9 юни 1923 г. през погледа на съвременниците и историците

Митинг след преврата пред Народното събрание в подкрепа на новото правителство, Кадърът е от "Изгубената България"

© Изжубената България

Митинг след преврата пред Народното събрание в подкрепа на новото правителство, Кадърът е от "Изгубената България""Дневник" препубликува статията на проф. Веселин Янчев, предоставена на "Дневник" по повод 97-ата годишнина от Деветоюнския военен преврат.


Преди 98 години, на 9 юни 1923 г., телефоните и телеграфите разнасят новината, че в България е свалено правителството на земеделците начело с Александър Стамболийски и управлението е поето от ширококоалиционен кабинет, начело с професор Александър Цанков. Извършената промяна е сред събитията от новата българска история, които предизвикват и продължават да предизвикват разнопосочни и често яростно категорични и непримирими интерпретации не само сред съвременниците, но и сред изследователите на онази епоха. В този контекст, един ретроспективен поглед едва ли би променил нещата, но би могъл да послужи за размисъл и аргументация.


Като дело на армията, логично е да започнем с оценката на тогавашния военен министър и едно от главните действащи лица полковник Иван Вълков, която той прави още на 14 юни 1923 г. Намесата на войската в политическия живот. Вълков обяснява с това, че
при земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата


Като демократична институция и част от народа, армията е трябвало да защити гражданските свободи и да се противопостави на "произволно потъпканите закони чрез незаконно узаконяване". За изкупуването на свободата трябвало да се дадат жертви, но заслугата била не само на офицерите и войниците, но и на запасното войнство и на родолюбивите граждани.


Вълков призовава всички да пазят свободата си, да се борят за нея, но само идейно, за да не подлагат войската на такива тежки изпитания. Такова е и виждането на военните началници по места. Те са убедени, че "намесата на армията за запазването на спокойствието и правовия ред, бе неизбежно и наложително необходимо".


Ако след 1944 г. един от главните организатори на преврата Кимон Георгиев предпочита да запази пълно мълчание, то непосредствено след събитията той е разточително многословен. В издадената от него специална брошура "9 юний" и в други публикации,


Кимон Георгиев оценява случилото се като провал на един тираничен режим


следствие от родените след Освобождението партийна разпокъсаност, лични амбиции на политическите водачи, изкористяване на властта и пълното партизанско заслепение. На тази почва и върху разрушенията на две национални катастрофи се родил дружбашкият режим и пуснал корени в измъчената българска душа. Този режим насадил съсловност в управлението, възбудил омраза и изострил противоречията между класите, между селото и града, учени и неучени, извадил на повърхността тинята на обществото и дал предимство на всичко полуинтелигентно, декласирано и престъпно.


Земеделското управление дало широк простор на грабителските инстинкти чрез грубо посегателство върху държавни, общински и частни имоти, и разклатило из основи най-важните държавни институции - армия, полиция, правосъдно дело, водило война срещу армията, срещу църквата, срещу Университета, действащото и запасно офицерство. Нихилистична външна политика и война срещу всички патриотични организации, въздигането на предателството в култ, провокирането на животинското у човека, на инстинкта за разхищение и разврат, насаждането на пошлост и робско подчинение, според Кимон Георгиев, също са сред характеристиките на бившето управление. Това предизвикало армията, действащото и запасно офицерство, което не можело да измени на дълга си към родината и свалило правителството на Стамболийски.


Неангажираните пряко с подготовката и извършването на преврата -


водачите на старите политически партии посрещат промяната с радост и големи надежди


още повече, че затворът, където те се намират, не е най-уютното място за прекарване на времето.


Александър Малинов не скрива, че като революционен акт промяната е смутила едни, окуражила други и озлобила трети. В оценката си за събитията той акцентира върху лицемерието на старите и благородните намерения на новите управляващи: "Народният земеделски съюз се скри зад конституцията, която фактически бе отрекъл, когато държеше властта в ръцете си, и се хвърли в открита борба за защита на конституцията, на законно установената власт. Политически парадокси! Не. Това бяха политически маневри за организиране на бунтове и метежи на много места в царството под красивото знаме "защита на законността и правовия ред, за некрасиви цели - да се спъне новата деветоюнска власт, която наистина се роди в грях, но която не искаше друго, освен да консолидира вътрешното положение на страната, да насади в нея мир и ред, да възвърне на гражданството свободите му и да се помъчи да създаде условия за стопанско и финансово съвземане на България".


Бързият и пълен успех на военния преврат поставя пред свършен факт


външните сили и те признават извършената политическа промяна


В това отношение особено показателен е рапортът на майор Сканагата, италиански представител в Ликвидационния орган на Междусъюзническата военноконтролна комисия и временен негов ръководител. На 18 юни 1923 г. той докладва в Париж и Рим, че вътрешното положение в страната се е стабилизирало и няма признаци за съпротива, която да е от значение за новото положение на нещата. Комисията застава зад позицията, че смяната на властта е вътрешно дело, но веднъж започнато, то "трябваше да успее на всяка цена, иначе един неуспех би значил унищожение на столицата от страна на част от най- долните земеделски среди, на които водителите биха оставили широка свобода за грабежи и отмъщение".


Изтъква се, че събарянето на земеделското правителство е намерило "широко съчувствие във всички интелектуални среди, граждански, а също така и в земеделските среди". Новият кабинет д'афер бил образуван от просветени лица, компетентни и с нищо несвързани с предишни компрометирани правителства и с политиката, водена от цар Фердинанд. Бившите управляващи били изгубили престиж поради разкритите беззакония, злоупотреби и корупция.


Английският дипломатически представител Ърскин също отбелязва в годишния си доклад за 1923 г., че планът за промяната бил "великолепно обмислен и безупречно осъществен с много малко кръвопролитие, поне що се отнася до София". Жертвите в провинцията оценява на "много стотици".


Професионалните историци в периода до 1944 г. разглеждат събитията от 9 юни като спасителна акция за страната


- като "един военен акт, чрез който по най-безболезнен начин да се отстрани правителството на Стамболийски и да се състави друго популярно и общонародно правителство, което да спре противодържавните удари и да възстанови нормалния ред и доверие между всички обществени сили и групировки, които са за реда, спокойствието и мирното развитие". Това твърди Н. Станев в "История на нова България. 1878-1941".


След 9 септември 1944 г. историците Д. Косев и Я. Йоцов естествено възприемат оценките на Коминтерна и неговите резиденти Г. Димитров и В. Коларов, и определят деветоюнските събития като "военнофашистки преврат", срещу който се е надигнало "масово народно въоръжено движение" или "въстание", но стихийно, без предварителна подготовка, без общо ръководство и без обща цел. В съпротивата участвали 100 000 селяни и са избити "стотици комунисти и земеделци". През 1956 г. се появява монографията на Йоно Митев, която казва всичко със заглавието си: "Фашисткият преврат на девети юни 1923 година и Юнското антифашистко въстание".
Трудът е


класически пример за сътворяване на история със задна дата


за това, как абсолютно периферни факти и събития са хиперболизирани и изведени като водещи и определящи.


Първото в света "антифашистко въстание", макар че никъде все още няма фашизъм на власт, Митев определя като организирано във военно и политическо отношение, с цел установяване на работническо-селско правителство с участието на "повече" от 100 000 души". И понеже все пак трябва да се обясни как тези повече от 100 000 души не успяват да се наложат над малобройната армия, като най-главна причина за неуспеха се посочва липсата на единен фронт между работниците и селяните, но и недостатъчната организираност, лошото въоръжение и разпокъсаността в действията.


Тези оценки имат политически, но не и научен характер. Те свързват фашизма с всяко дясно, недемократично, антиконституционно и антикомунистическо или антисъветско явление.


Превратът на 9 юни и неговите извършители са далеч от редица фашистки белези - антилиберализъм, антипартийност, антипарламентаризъм, всеобхватна роля на държавата, монополно управление на една единствена партия и един единствен вожд, тотален обществен контрол, ксенофобия, расизъм.


Хората се струпват след преврата и на днешния площад "Св. Неделя" . Кадърът е от "Изгубената България"

© Изгубената България

Хората се струпват след преврата и на днешния площад "Св. Неделя" . Кадърът е от "Изгубената България"


В края на 80-те години В. Георгиев определя събитията само като "военен държавен преврат" и спасителна операция за българската буржоазия.


След политическите промени в страната се променя и оценката на историците, която е изразена по един недвусмислен начин от Георги Марков: "Държавният военен преврат на 9 юни 1923 г. сложи край на еднопартийното управление, стремящо се да установи съсловна селска диктатура".


Според други автори, конституционноустановената власт на БЗНС е заменена с авторитарна диктатура на най-десните сили в обществото.


Някои от историците преживяват интересна еволюция


През 1984 г. те определят деветоюнските събития като "злокобен заговор", фашистки и реакционен, "атентат срещу прогреса и независимостта на страната", който по своите мащаби, жестокост и варварство съперничи с големите злодеяния на ХХ век.


През 2007 г. този автор ще определи същите събития като сблъсък между селото и града, между
утопизма на съсловната власт и парламентарното общество, между държавността и дезорганизацията, между националното и интернационалното и ще обобщи, че с "военни, насилствени методи се съхранява българското царство". Европа признала новото правителство, въпреки незаконния и антиконституционен начин на неговото съставяне, защото прокламира принципи, доминиращи в тогавашния свят.Армията е действала като надпартийна и общонационална институция, като конституционна сила, макар че извършеният от нея акт е неконституционен, в името не на кастови, а на общограждански и общонационални интереси. Армията е извършила промяната, без да чертае перспективата на военна диктатура.


От дистанцията на времето и при непредубеден прочит на фактите може да се заключи, че извършената чрез армията политическа промяна на 9 юни 1923 г.


безспорно е противоконституционна и незаконна, но с цел пресичане на антиконституционните и незаконни действия


и намерения на земеделското управление - на неговия държавнически нихилизъм и правен волунтаризъм.


Чисто теоретично, 9 юни дава шанс за страната, като спира авторитарните попълзновения на Александър Стамболийски и създава възможност за обновление и обединение на демократичните сили.


Актът е израз на слабостта на политическите партии, но не е насочен срещу тях. Той няма за
цел въвеждане на военна диктатура и трайно обвързване на управлението и армията, макар че нейната тежест се увеличава.


Превратът показва, че корените на земеделското управление не са нито толкова здрави, нито толкова дълбоки. Факт е, че те са изтръгнати със завидна лекота. За да се докаже пост фактум огромното влияние на БЗНС в обществото, се сътворява представата за масовата съпротива в защита на земеделската власт, "неоправданата жестокост" и насилия, извършени от войската и новите управляващи.


Развоят на събитията недвусмислено сочи, че никъде в страната земеделците не успяват да организират ефективна съпротива и да се противопоставят на армията до степен да преобърнат съотношението на силите. В емблематичните центрове на съпротивата - Плевен и Шумен, са налице опити, но не и реална съпротива. В Шумен и на редица други места организаторите на съпротивата са в почти перманентен контакт и преговори с войската и новите власти, което не може да бъде признак на непримиримост и ожесточеност.


След няколкочасово сражение земеделците от Пазарджишко


дотолкова са "готови" да защитават "своята" власт и своя министър-председател, че го оставят абсолютно сам


Насилията и жестокостите в политическите борби никога и по никакъв повод не могат да бъдат оправдани, но не бива да се пренебрегва фактът, че те са двустранни. Насилие се упражнява от земеделците, докато са на власт и в защита на своята власт. Насилие се допуска и от претендентите за властта. Най-голямото петно, което компрометира целия смисъл на извършената промяна и нейните организатори, е убийството на Александър Стамболийски без съд и присъда. И още по-компрометиращ е отказът да се заведе съдебно дело дори срещу "неизвестен извършител". Надделяването на политическата целесъобразност над справедливостта и законността не е добър атестат за която и да е власт.


Деветоюнският преврат не е безкръвен, но не е и толкова кървав, както е представян и възприеман. След 30 години неговите жертви сдружени земеделци са грижливо издирени по окръзи и те са следните:


Благоевградски - 39, Бургаски - 9, Пловдивски - 6, Хасковски - 1, Русенски - 4, Шуменски - 1, Плевенски - 2, Старозагорски - 1, Врачански - 5, Софийски - 11, София град - 10, или общо 89.


История и цивилизации за 7. клас
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Може да има съмнения за завишаване, но не и за занижаване на числата. Те са показателни. Във вече отбелязаните масови центрове на съпротива - Шумен и Плевен, убитите са трима. В целия Пловдивски окръг, където е и Пазарджишко - шест.


Две трети от жертвите са в Благоевградско, Софийско и София-град, където реална съпротива срещу преврата почти няма. Допустимо обяснение е, че това са жертви на ВМРО, която използва ситуацията, за да разчисти сметките си със своите противници в земеделските среди по предварително съставени черни списъци, в които са имената на земеделските дейци Д. Кемалов, М. Конев, К. Попиванов, Б. Велев, П. Ангелов и др. Никой не е събрал сведения за убитите войници и офицери, доброволци и държавни служители.


Въпреки че е заченато в грях, въпреки погрешните първи стъпки, новото управление има шансове, но те са брутално взривени от Москва. На 23 юни 1923 г. Изпълнителният комитет на Комунистическия интернационал, през главата на БКП, ще призове българските работници и селяни на борба срещу капиталистическата власт в страната и установяване на комунистическо работническо-селско правителство.


Призив, който ще предизвика нови въоръжени сблъсъци и разделение сред обществото.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3689 Неутрално

  Превратът спасява осъдените за двете национални катастрофи. И е радостно събитие за тях. Иначе корупцията, чистките, гонките, шуробаджанащината са запазена марка за всички правителства след освобождението.

 2. 2 Профил на julesta
  julesta
  Рейтинг: 484 Неутрално
 3. 3 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  В Турция, до преди само няколко години армията и генералитета действаха по този начин и не случайно Ердо имитира преврат, та да обезглави армията.
  Не е редно армията да решава вътрешни проблеми, но когато трябва да се спре реализирането на плановете на диктаторите, това е единтвения вариант - доказано е и в Португалия, както и при нас, в онези времена.

 4. 4 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  айде още една гадост оправдаха
  честито

  не че режимът на Стамболийски е бил цвете, но Цанковият го изпреварил по всички показатели

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 5. 5 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2852 Любопитно

  "Извършената промяна..." - толкова нежно, чак срамежливо описание! Кръвопускането от българите, т.н. стари партии посрещнали с радост, а и жертвите били броени, та до никъде. Александър Стамболийски е разтърсил държавата по селски грубо, но заради прогреса и, заради мътилката, която "старите" партии са сътворили през войните. Това, че "селската държава" не е успяла да въведе що-годе прилични, равноправни взаимоотношения, да удовлетвори всички изстрадали българи е успех за статуквото, а това, че и сега има елементи от същото не е чуждо за българите. Къса памет и лично тщестлавие са нещата, които периодично спъват развитието да държавата България. Държава, претендираща за историчност, но разпиляваща историята си.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 6. 6 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  Няма категорична оценка, полезно ли е за България или не е полезно.
  За едни е добре, за други е зле, зависи от гледната точка.
  А ето това:"Чисто теоретично, 9 юни дава шанс за страната, като спира авторитарните попълзновения на Александър Стамболийски и създава възможност за обновление и обединение на демократичните сили.", ако се смени името на Стамболийски с друго име, би оправдало действията на всеки, тръгнал да сваля насила властта.

  кратък
 7. 7 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 286 Неутрално

  На автора препоръчвам да прочете

  Democracy The God that Failed - Herman Hoppe.

  България е била част от глобалния преход от монархизъм към демокрация и социализъм. Ако се опитва да намери смисъл в действията на земеделци и армия да не търси. Това се е случвало в цяла Западна европа и България не е била оставена назад подтиквана от сили и финанси по мощни от нашите.

  Колкото до изцепката за демократичната армия, не мога да си обясня как може човек с опит да плещи такива врели некипели. Ако армията се обръща срещу народа който я храни предполагам че това е част от бенефитите на демокрациятар така ли?

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 8. 8 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  Боже, представяте ли си какво ще пише след 90 години за днешните дни.
  "- Тю, то бива търпение, ама това овчедушие граници няма. Какъв е бил тоя народ в 2020 г. та един свестен преврат не могат да извършат и да се отърват от тирана."
  Добре че няма да сме живи за да не се червим и берем срама.

  кратък
 9. 9 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3094 Неутрално

  ха!
  СЪЩАТА статия е била публикувана МИНАЛАТА година
  https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/06/09/4075547_9_juni_1923_g_-_protivokonstitucionen_i_neizbejen/

  резил

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 10. 10 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Любопитно

  Ето един от убитите от Народния съд ''елит'' на нацията !
  „Убиецът на Александър Стамболийски говори…“,
  След извършеното следствие и оповестените резултати от него главният виновник определен и като убиец е запасният капитан Иван Харлаков, тъй като само той е попаднал в ръцете на Народния съд.

  [email protected]
 11. 11 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  ''9 юни 1923 година. Превратът заварва Александър Стамболийски, тогава министър-председател на България в собствената му вила край село Славовица. Тук, в тая скромна вила, Александър Стамболийски е заклан при нечовешки мъчения, рязан на късове с 30 ножа. Тая вила, за която на времето се вдигна толкова голям шум, е мястото на адски мъки, изживяни в стоицизъм от водача на селска България Александър Стамболийски.''

  [email protected]
 12. 12 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Няма категорична оценка, полезно ли е за България или не е полезно.
  —цитат от коментар 6 на Мариана Кълвачева


  „ПОМНИ 9-ти ЮНИ, ПАЗИ 9-ти СЕПТЕМВРИ”

  До коментар [#6] от "Мариана Кълвачева":

 13. 13 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 801 Неутрално

  Даже много са закъснели военните тогава да се разправят със стамболийски. Не може едни идивително прости хорица, докоплаи се до властта след поровала на предишните да управляват държава със селски похвати и простотия от татарпазарджишките села.

  Не трябвало да го убиват, едно изгнанийце щеше да му дойде добре.

 14. 14 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  ''Стамболийски и капитан Харлаков пристигат към 8 часа вечерта на 14 юни 1923 год. във вилата на м[инистъ]р-председателя край с. Славовица.
  Стамболийски е сам между своите палачи, безпомощен и в невъзможност да се измъкне от хищните им лапи.
  С нечовешки сили, със сетни усилия, Стамболийски носи на гърба си своите палачи, докато те с хрипкав пиянски смях се изреждат да се качат на „коня“. Палачите мушкат с ножовете си Стамболийски, за да го накарат да върви по-бързо, по-лудо, да подскача, за да им достави удоволствие, тъй както воловарчетата мушкат с остен своите волове.

  [email protected]
 15. 15 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  ''Отрязани части от тялото палачите хвърлят в устата на Ал. Стамболийски и искат да го нахранят със собственото му месо. Те дават на Стамболийски да пие собствената си кръв...''

  [email protected]
 16. 16 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  ''Последните минути преди да издъхне са непоносими. Стамболийски се гърчи в адски мъки. Тялото му потреперва, гласът му заглъхва в засъхналото му гърло. От устата му от време на време се изтръгва по някой глух стон. Този полумъртав човек е окъпан в собствената си кръв. Вместо пот по челото му и гърба тече непрестанно кръв, докато той изгубва всичките си сили и се отпуска завинаги върху мократа и напоена с кръв земя.''

  [email protected]
 17. 17 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  ''Официалните власти обявяват, че Стамболийски е убит по време на една престрелка с „въоръжените селяни“. Издаденото първо съобщение е много кратко и сухо. В него не се дават подробности, докато впоследствие се прави всичко възможно, за да се скрият истинските причини за убийството и жестокостта, с която то е извършено.''

  [email protected]
 18. 18 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Единствената грешка на военните е , че са го убили. Трябваше да го изпратят по живо по здраво да си ходи в Югославия /нали е бил с тях аверче/. След 10 години щеше да е никой.
  Убивайки го - саздават мъченик.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 19. 19 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 942 Неутрално

  9 юни е една тъжна за България дата.Дано никога вече не се повтори....

 20. 20 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2724 Любопитно

  Любопитно е че тези които извършват преврата на 09.06.1923г. използват ВМРО да свърши мръсната работа както и младотурците през 1908г при следващият преврат на 19.05.1934г я забраняват!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 21. 21 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 828 Неутрално

  Стамболийски и неговата съсловна организация е уникално явление.Корените на това явление са в некърдаността на буржоазните правителства по време на войните от 1912 -1918г. довели на Б-ия две национални катастрофи.Непосредствено преди преврата печели безапелационо избори ( с диктаторски действия) главозамайва се, поради което губи властта.

 22. 22 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4130 Неутрално

  Браво на този исторически анализ.
  Превратът на 9 юни 1923 г. в исторически план трябва да се оценява положително като като спасителна акция за страната. Свален е един тираничен режим на страната , какъвто е този на БЗНС. При земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата, заради продажната външна политика на Стамболийски.
  Комунистическите историографи нарекоха деветоюнския преврат фашистки , но всъщност той е антифашистки. Превратът свали режим в България близък до фашисткия в Италия.
  Стамболийски и ранният Мусолини си приличат като две капки вода. Характерно за тях е , че те не разчитат на държавните охранителни органи , а изграждат партийна полиция. Това са черноризците на Мусолини и оранжевата гвардия на Стамболийски , които са репресивни партийни органи. Мусолини и Стамболийски са против монархиите. Стамболийски и ранният Мусолини не се отчитат пред парламента и подготвят страните за еднопартийна диктатура.
  След преврата , за едно десетилетие до 1934 година, в България се установява парламентарна многопартийна демокрация , една от малкото в Европа по това време , въпреки терористичната дейност на комунистите, с което българите трябва да се гордеем.

 23. 23 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4130 Неутрално

  До коментар [#1] от "Vlado Nikolov":
  "Превратът спасява осъдените за двете национални катастрофи. "

  Превратът спасява България от фашистки режим , подобен на този в Италия.

 24. 24 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4032 Любопитно

  Аз лично смятам, че този преврат не е бил необходим. Все пак правителството на Стамболийски идва на власт след демократични избори. Разбирам да беше се превърнал в диктатор, да беше отменил изборите и демократичния правов ред в страната, и тогава армията да се намеси и да го свали от власт. Но чак до там не се стига по времето управлението на Стамболийски. Освен това както автора на статията сам споделя, било е недопустимо той да бъде измъчван и жестоко убит без съд и присъда от македонските терористи. И за това вина имат военните превратаджиите. Те не трябваше да допускат това да се случи.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 25. 25 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4130 Неутрално

  До коментар [#18] от "kvasimodo":
  "Единствената грешка на военните е , че са го убили."

  Военните не са го убили. ВМРО убиват Стамболийски. Грешката на военните е , че не са го опазили от ВМРО. Не са предполагали , че те така ще се разправят с него.

 26. 26 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3823 Весело

  Жалко че сега вече няма такива готови да спретнат един 9 юни!

  klimentm
 27. 27 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4130 Неутрално

  9 юни е една тъжна за България дата.Дано никога вече не се повтори....
  —цитат от коментар 19 на pro_bono


  Това е една радостна за България дата , която трябва да се чества.

 28. 28 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  "Този режим насадил съсловност в управлението, възбудил омраза и изострил противоречията между класите, между селото и града, учени и неучени, извадил на повърхността тинята на обществото и дал предимство на всичко полуинтелигентно, декласирано и престъпно. Земеделското управление дало широк простор на грабителските инстинкти чрез грубо посегателство върху държавни, общински и частни имоти, и разклатило из основи най-важните държавни институции - армия, полиция, правосъдно дело, водило война срещу армията, срещу църквата, срещу Университета, действащото и запасно офицерство. Нихилистична външна политика и война срещу всички патриотични организации, въздигането на предателството в култ, провокирането на животинското у човека, на инстинкта за разхищение и разврат, насаждането на пошлост и робско подчинение, според Кимон Георгиев, също са сред характеристиките на бившето управление."

  Трябва да се признае, че "вечният превратаджия" дава една много вярна оценка на управлението на Стамболийски. Ако в този момент България не беше спасена от оранжева диктатура и не беше възстановена държавността и войската, много вероятно е през 1925 България да можеше да се спаси от установяване на червена дикатура.

 29. 29 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1709 Гневно

  1919-та - така нареченото "Войнишко въстание"
  1923-та така нареченото "Септемврийско въстание"
  1925-та - взривяването на църквата "Св.Неделя"
  1944-та деветосептемврийски преврат
  Ето така комунистите унищожиха българският 20-ти век!!!

 30. 30 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  До коментар [#28] от "spiegel":

  "през 1925 България да можеше да се спаси"

  през 1925 България да НЕ можеше да се спаси

 31. 31 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 208 Неутрално

  Познавам Янчев от времето му на активен комсомолец в курса на Евгения Живкова, представител и защитник на работническо-селската власт. Сега гледам нещо се отрича.

  Свободата, Санчо...
 32. 32 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 844 Неутрално

  Стамболийски и хората около него са корумпирани, в сейфа който сържи вън вилата си в Славовица са открити според едни сведения 8 000 000 лев, според други повече, от парите 1 000 000 отиват в касите на ВМРО чета от които начело със скопския войвода Величко Велянов е прекия извършител на убийството, останалата част е внесена в касите на Военно министерство и вероятно нещо е разграбено, за което се води и дело. Парите са част от сметка на българската държава в Швейцария изтеглени и използвани от дружбашите за издаване на вестници, покупка на имоти на роднини на Стамболийски и т.н. В сайта Изгубената България имаше снимка на войници щракнати до сандъците с пари извадени от касата във вилата. Има доста общо вежду двамата популисти и крадци, Стамболийски и Борисов, може би ги очаква и кфоден край, макар като християнин да предпочитам сикаджията да не го режат на парчета а да си лежи присъдите.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 33. 33 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3823 Весело

  Интересна е тогавашната реакция на комунистите които са наблюдавали щастливи ставащото като са смятали че две враждебни на пролетариата класи се избиват. Чак сетне им идва на акъла да сменят плочата!
  Това разбира се не им пречи 44 та да се прегърнат с превратаджията Кимон Георгиев и ген Дамян Велчев!

  klimentm
 34. 34 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3823 Неутрално

  За сопите и терора на оранжевата гвардия също малко се знае, не е зле да се изчисти този период и да бъде разказана цялата истина

  klimentm
 35. 35 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Кимон Георгиев организира 3 преврата, като последният завършва с кървава вакханалия от комунистите. Деветоюнският преврат е срещу Оранжевата гвардия, наричана от народа Сопаджии. Изборите които печели БЗНС са спечелини със сопи с които пребиват политическите си противници.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 36. 36 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  "" Предателската и антибългарската дейност на БЗНС.
  За голямо съжаление, и днес в България поради водената дългогодишна интернационална политика, игнорирането на българските национални интереси и слугинажа на някои български управници на вражески държави все още се намират неграмотни и продажни историци, политици и привърженици на БЗНС, които говорят с открито възхищение и преклонение за Александър Стамболийски и неговото управление. Но оригиналните исторически документи и факти от онова време свидетелстват за арогантно, цинично и най-нагло предаване и продаване на българските национални интереси и тотално пренебрегване на елементарните човешки права на поробените българи в Сърбия и Гърция.
  Искате ли да узнаете истината за антибългарската дейност на Александър Стамболийски, Райко Даскалов, Александър Димитров, Коста Тодоров, Александър Оббов, Георги Димитров - Гемето и тяхното обкръжение? Искате ли да узнаете ужасяващи подробности за бандитските действия на техните разбойнически чети в Македония? Искате ли да узнаете имената на много сръбски агенти у нас заедно със сумите, които са получавали за предателствата си срещу България?
  Прочетете книгата „БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО - непознатата война” от поредицата „Сите българи заедно” на Цочо Билярски и веднага повечето от представите ви за управлението на БЗНС, за отношението му към мъките на българите от Македония, и особено за отношенията му с легендарната ВМРО ще бъдат тотално променени. Нека оставим да говорят фактите и документите, а не емоциите, породени от митовете за славянската дружба между българи и сърби, криворазбраното православие и фалшивия комунистически и земеделски интернационализъм.

  Никола Григоров


  „Кой мисли за Македония? Ние не искаме Македония, ние не ще се биеме с вас за нея, не само защото сме разоръжени, но да бихме могли, пак няма да се бием. Вие да бяхте ни поднесли на тепсия самата Македония днес, ние няма да я приемем, не само защото не желаеме да повтаряме миналото, като дохождаме във вечни конфликти с нашите съседи, но и защото дълбоко вярваме, че никой при това положение така лесно не може да владее македонците. Ние казваме, нека са ви халал. Вие, обаче, които вземахте цялата им земя, трябва да приберете и самите тях. Ето големия въпрос, върху който вие трябва дълбоко да се замислите. Вие не искате да се казват те българи, а ги наричате славяни. Добре, третирайте ги каквито искате, но направете всичко възможно, те да се завърнат по огнищата си и да заживеят легално."
  Ал. Стамболийски, Белград, в-к „Земеделско знаме" от 18.10.1922 г.


  „Стамболийски знаеше и често го е заявявал, че единствен негов силен и страшен противник, който виси, като ножа на гилотината над неговата глава, т.е. на Земледелския съюз, то е ВМР Организация. Давайки си сметка за нейната морална и физична сила, той прибягна до всички простени и непростени средства за борба. Ходи в Белград. В тайни съвещания между него и Пашич, от една страна; а Коста Тодоров, земледелски пълномощен министър и Нинчич, министър на външните дела, от друга, уреждаха, обмислюваха средствата за унищожението на ВМР Организация.
  Организира, организираше и по-рано банди от ония изроди, които ВМР Организация беше осъдила на смърт за вулгарни кражби, насилия, изнасилвания, палежи, грабежи и пр., и пр. в нещастна Македония, пращаше ги срещу ВМРО, снабдявайки ги с пари и пушки, водени от погранични околийски началници и т.н. Обаче тия банди бяха гонени и от населението, и от четите на ВМРО вътре. Разпилявани, хващани и някои избивани, останките се връщаха в България под закрилата на властта и продължаваха същите мародерства и тук в България."
  Тодор Александров, интервю Л. Неманов, 30.06.1924 г................................" "


  https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:2010-07-13-18-06-19&catid=34:2010-04-24-13-08-01&Itemid=55

 37. 37 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 848 Любопитно

  До коментар [#28] от "spiegel":

  ”Трябва да се признае, че "вечният превратаджия" дава една много вярна оценка на управлението на Стамболийски. Ако в този момент България не беше спасена от оранжева диктатура и не беше възстановена държавността и войската, много вероятно е през 1925 България да можеше да се спаси от установяване на червена дикатура.”

  Ха, ха, ха. Та точно вечния превратаджия ни я води червената диктатура през 1944.
  Да не припускаме и какво прави след преврата от 19 май 1934.

  Правителството на Кимон Георгиев установява дипломатически отношения със СССР и изпраща за посланик в Москва горещия привърженик на идеята за интегрална Югославия проф. Михалчев. А в София пристига Фьодор Разколников, който започва целодневно наблюдение над цар­ския дворец от прозорците на хотел „България”. В Държавния архив се пази подробна схема на структурата на българска­та армия, съставена от френски разузнавачи. Неслучайно външните министри на Франция и Съветския Съюз Барту и Литвинов при една от своите срещи ще заявят доволство­то си от случващото се в България след 19 май.
  В показанията на Дража Михайлович от 17 май 1946 година, на процеса срещу него в Белград, той заявява:
  "В София имах заседание (среща) с Кимон Георги­ев. На това заседание ние, след като разгледахме бъде­щето на нашите отношения, дойдохме до пълно споразу­мение. Първият етап по пътя на сближението беше: български цар без власт, митническа уния с Югосла­вия и военен съюз. Вторият етап - интегрална Югос­лавия под династията на Караджорджевич.

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 38. 38 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Любопитно

  До коментар [#25] от "tacheaux":

  Дааа бе ?
  К'во ли са очаквали ?

  [email protected]
 39. 39 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Разстроено

  До коментар [#34] от "klimentm":

  да бъде разказана цялата истина...
  --------------
  Е , тогава няма да остане камък на камък, щото е нямало преди 100 години нито една организация, партия или личност, с която да се похвалим днес !

  [email protected]
 40. 40 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  До коментар [#37] от "Bullet":

  Да, така е. Това е деградацията на един офицер, герой от фронта. Деветоюнският преврат е спасил България, но самото участие на войската в политиката е опасно нещо и го показва съдбата на офицери като Кимон Георгиев в следващите години, превръщането им в превратаджии и предатели на България. Затова и ген. Луков прочисти войската от забърканите в политиката офицери.

 41. 41 Профил на potop
  potop
  Рейтинг: 92 Неутрално

  Армията тогава е постъпила достойно и е спасила държавата от оранжевия терор и превръщането на Стамболийски в пожизнен диктатор.
  Между другото в момента вървъм към подобно положение - разликата е, че сега простака който иска да стане диктатор е военен, а не селанин. Приликата е че и тогава и сега, го подкрепят основно селяните.

 42. 42 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3356 Любопитно

  До коментар [#41] от "potop":

  Не беше ли от село Учин дол ?

  [email protected]
 43. 43 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 405 Неутрално

  До коментар [#34] от "klimentm":

  неее. целият период
  от 1850та до 1944та тябва
  да бъде изчистен от комунистиеска пропганда
  и фалшификация на истината.

 44. 44 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Тази публикация, поднесена по този начин, прилича на покана и сега пРезидента с войската да извърши съответния преврат, за да ни избави завинаги от канибала Борисов.

 45. 45 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4769 Неутрално

  Българската история познава много преврати.
  Поредният тече в момента.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 46. 46 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4769 Неутрално

  До коментар [#41] от "potop":

  Това, че е военен, не означава, че не е селянин.
  Да, селянин е.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 47. 47 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4032 Любопитно

  До коментар [#44] от "stedim":

  Хаха... това са пълни глупости. :-D България днес е доста по различна от България преди 98 г. когато се случват тези събития описани в статията.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 48. 48 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2218 Неутрално

  Оттогава ни остава модата да се обиждаме на "селяндури"

 49. 49 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 602 Неутрално

  "Превратът на 9 юни и неговите извършители са далеч от редица фашистки белези - антилиберализъм, антипартийност ...".

  Важното е, че най-важният белег го има в изобилие - див и варварварски. "В коя страна фашистите не са диваци и варвари?". "Клаха народа, както турчин не го е клал."

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 50. 50 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1458 Любопитно

  До коментар [#26] от "klimentm":
  не бъдете сигурен, мога и имена да Ви посоча

  ум море, глава шамандура
 51. 51 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Ако армията се обръща срещу народа който я храни предполагам че това е част от бенефитите на демокрациятар така ли?
  —цитат от коментар 7 на radelmarfx


  Александър Стамболийски и неговото правителство ли са "народа"?

 52. 52 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  До коментар [#29] от "selqnin":
  селски, в нормалните страни на това му казват гражданска война
  деветосептемврийския преврат не е на комунистите а на ОФ, където комунистите са малцинство , комунистите идват на власт 46година чрез "демократични" избори след като се разправят с опозицията .

  ум море, глава шамандура
 53. 53 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  До коментар [#25] от "tacheaux":

  Приемам поправката. Имам напредвид ,че те носят отговорвност за станалото.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 54. 54 Профил на Петър Бабанов
  Петър Бабанов
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#29] от "selqnin":

  Да, и за двете национални катастрофи преди това, пак комунистите са виновни!

 55. 55 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2730 Любопитно

  До коментар [#54] от "Петър Бабанов":

  Поредица от стратегически грешки, не без болната фантазия на Фердинанд да влезне на бял кон в Цариград, както и дивотиите около македонските чукаци заради които губим беломорието. За Стамболийски, като за мъртвите, но в неговия случай пак нищо. Пропилява златен шанс да осребри конфронтацията на Гърция и Ататюрк, в резултат пак низвергнати сънародници от вече бивши територии.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 56. 56 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Режимът на БЗНС и на Стамболийски е бил известен със своите репресии срещу политическите противници (главно традиционните буржоазни партии, чиито шефове са били настанани в затвори, под предлог загубената война), насилствено разтурване на политически конгреси, побоиша и с унизително поведение към Българската Армия. Това са били брутални времена. И Иво да се учи какво става, ако някой прояви политическа фриволност, терор и унижения ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 57. 57 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 405 Неутрално

  До коментар [#56] от "Сатана Ликующий":

  някои от тези противници на Стамболийски,
  примерно Рачо Петров е вкаран в зандана с доживотна
  присъда. та стамболиски си е бил селяк диктатор.

 58. 58 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4769 Неутрално

  quote#35:"Корки"]Кимон Георгиев организира 3 преврата, като последният завършва с кървава вакханалия от комунистите. Деветоюнският преврат е срещу Оранжевата гвардия, наричана от народа Сопаджии. Изборите които печели БЗНС са спечелини със сопи с които пребиват политическите си противници.[/quote]

  Това днес се повтаря. Само дето сегашните превратаджии от Де Бъ се заканват вместо сопи да използват прави лопати.
  Технически прогрес, просто.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 59. 59 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 530 Неутрално

  До коментар [#18] от "kvasimodo":

  То и Георги Димитров го изгониха ама вместо да стане никой,взе че стана министър председател

  гошо
 60. 60 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 530 Неутрално

  До коментар [#35] от "Корки":

  Победата на изборите я урежда Фердинат с "далновидната си мъдра"политика от 13 и 15 г , а не "сопите" на БЗНС

  гошо
 61. 61 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3931 Неутрално

  До коментар [#24] от "Иво":

  Съгласен съм с тезата ти, и е наивно да се счита, че вонните превратаджии "не са предполагали", че македонските терористи от ВМРО е нямало да убичт Стамболийски след като това е бил техният модус операнди. Но, нека имаме предвид и това, че бруталното потушаване от Стамболийски на общата стачка организирана от комунистите през зимата на 1919-1920 му губи голяма част от избирателите в този скорошен следвоенен период, когато влиянието на левите сили е много значимо. Освен това Стамболийски създава големи проблеми с авторитарната си политика, и Дамян Велчев и Кимон Георгиев използват нагнетеното недоволство след "изборите" от 22 април 1923 г.
  Нелошо материал по въпроса "Може ли демокрация да бъде възстановена със сила?" от проф Пламен Павлов на https://www.dw.com/bg/трагиката-на-9-юни-1923-година/a-17692949

 62. 62 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2148 Весело

  За сопите и терора на оранжевата гвардия също малко се знае, не е зле да се изчисти този период и да бъде разказана цялата истина
  —цитат от коментар 34 на klimentm


  Мдааа - комунетата не ги споменават тези неща. Също така не споменават, че в държавния архив се пазят министерски постановления от правителството на Стамболийски, подписани с кръстче. Имало е напълно неграмотни министри, сещай се какво е ставало надолу по веригата...

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 63. 63 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  Бастуна с упование описва канибалски сцени с любимеца му земеделец Ал. Стамболийски и полудивите милиционери от Оранжевата гвардия. но има малка подробност Стамболийски е убит от ВМРО.

  Малко известен факт, но Когато Австро-Унгария обявява война на Сърбия през 1914 г., той изразява в Народното събрание надеждата си за победа на сърбите. На виковете, че е сърбоман и предател, Стамболийски заявява: "В момент, като настоящия, когато са застрашени наши братя южни славяни, аз не съм нито сърбин нито българин, аз съм южен славянин".

 64. 64 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#24] от "Иво":

  При преврата на 9.06.1923г. по време на метежите са убити 89 човека (няма данни за военните)
  При преврата на 09.09.1944г. до 1950 г. са убити над 25000! Включ. и дядото на Борисич (макар че не по политически причини)

 65. 65 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  [quote#62:"Тюфлекчия"][/quote]

  Не е нужно да се пишат глупости. НЯМА неграмотни министри в нито едно от парвителствата на Стамболийски.
  ===
  Проф. Янчев е трябвало да даде статията с имена и цитати. Иначе е добра обобщаваща статия.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 66. 66 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2639 Неутрално

  До коментар [#63] от "pontius_glarus":Малко известен факт, но Когато Австро-Унгария обявява война на Сърбия през 1914
  >>> Друг малко известен факт е и че България влиза в Първата световна война чак октомври 1916, като обявява война на Сърбия. Като резултат и Русия започва военни действия срещу България. Ето и картичка от онези времена, където Фердинанд е заедно със съюзниците ни срещу вечния враг -Русия:
  https://bit.ly/3ctqnur
  Как свършва войната за България знаем - с национална катастрофа.

 67. 67 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 960 Неутрално

  Страбизма в погледа на родните историци / да ме прощава автора/ за съжаление не дефинира исторически истини, а произвежда "научни" алибита на властимащите.
  Справка: Северна Македония ... и безсилието ни.

  От идиоти отговор не чакам
 68. 68 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#29] от "selqnin":селски, в нормалните страни на това му казват гражданска война деветосептемврийския преврат не е на комунистите а на ОФ, където комунистите са малцинство , комунистите идват на власт 46година чрез "демократични" избори след като се разправят с опозицията .
  —цитат от коментар 52 на DonKey Hot


  Няма гражданска война. Има преврат, има един опит за започването и през септември 1923 г. по нареждане от Коминтерна със съдействието на реваншистки настроените леви земеделци и значителна част от анархистите (същите, с които Стамболийски се бори неуморно през усправлението си). Този курс определя белия терор 1923-1925. Но белият терор е свързан и с организирането на чети в Югославия, в официалния курс за въоръжена борба на комунистите чак до смяната на вятъра от Москва, свързан с отстраняването на Троцки и отслабването на Зиновиев (самият той вече пътник), "революционния терор", за който с такъв възторг пише Цола Драгойчева, но по-късно осъден като "левичарство", (но не и преди атентата "Св. Неделя"), с шетащите в страната анархо-коминистически банди (те са точно такива). Всъщност "белият терор" слага края на на неуспешните опити за "гражданската война". В периода 1926 г. - 1942 г. "гражданска война" в страната няма.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 69. 69 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2639 Неутрално

  До коментар [#66] от "тулса":
  Корекция: България обявява война на Сърбия есента на 1915, а не 1916.

 70. 70 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2801 Весело

  До коментар [#32] от "gripen":

  Някой знае ли курса на лева през този период? То само в шкафчето на Баце имаше повече.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 71. 71 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  ааа и после комунистите измислиха антифашистко възстание преди да е имало фашизъм :)
  щото савецката мода е да викат на всичко фашизъм... само да не се спомене национал....социализъм :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 72. 72 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 647 Весело

  До коментар [#12] от "bib45647808":

  ...и не забравяй 11.07.2021..!

 73. 73 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2801 Весело

  До коментар [#34] от "klimentm":

  Да, явно Стамболийски много си е повервал, че да го сварят по бели гащи. Иначе селяците можеха да го опазят 1-2 дена.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 74. 74 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  До коментар [#9] от "Николай Теллалов":

  Е, закова ги.
  Браво!
  Дали са му платили два хонорара?
  Или пък той може и да не знае човека, че пак е пуснал статия за тази годишния 9ти юни.

 75. 75 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  До коментар [#9] от "Николай Теллалов":

  Е, закова ги.
  Браво!
  Дали са му платили два хонорара?
  Или пък той може и да не знае човека, че пак е пуснал статия за тази годишния 9ти юни.

 76. 76 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  До коментар [#52] от "DonKey Hot":

  комунистите идват на власт 46година чрез "демократични избори"....................
  Вие сериозно ли??????????
  Моля Ви не пийте, яжте или пушете субстанциите, които Ви довеждат до това.... състояние!!!

 77. 77 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  Вълков обяснява с това, че
  при земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата
  ___________________________________________________

  Било е чист фашистки преврат, нали същата година дуче взема властта в Италия. А Хителр се е пробвал с метеж през 1922 година в Германия.

  Впрочем сега в България е на мода същата фразеология, новото служебно твърдят, че е заплашено съществуването на държавата.

  Хора бдете!

 78. 78 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Вълков обяснява с това, чепри земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата___________________________________________________Било е чист фашистки преврат, нали същата година дуче взема властта в Италия. А Хителр се е пробвал с метеж през 1922 година в Германия.Впрочем сега в България е на мода същата фразеология, новото служебно твърдят, че е заплашено съществуването на държавата.Хора бдете!
  —цитат от коментар 77 на Дария Колев


  Биреният пуч на Хитлер е в началото на ноември 1923, по същото време, когато Коминтернът по инциатива на К. Радек (на когото е и идеята комунистите да организират въстание в България), организира "революция" в Германия.
  Няма фашистки преврат на 9 юни. Дори кръволокът Цанков е ужасен, че наричали навън (редица западни леви интелектуалци под влияние а Коминтерновската пропаганда) правителството му "фашистко".

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 79. 79 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  До коментар [#54] от "Петър Бабанов":

  Комунистите са виновни, за това, че вкарват преди повече от 100 години вируса на болшевизма в снагата на Отчеството!!!

 80. 80 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 423 Неутрално

  Е, хубаво де, как може да напишеш цяла обстоятелствена статия за 9 юни 1923 и нито веднъж да не споменеш 23 септември 1923? Мигар второто е съвсем отделно историческо събитие?

 81. 81 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 423 Неутрално

  До коментар [#54] от "Петър Бабанов":Комунистите са виновни, за това, че вкарват преди повече от 100 години вируса на болшевизма в снагата на Отчеството!!!
  —цитат от коментар 79 на selqnin


  Ами по това време този вирус броди из цяла Европа и маски няма. България все пак е европейска държава, не е на Марс. Каквото при другите, това и при нас.

 82. 82 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Днес няма земеделци; унищожиха, най- после се "отърваха" от тях; консумираме земеделска продукция най- вече от Турция, Гърция и Северна Македония. Нямаме също мутри вътре, но има мутри вън; нямаме няма такъв народ, но имаме има такъв народ; няма девето-юнски преврат, но имаме опити за извънпарламентарно управление, налагане на закон и ред чрез вандали, чалгари, чрез тъпани и зурли, чрез окупация на улици и площади и искане на всевъзможни оставки. Кой как и по какъв начин финансира и ръководи подобни мероприятия остават невидими за очите. Очевидно е, че за някои ежедневните надници от висенето по площадите и вандалщината са по- високи, отколкото, ако се хванат да вършат нещо смислено

 83. 83 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 848 Любопитно

  До коментар [#77] от "Дария Колев":

  Ти що не си седа на седалищните части във фашистка България, ими се юрна да мяташ гюбек из националсоциалистическия бундесрепиблик?

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 84. 84 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#17] от "karabastun":

  ти кого цитираш? българските историци отпреди дворцовия преврат?

 85. 85 Профил на ifv071006020
  ifv071006020
  Рейтинг: 25 Неутрално

  СЕПТЕМВРИ
  Нощта ражда из мъртва утроба
  вековната злоба на роба:
  своя пурпурен гняв -
  величав.
  Дълбоко сред мрак и мъгла.
  Из тъмни долини
  - преди да се съмне
  из всички балкани
  из дебри пустинни
  из гладни поля
  из кални паланки
  села
  градове
  дворове
  из хижи, колиби
  из фабрики, складове, гари
  хамбари
  чифлици
  воденици
  работилници
  юзини
  заводи:
  по пътища и по завои
  високо
  по сипеи, урви, чукари, бърда
  през слог
  и рид
  през глухи усои
  през есенни жълти гори
  през камънаци
  вода
  мътни вади
  ливади
  нивя
  лозя
  овчарски пладнища
  глогини
  изгорели стърнища
  трънаци
  блата:
  изпокъсани
  кални
  гладни
  навъсени
  измършавели от труд
  загрубели от жега и студ
  уродливи
  сакати
  космати
  черни
  боси
  изподрани
  прости
  диви
  гневни
  бесни

  - без рози
  и песни
  без музика и барабани
  без кларинети, тимпани, латерни,
  флигорни, тромбони, тръби:
  на гърба с парцаливи торби
  в ръцете - не с бляскави шпаги,
  а с прости тояги,
  шопи със сопи
  с пръсти
  с копрали
  с търнокопи
  с вили
  с брадви
  с топори
  с коси
  и слънчогледи
  - стари и млади -
  се спуснаха всички отвред
  - като отприщено стадо
  от слепи животни,
  безброй
  яростни бикове -
  с викове
  с вой
  (зад тях - на нощта вкаменения свод)
  полетяха напред
  без ред
  неудържими
  страхотни
  велики:
  НАРОД!
  2
  Нощта се разсипва във блясъци
  по върховете.
  С л ъ н ч о г л е д и т е
  п о г л е д н а х а с л ъ н ц е т о!
  Зората от сън се
  пробуди
  сред гръм от картечници:
  От далечните
  склонове
  - удар след удар -
  заплющяха
  луди
  куршуми - олово.
  Топове
  като зинали слонове
  зареваха. . .
  Трепет и страх.
  С л ъ н ч о г л е д и т е п а д н а х а в п р а х.
  3
  Глас народен:
  Глас божи
  С хиляди ножа
  прободен
  народ -
  затъпен
  унижен
  по-нищ и от просяк,
  останал
  без мозък
  без нерви -
  въстана
  из мрака тревожен
  на своя живот
  - и писа със своите кърви:
  СВОБОДЕН!
  Г л а в а п ъ р в а:
  Септември.
  - Глас народен -
  - Глас божи -
  О боже!
  подкрепяй свещеното дело
  на грубите черни ръце:
  влей смелост
  в нашето гърмящо сърце:
  Не искаш ти никого роб -
  и ето - кълнеме се в нашия гроб -
  ще възкресим ний човека
  свободен в света.
  Пред нас е смъртта -
  о нека!
  но отвъд:
  там цъфти Ханаан
  от Правдата обетован
  нам -
  вечна пролет на живия блян. . .
  Вярваме! Знаем! Желаеме го!
  С нами бог!
  4
  Септември! Септември!
  О месец на кръв!
  на подем
  и погром!
  Мъглиж беше пръв
  Стара
  и Загора
  Нова
  Чирпан
  Лом
  Фердинанд
  Берковица
  Сарамбей
  Медковец
  (с поп Андрей)
  - градове и села.
  5
  Народа въстана
  - с чук
  в ръката,
  обсипан със сажди, искри и сгурия,
  - със сърп сред полята,
  просмукан от влага и студ:
  хора на черния труд
  с безглаголно търпение -
  (не гении
  таланти
  протестанти
  оратори
  агитатори
  фабриканти
  въздухоплаватели
  педанти
  писатели
  генерали
  съдържатели
  на локали
  музиканти
  и черносотници)
  А
  селяци
  работници
  груби простаци
  безимотни
  неграмотни
  профани
  хулигани
  глигани
  - скот като скот:
  хиляди
  маса
  народ;
  хиляди вери
  - вяра в народний възход,
  хиляди воли
  - воля за светъл живот,
  хиляди диви сърца
  - и огън във всяко сърце,
  хиляди черни ръце
  - в червения кръг на простора
  издигнали с устрем нагоре
  червени
  знамена
  развени
  високо
  широко
  над цялата в трепет и смут разлюляна страна
  на бурята яростен плод:
  Хиляди -
  маса -
  народ.
  6
  Блесна
  над родни Балкани,
  издигнали пъп
  срещу небето
  и вечното слънце
  светкавица
  - гръм
  хрясна
  право в сърцето
  на гигантския
  столетен
  дъб.
  Хълм подир хълм
  ек бързолетен
  отпрати далек
  през чуки
  грамади
  към стръмни долини
  в каменни дупки
  - пламтящо легло -
  дето спят на витло
  пепелянки и смолци,
  в пещери
  на змеици и змейове,
  в глухи хралупи на вещици
  - и екота сля се
  с далечно ехо:
  екот и ропот
  на водопади
  потоци
  порои -
  бесни
  рукнали в бездната
  с гръм.
  7
  Започва трагедията! -
  8
  Първите
  паднаха в кърви.
  Метежният устрем
  бе посрещнат с куршуми.
  Знамената изтръпнаха
  пронизани.
  Планината гърми. . .
  Там горе
  далечни и близки хълми
  потъмняха обнизани
  с хора
  - плъпнаха
  черни редици:
  редовни платени войници
  и разлютена милиция.
  Всички те знаят:
  "Отечеството
  е в опасност!"
  Прекрасно:
  но - що е отечество? -
  И яростно лаят
  картечници. . .
  Първите
  паднаха в кърви.
  Зад далечните
  върхове
  забумтя артилерия.
  Затрепераха
  градове
  и села.
  Мъртви тела
  - окървавени трупове -
  застлаха
  склонове
  валози
  пътища. . .
  С извадени саби
  кавалерийски отряди подгониха
  разбитите селяни
  - доубивани, стреляни
  с шрапнели, фугаси
  - бягащи в ужас на всички страни,
  догонвани в къщите
  и съсичани там
  с кървави саби
  под нисък сайвант
  сред писък
  на изплашени баби,
  деца и жени...
  9
  Войските настъпваха.
  Под грозния звук на шрапнелите
  изтръпнаха
  и най-смелите:
  в отчаяние
  към небето издигнати голи ръце.
  Ужас без слава
  замръзна на всяко лице -
  очи без страдание.
  "Всеки
  да си спасява
  живота!"
  По всички пътеки
  ето спущат се рота след рота
  - пехота
  кавалерия
  артилерия.
  Бият атака
  барабаните.
  Паника
  - високо
  над изподраните
  червени знамена -
  бич от пурпурни пламъци вей.
  Там
  посред общия смут
  сам,
  като луд
  епически смелия
  поп
  Андрей
  с легендарния топ
  стреля
  снаряд след снаряд. . .
  В последния миг:
  "Смърт на Сатаната!"
  извика
  побеснял и велик -
  и обърна назад
  своя топ:
  последната
  граната
  изпрати
  право там
  - в божия храм
  дето бе пял литургия, ектении. . .
  И се предаде.
  "Да се обеси червения поп!
  Без кръст - без гроб!"
  До телеграфния стълб бе изправен.
  До него палача.
  Капитана.
  Въжето
  бе готово.
  Балкана
  тъмнееше мрачен.
  Небето -
  сурово.
  Попа стоеше огромен,
  изправен в целий си ръст,
  цял
  спокоен като гранит -
  без жал
  без спомен
  - на гърдите Христовия кръст
  и с поглед в балканите впит -
  далеко
  сякаш в грядущето. . .
  - Страхливо вий поглед отпущате
  пред близката смърт на човека,
  палачи!
  Що значи
  смъртта на един?
  Амин!
  Захрачи
  и плю.
  Бързо нахлу
  сам на врата си въжето
  и
  без да погледне небето
  - увисна -
  език
  между зъбите стиснал:
  велик
  сюблимен
  непостижим!
  10
  Есента
  полетя
  диво разкъсана
  в писъци, вихър и нощ.
  Буря изви се
  над тъмни балкани
  - мрак и блясък
  и гракащи гарвани ято -
  Кървава пот
  изби по гърба на земята.
  В ужас и трепет снижи се
  всяка хижа и дом.
  П о г р о м!
  Трясък
  продъни небесния свод.
  11
  Тогава настана
  най-ужасното:
  Бясно захласната
  заудря в душите тревожна камбана
  - удря, бие, звъни. . .
  Нощта падна тъй ниско -
  глухо и страшно заключена
  от всички страни.
  Смъртта
  - кървава вещица сгушена
  във всичкине ъгли на мрака
  изписка,
  и ето посяга
  далеч и навред из нощта:
  със своите сухи ръце
  - дълги, безкрайни -
  улавя и стиска
  зад всяка стена
  по едно ужасено сърце.
  О, нощ на безименни тайни!
  - и тайни, и явни:
  Мегдани отново с кармин окървавени.
  Смъртни писъци в преръзано гърло задавени.
  На вериги зловещия звек.
  Затворите пълни с хора.
  В двора
  на казарми, затвори
  от командвани залпове ек.
  Вратите залостени.
  Чукат отвън тъмни гости.
  Сина със револвер в ръката
  мъртъв на прага прострян.
  Бащата обесен.
  Обезчестена сестрата.
  От селата задигнати селяни
  след тях - войници:
  мрачен конвой.
  За да бъдат разстреляни:
  Команда: стой!
  "Огън" -
  изтракаха пушки:
  Ку
  Клъкс
  Клян -
  "бий"!
  - залп.
  Десет трупа
  от брега
  пльоснаха тежко
  в мъртвите мътни води на Марица.
  Окървавена повлече
  ги скръбната родна река.
  Военна музика нейде далече
  през обезлюдени улици
  гърмеше
  "Шуми Марица. . ."
  Окървавена. . .
  В изпотъпкани ниви
  трънливи
  между бодил и високи треви
  се валят червени глави
  с накълцано обезобразено лице.
  Бесилки разпериха черни ръце
  (привидения в мъртва мъгла).
  Непрестанно се носи страхотния марш на топора
  ударил о кокал. Горящи села
  озаряват далеч кръгозора.
  Потекоха кървави вади.
  Пламнали клади
  лизнаха със светотатствен език
  светото подножие
  на божия
  престол.
  Замириса на живо месо.
  Ужасени отвис небесата
  нададоха вик
  блажените жители на светлия рай
  - на бога свирепо Осанна -
  Край.
  Урагана престана,
  халата
  спря най-подир:
  мир
  и тишина
  настана
  по цялата
  страна.
  Кървав на боговете курбан.
  12
  Музо, възпей оня пагубен гняв на Ахила. . .
  Ахил беше грубата сила.
  Военния демон.
  Ахил беше стар генерал
  на Н. Ц. В. цар Агамемнон.
  Ахил бе герой.
  С безброй
  кръстове, ордени, ленти. . .
  Пиедестал
  на реда и тишината
  в страната. . .
  Но днес ний
  не вярваме вече в герои
  - ни чужди, ни свои.
  Троя бе опожарена и срината.
  Приам и Хекуба загинаха.
  Ахил тържествува. . .
  - Какво е за него Хекуба? -
  Душата му дива и груба
  не чува
  плача на свещената майка, разкъсъна
  над безименни гробища с кърви оръсени
  израснали в миг
  - толкоз много -
  безброй.
  - Какво е за него Хекуба? -
  Ахил бе герой.
  Ахил бе верик.
  Бич божий изпратен от бога.
  Но Ахил ще загине под гняв и проклятия.
  - И загина
  падна в позорно падение:
  на убиеца вярна отплата.
  Агамемнон уби Ифигирия
  - и загина:
  Клитемнестра уби Агамемнона
  - и загина:
  Орест със Електра уби Клитемнестра
  - и загина. . .
  Едничка остава
  - стои и пребъдва
  през вековете -
  Касандра-пророчица:
  тя вещае възмездие
  - и в с и ч к о с е с б ъ д в а.
  Безсменна прищявка, игра и забава
  на боговете.
  Вековечен разцвет на божествена стръв.
  Всяка смърт е за тях развлечение,
  всеки вопъл - шега.
  Смърт, убийство и кръв!
  Докога, докога?
  Вседържителю Зевс
  Юпитере
  Ахурамазда
  Индра
  Тот
  Ра
  Йехова
  Саваот:
  - о т г о в а р я й!
  Кръз дима на пожарите
  се издига и бие ушите ти
  вика на убитите,
  рева
  на мъченици безброй
  върху клади горящи дърва:
  - К о й
  и з л ъ г а н а ш а т а в я р а? -
  Отговаряй!
  Ти мълчиш?
  Не знаеш?
  - Ний знаем!
  Ето виж:
  с един скок
  ний скачаме право в небето:
  ДОЛУ БОГ!
  - хвърляме бомба в сърцето ти,
  превземаме с щурм небето:
  ДОЛУ БОГ!
  и от твоя престол
  те запращаме мъртъв надолу
  вдън вселенските бездни
  беззвездни,
  железни -
  ДОЛУ БОГ!
  По небесните мостове
  високи без край
  с въжета и лостове
  ще снемем блажения рай
  долу
  върху печалния
  в кърви обляния
  земен шар.
  Всичко писано от философи, поети -
  ще се сбъдне!
  - Без бог! без господар!
  Септември ще бъде май.
  Човешкия живот
  ще бъде един безконечен възход
  - нагоре! нагоре!
  З е м я т а щ е б ъ д е р а й -
  ще бъде!
  1924 г.

  Да ме прощават историците, но повече вярвам на Гео Милев.

 86. 86 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 848 Весело

  До коментар [#85] от "ifv071006020":

  Язе пък, на голямото спагетено чудовище.

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 87. 87 Профил на ivan_lawyer
  ivan_lawyer
  Рейтинг: 227 Неутрално

  Все пак - имахме щастието да поживеем малко спокойни времена, каквото и да е комунизма, дето все ни плашат с него, все едно не съм пряк очевидец, тогава нямаше престъпност и изобщо всякакви явления.

  Дано да има по-спокойни времена.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK