В Библиотеката на Борхес след резултатите от матурата по литература

Време е да помислим какво точно предлагаме на учениците чрез Държавния зрелостен изпит.

© Юлия Лазарова

Време е да помислим какво точно предлагаме на учениците чрез Държавния зрелостен изпит.Законът и инерцията


На сайта на Сдружение "Образование България 2030" има статистика, която показва, че тенденцията в постиженията на зрелостниците през последните 10 години остава една и съща. Средният успех на 12-окласниците на матурата по български език и литература (БЕЛ) за 2020 г. от 4,20 е почти колкото и средния успех на завършващите от 2010 г. насам - 4,24. Въпреки че през 2020 г. се наблюдават както по-добри, така и по-лоши резултати, тенденцията зрелостниците да постигат среден резултат около добър 4 остава непроменена.


Предполагах, че резултатите и за 2021 г. ще са в тази скала, според излязлата вече информация - става дума за добър 4, 14 на матурата по БЕЛ. От МОН обобщават, че дванадесетокласниците все още трудно извличат информация от непознат текст, т.е. им липсва добра функционална грамотност. Всеки пети не се е справил с тази задача. Слабите оценки по български език и литература са по-малко отколкото през предходните две години, но броят им продължава да бъде твърде висок - 3331. По-малко в сравнение с предходната година обаче са и отличниците по този предмет - 5732, което е спад спрямо 2020 г. (6283).
Знам, че анализът тази година, ще е като предходходните десет: лека самокритика, пожелания и благодарности за усилията, предписания за най-слабите места, обещание за помощ... Дългият йерархичен списък с най-добрите училища е изключително несправедливо нещо (казвам, че работя в такова), той изключва средата и възможностите на учениците, изключва, че матурата е непосилна за някои професионални училища или уязвими групи от гимназисти.


Според мен е сериозен проблем, че матурата по литература може да бъде взета дори с отличен (поне до този момент), без да бъдат прочетени произведенията, или поне откъси. Ако ученикът реши около 10-15 матури от сайта на МОН, му е достатъчно да се ориентира в тестовите въпроси, които започват да се повтарят. Ако случайно има добра грамотност и усвои малко клишета за величината и "важността" на авторите - де факто е "подготвен" на определено ниво.


В тази инерция отличниците успяват, защото принципно се трудят, по-неграмотните достигат от първи-втори път тройките, добрите също са доволни. До миналата година ученици с 2, 67 си вземаха изпита със среден. Не знам кой точно е измислил тази формула на "успеха", но освен, че е йезуитска, тя не е и коректна спрямо никого в системата на образованието. Просто защото не ни позволява да формулираме ясно и прецизно проблемите, които с времето се трупат.


С влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно образование през 2016 г. беше поставено началото на реформата към компетентностния подход на обучението в училище. Това наложи разработването на нови учебни програми. Те би трябвало да поставят по-силен фокус върху развитието на компетентности (знания, умения и отношения), а не само на предметно знание. Доколко това се случва е отделен въпрос, казвам го като човек, който премина като учител през целия гимназиален етап по новата програма, остана само 12. клас. Почти никога от МОН и РУО не са искали да знаят друго, освен това, което ги интересува пряко - статистиката.


Понеже видях и проверка от Националния инспекторат на образованието, съм изненадана от това как толкова много институции не успяват да измислят регулатор и механизъм, за да подобрят качеството на образованието, свързано с общата грамотност на всички нива. От друга стана, някои от учителите, виждайки средата, в която работят - успяха да саботират новите модули в профилирана подготовка. За отбелязване е, че тазгодишната матура е последната по старата програма. Какво точно означава това, ни предстои да видим догодина. Добре замислиха тази първа и втора гимназиална степен, но не успяха да намерят "пропорциите", механизмите, които не подвеждат, а водят към знанието.


Без конспект ли?


Проведох редица неформални разговори с единадесетокласници, на които им предстои да държат матура по литература през 2022 г. Понеже, така както се изисква, съм работила и с непознати текстове (за интерпретация и извличане на информация), ги попитах кое предпочитат, конспект със зададени произведения или непознати, или и двете.


Един от отговорите беше интересен: "Всичко е толкова много разказано нацяло, че не можем да кажем нищо от себе си, г-жо". Това показва нещо важно: все по-голяма е нуждата от идентификация и себеизразяване у децата ни. Разбирах, че вечните училищни класики не ги затрудняват, но те знаят, че за тези светове са изписани хиляди страници, съдят и по учебниците си.


Всички млади хора искат да започнат своята страница и да напишат първо собственото си име. Не можем да им се сърдим за тази красива наивност! Школското познание, с което сме свикнали, им се вижда удачно, ако е с мярка. Така както "натрупаха" всичко в 9. и 10. клас, мярката отсъства напълно. С ръка на сърцето казвам, че колкото повече преподавам Българското възраждане, толкова повече у учениците се задвижва рефлекс, на който съм измислила име: "бяло поле". Не можем да измерваме образователните пътища само количествено, защото важни неща губят смисъл.


Непознатият текст принципно е провокация. Ако учениците бъдат обучени да извеждат модели, които да прилагат после и в други (познати или непознати) произведения, училището ще е постигнало целта си. Явно се обмисля вариант за изпита догодина да се даде един познат и един непознат литературен текст, по който те трябва да напишат есе, откривайки на принципа прилики-разлики идеите, мотивите, езика себе си.


Според мен трябва да ги оставим да опитат, без да се притесняваме толкова много, че ще "провалят бъдещето си" с несправяне на матурата. Искам да кажа, че колкото повече се водят пунически войни за "бройката" в конспекта, за произведенията и какво ли още не, се отдалечаваме от модерното и приемливо звучене, което може да носи литературата в днешния свят. Очевидно успяваме да "нагласим" статистиката, но не и да стигнем до реални изводи как да направим така че да се доближаваме до по-качественото образование чрез диференциран подход.


Матурите до този момент са индикатор, но не отчитат категориите училища, сякаш изключват все по-ясно разграничаващите се прослойки у нас: бедни, неграмотни, малцинствени групи, крайни квартали В България не е като във Финландия: всяко училище, квартално или не, е еднакво като качество, стандарт и изисквания. Матурата у нас за всички е една и съща, и трябва да е така, но в развито, стройно и функциониращо на ясни и устойчиви принципи общество, в което училището е един от многото работещи механизми.


Благодарение на сравнително консервативния си модел и възрожденски традиции, дори, българското училището е стриктна система, остана да бъде и по-функционираща и напредничава.


Модулите


Доколкото разбирам модулите по природо-математическите дисциплини, които се изучват в 11. и 12. клас са буквално преписани от разни конспекти на студенти; световната история е наблъскана в този модул, учениците не издържат. Добри думи обаче за колегите по литература: най-сетне свобода. Имаме поставени цели така, както е в модерното образование, дадени са конкретни теми, предложени са на места по цели три варианта, а учителят може да си избере също свой. Родният език и литература си звучат човешки на фона на цяла плеяда теоретични и претенциозни модулни предмети, по които учениците трябва да си изберат втора матура, съставителите на програмите не бива да забравят това.


Има един основен проблем: модулите не могат да се приложат във всички средни училища и затова се саботират, колегите няма на кого да ги представят, дори и да искат. Отделно програмите се правят от университетски преподаватели (понеже е добре платено), които не са стъпвали в училище и дори не се интересуват до кого, защо и как въпросният модул ще достигне, или не. Една скоба: много харесвам Мирча Елиаде в романа "Майтреи", виждам как един изключително голям учен трансформира своя интелект и дълбоко познание в книга за любовта и предразсъдъците, без да се изкушава да демонстрира факти или безразличие към читателя.


Тетрадки за аржентинска литература: Хорхе Луис Борхес
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Да заповяда Борхес, моля


Когато реших да направя модулно упражнение по "Вавилонската библиотека", не знаех какво ще се случи. Никой от тези близо 60 ученици не беше чувал за аржентинския писател. Толкова, между другото, са чували за Георги Господинов, Константин Павлов, Борис Христов, Екатерина Йосифова, Александър Геров и кой ли още не. Не отстъпих от Георги Марков и Петя Дубарова, за тях всички разбраха.


Избрах откъси от Библиотеката на Борхес и ги раздадох, заедно с въпроси и пет изречения за автора. Видях с очите си какво въздействие може да има върху съвсем неукрепнали хора големият писател. Не рекламата за книгата, не кой точно е Борхес дори, не разказът нацяло за самото произведение, а просто абзаци от текста. Децата ни станаха самотни, защото ги отделихме от книгите, училището има най-голяма вина затова, дадохме им "преразказите"-си, механизирахме ги с тестовете, които са полезни, но в мярка, напълнихме им главите с мисли на разни критици, които те изобщо не искат да знаят.


Писма за оригами
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Питах как си представят Библиотеката, да я нарисуват, ако искат; какво пътешествие ни предлага разказвачът; подчертаваха думи, от които са впечатлени; какво означава една книга да се превърне в друга; защо библиотеката ще продължи да съществува; има ли връзка между порядъка и безпорядъка; как е представено усещането за безсмислие и могат ли книгите да го носят; какво означава да унищожиш безполезните книги; питах - как си представят онези с "аскетичния бяс", на които се дължи безсмислената загуба на милиони книги; как си обясняват "въздържания" стил на Борхес; на какво се надяват хората, какво искат да открият в Библиотеката


Време е да помислим и ние: какво точно предлагаме на учениците чрез Държавния зрелостен изпит, за да стане така, че да не поддържаме умишлено една и съща статистика десет и повече години поред.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  “ Благодарение на сравнително консервативния си модел и възрожденски традиции, дори, българското училището е стриктна система, остана да бъде и по-функционираща и напредничава”
  ——
  Не знам колко реда липсват тука, но това дето е останало е безсмислица.

  А иначе, така е с “дясната” демокрация — простотията на бедните се зациментира още в училище. А това за компетенциите, вярно е на мода от доста време, ама не съм убедена, че решава каквото и да било

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4201 Весело

  "Според мен е сериозен проблем, че матурата по литература може да бъде взета дори с отличен (поне до този момент), без да бъдат прочетени произведенията, или поне откъси. Ако ученикът реши около 10-15 матури от сайта на МОН, му е достатъчно да се ориентира в тестовите въпроси, които започват да се повтарят."
  Абсолютно! И без това нямат излишно време за губене...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на Аллен Даллес
  Аллен Даллес
  Рейтинг: 368 Неутрално

  “ така е с “дясната” демокрация
  —цитат от коментар 1 на Gretel


  Съвършено вярно. А „дясна“ демокрация имаме кога? Когато я изграждат нискочели леви чукундури.
  Както всички знаем, левите чукундури не могат да предложат друго, освен нацизъм или тоталитаризъм.
  Та така за българската „дясна“ демокрация.

  Антиквар - човек, който се бори против тиквите.
 4. 4 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 732 Любопитно

  Всеки пети дванадесетокласник е функционално неграмотен???

  Бъдещето е много мрачно...

 5. 5 Профил на petrow1973
  petrow1973
  Рейтинг: 608 Разстроено

  анализът..... ще е като предходходните :)))
  Поне в опит за анализ си включете автоматичен коректор. Има го във всяка текстообработваща програма.

  За умрелите - или добро или нищо За живите - само критика или нищо няма да свършат:)
 6. 6 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#1] от "Gretel":

  Така се получава, когато възнаграждението на работещия (учителя) не е обвързано с продукцията му (резултатите на учениците му), т.е. в левия модел на управление на образованието: простотията на всички се циментира още в училище.
  Функциониращите на пазарен принцип училища устойчиво предоставят далеч по-високо ниво на образование от средното в страната. ;)

  До коментар [#4] от "Lilith":

  Така се получава, когато единственият писмен текст, който учениците са чели 12 години, са съобщенията на шльокавица в месинджъра. Вината тук е споделена поравно между родители и учители.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 7. 7 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1478 Любопитно

  До коментар [#5] от "petrow1973":

  "предходходните" и "изучват" ли те възмутиха толкова, че да пратиш автора да ползва спелчека в текстовия редактор? Сериозно?

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 8. 8 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Поради липса на по подходяща статия под която да повдигна този въпрос ще го направя тук. След като вече от 20 години са познати електронните книги, какво прави държавата за създаване на електронна библиотека и бърз, евтин и лесен достъп на всеки българин до книги? Или може би пък в съвременната античовешка консуматорска система образоваността е порок и такава библиотека би била вредна.

 9. 9 Профил на petrow1973
  petrow1973
  Рейтинг: 608 Неутрално

  До коментар [#7] от "Darulio":

  Да, ако е от форумец се понася, но не и от извора.

  За умрелите - или добро или нищо За живите - само критика или нищо няма да свършат:)
 10. 10 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 732 Неутрално

  До коментар [#6] от "Darulio":

  Отлично наблюдение, с което съм съгласна. И най-лошото е, че никой няма нито план, нито дори идея как това да се промени... :(

  До коментар [#8] от "Billy Pilgrim":

  Веднага ще Ви каже държавата, че се е погрижила! Има дигитализирани библиотечни архиви, справка тук (например):
  http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=4119

  Е, вярно, простосмътните нямат достъп до електронните копия, ма важното е, че има "Работа, работа, работа", както и "Видими резултати"! А той, народът, и без т'ва не чете...

 11. 11 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2359 Весело

  В момента в който някой ми "цитира" Борхес, Маркес, Лорка и т.н. още в заглавието и веднага игнорирам.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 12. 12 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  До коментар [#10] от "Lilith":

  "Е, вярно, простосмътните нямат достъп до електронните копия, ма важното е, че има "Работа, работа, работа", както и "Видими резултати"! А той, народът, и без т'ва не чете..."

  Е, имат достъп, но достъпът е толкова сложно направен и заринат от куп несъществена информация, че практически е недостъпен. Освен това са дигитализирани предимно стари ръкописни книги, които интересуват само специалистите. Така че за обикновения човек нищо не е направено.

  Разбира се цялата работа по дигитализирането на стари ръкописи е крайно необходима като се има предвид крехкостта на тези книги. Преди изключително тесен кръг хора имаха достъп до тях, сега всеки който поиска може да ги "чете".

  Обаче това далеч не е достатъчно за съжаление... обикновените читатели както обикновено духат супата.

 13. 13 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#1] от "Gretel":Така се получава, когато възнаграждението на работещия (учителя) не е обвързано с продукцията му (резултатите на учениците му), т.е. в левия модел на управление на образованието: простотията на всички се циментира още в училище. Функциониращите на пазарен принцип училища устойчиво предоставят далеч по-високо ниво на образование от средното в страната. ;) До коментар [#4] от "Lilith":Така се получава, когато единственият писмен текст, който учениците са чели 12 години, са съобщенията на шльокавица в месинджъра. Вината тук е споделена поравно между родители и учители.
  —цитат от коментар 6 на Darulio


  Голяма част от успеха зависи с какви деца работят.С циганите и професор от Оксфорд ще се провали.С умните и ученолюбиви деца лесно могат да се постигнат високи резултати.

 14. 14 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Всеки пети дванадесетокласник е функционално неграмотен??? Бъдещето е много мрачно...
  —цитат от коментар 4 на Lilith


  Буквално е мрачно. Щото гия лоши резултати се дължат на учениците с тъмен цвят на кожата.

 15. 15 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
  Плутарх

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 16. 16 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#6] от "Darulio":

  “ Функциониращите на пазарен принцип училища”
  ——
  Кои са тия? Или ша си приказваме за книги, фентъзи жанра

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 17. 17 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Любопитно

  В Библиотеката на Борхес след резултатите от матурата по литература

  **********************************************

  Някой може ли да му обясни защо една учителка нарича ДЗИ по български език и литература "матура по литература"?

  Мараба, С-ДС доносници!
 18. 18 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Весело

  Функциониращите на пазарен принцип училища устойчиво предоставят далеч по-високо ниво на образование от средното в страната. ;)
  —цитат от коментар 6 на Darulio


  Я се пробвай да докажеш тезата си с помощта на ей-тази статистика:

  http://www.danybon.com/obrazovanie/top-1000-gimnazii-bg-dzi-12-class-2020/

  Успех, Марулчо ;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 19. 19 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 1081 Весело

  До коментар [#10] от "Lilith":

  Първото изречение в отворения линк:
  "ПРОЕКТ BG0046 „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАПАЗВАНЕ НА ПИСМЕНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ - С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия"

 20. 20 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Весело

  "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."Плутарх
  —цитат от коментар 15 на Darkman


  Да напомня на несъзнаващия, че Плутарх е казал това във време, в което образованието е било привилегия за единици и то от висшите класи.
  Живеем в малко по-различни времена, поради което и подобни високопарности звучат кухо. Който не вярва - да върви да пали факли из ромските училища, неизгоряло училище няма да остане ;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 21. 21 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3451 Неутрално

  Интересно, според мене, е упражнението по "Вавилонската библиотека". Всеки абзац, всяко изречение от великолепното есе предизвикват размисли у четящия. Завладяваща е идеята за Човека на Книгата, който е намерил в Библиотеката онази тайнствена книга, която е събрала в себе си мъдростта на всички останали, и би направила този, който я е прочел, богоравен... Само че, за да се открие тази книга, трябва да се чете много, с надеждата, че всяка следваща би могла да е тя. За търсачите на магичната книга остава удоволствието от четенето и мъдростта от натрупаните знания...

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 22. 22 Профил на Аллен Даллес
  Аллен Даллес
  Рейтинг: 368 Неутрално

  В Библиотеката на Борхес след резултатите от матурата по литература**********************************************Някой може ли да му обясни защо една учителка нарича ДЗИ по български език и литература "матура по литература"?
  —цитат от коментар 17 на Манчо


  Защото „матуритет“ и „зрелост“ са синоними.

  Антиквар - човек, който се бори против тиквите.
 23. 23 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Весело

  Защото „матуритет“ и „зрелост“ са синоними.
  —цитат от коментар 22 на aez211010399


  Човече, къртиш:
  1. "Матуритет" в българския език означава "остатъчен срок по погасяване на кредит", така че няма как да е синоним на "зрелост". Вероятно си се опитал да кажеш латинското "maturitas", което на български е точно "зрелост", но кретените обичайно се затрудняват с подобни пируети...
  2. Иронизирал съм не думата "матура", а убедеността на авторката, че матурата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и литература е "матура по литература". Нямаше да е проблем, но това досадно дрънкало е даскалица точно по български език и литература...
  И те така - очевидно имаш проблеми с четенето, разбирането и изразяването ;)
  Кеф!

  Мараба, С-ДС доносници!
 24. 24 Профил на Аллен Даллес
  Аллен Даллес
  Рейтинг: 368 Разстроено

  До коментар [#23] от "Манчо":

  Разбира се, че е така! Аз имам проблеми с четене, разбиране, изразяване, че и други, които си благоволил да не споменеш. Искрено ти благодаря, че ми отвори очите що за личност съм.
  Какво щяхме да правим без учени люде като теб.... (въздишка)

  Антиквар - човек, който се бори против тиквите.
 25. 25 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#8] от "Billy Pilgrim":какво прави държавата за създаване на електронна библиотека и бърз, евтин и лесен достъп на всеки българин до книги?"

  държавата та държавата
  тоа соцялизьм ве скопи!
  чека се некой възрожденец дарител
  да го направи....
  или НПО което не съществува само за себе си....м?


 26. 26 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Весело

  До коментар [#23] от "Манчо":Разбира се, че е така! Аз имам проблеми с четене, разбиране, изразяване, че и други, които си благоволил да не споменеш. Искрено ти благодаря, че ми отвори очите що за личност съм.Какво щяхме да правим без учени люде като теб.... (въздишка)
  —цитат от коментар 24 на aez211010399


  Добре си отговорил. И е още по-хубаво това, че поне двама души са подкрепили еднозначно мнението ти, че "матуритет е синоним на зрелост". Това е поредната разсмиваща демонстрация на нивото в този форум.
  Лееееко е обезпокояващо, че така и не си успял да кажеш нещо за интересния факт - даскалица по предмета "български език и литература" нарича изпита по собствения си предмет "матура по литература". За хора, като теб, такива факти на пораждат никакъв интерес. Камо ли безпокойство, все пак си саркастично убеден, че "матуритет" и "зрелост" са синоними ;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 27. 27 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 502 Неутрално

  Ако има някакъв проблем, то той със сигурност е в разминаването между литературните текстове и реалността. Училището упорито се втренчва в неща от 19 и 20 век. Една отдавна отминала реалност - възрожденци, пролетарии, тютюнопроизводители, орачи, и още подобни. Как да проумееш за какво става дума, ако езикът е архаичен, пълен с неясни думи, действието е в неясни ситуации, а си на 18 години?
  Възрожденското училище дава резултат "Добър" 4,14, а не самите ученици. Учителите преподават неща, които са им преподавали техните учители. А в това време светът се е променил!

  master
 28. 28 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2673 Весело

  Възрожденското училище дава резултат "Добър" 4,14, а не самите ученици. Учителите преподават неща, които са им преподавали техните учители. А в това време светът се е променил!
  —цитат от коментар 27 на gigabyte


  Само една бележка по "4.14". Това, всъщност, е статистически много добър резултат!
  При един значителен % деца от ромски семейства / точните данни се крият, но твърденията са за някъде между 15 и 30% от зрелостниците/ - а те плуват уверено в зоната между 2 и 3, при задължителните 5 % тотални кретени сред белите хора.....
  4.14 си е просто един нечуван успех! Не мога да разбера воплите по този повод. Но знам защо резултатът е толкова висок! Тройка получаваш при 23% на теста.
  Реално би било / при това качество на материала и коректен формат на теста/ средният успех да се колебае някъде около 3.14.
  Ама нали не трябва да пречим на изпита по математика....;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 29. 29 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  До коментар [#25] от "bruno__dante":

  Напротив, неолиберализма ви скопи вас кръглите идиоти, като бързо бързо ви дресираха само да давате данъци а в замяна нищо да не получавате, само пречки от държавата и за всяко нещо да си плащате допълнително. Функцията и смисъла от държавата е точно това, да предоставя на гражданите още и още блага от които да се ползват. Ако не го правеше, няма никакъв смисъл от държава, защо да и спазваме правилата, защо да и плащаме данъците, защо да уважаваме частната собственост и защо да и даваме да се разпорежда с природните ресурси?

 30. 30 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#17] от "Манчо":

  Ти си я доказал, Санчо.
  Частните училища са сред водещите в тази класация и се конкурират с т.нар. елитни гимназии, в които по правило влизат само и единствено най-добре представилите се на гимназиалните изпити ученици от цялата страна. В частните гимназии ситото не е толкова ситно и затова резултатите на възпитаниците им са още по-впечатляващи.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 31. 31 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 821 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK