хомобраковете, миграцията и пр...

  Еретик
 11. 11 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2306 Неутрално

  Не се засяга македонизма, който е големият проблем. Т.е. стремеж към единна Македония - Егейска, югозападна България и Вардарска. Не се засяга и сепаратизма на разроилата се напоследък ОМО Илинден, чиито лидери считат българската власт в Пиринския край за окупаторска. Преодоляването македонизма трябва да бъде първото условия за интеграцията на Северна Македония. Но той е жив и се изповядва открито, както от опозицията, така и от отделни представители на властта. Крайната цел на македонизма е да се разбие установената държавност, геополитическата и военна система на Балканите. От което имат полза единствено Русия и Сърбия. Добронамерените съвети към съседите на Северна Македония са едно. В какво се изразяват подобни съвети към самата СМ? Намеква се за нереалистичното увлечение към античната история. Но това вече не е проблем. Трябва да бъдат посъветвани да се откажат от македонизма и териториалните претенции към Гърция и България, базиращи се на "македонски" малцинства. Но подобни анонси липсват в статията.

 12. 12 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2172 Любопитно

  Цитат от материала ”Това означава, че рисковете могат да бъдат сведени до минимум само ако Северна Македония се присъедини към голяма, регулирана общност. В миналото Османската империя и Югославската федерация осигуряват гаранции за сигурност и възпрепятстват окупирането на зони в Македония от страна на външни сили, дори с цената на репресии и асимилационни политики.”
  Демек, за автора е ок, когато в Македония се извършват репресии и асимилационни политики в името на ... стабилността? В този случай би трябвало да се рафва на ветото — то хем не извършва насилие, хем е в името на стабилността.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 13. 13 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2172 Любопитно

  Почти при всяка статия публикувана в Дневник на тема РСМакедония се питам —това ли са мащабите на мисленето на българските .... интелектуалци?. Или те ги подбират такива? Като коне с капаци.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 14. 14 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2156 Неутрално

  Поредния безсмислен текст с много думи, но без никаква информативна и аналитична стойност. Цялото това убеждаване как трябва да отстъпим и как трябвало да подкрепяме РСМ допълнително ми затвърждава мнението че тази псевдо държавичка няма да я бъде в дългосрочна перспектива.

 15. 15 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3252 Неутрално

  До коментар [#14] от "zxp53317185":

  "Цялото това убеждаване как трябва да отстъпим и как трябвало да подкрепяме РСМ допълнително ми затвърждава мнението че тази псевдо държавичка няма да я бъде в дългосрочна перспектива."
  ==============
  Ами на тях напоследък все им е давано или трябва да се дава - танкове, подкрепа във войната с албанците, история, ваксини......

  Еретик
 16. 16 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1495 Неутрално

  Северна Македония гради своята идентичност върху историческа романтика, а не върху рационални аргументи за сигурност и просперитет. Това авторът някак го изпуска.

  Някак е трудно да си спокоен със съсед, чийто деца учат как всички са ги ограбили и че са оградени от врагове. Ако учеха рационално и разумно, че са достойна, но не чак толкова древна нация, на която никой съсед не дължи абсолютно нищо, не би имало проблем.

 17. 17 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Професора по социология и философия с една дума предлага Северна Македония да стане натовски/американски протекторат. Нещо като Косово, втори плацдарм за военна база, приготовление и атака срещу "източния фланг".

  Свободата, Санчо...
 18. 18 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2156 Неутрално

  До коментар [#15] от "Костадин Иванов":

  Така е, с едното уточнение че под "напоследък" всъщност се има предвид на практика цялото им самостоятелно съществуване като държава (от няма и 30 години) 😉

 19. 19 Профил на de val
  de val
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Да, така изглеждат нещата за външен наблюдател. И ние също бихме били щедри в съветите за урегулирането на Либия или мирното развитие на Южен Судан например.

  Но в случая става въпрос за вътрешен балкански проблем и позиция по отношение на дългогодишна политика на дискриминация и репресии, която се легитимира като модерна и европейска и ще продължи. За мен Македония е особен случай на посткомунистическо общество, което е прескочило годините на преоценка на миналото и катарзис. Нещо като оцеляло ГДР, което се от казало от комунизма но не и от пропгандата на омраза към ФРГ и тя се практикува от същите хора по същия начин и със същата базирана на ЩАЗИ система на личностен подбор.

  Разбира се, разликите между българи и днешните македонци е доста голяма, но насилственото разделяне, яростната пропаганда и жестокото преследване на несъгласните с новата национална идеология е налице, точно както в ГДР.

  Щом там започне истински разговор за близкото минало и за делата на дядовците и на бащите проблемът ще де реши. Криейки престъпленията им, те легитимират политиката на репресии с пълна готовност да я практикуват в бъдеще - щом препятсвието от България се надмогне.

  Накрая, не разбирам готовността с която либерални и модерни хора замазват темата за нарушаването на човешки права в такъв мащаб и за толкова дълго време. Съвременния македонизъм е по същество расова теория на превъзходство - на наследниците на Александър Македонски и благородните славяни над татарите-монголи, които са естествени фашисти.

  Точно затова се твърди че двете страни нямат и никога не са имали обща история. Македнците отстояват расовата си чистота включително и в историческата комисия и пазят всяка личност от историческа контаминация.

  Понякога чета македонски вестници и гледам политическите анализи на Солза Горчева, Наташа Котлар, Ефтим Клетников и т.н и инстинктивно замяням думата “българин” в излиянията им с “евреин”. Думите са все така ясни, само че изглеждат като превод от доста по-ранни времена.

 20. 20 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2156 Неутрално

  До коментар [#17] от "Bornagain":

  Не знам къде го прочетохте това, а още повече ако беше така, каква точно ще е нашата роля - ако американците решат да правят рсм "протекторат"?

 21. 21 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2942 Неутрално

  Къде бяха тези умиротворители 25 години та не убедиха гърците да се откажат от историята си и от Александър Велики? Залагат на номера "Ако мине", няма да мине!

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 22. 22 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1495 Весело

  До коментар [#21] от "Корки":

  В Гърция и Македония бяха омиротворители, затова нещата се проточиха, като в Омир. В Косово влязоха умиротворители и доста хора умряха.

 23. 23 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  В крайна сметка при едно правителство, което няма да е на ГЕРБ и ВМРО, ще се пуснат македонците в ЕС.

  ДБ=БКП
 24. 24 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#17] от "Bornagain":Не знам къде го прочетохте това, а още повече ако беше така, каква точно ще е нашата роля - ако американците решат да правят рсм "протекторат"?
  —цитат от коментар 20 на zxp53317185

  Ето, четете внимателно:
  "В миналото Османската империя и Югославската федерация осигуряват гаранции за сигурност и възпрепятстват окупирането на зони в Македония от страна на външни сили, дори с цената на репресии и асимилационни политики. Днес НАТО предоставя....."
  Промяната е в полза на американците, ние нищо няма да правим. Същото както в Украйна или Косово, американския интерес на първо място, дори не европейския.

  Свободата, Санчо...
 25. 25 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2156 Неутрално

  До коментар [#24] от "Bornagain":

  Така де, освен че е споменато НАТО (където и ние членуваме), къде се споменава за протекторат?

 26. 26 Профил на Райчо Иванов
  Райчо Иванов
  Рейтинг: 77 Разстроено

  Родоотстъпниците и интернационалистите в България с лопати да ги ринеш...

 27. 27 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Толкова дълъг текст, който пропуска да хване същността на проблема и подвежда читателите за неговите първопричини.

  България няма претенции по отношение на Севрномакедонската история след 1945. Претенциите ни са по повод:
  - националната принадлежност на Гоце Делчев,
  - характера на държавата на Цар Самуил,
  - датата на възникване на македонския език.

  И за свевдение на автпра, обективната истина е, че македонския език е създаден от Венко Марковски (по-късно емигрирал в НРБ) и още няколко писатели от региона в периода 1945-1947. България не отрича съществуването му, а само предполагаемото му зараждане на по-ранна дата (например в школата на Св. Климент Охридски). Други държави също се опитват да си присвоят делото на светите братя, например Русия, макар по времето на княз Борис да не са имали достатъчно силни държавни структури.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 28. 28 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Още това изречение:
  "Стабилността на Балканите зависи от укрепването на държавността в Северна Македония, което на свой ред може да бъде гарантирано единствено по пътя на членството ѝ в ЕС."
  показва, че човекът не е наясно с темата и ръси глупотевини наедро. Ако държавността в РСМ се укрепи на сегашните югославско-комунистически позиции, България и ЕС ще загубят. Идеологията в Скопие е като тази в Москва, само дето БЮРМ е много малка, за да създава истински проблеми.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 29. 29 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Македония като член на НАТО дали декларира нещо ясно в подкрепа на Чехия, дали изгониха руски шпиони, или по стар обичай чакат газдите в Белград да им кажат какво да правят?

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 30. 30 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2999 Неутрално

  Първо, не съм сигурен че на някоя държава и пука и за Македония. Ако преди, България, Гърция и Сърбия сме искали да я присъединим. Сега е точно обратно - никой не я иска. Щото си има достатъчно вътрешни проблеми, за да има още един сериозен. :)


  Е тука е заровено кучето:

  И накрая, през последните 20 години страната развива своя нездрава форма на национализъмq като води символична война за доказване на своята хилядолетна героична история. Тези политики отклоняват ценна социална енергия и превръщат цялата столица Скопие в своеобразен музей на македонското национално величие. Държавната пропаганда се разгръща не само в архитектурното пространство на столицата, но и на всички равнища на политиката, образованието и медиите.

 31. 31 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4338 Неутрално

  "Държавният департамент на САЩ, представители на ЕС и лидери на страните членки изразиха своето разочарование. Всички те призоваха двете страни да изгладят двустранните си разногласия."
  И сега, за последните няколко години, авторът може ли да посочи поне една стъпка на СМ за разведряване?! Авторът забравя ли кой първи призна тази държавица, кой и помогна с хуманитарна и военна помощ?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 32. 32 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Интересно как всички леви либерали виждат всички проблеми в България, а не в античкия югославизъм в Скопие.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 33. 33 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1614 Разстроено

  Какъв е интереса на Русия-да сме скарани с Македония и тя да не е в ЕС
  —цитат от коментар 3 на Сд


  За Русия НАТО е враг, а ЕС- съперник. Всичко, което разделя НАТО е добре дошло, а Македония извън ЕС оставя вратичка да бъде прикачена в орбитата на Русия чрез Сърбия (разбира се, докато и Сърбия е извън ЕС).

 34. 34 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1614 Весело

  "Учебник, публикуван през 1977 г."

  Авторът не отива твърде далеч в анализа на литературата по Македонския въпрос... Да не говорим, че можеше да спомене за кой точно учебник става въпрос.

 35. 35 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4398 Любопитно

  "И накрая, през последните 20 години страната развива своя нездрава форма на национализъма като води символична война за доказване на своята хилядолетна героична история. Тези политики отклоняват ценна социална енергия и превръщат цялата столица Скопие в своеобразен музей на македонското национално величие. Държавната пропаганда се разгръща не само в архитектурното пространство на столицата, но и на всички равнища на политиката, образованието и медиите."

  Добре, че има поне малка критика в тази статия срещу СМ и нейните управляващи политици. Иначе Македония като територия действително има хилядолетна история, но тя не е свързана с настоящата държава СМ. Историята на СМ започва през 1991 г. когато за първи път се създава независима македонска държава. А, македонската държава от Античността (на Филип Македонски) е била гръцка държава.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 36. 36 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6249 Разстроено

  Лъха на нихилизъм, а измамниците край Вардарот са представени като невинни жертви.
  Срамота.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 37. 37 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Македония - поредната изкуствено създадена държава с фалшива история! Македония е идеален пример за това как се пренаписва и как се фалшифицира историята! Смешните пластмасови статуи тип Дисни в центъра на Скопие ясно показват за какъв цирк става на въпрос! Че даже и огромен кръст, символ на Слънцето, им направили на върха на планината, че всички да знаят че Македония е колония на Британската Империя и е с абсолютно фалшива история, както всички други техни колонии!

  Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
 38. 38 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1614 Разстроено

  "И двете правителства трябва да приемат като свой дълг замяната на романтичния език на спомените с прагматичния език на международната сигурност."

  Не разбирам защо авторът пропусна да отбележи, че България бе първата държава признала независимостта на Република Македония под конституционното и (по онова време) име, и допринесе за сигурността и (като предостави военна помощ, и лобираше за приемането и в НАТО). Този сериозен пропуск поставя под въпрос мотивите и/или компетентността му.

 39. 39 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 142 Неутрално

  Ама разбира се! Вардарските измамници и крадци на история са невинните жертви, а ние българите сме най-големия злодей!А най-много ме радва, как са представени сърбите - като спасителите на "интендитетот"......!Авторе.........,да идеш и да се удавиш във Вардарот, дегенерате!

 40. 40 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#24] от "Bornagain":Така де, освен че е споменато НАТО (където и ние членуваме), къде се споменава за протекторат?
  —цитат от коментар 25 на zxp53317185

  НАТО е военна организация, доминирана от Америка. Северна Македония професора предлага да е някаква държава под военна защита на НАТО, т.е. да е протекторат, както Бохемия и Моравия, сигурно ще изпратят някой като Столтенберг да е райхспротектор. ще го нарекат комисар или подобно. Ние не членуваме в НАТО реално с петте ни съветски изтребителя, а сме на същото дередже - военен трамплин за удар по онези, които американците смятат че им пречат.

  Свободата, Санчо...
 41. 41 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Македонското правителство май е сключвало договори за пропаганда не само с оня словашки институт, за който писаха наскоро. Май и Дневник, и някои други нашенци са облажили.

 42. 42 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Понятието "балканско" е понятие-капитулация, понятие-подмяна и понятие-политическа коректност от най-тъп вид, понятие, говорещо за умишлено или не неразбиране на същината на въпроса.
  Понятието "балканско" е всъщност антибългарско - всички са грабили от българите територия и население, прилаган е антибългарски геноцид, но това било "балкански нрави" извън "цивилизована Европа".
  Като кажат "балканско" - високомерните европейски "учени" капитулират пред истината - че има страна като Сърбия, опитваща се да владее колкото се може повече от Балканския полуостров като маша на рассссия. Има страна като Гърция, с въобразено "елинско" и "византийско" величие и имащо българите за "неосъзнали се гърци". А да имат Гърция е мечтанието пак на "третия рим", всъщност втори Улан-Батор, но мечтаещ да е в Европата и то с лидерски позиции.
  ...
  Моето лично становище е, че нито Сърбия, нито РСМакедония имат място в ЕС в следващите поне двайсет години, защото те не само се управляват от УДБА-сръбско-руската държавна сигурност, но най-вече имат голям потенциал за конфликти, от който в няма нужда в Европейския съюз. Сърбия с нейните руско-китайски зависимости и тик-такащ готов да избухне конфликт в Босна, а РСМакедония с нейните зависимости от сръбската УДБА и потенциални конфликти с Албания, Гърция и най-вече България.
  Желанието на руската недоимперия е Европа да се цепи и да има постоянни конфликти,
  затова в техен интерес е днешна РСМакедония да е в ЕС.
  Но паСран!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 43. 43 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1614 Разстроено

  "Въпросите за историята, езика, етническата принадлежност и т.н., подкрепят териториалните амбиции. "

  Това в днешно време е възможно най-антибългарската позиция, която някой може да изрази! Все едно твърдението, че в Австрия се говори немски да се разглежда като подкрепа на някакви териториални претенции на Германия в днешна Европа!

 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  "И българското, и македонското правителство трябва да бъдат убедени в простата истина, че международната интеграция е насочена към гарантиране на мира и сигурността, а не към историята, символите, спомените и всенародните емоции."
  Как да стане, като и в България , и в Северна Македония, толкова могат да мислят.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  Нашите атлантисти за патологични продажници. Не ги четете!

 47. 47 Профил на Rumiana Mitova
  Rumiana Mitova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Докато има такива "българи" ,като авторът на тази статия ,няма да се оправим.

 48. 48 Профил на Коко Дойнов
  Коко Дойнов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Авторът не знае какво означава балканизация.

 49. 49 Профил на Коко Дойнов
  Коко Дойнов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Авторът не знае какво означава балканизация.

 50. 50 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Възможно най-пронатовската и атлантическа позиция на България в случая е вето за сърбокомунистите в Белград и Скопие. Историята ще оцени правотата ни.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 51. 51 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Съгласен съм с автора и бих казал, че това важи не само за случа със СМ, а за целокупния балкански полуостров.
  Доколкото в случая, ние сме спирачката, не е лошо да си зададем въпроса защо е така.
  Дали ще кажем "да" или "не" за старта на процедурата за присъединяване на СМ, не можеше да повлияе въобще на някаква промяна на настроенията и официалните ни отношения със съседите и това се видя след нашето НЕ. Дали станаха по-обективни, езика на омразата стана език на любовта или вече крадат "по-умерено" от наата история?
  Не каквото беше, такова си остана, само че наляхме ( все ми се струва не случайно) вода в мелницата на тяхното ВМРО. В случая, сме свидетели, как благодарение на желанието на баце да си доизкара мандата, игра по свирката на шкембе войвода и с това се наля водица в скачените съдове, каквито са нашето и тяхното ВМРО-та и те разбира се използват ситуацията. А кой генерално има полза - пак нашите "братушки" и техните съратници в лицето на Велика СРПските съседи, които нямат нищо против да докопат по някое евро, но иначе от сърце мразят "европейската уния"
  Ако си представим за момент, че тук на балканите сме всичките в ЕС, изведнъж ще се окаже, че няма какво да делим. Нека всеки да се смята за какъвто си иска, да си лапа националните мезета, да си пие националните питиета и да се пее любимите песни. Е, вярно е, че ще го позакъсат митничарите, ама това не пречи ние да си гледаме работата и/или бизнеса и да си пътуваме накъдето ни видят очите.
  Но това означава видния пазач на нашата история, шкембе войвида и неговата чета, както и техните аналози в СМ, да останат без работа - кофти е нали?

 52. 52 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  До коментар [#32] от "Пипера е много лют":

  Ми как да ти кажа.
  Защото РСМ си е чисто интернационал-болшевишки проект.
  Времената се менят, най-верните комунисти станаха на либерали, но мисленето си им остана същото. Те просто са си наследници на Жоро Тарабата - един от най-големите национални предатели в българската история.

  Panta rhei....
 53. 53 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  Соросоидщини.

  Както д-р Михайлов много точно ги определи - този тип люде виждат бъдещето си в колективната европейска евтаназия на България.

  Тази статия е перфектното доказателство за това определение!

 54. 54 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 839 Неутрално

  Не се засяга македонизма, който е големият проблем. Т.е. стремеж към единна Македония - Егейска, югозападна България и Вардарска. Не се засяга и сепаратизма на разроилата се напоследък ОМО Илинден, чиито лидери считат българската власт в Пиринския край за окупаторска. Преодоляването македонизма трябва да бъде първото условия за интеграцията на Северна Македония. Но той е жив и се изповядва открито, както от опозицията, така и от отделни представители на властта. Крайната цел на македонизма е да се разбие установената държавност, геополитическата и военна система на Балканите. От което имат полза единствено Русия и Сърбия. Добронамерените съвети към съседите на Северна Македония са едно. В какво се изразяват подобни съвети към самата СМ? Намеква се за нереалистичното увлечение към античната история. Но това вече не е проблем. Трябва да бъдат посъветвани да се откажат от македонизма и териториалните претенции към Гърция и България, базиращи се на "македонски" малцинства. Но подобни анонси липсват в статията.
  —цитат от коментар 11 на nik_77.


  Македонизмът тип ОМО срещу българското население е досущ българизма на някои нашенски политически партии насочен срещу СМ.
  Съвет към елитите в СМ да де откажат от македонизма е равнозначен на съвет към нашите елити да се откажат от българизма.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 55. 55 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1938 Неутрално

  Поредния продажник.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 56. 56 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2172 Любопитно

  До коментар [#51] от "tsvetko_51":

  Белгия е една от старите страни в ЕС. Въпреки това има големи разногласия между холандскоговорещите и френскоговорещите - до степен на сепаратизъм. Италия и Авсдтрия са в ЕС. Въпреки това в Южен Тирол жарта тлее под пепелта (всеки, който е бил по-дълго там и е разговарял с метните, знае за какво иде реч). Виждаме какво се случва в Испания - каталунци, баски ... Унгария, Словакия и Румъния също са в ЕС - и въпреки това се виждат проблемите с унгарците в Словакия и Румъния, които Унгария явно и скрито хвърля съчки в огъня. В Югославия всички са си били братя - видяхме как завърши. В СССР националният проблем е бил решен много добре - всеки е бил какъвто си е искал и всеки е имал атономии, краища и т.н. Е, видя се как завърши. Тези приказки за всеобщо братство и пиене на ракия са за наивници на маса. Чхия и Германия са също в ЕС, ама защо чехите не отмениха Бенешовите декрети?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 57. 57 Профил на Един Българин
  Един Българин
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  Прочетох статията само за да видя поредния продал се автор. Как може БЪЛГАРИН да напише пдообно нещо?

  "В интерес на всички съседни държави е да се разделят радикално с т.нар. македонския въпрос и да започнат да мислят за общата стабилност на Балканите" - на кои всички? НА Сърбежите - Да, на Гърлжите - ДА, дали е в интерес на България да селим народа и дъжавата си на две - ами не е разбира се! Не е имало българско "вето", а просто РСМ не е готова за ЕС с териториалните , лингвистичните и историческите си претенции към ЕС (не само към България).

  Един Българин
 58. 58 Профил на xax
  xax
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Дъното на Дневник и Кириак Стефчов не може да го изкопае!

 59. 59 Профил на Stefan Stoyanov
  Stefan Stoyanov
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Д-р Попов,

  1. Влизането на РСМ в ЕС само по-себе си няма да осигури необходимата стабилност нито на РСМ, нито на региона. Това не само е наивно да са мисли, но е и вредно и опасно да се твърди.

  И Вие сам сте посочил една от най-важните причини за това в своята статия: "през последните 20 години страната(РСМ) развива своя нездрава форма на национализъм".

  Докато РСМ не пожелае и не се реформира достатъчно, изкоренявайки крайния национализъм, основан на лъжи, фалшифициране на историята, езика на омразата и претенциите към съседите, не може да стане член на ЕС.

  Отговорността за бъдещото добро развитие, стабилност и оцеляване на РСМ е отговорност на управляващите в РСМ. Не приписвайте тяхната отговорност на техните съседи.

  2. Най-огромният риск за дългосрочната стабилност на Балканите е фалшифицирането, краденето и преписването на историята съгласно конюнктурните цели и амбиции на дадени политици или държави от Балканите, Европа или Америка или откъдето и другаде по света.

  Изключително безотговорно е да се твърди, че проблема между РСМ и България е обсъждането на анархизми и някакви романтични блянове за историческото ни минало.

  Ако нямаме отговорност пред историческата истина, тогава утре всеки може да има териториални и какви ли не други претенции към всекиго.

  Имаме остра нужда от категорично отстояване на историческата истина на Балканите. Това е основен фактор за гарантиране на дългосрочна стабилност в региона.

 60. 60 Профил на chvor_s
  chvor_s
  Рейтинг: 758 Весело

  Автора продуцира церебрални полуфабрикати,опаковани в шумолящия станиол на мисълта ,,Дайте да дадем😁".Да дадем всичко на югославския продукт РСМ-ей така,от добра воля-ние историческо признание,ЕС фондове,САЩ военна защита,Гърция-име и знаме,а Сърбия ,Русия и Китай-управляващ елит/той вече си им е инсталиран де/.И всичко ще бъде прекрасно-особено ако на въпросния професор вземе та му дойде акъла на място-т.е. в черепната кутия и спре да ни ощастливява с мнението си.Особено по въпроси ,свързани с историята и интересите на България.

 61. 61 Профил на de val
  de val
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Само за справка: вчера президента Байдън призна арменския геноцид и си навлече гнева на турската страна. Защо се повдига този исторически въпрос и по-такъв начин, оставям на г-н Попов да помисли.

  Предлагам да приложи модерния си и умерен подход и да намекне на Държавния Департамент, че повдигането на темата за арменския геноцид 100 години по-късно е
  "израз на националистически анахронизъм, който смесва културни въпроси с проблеми на международната сигурност" и също, че "стабилността на Балканите и Близкия Изток зависи от укрепването на държавността в" Турция "което на свой ред може да бъде гарантирано единствено по пътя на членството ѝ в ЕС."

 62. 62 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2090 Любопитно

  Учебник, публикуван през 1977 г., описва Македония от началото на ХХ в. по следния начин:
  *************************************************

  Този учебник има ли си автор, издател, език? Или упоменаването на тези задължителни елементи, които трябва да съпътстват един цитат, не отговаря на изискванията, поставени от поръчителя на този витиеват антибългарски / "Няма да е достатъчно българското правителство да бъде принудено да отстъпи под външен натиск."/ текст?

  Мараба, С-ДС доносници!
 63. 63 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2490 Весело

  Айде на гранта народе! Такива като автора и цялата редакция на Дневник ще напишат статия и срещу майките си ако дедо Сорос нареди. Умнокрасивите така и не разбраха, че по въпроса за Македония нямат думата - обществото е единодушно.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 64. 64 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Докторе, моля гледайте си кул/хал-турата и не се изказвайте неподготвен по други въпроси. На Балканите съществува държавата Босна и Херцеговина, която де факто е разделена на три части с умиротворители там където трябва да се гарантира връзката между ключови области. Та тези опорки спуснати ви от някой център си ги отпечатайте на тоалетна хартия и си я използвайте по предназначение.
  Що се отнася до Севрна Македония - те трябва да се откажат от териториални претенции, да спазват правата на нашето съвсе не малко малцинств там и да спрат да ни крадат историята. Преди това никакъв ЕС !!

 65. 65 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 133 Неутрално

  Още един продаващ безродие и вмъкващ чужди интереси,представяйки ги за български.Нищо ново под слънцето.За да продаваш някаква теза на българския народ,първо трябва да спечелиш неговото уважение,а не да се изтъпанчиш с титлите си и да раздаваш акъл на хората,имащ се за последна инстанция.Понякога е по добре човек да си замълчи,но грантовете трябва да се изработват и да ни предлагат "Европейско решение" съобразено с интересите само на някой страни от Европа,като България не е включена в тях.Тя е тази ,която трябва да отстъпи и да си плюе на миналото,защото така е угодно на някой,който се има за цяла Европа и определя ,кое е Европейско и кое не.Клоун.

 66. 66 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Оставяме тезата на автора, която има смисъл. Но пък не е нищо ново и плод на сериозен анализ. Но след това описва как всеки искал тази територия. А къде са македонците? Дори в цитирания учебник, писан по времето, когато вече е измислена македонската нация нещо не се споменава такъв етнос. Ама другите били виновни, че искали земята на македонците, нищо, че там македонци нямало. В случая той поема теза, която си съществува на запад за някаква славянска маса, която с не определяена към началото на 20 в етническа принадлежност.
  Изводът е покъртителен. За да не бъде част от "външна сила" добре й било в Югославия и ОИ. Които явно са ВЪТРЕШНи сили Е, там някакви репресии и чистки се поменават, ама то за добро.Сигурно би било да е част от Санстефанска България или Гърция спрямо мегали идеята. Но в Югославие може. Що не вземе да го изтропа това за Босна, примерно, която и в момента се раздира от противоречия между съставящите я общности? Че им било доббре в Югославия, въпреки някои репресийки. Ще е спокойно и няма външни сили да се мешат.
  Но най-абсурдно е как изобщо не обяснява какво всъщност иска България от Македония. Договор за добросъседство, историческа комисия. Може би дори доста противоречивата българска позиция през годините. Не споменава и македонските претенции за малцинство и съответно отричането на българско такова в Македония.
  Обаче се е загрижил за албанците. От думите му излзиа, че в конкституцията на Македония изрично е дадено предимство на славяните. А угнетените албанци, просто искат справедливост. А не изрично конституционно разделение на двата етноса. И войната, която била спряла, щото били скромни милите. А не щото нямат подкрепа от САЩ и ЕС за реално отцепване. В контекста на статията плюеща лошия славянски национализъм можеше да спомене и албанските писания за Охрид като илирийскийска столица и мечтите за еднна Албания обхващаща и Западна Македония.
  Изобщо, все едно някой от Гренландия е писал по тема, с която за пръв път се запознава по вестникарски заглавия от Норвегия и Финландия.

  Трябва да има някаква редакторска намеса на база качество на материала. За някакво европейско списание, всякакво писание от местен, по тази тема, която им е далечна е добре дошло. То Дневник поне от обща историческа и политическа култура и някакво знание как се пише анализ не би трябвало да препечатват подобно плоско и изпълнено с клишета нящо. Поне по темата за македония е писано и се пише достатъчно. Включително и срещу сегашната позиция на България. Та авторът не прави голяма откритие, нито разбунва кошера с някаква нова идея.

 67. 67 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#51] от "tsvetko_51":

  И си прав и не си прав. Може да се оспорва балканският национализъм. Но това трябва да е обективно и на база познание на историята и процесите. Може да се укорява и българската позиция, която спира Македония по пътя към ЕС. Но каква е българската позиция? Тя липсва. Има някакво тълкувание в едно изречение до какво щяло да доведе според автора. Няма и нищо относно македонските реакции сега и през годините.

 68. 68 Профил на Petar Ganchev
  Petar Ganchev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Е какво сега.....да лигитимираме лъжци и крадци....така ли?!

 69. 69 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 909 Неутрално

  много ще се радвам да се срещна с авторчето насаме и някъде по-далеч от цивилизацията. тогава бих му показал какво значи да си предател и майкопродавец! сор през носа ще му излезе!

 70. 70 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Авторът недвусмислено призовава България да си свали гащите в името на "устойчивото развитие на СевМак" - отказ от всякакви претенции към наглата кражба и поругаване на българската история, национални герои, материално и нематериално духовно наследство, обругаване на българите с водопади от омраза в медии и държавни скопски институции ...и всичко в името да не се допуснело разпадането на абсолютно обречената СевМак! Кому е нужна целостта на една шовинистична и изкуствено сглобена територия тип Титов Франкенщайн, умнико Попов??? Този хибрид е еднако опасен и за балканската, и за европейската сигурност. Да не говорим за сигурността и националното достойнство на България. Разпад на СевМак!

 71. 71 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Населението е разделено на девет групи: турци, българи, гърци, сърби, македонци, албанци, власи или куцо-власи, евреи и цигани."
  От този текст излиза, че тези етноси са с еднаква численост. А, че българите са били мнозинство, кого го интересува. Тук е заложено началото на подмяната на истината, която авторът извършва.
  Ако сме умни, ще постъпим като гърците. Ще оставим РСМ да и уври главата. А който от нашите вардарски братя иска в ЕС, ще си извади български паспорт.
  Пълно е в Германия с такива. И не съм ги чул да ми пропагандират теоррите на автора.

 72. 72 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 952 Неутрално

  В допълнение на учебника по история от 1977 г., мога да препоръчам на автора на статията и тази мемоарна книга от 1906 г.

  В нея един македонски "бандит" (комита) признава цялата строго пазена истина за българите и македонците в Македония от края на 19-ти и началото на 20-ти век!

  shorturl.at/gtCP0

 73. 73 Профил на SgtPepper
  SgtPepper
  Рейтинг: 281 Неутрално

  Бѫлгарски Народни Пѣсни
  Собрани одъ Братья Миладиновци, Димитрія и Константина
  "Членъ одъ мѫшки-отъ родъ сѣ употребвитъ ѫтъ, атъ, о, отъ. Сѣ употребватъ 1) ѫтъ — по край Дунавски-те мѣста до Тѫрновско; 2) атъ — по край Балкански-те северни стѫрни; 3) а — на обе-те стѫрни отъ Балкан-отъ, особено во Тракія; 4) о — одъ Сереско, доходвеещемъ до Кукушко, по дѫлжина-та од Родипи до Самоковско, (Софійско) и сѣ извѫртвитъ до северни-те стѫрни отъ Македонія; 5) отъ — на ’си-те други западни стѫрни, како Охридско, Прилепско, Битолско. Множ. число одъ мѫшки-отъ и женски-отъ родъ те (во ’си-те западни стѫрни), а тѣ (тіе) или ти (во восточни-те)."

  https://www.youtube.com/watch?v=0QantBeDe9Q
 74. 74 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Статията е 1:1 към това, което се пише и в Скопие. Ето няколко отличителни белега:

  1. Условията на България умишлено не се споменават. Създава се внушение за тях, че са архаични и т.н., но те случайно (?!) не са изброени никъде в текста.
  2. В синхрон с позицията на Скопие, се внушава, че позоцията на България от ранния 20-ти век до днес не е претърпяла никаква промяна.
  3. Дългият списък провокации на Скопие от 2017 досега и системното избягване на диалог и спазване на договора не са споменати.
  4. Внушава се, че позицията на България е нецивилизационна и неевропейка. Пропуска се, че България мина през своя национален катарзис през 90-те - осъди Възродителния процес например, отмени териториалните си претенции. Скопие дори не е започнало този разговор.
  5. Внушава се, че България създава потенциален проблем на ЕС, когато в действителност България предпазва ЕС от една бомба със закъснител, чийто ментори в ЕС са стожерите на анти-ЕС движението Унгария и Словения. България също, както и през 90-те, разбира вътрешно-югославските настроения и планове по-добре от съюзниците ни и както и преди, сигнализира за нередносите в Скопие.

 75. 75 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  До коментар [#51] от "tsvetko_51":

  "Не каквото беше, такова си остана, само че наляхме ( все ми се струва не случайно) вода в мелницата на тяхното ВМРО. В случая, сме свидетели, как благодарение на желанието на баце да си доизкара мандата, игра по свирката на шкембе войвода и с това се наля водица в скачените съдове, каквито са нашето и тяхното ВМРО-та и те разбира се използват ситуацията. "

  Казусът със Скопие няма партиен отенък у нас, ако изключим неясната позиция на ДБ, която вероятно е резултат от различните позиции на ДСБ (чухме Костов) и Да България (либерален подход). ДПС също имат мек подход. Всички останали са единодушни.

  Нашето и тяхното ВМРО не са никакви скачени съдове. Анти-българизмът в РСМ е основна тема изобщо. Тяхното ВМРО е водеща партия с много силни структури (подобно на ГЕРБ). Нашето имаше по-висока подкрепа преди целият този случай, днес вече дори не влиза в парламента. А тази тема за Скопие не фигурираше в дебатите по изборите.

  Между българското и северно-македонското общество има огромна разлика в еволюцията. България отдавана е надживяла ниските страсти на Груевски, Заев и сие и няма по-красноречив пример от изпадането на ВМРО от парламента и то след твърдо вето. Българите си коментираме по фейсбук и ничие знаме не сме горили.

  Спрете с този Каракачанов, че то е смешно. Поне да беше минал 4%...
  Защо Ви е страх да погледнете казуса в дълбочина - да проследите документите и поведението на всяка страна, условията на България. И тогава ще видите, че няма нищо нелогично и че в Скопие няма никаква политическа воля за промяна.

 76. 76 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Доколкото "македонският въпрос" е създаден от политици, то и решението му може да е само политическо, но не и "историческо" т.е. от историци. Създаването на т.нар. историческа комисия е поредното голямо "подхлъзване" на българската дипломация от страна на сърбомакедонизма.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK