България не вярва на ваксини

в България е най-нисък процентът на медиците, които са склонни да препоръчат ваксиниране на пациентите си – едва една трета от личните лекари и 17% от здравните работници като цяло.

© Юлия Лазарова

в България е най-нисък процентът на медиците, които са склонни да препоръчат ваксиниране на пациентите си – едва една трета от личните лекари и 17% от здравните работници като цяло.



Анализът е препубликуван от "Тоест".


"Здравната култура на българите е изключително ниска и това влече след себе си редица парадокси." Това казва през 2018 г. д-р Валери Велев, главeн асистент в Катедрата по инфекциозни болести и паразитология на МУ - София, в интервю за LexMedica News.


С д-р Велев разговарях година по-късно по повод епидемията от морбили. Тогава той заяви, че държавата не разполага с адекватни механизми за борба с епидемични кризи и че на множество места в страната инфекциозните отделения са в тежко състояние, с хронична липса на база за лечение и изолация. В хода на интервюто ни медикът също така сподели, че причината за епидемията от морбили не са антиваксърите, които определи като кресливо малцинство. Като основен проблем той посочи дългогодишни проблеми в здравната система, липсата на институционални механизми за ефективна ваксинация на населението, както и недостатъчното здравно образование.




Всички тези количествени натрупвания се проявиха през изминалата година, а последствията от кризата в здравеопазването ще жънем години напред, в случай че ниската ваксинация и скоростта на разпространението на коронавируса останат същите.


Болна държава


На 24 май 2021 г. "Капитал" написа "слаб две" по всички показатели на ваксинационната кампания срещу коронавируса в България. От данните става ясно, че страната ни е последна в Европейския съюз по дял на имунизираното население и върви назад дори в сравнение с другите страни от Балканите. Уязвимите групи са напълно пренебрегнати от държавната ваксинационна политика, както и хронично болните. Безспорно българският модел за управление на здравната криза - доколкото той съществува изобщо - търпи пълен провал.


До момента около 830 000 българи, или под 12% от населението, са с поставена поне една доза ваксина срещу COVID-19, от тях към 600 000 са със завършен имунизационен цикъл. Едва една пета от възрастните хора над 65 години в България присъстват в тази статистика. Положението сред медиците също не е розово - според данните към 30 май на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията едва 21% от здравните ни работници са ваксинирани с минимум една доза. Под 30% от българите изобщо смятат да се ваксинират и сме първи във вярата си, че чужди сили умишлено разпространяват коронавируса у нас.


Въпреки често споменаваните аргументи за състоянието на здравната система и нейното значение в настоящата криза, според оценка в проекта за Национална здравна стратегия за 2021-2030 г. ролята на здравната система за общественото здраве е минимална. Много по-голямо значение имат фактори като личното поведение, околната среда и социално-икономическите условия. В същия документ се посочва, че страната ни е на дъното в световните класации за възприятие на гражданите за собственото им здраве и благополучие.


Преждевременната смъртност в България е много над средната за ЕС и двойно по-висока при мъжете. Болестите на органите на кръвообращението са основна причина за смъртността в страната, а на второ място са новообразуванията, тоест тумори и ракови заболявания. Равнището на детска смъртност също остава по-високо от средното за ЕС, както и процентът на мъртвородените деца. Същото важи и за средната продължителност на живота. Безработицата, рискът от бедност и социално изключване, лошото качество на въздуха и питейната вода, шумовото натоварване и лошите условия на труд са основни фактори, които влияят негативно на здравето.


И все пак - здравната система


От Министерството на здравеопазването отчитат, че здравната ни система разполага с добра управленска структура на централно ниво. Проблемът е, че въпреки нарастващите разходи за здравеопазване, директните плащания са три пъти по-високи от средните за ЕС - тоест българският пациент плаща тройно повече от европейския извън осигуровките, без да получи желаните медицински резултати и удовлетвореност от лечението. Преките плащания на пациенти са най-високите в ЕС. Нерегламентираните плащания също са проблем. Да не споменаваме за неравенството в достъпа до медицинска помощ и т.н.


Можем ли да кажем, че здравната система се е справила добре, ако по време на кризата дарители купуват кислородни концентратори или се оказва, че в страната има 400 болници с огромен капацитет от легла, в които обаче няма достатъчно медицински персонал - отговора на този въпрос оставям на читателя.


В анализа на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, публикуван преди почти десет години, се отчитат същите и много други проблеми. Недостигът на лекари - противно на всеобщото вярване - не е сред тях. Относителният дял на лекари и зъболекари е висок в сравнение с други държави, но пък липсват медицински сестри. Това сочат не само поостарели анализи, но и сравнително пресни данни: персонал има, но как и най-вече къде е разпределен и в кои конкретни специалности има недостиг - това е важният разговор. Застаряващият медицински персонал, както и други проблеми, като липсата на линейки, ниските заплати, недостатъчната материална база и слабият контрол върху закупуването на определени медикаменти са само част от хроничните проблеми, които коронакризата постави на дневен ред.


Същият анализ за 2018 г. не показва особен напредък - напротив. Констатират се "съществени слабости, които допринасят за неудовлетворителното здравно състояние на населението". Растат и неравенствата в достъпа до здравни услуги. Когато има подобрение, то е незадоволително, а в други области ситуацията се влошава.


Здравна култура - що е то?


Към системните фактори прибавяме и индивидуалните. Почти във всеки документ се констатират сериозни пропуски в осведомеността и мотивацията на хората във връзка с превенцията и контрола на предотвратими заболявания, свързани с начина на живот. Българите са най-големите пушачи в ЕС, с голям дял на възрастни с наднормено тегло, като едва 7% от населението спортува редовно. Заглавия от 2012 г. припомнят, че ниската здравна грамотност не е нов феномен и тя се отнася за над 60% от българите.


И в изследване на Медицинския университет - София се казва, че сме с изключително ниска здравна култура, последица от което е не само недостатъчната профилактика, но и неспособността от страна на пациента да следва назначения режим на лечение дори когато има такъв.


нашата страна е сред първите в Европа по неграмотност, бедност и дългосрочна безработица. За 2012 г. по грамотност сме на 53-то място в света, далеч пред нас по грамотност са Киргизстан, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Тонга и др. Процентът на хората с трудности при четене и смятане у нас е най-високият в ЕС.


Това са много тревожни данни, тъй като равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна страна и има важна икономическа и социална роля за нейното развитие. Ниската грамотност води до влошено здравно състояние на населението, до увеличаване на риска от пациентски и лекарски грешки, до увеличаване на хоспитализациите и до нарастване на публичните и личните разходи за здравеопазване.


Това е записано в доклада от 2012 г. за състоянието на здравната ни система. Над половината от българите не посещават личния си лекар в рамките на годината, а 80% не са ходили на зъболекар. България напълно пренебрегва и ромската си общност, където мизерните условия на живот и липсата на образование водят до пагубни последици от здравна гледна точка.


Но здравната култура е проблем не само сред пациентите. Макар доверието на обществото към ваксините да е нараснало между 2018 и 2020 г., данни на Европейската комисия сочат, че вярата в превенцията чрез ваксиниране не успява да надскочи 50%. Все пак по-голямата част от запитаните са съгласни с твърдението, че имунизациите са важни за децата, макар доверието в безопасността на ваксините да е по-ниска. Българите продължават да смятат противогрипната ваксина за по-маловажна, но подобна тенденция се наблюдава в множество страни от Европа.


Според европейското изследване в България е най-нисък процентът на медиците, които са склонни да препоръчат ваксиниране на пациентите си - едва една трета от личните лекари и 17% от здравните работници като цяло. Парадоксът е, че същата група лекари, интервюирани за изследването на Европейската комисия, са заявили, че вярват във важността, ефикасността и безопасността на ваксините. През декември миналата година едва 11% от медиците, получили възможност да се ваксинират срещу коронавирус, са заявили желание.


От всичко по много


Разбира се, не само България има проблеми с ваксинирането. Нидерландия бе на едно от последните места, редом с България, по скорост на имунизации срещу коронавируса, както и сред първенците, отново заедно с България, по брой заразени. Не е ясно и какъв е бил ефектът от информационната кампания на стойност 6 млн. евро, тъй като един на всеки десет нидерландци не смята, че ваксината ще помогне за привеждане на пандемията под контрол. И все пак близо две трети от нидерландците възнамеряват да се имунизират - светлинни години от нагласите в България. А починалите от COVID-19 в България са много повече на глава от населението, отколкото в Нидерландия.


България не е уникален случай и що се отнася до вярата в конспиративни теории и алтернативна медицина. Голяма част от французите (69%) се доверяват на алтернативни лекове, а проблемът с подобен вид лечение е толкова сериозен, че се полагат системни усилия за неговата регулация, тъй като води до опасни ситуации както за пациентите, така и за медиците. Много французи също са скептични към ваксините. Системната поява на огнища на морбили провокира въвеждане на задължителни имунизации за определени заболявания през 2018 г. Към 3 юни 2021 г. обаче близо 40% от французите са получили поне първа доза срещу COVID-19, а 18,6% са ваксинирани напълно.


В САЩ - люлката на антиваксърското движение - напълно имунизираните към същата дата са 41%, а малко над половината от населението е с поне една доза. България изпреварва както САЩ, така и Франция по потвърдени смъртни случаи на глава от населението.


Ковид-19 новата криза на XXI в.
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Очаквано, повечето конспирации за коронавируса се оказаха неверни. Но много от тях, като например "надписването" на пациенти, защото пътеката е по-скъпа (нищо че всъщност болниците често губят пари от лечението на COVID-19), разкриват недоверието на пациентите към родното здравеопазване изобщо. И недоверието е основателно: средства се източват чрез здравните пътеки, а корупцията в системата е добре познат феномен. Като добавим към това и влошената информационна среда, в която проводници на всякакъв вид дезинформация се легитимират от властта, както и липсващите институционални структури, които да планират и осъществят стратегически процеси като масова ваксинация - нищо ново на източния фронт. И ако България не е уникална по нито един параграф по отношение на гореописаните проблеми, то коктейлът от всички тези фактори заедно е съвсем друга тема.


Затова и не е изненада, че България не вярва на ваксини. А за да се реши този проблем, трябват системни и концентрирани усилия във всички сектори - от образованието до здравеопазването, и обратно. А алтернативата? Епидемиологът д-р Петър Марков отговаря:


Нещата вече са много прости. Която страна успее да организира високо ваксинационно покритие сред гражданите си, ще се радва на свободен живот, работеща икономика и просперитет. Тези, които са се омотали във фалшиви новини, конспиративни теории, невежество и обикновена глупост, ще боледуват, ще умират, ще продължават да търпят ограничения, ще губят парите си, бизнеса си и работата си.


Все още има шанс до есента България да се приближи до първата категория страни, но няма да ни падне от небето - трябва здраво да стъпим на педала.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (248)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно


  България не вярва на ваксини.
  -------------
  Поредната пропаганда !?

  [email protected]
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно

  На очите си ли да вярвам, или на написаното от някоя си Йоанна, отнякъде си ...???
  Видях, че силен интерес има към мобилния кабинет за имунизация срещу Covid-19, разположен на входа на Морската градина във Варна

  [email protected]
 3. 3
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 4. 4 Профил на bosev.asen
  bosev.asen
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Страхотен анализ! Поздравления!

 5. 5 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  Айде и филолозите се изказват по медицински теми. Хубавата Йоанна поне да беше психолог за да има възможност да оцени от професионална гледна точка нагласата на българите към имунизациите. Ние вече достигнахме колективния имунитет защото по-голяма част от населението премина през болестта. Е, и затова доста сухи съчки изгоряха, но това облекчи пенсионната система.
  ----
  Колкото до мен - аз и жената се имунизирахме. Големия син и съпругата му - също. Но не и малкият ми син (IT специалист, ако става дума за образованието). Не и брат ми, чиято професия изисква да е имунизиран поради постоянния контакт с клиенти. И той е с висше образование, но колкото и да му говоря, той ми вика: "ще стане някой ден"

  Сам съм, други няма...
 6. 6 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Весело

  До коментар [#4] от "bosev.asen":

  Страаашен анализ!
  Само дето няма нищо общо с истината, ама карай ...:)

  [email protected]
 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно

  До коментар [#5] от "MilliVanilli":

  Сума ти народ се ваксинира, ама важно е да се критикарства, нали?

  [email protected]
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2560 Неутрално

  Айде и филолозите се изказват по медицински теми.
  —цитат от коментар 5 на MilliVanilli


  У нас всичко е така. Виж ни политическия елит -- пожарникари, милиционери, крупиета, шоумени, свинари. . . Ако се намери някой свестен, мисирките го нападат или най-малкото го пращат в десета глуха.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3868 Неутрално

  До коментар [#5] от "MilliVanilli":Сума ти народ се ваксинира, ама важно е да се критикарства, нали?
  —цитат от коментар 7 на karabastun
  Срещу твоята мерна единица - Сума ти народ има представена статистика-До момента около 830 000 българи, или под 12% от населението, са с поставена поне една доза ваксина срещу COVID-19, от тях към 600 000 са със завършен имунизационен цикъл. Едва една пета от възрастните хора над 65 години в България присъстват в тази статистика./

 11. 11 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#4] от "bosev.asen":Страаашен анализ!Само дето няма нищо общо с истината, ама карай ...:)
  —цитат от коментар 6 на karabastun


  Странно умозаключение !? Вероятно не си влизал в болница? Там на втория ден всеки разбира защо бият докторите.

 12. 12 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно

  Гледам много антиваксър се е събудил в неделя сабахлям и пуска минуси по ваксиниран старец :)
  Факт е, че се ваксинираме добре !

  [email protected]
 13. 13 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  "Недостигът на лекари - противно на всеобщото вярване - не е сред тях. Относителният дял на лекари и зъболекари е висок в сравнение с други държави, но пък липсват медицински сестри...."

  Да, а до вчера ни убеждаваха, че докторите бягали на Запад, при високите заплати. Ама оказа се, че онеправданите са медицинските сестри. Защото директорите на болници, и шефовете на отделения са с 20-30 пъти по-високи заплати от сестрите.

 14. 14 Профил на dlh48570945
  dlh48570945
  Рейтинг: 367 Весело

  По принцип за всяко нещо гледам да търся мнение на специалисти, в случая вирусолози и от тях почти никой не препоръчва продуктите рекламирани в статията, става дума за световно известни личности, не за Мангъров.
  Та дилемата ми е следната - на кого да вярвам - на професор Люк Монтание, вирусолог и носител на нобелова награда, който твърди че тия продукти са опасни за здравето или на младата кандидат мисирка Йоана дето е завършила английска филология и обявява същия за теоретик на конспирацията?
  Тежка дилема, я помогнете, който е за професора +, който е за Йоана -

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3070 Весело

  Не му требе на Българан здравна с-ма и чичо доктор след като има Доктор Гугъл !

  Българан вече може да се самодиагностицира и успешно да се самоизлекува !!!

 17. 17 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Неутрално

  До коментар [#15] от "pavur":

  НЕ Е ИНТЕРЕСНО - защо такива текствое ги пишат все ''специалисти по кризисен пиар'' или следващи магистратура по ''политически комуникации'' ,разбирай - ПР и пропаганда?
  ---------
  Защото това е работата им, за която им плащат .

  [email protected]
 18. 18 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  един месец дрънкаха за тромби , агитираха за един от брандовете , още миналата година Ахчиева хвана местни РЗИ-та да надписват пациенти , после българина бил прост и вярвал в конспирации .
  тая даже и с магистратурата по ''политически комуникации'', ще е калпав агитатор

 19. 19 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Любопитно

  До коментар [#15] от "pavur":

  Пита се - кой - КОЙ им ги поръчва и КОЙ им плаща...???

  [email protected]
 20. 20 Профил на dlh48570945
  dlh48570945
  Рейтинг: 367 Любопитно

  Между другото не мога да схвана логиката, че причината за слабия интерес към продуктите рекламирани в сттатията видиш ли била ниската здравна култура. Айде да приемем, че населението е просто, тъпо и неграмотно, ама в статията пише, че и здравните работници масово не харесвали и не искали продукта - и те ли са с ниска здравна култура?

 21. 21 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3783 Разстроено

  До коментар [#18] от "pavur":

  българина бил прост
  ------------
  Е те ТОВА е тезата, която се пропагандира ЯКО !
  Няма значение, дали става въпрос за ваксини, заболеваемост, карантини, или нещо друго................

  [email protected]
 22. 22 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3160 Разстроено

  "на множество места в страната инфекциозните отделения са в тежко състояние, с хронична липса на база за лечение и изолация" - а в същото време на "централно ниво" всичко било различно?! Изпускането на инерцията от соца, когато не само във всяка поликлиника всеки лекар знаеше какво да прави, не само имаше женска, детска, всякаква "консултация", лаборатория, специализирани кабинети - всичко на едно място, не само имунизационните срокове се спазваха по години, не само тези БГ поликлиники бяха за пример, но и здравната култура беше на ниво - къде с ограмотяване, къде с принуда. Не може да се изтърве питомното, да не се отчита какви са били условията, как са се спазвали правила, лечение, здравна политика, а днес да се лутаме по БГ модел с "медиатори" на всяко ниво - от махалата, до ЩАБ-ни прояви. Генотипът на българите е различен, различното е, че само тук вирее една бактерия, чието действие продължава да се пренебрегва, различно е, че неверието е заради реалността, която по света продължава да се развива в полза на хората, а не заради пИчалби от всичко. Объркването сред хората е заради ОПравниците, които така и не останаха верни на традициите, и на народа, и на системата на здравеопазването, а сляпо копират неща, неприложими е неприемани заради едно просто нещо - оГРЪМотяване чрез образование. Компромисите с това водят до днешните проблеми.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 23. 23 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  До коментар [#19] от "karabastun":

  ми тоя , дето е платил оная калпава агитация по БНТ- ''информирай се . ваксинирай се, прегърни живота'' .
  и ония другите , дето дуднаха за тромбите от Астра Зенека и шашнаха една камара ваксинирани , а други не - ваксинирани се отказаха .
  най-вече баби и дядовци .

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  До коментар [#21] от "karabastun":

  и ти си прав .
  тва май е поантата .

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  До коментар [#24] от "Име Фамилия":

  ...и замириса на магистратура по ''политически комуникации''.
  бе то говорителката на Пирогов е завършила ВИТИЗ .
  всичките й познания по медицина вероятно са от курсовете за първа помощ за шофьорска книжка .

 29. 29 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  До коментар [#5] от "MilliVanilli Статията се опитва да обобщава истини и да прави изводи ,но негативното представяне на здравната система е в основата и ,а изводите в голямата си част показват пълно непознаване на системата и въпиюща неграмотност по въпроса .Как може да се правят изводи като например ,че едва 17 % от джипитата били за ваксините ,видиш ли останалите са против ,простотия ,която няма равна на себе си , в обобщенията от семинари и информация на РЗИ напр в нашия окръг от над 130 джипита ,само 2 ма не ваксинират ,като единия е с кабинет в болница и ползва портала на болницата за ваксинации на пациентите му ,а другия е инвалид и е трудно да се справя с тази задача ,за целта съседни практики ще поемат желаещите за ваксини .Другия невярен извод внушаващ ниско качество на здравната система е ,как българите доплащали най много в ЕС , спрямо останалите ,а били осигурени , да ,доплащат ,но защо не се сравнят и осигуровките ,че българите плащат най ниски осигуровки в ЕС , в десетки пъти по ниски от там ,а пенсионерите нямат никакви здравни осигуровки от момента на пенсиониране за разлика от ЕС ,което също е фрапиращо и липсва като извод .Естествено е ,че при няколко евра осигуровка ,спрямо стотици до 1000 евро месечно в ЕС за европееца ,няма как на българина всички лекарства да са му безплатни като в Германия например .Другия удобно пропуснат извод е ,че тези доплащания са предимно за намалени лекарства ,чиито процент е голям и големите доплащания не са за здравни услуги ,които са най евтини в ЕС ,а за лекарства ,което няма нищо общо с извода за ниско качество на здравната система.В статията липсва също извода ,че здравната система и липсват кадри ,поради най ниско заплащане на всички нива достигащо 20 пъти разлика в заплащането с останалия ЕС ,съотношение ,каквото няма в нито една друга професия в държавата ни ,при що годе застигащи цени и стандарт във всички сфери ,няма как да искаш качествена услуга ,при липса на пари за изследвания ,консулти ,натоварване на джипитата с ограничения за брой направления и изследвания на записан ,а това да не се обяснява на пациента ,големия конфликт в системата идва от там ,че пациента не желае да приеме ,че е ограничен и има лимити ,които при ниските му здравни осигуровки той трябва да спазва ,а не да беснее срещу личния си лекар за нещо ,което не може да получи ,защото държавата и касата не му го дават ,той не е платил за много и скъпи здравни услуги .Затова статията е манипулативна и внушава отрицателно отношение към здравната система без да извежда причините за това ,които не са нито в медиците ,нито в системата ,финансирана с десетки пъти по ниски суми от средноевропейските ,също услужливо пропуснато в статията .

 30. 30 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1191 Весело

  и здравната ама и политическата им култура
  е
  много ниска.
  ниска като гном напрао

 31. 31 Профил на Име Фамилия
  Име Фамилия
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#29] от "edin drugii":

  Само дето тия дни разследват Правителствена болница за търговия с органи 😹😹😹

 32. 32 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4068 Неутрално

  Българинът е препатил човек и гледа с подозрение на много неща, поднесени му чрез оптимистична реклама. Има горчив опит. Отделно са разнопосочните сведения идващи от медицинските среди в световен мащаб за ползата и вредата от новите ваксини.

 33. 33 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  До коментар [#20] от "dlh48570945":

  А ти вярваш ли на статията , ако ти напишат ,че всички здравни работници са решили да скочат утре в Дунава и на това ли ще повяраш ,разбира се ,че за ниското ниво на ваксинации е причина единствено простотията и ниската култура на населението ,не може лекарите да се молим като просяци на по 50 пенсионера дневно и те да неглижират и да отказват категорично ,щото било страшно .В САЩ като не се ваксинираш и се разболееш ,започваш да плащащ неистово ,преглед е 500 долара , 20000 долара дневно е ковид лечение в болница ,а реанимацията е до 1 милион ,така ,че там дилемата с отказа не стои пред пенсионера ,защото знае,че после е по добре да се гръмне ,отколкото да влезе където и да е на лечение ,тук е обратното ,пенсионери и тарикати ,неосигурени им е напълно безплатно ,затова не им пука ,държавата ,тоест ние с данъците си плащаме разхода за лечението им ,докторите вземат едни мижави 1000 лв ,за които им взеха душата и на много от тях и живота , затова нещата тук са такива ,а смъртността няма как да не е най висока .

 34. 34 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  До коментар [#16] от "SS":

  ЗАтова и бързо мре ,след самолечение ,сега държавата ще направи опит да спре този процес на самолечение ,в който са включени аптекари и дрогеристи ,продаващи незаконно лекарства без лекарска рецепта и санкция ,нещо което няма никъде по света , въвеждат се електронни рецепти ,дори аулин или аспирин ще трябва да минават само през електронна рецепта от софтуер на лекар специалист , да видим тогава аптекарчетата как ще си позволяват да определят лечението и да продават на кой каквото си поиска прочел не прочел в Гугъла и Фейса .

 35. 35 Профил на Име Фамилия
  Име Фамилия
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#33] от "edin drugii":

  “20000 долара дневно е ковид лечение в болница ,а реанимацията е до 1 милион“

  Демек дай да изнудваме хората за парици 😹 Ами беж към САЩ тогава

 36. 36 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#29] от "edin drugii":

  "....Естествено е ,че при няколко евра осигуровка ,спрямо стотици до 1000 евро месечно в ЕС за европееца ,няма как на българина всички лекарства да са му безплатни като в Германия например..."

  ЗОК в Германия (изобщо в Европа) не покрива разходите за лекарства. Разходите за лекарства са по друга осигурителна сметка, реално лична, поименна.
  Вярно е, че 7% осигурвки по заплатите ни не са много, но на фона на това, което получаваме не са и малко. Всеки, който е постъпвал в болница за оперативно лечение знае за какво става дума.

 37. 37 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2359 Неутрално

  Глупости.....просто българите се проявяват във всичко по един и същи начин- всеки си има собствено мнение, но това не значи, че е по-прост от тези, които му налагат своето мнение.....(напр. маса народ коментира, че би се ваксинирал с руска ваксина......факт.).

 38. 38 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  И ти преброи всички пред пункта във Варна , направи им анализ по възраст пол и риск , отнесе данните към общото население на България и заключи и убеждаваш форума, че няма смисъл да се вярва на човек, който стои с името си зад това което твърди. Статистиката спомената по-горе и цитирана не в една статия и тя ли е пропаганда?
  Не ни се вярва колко сме занемарили здравната си култура че не сме за Европа с тези цифри

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 39. 39 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#13] от "pontius_glarus":
  "Защото директорите на болници, и шефовете на отделения са с 20-30 пъти по-високи заплати от сестрите..."

  Не разбирам защо, след като спомена за космическите заплати на директори и шефове на отделения в държавните болници, тролетариатът озверява, и заваляват минусите. Факт е, че директорите са с РЗ над 25 к, шефовете на отделения с над 15 к, а медсестрите с по 1000 - 1200 лв.

 40. 40 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#14] от "dlh48570945":


  Кеде търсиш мнение и на кого вярваш по въпроса за здравната култура в Бг, детска смъртност, средна продължителност на живот, причини за ранна смъртност и т.н. В кое точно число споменато в материала се съмняваш и кой ще ти даде алтернативи такова?

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 41. 41 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#7] от "karabastun":

  Кое не е вярно? Колко народ няма да се ваксинира.

  Много тъпи парчета има в тази държава.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 43. 43 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 441 Неутрално

  До коментар [#14] от "dlh48570945":

  Авторитетите също страдат от деформации на мнението. Има достатъчно данни и проучвания, които всеки може да провери сам и да си направи заключение. Но при едно условие - да може да мисли статистически, което е непосилно за повечето хора, подвластни на емоциите.

 44. 44 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3246 Неутрално

  "Здравната култура на българите е изключително ниска и това влече след себе си редица парадокси."
  *
  Как няма да сме на последно място след като мерките срещу епидемията се политизираха и обявиха за ненужни, даде се трибуна на противниците им и противниците на ваксините, а после защо хората не искали да се ваксинират...
  Сегашният здравен министър едно говореше преди, друго говори сега...
  Тези хора си играят с живота и здравето на хората с политически цели: колкото повече умрели, толкова по-добра илюстрация за некъдърността на предишните.

 45. 45 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Д-р Аспарух Илиев беше разказал как преди гостуване в шведско радио, са му искали линкове с научни публикации, на които ще основава мнението си. Връх, недостижим за българския журналист.
  Ако искат да правят проваксинационна кампания, да започнат от лекарите и журналистите - те определят общественото мнение. Но освен да и разясняват А и Б на ваксинирането, да предвидят и санкции за разпространение на ненаучни мнения.
  Уверявам ви, че научните данни, които следя от началото на годината, съдържат достатъчно за рисковете от ваксините и ако са честно представени, няма място в обвинения в пропаганда. Но е важно да бъдат подходящо интерпретирани за обикновения човек.

 46. 46 Профил на Име Фамилия
  Име Фамилия
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#14] от "dlh48570945":

  Не е ли забавно? Хората не вярват на вирусолози носители на нобелови награди пък се сърдят, че другите хора не вярват на не-вирусолози които не са носители на никакви награди 😹

 47. 47 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  До коментар [#44] от "pamela":

  сегашния минздрав разправял и преди , че с Мерки няма да стане , а требе яко бодене .
  кое е извъртял?
  агитирал е за ваксата , не ли?
  сега официалната статистика , че даже и придворния математик витанов са ''оптимисти''.
  тва на Мерките ли се дължи или на ваксата ?

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  До коментар [#11] от "pontius_glarus":

  Вторият ден ми се вижда дори късно, отделно, че някои може и да не го дочакат...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 50. 50 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  До коментар [#32] от "Vlado Nikolov":

  "Българинът е препатил човек и гледа с подозрение на много неща, поднесени му чрез оптимистична реклама. Има горчив опит.."



  Абсолютно вярно!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 51. 51 Профил на djb95
  djb95
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Пряк наблюдател съм на системата. всичко се изчерпва с две думи - слаба организация и кражби. Краде се поголовно. От фиктивни клинични пътеки , безсмислено препращане между лекари специалисти , за да се получи плащане , нагласени обществени поръчки за всичко-. пране , строителство , техника. Няма болница в България , в която да не се лъже- няма.НЗОК си трае , защото чиновника с не лоша заплата не знае чии интереси ще настъпи при проверката и мож еда изхвърчи. Парвителствена болница е един показателен , ама показателен пример онвсякъде. С протекции от най-високон. и с 20% заетост. Е каква медицина се практикува с 20 %. по един пациент в стая и есна операция на ден.

 52. 52 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 960 Неутрално

  Ами те нещата да свързани, ако българите имаха по-висока здравна култура, щяха да изискат и по-добра здравна система.

 53. 53 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  "Недостигът на лекари - противно на всеобщото вярване - не е сред тях. Относителният дял на лекари и зъболекари е висок в сравнение с други държави..."




  Не само е висок, а е на второ място в целия ЕС, след Гърция по брой лекари на 100 000 население. Пробитата теза на форумни джипита отново издиша тотално...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 54. 54 Профил на iavorski
  iavorski
  Рейтинг: 260 Неутрално

  Дванадедет дни от втора доза Пфайзер. Дванадесет дни сатурация между 84 и 95. Отпадналост, задъхване. Дробовете чисти, кръвна картина нормална. Лекарите нищо не знаят, не казват, не предписват. Разказа е от първо лице, а не ЕЖК.

 55. 55 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  До коментар [#52] от "kapitan_laino":

  аз пък искам по-хубави междуградски и междуселски пътища , ама няма.
  състоянието на болничната система и здравеопазването от какво зависи?
  от желанието на населението или от състоянието на държавата и системата , която превърна здравеопазването в ''доставка на здравни услуги'' ?

 56. 56 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 67 Неутрално

  Само не ми е ясно, от къде ги вадят тия цифри за броя на имунизираните!Щото според последната информация от тази сутрин, ситуацията е следната - през денонощието са поставени 5 993 ваксини, а от началото на имунизационната кампания - 1 456 841. С две поставени дози са 619 684 души.

 57. 57 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  До коментар [#54] от "iavorski":

  Бавни разходки на чист въздух, по възможност на море или планина. Сатурацията не е зле, особено ако е измервана с евтините китайски пулсметри, марковите винаги дават между 2-3 единици нагоре спрямо тях...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 58. 58 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Болестите на органите на кръвообращението са основна причина за смъртността в страната, а на второ място са новообразуванията, тоест тумори и ракови заболявания. Равнището на детска смъртност също остава по-високо от средното за ЕС, както и процентът на мъртвородените деца.

  Мдаа
  Аз пхк си мислих, че вирОса е главната причина за голямата смъртност на булгарина.
  Мда

 59. 59 Профил на golqmsmotanqk
  golqmsmotanqk
  Рейтинг: 723 Неутрално

  До коментар [#54] от "iavorski":

  Лекарите не знаят. В интернет има всичко, което ви трябва. 😀 Дали пък не си го хванал между двете дози?

 60. 60 Профил на Krasimir Trapchev
  Krasimir Trapchev
  Рейтинг: 41 Неутрално

  До коментар [#14] от "dlh48570945

  Ами Вашият коментар е доста показателен за това, че авторката е доста точна в някои от изводите си (апропо, повечето от от изводите ѝ са изводи на цитираните проучвания). И тя определено цитира по-точно по-точни източници, а не отражение на източници.

  Оказва се, че информацията за цитираното от Вас интервю на Люк Монтание е доста (меко казано) изкривена, или както се казва - fake. Не че интервю няма, просто в него няма такива внушения, които явно са станали популярни след споделяне в социалните мрежи. Така че, аз лично ще подкрепя авторската, а не фалшивата интерпретация на интервюто на Люк Монтание. За справка един от многото резултати от търсенето: https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/

  П.С. интересно сходство - явно фалшивите новини са като вирусите. При разпространяване периодично леко се изменят. Получават се нови, по-опасни варианти. Как мислите, дали ще се наложи да правим секвенация на фалшивите новини? 😉

 61. 61 Профил на Krasimir Trapchev
  Krasimir Trapchev
  Рейтинг: 41 Неутрално

  До коментар [#14] от "dlh48570945

  Ами Вашият коментар е доста показателен за това, че авторката е доста точна в някои от изводите си (апропо, повечето от от изводите ѝ са изводи на цитираните проучвания). И тя определено цитира по-точно по-точни източници, а не отражение на източници.

  Оказва се, че информацията за цитираното от Вас интервю на Люк Монтание е доста (меко казано) изкривена, или както се казва - fake. Не че интервю няма, просто в него няма такива внушения, които явно са станали популярни след споделяне в социалните мрежи. Така че, аз лично ще подкрепя авторската, а не фалшивата интерпретация на интервюто на Люк Монтание. За справка един от многото резултати от търсенето: https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/

  П.С. интересно сходство - явно фалшивите новини са като вирусите. При разпространяване периодично леко се изменят. Получават се нови, по-опасни варианти. Как мислите, дали ще се наложи да правим секвенация на фалшивите новини? 😉

 62. 62 Профил на golqmsmotanqk
  golqmsmotanqk
  Рейтинг: 723 Неутрално

  До коментар [#58] от "Pomak":

  ВиросО засега точно съдовете. Малките. Навсекъде у организмо.И ако завари увредени съдове-убива по-лесно. Ако изобщо го има тоя вирос де...

 63. 63 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Интересно от какво умираха хората преди вирОса.
  Мда

 64. 64 Профил на golqmsmotanqk
  golqmsmotanqk
  Рейтинг: 723 Неутрално

  До коментар [#61] от "Krasimir Trapchev":

  Статията е абсолютно точна, не намерих нито един пункт, който да не е верен. За съжаление. Не е споменала средната възраст на лекарите и какво ни чака след 5-7 години, като почнат да се изпускат, докато ни преглеждат.

 65. 65 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2554 Неутрално

  Крайният резултат не можеш да го промениш с думи - българите ще са първата европейска нация, която ще изчезне, не заради война или нещо външно, а от собствената си хитрост и умност. Единственият въпрос е кога, не дали.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 66. 66 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Какво ни пречеше да приключим с ваксините за 4 месеца – само това правим, докато не свършим, НО В БЪЛГАРИЯ ПАЦИЕНТИТЕ* И ЛЕКАРИТЕ** СА С ЛОША ЗДРАВНА КУЛТУРА!

  * ПАЦИЕНТИТЕ – отиват на лекар или много рано или много късно
  ** ЛЕКАРИТЕ – казват на всеки пациент, че е дошъл много рано или че е дошъл много късно, но бъркат кой кой е и им сменят местата!

  В БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ Е НАРЕД! НИЩО!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 67. 67 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Пандемията има и добра страна. Откакто започна, изчезнаха всякакви ислямисти, алкайди, ислямски държави, и т. н. Трябва да благодарим на вирОса.
  Мда

 68. 68 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 662 Неутрално

  До коментар [#62] от "jlb02632781": "Ако изобщо го има тоя вирос де..."
  ––––––––––––

  Е, как с такива психоидиоти ще правиш държава, пък и искаме да е нормална!

  Какво ти пречи да отидеш до "Пирогов" и да се направиш на болен – влизаш в триажа и тръгваш по пътеката на "конспирацията" , разгледай и виж дали си прав!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 69. 69 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 678 Неутрално

  В БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ Е НАРЕД! НИЩО

  Мдаа
  Така е. Лекарите станаха търговци, а пациентите клиенти.
  Мда

 70. 70 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 662 Неутрално

  До коментар [#67] от "Pomak":"Пандемията има и добра страна. Откакто започна, изчезнаха всякакви ислямисти, алкайди, ислямски държави, и т. н. Трябва да благодарим на вирОса.
  Мда"

  –––––––
  Много умен човек, радвам се да срещам такива, особено като завършат с "Мда"!
  Да си представим ислямиста, как тръгва сам сред затворения град, минава сред няколко поста и ограничения без да го види никой и отива на площад Сан Марко, където няма никой освен него и потънал до кръста във вода, вдига ръце нагоре и изрича откачените думи, и се взривява! В това има смисъл. Мда!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 71. 71 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Мисла, че ако някой се ваксинира срещу Грип, не е за да пази другите, а себе си.
  Ако една жена си сложи тампон, не е за да пази гащите на друга, а собствените си.
  Във тази посока мисла.
  Мдааа

 72. 72 Профил на poitoucharante
  poitoucharante
  Рейтинг: 758 Неутрално

  Поредното плювателско текстче. Алооууу, умнокрасивитетът, нали искате да сте ФАКТОР,а не да ви подритват славиту и президентина наш - я тогава прокопчо да вземе да пусне интифа да спрат таквиз публикации от никому неизвестни мисирки, щото не можете да очаквате хем непрекъснато да наричате хората "изостанали кретени", хем да искате да гласуват за вас, нъл тъй? И никой не твърди че няма проблеми, но те могат да се поднасят и обсъждат добронамерено, а не с голо критикарстване и плюване. Е, кво, като дойдете вие на власт всичко ще е цветя и рози, а? Ай сиктир. И много важно че госпойцата или госпожата учила в Париж и Амстердам- голям праз. Хуманитарните факултети на западняшките унивеситети в последните десетилетия са развъдници на най-уродливи и екстремни форми на левундерска пропаганда.

 73. 73 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2474 Неутрално

  България не вярва в "колективни имунитети"!
  Тоа за "имунитетите" го бъртвеше злодеят Мангъров.. помним, помним..!

  Тука се вярва в Мерките!

  Това е истината.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  Имало легла бол и болници,немало лекари и сестри...що така ,бе,Миме..ами много просто - шефове на отделения и болници кешат стотици хиляди годишно на гърба на пчеличките в тези болници и отделения при ненормиран работен ден целогодишно. Вече втора година лекарите нямат право да вземат отпуска даже. Да мрат на работното място за годишна заплата около 12 хиляди лева . Дори 4-токласници на по 40 часа седмична работа вземат повече.

 76. 76 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2474 Неутрално

  България не вярва на ваксини.
  -------------
  Поредната пропаганда !?
  —цитат от коментар 1 на karabastun


  Що да е пропаганда?? Тука вярваме на Мерките!

  А защо да вярваме на "колективни имунитети"?
  Това за имунитетите го говореше, Мангъров !

  Що да не вярваме в чудодейната сила на Мерките?

 77. 77 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1740 Неутрално

  Да, много смислени неща, изложени систематизирано. Обаче два факта от сатията са като слон в стаята, а уважаемата авторка като че ли не ги забелязва, поне не им е дала отделно внимание. Та, следните два факта действат като парен чук:


  според данните към 30 май на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията едва 21% от здравните ни работници са ваксинирани с минимум една доза.
  ..
  През декември миналата година едва 11% от медиците, получили възможност да се ваксинират срещу коронавирус, са заявили желание.
  —цитат от коментар 0 на статия


  Към 30 май въобще не можем да се оплачем от недостиг на ваксини. Но са пристъпили към имунизация едва 21% от здравните работници. Декември 2020 г. (във вихъра на 2-рата вълна - 11% от МЕДИЦИТЕ са били съгласни на ваксинация.
  Та, щом само 1 от 5 здравни работника искат ваксина, какво да се очаква от останалото население - "немедиците". Отговорът е ясен. Струва си обаче авторката и другите специалисти да обърнат много яко внимание на първия факт - как така САМИТЕ български МЕДИЦИ са опортюнистично настроени срещу ваксините, и то СПЕЦИАЛНО за тази - противоковидната. Изключително показателен факт. Нека да се запитаме дали тази реакция не е естествена съпротива (ответна, оправдана) на цялата какафония по насаждане на страха от ковид. Май е точно това. И май никак не е неоправдана подобна реакция. Става въпрос за медици, които никак не могат да бъдат обвинени в незнание.

 78. 78 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2474 Неутрално

  Крайният резултат не можеш да го промениш с думи - българите ще са първата европейска нация, която ще изчезне, не заради война или нещо външно, а от собствената си хитрост и умност. Единственият въпрос е кога, не дали.
  —цитат от коментар 65 на fpyyh


  Българите - не придобият ли имунитет - изчезват !
  Отшумяват, като приказка..

  Това го говореше и Мангъров ..
  А онея викат "да не се сяда на пейка в парка, да се пазиш от заразнолъжичност и си шес.. Мерките!"

  И народът веч вярва, само и единствено в Мерките!

  То и Журналистите и Медиите това го направиха.. дават на онея медийно време, всеки ден пресконференции, лумкат мутафистки статии, дават възмоьност на платени тролове да плюят по Мангъров и по идеята за колективен имунитет..

  Купената паплач викаше - "Мангъров е престъпник.. само Мерките!"

  После - "костана дейба.."

  Ми това стана - взеха, че ви повярваха .. и сега всеки се натиска за спазване на Мерките и е отебал колективните имунитети и ваксините ...

 79. 79 Профил на riy15648635
  riy15648635
  Рейтинг: 149 Неутрално

  Между другото не мога да схвана логиката, че причината за слабия интерес към продуктите рекламирани в сттатията видиш ли била ниската здравна култура. Айде да приемем, че населението е просто, тъпо и неграмотно, ама в статията пише, че и здравните работници масово не харесвали и не искали продукта - и те ли са с ниска здравна култура?
  —цитат от коментар 20 на dlh48570945


  И те са със ниска здравна култура. България отдавна е страната на победилия идиотизъм и елита и не прави изключение.

 80. 80 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  Ниската грамотност води до влошено здравно състояние на населението, до увеличаване на риска от пациентски и лекарски грешки
  —цитат от коментар 0 на Доклада от 2012


  Най - безграмотното население е в САЩ. Там сека година умират 250 - 440.000 от лекарски грешки.
  https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html
  За сравнение от Ковидя за 1 г са умрели 510.000 (не е посочено колко оттях може да са били от лекарски грешки)

  Останалата част от матряла е разтягане на локуми. УчЕните през 2019 са установили, че най - ентусиазираните проваксъри и верващи в здравни системи са в Бангладеш, Египет, Руанда, Венецуела и Узбекистан. Неверващите антиваксърски безграмотници са в Япония, Южна Корея, Франция, Швейцария, Украйна, Беларус и Русия. По региони най - безграмотните антиваксъри в света са в Западна Европа, следвани от Източна Европа.
  https://www.marketwatch.com/story/this-is-the-most-anti-vaxxer-country-in-the-world-2019-06-19

 81. 81 Профил на ivan_lawyer
  ivan_lawyer
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Малко е трудно да си сложиш ваксина - ако не те проверят за кръвно преди това, това е стресова ситуация, освен това - когато е безплатно нещо - сестрите праскат без да гледат. Трябва и ЕКГ. А и повечето хора не си дояждат качествено, което прави организма съвсем слаб.

 82. 82 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  До коментар [#77] от "inn":

  Не само това - тия хора виждат как са нещата "в кухнята" и не можеш да ги излъжеш с прочувствени разкази за как беше там, задушаващи се уморени коне. Все пак основното усложнение на вируса е пневмонията. А това са лекари, иска се от тях да лекуват вирусна пневмония - не да сменят ламбда сонда или каквото там.

  Също така сигурно им е смешно как с една инжекция и хоп! хора, дето правят пневмонии изведнъж ще се сдобият с бели дробове на полубог и никакъв вирус няма да ги порази.

  Ще видим в следващия вирусен сезон как ще се държат ваксинираните. Сега е лято, лесно е да се каже "ваксините работят", щото просто вирусът не е толкова активен. Ама айде ваксинираните да изкиснат хубаво във вирусна среда и да видим всъщност каква защита имат и дали ваксината пази, или пак трябва личната имунна система да сработи.

 83. 83 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1636 Неутрално

  Как няма да сме на последно място след като мерките срещу епидемията се политизираха ...
  —цитат от коментар 44 на pamela


  И кой ги политизира?
  Кой даваше по 3 пресконференции на ден, в които освен за епидемията манипулираше и лъжеше хората на всякакви теми?

 84. 84 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  До коментар [#16] от "SS":

  Ако щеш вярвай, но точно това направихме и добре че го направихме. Лекар по интернет, лекарства у дома и допълнително четене, за да зададеш правилни въпроси на лекаря, щото иначе кара по рецептата и си прави оглушки какво реално се случва. Например лекарят си пише рецептата за ковид, дето цял интернет вече я знае...обаче само с ровене в гугъл се сещаш, че може да си направиш скенер и да имаш по-ясна картинка какви процеси се случват в организма и как да се подпомогнат нещата. Без скенер си отглеждаш пневмонията с дни, докато накрая вдигнат ръце и ти сложат тръбата, щото така пише в рецептата.

 85. 85 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1854 Неутрално

  На 24 май 2021 г. "Капитал" написа "слаб две" по всички показатели на ваксинационната кампания срещу коронавируса в България.

  Тоест, е притурката 'в свободното време'

  Ясно.

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2816 Неутрално

  До коментар [#29] от "edin drugii":

  Виждам, сериозно си раздразнен ама те се коркай толкова.
  Всички писания по ковид грипа и не само у нас са манипулативни в една или друга посока.
  Те световни медии пуснаха груби фейкове, ти нашата дипломантка кориш.
  Иначе за теб знаем - не ти стигат парите.
  Ам у нас им доктори и шефчета дето взимат по 30-40бона месечно.
  Оправете се там в лекарския съюз с тия неща.

 88. 88 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Е такива дето "живеят в чужбина" и дават акълиза България са ми любимци.

  Свободата, Санчо...
 89. 89 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  Дванадедет дни от втора доза Пфайзер. Дванадесет дни сатурация между 84 и 95. Отпадналост, задъхване. Дробовете чисти, кръвна картина нормална. Лекарите нищо не знаят, не казват, не предписват. Разказа е от първо лице, а не ЕЖК.
  —цитат от коментар 54 на iavorski


  Ако си между 16 и 30 г земи се провери за миокардит. Юдейските учЕни вече доказаха, че втората доза на Пфицер докарва миокардит на малък % от ваксинираните
  https://www.24chasa.bg/zdrave/article/9848436
  И да си над 30 - пак може да се провериш. Ако излезе че е миокардит, учЕните ше напишат ново изследване че ходи и по над 30 годишните

 90. 90 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4508 Неутрално

  България не вярва на наксини заради медиите , които ни заливат с противоречива информация. Търсейки сензацията публикуват стряскащи материали против някои видове ваксини , както и информации , че ваксините не са трайни ,рисковани, че няма смисъл от тях , защото ваксинираните също можели да се заразят.
  После същите медии се вайкат защо България не вярвала на ваксини.
  Българските медии не само са продажни , но и вредни за гледане , слушане и четене.

 91. 91 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 2062 Весело

  Всъщност изобщо няма нужда да "вярваме" във ваксини. Ако наистина сме в ожесточена битка с опасен невидим враг, ако наистина е приоритет да има нула ковид и победа на човечеството - то най-лесното е ваксината да стане задължителна и да се слага ако трябва под дулото на автомат, ако трябва и опрян в слепоочието.

  Само че по някаква непонятна причина властите са решили ваксината да е доброволна и препоръчителна. Оттам вече има някакви доброзорни мерки, уж с пътуване (макар наскоро да видях история как сто про ваксиниран пак минава през два писиара и карантина). Има и игра на тънка струна, има и доза обида на антиваксъри, ниска култура, деплорабилни и други подобни.

  Забравя се обаче, че ако положението не е задължително, то всеки има пълно право да откаже. Има и право да реагира бурно на зареденото с емоции обида послание, което всъщност предизвиква една част от отказите - много е самодоволно, с някаква маниерност колко едната страна е добра и праведна, а другата - непоръбена, немита и ужасна. Извинявайте, но едно от най-готините неща в живота е да се подиграваш точно на тоя типаж сериозноват, глътнал бастун и повярвал си индивид.

 92. 92 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Др петър марков ако иска може и да си легне на някой педал ако иска..
  Ограниченията даже започват да ми харесват.
  Няма да се ваксинирам, нито ще се тествам
  Ще си намеря фалшив сертификат и изобщо не мисля да се съобразявам със някакви тъпи манипулативни статистики.
  А когато имам проблем отивам на частна клиника.
  Относно заплахите за загуба на работа - пожелавам на др петър марков да остане без работа.

 93. 93 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1740 Неутрално

  До коментар [#79] от "riy15648635":


  И те са със ниска здравна култура. България отдавна е страната на победилия идиотизъм и елита и не прави изключение.
  —цитат от коментар 79 на riy15648635



  Интересно защо "победилият идиотизъм" не се изрази в неистов ентусиазъм за ваксинация, а се изрази в дълбок скептицизъм за ваксинация. Все пак "победилият идиотизъм" (макар че никоя победа не е завинаги) сам по себе си може да изригне в много посоки, но защо изригва в точно определена посока е задача за ума. Не се заяждам, дай твоето смислено обяснение за причините да има такъв скептицизъм сред българските медици на тази ваксина. Явно имат предвид нещо. Какво според теб е то?

 94. 94 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  До коментар [#91] от "lil_alex":

  Що пишете минуси, ей на - за ваксини под дулото на автомат съм. Ако е гарга, да е рошава, давайте наред и накрая ще броим пострадалите. Обаче само от чувство за неясен дълг не смятам да скачам на антивирусната амбразура с горките си телеса на лелка.

 95. 95 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  Едно време на Ангел Кънчев 5 имаше клуб на писателя. Там един писател комунистическо протеже се приближава до Радой Ралин и казва "Бай Радое, кажи нещо остроумно". А Радой Ралин отвръща " На Ангел Кънчев пет, всеки глупак мисли че е поет"
  Та...и тука така, всеки мисли, че е анализатор, а всяка боза -анализ

 96. 96 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 592 Неутрално

  ДГД докторчета! Убивате ги пациентите и ще се печете в ада! Не може в страни от третия свят смърността да е с пъти по-малко от в България!!!

 97. 97 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2188 Неутрално

  До коментар [#91] от "lil_alex":

  Аз предлагам направо да се отстрелват тези с различното мнение няма какво да си играем само да ги плашим. Още таварищ Сталин е казал :
  Есть человека - есть проблема, нет человека- нет проблема. Ама ха ще си играем на демокрации, права и прочие отживелици на бившите хора. Назначаваме таварищ Радев за резидент пожизнено и таварищ Рашков за негов пророк и всичко ще си дойде на мястото, не ли?

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 98. 98 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  До коментар [#96] от "xymax":

  Смъртността не е в пъти по-малка, по-малка в смъртността на 100 хиляди, тя обаче е по-малка и от тази в развитите държави със (според нас ) добро здравеопазване като Германия, Франция, UK така че едва ли е добро сравнение. Иначе за докторите си прав, неграмотни шарлатани и печалбари са повечето, но едва ли ще се пържат в ада, предвид че ад едва ли има

 99. 99 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  ...разбира се ,че за ниското ниво на ваксинации е причина единствено простотията и ниската култура на населението ,не може лекарите да се молим като просяци на по 50 пенсионера дневно и те да неглижират и да отказват категорично ,щото било страшно
  —цитат от коментар 33 на edin drugii


  Абсолютно си прав. Докато ваксинацията не стане задължителна, управия няма да има. Или да раздават по 100 лв. на ваксиниран и да се организира лотария само за ваксинирани с награда 1 млн. лв. А на първо време да се спрат онези 50 лв. към пенсиите дето предизборно ги раздаде Б.Б.

  Сам съм, други няма...
 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK