Правосъдието в плановете за възстановяване в ЕС – България е неадекватна

България дори не е успяла да дефинира ясно проблемите си

© Велко Ангелов

България дори не е успяла да дефинира ясно проблемите сиАнализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Заглавието е на "Дневник".


Докато нестабилната политическа обстановка у нас обуславя незавършеност и доизкусуряване (или сериозно преработване - предстои да видим) на българския План за възстановяване и устойчивост, Европейската комисия (ЕК) вече одобри националните планове на 12 държави. Мудното и зависимо правосъдие може да представлява сериозна спирачка пред сигурността на инвестициите, конкурентоспособността на икономиката и насърчаващата растеж и създаване на благосъстояние бизнес среда като цяло. Затова по-долу представяме най-общо какво място заема правосъдието в одобрените планове и как предложеното, поне до момента, от България в тази област се сравнява с тях.


Държавите, чиито планове за възстановяване вече са одобрени, могат условно да бъдат разделени на няколко групи по отношение на предложеното във връзка с правосъдието:
Отличниците


Няколко държави членки не са включили правосъдието в плановете си: Дания, Германия, Австрия, Люксембург (изключение прави едно изречение, че успешната дигитализация в съдебната власт продължава, тъй като има място за развитие) и Франция. Всъщност всички те се отличават с това, че са на челни места по отношение на върхoвенството на правото и особено независимостта и ефективността на съдебната власт. В Индекса за върховенство на правото на World Justice Project (WJP) например от общо 128 страни Дания е първа в света, Германия - шеста, Австрия - осма, и т.н.


Същата тенденция се наблюдава и в изводите на ЕК в докладите за върховенство на правото: за правосъдната система на всяка от тези страни категорично са отбелязани сходни констатации "постоянно високо ниво на усещане за независимост", "една от най-малко корумпираните страни в ЕС и света" (Дания), "усещането за независимостта на съдебната власт е на високо равнище" (Германия), "степента на усещането за независимост на съдебната система е постоянно много висока" (Австрия), "правосъдната система на Люксембург се отличава с високо възприятие за независимост на съдебната власт". Може да се каже, че Франция е донякъде изключение, тъй като бизнесът има висока степен на усещане, че правосъдието е независимо, докато обществото е със средна степен, но затова пък вече са предприети съответни реформи.


Пълната липса на внимание към тази област от страна на посочените държави е напълно логична - те вече са създали необходимите инфраструктура, процедури и интегритет на правосъдните си системи, така щото да се радват на високо ниво на обществено доверие и ефективност на работата. А оттам и на инвестиции и бизнес, който може да разчита на предвидимо и безпристрастно правораздаване. Макар плановете им все още да не са одобрени/подадени, е вероятно в тази група скоро да влязат и Нидерландия, Швеция и Финландия (а ако има предвидени инвестиции за правосъдната сфера, те да са най-много за дигитализация).


Развиващите се


Втората условна група включва държави членки, чийто основен дефицит в работата на правосъдната система е нейната ефикасност - основно проявена в продължителността на съдебния процес - и използват плана като възможност за справяне с проблема. Това са Белгия, Испания, Португалия и Италия. Макар в Индекса за върховенство на правото да са с по-задни позиции от "отличниците", класирането им в глобалния ранкинг е добро: Белгия е 14-а, Испания - 19-а, Португалия - 23-та и Италия - 27-ма.


Докладите на ЕК също разкриват, че става дума за правосъдни системи, които полагат усилия за своето развитие, макар да се сблъскват с предизвикателства: "дългогодишен недостатък е липсата на надеждни и последователни данни за ефикасността на системата", въпреки че "се провеждат реформи във връзка с цифровизацията и управлението на ресурси..." (Белгия); "Испанската правосъдна система е изправена пред предизвикателства, свързани с нейната ефикасност, като съдебните производства стават все по-продължителни"; "Правосъдната система на Португалия продължава да бъде изправена пред предизвикателства по отношение на своята ефикасност, по-специално в административните и данъчните съдилища"; В Италия, "що се отнася до ефикасността, правосъдната система продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства".


И четирите държави се осланят основно на дигитализацията като основно средство за преодоляване на проблемите със свръхнатовареността и дългата продължителност на съдебния процес. Докато Белгия според плана си ще разчита само на това, Португалия в допълнение планира алтернативно разрешаване на спорове в административните и данъчните съдилища, специализирани съдебни състави и усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността, а Испания и промени в някои закони и кодекси и преструктуриране на съдебната карта. Италия също предвижда алтернативно разрешаване на спорове в гражданското съдопроизводство, специализация във връзка с несъстоятелността и организационни мерки. Така тази група държави (в която вероятно ще влязат и други) ще използва европейското финансиране за подпомагане на усилията за справяне с конкретно предизвикателство.


Догонващите с реформи


Следващата група наподобява втората по необходимостта от промени, но, съдейки от одобрените планове, се отличава с това, че планира по-сериозни реформи, включващи различни компоненти и дейности, а и инвестиционни проекти. В нея засега влизат Словакия, Латвия и Гърция. Първите не са обект на изследване от споменатия по-горе Индекс, а Гърция е чак на 40-ото място.


Според докладите на ЕК за върховенство на правото степента на усещане за независимост на съдебната власт е средна за Гърция, докато това в Словакия е "с много ниско равнище", като от 2019 г. "се изостря от сериозни опасения за цялостния интегритет (почтеност) на съдебната власт и прокуратурата", а и поради наличието на редица случаи на корупция по високите етажи на властта. В Гърция се наблюдават "противоречиви резултати" от провежданите реформи, като "правосъдната система продължава да бъде изправена пред предизвикателства по отношение на нейното качество и ефикасност".


Към същата група може се "пришие" и Латвия, макар страната да е последователна и активна в реформаторските си действия, а правосъдието ѝ да е сред най-напредналите в ЕС от гледна точка на използването на информационни и комуникационни технологии. Там степента на усещане за независимост на съдебната власт също е средна, има недостиг на човешки ресурси в съдебния им съвет и все още търсят подходящите методи за повишаване на ефективността при разглеждане на дела за финансови престъпления. Въпреки че Латвия е крачки пред останалите държави членки в групата, изглежда, че необходимостта от продължаването и най-вече затвърждаването на реформистките усилия обуславя сходни на другите две държави реформи и инвестиции.


Така например тя предвижда инвестиции за изграждане на академия за обучение на магистрати, иновационен хъб за по-ефективно идентифициране на пране на пари, публичен регистър за обществени поръчки, закупуване на техническо оборудване към митниците. Реформите включват законодателни изменения, целящи модернизация на разследването и съдебния процес относно икономическите престъпления и особено прането на пари; обучения на магистрати, изграждане на капацитета на НПО, обучение на над 16 000 длъжностни лица по въпросите на етиката, почтеността, антикорупцията и още повече в лидерство, управление и др.


Одобреният план на Словакия е добър пример за открито и ясно дефиниране на проблемите, с които страната се сблъсква в правосъдието, а именно неговата независимост, почтеност и ефикасност, както и борбата с корупцията. За да се справи с това, държавата планира следните реформи: 1. реорганизация на съдебната карта, която да включва специализация на съдиите и 2. борба с корупцията и засилване независимостта на съдебната власт - законодателни промени, реформа на съдебния съвет, нови правомощия на върховния им административен съд по отношение на дисциплинарната отговорност на магистрати, нотариуси и др., реформа на конституционния съд.


Във връзка с това се планират и инвестиции: сгради, отговарящи на потребностите според реформираната съдебна карта (ремонт на стари, изграждане/наемане на нови) и дигитализация и подсилване на аналитичния капацитет на магистрати и администрация. Гърция предвижда на практика същото: инвестиции в нови сгради и реновиране на стари, електронно правосъдие, както и обучения на магистрати и съдебна администрация, вкл. дигитални умения, по-бързо правосъдие, преструктуриране на съдебната карта.


Макар да се сблъскват със сериозни проблеми, тези страни открито търсят решение за тях чрез реформи по релевантни за страните въпроси и инвестиции в инфраструктура, човешки капитал и дигитализация.


Къде е България


Ако България подаде своя план така, както изглежда към момента (последен вариант април 2021 г.), ще оформи изцяло нова група - на заблудените (или заблуждаващите). Плъзгаме се по линията на дигитализацията и се опитваме да се маскираме като развиващи се страни членки, а дори не сме успели ясно да дефинираме проблемите, нищо че някои от тях са дълбоко вкоренени от години и се дискутират широко - липсват въпроси като реорганизацията на съдебната карта, независимостта на съда и отчетността на прокуратурата и др. Оттам и предложените мерки няма как да са адекватни.


Ако планът не се преработи така, че да отговаря на действителността, ще е просто драпане за инвестиции без реформи в областта на правосъдието.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 2369 Неутрално

  Ние пак ще сме последни.Няма да е изненада за никого.Много голям беще апетита на ГЕРБ ама не можаха да я преглътнат тази тлъста хапка за 13 милиарда. Затова воя е неистов.

 2. 2 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 2695 Неутрално

  изненадващо за източника си (т.нар. Институт за пазарна икономика) статията не е лоша, дава интересна информация за размисъл

  (според мен проблемите на правосъдието са породени от самата концепция за държавно правосъдие, но този път ще се въздържа)

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 3. 3 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  "върхoвенството на правото и особено независимостта и ефективността на съдебната власт." Ние ги решаваме със случайно разпределение на дела, като делата на Пеевски и Гоце все при Ченалова се падаха. Първо да изхвърлим гнилите ябълки, или ще чакаме закона Магнитски?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 4. 4 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5456 Неутрално

  "...България е неадекватна"

  Не само в правосъдието

 5. 5 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Добра статия. Най после нещо за правосъдната система, а не както нашите политици ни убеждават , че за всичко е виновна прократурата. Правосъдието има няколко страни - освен прокуратура има следствие и съд. И от действията им зависи какво чувство за справедливост има в България. Нека и г-н Иванов го има напредвид.
  За да направим нещо тотално трябва да се променят нещата в трите .

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 6. 6 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2281 Неутрално

  Не може да има правосъдие в държава овладяна от мафията. Ако имаше, овладяването щеше да е невъзможно.

  Дон Корлеоне еъщо подкупваше съдии и прокурори, само че мямаше как да ги напазарува всичките. Шкафчо почти успя.

 7. 7 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 244 Неутрално

  ХАХА Типични ""селски ""хитреци са и в сегашната съдебна система/ОСОБЕНО ЯВНО ПРОКУРАТУРАТА/ !Опиткват се да ""изръчкат ""с 200 дявола във въздуха!Скупчили са се като СТАДО БРАНЕЩО СЕ ЗА НАСТОЯЩИТЕ СИ ЛИЧНИ БЛАГИНКИ!Какво тук значи някаква си личност оппааа ДЪРЖАВНОСТ !

 8. 8 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Добра статия. Най после нещо за правосъдната система, а не както нашите политици ни убеждават , че за всичко е виновна прократурата. Правосъдието има няколко страни - освен прокуратура има следствие и съд. И от действията им зависи какво чувство за справедливост има в България. Нека и г-н Иванов го има напредвид.За да направим нещо тотално трябва да се променят нещата в трите .
  —цитат от коментар 5 на kvasimodo


  Точно и в ТРИТЕ включени в друга система на ОТНОШЕНИЯ и място на прокуратурата!И в момента е очевадно че най слабото звено е прокуратурата

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7621 Неутрално

  "Ако България подаде своя план така, както изглежда към момента (последен вариант април 2021 г.), ще оформи изцяло нова група - на заблудените (или заблуждаващите). "
  Ама защо тепърва ще се оформя такава група. Ние отдавна сме я оформили, още от 2001 година. Оттогава все се заблуждаваме, доброволно и сами.

 10. 10 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 818 Неутрално

  "българския План" "Европейската комисия (ЕК) одобри националните планове на 12 държави" "планове за възстановяване" "подаде своя план" "планът се преработи"

  А-а-а-а, аз ужасно се извинявам, ама ние пазарна икономика, дето невидимата ръка на пазарчето решава ли правиме, или комуняшка планова? Че да спуснат петилетки тогава, какво се стесняват като девственица първа брачна нощ? Я много ви се моля! Долу плановете, повече капитализъм, повече хаос! Той всичко ще отрегулира!

 11. 11 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  Dълги години вместо адекватна реформа в правосъдието ни се правят лобистки закони.

  SHADOWS of SOFIA
 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4679 Неутрално

  До коментар [#5] от "kvasimodo":

  "освен прокуратура има следствие и съд"

  Следствието е пряко подчинено на прокуратурата! Проблемът основно е там. Няма как съдът да осъди някого, ако обвинителният акт, внесен от прокуратурата е калпав! Не сме забравили, че Хр. Бисеров е невинен. "Благодаря Ви, прокурор Бецова!"

 13. 13 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Мисля че статията свършва там където трябваше да започне, а именно с проблемите на България. Защото е абсурдно в заглавието да се говори за България, а в самата статия да не се говори за България. Нали именно ни интересува България? А в статията са дадени всички страни и точно се стига до България и статията свършва.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 14. 14 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1684 Гневно

  "Криво седи право съди стар кадия, не оставя намира село луд гидия"

  Автирът П. П. Славейков е описал усещането на хората за спаведливостта на турската съдебна система.
  Ни не и мястото да се сравняваме с европейски държави. Повече ни подхожда сравнеие с разни сатрапии на изток и на юг.

  подпис
 15. 15 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2610 Неутрално

  "В Индекса за върховенство на правото на World Justice Project (WJP) например от общо 128 страни Дания е първа в света, Германия - шеста, Австрия - осма, и т.н."

  Нагледно да стане ясно, че върховенство на правото води до висок стандарт, не Баце с жипката, Корни, лъжливият цар или някой друг "спасител". Докато не се оздрави правораздаването, се стабилна мизерия ни чака!

 16. 16 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Проблемите в България със правосъдието и върховенството на закона са очевидни, но не мога да разбера каква връзка има това с плана за възстановяване. Връзката е да крънкаме пари за усвояване и за това. Върховенството на закона никак не пречи на инвестициите, чуждите компании никой не ги закача, местния бизнес е този който страда и това е огромен проблем, защото няма и вестниците да те направят успешен, а иновациите и предприемачеството. И изобщо в ЕС трябва да се спре с тези раздавания на пари и усвояване на пари и финансиране на европроекти. Незнам даваме ли си сметка в какъв ЕССР сме се превърнали. Дайте на хората свобода да реализират идеите си и нека пазарът ги съди. Една добра КЗК и КЗП и КФН да спират монопола, картелитснето и измамите и толкова

 17. 17 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3556 Неутрално

  "Ако България подаде своя план така, както изглежда към момента (последен вариант април 2021 г.), ще оформи изцяло нова група - на заблудените (или заблуждаващите)."

  Ристю е виновен!

  Ето как изглежда правовата държава според Незаменимия:

  1. Абсолютна, феодална, средновековна власт на Началника, номиниран за почти монарх, патриарх и Господ. Едновременно – цезар, консул и генсек…

  2. Пълно сливане на всички възможни власти, като изпълнителната ликвидира на практика парламентарната, а съдебната се превръща във функция на прокуратурата, превърната в преторианска гвардия и ЧК в защита на ГЕРБ.

  3. Тотален контрол върху медиите, 80 процента от които са на издръжка или на подаяния от Властта. По тази причина „мисирките“ от всички джендъри продължават да обслужват ББ даже след неговото поражение.

  4. Контрол върху финансовите потоци от бюджета и ЕС чрез специално назначени за целта тлъсти „калинки“, като тези във фонд „Земеделие“, ББР, АПИ, „Автомагистрали“, „Напоителни системи“, „Информационно обслужване“ и т.н.

  5. Контрол върху МВР и специалните служби, използвани като бухалки при избори и граждански вълнения.

  6. Контрол върху социалната среда – от телевизията през учебните заведения до спорта. Създаване на Чиновническа партия, угоявана с парите на данъкоплатците, като електорален контингент на ГЕРБ.

  7. Монопол върху местната власт, натоварена със задачата да възпроизвежда държавата Му. Манипулация върху кметовете от други цветове чрез избирателно финансиране.

  8. Използване на бизнес-клиентелата по две направления: за осигуряване на „правилни гласоподаватели“ и за попълване на Черната каса на ГЕРБ с ресто по „обществени поръчки“ и евро-проекти.

  9. Гавра с плурализма чрез парламентарни „патерици“, а когато се наложи и чрез пазаруване на депутати от други партии, не само от пишман опозицията ДПС, но и от БСП.

  10. Монопол върху отношенията с Брюксел чрез корпоративно-фамилно-партийни схеми по линия на ЕНП и примитивна гео-политическа демагогия.

  11. Контрол върху неформални структури от типа на ММА-бойците и нарко-групировката „София запад“, използвани като наказателни шпицкоманди срещу противници на режима и по време на масови обществени брожения. Например – протестите срещу правителството на Борисов и избора на главния прокурор.

  А тия, които оръкват България, служат на зловещият хибриден тандем Путин/Сорос.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 18. 18 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Правосъдието в плановете за възстановяване в ЕС – България е неадекватна
  Не България а партийните говеда които са писали плана са неадекватни.

 19. 19 Профил на me13
  me13
  Рейтинг: 261 Неутрално

  До коментар [#5] от "kvasimodo":

  Чувството за справедливост е манипулируемо. И то успешно през последните 30 години. Така че не може да бъде никакъв критерий. Трябват не чувства, а знания. Иначе ще вървим не напред, а назад.

 20. 20 Профил на me13
  me13
  Рейтинг: 261 Неутрално

  До коментар [#5] от "kvasimodo":

  Чувството за справедливост е манипулируемо. И то успешно през последните 30 години. Така че не може да бъде никакъв критерий. Трябват не чувства, а знания. Иначе ще вървим не напред, а назад.

 21. 21 Профил на me13
  me13
  Рейтинг: 261 Любопитно

  До коментар [#17] от "Norman Granz":

  Ристю хвърли прах в очите на всички ни(преди 6 години), че ще прави реформа в правосъдната система, но като му дадоха поле за изява, необяснимо бързичко си плю на петите и избяга (от отговорността да се бори за идеите си - сега вече съм сигурна, че ги е нямал, а е било манипулация на общественото мнение). Удобно си създаде образ, който и в момента заблуждава. Продължавайте да го следвате...

 22. 22 Профил на me13
  me13
  Рейтинг: 261 Любопитно

  До коментар [#11] от "К2":

  Ама ти на това закони ли му викаш...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK