Последиците от фалшивите сертификати за ваксиниране срещу COVID-19

Ключов момент за ангажирането на наказателна отговорност ще бъде доказването на обстоятелството, че реално ваксина не е поставена.

© Christophe Licoppe

Ключов момент за ангажирането на наказателна отговорност ще бъде доказването на обстоятелството, че реално ваксина не е поставена.Текстът е препубликуван от страницата на адвокат Силвия Петкова.


Постепенното облекчаване на повечето рестриктивни мерки в полза на притежателите на цифров COVID сертификат на ЕС доведе до повишаване на търсенето на тези документи, но на т. нар. черен пазар чрез получаване на фалшив сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване или за извършена ваксинация. Една част от причините се корени във все още скъпите тестове, срещу които може да се получи такъв документ, а друга част - в антивакс настроенията.


Още в началото на юни германската полиция сформира специални екипи, които да отговарят за борбата с разрастващата се търговия с фалшиви сертификати за ваксиниране срещу COVID-19. В началото на юли пък бяха установени данни за продажба на такива сертификати в т.нар. тъмна мрежа. В зависимост от държавата на предлагане цените на сертификатите започват от 20 €, когато с тях се удостоверява отрицателен резултат от тест и достигат до 100-150 €, когато с тях се удостоверява извършена ваксинация.
Предвид мащабите на темата ще разгледаме накратко наказателноправния аспект на издаването и използването на фалшив сертификат за ваксиниране срещу COVID-19.


Предлагане на фалшив сертификат за ваксиниране с квалификация "измама"


В практиката се среща възможността за предлагане (напр. чрез обява в интернет) издаването на фалшив сертификат за ваксиниране срещу COVID-19 в замяна на определена сума пари. В обичайния случай жертвата плаща поисканата сума, но не получава сертификат.


При тези обстоятелства квалифицирането на деянието е сравнително безпроблемно - налице е класическа измама, която се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. В зависимост от това дали предлагащият се е представил за длъжностно лице, той самият е такова лице или има предварителен сговор между две и повече лица, наказанието може да достигне до осем години лишаване от свобода.


Издаване на фалшив сертификат за ваксиниране, въз основа на информация, въведена от лекар


По доста по-сложен начин стоят нещата, когато бъде издаден фалшив сертификат за ваксиниране, без реално да бъде поставена ваксина.


Накратко, механизмът за издаване на цифров COVID сертификат на ЕС, удостоверяващ завършена ваксинационна схема, е следният:


1. Попълва се и се подписва форма за предоставяне на информирано съгласие от пациента, спрямо когото ще се приложи ваксината.


2. Поставя се ваксина.


Завършването на ваксинационната схема става с поставянето на втората доза при двудозовите ваксини и поставянето на единствена доза при еднодозовите ваксини.


3. Лекарят въвежда необходимата информация в Националната здравно - информационна система, която автоматично генерира сертификат въз основа на тази информация.


В някои лечебни заведения, правомощия за въвеждане на тази информация имат техните ръководители, а в други такова правомощие имат и лекарите, които не изпълняват ръководни функции.


Фалшив сертификат, издаден въз основа на информация, въведена от ръководител на лечебното заведение


Лекарите, упражняващи ръководни функции, са длъжностни лица по смисъла на закона. В някои лечебни заведения именно ръководителите на лечебните заведения, в това си качество, имат правомощие да въвеждат информация относно поставена ваксина.


Както беше посочено, при цифровите COVID сертификати на ЕС не е налице същинско "издаване", а единствено въвеждане на информация, въз основа на която сертификатът се генерира автоматично. Именно поради тази причина според мен въвеждането на невярна информация за осъществено ваксиниране без реално поставяне на ваксина, не може да се квалифицира като документно престъпление, извършено от длъжностно лице.


В случая следва да се приеме, че е налице класическо престъпление по служба, извършено чрез нарушаване на служебни задължения с цел набавяне на имотна облага, от което могат да възникнат немаловажни последици. Наказанието в този случай е лишаване от свобода до пет години, като законът предвижда възможност за лишаване от право за упражняване на лекарска професия.


Фалшив сертификат, издаден въз основа на информация, въведена от "редови" лекар


В повечето лечебни заведения, със заповед на техния ръководител, са определени лекари, които не упражняват ръководни функции, да извършват ваксинация. Тези лекари не са длъжностни лица по смисъла на закона. Механизмът на издаване на цифров COVID сертификат на ЕС, удостоверяващ извършена ваксинация, остава същият, съответно не е налице същинско "издаване" на този документ.


В случая, при въвеждане на информация за завършена ваксинационна схема, без това реално да се е случило, ще бъде налице невярно документиране чрез снабдяване на пациента с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му. Това деяние се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.


Подправка на издаден сертификат, удостоверяващ извършено ваксиниране


Снабдяването с фалшив сертификат за ваксиниране чрез подправка на съдържанието на вече издаден такъв истински документ (например въвеждане на чуждо име) е много малко вероятно да възникне като практическа хипотеза. Основната причина за това е, че всеки цифров COVID сертификат на ЕС съдържа уникален QR код, който при разчитане показва пълната информация за конкретния сертификат - имената на пациента, датите на ваксиниране и вида на поставената ваксина. Според представители на "Информационно обслужване" АД този QR код не е възможно да бъде фалшифициран, т.е. установяването на подправката ще бъде относително елементарно, а извършването на престъплението в този вид - доста наивно.


Въпреки това, обаче, ако все пак бъде извършено в този вид, деянието се наказва с лишаване от свобода до три години.


Използване на фалшив сертификат за ваксиниране


Важно е да се знае, че съзнателното използване на документ с невярно съдържание, каквото би представлявало представянето на фалшив сертификат за ваксиниране пред, например, граничните власти, също съставлява престъпление.


"Съзнателно" използване е налице тогава, когато притежателят на фалшив сертификат знае, че в него са отразени неверни данни за здравословното му състояние. Наказанието е този случай ще бъде лишаване от свобода до две години или пробация.


Престъпление ще е налице и тогава, когато пациент предлага имотна облага на ръководител на лечебно заведение или на лекар, който не упражнява ръководни функции, за да му бъде генериран сертификат за извършена ваксинация, без реално поставяне на ваксина.


Проблемът с реалното ангажиране на наказателна отговорност


На пръв поглед изглежда, че реализирането на наказателна отговорност за въвеждането на невярна информация и използването на генерирания въз основа на тази информация фалшив сертификат подлежи на безусловно наказване.


В практиката обаче, за да се постигне осъдителна присъда, необходимо е да се съберат достатъчно убедителни данни, че конкретно лице е извършило конкретно престъпление. В коментирания случай ключов момент за ангажирането на наказателна отговорност ще бъде доказването на обстоятелството, че реално ваксина не е поставена.


Единствената косвена индикация при възникнало съмнение за извършването на подобно деяние, ще бъде резултатът от потенциален тест за формирани антитела. Казвам "косвена", тъй като липсата на антитела може да е налице и поради невъзможност на конкретния пациент да формира такива.


От друга страна, спорният характер на деянията и на техните субекти в изключителна степен затруднява правната им квалификация, което може да доведе до повдигане на неправилно квалифицирани наказателни обвинения.


В заключение


Въвеждането на невярна информация за извършена ваксинация, въз основа на която се генерира фалшив сертификат и използването на такъв сертификат, разкриват изключително висока степен на обществена опасност. Това е така, най-малко, поради две причини.


Първата причина се разкрива в това, че един субект, за който няма реални данни относно липсата на заболяване или за наличието на приложен медикамент, който в значителна степен го предпазва от заразяване, сам по себе си представлява опасност за общественото здраве.


Ковид-19 новата криза на XXI в.
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Втората причина е, че за да бъде въведена информация за завършена ваксинационна схема без реално поставяне на ваксина, двете дози при двудозовите ваксини и единствената доза при еднодозовите ваксини се изхвърлят, като по този начин се причиняват финансови щети на държавата, доколкото именно с публични средства се купуват ваксините. Макар и към момента цената за една доза да се пази официално в тайна, по информация на Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR, тя е 15,50 евро (за ваксината на Pfizer/BioNTech).


Макар и на пръв поглед сумата да не е голяма, предполагаемата материална щета за публичните средства за всеки фалшив сертификат, генериран въз основа на информация за поставена двудозова ваксина, ще струва на данъкоплатеца около 31 евро или 60,63 лв.


В тази връзка, изключително важно е да се преодолее възможността за издаване и използване на фалшиви сертификати за ваксиниране или тестване. Това може да се постигне, на първо място, чрез въвеждане на безплатни тестове и широка разяснителна кампания относно ползите и потенциалните вреди от ваксините.


Едва на второ място, пресичането на този вид деяния може да се постигне чрез приложението на принципа за генерална превенция, осъществена въз основа ефективно разследване и успешно осъждане на извършителите.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Едва ли ще има лекар ,собственик на фирма и печеливша практика ,да си рискува името ,професията ,за да издаде фалшив документ ,още повече пациента ,който се сдобива с такъв ,може да предизвика зараза в околните ,да се разболее в чужбина ,където никой няма да е толерантен към такава фалшификация и хората са си изградили строг ред ,а там за такива неща ,недай боже да се стигне до зараза на невинни и болници и т н ,хората съдят здраво и за стотици хиляди евра ,кой ще е този дето ще си рискува професията за 100-200 лв вече ,не че няма идиоти .

 2. 2 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2033 Неутрално

  След фалшиво ваксиниране и сертификат защо не и фалшив бял дроб след ковид?
  После фалшиво изписване от болница вместо истинско погребение?
  Върхът на плоскоземнието е май още твърде далече?

 3. 3 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Да задам въпрос на адвокат Петкова, който не е свързан със за или против ваксинация, а по скоро с първоизточника - въведените рестрикции върху правото на човек да се управлява собствен бизнес, да се придвижва и изразяваш мнението си свободно. Та на какво се основават индивидуалните за всяка страна по мащаб и тип рестрикции спрямо гореспоменатите правово осигурени свободи? На какво законово основание бяха наложени рестрикциите в Бг и правно издържани ли са те?

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 4. 4 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drugii":

  Ваксинираните също могат да се разболеят и сеят зараза. Какво правим тогава? 15 дена под карантина?

 5. 5 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  До коментар [#2] от "Таралеж":
  срещу фалшиви здравни вноски ,толкова ,като станат реални ,всеки ги плаща реално ,а не фиктивно ,а да е осигурен ,всичко ще се нареди и всички ще са доволни ,не е умрял стария социалистически принцип ,вие ни лъжете ,че ни плащате ,ние ви лъжем ,че ви лекуваме .

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#3] от "bizarre_infit":

  Всичко е за благото и здравето на обществото. Това изтъкват, като аргумент. Иначе, двойка инжекции са 31€, 1 млрд инжекции - 31 млрд €. С трета, после четвърта, сумата нараства яко.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4745 Неутрално

  До коментар [#6] от "edin drugii":

  Ти на колко пари месечно оценяваш труда си и колко пациента обслужваш?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2033 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

  Иначе, двойка инжекции са 31€, 1 млрд инжекции - 31 млрд €.

  ++++
  Май ти върви смятането, а?
  Стоковия пазар се срути днес с 1-2%.
  заради опасенията за икономиката от Делта варианта и многото анти ваксинирани.
  Можел ли да сметнеш загубите?
  Трилиони!!!
  Със сигурност не можеш обаче да си представиш човешките трагедии зад тези цифри.
  Загубени работи, домове, глад, мизерия.

 10. 10 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 445 Любопитно

  Когато един политик казва на лекарите, че ще ги уволнява от работа ако не се ваксинират е естествено да има недоверие във ваксините и хората да търсят начин да заобиколят правилата, А щом достатъчно хора търсят начин ще го намерят.

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 11. 11 Профил на L Glassman
  L Glassman
  Рейтинг: 295 Неутрално

  До коментар [#3] от "bizarre_infit":

  До вчера ходехте под строй да гласувате за другаря Живков, днес почнахте да разбирате от човешки права и свободи!

 12. 12 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  А получилия фалшив сертификат има 4% вероятност да получи "смъртна присъда" за деянието си.

 13. 13 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  Всичко е за благото и здравето на обществото. Това изтъкват, като аргумент. Иначе, двойка инжекции са 31€, 1 млрд инжекции - 31 млрд €. С трета, после четвърта, сумата нараства яко.
  —цитат от коментар 7 на Vlado Nikolov


  Така е, тези ваксини се правят от въздух и разходите им за производството са 0 (НУЛА). Освен това не са правени грам разходи за разработката на ваксините, тестването им, закупуването на машини за производството им, транспорт, съхранение и други такива подробности.

 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4745 Неутрално

  До коментар [#13] от "У Чен":

  Така е . Това са фирми които едва оцеляват и са големи филантропи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1223 Весело

  Така е . Това са фирми които едва оцеляват и са големи филантропи.
  —цитат от коментар 14 на КМЕТ В СЯНКА


  За това по-добре е да се забранят и да живеем природосъобразно!

 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4745 Неутрално

  До коментар [#15] от "У Чен":

  Особено тежки за тях са паричните обезщетения, които плащат на увредените от препаратите им.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на ulm36650918
  ulm36650918
  Рейтинг: 52 Неутрално

  Goldman Sachs asks in biotech research report: 'Is curing patients a sustainable business model?'

  https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-asks-biotech-research-191500553.html

 18. 18 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Когато въведеш система за сертификати, която не е базирана на обективни факти резултата ще е тотален хаос. Разбира се, че ще има фалшификати! Системата се прави, че преболедували от Ковид не съществуват. Вместо да я базират на Т-клетки или поне на антитела, те я базираха на абстракции - имаш позитивен ПЦР и получаваш сертификат. Или пък някой уж ти бие ваксина, но не ти уцелил ръката - получаваш сертификат. Няма такава тъпотия!!! Изглежда властимащите въобще не искат да знаят кой реално не може да пренася болестта. Целта е съвсем друга. И всички ще го разберем само след няколко месеца, когато започнат да измират предимно ваксинирани - тази тенденция вече се появява в ОК.

 19. 19 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1223 Весело

  Особено тежки за тях са паричните обезщетения, които плащат на увредените от препаратите им.
  —цитат от коментар 14 на КМЕТ В СЯНКА


  Ми така де, забраняваме фармацевтичните фирми защото са много лоши и искат да печелят от това че са измислили препарати които спасяват човешки животи, и започваме да се кефим и да даваме още повече пари на спортисти, манекенки и актьори. Аман от алчни хора дето само ни лъжат, че сме болни за да ни вземат парите!

 20. 20 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2637 Неутрално

  До коментар [#19] от "У Чен":

  Иронизираш, но всъщност не подозираш колко си прав.
  На съвременните чудо-лекарства нямам никакво доверие.
  През последните 20 години, фармацевтичните компании поставиха приоритета на забогатяването си над приоритета за здравето на хората.

 21. 21 Профил на cfs34668776
  cfs34668776
  Рейтинг: 100 Неутрално

  До коментар [#18] от "4u4o":

  Е как, интереса клати феса.
  Пср- 100 кинта, тест за антитела - 26 кинта , къде е по изгодно да те цицат?
  А и както знаеш теста за антитела означава поне 6 месеца действие, пък пср само 3 дни важи.
  Значи медицинските терористи , могат да си крадат,да фалшифицират подписи, за тях съд няма, а за гражданите дето не щат да се бодат с експериментална течност, хоп веднага ще ги осъдим.

 22. 22 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2549 Любопитно

  Да се търси наказателна отговорност на приносителя на фалшивия сертификат, все едно е с фалшиви лични документи.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 23. 23 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Госпожата добре е написала анализа и всичко приказка. Само че в реалната практика ако намериш лекар който чисто и просто запише че имаш ваксина и изхвърли дозите в мивката няма хипотеза при която да се докаже ти ваксина имаш ли или не.

  Така че има спасение от доживотното бодене, поне на този етап.

 24. 24 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Да се търси наказателна отговорност на приносителя на фалшивия сертификат, все едно е с фалшиви лични документи.
  —цитат от коментар 22 на Consumer

  При условие, че ПЦР-а не доказва преболедуване, а ваксинирането не гарантира антитела, кой и как ще доказва истинността на сертификата? Как ще докажеш, че ДжиПи-то не се е разсеял и за малко не ти е уцелил ръката? Просто критериите за сертификитатите са мега-тъпотия! Трябваше да ги базират на антитела, като стандартизират и одобрат определена методика. Можеха да го направят за 2 месеца, то не е като да одобряват експериментална ваксина.

 25. 25 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":Иначе, двойка инжекции са 31€, 1 млрд инжекции - 31 млрд €.++++Май ти върви смятането, а?Стоковия пазар се срути днес с 1-2%.заради опасенията за икономиката от Делта варианта и многото анти ваксинирани.Можел ли да сметнеш загубите?Трилиони!!!Със сигурност не можеш обаче да си представиш човешките трагедии зад тези цифри.Загубени работи, домове, глад, мизерия.
  —цитат от коментар 9 на Таралеж


  Ежи как айде моля те гледай си пропагандата и не се занимавай с несвойствени неща като да коментираш стоковия пазар, който е +45% нагоре след старта на Чумната измислица.

  Ако искаш да видиш трагедий попрочети мъничко как в Азия забраниха на хората който си хранят семействата с риболов да излизат в морето заради Чумата!!! Справка Филипините направиха точно това.

  Айде сега някой да ми обясни как да не излизаш с лодка в морето ограничава "Пандемията"

 26. 26 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  След фалшиво ваксиниране и сертификат защо не и фалшив бял дроб след ковид?После фалшиво изписване от болница вместо истинско погребение?Върхът на плоскоземнието е май още твърде далече?
  —цитат от коментар 2 на Таралеж


  Така е, твърде далеч е но ти и другите юнаци не се отказвайте. Всички вярваме във вашите способности да катерите нови и нови върхове.

 27. 27 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До коментар [#3] от "bizarre_infit":А възможността неваксиниран да заразяваш и убиваш околните ,при това ,често като си запознат с последствията ,това ,че си болен и че се криеш и нахлуваш в пространства със здрави и невинни прави ли ти кеф ,а ако така убият човек от твоето семейство или детето ти ,ще те изкефи ли ,да оставят друг малоумник като теб да обикаля и да заразява ,щото да си бъдел свободен ,така нарушаваш ли свободата на другия ,който ще заразиш или убиеш .
  —цитат от коментар 6 на edin drugii


  Мозъчко ти нали не забравяш за какво заболяване говорим - това не е Ебола, Зика или Малария. Айде плисни си една вода и стига си драматизирал.

  До ония ден в света умираха по 2 милиона на година от усложнения вследствие на сезонните грипове и това не беше повод за тотализиране на обеществото. Може би защото имаше и такива случай:

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pandemrix

 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Весело

  Сертификати...!

  За един по демократичен и свободен свят.... Бъдете фалшиви....!!!
  (отговор)
  Винаги фалшиви...!!!

  Bukalemun
 29. 29 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  Всеки има поне един-двама познати, които или имат, или искат да се сдобият с фалшиви сертификати. И излиза, че е така уредено, че виновни няма да има. Отделно и българските власти, за разлика от немските, нищо няма и да се опитат да направят, също както за тях корупция и подкупи не съществуват, защото как ще разпознаеш по една банкнота дали е дадена законно или не, а да хванеш в момента на даването е твърде сложно.
  Общо взето, тука си е така, какво друго да очакваш от народ, чието най-голямо постижение е тройният чушкопек?

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 30. 30 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#3] от "bizarre_infit":А възможността неваксиниран да заразяваш и убиваш околните ,при това ,често като си запознат с последствията.
  —цитат от коментар 6 на edin drugii

  Извинявам се, че ще те сваля на земята, но се оказа че новозаразените в Обединеното Кралство и Израел са предимно ваксинирани с 2 дози. Точно те разнасят заразата в момента. Може би не гледаш новини, но това е от вчера:
  "I think, sadly, the number of Covid cases that have involved somebody who's had two vaccinations has been rising.
  Борис Джонсън

 31. 31 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4256 Любопитно

  До коментар [#1] от "edin drugii":

  Човече, ти в коя държава живееш!? В България лекарите (поне голяма част от тях) са подкупни и не биха имали никакви скрупули да участват във въпросната измама с фалшивите ваксинационни удостоверения.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 32. 32 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2549 Любопитно

  До коментар [#31] от "Иво":

  За това на антиваксърите (истинските твърди чугуни, а не нежелаещите да се ваксинират срещу Ковид) децата им са приети в училища и детски градини с фалшиви "ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ ИЛИ ПИСМО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО", при положение, че нямат поставена ни една ваксина. Това е подсъдно и е крайно време тази порочна практика да се пресече.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 33. 33 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#31] от "Иво":За това на антиваксърите (истинските твърди чугуни, а не нежелаещите да се ваксинират срещу Ковид) децата им са приети в училища и детски градини с фалшиви "ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ ИЛИ ПИСМО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО", при положение, че нямат поставена ни една ваксина. Това е подсъдно и е крайно време тази порочна практика да се пресече.
  —цитат от коментар 32 на Consumer


  Как бе? Как ще докажеш, че сертификата е фалшив? Вратата за тоя сертификата е брутално широко отворена, защото критериите са абсолютно неадекватни.

 34. 34 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Забавно как никой не коментира факта че дори медиците, дори в Кравария не са склонни да позволят да се експериментира с тях:

  https://eu.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2021/06/03/covid-19-vaccines-refused-surprising-number-hospital-workers/7432058002/

  Значи тия който са учили медицина с години и имат култура и не са плоскоземци не са убедени на 100% но обикновенния плебс трябва да тича с възторжено цвилене за поредната игла.

  И смешните политици ще го правят "задължително". И какво ще стане ако дори и 25% от лекарите и сестрите кажата Не. Политиците ще "измислят" нови доктори и сестри от днес за утре или ще внесем още малко от тия дето бяха инженери и доктори и дойдоха в Европа 2015

 35. 35 Профил на klb091008761
  klb091008761
  Рейтинг: 194 Неутрално

  Не може да има "антивакс" (??) настроения срещу препарати, които не са ваксини.

 36. 36 Профил на klb091008761
  klb091008761
  Рейтинг: 194 Неутрално

  А и няма начин да се докаже дали някой е боцнат, щото често пъти тия препарати не оставят никакви следи - няма антитела, боцнатите пак си се заразяват, пренасят заразата и т.н.

 37. 37 Профил на Камбанка
  Камбанка
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#34] от "asen_g":

  Още по-забавно е как повечето (според същата статия) са се ваксинирали - от 50% до 90% от персонала.

 38. 38 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Весело

  България осигури ваксини за всички граждани.
  Има хитреци, които се представят за ваксинирани и поставят себе си в риск.
  Но ако на някой от тях му напъхат тръбата с кислород в гърлото, ще му дойде акъла в мозъка.

  подпис
 39. 39 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Весело

  Харесвами политиката на британците в борбата с ковид.
  Първоначално доставиха ваксини с около два месеца по-рано от ЕС.
  Сега откриват всичко, т.е. не се грижат за най-хитрите антивакръси, които имат фалшиви сертификати.
  Така всички печелят.
  Ваксинираните не им пука, ча някой си около тях има фалшив сертификат.

  подпис
 40. 40 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  До коментар [#30] от "4u4o":

  И не само това , мутациите на вируса се развиват върху ваксинираните с много по-голям успех.

 41. 41 Профил на Bond007
  Bond007
  Рейтинг: 763 Неутрално

  До коментар [#25] от "asen_g":

  >Айде сега някой да ми обясни как да не излизаш с лодка в морето ограничава "Пандемията"

  По същият начин като затвориш Витоша с милиционери и изкъртиш пейките в парковете. Чумата на окрито е като верижна ядрена реакция.

 42. 42 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#9] от "Таралеж":

  И тази истерия ще отмине.

 43. 43 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До коментар [#34] от "asen_g":Още по-забавно е как повечето (според същата статия) са се ваксинирали - от 50% до 90% от персонала.
  —цитат от коментар 37 на Камбанка


  Мила камбанке - 50% не са повечето а за справка дори и 25% неваксинирани лекари идва да рече че има нещо много нередно след като хората който би трябвало да са 100% зад медицински решения не са много за.

  Така че вместо соц агенциите да врещят как 70% от хората подкрепяли задължителната ваксинация на лекари да вземат да изкарат официални данни за това какъв е % от лекарите и сестрите който са напълно ваксинирани.

  Със сигурност ако обикновенния плебс види че +90% от лекарите са вакиснирани това ще е в помощ на боденето. Но явно числата не са и близо до тези след като никой не ги споменава официално

 44. 44 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#13] от "У Чен":

  Вчера един колега постна, че разработките за тези "ваксини" са още преди 2010г. Случайност?

 45. 45 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Весело

  До коментар [#15] от "У Чен":

  Грета и зелената мафия за това натискат.

 46. 46 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  До коментар [#34] от "asen_g":

  Не е политкоректно да се казват такива истини.

 47. 47 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  Адвокатката не ни информира до сега имало ли е случаи на констатиране на фалшиви сартификати.
  Допускането , че може да има такива разкрива недоверието на хората във ваксините за ковид19, а то е породено от това , че предлаганите ваксини са експериментални. Освен това медиите ни информират , че ваксинираните също могат да се заразят и разболеят , което обезсмисля самото ваксиниране, но издадения сертификат е със значение като на лична карта или паспорт за пътуване.

 48. 48 Профил на meteowrite
  meteowrite
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  до хората, които си купуват фалшиви сертификати - само се надявайте ако влезете в болница да не попаднете на лекар, който си е купил дипломата :)

  You don't know what you don't know.
 49. 49 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  До коментар [#18] от "4u4o":

  Да измират колко да измират - вчера има 40 човека умрели при 50 хиляди новозаразени. За сравнение, Януари при 50 хиляди заразени има по 1500 умрели на ден. Това е разликата като имаш 70% ваксинирани възрастни. И това е смисъла на масовата ваксинация - ваксинираните или не хващат или прекарват леко.

 50. 50 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1855 Любопитно

  алооо. хакерите! Имате отдавна базата с данни на населението, направете добро и ни изпляскайте по един сертификат, моля. 😁😁😁

 51. 51 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  От правна гледна точка издаването на документ с невярно съдържание е престъпление. В случая, освен всичко друго има риск за невинни хора и не виждам защо да не бъдат наказвани участниците в подобен вид измами. Нека всеки който не иска да се имунизира, да не го прави, но това не му дава основания да мами околните, че се е ваксинирал. За лекар който влиза в такива схеми няма какво да се коментира и тук е мястото на скапания профсъюз, наречен лекарски съюз - ще вземе ли отношение по тази тема или само ще мрънка за пари.

 52. 52 Профил на ALEX BA
  ALEX BA
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Некапиталистическите зони са практически премахнати, сега капитализмът няма къде другаде да изхвърли противоречията си, няма къде другаде да се храни, пътят на екстензивност е преграден.А по пътя на интензивността има подкопани, но все още продължаващи институционални ограничения и огромна масова прослойка дребни буржоа, които тези ограничения, макар и най-малкото, по някакъв начин защитават. Това означава: долу ограниченията, долу малкия и среден капитал, долу излишъка от население, а по-голямата част от останалите трябва да консумират по-малко, да се движат по-малко - не само между страните, но и вътре в страните. Те трябва да бъдат фиксирани локално. Това изисква извънредни мерки за обезсилване на последните остатъци от Запада в настоящия Постзапад, които се носят от социално, културно, расово и етнически бялото население. Манифестът на убийците или по-скоро гробарите на капитализма и западната цивилизация, написан през 2020 г. от високопоставен служител в служба на световния елит К. Шваб в сътрудничество с Т. Мюлер, се нарича “Голямото нулиране”... "Големият нулиране" е опит за формализиране на крайната криза на капитализма, за да се създадат най-благоприятните условия за новите господари, господарите на пост-капитализма, и да се формира човешка маса, готова за нов тип експлоатация и контрол .
  https://pogled.info/svetoven/andrei-fursov-zhivotat-i-smartta-na-kapitalizma-chast-1.131784

 53. 53 Профил на asen_g
  asen_g
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До коментар [#18] от "4u4o":Да измират колко да измират - вчера има 40 човека умрели при 50 хиляди новозаразени. За сравнение, Януари при 50 хиляди заразени има по 1500 умрели на ден. Това е разликата като имаш 70% ваксинирани възрастни. И това е смисъла на масовата ваксинация - ваксинираните или не хващат или прекарват леко.
  —цитат от коментар 49 на m17


  Това е разликата да си в лято :)

 54. 54 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  До коментар [#34] от "asen_g":

  Стига си тъпял. В Пирогов почти всички са ваксинирани и преболедували. Както и в повечето големи болници. Не щат да се ваксинират някакви идиоти по страната и по по-малките болници, заради което не могат и да поемат грижите за населението по други забилявания, освен ковид.
  В ковид-отделенията отдавна е приключил този процес.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 55. 55 Профил на shylock
  shylock
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Поредната ниско платена дезинформаторка...Никой сериозен адвокат няма да си сложи снимка тип "Мис Каспичан" с разпуснати власи... У лево!

 56. 56 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1532 Неутрално

  Хората отдавна са преборили тая противообщественна проява.
  След като през април др Абот издаде наредба, забраняваща на държавни служби да изискват Сертификат от народа, през юни с нова Наредба се постанови, че който бизнес иска Сертификат за да ти свърши некоя работа, повече държавна поръчка няма да види и ше му отменят лиценза. Или както се изрази др Абот “Vaccine passports are now prohibited in the Lone Star State.”
  Та кой луд ше се харчи за фалшив Сертификат дето не треба за нищо? Същевременно никой не пречи на ваксинираните да си извадят истински и да си го носят и гордеят с него.

 57. 57 Профил на gabrovski
  gabrovski
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Така е, тези ваксини се правят от въздух и разходите им за производството са 0 (НУЛА). Освен това не са правени грам разходи за разработката на ваксините, тестването им, закупуването на машини за производството им, транспорт, съхранение и други такива подробности.
  —цитат от коментар 13 на У Чен


  Преди няколко години Washington Post публикува статия в която показаха че фармацевтичните фирми дават повече пари за лобиране на американското правителство отколкото за R&D.

 58. 58 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  Няма анонимни лица при регистрацията на направените ваксини. Авторката разсъждава само теоретично . Регистрацията става с личния електронен подпис на лекаря. И за 20 и 200 лева няма да стане при 99% от лекарите .Създаването на документ с невярно съдържание е по-тежко провинение за което се получава и ефективна присъда от 2-5 години затвор (мисля, че беше това размера). Някой може да се съгласи примерно за 20 000 или 50 000 лева нагоре., за 200 лева е пълен тъпанар да си рискува професията. Има максима .че 'никой не е неподкупен ,въпросът е колко' Това е нелицемерната истина. Защото много мразя декларатори как се неподкупни .Хора ,които лесно тръбят това ,значи са склонни още по лесно да нарушат ' девствеността' си Аз бих се поблазнил ,чак към 100 000 но тогава 'сделката' става вече нереалистична и затова и е неизпълнима....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 59. 59 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#34] от "asen_g":Стига си тъпял. В Пирогов почти всички са ваксинирани и преболедували. Както и в повечето големи болници. Не щат да се ваксинират някакви идиоти по страната и по по-малките болници, заради което не могат и да поемат грижите за населението по други забилявания, освен ковид. В ковид-отделенията отдавна е приключил този процес.
  —цитат от коментар 54 на motochristo


  Глупости! Много лекари и сестри в Ковид отделенията все още не са ваксинирани. Мога да ти покажа статистика, но не тук. Причината е, че просто не искат да се ваксинират и най-често се аргументират, че са преболедували. Но статистиката от лабораториите показва, че повече от 43% от българското население също е преболедувало вируса. Там е работата, че "елитът" не признава преболедувалите. Искат всичко да е под ножа, вкл. и преболедувалите. Дори в сертификата няма опция за преболедували, което е грозно нагло и ощетява доста народ. Поне няколко милиона в България.

 60. 60 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Няма анонимни лица при регистрацията на направените ваксини. Авторката разсъждава само теоретично . Регистрацията става с личния електронен подпис на лекаря. И за 20 и 200 лева няма да стане при 99% от лекарите .Създаването на документ с невярно съдържание е по-тежко провинение за което се получава и ефективна присъда от 2-5 години затвор (мисля, че беше това размера). Някой може да се съгласи примерно за 20 000 или 50 000 лева нагоре., за 200 лева е пълен тъпанар да си рискува професията. Има максима .че 'никой не е неподкупен ,въпросът е колко' Това е нелицемерната истина. Защото много мразя декларатори как се неподкупни .Хора ,които лесно тръбят това ,значи са склонни още по лесно да нарушат ' девствеността' си Аз бих се поблазнил ,чак към 100 000 но тогава 'сделката' става вече нереалистична и затова и е неизпълнима....
  —цитат от коментар 58 на Dr_Doolittle


  Колко си в заблуда! Почти всяко ДжиПи го прави. И никой на тоя свят не може да докаже, дали ти е уцелило ръката или не. Всъщност повечето се съгласяват, ако преди това им докажеш, че имаш антитела, т.е. си преболедувал. Не се правете на глупави. Условията на сертификата са отворили широко врата за измами и трябва да си много тъп, за да не се възползваш. Нарочно е направено така. Ако искаха да е по правилния начин, щяха да стандартизират и одобрат единна методика за тест за антитела или Т-клетки. Схема!

 61. 61 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#60] от "4u4o":

  Глупости. .Аз съм ОПЛ и знам как работят и колегите. Разпространявате клевети ' на едро' с обобщения за които нямате и конкретни имена за да може пък и да ви съдят . Освен примитивното разбиране за медицината от рода на ' дали ти е уцелило ръката или не' Ти да не си някой негър от Южна Африка с подобно усещане за света, науката и обществото на ниво 200 000 години преди Христа а ? Завършилите медицина не са на ниво ти да уцелиш кошчето с огризката от ябълка бе, скъпи. Който иска може да докаже ваксинални антитела със голяма сигурност и да докаже и липса на поставена ваксина на пациента. А иначе антиваксърските плювени не са само срещу имунизациите, а срещу медицината въобще с подхвърлени съмнения и конспиративни теории за въздействие на слабомислещите, които ще им се вържат....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 62. 62 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#60] от "4u4o":Глупости. .Аз съм ОПЛ и знам как работят и колегите. Разпространявате клевети ' на едро' с обобщения за които нямате и конкретни имена за да може пък и да ви съдят . Освен примитивното разбиране за медицината от рода на ' дали ти е уцелило ръката или не' Ти да не си някой негър от Южна Африка с подобно усещане за света, науката и обществото на ниво 200 000 години преди Христа а ? Завършилите медицина не са на ниво ти да уцелиш кошчето с огризката от ябълка бе, скъпи. Който иска може да докаже ваксинални антитела със голяма сигурност и да докаже и липса на поставена ваксина на пациента. А иначе антиваксърските плювени не са само срещу имунизациите, а срещу медицината въобще с подхвърлени съмнения и конспиративни теории за въздействие на слабомислещите, които ще им се вържат....
  —цитат от коментар 61 на Dr_Doolittle


  Мда. Още един заблуден идеалист. Вярваш, че хората са добри, честни съвестни, работливи. И забравяш, че дори самите лекари са против ваксинирането.
  Да, може да се докаже, дали на някой му е поставена ваксина или е преболедувал. Има изследване на имунната памет, което може да го докаже. Но никой няма да прави подобни скъпи изследвания. Напълно съм убеден в това. Както съм убеден и че фалшивите сертификати не са 1-2 случая. Ни нищо де, то и без това времето на сертификатите след някой друг месец ще изтече. Това, че някой е шмекерувал не е голяма работа. Дано ония горе измислят по-достоверен начин, че заразата не може да се пренася. Но май целта не е такава - ония в Давос имат други цели за "Голямото нулиране". Ще ти цитирам принц Чарлз, който се изказа на този форум преди няколко месеца:
  --
  "Светът на капитализма преминава през сериозна криза, капитализмът трябва да бъде преработен. Пандемията на коронавируса със своето заключване дава уникален шанс за преработка, но не може да бъде извършена бързо и следователно блокирането трябва да бъде удължено."

 63. 63 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  До коментар [#59] от "4u4o":

  И аз мога да ти покажа статистика, че всъщност сме извънземни македонци, ама не тук. Говоря за Пирогов от личен опит. Другото е бошлаф.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 64. 64 Профил на Един Българин
  Един Българин
  Рейтинг: 964 Неутрално

  "ползите и потенциалните вреди от ваксините" --> какви потенциални, направо са си реални щом те карат да подписваш че ги освобождаваш от всякаква отговорност :))).

  Заключение: "Каквото повикало - такова се обадило". При малоумни мерки, заключвания, изолации и тям подобни, създаващи много повече вреди за обикновения човек от колкото ползи е нормално този т.нар. обикновен човек да се опитва да хакне системата. На мен хич не ми и трябва да пътувам, ние си имаме всичко, но на който му се налага и не иска да рискува разбира се по-добре е да плати едни 300лв и да не си рискува здравето.

  Пр0с т, по-пр0с т, политик, ковидиди0т!

  Един Българин
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK