Какво казва Библията за хомосексуалността

Статуя на Идет и Рую, 1480-1390 пр.Хр.

© 3D Garden

Статуя на Идет и Рую, 1480-1390 пр.Хр.В основата на твърдението, че Библията ясно заавявала, "че хомосексуалността е забранена от Бог", са слабото ѝ изучаване и четенето на Библията с културни пристрастия и предразсъдъци.


Малко вероятно е библейските автори да са имали представа за "сексуална ориентация" (например, терминът "хомосексуален" дори не е измислен до края на 19-ти век). Но мнозина вярващи търсят в Библията вечно напътствие за това какво означава "почитайте Бог с живота си". И това със сигурност включва нашата сексуалност.


Първо е важно да направим няколко уточнения.


Какво е Библията
За християните, за които Библията е записаното Божие слово, е широко прието, че Бог е създал нейното съдържание чрез вдъхновени човешки автори, за да разкаже историята на Божието творение, как грехът е влязъл в света и изкуплението, което се намира чрез Исус Христос и неговото спасение.


В тази светлина Библията често се разглежда като първоизточник, който ни помага да разберем как трябва да живеят Божиите хора. Важно е обаче да се отбележи, че това, че е Божие слово, не означава, че разбираме какво е правилно или грешно, като четем изолирани пасажи от книгата. По-скоро повечето християни правят тези трудни определения за начина си на живот, като изучават какво казва цялото Писание по отношение на конкретна тема, изследват езиковия, историческия и културния контекст, в който са написани думите, и след това съпоставят установеното с онова, което знаем за истинната същност на Бог като цяло.


Докато "Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги", то способността ни да разбираме и прилагаме библейските учения се променя и задълбочава, докато растем във вярата си и научаваме повече за света.


Какво са библейските интерпретации


Всеки път, когато някой отвори Библията, той или я започва процес на тълкуване. На лица, привлечени от други от същия пол, редовно им се казва, че те поставят своя опит над Писанието, когато казват, че са стигнали до потвърждаване на техните взаимоотношения и самоличност. Често им се казва, че подобна позиция е пряко отхвърляне на авторитета на Библията в живота им. Но въпросът е това справедлива и точна оценка ли е? Има ли такива неща като неутрални интерпретации? Има ли един единствен верен или правилен начин да тълкуваме Библията и ако да, кой определя това?


Изучаването на тази интерпретация се нарича херменевтика и ни помага да отговорим на този вид въпроси. Херменевтиката е това, което правим, когато вземаме текст и питаме не просто "какво казва това", а "какво означава това?" Задавайки въпроса "Какво казва Библията за хомосексуалността" (или по-подходящо казано "какво казва Библията за привличането към някой от същия пол"), нашата задача е да проучим какво означават съответните библейски пасажи по темата в техния първоначален контекст и какво означават за нас днес.


По-конкретно, ние се стремим да определим дали библейските автори са осъждали специфични практики, свързани със сексуалността в древния свят, или наистина са осъждали всички еднополови връзки от всякакъв вид през останалото време?


Проблемът с изключващите тълкувания


За много евангелисти и други консервативни християни отговорът на този въпрос е "да". Тълкуването им е, че еднополовите връзки не са в състояние да отразяват творческите намерения на Бог. Техните разсъждения включват, но не се ограничават до:


1) това, на което винаги са били учени, е "безпристрастна" интерпретация на съответните пасажи и


2) основно убеждение, че разделението по пол е незаменима част от християнския брак.


Последното е от огромно значение, тъй като според Новия Завет бракът е основен символ на любовта между Христос и неговата любима "булка", църквата .. За тях еднополови двойки (и самотни хора в този смисъл) са уникално изключени от участие в този символ въз основа на невъзможност за изпълнение на едно или повече измерения на често неясна категория, наричана "допълване между социалните полове" (бел.ред. - патриархална в основата си концепция, в която мъжът води, а жената следва като всеки изпълнява отредената му роля и цел на брака им е съ-творяването, т.е. продължаването на рода; но защо тогава църквата - предимно католическата - продължава да подкрепя като неотменима венчавката на стерилна двойка)


Макар че т.нар. комплиментарността на половете наистина се корени в пасажи от Битие 1 и 2, заслужава да се отбележи, че в тези истории се казва, че Бог е създал човешки същества от мъжки и женски пол (дефинирани като сложен резултат от комбинации между хромозоми, полови жлези, гени и гениталии ), но в Писанието няма нищо, което да показва, че Бог е създал само този двоичен вариант. Този разказ не говори нищо за социалния пол (социалните и културни норми и практики, съответстващи на това, което се счита за мъжко и женско.)


Кои са тези библейски пасажи и за какво говорят


Става дума за 6 места в Стария и Новия завет, които разглеждат еднополовата еротика в древния свят. Те са отрицателни по отношение на практиките, които споменават, но няма доказателства, че по някакъв начин говорят за еднополови отношения, основани на любов и взаимност. Напротив, количеството културни, исторически и лингвистични данни около това как е действала сексуалността в културите на библейските автори показва, че това, което се осъжда в Библията, е много по-различно от ангажиментите, които двама души поемат в еднополови партньорства, каквито познаваме и виждаме днес.


Историите са за Содом и Гомор (Битие 19:1-11) и законите на Левит (Левит 18:22 и 20:13), които са за сексуално насилие и стигмата в Древния Близък изток за нарушаване на мъжката чест. Нареждането, че "с мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота." (Левит 18:22, 20:13) е свързано с култова проституция, с контекста на общество, загрижено за здравето си, продължаването на семейните родове и запазване отличителността на израелтяните като народ след бягството от Египет.


От Новия завет това са Първо писмо до Коринтяни 6:9 и Първо писмо до Тимотей 1:10, но там се говори за "мъжеложство" и изтъкнатият аргумент и контекстът на употребата му най-вероятно се за сексуалната експлоатация на млади мъже от възрастни мъже - практика, наречена педерастия.


Друг новозаветен текст е писмото на апостол Павел до римляните (1:26-27), но той е част от по-широк обвинителен акт срещу идолопоклонството (в частност, култ към богиня Изида) и прекомерната, егоцентрична похот, която се движи от желанието да "консумираме", вместо да обичаме и да служим, както е очертано за християнското партньорство на много места в Библията.


(бел.ред. - някои добавят и седми текст, Битие 9:20-27, където всъщност се разказва за голотата на пияният заспал Ной и как синовете му го прикрили.)


За основата на християнското партньорство


Макар че е вероятно евреите и християните през I век да са нямали почти никакво съзнание за категорията "сексуална ориентация", това не означава, че библейските автори са грешили. Това означава най-малкото, че продължаващото противопоставяне на еднополовите връзки и LGBTQ идентичността трябва да се основава на нещо различно от тези библейски текстове. Което ни връща към теологията на християнския брак или партньорство.


Ако нито диференциацията на пола, нито "допълването между половете" са основата на християнското партньорство, тогава какво е?


В Писанието често се изтъква: бракът е свещен за християните, защото може да представлява трайната любов между Христос и Църквата. Християнското партньорство създава възможност да изживеем Божията любов.


Вярно е, че известна разлика изглежда важна за въплъщаването на тази метафора. Но тя е важна и разбирането, че всички наши различия могат да доведат до съпричастност, състрадание, добронамерено изслушване, жертвоготовност и какво означава да "обичаме ближния като себе си".


Всеки, който някога е бил в интимни отношения от всякакъв вид, може да свидетелства за спектъра от различия (и произтичащи от това конфликти), които са неразделна част от две личности, опитващи се да интегрират живота си.


По-важното тук е, че Божият замисъл за християнско партньорство е да отразява "най-истинската и сладка любов", която някой би могъл да познае; това е самоотдаващата се, вечна, освобождаваща любов между Бог и творението, която е възможна чрез Христос. Голямо предизвикателство, но въпреки това цел, с която безброй LGBTQ индивиди и двойки живеят и продължават да живеят и днес.


В заключение


За да усложни допълнително аргументите срещу еднополовите връзки, Писанието не предполага, че спазването на библейския авторитет означава, че християните трябва да отхвърлят опита като учител. Всъщност това, което Исус каза в Проповедта на планината (Матей 7: 17-18), показва, че опитът трябва да информира как ние научаваме Божията истина. Това е, което е позволило на първите християни да решат да включат езичници, които не спазват старозаветния закон, в ранната църква (Деяния 15: 1-19). Това също бе в основата за християнските аргументи, сложили край на робството и подкрепящи движенията за равенство на жените през цялата църковна история.


Призивът за реформа на християнското учение в тези случаи не предполага, че човешкият опит трябва да се поставя над Писанието, а че очевидното изключване, несправедливост и разрушителни последици от широко разпространените вярвания трябва да върнат християните към текста, за да разгледат различна перспектива, която може да отразява по-добре сърцето на Бог. Библията никога не подкрепя потисничеството. За да бъде страданието подобно на Христовото, то трябва да бъде изкупително. Изкупителното страдание не поддържа потисническите сили, но винаги е израз на съпротива срещу тях. Поради всички тези причини, християните имат морален императив да преразгледат своето тълкуване на това, което Библията казва за LGBTQ идентичностите.


Като се има предвид всичко, важно е да се помни, че през цялата църковна история новата информация за хората и света често е карала християните да преосмислят своите вярвания. Това не трябва да е причина за недоверие към Писанието, а по-скоро трябва да служи като покана за съвместяване контекста на библейските писатели и собствения ни преживян опит.


Текстът е от сайта на организацията "Кампания за човешки права" и негови автори са теолози и пастори от САЩ. (С известни съкращения).


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (191)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 977 Гневно

  какъв "обратен"ден малко прекалявате ;)

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 2. 2 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  Още е два и половина, ще има време и за Корана, Комунистическия манифест, малката червена книжка на Мао и т.н.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 3. 3 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3002 Неутрално

  хич не ме е еня какво казва "сборникът от легенди на примитивен и жесток народ", както е описал библията Франсис Карсак

  религиозната пропаганда ехти отвсякъде

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 4. 4 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#1] от "MititU":

  Защото прочете за 5 секунди 10 хиляди знака? Едва ли, ама ти да си кажеш, пък каквото и да пише вътре.

 5. 5 Профил на kzj35678888
  kzj35678888
  Рейтинг: 196 Неутрално

  Дневник - колко статии за гейове публикувахте днес, а? В какво се опитвате да ни убедите? Че това е нормално ли? НЕ гласувайте за партията на гейовете и джендъри Демократична България.

 6. 6 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 1366 Разстроено

  Егати...
  "Дневник" освен левичарско сборище, се опитват да го превърнат в рупор на ЛГБТ-активистите.

 7. 7 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#2] от "Един вампир броди из Европа":

  А, и за тебе има време да покриеш нормата. Седнал от 10 часа сутринта на сайта, но пък няма достатъчно статии да се отчетеш в Дневник, нали?

 8. 8 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 995 Неутрално

  вестник г@йско знаме imho

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1541 Весело

  А за грантосексуалността какво казва :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 11. 11 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  Содом и Гомор са унищожени заради содомитите!

  Комунистите са виновни!
 12. 12 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 977 Любопитно

  До коментар [#1] от "MititU":Защото прочете за 5 секунди 10 хиляди знака? Едва ли, ама ти да си кажеш, пък каквото и да пише вътре.
  —цитат от коментар 4 на Малко повече разум


  14:36, 12 юни 21,

  MititU
  Рейтинг: 1063
  14:39, 12 юни 21
  Гневно
  пробвай пак:DD::DD::D

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 13. 13 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1795 Неутрално
 14. 14 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#2] от "Един вампир броди из Европа":


  ...малката червена книжка на Мао...
  —цитат от коментар 2 на Един вампир броди из Европа  Мао го е описал!
  "Когато си преброиш топките, и се окажат четири, Врага е плътно зад теб!"😁😁

 15. 15 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Ха, ха..дневничето днес наистина кефи.

 16. 16 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Весело

  Гейската седмица на дневник.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 17. 17 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  "Практика без теория е сляпа, а теория без практика мъртва" В.И.Ленин.
  Другари от Дневник, стига сте теоретизирали, искаме пактика.

 18. 18 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 575 Неутрално

  Leviticus 18:22
  "Do not practice homosexuality, having sex with another man as with a woman. It is a detestable sin."
  (NLT)
  Leviticus 20:13
  "If a man practices homosexuality, having sex with another man as with a woman, both men have
  committed a detestable act. They must both be put to death, for they are guilty of a capital offense."
  (NLT)  То е написано какво казва, написано е преди 2000 години.

  ... с двеста...
 19. 19 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#11] от "Крадливото ромче":

  Пич, те днес хората не знаят къде са Содом и Гомор и дали изобщо са съществували, ама ти си сигурен, че са унищожени и знаеш защо. Бравос! Освен това мнозина смятат, че и оралната любов е содомия (за лесбийките не знам как ще го извъртиш). И да се прогонят хомосексулните, пак огън и жупел ще се изсипят над България.

 20. 20 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 600 Любопитно

  От няколко дни Дневник ни бомбардират с ударни дози педераска пропаганда.. Да не наближава някакъв педераски празник?

  Марс е изконна Американска територия!
 21. 21 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  До коментар [#11] от "Крадливото ромче":Пич, те днес хората не знаят къде са Содом и Гомор и дали изобщо са съществували, ама ти си сигурен, че са унищожени и знаеш защо. Бравос! Освен това мнозина смятат, че и оралната любов е содомия (за лесбийките не знам как ще го извъртиш). И да се прогонят хомосексулните, пак огън и жупел ще се изсипят над България.
  —цитат от коментар 19 на Малко повече разум


  Я Содомита съ появи.

  Комунистите са виновни!
 22. 22 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  До коментар [#11] от "Крадливото ромче":Пич, те днес хората не знаят къде са Содом и Гомор и дали изобщо са съществували, ама ти си сигурен, че са унищожени и знаеш защо. Бравос! Освен това мнозина смятат, че и оралната любов е содомия (за лесбийките не знам как ще го извъртиш). И да се прогонят хомосексулните, пак огън и жупел ще се изсипят над България.
  —цитат от коментар 19 на Малко повече разум


  Говорим за БИБЛИЯТА содомите.
  Нима отричаш божието слово???

  Комунистите са виновни!
 23. 23 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  Явно днес Дневник се опитва да насъска всички обществени прослойки против обратните. Имат още час два и може да организират всичките си читатели да посетят "тържеството".

 24. 24 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  От няколко дни Дневник ни бомбардират с ударни дози педераска пропаганда.. Да не наближава някакъв педераски празник?
  —цитат от коментар 20 на satanail13


  Да наближава ЧЕТВЪРТИ ЮЛИ!

  Комунистите са виновни!
 25. 25 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  "с мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота." (Левит 18:22, 20:13)

  Каква хевматика, каква различна интерпретация може да има този пределно ясен текст?
  Променихте текстовете на знакови книги, сега и Словото Божие ли искате да промените?

 26. 26 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 382 Неутрално

  Това са неверни тълкувания на Библията и внушаване на контекст, който не съществува.

  Ето още цитати, който статията съвсем случайно е пропуснала (може би защото раазбиват наратива на автора):

  Послание на Свети апостол Павла до Римляни
  1:25. те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин.
  1:26. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено;
  1:27. също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.
  1:28. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум - да вършат онова, що не прилича

  Послание на Свети апостол Павла до Ефесяни
  5:31. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът.

  "Нашите деца не получават образованието, от което имат нужда. Те трябва да бъдат обучавани в традиционните морални ценности, но вместо това им се казва, че имат изконното право да бъдат гей. Това е измама, която ги отклонява от верния път в живота." - Маргарет Тачър, 1987
 27. 27 Профил на firstcmt
  firstcmt
  Рейтинг: 235 Неутрално

  С подобни статии, и то без ясно да докажете тезата си, демотивирате и дразните! Асоциират ви с ДБ, по този начин разколебавате симпатизантите им.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1775 Весело

  Ето какво казва и цитирам статията:

  с мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота." (Левит 18:22, 20:13)

  Sic transit gloria mundi
 30. 30 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1775 Весело

  Целият текст отговаря точно на определението "Както Дяволът чете Евангелието"..

  Sic transit gloria mundi
 31. 31 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1597 Весело

  До коментар [#1] от "MititU":

  Колкото и да прекаляват медиите с тази изкуствено политизирана тема е нищо в сравнение с полицията, която охранява Моча-над 2000 полицай са стационирани само в тази малка градинка 🤣 ....... и се питам, дали ще идват и гейовете, щото место за тях вече няма🤪🤣

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 32. 32 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#22] от "Крадливото ромче":

  Говорим за факти - покажи ми къде в Ханаанската земя ТОЧНО се намират тези градове. Ами, няма ги.

 33. 33 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5779 Неутрално

  Библията казва, каквото е написано. Тези тарикатлъци със съвременното тълкуване и алтелнативния прочит, са като скопския подход към историята, или по-просто казано "както дяволът чете Евангелието".

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 34. 34 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#26] от "Дисидент в ЕССР":

  А случайно да схвана от текста, че има сериозен проблем с претенциите за ЕДНО вярно тълкувание на Библията?

 35. 35 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  Папа Франциск явно не е чел внимателно Библията. Православните синоди също. И явно Бог не е диктувал заповедите си достатъчно внимателно.

  Шегата настрана, ама цялата тази глупост ми напомня спора за Самуил и пр. миналата (или беше по-миналата? стар съм вече) седмица - уж ясно е написано, ама изведнъж сядат да ти обясняват, че не това са имали предвид хората едно време, че контекстът е най-важен, че това, дето го четеш написано с думи прости, всъщност е сложно и усукано и обратното на написаното....

 36. 36 Профил на vjo23696630
  vjo23696630
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Като му е крив светът на някой виновни са хомосексуалните
  На тази основа събират избиратели
  Какво ви пречат такива бе хора

 37. 37 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#1] от "MititU":Колкото и да прекаляват медиите с тази изкуствено политизирана тема е нищо в сравнение с полицията, която охранява Моча-над 2000 полицай са стационирани само в тази малка градинка 🤣 ....... и се питам, дали ще идват и гейовете, щото место за тях вече няма🤪🤣
  —цитат от коментар 31 на votefraudisreal


  Не разбираш ти работите. Днес гейювете ще искат паметника да се махне и на това място да се сложи паметник на българския гей. Крайно време е! Всички демократични и несистемни партии трябва да подкрепят идеята.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#16] от "zz_s":

  Ти си като ксерокс, това го пишеш днес под всяка статия по темата. Нещо по-оригинално?

 40. 40 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  Библията казва, каквото е написано. Тези тарикатлъци със съвременното тълкуване и алтелнативния прочит, са като скопския подход към историята, или по-просто казано "както дяволът чете Евангелието".
  —цитат от коментар 33 на Незнайко в Слънчевия град


  едновременно сме писали.

  Да допълня, за да не е спам - защо въпросните теолози смятат, че Бог не е изяснил заповедите си достатъчно ясно? Защо и в Петокнижието, и в писмата на апостол Павел тези свети хора са се изразявали толкова неясно, че чак някакви капути през 21 век да ги разберат?

 41. 41 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5779 Неутрално

  До коментар [#32] от "Малко повече разум":

  Защото са унищожени. Като Помпей, например, но техните останки са заличени.
  Дали от Бог, или от катаклизми, няма значение.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 42. 42 Профил на riy15648635
  riy15648635
  Рейтинг: 463 Неутрално

  До коментар [#1] от "MititU":Колкото и да прекаляват медиите с тази изкуствено политизирана тема е нищо в сравнение с полицията, която охранява Моча-над 2000 полицай са стационирани само в тази малка градинка 🤣 ....... и се питам, дали ще идват и гейовете, щото место за тях вече няма🤪🤣
  —цитат от коментар 31 на votefraudisreal


  Що бе ? Да не би джендърите да си правят парада на МОЧА ? Ако е така трябва да им се издаде перманентно разрешително. То и без това по-голямо извращение от тоя паметник няма.

 43. 43 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  Коранът обаче дава, тъй ли беше?

 44. 44 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  До коментар [#2] от "Един вампир броди из Европа":А, и за тебе има време да покриеш нормата. Седнал от 10 часа сутринта на сайта, но пък няма достатъчно статии да се отчетеш в Дневник, нали?
  —цитат от коментар 7 на Малко повече разум


  О, г-н зам.главен, каква чест. Ми хайде тогава покрай светлия празник да Ви напиша и нещо по-дълго.

  Израснах в комунистическа България. Родителите ми се бяха запознали в службата, т.е. бяха колеги. Живеехме във ведомствен блок, т.е. всички съседи бяха колеги. После се преместихме в друг, също ведомствен. Почивката карахме винаги във ведомствена почивна станция, заобиколени от колеги. Голямо логистично удобство за доносниците.

  Когато, вече във втора младост, отидох да уча на Запад, бях най-силно поразен от това, че изведнъж като че ли получих няколко живота. С лекота скачах от една социална мрежа на друга (живи, не електронни) и те ме носеха от студентите в единия университет при колегите ми в другия, после при голямото италианско семейство, което ме беше приютило, после в операта, оттам при български приятели, с които случайността отново ни беше събрала, и т.н.

  Сравнете с това, което днес предлага т.нар. identity politics: "Аз съм черна лесбийка и преподавам black lesbian studies, като позволявам на студентките си да ползват само книги и данни от черни лесбийки -- всички останали са враждебно настроени и неспособни да разберат проблемите. След работа се прибирам при моята партньорка -- черна лесбийка, с която слушаме черна лесбийска музика, гледаме черни лесбийски филми и, разбира се, сме политически ангажирани с нашата политическа кауза".

  Такъв затвор и Ерих Хонекер не би могъл да измисли -- интересното е, че те сами са се натикали там. Когато чета другата статия -- не помня коя поред за днес -- искрено се радвам, че вашият Стою е намерил щастието с партньора си, че майка му не се е отказала от него, че колегите и познатите ѝ са проявили пълно разбиране, и пр. нормални неща от живота. Не мога да приема само политиканите от вашите фондацийки, защото заедно с политиканите от другите тематични фондацийки те имат за цел да разрушат нашия свят и пет пари не дават нито за Стою, нито за Стоянка. Всеки запознат с фактите е наясно с това, така че напразно се хабите.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 45. 45 Профил на ALEX BA
  ALEX BA
  Рейтинг: 375 Неутрално

  Лъжата...Тя е като отровна стрела, която се забива в сърцето на човек. Може завинаги да остане запомнена като тежко разочарование, което винаги да наранява спокойствието и хармонията на хората.
  Но защо тогава лъжем? Защо? Когато ясно разбираме, че заради нас могат да пострадат някои, които не заслужават. Може би се опитваме да представим себе си така, че да се харесаме на околните, или да предпазим самите нас или другите.
  Но дали резултатът е винаги този, към който се стремим? Не се ли получава в повечето случаи обратен ефект? Рано или късно истината изплува - закъсняла, но много по-жестока от навременната. Лъжата изсмуква енергията ни, карайки ни да се съсредоточим върху несъществуващи факти и събития. Затова много често лъжещият в един момент сам приема лъжата си за истина.
  Обикновено оправдаваме малките лъжи. Правилно ли е това? Ако малката лъжа е незначителна и безобидна за лъжещия, дали е такава тя и за излъгания?
  В днешно време в повечето чужди думи, жестове или усмивки се вижда само една размазана картина, чиито ясни линии изписват думата ,,лъжа” . Но аз вярвам и ще продължа да се надявам, че все още има хора, които са искрени и нелицемерни. Зная, че те не са много, но истината е, че на тях се крепи по-добрата и по-светла страна на света.
  http://eseta46.free.bg/eseta/l1jata.html

 46. 46 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 309 Неутрално

  До коментар [#6] от "Tzar Vova Josei-ki":

  Па те двете неща са част от едно. Както се казва, взаимно се допълват. Навремето какви левичари е имало ехеее, не просто педер@сти, а живи магьосници.

  Common sense !
 47. 47 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4038 Неутрално

  " Като се има предвид всичко, важно е да се помни, че през цялата църковна история новата информация за хората и света често е карала християните да преосмислят своите вярвания. Това не трябва да е причина за недоверие към Писанието, а по-скоро трябва да служи като покана за съвместяване контекста на библейските писатели и собствения ни преживян опит."

  Т.е най - добре да се изоставят писанията, след като не може да ги извратим в тълкуванието до такава степен, че да ги изкараме съпричастни към модерните повеи в нашите общества !
  Та в текста се споменава посланието на ап. Павел към Римляните, нали ? Макар и да се твърди, че там контекста бил по - широк - към идолопоклонничеството най - вече ! Добре, но нека да видим какво означава " извратен ум" според същото това послание :

  24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
  25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин
  26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.
  27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
  28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
  ........
  32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.


  Е, има ли някакви въпроси относно горния цитат ? Ние от кои ще бъдем ? От тия, които не " заменят естетсвеното употребление на тялото в ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНО" или от тия " които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат" ?

 48. 48 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 309 Неутрално

  До коментар [#10] от "Turbofan":

  Еее, не бе човек 😂
  Как ти ги измисля главата такива.
  Но предвид характера на голяма част от гордите ЛГБТИ+++, най вероятно думата е превъзходна.
  Ай наздраве!

  Common sense !
 49. 49 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 309 Неутрално

  До коментар [#25] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Мисля че вече подготвят терена за това.

  Common sense !
 50. 50 Профил на Контрол на съзнанието
  Контрол на съзнанието
  Рейтинг: 640 Любопитно

  какъв "обратен"ден малко прекалявате ;)
  —цитат от коментар 1 на MititU


  Що ве,Бибрията е свята книга!А Христос е изгонил търговците от храма и е призовал да се сключват еднополови брокове!🥳👍

  Много съм прост
 51. 51 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2864 Любопитно

  Доста гей статии днес,а за Малкия Бойкик няма!Защо не ги смесите темите -гей с ДеБъ??2 в 1,така да се каже!

 52. 52 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2864 Любопитно

  До коментар [#6] от "Tzar Vova Josei-ki":

  "Левичарско" и "ЛГБТ" е едно и също.Само Автентичните още се мислят за десни,въртейки шарени дирници от към левия бряг на реката!

 53. 53 Профил на Контрол на съзнанието
  Контрол на съзнанието
  Рейтинг: 640 Любопитно

  Може ли имената на теолозите и пасторите от САЩ ,които са афтори на тази прекрасна статия?🥳👍

  Много съм прост
 54. 54 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2864 Любопитно

  До коментар [#10] от "Turbofan":

  Има нещо общо с грантофилията.Дали може да се забременее от грант?!

 55. 55 Профил на pkh07609293
  pkh07609293
  Рейтинг: 62 Неутрално

  Единственото което мога да кажа по темата са следните две-три неща:
  - Не знам дали сте чували за Франко Дзефирели, световноизвестния италиански режисьор, носител на два Оскара, автор на " Ромео и Жулиета " от 1969 година...и т.н.....който почина през 2019 на повече от 90 години....та той, който беше хомосексуалист, беше казал по повод на гей прайда че не му харесва това парадиране, той никога не е парадирал с това , че трябва човек да знае себе си и че хомосексуалнастта е просто различен тип мъжественост...
  - Папа Франческо наскоро , в отговор на един въпрос, беше казал " Кой съм аз че да съдя хомосексуалистите ?"
  Та това е.....повече приказки ( при положение че гей хора е имало, има и ще има винаги ) са излишни....

 56. 56 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2864 Любопитно

  До коментар [#16] от "zz_s":

  Не седмица,гейски месец е,за Гъзетата е до изборите.

 57. 57 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1503 Весело

  Сетих се за един популярен български богословски коментар
  "Не може хем, как да кажа, това в онова, хем душата в Рая".

 58. 58 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Този,тези,тази,то, който, които, която, което, са написали това, трябваше да се подпишат под творението си. Досрамяло ги е. Тоест, все още има някаква надежда. По Библията, не по Данте.

 59. 59 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2407 Весело

  Айде сега и едно за Корана и Хадитите, с автори ислямски духовници от Ал Аснар.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 60. 60 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4038 Неутрално

  До коментар [#53] от "Тошо Кочев":

  " Може ли имената на теолозите и пасторите от САЩ ,които са афтори на тази прекрасна статия?🥳👍"

  Нямаш нужда от тях ! Мнозинството от американските пастори мислят по този начин ! Това е реалността ! А и не само в Америка ! В много европейски държави също е така !.......

 61. 61 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 371 Любопитно

  Не мина номера с науката и пропагандата и сега пробваме религия срещу гейпропаганда ли как?

 62. 62 Профил на pepisky
  pepisky
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Като става дума за Господ, в момента в София се изсипва пороен дъжд. Ще попречи на гей парада.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 1879 Неутрално

  Поредната гнусна статия. Успокойте се бе хора, грант ще има. И без това не са толкова много "медиите", които газят до врата в най-долната Американска гнусотия, леж и слуз.

  Чакат се статии за хомо негри. Най-онеправданата част от АМЕРИКАНСКОТО общество.

  Все пак имахме обратен премиер и председател на парламента, няма смисъл да поучавате "нетолерантното" ни общество.

 65. 65 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 1552 Весело

  В декалога под "прелюбодейство" православната църква разбира плътски действия и помисли между мъж и жена.
  Споко, пед@ли, щом досега няма единадесета заповед, няма да има и занапред. Мъже с мъже, / жени с жени/ от всички страни, обичайте се !
  И ни оставете на мира...

  От идиоти отговор не чакам
 66. 66 Профил на mranderson
  mranderson
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Цялата мара втасала, те тръгнали с лгбт правата да ни занимават. Мене много повече ме интересува икономиката, корупцията, агресивното поведение на Русия и Китай и ограничаването на човешките права и съсипването на икономиките чрез ковид например....

 67. 67 Профил на gql35564103
  gql35564103
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ицака чеше си... м'дака,
  на плажа развявайки байряка,
  мечтае да иде на Буджака
  да пробва и на спонсора матрака,
  задника му руска тайга,
  на разходка заедно със прайда!!!

 68. 68 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3025 Весело

  След оправдателна присъда забравяш за съдебна реформа и мяташ сексуална такава

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 69. 69 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Що сте спестили името на “гения” сътворил това писание :).

 70. 70 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2227 Неутрално
 71. 71 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1541 Весело

  До коментар [#54] от "wre501051215":

  Ми некои от грантсексуалните звезди са отвъртели добри шкембаци, мое па да е бременост :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 72. 72 Профил на potop
  potop
  Рейтинг: 323 Неутрално

  Забавното е че всички "православни" патрЕоти са против гейовете, а в същото време дуовните им водачи от БПЦ са 90% педерасти.

 73. 73 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 995 Любопитно

  След оправдателна присъда забравяш за съдебна реформа и мяташ сексуална такава
  —цитат от коментар 68 на дерибеев

  Дерибеев,нещо намекваш ли или така ми се струва?! ;)
  За лгбтидфкйгдл-тата: оставете ни на мира!
  Има институции,които са виновни за това,че не можете да се унаследявате,да осиновявате или не знам още какви административни проблеми имате. Обърнете се към тях,аз не мога да помогна!
  Имам близък приятел ,който е гей-той никога не се държи по вашия пошъл начин и не се ПОКАЗВА като вас. И,между другото-даже и хетеро да е парадът,пак според моите разбирания ще е тъпо.
  Голяма пропаганда пада тия дни. Нали ,дневник? :)))))


 74. 74 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5379 Неутрално

  И за христос имаше филм, в който "доказваха", че е евреин и затова е нисък, мургав, с къдрава коса, изпъкнали очи, дори образ нарисуваха, а сам Пилат в писмо до император Тберий е написал - висок, бяло лице, сини очи, тъмноруса коса, много красив, както необикновено красива е неговата майка, която между другото е арамейка, майчиният език на Христос е арамейски, на този език все още се проповядва в манастирите в Сирия, тези, които са оцелели от посегателствата на ислямистите по време на гражданската война, Асад не свалиха, но християнските манастири опустошиха.

 75. 75 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1428 Неутрално

  Така. Първо - да кажа, че не харесвам гейовете и сродните им, не харесвам парадите (прайдовете) им, и т.н. НО:

  Откога България е религиозна държава, та да се търсят оправдания за нещо в Библията?
  В същата тая книга, в която е написано, че жените са по-долни от мъжете и трябва да им се покоряват.
  "Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа; понеже, мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа“ (1 Коринтяни 11:8,9)
  Пише още:
  "Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа“ (1 Коринтяни 7:3)
  А какво ще кажете за аналния секс? Естествен ли е? Всъщност се нарича содомия, без значение дали анусът е женски или мъжки.
  В библията е нормално и да притежаваш роби.

  Всъщност, религията е продукт на едно друго време, и днешното общество не може по никакъв начин да се обвързва с нея. (не говоря за вярата, а именно за религията).
  Убеден съм, че на 99% от пишещите и четящите тук няма да им хареса да живеят в истинско християнско религиозно общество, управлявано от църквата.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 76. 76 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5379 Неутрално

  А ето какво пише Свети Йоан Златоуст за хомосексуализма през IV-ти век.

  https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,89/catid,61/id,24108/view,article/

 77. 77 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  До коментар [#16] от "zz_s":Ти си като ксерокс, това го пишеш днес под всяка статия по темата. Нещо по-оригинално?
  —цитат от коментар 39 на Малко повече разум


  Ми какво друго да напиша.
  Засегнат ли си нещо?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 78. 78 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 856 Весело

  Педерастия...
  Ето , че доживях и в ''Дневник'' да видя напечатана тази думичка...

  Помня ,че миналата година , модераторът ме ,хъмм...''модерира'' за 1 седмица ,точно защото в един мой коментар по този повод ,употребих този иначе ЛЕГАЛЕН термин.
  Било ''обида и квалификация''

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 79. 79 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3268 Любопитно

  До коментар [#74] от "Тsonkooo":

  Къде може да се види това писмо?

  klimentm
 80. 80 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2407 Весело

  Като става дума за Господ, в момента в София се изсипва пороен дъжд. Ще попречи на гей парада.
  —цитат от коментар 62 на pepisky


  Това е най-смешното - в София-област не е прекапало даже.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 81. 81 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  .....О, г-н зам.главен, каква чест. ......
  —цитат от коментар 44 на Един вампир броди из Европа


  Вярно е той. Преди пишеше като петеркара(нещо подобно) и ни се караше като не споделяме редакционните чувства.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 82. 82 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Пак мечти на психично болни мозъци. В Новия завет (християнската част) изрично е упоменато всичко. Много невежство лъха или лъжа за заблуда на непросветените, като зад Библия се опитват да се пришият неща от Стария завет (еврейската част) на Новия. Айде, у лево, нещастници!

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 83. 83 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  До коментар [#16] от "zz_s":Ти си като ксерокс, това го пишеш днес под всяка статия по темата. Нещо по-оригинално?
  —цитат от коментар 39 на Малко повече разум


  Ми какво друго да напиша.
  Засегнат ли си нещо?
  —цитат от коментар 77 на zz_s


  Всъщност и под следващата статия която сте приготвили по темата ще го напиша.
  Това е истината.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 84. 84 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2407 Весело

  Все си мислех, че Дневник и Прокопи няма да паднат толкова, ама явно твърдо "нѝе". На тая статия може да се вържат само миленяли, които никога не са виждали Библията (явно към тях е насочена). Под "виждали" имам предвид буквално - не са виждали книгата с кориците или .pdf в нета.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 85. 85 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2407 Весело

  До коментар [#81] от "zz_s":

  Да не е оня белокосия? Редовно ме апострофира на тема да си дам личните данни, щото иначе не се брояло като коментар...

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 86. 86 Профил на Bond007
  Bond007
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#84] от "Тюфлекчия":

  Колега, грантовете не миришат. Тия мисирки до толкова оскотели, че за някое друго евро ще очернят майка си и баща си. Бих добавил и децата си, но тъй като са хомо, едва ли имат такива.

 87. 87 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3268 Весело

  До коментар [#82] от "Мизийски":

  От казаното от теб излазя че Старият завет не е част от христианското учение?!

  klimentm
 88. 88 Профил на Помuяр
  Помuяр
  Рейтинг: 638 Любопитно

  Още нещо по темата?
  КОВИД е наказание свише, че човечеството е нетолерантно към обратните? Според последни изследвания, Нострадамус е предрекъл, че 2021 е краят на света, понеже хората не харесват гейовете? На предстоящите избори ГЕРБ ще вземат 98% от гласовете, което показва, че всички харесват пе***и?

  Дневник, сопрете се малко, да го... знаете си какво! Егати плоската пропаганда, честно. На сила хубост не става, а колкото повече (и агресивно!) набиваш в чуждото канче своята гледна точка, толкова повече собственика на канчето започва да си задава въпроса дали пък "истината" не е на обратно. Каламбура е умишлен :)

  ТЪПАК! АЗ СЪМ Ш***Н ТЪПАК!!!
 89. 89 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Май наистина дяволът чете Евангелието

  malart.blog.bg
 90. 90 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2864 Любопитно

  До коментар [#71] от "Turbofan":

  Ицо е непразен?!Ах този Насо,кога е успял??

 91. 91 Профил на riemann
  riemann
  Рейтинг: 132 Неутрално

  Споко, пед@ли, щом досега няма единадесета заповед, няма да има и занапред....
  —цитат от коментар 65 на chudomor


  Има единадесета заповед! "Ако жената на ближния ти е много хубава, то той не ти е ближен!"

  noblesse oblige
 92. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите.

 93. 93 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1892 Весело

  Всеки път, когато някой отвори Библията, той или я започва процес на тълкуване.
  ********************************************

  Хахахахахахаххххххахххххахххххаххххххххххххх - Авторът, Авторът!

  Мараба, С-ДС доносници!
 94. 94 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1892 Весело

  вероятно евреите и християните през I век да са нямали почти никакво съзнание за категорията "сексуална ориентация"
  ***********************************************************

  Хахахахахахахахххххххахххххххахххххххххххх :)

  Мараба, С-ДС доносници!
 95. 95 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 1552 Весело

  До коментар [#91] от "riemann":
  Не си прав. Това е единствената алинея към седмата...

  От идиоти отговор не чакам
 96. 96 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2272 Неутрално

  Защо дискриминираме между видовата полова любов , с други думи содомията ?? По цял ден ЛГБТ пропаганда ...

 97. 97 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1212 Любопитно

  До коментар [#3] от "Николай Теллалов":
  както е описал библията Франсис Карсак

  тоа пак къв е?

 98. 98 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1212 Любопитно

  До коментар [#26] от "Дисидент в ЕССР":Това са неверни тълкувания на Библията и внушаване на контекст, който не съществува.

  тъй е
  ама да рекат от редакцията що публикуват
  разни полюции на американски пастори
  както пише под текстчето
  а не публикуват от сайта на БПЦ по темата
  кво пише?


 99. 99 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  До коментар [#54] от "wre501051215":
  Дали може да се забременее от грант?!

  мислим че десаиванчева е пример че да може

 100. 100 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  Е те това е отблъскващото на адвокатите на ЛГБЮЯ — налагането на техните разбирания върху всички. Сега тръгнали да обясняват на религиозните, че не си разбират собствената си вяра / религия щот не знаели херменевтика… Ади, холан!

  И за протокола: подкрепям правото на геьовете да са борят за каквито там права искат, включая брак, осиновяване и квото там. Също така не бих отнела правото на други да се гнусят от сексуалните им практики по религиозни или други подбуди

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK