Криза на доверието: мнозинството европейци смятат, че ЕС е "счупен"

Криза на доверието: мнозинството европейци смятат, че ЕС е "счупен"

© Associated PressСпоред ново проучване мнозинството европейци - включително в Германия, Франция и Италия - смятат, че ЕС е "счупен", но все още виждат съюза като основен инструмент за справяне с ковид-19 и други международни кризи.


Доклад на Европейския съвет за външна политика, основан на резултатите от социологическо проучване, установява, че нивото на доверие в ЕС е паднало по време на пандемията ковид-19 и че в страни като Германия, Франция, Холандия, Испания и Италия мнозинството граждани в момента смятат европейския проект за "счупен".


Въпреки проблемното представяне на съюза през последната година във всяка държава членка има силна подкрепа за продължаване на членството в ЕС - много от гражданите искат да видят по-голямо сътрудничество в изграждането на ЕС като глобален участник. 60% от българите смятат, че членството им в ЕС е "нещо добро".
Подробните данни за България очаквайте на "Дневник" по-късно днес.


Доверието в САЩ все още е ниско. Европейците виждат Турция като по-голям "противник" от Китай и Русия. Повечето българи, от друга страна, виждат Китай и Русия като "необходими партньори".


Авторите на доклада Сузи Денисън и Яна Пуглиерин призовават ръководителите на европейските държави да проявят лидерство на срещите на върха на Г-7, НАТО и САЩ-ЕС този месец. Авторите предупреждават, че останалата накърнена вяра в необходимостта от европейско сътрудничество "няма да се задържи при по-нататъшни провали".


Според нов доклад, публикуван днес от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), основан на паневропейско социологическо проучване, начинът, по който ЕС отговори на пандемията, подкопа доверието към Брюксел за справяне с големи кризи. В половината от анкетираните държави членки мнозинството от запитаните казват, че имат слабо доверие в ЕС или доверието им в него се е влошило след събитията от изминалата година. Мнозинството във Франция (62%), Германия (55%), Италия (57%), Испания (52%) и Австрия (51%) сега смятат, че европейският проект е "счупен". В България малко под половината от анкетираните (49%) вярват, че ЕС "работи добре".


Новият доклад на ЕСВП, озаглавен "Криза на доверието: Как европейците виждат своето място в света", идва преди ключовите дискусии в срещите на върха на Г-7, НАТО и САЩ-ЕС през юни и повдигат въпроса за желанието на европейците да видят по-големи действия в изграждането на глобалната роля на ЕС. Авторите на доклада твърдят, че ако не се предприемат незабавни действия за спиране на констатираната неефективност на Брюксел, ЕС може да се изправи пред нови въпроси относно своята цел и легитимност, особено сред страните - основатели на съюза.


Проучването на ЕСВП, проведено от Alpha, Analitiqs, Dynata и YouGov и Datapraxis в 12 държави - членки на ЕС, показва и голямото разочарование на гражданите от националните политически системи. Във Франция например две трети от анкетираните (66%) сега са на мнение, че тяхната национална политическа система е "счупена". В Италия (80%), Испания (80%), България (63%), Португалия (55%), Полша (60%) и Унгария (54%) значителни мнозинства също споделят тази гледна точка.


Въпреки кризата в общественото доверие все още е широко разпространено убеждението, че е необходимо по-голямо сътрудничество на ниво ЕС. Във всяка анкетирана държава, с изключение на Франция и Германия, мнозинството от анкетираните казват, че коронавирус кризата е разкрила необходимостта от повече сътрудничество в ЕС. Най-широко разпространеният отговор на въпроса как Европа трябва да се промени след ковид е, че трябва да бъде изграден колективен отговор на глобалните кризи. Проучването на ЕСВП също разкрива положителните нагласи за продължаване на членството в ЕС - респондентите в 11 от 12-те анкетирани държави членки вярват, че членството в ЕС е "нещо добро" за тяхната страна. Изключение от това е Франция, където най-честият отговор е, че членството не е "нито добро, нито лошо". В България 60% от анкетираните казват, че членството в ЕС е "нещо добро" за страната.


В отношението към други глобални участници ЕСВП установява, че европейците виждат свят със стратегически партньори, а не с естествени съюзи. Това включва САЩ, както и Великобритания. От анкетираните държави членки само Дания вижда Великобритания като ключов "съюзник". Турция е единствената страна, на която мнозинството респонденти гледат като на съперник - всички останали световни участници, включително Китай и Русия, са разглеждани като стратегически партньори. Европейците обаче остават предпазливи към Китай и (както и в отношенията с Турция) предпочитат реакциите на ЕС към нарушенията на международното право да бъдат по-твърди. Интересното е, че само 17% от анкетираните разглеждат Русия като "противник" - число, което спада до 5-7% сред българите, италианците и португалците.


Ето някои от основните заключения от проучването на ЕСВП:


Относно нагласите към ЕС проучването на ЕСВП открива, че:


Доверието в ЕС е слабо в голяма част от Европа. Мнозинствата в Германия, Франция, Италия, Австрия, Холандия и България отчитат по-ниско доверие или никаква промяна в и без това ниското си доверие в ЕС от началото на пандемията. В България, където 53% от анкетираните казват, че доверието им в ЕС е слабо, 34% казват, че това е в резултат от пандемията.


Вярата в националните политически системи също се е влошила в хода на пандемията. В над половината от анкетираните държави членки мнозинството от гражданите вярват, че тяхната национална политическа система е "счупена" - Испания (80%), Франция (66%), България (63%) и Полша (60%).


Въпреки разочарованието си много от европейците все още виждат стойност в членството си в ЕС. Преобладаващата гледна точка във всяка от 12-те анкетирани държави членки е, че членството в ЕС е "нещо добро". Само 17% от анкетираните съобщават, че членството на тяхната страна в съюза е "лошо или много лошо нещо". Подкрепата за членство в ЕС е силна в България, където 60% са на мнение, че членството в ЕС е "нещо добро".


Продължава да съществува силно обществено желание държавите - членки на ЕС, да си сътрудничат повече по глобални въпроси, включително ковид-19. Във всяка анкетирана държава членка повечето от анкетираните посочват, че биха искали ЕС да предприеме по-единна реакция на глобалните заплахи и предизвикателства след ковид. Това е най-силно изразено в Португалия (91%), Испания (80%), Италия (77%) и Полша (68%) и най-слабо изразено в Швеция (51%). Това беше водещият отговор на този въпрос и в проучването на ЕСВП за 2020 г., когато 62% от българите подкрепяха по-засилено сътрудничество в ЕС.


Мнозина гледат на ЕС като ключов източник на подкрепа за възстановяването на страната си от пандемията. В 8 от 12-те анкетирани държави членки респондентите виждат ЕС като ключов помощник за възстановяването от ковид-19.


Европейците биха искали ЕС да поеме водеща в света роля в отстояването на демокрацията и правата на човека. Мнозинството европейци искат ЕС да бъде маяк за демокрацията и правата на човека на световната сцена и да дава приоритет на демократичните ценности и върховенството на закона и в рамките на собствения си съюз. Респондентите в Португалия, Швеция, Испания и Австрия най-силно защитават това мнение. В България обаче анкетираните имат по-голямо желание ЕС да защитава европейските традиции и ценности и да поддържа националните държави силни.


Относно нагласите към другите глобални актьори проучването на ЕСВП открива, че:


Европейските граждани предимно предпочитат произведените в ЕС ваксини, но също така имат доверие в тези от Великобритания и САЩ. 62% от анкетираните в 12-те държави членки изразяват доверие във ваксините, произведени в рамките на ЕС. За разлика от европейските си съседи, българите се доверяват най-много на руската ваксина (52%).


Европейците подкрепят участието на ЕС в глобални схеми за споделяне на ваксини (като COVAX), които обещават справедливо разпределение на ковид лечения. Най-широко разпространен (34%) е отговорът, че трябва да бъдат предприети незабавни действия. Този отговор е особено популярен сред онези, които виждат ЕС като лидер на либералната демокрация. Малцинство са европейците, които заявяват, че ЕС не трябва да споделя ваксини или медицински капацитет с по-бедните страни (4%). Този отговор е най-разпространен сред онези, които искат ЕС да се разпадне.


Въпреки усилията на администрацията на Байдън само всеки пети вижда в лицето на САЩ "съюзник", който споделя европейските "ценности и интереси". Анкетираните най-често виждат САЩ като "необходим партньор" (44%), с когото "трябва да си сътрудничат стратегически" на международната сцена. Такъв е случаят с 52% от анкетираните в България.


Европейците днес виждат свят на стратегически партньори, а не на съюзи. На въпроса как биха характеризирали всеки от другите глобални участници като САЩ, Великобритания, Русия и Китай най-честият отговор е като "стратегически партньори".


Голяма част от европейците виждат Турция, а не Китай като главен противник на ЕС. Повечето от анкетираните във Франция (53%) и Германия (52%) възприемат Турция като "съперник" или "противник" на ЕС. Тази гледна точка се поддържа и от множество респонденти в Холандия (45%), Дания (42%) и Швеция (40%). Над 40% от анкетираните в Германия, Дания, Австрия и Франция виждат Китай като "съперник" или "противник". Това обаче не е така в България, където 62% считат Турция за "съюзник" или "необходим партньор".


Много хора в Европа биха искали ЕС да критикува Турция и Китай, когато двете страни нарушават правата на човека, върховенството на закона или демократичните ценности. Що се отнася до нарушенията на Турция, респондентите в Холандия (69%), Австрия (66%), Германия (63%), Дания (63%), Швеция (61%) най-силно държат на по-твърда позиция на Брюксел. По отношение на китайските нарушения на международното право респондентите в Дания (60%), Швеция (58%) и Холандия (58%) най-силно държат на по-строгата критика към Пекин. За разлика от тях българите не са съгласни, че ЕС трябва да заема позиция за вътрешните работи на Турция. От друга страна, половината от българските респонденти заявяват, че Брюксел трябва да избягва конфликт с Анкара по такива въпроси.


Забележимо е разделението Изток - Запад по отношение на нарушенията на международното право от страна на Китай. ЕСВП установява, че респондентите във Франция, Германия, Холандия, Швеция, Дания, Португалия и Австрия са най-големите привърженици на това ЕС да заеме по-твърда позиция спрямо Пекин по отношение на нарушения на правата на човека, върховенството на закона и демократичните ценности. Противоположен е случаят на България и Унгария, където мнозинството респонденти посочват, че биха предпочели ЕС да даде приоритет на търговията пред вътрешните работи на Китай. Такъв е случаят с 57% от българите.


На Русия не се гледа като на "съперник" или "противник", а като на "необходим партньор" от мнозина европейци. Мнозинството от респондентите във всички 12 държави членки, анкетирани от ЕСВП, виждат Русия като "необходим партньор" за своята страна на международната сцена. Тази гледна точка е особено силно изразена в България, където 76% от анкетираните определят Русия като "съюзник" или "необходим партньор". Забележително е, че само 17% от анкетираните от ЕСВП виждат Русия като противник - число, което спада до 5-7% сред българите, италианците и португалците.


Брекзит промени представите за Великобритания в някои страни. Преобладаващото мнение е, че Великобритания е "необходим партньор", включително за 52% от българите. Всеки четвърти германец и всеки пети австриец, французин и испанец вижда Великобритания като "съперник" или "противник" на страната си след Brexit.


В своя доклад и анализ на проучването Сузи Денисън и Яна Пуглиерин твърдят, че европейците "правят разлика между необходимостта от сътрудничество/солидарност на европейско ниво и доверие в ЕС за постигане на тези резултати". Авторите заявяват, че макар европейският проект да се радва на силна подкрепа в много държави членки, това не трябва да се приема за даденост от Брюксел. Общественият консенсус за повече координация по международни въпроси като ковид-19 е ограничен в обхвата си и е малко вероятно да се задържи при "по-нататъшен провал".


Според Денисън и Пуглиерин лидерите на ЕС имат възможността на предстоящите срещи на върха на Г-7, НАТО и САЩ - ЕС да "рестартират" европейския проект и да "спечелят" доверието на европейските граждани. За да постигнат това обаче, те трябва да се въздържат от всякакви по-нататъшни сложни институционални структури и да изградят европейски суверенитет около въпроси, които интересуват гражданите: човешките права, върховенство на закона и демократични ценности. Ако лидерите на ЕС могат да направят това и запазят ангажимента на съюза към многостранността, Денисън и Пуглиерин вярват, че ЕС има всички шансове да се превърне в привлекателен и базиран на ценностите лидер на международната сцена.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (94)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 2. 2 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  Не ЕС е счупен, а марксистите, които завладяха управлението на ЕС и управлението на националните правителства! Десните и левите пеят в един общо хор и работят за корпорациите, а не за гражданите на ЕС! На ЕС нищо му няма, освен че изкривиха брутално идеите му, които са свободно движение на хора, стоки и капитали!

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5684 Неутрално

  ЕС трябва да се върне към същността си на свободна икономическа зона, със свободно движение на стоки, капитали и работна сила.
  Огромната администрация, хилядите регулации, опитите за политическо единодушие между 27 тотално различаващи се държави, дърпат надолу.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 5. 5 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Музика за ушите на евроскептици и фенове на евразийската философия ...

 6. 6 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  хибридна , ойроскептична новина , доставена от фермата на пригожин.
  хора, бдете !
  спазвайте хигиена на източниците и не се подавайте на платени от путя статистики .

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на hkr17702506
  hkr17702506
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Не ЕС е счупен, а марксистите, които завладяха управлението на ЕС и управлението на националните правителства! Десните и левите пеят в един общо хор и работят за корпорациите, а не за гражданите на ЕС! На ЕС нищо му няма, освен че изкривиха брутално идеите му, които са свободно движение на хора, стоки и капитали!
  —цитат от коментар 2 на stargate


  Къде ги тия марксисти бе пич? Кога най накрая ще заровите трупа на тоя комунизъм и ще престанете да го изравяте и разнасяте като чучало? Какви марскисти, след като гръбнакът на ЕС никога не е преживявал комунизъм или друг соц строй?
  ЕС се е превърнал в чиновнически рай, окупиран от разни партийни некадърници, калинки и отктровено платени сервилни слуги към щатите, който кудкудякат и крякат за всяка глупост, която се появи.

 11. 11 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  Бяхме свидетели при разпада на СССР.
  После видяхме как пред очите ни разпаднаха и Югославия.
  Е, колко му е да видим и разпада на ЕС.
  Нищо ново под слънцето.
  Ако за държавите, в които нямаше социализъм, ЕС е нещо ново, то за нас, народите от бившият съветски блок, това е нещо вече преживяно.
  Сега им гледаме бледите напъни да държат в будна кома един отдавна мъртво роден проект.
  Хората не се учат нито от собствените си грешки, нито от грешките на другите.

  кратък
 12. 12 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3425 Весело

  Ми да, проглеждат дори на Запад за старите "дрехи на Царя".
  То бяха "ясни знаци и силни сигнали", то бяха пуйчения, та накрая и кьорав ще ги види ...

  А го "счупиха" наистина накрая точно такива като тия от това ЕСВП ...

 13. 13 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2521 Любопитно

  "В половината от анкетираните държави членки мнозинството от запитаните казват, че имат слабо доверие в ЕС или доверието им в него се е влошило след събитията от изминалата година" - така е, но ЕС чиновничеството е глух и сляпо. Вместо пандемията да обедини съюза, всяка, уж партньорска за всички, страна се оправяше панически както си може. И след освястването пак е същото, не само с ваксинацията, не само със "сертификат" за праведност. В България отново личи толерантност - и към Русия, и към Турция за приобщаване към ЕС. Явно е, че ПР-те в ЕС и всяка отделна страна са някакъв таратор без мляко. Далече са от реалността, но при толкова много разходи в Брюксел и Страсбург не им остава време да изпият по една бира с народонаселението.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 14. 14 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1841 Гневно

  След толкова побоища напоследък, откровени лъжи, нескопосани манипулации и нашествие на разнообразни урсули, с какви очи ще поучават когото и да било за нещо? Имат право да консултират само мафиотските структури, чиито представители изглежда и са...

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3952 Неутрално

  " Доклад на Европейския съвет за външна политика, основан на резултатите от социологическо проучване, установява, че нивото на доверие в ЕС е паднало по време на пандемията ковид-19 и че в страни като Германия, Франция, Холандия, Испания и Италия мнозинството граждани в момента смятат европейския проект за "счупен"."

  Тъжно е да види тази констатация човек, но с импотентни и компромисни лидери в двете най - важни за ЕС страни - Германия и Франция, това е доняъде така ! ЕС отдавна е беззъба в международен план общност, а покрай протестите у нас видяхме, че един еврофонд не си даде труда да спре на ОПГ - то у нас ! Нормално е да се търси визия за една съвсем различна, силна и решителна Европа !

 17. 17 Профил на AModoMio
  AModoMio
  Рейтинг: 2845 Неутрално

  Сметната палата на Европейския съюз отхвърля Агенцията за гранична и брегова охрана, известна още като Frontex. Агенция, чиято функция с течение на времето се разширява от миграционен контрол до управление на границите. " Той не изпълнява ефективно своите задължения ", заяви пред вестник членът на съда Лео Бринкат , ръководител на доклада за оперативните аспекти на мандата на Frontex, включително предизвикателствата на миграционните потоци и трансграничната престъпност.

  "Ако ние нямахме взаимоотношения с политиците щяхме да бъдем една банда от чакали. Или една обикновена банда и щяхме да бъдем анулирани." Тото Риина след атентатите
 18. 18 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1476 Неутрално

  “ На Русия не се гледа като на "съперник" или "противник", а като на "необходим партньор" от мнозина европейци.”

  Tова е послание към Турция. Турция винаги е разчитала на незаменимостта си като противотежест на Русия. Времената обаче се менят.

 19. 19 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3425 Неутрално

  ЕС трябва да се върне към същността си на свободна икономическа зона, със свободно движение на стоки, капитали и работна сила. Огромната администрация, хилядите регулации, опитите за политическо единодушие между 27 тотално различаващи се държави, дърпат надолу.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  Не, че ещо, ама ...
  Свободното движение на стоки, хора и капитали без регулации не може.
  Което пък си требе и администрирането.

  Белята е в НАЛАГАНЕТО на политическо единодушие.
  Ако следите внимателно ще видите иначе, че когато липсва идеологизацията, при това не пълната липса на идеологии, а само на тези в турбо и фундаменталистки, ортодоксален вид - срещите на Съвета, т.е. между страните, си протичат направо суперски!

 20. 20 Профил на Oleg Iliev
  Oleg Iliev
  Рейтинг: 1799 Неутрално

  Да, пандемията разколебава вярата на европейците че ЕС може да се справя добре с глобални кризи. От друга страна европейците не са съгласни даже заради криза да отстъпят част от правата си, даже ако това улеснява борбата с пандемията. С глобално следене в Китай овладяха пандемията сравнително бързо. А ние искаме хем никойда не ни влиза в личното пространство, хем да се води ефективна борба с пандемията. Трябва да разберем че понякога трябва да се правят компромиси за да има ефектвно управление. Или пък, ако не правим компромиси с правата си, да не се оплакваме толкова от това как ЕС е реагирала по време на кризата.

 21. 21 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  Аха, счупен!? И #КОЙ го счупи!? Европеецът гласува за какви ли не либерасто-толерасто-глобалисти, а после се чуди защо стана така!? Именно заради подобни тенденции напуснаха британците!
  Правата на човека и личността, помощта на страдащите и особено свободата на мисълта и себеизявлението са основни свещени принципи, върху които е построен ЕС. Обаче те не могат и не трябва да изместват нито социалната и икономическа основа на страните, нито да налагат наднационална "имперска" власт. Ако европейският избирател продължава да гласува за откровени лобисти и доказани далавераджии, ще получат управление, каквото заслужават.

 22. 22 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1476 Неутрално

  “ За разлика от тях българите не са съгласни, че ЕС трябва да заема позиция за вътрешните работи на Турция. От друга страна, половината от българските респонденти заявяват, че Брюксел трябва да избягва конфликт с Анкара по такива въпроси.”

  😂😂😂😂😂

 23. 23 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  До коментар [#10] от "hkr17702506":


  Къде ги тия марксисти бе пич? Кога най накрая ще заровите трупа на тоя комунизъм и ще престанете да го изравяте и разнасяте като чучало?
  —цитат от коментар 10 на hkr17702506

  Поинтересувайте се, попрочетете, разберете и ще ги видите. Те в момента управляват САЩ и ЕС. Милиони се наливат, за моделиране на обществото. Няма нищо общо с комунизма, освен че дядовците на тези са платили и изпратили чичко Ленин в Русия да вдига болшевишка революция. Сега тя върви в западните общества, тихомълком с брутална пропаганда!

 24. 24 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  ЕС трябва да се върне към същността си на свободна икономическа зона, със свободно движение на стоки, капитали и работна сила. Огромната администрация, хилядите регулации, опитите за политическо единодушие между 27 тотално различаващи се държави, дърпат надолу.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  "Огромната адмонистрация" на ЕС струва 6 % от годишния бюджет на ЕС за персонал, администрация и поддръжка на сградите си.За институциите на ЕС работят около 45 000 човека,това включва всички,включително преводачи и технически персонал.
  Регулациите имат за предмет така или иначе регулирани отношения и тежестта им е в пъти по малка ,отколкото ако биха били национални.

 25. 25 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2071 Разстроено

  Тези "мнозинства" от петдесет и няколко процента показват единствено разделение в обществата. Има какво да се желае, но нека градивната енергия бъде насочена към подобряване на ЕС, не към влошаването му.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 26. 26 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  Рано или късно ВСИЧКИ ще се съгласите с мен относно едно мое Откровение, спуснато тукана преди ДЕСЕТИЛЕТИЕ...

  Че формирането на органите на ЕС е порочно от практическа гледна точка.

  Изходната ми гледна точка бе основана индуктивно, съдейки от "издигналите" е нашенци, но добила плът и кръв и дедуктивно, т.к. е известна и определена информация и от други страни е лесно достъпна.

  Как ние пращаме наште големци в органите на ЕС!?

  Ми, колеги, когато някой от политгюбрето се издъни ТОТАЛНО и НЕОБРАТИМО у нас, той бива "издигнат" и изпращан в ЕС. След като всички са са убедили, че този политик не става ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО, той започва да расте на евро-почва.*

  Що се отнася до ДРУГИТЕ СТРАНИ НА ЕС то това явно е някакъв рефлекс за самосъхранение на Суверените - т.е. лицето да не вреди на местна почва, а да вреди на повече народи и племена. :)

  И се получава така, че всякакви полит-отпадъци и некадърници от страните-членки се събират в органите на ЕС, съответо и качеството е такова - наднационалното е качествено по-зле от националното.

  ----
  * Едно време И др. ТЖ правеше така - който се издъни ЯКО - заминава в странство, за да не вреди вътре.

 27. 27 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  така кремъл мие мозъците на ойроатлантите по душа . вечерта си ляга атлантик и антипутинист, сутринта става и с кафето прочита тая новина и става евразиец и почва да не се интересува как е навални в дранголника...туй- ТВУ-то .

 28. 28 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 303 Неутрално

  “Доверието в САЩ все още е ниско. Европейците виждат Турция като по-голям "противник" от Китай и Русия. Повечето българи, от друга страна, виждат Китай и Русия като "необходими партньори".”

  Макар че Европейците масово биват облъчвани с ежедневна пропаганда срещу Китай, вижда се че много хора не са загубили способността си да мислят критично.

 29. 29 Профил на Moonshine
  Moonshine
  Рейтинг: 639 Любопитно

  Имам чувството, че големите сгради около Рю дьо ла Лоа и Плас дю Люксембург в Брюксел никога не са били обитавани от толкова посредствени жалкари, както е в момента. ЕС има нужда от от силни лидери (имам предвид в Брюксел, а не в националните столици), както и да измести фокуса върху теми, които са малко по-близо до проблемите на собственото си население, а не това на Африка, Централна Азия и т.н.
  ЕС няма алтернатива за страните в Европа и ще е жалко да се превърне в Съветски съюз 2.0.

 30. 30 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  "60% от българите смятат, че членството им в ЕС е "нещо добро".

  И аз съм между тези 60%. Членството на България в ЕС е нещо повече от добро, то е най-хубавото нещо, което се е случвало на страната ни след обединението на княжество България и Източна Румелия през 1885 г. И след падането на комунизма през 1989 г.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 31. 31 Профил на Kiril Mitov
  Kiril Mitov
  Рейтинг: 311 Неутрално

  До коментар [#29] от "Moonshine":

  Жалкар си ти.

 32. 32 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  "Европейците виждат Турция като по-голям "противник" от Китай и Русия."

  Парадокса тук е, че Турция официално е държава, която води преговори за присъединяване към ЕС! В същото време мнозинството я смятат за по-голяма опасност и противник отколкото Русия и Китай.

  И тук изниква логичния въпрос.... кога най-накрая ЕС ще сложи край на този фарс, който се разиграва от години. Очевидно е за всички, че Турция няма никакъв шанс да стане в бъдеще член на ЕС. Нито европейските граждани искат това, нито европейските политици (в Германия, Франция, Гърция, и много други).

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 33. 33 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  До коментар [#4] от "Незнайко в Слънчевия град":

  По принцип подкрепям, но когато се стигне до практическо прилагане, тогава възникват проблеми.
  По същество ЕС това не са народите на територията на Европа.
  Това е една орда бездържавни, наднационални и егоистични ЧИНОВНИЦИ, много голяма степен от които са назначени от чужда на ЕС държава, с цел прилагане на нейната политика. Това първо
  И второ-как се събират нееднородни и несъвместими една с друга материи, без тази смес да се разпадне по-късно, това го видяхме преди 50 години.
  Разбира се имаше и има решение, а то е административно да се изравнят доходите на всички в ЕС!
  И да се изчкака период, през който пазарът ще се саморегулира.

  кратък
 34. 34 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  До коментар [#30] от "Иво":

  ти си от разумните българи , дето не се подават на кремълска и пекинска пропаганда.
  радвам се , че сме 60 % .
  другите 40 % - чемадан - вакзал - пхенян .
  само не знам защо тея 60 % не гласуват за истински демократи и радетели за върховенство на закона и пазарна икономика , като и срещу враговете на цивилизацията - раша и Поднебесната ?
  защо не избраха герб на 60 % на последните избори ?

 35. 35 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  "Голяма част от европейците виждат Турция, а не Китай като главен противник на ЕС. Това обаче не е така в България, където 62% считат Турция за "съюзник" или "необходим партньор".

  И това си има логично обяснение, просто от страните членки на ЕС държавата с най-голям процент от населението, което има турски произход е точно България. Нормално тези хора имат добро отношение към Турция. Нещо повече, както стана ясно един от лидерите на една от най-големите парламентарни партии смята Турция за своя родина.

  Освен всичко това много българи посещават Турция всяка година, я на море, я на пазар и явно докато са там срещат добро отношение към тях от турска страна и поради това не чувстват Турция като противник, а като партньор и съюзник.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 36. 36 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  "Въпреки усилията на администрацията на Байдън само всеки пети вижда в лицето на САЩ "съюзник", който споделя европейските "ценности и интереси". Анкетираните най-често виждат САЩ като "необходим партньор" (44%), с когото "трябва да си сътрудничат стратегически" на международната сцена. Такъв е случаят с 52% от анкетираните в България."

  И аз споделям мнението на тези 44%, които приемат САЩ като необходим партньор на ЕС, а не като съюзник.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 37. 37 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  Мнозинството хора трябва да разберат че живота е сурав и курав, и вселената иска да умрем :)
  Аз нямам доверие в ЕС, в правителството, но още повече нямам доверие в разни дебили, които са във възход... напоследък, не само у нас. Вссъщност имам им "доверието", че са вредни и трябва да бъдат държани по-далече всякаква власт, как то трябваше и Боко да бъде отстранен...
  А ЕС трябва да бъде подобряван както всяко друго нещо. Някой иска ли да ползва техника от преди половин век или предпочита модерна такава?

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 38. 38 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  мнозинството европейци смятат, че ЕС е "счупен"........ и САЩ продължават да го чупят, и чупят все повече ......с двустранни договори и тотално изключвайки общата европейска политика и правила ....... САЩ са най вредното нещо за Европа в момента......

 39. 39 Профил на puhpuhan4o
  puhpuhan4o
  Рейтинг: 546 Весело

  "60% от българите смятат, че членството им в ЕС е "нещо добро".И аз съм между тези 60%. Членството на България в ЕС е нещо повече от добро, то е най-хубавото нещо, което се е случвало на страната ни след обединението на княжество България и Източна Румелия през 1885 г. И след падането на комунизма през 1989 г.
  —цитат от коментар 30 на Иво


  AXAXAXAAXAXAXAXAXXAXAxxaxAXXXAXAXAXaxAXAXAX XAXAXAXAXAXXAXAXAXXAXAXAAXXa

  Върнете дъгата на децата, педераси!
 40. 40 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2164 Неутрално

  Въпросът е не дали е счупен, а дали е поправим.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 41. 41 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Весело

  Счупиха го левите психопати и необолшевики, решили с цената на геноцид към европейските народи, да превърнат континента в частен зоопарк с екзотични африкански и малоазиатски биологически експонати
  —цитат от коментар 15 на venci4


  Хахаха... ще трябва за сетен път да те поправя, значи ако някой нещо е чупил то това бяха десните психопати и неонацисти, които управляваха ЕС и ЕК по време на мигрантската криза ударила ЕС преди няколко години. ;-) А са виновни те, просто защото тогава на власт бяха именно ЕНП (най-голямата ДЯСНО-КОНСЕРВАТИВНА европейска партия, която впрочем управлява и днес). Представители на тази партия бяха начело на ЕК, ЕС (европейски съвет) и разбира се ЕП.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 42. 42 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Русия е империя на злото

  BG e мини империя на злото.
 43. 43 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Кога най накрая ще заровите трупа на тоя комунизъм и ще престанете да го изравяте и разнасяте като чучало? Какви марскисти, след като гръбнакът на ЕС никога не е преживявал комунизъм или друг соц строй?
  —цитат от коментар 10 на hkr17702506


  Свали си розовите очила, и прогледни че марксизмът 99% е завлададял всички неполитически и икономически аспекти на нашия свят (Европа) - кино, телевизия, спорт, култура, литература, ТВ, - това са класически марксиски принципи на жертви/злодеи превъртян през призмата му - мъжете бият жените, мъжете тъпчат жените, белите имат превилегия над черните, системен расизъм/фобия/дискриминация и т.н. и т.н.

  'progressives' is the politically correct word for communists
 44. 44 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#18] от "half truth":

  Посланието според мен е преди всичко към тиранина Ердо-ганчо. Той и неговите политики са причината защо толкова много европейци виждат Турция като съперник, а не като партньор или съюзник.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 45. 45 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  До коментар [#40] от "Един вампир броди из Европа":

  Че ЕС е счупен може да говорят само хора които не са имали "удоволствието" да живеят в савецкия соц. концлагер

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 46. 46 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#28] от "dpnps":

  Това е и моя извод по тази част от проучването.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 47. 47 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Весело

  До коментар [#34] от "pavur":

  Хаха... мерси Павуре. :-)

  +++

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 48. 48 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#35] от "Иво":

  ... най-големите български * парламентарни партии...

  (имах в предвид разбира се лидера на ДПС)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 49. 49 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Ти да видиш, тези взели да проглеждат :)

  Проблемът е, че няма как да се намери по-добро решение, освен още бюрокрация и още чупене. :)

 50. 50 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  Филантропци яко тричат Баба Европа...
  ---

  Нали помните Мойта Забележка от онзи ден за НЕЗДРАВИЯ интерес на филантропската преса към Хари...

  Малцина разбраха вложения от мен подтекст - а не се ли клати монархията в Британия!?

  ---------
  Britain's conservatives in government and the media got their knickers in a twist Tuesday after reports emerged that graduate students at Magdalen College at Oxford removed a 1952 photo portrait of Queen Elizabeth II from a common room as an unwelcome symbol of "recent colonial history."

  https://www.msn.com/en-xl/lifestyle/celebs/queen-elizabeth-ii-s-portrait-pulled-from-oxford-college-new-uproar-ensues-over-cancel-culture/ar-AAKQy7T?ocid=msedgntp

 51. 51 Профил на mrpetrov
  mrpetrov
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Сериозно? Не може да бъде.

 52. 52 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1323 Весело

  ...това бяха десните психопати и неонацисти, които управляваха ЕС и ЕК по време на мигрантската криза ударила ЕС преди няколко години...
  —цитат от коментар 41 на Иво

  Я цитирай Точно кои неонацисти са управлявали ЕС по това време?
  Е, ще си наистина прав само ако назовеш социалистите с истинското им име 😂😂

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 53. 53 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  много се отвращавам като гледам разни иначе свестни хора, живяли цял живот в уредено общшество, леко бъркащи какво е хуманизъм с комунизъм, които говорят глупости примерно наскоро един англичанин се обясняваше, че СССР не бил заплаха никога за нормалните държави, а само така го представяли техните власти, за да го позлват като плашило. Ама не щото са били рукожопи в СССР, заплаха за себе си най-вече, а щото били всъщност добри хора...
  Един чех се опита да му обясни че ВСВ не е завършила еднакво щастливо за всички народи... да не говори глупости, но едва ли е схванал нещо, в неговият розов балон нещата изглеждат по-различни.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 54. 54 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1673 Неутрално

  Щом Станишев е шеф на партия ...

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 55. 55 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7307 Неутрално

  Щом нас са приели там...

 56. 56 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Мнозинството хора трябва да разберат че живота е сурав и курав, и вселената иска да умрем :)Аз нямам доверие в ЕС, в правителството, но още повече нямам доверие в разни дебили, които са във възход... напоследък, не само у нас. Вссъщност имам им "доверието", че са вредни и трябва да бъдат държани по-далече всякаква власт, как то трябваше и Боко да бъде отстранен...А ЕС трябва да бъде подобряван както всяко друго нещо. Някой иска ли да ползва техника от преди половин век или предпочита модерна такава?
  —цитат от коментар 37 на Apophenia


  Твоят проблем е че имаш доверие, само на хората които мислят като теб. От там ти идват проблемите. А те са само в главата ти.

  'Доверието' и 'недоверието' в хората най-вредното нещо на тоя свят. А когато вярварш на хората, започваш сляпо да вярваш на идеите им. От което губиш вяра в хората.

  Започни да вярваш на идеите, а се абстрахирай от хората.

  'progressives' is the politically correct word for communists
 57. 57 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Всъщност това се наблюдава и в България като се гласува за разни измислени партии :)

  Няма да им казвам имената, но не са една и две :)

 58. 58 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Такива структури са обречени заради централизацията.

  Централизацията е съвременния проблем. Никога до сега през хилядолетията не е имало такава централизация. Тя почва да се появява и засилва с изобретяването на телеграфа, телефона, радиото, ТВ, Интернет, социалните мрежи, етц.

  През вековете си е било силна форма на местно самоуправление. Никой не е пращал вестоносец до биг шефа в столицата. Щото това си е било яздене с дни или седмици. И за кво да го занимава с глупости на местно ниво. :)

  Това, което се случва сега е, че се задават едни привила, норми и закони и за богатите и за бедните райони. А те няма как да работят. Няма как някой от северозапада (най-бедния район в ЕС) да му налагаш същите правила като някой в Лондон или Люксембург. 59. 59 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Весело

  Я цитирай Точно кои неонацисти са управлявали ЕС по това време?
  Е, ще си наистина прав само ако назовеш социалистите с истинското им име 😂😂
  —цитат от коментар 52 на venci4


  Тц, просто следвах твоята тотално сбъркана логика, но с обратен знак. 😂 Ако европейските социалисти от ПЕС са необолшевики (а те НЕ са), то по тази логика европейските консерватори от ЕНП трябва да са неонацисти. 😂 Иначе по време на мигрантската криза на власт в ЕС бяха точно ЕНП, техни представители бяха начело на ЕП (европейски парламент), ЕК (европейска комисия) и ЕС (европейския съвет)! Това поне надявам се, че го знаеш. 😂

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 60. 60 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 286 Неутрално

  Е нормално хората са ограбвани с данъци. Време им е да им светне нещо в задръстените от заеми и данъци чутури.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 61. 61 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  До коментар [#56] от "AllLivesMatter":

  малко говориш като представител на БКП, те говореха за идеята, и да ги слушаме какви са им идеите, да не ги гледаме какво правят. Много вредно да вярваш в идеи и да не обръщаш внимание какво правят хората, коиото ползват идеологията. Примери по света - бол. Комунизъм, ислямизмъм и прочее все идеологии. Сега разбира се ти ше кажеш, че не си от тях а вярваш в друга, в най-истинската и справелдива идеология :) Която и да е тя...

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 62. 62 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  В допълнение към горното

  Няма как някой чиновник в София да му пука за Долно Уйно след като той даже не го знае къде се намира на картата. А вие се опитвате да накарате чиновник дето седи в Брюксел, не говори езика, не познава местни нрави да му пука за Долно Уйно. :)

 63. 63 Профил на rzb10671502
  rzb10671502
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#3] от "Шоршо":

  Не Бай Ганьо - ти вече си се изказал :)

 64. 64 Профил на rzb10671502
  rzb10671502
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ЕС е най-голямото достижение на Европа и европейците от началото на Ренесанса може би.

  С всяко следващо поколение обаче, се губи спомена каква е била Европа преди ЕС и колко войни и противопоставяне векове наред са действали разрушително Стария континент.

  Европа никога не се е радвала на такъв дълъг период на мир и спокойствие от векове на такава иконимическа и политическа обща сила, която каквото и да си говорим е глобален фактор.

 65. 65 Профил на Moonshine
  Moonshine
  Рейтинг: 639 Неутрално

  До коментар [#31] от "Kiril Mitov":

  olo

 66. 66 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  мнозинството европейци смятат, че ЕС е "счупен"........ а идеята за "Триморието" тотално ще го счупи на две !........по вертикала от ряз ! само едно парченце, ще остане долу на Юг, Гърция ! ....които бягат като дявол от тамян от тва "Триморие"......

 67. 67 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  ЕС - време е за рестартиране.Пандемията ви дава този шанс.Ако карате по старому ще се получи дори още по-голямо недоверие.

 68. 68 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  До коментар [#44] от "Иво":

  що съперник ?
  литва и полша купуват дронове байрактар .
  сатрапа орбан и той щял да купува таквизи .
  само србете купуват китайски , ама те не са у Унията и ОТАН .

 69. 69 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2519 Любопитно

  Знаете какво трябва да се направи. Да се разконсервират едни инсталации и комините им да запишат.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 70. 70 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Това че мнозинството европейци смятат че ЕС е счупен е проблем.
  Но по-големия проблем е че тези които би трябва да решат проблема са жалки бюрократи, взимащи решения на ушенце от други хора.

  Там е ключа от бараката.

  Panta rhei....
 71. 71 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 59 Неутрално

  Докато управлението е в комуняшки индивиди ще е така.

 72. 72 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#5] от "debruckere":

  ЕС не счупен ,а го счупиха и то точно такива с твойто мислене

  гошо
 73. 73 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2459 Неутрално

  До коментар [#72] от "гошо":

  Не си прав, но и едно е сигурно, не го чупите вие русофилите, защото само у наса нещо може да счупите, в нормалните общества такива са незначително малко. Само когато случайно попаднат на видима позиция се забелязват такива

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 74. 74 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Весело

  М-дааа 😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 75. 75 Профил на galina georgieva
  galina georgieva
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Ехехехе, айде сега Дневник почнаха да пускат статии и срещу ЕС. Може би, защото всички лидери на Европа подкрепиха ГЕРБ на последните избори, с изключение на Северна Македония, Сърбия, Русия.... А и преди няколко дена Манфред Вебер отново изказа подкрепата си за ГЕРБ и Бойко Борисов. Това ли е голямата му болка на Ицката???? Уж ДеБъ е най-демократичната партия в България,уж са в ЕНП,а те всички в Европа искат и подкрепят Бойко, хахахаха.А Ицето гиркия, нито някой го е чувал, нито някой го е виждал, нито някой в Европа знае за него??? Защо така бе хора? Мдаааа,в Европа всички са мутри,калинки на Борисов!!! А и да не забравяме, че депутатите на ДеБъ застанаха до комунистите и Йончева, срещу ЕНП. Когато в България се правиш на десен,а подкрепяш комунистите, може и да има някой, който да ти се върже на акъла.Но когато в Европа се правиш на десен,а подкрепяш комунистите, там няма как да мине номера.
  Сега пускаме статии, които да оплюят ЕС. Скоро очаквам статии, колко добри са Русия,и как ще сме по-добре ако сме с братушките!!!

 76. 76 Профил на iiu09354227
  iiu09354227
  Рейтинг: 399 Неутрално

  И аз смятам , че ЕС е счупен, след като най-голямото политическо семейство ЕНПв него отгледа българското чудовище ГЕРБ.

 77. 77 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  До коментар [#59] от "Иво":

  Судейки по делата им и ЕНП и ПЕС са слуги на болшевиките! Това, че са ги насадили в два лагера е за такива индивиди като теб! На практика и двата лахера ихраят в един отбор! Това се вижда много ясно от години. Да не говорим, че в Германия баш си бяха дружки дълги години внуправлението. Ако имаха различни възгледи, това нямаше как да се случи! Бабичката и партията са леви, нищо че се правят на консервстивни християндемократи. Същата работа като нашите от ДБ.

 78. 78 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 106 Неутрално

  Какъв ти ЕС, като види човек какви партии има в него - наследниците на БКП в лицето на ДПС, ГЕРБ и БСП с разните им патерици като ВМРО. Само агенти на ДС и техните деца. Тотална политическа шизофрения!

 79. 79 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 106 Неутрално

  Спомням си навремето БСП искаха референдум, митинг дори направиха против членството ни в ЕС и НАТО. А сега серГЕЙ не е просто евро депутат, той е председател на ПЕС. 🤣Донякъде разбирам британците защо искаха да се измъкнат от тая шизофренична, бюрократична кочина.

 80. 80 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1323 Неутрално
  До коментар [#59] от "Иво":Судейки по делата им и ЕНП и ПЕС са слуги на болшевиките! Това, че са ги насадили в два лагера е за такива индивиди като теб! На практика и двата лахера ихраят в един отбор! Това се вижда много ясно от години. Да не говорим, че в Германия баш си бяха дружки дълги години внуправлението. Ако имаха различни възгледи, това нямаше как да се случи! Бабичката и партията са леви, нищо че се правят на консервстивни християндемократи. Същата работа като нашите от ДБ.
  —цитат от коментар 77 на stargate

  То за нормален човек е достатъчно да види кои са коалиционните партньори на бабата за да му стане ясно картинката, но ибрахимка е длъжен всеки път да ме "коригира" за да е в унисон с политиката, която прокарва господарят му във форума

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 81. 81 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  Поредната руска хибридка.

 82. 82 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  Колко ли пари са получили Денисън и Пуглиерин за да съчинят това "проучване" в полза на Путин? Ако не са взели никакви пари , значи са полезни идиоти.

 83. 83 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  След анексията и окупацията на чужди територии , и след всички отравяния и убийства на Путин на негови противници в Русия и в страни от ЕС, според "проучването" на Русия не се гледа като на "съперник" или "противник", а като на "необходим партньор" от мнозина европейци.
  Путин не жали пари за пропаганда.

 84. 84 Профил на nabliudatelnica
  nabliudatelnica
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Тези, които най-много помагат за чупенето на ЕС имат най-малко доверие в него. Русофили, патрЕоти, комунисти, мафиоти. И не само у нас.

 85. 85 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2245 Весело

  И кво излезе - расистите дето мразят Турция и Китай били в Западна Европа, не в България. Сигурно Стюпида е в когнитивен ступор и поради това не се е изходил в коментарите.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 86. 86 Профил на nabliudatelnica
  nabliudatelnica
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  До коментар [#34] от "pavur":

  По интересният въпрос е защо половината от избирателите не гласуваха на последните избори. След всички тирамби по пресата и митинги за смяна на системата. Значи половината българи не ги е еня каква е системата . Какви 60% какви радетели?

 87. 87 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  “ На Русия не се гледа като на "съперник" или "противник", а като на "необходим партньор" от мнозина европейци.”Tова е послание към Турция. Турция винаги е разчитала на незаменимостта си като противотежест на Русия. Времената обаче се менят.
  —цитат от коментар 18 на half truth


  Просто с Турция отношенията са по-близки в известна степен сме в един съюз ,от там и конфликтите повече,Турция е част от Митническия съюз на ЕС ,т..е турските стоки се конкурирата при равни условия с тези от ЕС.,но турските производители не са бенефициенти на европейдски средства.Никой не иска да се конкурира с турските селскостопански производители за субсидии.Най-малко етатизма свойствен за Турция е несъвместим с ЕС.
  Русия е външен за ЕС субект,

 88. 88 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  ".....60% от българите смятат, че членството им в ЕС е "нещо добро"."
  Тез чакат евра, нека чакат. "Да знаеш да чакаш, да можеш да чакаш,......"

 89. 89 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Любопитен съм освен този хоризонтален /национален/ поглед на европейците по тези теми и по-подробна /вертикална/ информация . Имам предвид ниво на образованост, възраст, социален статус и т.н.
  Едноизмерните изображения в социологията може да е важен само за авторите...

  От идиоти отговор не чакам
 90. 90 Профил на it4
  it4
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Дневник откога станаха такива стражи на еврог........ската линия, толкова изтрити коментари, дойчозеле ли е причината ?

 91. 91 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1646 Весело

  Явно Бойчо е бил прав, ма явно искат да счупят не само държавата (Му), а и целия Союз!?

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 92. 92 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 250 Неутрално

  Не вярвам че информацията е достоверно представена от Дневник.

 93. 93 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Резултатите от анкетата, ако са достоверни, означават едно- сегашните лидери на ЕС са неадекватни, слаби и не са в състояния да очертаят ясна политическа линия, както в съюза, така и във външната политика.Лизането на подметки на диктатори като Путин, Ердоган и китайските комунисти и крепенето и закрилата на криминални мутри като Борисов името на далаверата, подкопават сигурността и устоите на ЕС. Второ - Германия се опитва да постави тесните си меркантилни интереси на първо място и да ги натрапи на останалите страни, особено на страните от Източна Европа, без да се съобразяват със ситуацията там - изграждането на Северен поток 2 и отказът за сериозни санкции срещу руската, инсталирането и крепенето на престъпното управление на Борисов, градящ и той руски потоци, са достатъчно красноречиви. Промяната в ЕС преминава задължително през отстраняването от власт на меркелистката клика в Германия и нейните патерици- немските социалдемократи и прокситата и в ЕК.

 94. 94 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 619 Любопитно

  Криза на доверието: мнозинството европейци смятат, че ЕС е "счупен"!
  (ха-ха-ах! ) неКОЙ откриха топлата вода!!!

  - ми то отдавна се знае, но на КОЙ му пука след като може да пълни "шкафчетата" на баце и компания, а това дето "60% от българите смятат, че членството им в ЕС е нещо добро"! Изисква първо да се направи референдум пък после да се съобщават резултати, защото много по-лесно е да "говориш" от името на хората без да си ги питал ?!!! И да, добро е, но зависи от гледната точка и от това от коя страна на "шкафчето" стоиш?!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK