Провъзгласяването на Независимостта: Блестящата българска авантюра

Оригиналът на Манифеста за провъзгласяване на независимостта.

© Надежда Чипева

Оригиналът на Манифеста за провъзгласяване на независимостта.По повод 113-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта "Дневник" препубликува текста от 22 септември 2017 г.


На този ден с камбанен звън и тържествени салюти на оръдията на хълма Царевец е прочетен от премиера Александър Малинов Манифестът за провъзгласяване на независимостта. Казано на научния език на специалистите, това означава отхвърляне на васалната зависимост на България от Османската империя, наложена по силата на решенията на Берлинския конгрес от 1878 г., и пълно възстановяване на българската държавност. За да бъде подчертана приемствеността с Второто българско царство, събитието се провежда в църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново. Цар Фердинанд и правителството на Демократическата партия начело с Александър Малинов обявяват независимостта.Сред тържествения звън на камбаните остават незабелязани страховете на цар и правителство от рисковия акт
Зад блясъка на онзи празник стоят невидимите дипломатически усилия, продължили месеци наред, и тревогата на цар и правителство какво ще последва откъм Високата порта и Великите сили. Показателно е колко много дипломатически комплименти съдържа Манифестът и неслучайно завършва с думите: "... и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ни акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят."


Обявяването на България за независимо царство, въпреки че до този момент тя стопански и вътрешнополитически се развива като независима, означава де факто нарушаване на Берлинския договор. Което при това ще бъде второто нарушаване на волята на Великите сили - след Съединението на Княжество България и Източна Румелия от 6 септември 1885 г. Което тогава довежда до нападението на Сърбия, поощрена от Русия, срещу България.


Събитието е предварително дипломатически подплатено


Разбира се, че България - княз Фердинанд и правителството, не е смеела да наруши еднолично Берлинския договор. Княз Фердинанд най-напред провежда във Виена разговори с австро-унгарския император Франц Йосиф да стане така, че първо Австро-Унгария да наруши клаузите на договора (а тя го е подписала!), като осъществи отдавнашното си желание да анексира Босна и Херцеговина. А след това да се провъзгласи българската независимост, така че евентуалният гняв на останалите Велики сили да не се струпа върху главата само на нещастна България. Коментарът на историците (акад. Георги Марков) е, че това е бил ловък ход на царя, който се оказва успешен.


От дистанцията на времето може да се направи по-безпристрастна оценка на


качествата на политиците, осъществили рискования акт


Правителството на Демократическата партия начело с Александър Малинов, външен министър ген. Стефан Паприков, военен министър ген. Данаил Николаев, дипломатически агент (посланик) в Турция Иван Гешов - всички образовани в университетите на Париж, Берлин, Петербург, са поели изключителна отговорност, без да я превърнат в авантюра.


Правителството на Демократическата партия, оглавявано от Александър Малинов, което провъзгласява независимостта на България. От ляво на дясно: Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието, ген. Данаил Николаев - на отбраната, Никола Мушанов - на просвещението, в центъра седнал премиерът Малинов (който е и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията), д-р Тодор Кръстев - на правосъдието, ген. Стефан Паприков - на външните работи, Иван Салабашев - на финансите, Михаил Такев - МВР.

Правителството на Демократическата партия, оглавявано от Александър Малинов, което провъзгласява независимостта на България. От ляво на дясно: Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието, ген. Данаил Николаев - на отбраната, Никола Мушанов - на просвещението, в центъра седнал премиерът Малинов (който е и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията), д-р Тодор Кръстев - на правосъдието, ген. Стефан Паприков - на външните работи, Иван Салабашев - на финансите, Михаил Такев - МВР.


Когато четат манифеста на Царевец, и царят, и премиерът си дават сметка каква съпротива ще срещне този дързък акт не само във Високата порта, но и от меродавните европейски сили. Ключът към успеха е намерен в противопоставянето между Австро-Унгария и Русия на Балканите, като провъзгласяването на независимостта е извършено в съчетание с действията на първата, а признаването - с подкрепата на втората. Тази майсторски осъществена дипломатическа комбинация е в съзвучие с геополитическата стратегия "да се държат две железа в огъня" и да бъдат употребявани според сложилите се обстоятелства". Така историците обяснява механизма, чрез който рискът се е оправдал.


Сега, след като са вече достъпни историческите документи, и особено автентичният архив на цар Фердинанд, който вече се намира в България, може да се види значението на неговите родови и лични връзки с монарсите на Европа, които той използва при трудните преговори за признаването на независимостта.


Следват тежки преговори за признаване на независимото Царство България


България е имала да плаща към оня момент годишен данък на Османската империя, който се натрупва. И Високата порта заедно с дружеството на Източните железници иска баснословната сума от 650 млн. златни френски франка, за да признае България за независимо царство. Александър Малинов гневно отвръща: "Дори и да можем да ги платим, българската независимост не може да се откупува."


Започват трудни преговори в Цариград. Логично било да ги води финансовият министър Салабашев, но царят преценява, че по-подходящ за такова изпитание е по-мекият и по-гъвкав Андрей Ляпчев, тогава министър на земеделието и търговията (бъдещ министър-председател, необидчив добряк, на когото приписват израза "со кротце, со благо и со малко кютек"), та се породила ревност и мърморене вътре в кабинета, но властният цар набързо го потушил.


На хълма Царевец Манифестът е прочетен два пъти - от царя и от премиера Малинов (вляво от царя), вдясно е външният министър Стефан Паприков, до него с униформата - военният министър Данаил Николаев.

© Национален военноисторически музей

На хълма Царевец Манифестът е прочетен два пъти - от царя и от премиера Малинов (вляво от царя), вдясно е външният министър Стефан Паприков, до него с униформата - военният министър Данаил Николаев.


Австро-Унгария като велика сила успява да си уреди въпроса. България остава сама, а общественото мнение, опиянено от тържествената страна на събитието, отхвърля всякакви условия, назрява опасност от военен конфликт с Турция. Андрей Ляпчев обаче проявява учудващи дипломатически качества и след тежки преговори, които продължават 6 месеца, успява да сведе сумата от 650 милиона на 82 милиона златни франка.


По същото време Русия е още в ступор след тежкото си поражение от Япония и няма интерес от военен конфликт на Балканите, който ще я въвлече, без да е готова да воюва толкова скоро след катастрофата в Далечния изток. И предлага на Османската империя, която й дължи около 80 млн. златни франка, да й опрости дълга, а България да сключи изгоден заем от Русия при 4 процента лихва за същата сума.


Така най-трудният въпрос - финансовият, най-сетне е решен. На 6 април 1909 г. Андрей Ляпчев и външният министър на Османската империя Рифат паша подписват протокола за признаване на независимостта на България. Това става в присъствието на шестимата посланици на великите сили и Русия, които с дискретна почтителност поздравяват българския министър Ляпчев за умело водените преговори - те знаят да ценят такива умения. Оттогава България е суверенно царство и равноправен субект в международноправните отношения, а държавният глава от княз става цар.Провъзгласяването на независимостта има грандиозен ефект


С признаването на независимостта България, която още от началото на XX век бележи бърз, учудващ света стопански растеж, вече има право на собствен митнически режим, може да сключва договори за съюзи и военни споразумения. Българските компетентни власти вече могат да съдят на наша територия чужди поданици. Дипломатическите ни агентства се повишават в ранг на суверенни легации и българските дипломати стават пълномощни министри, равноправни на другите, което означава, че вече няма да се редят на опашката на дипломатическия корпус.


Ускореното стопанско развитие е съчетано с изграждане и модернизиране на въоръжението на българската армия. Сред заглавията на вестниците от онова време все по-често се среща "България се готви за решаване на българския въпрос със собствени сили". Този евфемизъм означава "България се готви за война". На хоризонта се задават възторгът (Първата балканска война), покрусата (Втората балканска война) и опитът за ревизия на покрусата (Първата световна война), която слага точката на "българския въпрос".


Денят 22 септември се е празнувал до 9.ІХ.1944, след това е отменен и е възстановен през 1998.


Допълнение с днешна дата


На научна конференция в София през 2011 г. по повод 150-годишнината от рождението на цар Фердинанд (1861 - 1948) бе съобщен малко известният факт, че саркофагът на цар Фердинанд продължава да стои над земята в замъка "Кобург" в Германия, покрит с българския флаг, заради неговото последно желание - да бъде погребан в България. За разлика от Сърбия, която преди седем години прибра от Лондон тленните останки на последния крал Александър Караджорджевич, като посрещна саркофага с държавни почести на летището в присъствието на официални делегации от всички европейски държави, не само монархии, и влезе в международния новинарски обмен с почтителен коментар; и за разлика от Румъния, която наскоро устрои държавно погребение на кралица Ана (съпругата на крал Карол, която дори не е живяла в страната) и това също стана международна новина, та за разлика от съседите за българския политически "елит" не съществува проблемът с непогребания цар Фердинанд.


Най-дълго управлявалият владетел в кратката история на Третата българска държава, през чието управление България от изостанала османска провинция се превръща в европейска държава с изградена армия и културни институции, стои непогребан, защото не е изпълнено последното му желание да е в България. Надали има по-печален атестат за себеуважаващ се християнски народ. Народ (разбирай политическите му представители), който не зачита историята си, а я ползва за междупартийните си битки, не може да очаква да бъде зачитан от другите.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (104)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  Честит празник сънародници.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 2. 2 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4014 Неутрално

  Честит празник на всички сънародници както у нас , така и по света.

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6582 Разстроено

  Нито Австро-Унгария прокопсва, като анексира Босна и Херцеговина.../ след 10 години изчезва и всичко започва от Сараево..., нито България вади файда, като придобива Независимост в международните отношения, само след 7 години отново е в един лагер с Османската империя.... !

  [email protected]
 4. 4 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2675 Неутрално

  Фердинанд е доста дискусионна персона. Всичко това, което прави за независимостта, го зачерква с безумието от междусъюзническата война - да нападне останалите. Което довежда до истинска катастрофа. Цяла "Македония" е нямало как да се вземе, трябвало е да се задоволи с т.нар. "безспорна част", за останалото - колкото е възможно на дипломатическия фронт. Актът му е пълно безумие и така България губи вече спечелени ценни земи.

 5. 5 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  Ако Съединението е извършено от група "луди глави", то Независимостта е постигната с умела дипломация на най-високо ниво. Общото е, че в тези трудни времена е имало дейци готови да работят безкористно за българската нация.

  Да си пожелаем да се намерят отново такива хора на ръководни длъжности, без да се налага да се стига обаче до трудните времена.

 6. 6 Профил на hik131059121
  hik131059121
  Рейтинг: 189 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":

  Нито ти си нещо повече от един малък и жалък руско-турски ибрикчия. Честит празник, България!

 7. 7 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 778 Неутрално

  "за българския политически "елит" не съществува проблемът с непогребания цар Фердинанд" И по-големи глупости съм чел. ДС-доносникът и по съвместителство академик Марков като дращи дивотии, кому е нужно газетите да ги преразказват.
  Прочем, язък че замина мавзолея на др. ДимИтров, моеше горкия "непогребан" Сакс-Корург-и-Гота да са положи на негово место.

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 8. 8 Профил на hik131059121
  hik131059121
  Рейтинг: 189 Неутрално

  До коментар [#4] от "Alex Ivanov":

  Защото, докато България е мачкала империята, останалите са си разпределили баницата, което е породило справедливо чувство за неправда. А Фердинанд е по-голям български патриот от всички, които са го плюли!

 9. 9 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 778 Неутрално

  "Съединението на Княжество България и Източна Румелия от 6 септември 1885 г. Което тогава довежда до нападението на Сърбия, поощрена от Русия" - дрън-дрън. Сърбия не е "поощрена" от Русия, а от Австро-Унгария, в чиято сфера на влияние се намира през тези години. Русия си прави друга сметка - бързо поражение на Княжеството с последваща руснашка окупация, протекторат, а в перспектива анексия и Задунайская губерния.
  .....

  "Александър Малинов гневно отвръща: "Дори и да можем да ги платим, българската независимост не може да се откупува." Фердинанд, Малинов и сие са толкоз разгневени, че моментално изпращат Ляпчев на преговори при султана с цел пазарлък за цената на независимостта, ха-ха-ха-ха.

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 10. 10 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2902 Неутрално

  Независимостта на другите балкански държави е резултат от руско-турски войни и слеващите договори. Фердинанд устройва акта на независимостта в услуга на Австроунгария. Признаването на независимостта става пак с помоща на Русия.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 11. 11 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3776 Неутрално

  Добре че е била Младотурската революция, че да се провъзгласи България за независима, а Австро-Унгария да анексира Босна и Херцеговина.

 12. 12 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6129 Весело

  Честит празник!
  Макар че за някои, 9 септември е по-светла дата...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 13. 13 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2675 Неутрално

  До коментар [#4] от "Alex Ivanov":Защото, докато България е мачкала империята, останалите са си разпределили баницата, което е породило справедливо чувство за неправда. А Фердинанд е по-голям български патриот от всички, които са го плюли!
  —цитат от коментар 8 на hik131059121


  И какво, като извърши това безумие, какво постигна ??! Национална катастрофа .... то само с гняв не става, иска се и акъл и трезва преценка. Пълно безумие е България да нападне останалите.

 14. 14 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2635 Любопитно

  Честит празник. За мен това трябва да е датата на националния празник на страната. Най доброто действие на Фердинанд по времето на неговия престой по тия земи.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 15. 15 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Честит празник. За мен това трябва да е датата на националния празник на страната. Най доброто действие на Фердинанд по времето на неговия престой по тия земи.
  —цитат от коментар 14 на Consumer


  За мен датата на националния празник е 24 май.

 16. 16 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 749 Неутрално

  До коментар [#14] от "Consumer":

  За мен Съединението е по-удачно за национален празник. И е постигнато изцяло от нас.

 17. 17 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#13] от "Alex Ivanov":

  Вината на Фердинанд не е по - голяма от всенародната глупост .......голяма част от политическият и военен елит са хора от Македония които държат цялата да влезе в България........също така голяма част от народа желае да накажем коварните съюзници -разбойници! И резултата е катастрофа.....за жалост една единствена грешка предопределя съдбата на страната!

 18. 18 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1221 Разстроено

  До коментар [#13] от "Alex Ivanov":Вината на Фердинанд не е по - голяма от всенародната глупост .......голяма част от политическият и военен елит са хора от Македония които държат цялата да влезе в България........също така голяма част от народа желае да накажем коварните съюзници -разбойници! И резултата е катастрофа.....за жалост една единствена грешка предопределя съдбата на страната!
  —цитат от коментар 17 на bobbyperu


  ТОВА не го знаех : "...голяма част от политическият и военен елит са хора от Македония които държат цялата да влезе в България...."...Е, толкоз знаехме през соц'а "простосмъртните"....Как беше онзи лаф? Такива бяха времената...

  До коментар [#17] от "bobbyperu":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 19. 19 Профил на Put in, put out
  Put in, put out
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Изключително кухите руски тролове не се бавят да разяснят как било грешка. Затуй ако си бърлгарски руски трол или просто тъп руски руски трол искам да ви честитя независимостта и да ви кажа, че сте стщо толкова незначителни колкото и глупавите господари, на които служите. Банда неграмотни червеи

 20. 20 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Оригиналът на Манифеста за провъзгласяване на независимостта.
  —цитат от коментар 0 на статията


  Това е надпис под първата снимка на статията. Само, че не е вярно. Монифестът е написан "на коляно" от Малинов във влака от Русе за Търново. А на снимката е тържествен препис направен по-късно:

  „Като оригинал на манифеста, с който е провъзгласена независимостта на България, се приема един много тържествен вариант на документа, който цар Фердинанд поръчва след събитието на най-известния тогава художник-приложник Харалампи Тачев. Около две години са му необходими да го подготви. Това е мащабен документ, изработен върху пергамент с печати на всички министри. Всичко това е поставено в богато орнаментирана медна капсула с позлата. Тя е поставена в сандъче“. Това разказа в предаването „12+4“ доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

  https://bnr.bg/post/101344600/originalat-na-manifesta-e-izraboten-dve-godini-sled-obavavaneto-na-nezavisimostta

  Сам съм, други няма...
 21. 21 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Оригиналът на Манифеста за провъзгласяване на независимостта.
  —цитат от коментар 0 на статията


  Това е надпис под първата снимка на статията. Само, че не е вярно. Монифестът е написан "на коляно" от Малинов във влака от Русе за Търново. А на снимката е тържествен препис направен по-късно:

  „Като оригинал на манифеста, с който е провъзгласена независимостта на България, се приема един много тържествен вариант на документа, който цар Фердинанд поръчва след събитието на най-известния тогава художник-приложник Харалампи Тачев. Около две години са му необходими да го подготви. Това е мащабен документ, изработен върху пергамент с печати на всички министри. Всичко това е поставено в богато орнаментирана медна капсула с позлата. Тя е поставена в сандъче“. Това разказа в предаването „12+4“ доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

  https://bnr.bg/post/101344600/originalat-na-manifesta-e-izraboten-dve-godini-sled-obavavaneto-na-nezavisimostta

  Сам съм, други няма...
 22. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Любопитно

  До коментар [#11] от "Patsis":

  Добре че е била Младотурската революция, че да се провъзгласи България за независима
  =======
  Ако това е верно.....няма нищо странно, че балканския субект и до ден днешен има криво разбрано понятие за свобода.....

  Когато младотурците застават и скандират пред Сараите на Абдулхамит....той ги пита... "какво искате, какво ви притеснява"....
  Те му отговарят.... "искаме свобода и равенство. Искаме да мислим сами, а не като тебе"....
  Абдулхамит... "значи искате френска, а може би английска свобода. Свободата която имате не ви ли стига...?".... "чуждата свобода няма да ви донесе нищо полезно.... Не само на вас, а и на идните поколения "...." постоянно ще търсите свободата но никога няма да я получите"....

  Думите на Султана стават реалност....те са валидни и до днес....

  https://youtu.be/zth-wTnQnGY

  Bukalemun
 23. 23 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  В интерес на истината даден факт става трайно установен не когато е обявен, а когато е признат от другите. Независимостта на България е призната едва пролетта следващата година първо от Турция и Русия:

  На 6 април 1909 г. Османската империя признава независимостта на България. Ден по-късно същата стъпка предприема и Русия. В следващите седмици първо Сърбия и Черна гора, а след това и всички европейски страни признават България за царство и за независима държава.

  https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/istoricheski-kalendar/item/838-110-години-от-признаване-на-независимостта-на-българия

  Сам съм, други няма...
 24. 24 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#12] от "Незнайко в Слънчевия град":Честит празник!
  Макар че за някои, 9 септември е по-светла дата..."" "" "" "".

  Честит празник!
  По броя на тези които са ти сложили минуси на поста ти се вижда, че са много тези на които 9 септември е тяхния празник.

 25. 25 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Любопитно

  До коментар [#18] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Как беше онзи лаф? Такива бяха времената...
  ======
  А кога ще е националния празник на Израел....?
  Кога ще се отървете от оковите на ционизма...?

  Bukalemun
 26. 26 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2304 Неутрално

  Най-доброто по темата, публикувано днес, е преводът на Тони Николов в портал Култура: http://kultura.bg/web/българската-независимост/?fbclid=IwAR22-lbZaN4mZ4WQvBqoskpjA4r4vaJ-VDsAeHF00QJwtKP4R35lj4uINGs

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 27. 27 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 873 Весело

  Очаквайте "Блестящата българска авантюра 2".
  Бъдете почтени!

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 28. 28 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2085 Неутрално

  Сто и тринадесет години по-късно, след поредица от възходи и падения, сме в най-ниската точка (досега) на устремилия се към дъното политически живат.
  Дори при Виденовата катастрофа тези, които я предизвикаха, не бяха толкова безнадеждно продажни , арогантни и ретроградни.
  Омразата, противопоставянето, реваншизма и личната вендета, прикрита с политически смокинов лист, сега са най- ярко изразени може би от "народния съд" през 1944-1945 насам.
  И всичко това се насажда в името на спасянване кожата на едно натрапено ни от чужди сили недоразумение, по нещастно стечение на обстоятелствата натоварено от Конституцията с единствената съществена функция - на национален обединител.
  Пародия, сър!
  Отвратителен фарс!
  При това режисиран отвън!


 29. 29 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4497 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Да, допълнение.

  След поражение от Япония...
  Русия се включва в ПСВ -- започната с просръбски атентат в Сараево против Австроунгария, "в защита на Сърбия", против Автроунгария и Германия.
  В 1916, "в защита на Сърбия", Русия напада... България... отново "на път" за Константинопол. Отблъсната.

  На 3.3.1918 Русия, в Полша, капитулира пред Германия, Австроунгария, България и Турция
  (Османска империя)... капитулирала първо под, и представлявана от "Съветска Русия": от Марксистки Ленинисти "борци за мир".
  Освободени са държави и народи пленници на "Тюрмата царска Русия".

  Въпреки освобождението, въпреки капитулацията,
  "Съветска Русия" се нарежда сред държавите победителки в ПСВ...
  и поробва освободените.

  В 1922 е учреден СССР на КПСС.
  Същата година, когато Мусолини хуква на победен марш за Рим.

  Англия първа признава Марксистката нация СССР 1922 (...1992),
  каквато нация, главен подпалвач на ВСВ, заедно Хитлер,
  след войната се намърдва в ООН и в СС при ООН...

  До коментар [#8] от "hik131059121":
  До коментар [#4] от "Alex Ivanov":

  Защото, докато България е мачкала империята,
  останалите са си разпределили баницата,
  което е породило справедливо чувство за неправда.

  А Фердинанд е по-голям български патриот
  от всички, които са го плюли!

 30. 30 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Предстои ни да си извоюваме и независимостта от мафията на ГЕРБ и ДПС, за да си заслужим да излезем от блатото на най-бедни, болни и корумпирани.

 31. 31 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1874 Неутрално

  Допълнение с днешна дата

  На научна конференция в София през 2011 г. по повод..

  Очаквахме ведри напътствия от Костов.

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 32. 32 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Освобождение, Съединение, Независимост - който е мина през това не му е
  проблем да се изправи срещу всякакви сили !!!

 33. 33 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1216 Неутрално

  Хур за Рассия!!!
  ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!!!!!🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

 34. 34 Профил на Ерик
  Ерик
  Рейтинг: 408 Неутрално

  Предстои ни да си извоюваме и независимостта от мафията на ГЕРБ и ДПС, за да си заслужим да излезем от блатото на най-бедни, болни и корумпирани.
  —цитат от коментар 30 на petrapetra


  за овца свобода е оксиморон

 35. 35 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#13] от "Alex Ivanov":

  Малко да се ограмотиш, а?!
  Проблем са били и "безспорните" територии. Освен това България не е нападнала останалите, а само се е опитала да влезе в земите, които и се полагат по договор. И да, ако Фердинанд не беше заповядал тпва щеше да бъде детрониран от собствените си генерали.
  Освен това според историците нашата армия е щяла да се справи със сърбите и гърците...проблемът е дошъл от Румъния и от неизпълнението на един договор, според който Русия е трябвало да гарантира ненападение от Румъния...

 36. 36 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  Най-дълго управлявалият владетел в кратката история на Третата българска държава, през чието управление България от изостанала османска провинция се превръща в европейска държава...стои непогребан, защото не е изпълнено последното му желание да е в България. Надали има по-печален атестат за себеуважаващ се християнски народ. Народ (разбирай политическите му представители), който не зачита историята си, а я ползва за междупартийните си битки, не може да очаква да бъде зачитан от другите..."

  Ние сме нация, която не си познава историята, робува на всевъзможни митове и легенди, и сама не се уважава, а очакваме уважение от другите нации. Не става!

 37. 37 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Един много, много голям ден за България!

  Не сме продължили по пътякъм Азия и Анадола.

  Честито на всички, които се чувстват българи.

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 38. 38 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2675 Неутрално

  До коментар [#13] от "Alex Ivanov":Малко да се ограмотиш, а?!Проблем са били и "безспорните" територии. Освен това България не е нападнала останалите, а само се е опитала да влезе в земите, които и се полагат по договор. И да, ако Фердинанд не беше заповядал тпва щеше да бъде детрониран от собствените си генерали.Освен това според историците нашата армия е щяла да се справи със сърбите и гърците...проблемът е дошъл от Румъния и от неизпълнението на един договор, според който Русия е трябвало да гарантира ненападение от Румъния...
  —цитат от коментар 35 на lz73


  Според историците какво можело, няма никакво значение, практически българската армия не успява да надделее над сръбската и гръцката. Това са фактите, победа не е постигната. А да се очаква, че Румъния няма да се възползва от ситуацията, при все че са недоволни от отказа на България за териториалните си претенции, е пълно безумие, престъпно безумие. Турците също не е било неочаквано, че няма и те да тръгнат .... Русия ясно е заявила, че очаква преговори, не война, да се чака, че ще се намеси .... поредно безумие.

  България през 1913-а е във враждебни отношения с всички около себе си. Тръгването на война е национално предателство.

 39. 39 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Разстроено

  "Пълно безумие е България да нападне останалите."

  Безумието е че даже не ги напада, а просто ги обстрелва като си въобразява че ще ги уплаши и те ще приемат българските условия което е престъпно безумие. Фердинанд се изявява като Сталин в навечерието на германското нападение над СССР има само план А но не и план Б и В.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 40. 40 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  Предстои ни да си извоюваме и независимостта от мафията на ГЕРБ и ДПС, за да си заслужим да излезем от блатото на най-бедни, болни и корумпирани.
  —цитат от коментар 30 на petrapetra


  А искаме ли?
  Ако искахме, щяхме ли да гласуваме за боклуци?

 41. 41 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Най-доброто по темата, публикувано днес, е преводът на Тони Николов в портал Култура: http://kultura.bg/web/българската-независимост/?fbclid=IwAR22-lbZaN4mZ4WQvBqoskpjA4r4vaJ-VDsAeHF00QJwtKP4R35lj4uINGs
  —цитат от коментар 26 на etty1


  Наистинва много интересен материал, струва си да се прочете ! Изобщо четенето на статии и книги написани непосредствено след дадено събитие обикновено ни дават доста по-различна представа от тази която имаме от сегашната версия на историята.

 42. 42 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Разстроено

  До коментар [#35] от "lz73":

  Факт е че България няма никакъв план за водене на война против Сърбия и Гърция докато те имат и ние им даваме повод затова. Русия не е приемала никакви гаранции да ни пази от Румъния, а след като ние стреляме по сърбите и гърците губим напълно руското благоразположение като разрушители на Балканският съюз.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 43. 43 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2629 Разстроено

  "Стефан Паприков, военен министър ген. Данаил Николаев, дипломатически агент (посланик) в Турция Иван Гешов - всички образовани в университетите на Париж, Берлин, Петербург, са поели изключителна отговорност, без да я превърнат в авантюра."

  Едно време образованието се е ценяло. Сега колкото по-прост е един управник, толкова повече гласове събира - Баце, Славчо и другите днешни "идоли" на днешните избиратели.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 44. 44 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  Доста по късно , Фердинанд има заслуга и за Южна Добруджа. Един от малцината аристократи уважавани от Хитлер. Кореспонденцията им е много интересна и забележителна.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 45. 45 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  С таен договор Фердинанд постига независимостта от Турция, но доброволно я предава на Русия
  22 септември много отстъпва като значение за национален празник на българите, пред 6 септември:

  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/nikola-grigorov-s-taen-dogovor-ferdinand-postiga-nezavisimostta-ot-turtsiya-no-dobrovolno-ya-predava-na-rusiya

 46. 46 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  Добре е да се прочете книгата "Руско-българските тайни договори" издание на "Анико" София от 2017 г.
  В книгата са поместени пълните текстове на подписаните с Фердинандовото участие тайни българо-руски договора от 1902 и 1907 г., с които страната ни се оказва не само опасно обвързана и зависима от Русия, но и се отказва напълно от националния си суверенитет. Тези договори разчистват пътя за обявяването на българската независимост. Това личи и от приложените Манифест за независимостта на България от 22 септември 1908 г. и Руско-българския протокол от 6 април 1909 г. за цената на българската независимост, след подписването на който Русия първа признава българската независимост.
  Фактически България става независима от Турция , но напълно зависима от Русия , която започва да диктува на Фердинанд външната му политика. В книгата са публикувани окументите за заема-подкуп от Русия, скрепен с подписа на Фердинанд довел и до ратифицирането на предателския Българо-сръбски съюзен договор през есента на 1912 г. и започването на Балканските войни, завършили с първата национална катастрофа.

 47. 47 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  До коментар [#46] от "tacheaux":

  Още една книга по темата за българската независимост:

  "Тайната дипломация на Цар Фердинанд с Русия - път към първата национална катастрофа"

  Повечето от публикуваните документи в книгата са почти непознати, но от тях става ясно, че руско-българските тайни договори, сключени от Фердинандовата дипломация от 1902 до 1908 г., са тясно свързани с огромния тримилионен подкуп, който монархът получава от руснаците. Така се стига до обявяването на независимостта на България , призната от Русия, защото фактически страната в резултат на тайните руско-български договори, става изцяло зависима от Руската империя. Договорите, сключени от поставени лица на българския монарх, са на практика отказ от национален суверенитет. Фердинанд се превръща в руско оръдие на завоевателната руска политика на Балканите. Под руски диктат се подписват съюзните договори със Сърбия и Гърция от русофилското правителство на Иван Ев. Гешов, в които българските национални интереси не се вземат под внимание. Така се стига до първата национална катастрофа.

 48. 48 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2675 Неутрално

  До коментар [#35] от "lz73":Факт е че България няма никакъв план за водене на война против Сърбия и Гърция докато те имат и ние им даваме повод затова. Русия не е приемала никакви гаранции да ни пази от Румъния, а след като ние стреляме по сърбите и гърците губим напълно руското благоразположение като разрушители на Балканският съюз.
  —цитат от коментар 42 на Julian Mall


  Целта на Русия е всеки да направи някакви отстъпки и да няма война. И според мен това, от гледна точка на България, е било най-доброто възможно за постигане. Най-вероятно щяхме да отстъпим цялата "спорна част" от Македония на Сърбия (компенсация за прекарването им с достъпа до Адриатика, което го е имало по предварителен договор), щяхме да вземем цялата или почти цялата "безспорна част" от Македония плюс някакви финансови плащания към Сърбия, Гърция щеше да задържи Солун и малка част от "безспорната" Македония, Румъния да вземе Силистра, но за България остава цялата територия почти до Чаталджа и цялото северно крайбрежие на Егейско Море.

  Разбира се, това са мои предположения, но смея да твърдя, че са реалистични за постигане. Но задължително е трябвало да се преговаря, когато си заобиколен от недоволни съседи, не можеш да си позволиш да воюваш с всички. Ще направиш и компромиси .... но не, Фердинанд и генералите са искали всичко, даже повече от Санстефанска България .... е, няма кой да го позволи това. Даже и Русия ни е заплашила да не си помислихме за Цариград, но Фердинандчо на своя глава тръгва и него да превзема в мегаломанията си .... слава Богу, не успява.

 49. 49 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Честит празник на всички българи. В едно със Съединението, това е чисто български акт. Поклон пред радетелеите на това необходимо за развитието на България дело.

 50. 50 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Ето го оригиналът, забележете "Българи", "Български" се пишат с главна буква.
  Бях намерил в нета една книга с орфография от преди 9.09.1944 г. и там главната буква "Б" когато пишеше "България" беше различна от другите главни букви "Б". Когато пишеше "България" буквата "Б" беше специална, една такава по-красива. Колко са обичали тогава България Българите.
  Това са уж дребни неща, но показват много. Комунистите искаха да унищожат България.

  https://oukniazboris.org/wp-content/uploads/2020/11/1200px-basa-143k-1-124-1-bulgarian_indipendence_manifesto_1908.jpg

  ДБ=БКП
 51. 51 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#42] от "Julian Mall":


  До коментар [#35] от "lz73":Факт е че България няма никакъв план за водене на война против Сърбия и Гърция докато те имат и ние им даваме повод затова. Русия не е приемала никакви гаранции да ни пази от Румъния, а след като ние стреляме по сърбите и гърците губим напълно руското благоразположение като разрушители на Балканският съюз.
  —цитат от коментар 42 на Julian Mall


  "Русия се задължава да помогне на България с военни средства, в случай че румънците нападнат българите.........През декември 1912 – скоро след избухването на Балканската война – когато Румъния настоява да получи Южна Добруджа като компенсация за българските завоевания в Тракия, руското външно министерство уведомява българските власти, че не могат да разчитат повече на конвенцията от 1902"

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Българо-руска_военна_конвенция _(1902)

  Какво беше рекъл един германец за Русия и договорите с нея?

 52. 52 Профил на hik131059121
  hik131059121
  Рейтинг: 189 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Турция никога нямаше да се развие толкова, ако бе продължила да бъде султанат, щеше да е втори Афганистан. Само невеж ислямистки тъпак би критикувал стореното от младотурците и Ататюрк.

 53. 53 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Ети, дали случаЕно в днешна свободна Турция няма някакъв закон срещу обида на Ататюрк?
  Внимавай, те хората на Ердоган никак не го долюбват, но някой може да те натопи.....

 54. 54 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#52] от "hik131059121":


  До коментар [#22] от "eti mehter":Турция никога нямаше да се развие толкова, ако бе продължила да бъде султанат, щеше да е втори Афганистан. Само невеж ислямистки тъпак би критикувал стореното от младотурците и Ататюрк.
  —цитат от коментар 52 на hik131059121


  Хм, може ли човек, който не е невеж, да е ислямист по убеждение?

 55. 55 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#48] от "Alex Ivanov":

  Аха, попитай живеещите сега в Силистра какво мислят по въпроса!

 56. 56 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6091 Неутрално

  И късмет, в Англия премиер министър е приятелят на България Гладстон, който на мига признава Съединението и поставя Русия в шах и мат.

 57. 57 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#4] от "Alex Ivanov":

  Алекси, царят на времето е правил това, което целият народ, а не отделна партия, е искал: всички българи в една държава. А след военните неуспехи, разбира се, че царят ще опере пешкирите... И сегашните политици са се същите гювендии и не искат да се споменава, че в огромната си част населението е подкреипяло военните кампании с множество доброволци. А сега и за пари не можеш събра армия...

 58. 58 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6091 Неутрално

  Между другото, според сърбите ние сме ги нападнали след Съединението, за да завладеем Белград.

 59. 59 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Моите поздравления за статията!
  Една от най-добрите в Дневник тази година.

 60. 60 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Много хора смятат историята за ненужна, но тя е пълна с рецепти за бъдещето.

  "Това става в присъствието на шестимата посланици на великите сили и Русия, които с дискретна почтителност поздравяват българския министър Ляпчев за умело водените преговори - те знаят да ценят такива умения."

  Чудесен пример как когато си отстояваш националните интереси, получаваш повече уважение от простото заемане на васално положение. Всички уважават хора или нации, които отстояват принципите и интереса си.

  "Правителството на Демократическата партия ... всички образовани в университетите на Париж, Берлин, Петербург, са поели изключителна отговорност, без да я превърнат в авантюра."

  Да използваш образованието в чужбина за постигане на собствените си интереси, имайки информация от извора и контакти. Това е силата на престижното образование. Не просто дали го имаш или нямаш, а дали ще го приложиш за търсене на равна основа и конкуренция спрямо интересите на своята нация.

  "Княз Фердинанд най-напред провежда във Виена разговори с австро-унгарския император Франц Йосиф да стане така, че първо Австро-Унгария да наруши клаузите на договора"

  И това България го постига като османска провинция. Представете си колко можем днес, като пълноправен член на ЕС.

  Още веднъж поздравления за акцентите в статията и честит празник на всички българи!

 61. 61 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Добре, че са били авантюристите, че да я има и България.

 62. 62 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  Между другото, според сърбите ние сме ги нападнали след Съединението, за да завладеем Белград.
  —цитат от коментар 58 на Тsonkooo


  Затова от Брюксел настояват на Балканите да съставим учебници, които ще се преподават във всички страни, а не нашите балкан измишльотини. Включително и за великите България, Сърбия, Албания, Румъния, с живот от 2 месеца до 2-3 години.

 63. 63 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  Честит държавен празник! Нека да е национален, защото независимостта е наше постижение, и можем да благодарим единствено на българите от него време, управляващите от него време, а не да се кланяме като на 3-ти март.
  Защо нашето МВнР не проведе разговори с правителстовото на РСМ, и да построи паметник на Андрей Ляпчев в родния му град Ресен? Нека ресенци да знаят, че в града им се е родил един човек, на когото България е признателна!

 64. 64 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2675 Неутрално

  До коментар [#48] от "Alex Ivanov":Аха, попитай живеещите сега в Силистра какво мислят по въпроса!
  —цитат от коментар 55 на lz73


  Какво да ги питам ??! А ти питай тия от изгубените земи, които можеше да бъдат спасени, ако не бе безумието от 1913-а, те са доста повече от живущите в Силистра.

  Националната катастрофа, до която ни докарват Фердинанд и сие, после води до още една, тя е следствие от първата, гонейки се реванш за нея ....

 65. 65 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Весело

  До коментар [#52] от "hik131059121":

  Само невеж ислямистки тъпак би критикувал стореното от младотурците и Ататюрк
  ======
  Не е ясно на какви основания слагаш младотурците до Ататюрк... :)
  През целия си живот, Ататюрк се е борил срещу всичкото империалистическо зло.....идващо от запада......за разлика от младотурците които били под идеологическата хипноза на феномена.... 1789....

  Bukalemun
 66. 66 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2085 Весело

  До коментар [#50] от "anonimnii":

  "Ето го оригиналът, забележете "Българи", "Български" се пишат с главна буква..;.."

  Не само това!
  На отделен ред специално е изведен знаков текст:
  "Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят"
  Така е, когато българският народ има държавен глава.
  А не фигурант-марионетка! 67. 67 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Весело

  До коментар [#53] от "lz73":

  Това което си написал е меко казано.....тъпо.....
  Едва при появата на Ердоан.....всички не реализирани мечти на Ататюрк започнаха да се реализират.....
  До тогава.....освен преврати и мизерия, Турция не е видяла нищо по значимо.
  Светско превратаджийските 'защитници' на завзетите на Ататюрк имаха повече от пет десетилетия да се докажат..... АМА ЙОК....!!!

  Bukalemun
 68. 68 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#65] от "eti mehter":

  Ataturk'cu mu oldun? Yaziklar olsun sana!...
  Разбира се че се шегувам... По закон разбира за обида към Мустафа Кемал се лежи в затвора. Не можахте още да го промените този закон.

  ДБ=БКП
 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 70. 70 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  До коментар [#42] от "Julian Mall":
  —цитат от коментар 51 на lz73


  Поредната фалшивка изтрита от уикито. Какво военни конвенции ще сключва България която още е била зависима от Османската империя 1902г.?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 71. 71 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2937 Неутрално

  До коментар [#46] от "tacheaux":

  Така е, ролята на Русия за това знаменателно събитие в българската история както винаги е негативна. В средата на септември 1908 година в Будапеща е било организирано бляскаво посрещане на княз Фердинанд. Между България и Австро-Унгария е нямало никакви разминавания относно обявяването на независимостта на България. В този момент за Русия става ясно, че България е абсолютно решена да обяви своята независимост и това е въпрос само на дни или седмици. Тези намерения на България хвърлят в паника руските дипломати. Сементовски-Курило, Чариков и др. започват да извъртат и да убеждават българската страна, че те нямат против българската независимост, но първо трябва да се изчака Австро-Унгария да анексира Босна и Херцеговина. Чариков дори пише на руския император, че за Русия цел номер едно в момента е да не се допусне споразумение между България и Австро-Унгария. Руснаците са тотално изтощени от войната в Далечния Изток, макар че много им се иска да си наложат антибългарските амбиции със сила. Ето защо руснаците залагат на дипломацията и правят всичко възможно да осуетят българската независимост. Руските дипломати в София са инструктирани да настояват категорично пред българското правителство за изчакване. Русия директно предупреждава България да не обявява независимост, защото няма да получи руската подкрепа. Русия дори се обръща към своите съюзници от Антантата за да окажат натиск върху България. Руските дипломати лицемерно настояват пред Паприков да не предприема нищо, като в замяна Русия щяла да "уреди" независимостта на България следващата година. Накратко, както винаги руснаците са се опитали с всички сили да работят срещу българските национални интереси. За радост, международната политическа ситуация, военното изтощение на Русия и не на последно място решимостта и дипломатическите умения на българските политици и княз Фердинанд изграват своята решаваща роля. Или накратко, България става независима въпреки съпротивата, враждебността и задкулисните игри на Русия.

  Пазете се от доносника vesolr
 72. 72 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Бабаитските мнения на русофобите под тази статия доказват, че българската буржоазия е 100 % виновна да загубим Беломорието /най-голямата загуба/, Македония, Западните Покрайнини и Добруджа. Без 3 Март няма Съединение и Независимост.

 73. 73 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  ....":Факт е че България няма никакъв план за водене на война против Сърбия и Гърция докато те имат и ние им даваме повод затова......
  —цитат от коментар 42 на Julian Mall


  Не само че е нямала никакъв план, но и никаква дипломатическа подготовка. Наивно е да се сравнява актът на Съединението от 1885г., който е реално против някои клаузи на Берлинския договор, но с нищо не е променил статута на двете провинции към Османската империя, докато през 1913г. България напада 2 съседни независими държави, за което тя е нямала одобрението на Великите сили..

 74. 74 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  ....България през 1913-а е във враждебни отношения с всички около себе си. Тръгването на война е национално предателство...
  —цитат от коментар 38 на Alex Ivanov


  Или тръгването на война без всякаква дипломатическа подготовка е нещо повече от национално предателство. Нещо подобно е било участието ни в ПСВ - на всички е било ясно, че ако случайно Германия загуби войната, какво и да спечелим в битките ще бъде загубено. За капак всички велики до такава степен намразили Фердинанд, че им доставяло едва ли не удоволствие да наказват страната ни. За разлика от Фердинанд кралица Мария успяла да спечели симпатиите на ръководителите на Антантата, в резултат на което Румъния получила цяла Трансилвания.

 75. 75 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  от ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА до ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ
  вижте какво ги свързва:


  https://www.novetika.com/den-nezavisimost-fatalna-data-bulgaria/?fbclid=IwAR2-0VZQlKlU4lynaKKNNvV33b6zJe2x-JLWvE2keysWeGT897Qp5hI3Yqc

 76. 76 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#73] от "pontius_glarus":

  Явно нищо не си прочел по въпроса, освен може би Червените учебници...

 77. 77 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#72] от "Dimitar Kunev":

  Червенков, виновни са преди всичко русофилскете правителства на Гешов и Данев (1911- 1913). понимаеш?
  Но ти е простено, като същество белезано с Червена семка в родословието (откъм АБпФК) и сърпичук на челото...

 78. 78 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#71] от "greeneyes":

  Виж п. 76

 79. 79 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#66] от "Дон Кихот":

  Мунчо не е фигурант. Той е резидент. Отговаря на позивна "льотчик" и парола "грипен"

 80. 81 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#70] от "Julian Mall":


  Поредната фалшивка изтрита от уикито. Какво военни конвенции ще сключва България която още е била зависима от Османската империя 1902г.?
  —цитат от коментар 70 на Julian Mall


  Не знам, ти кажи...зависимата от Отоманската империя България си прибира Източна Румелия без да пита султана....
  А виж документите са си документи....
  https://sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=622:01&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61

 81. 82 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#47] от "tacheaux":

  Това което цитираш е абс фейк . Има явна дипломация на Гешев и Данев. Документи, колкото искашПонимаеш?

 82. 83 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  До коментар [#38] от "Alex Ivanov":

  Кви са тия историци, от кварталния клуб на Бкп ли !? Историята винаги се разглежда според контекста на съвремието и. Факт е , че офицерството и огромната част от народа са били ЗА Втората Балканска война.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 83. 84 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  До коментар [#81] от "lz73":

  Не знам, ти кажи...зависимата от Отоманската империя България си прибира Източна Румелия без да пита султана....
  =======
  Виждаш ли каква демокрация е имало тогава.....!
  Къде днес Вашингтон ще откликне на молбите на щата Тексас...
  Хората вече за кой ли път искат да се отделят от САЩ....
  А Макрон получава кошмари....да не му се изгуби някоя друга африканска колония.....
  За младотурците които лице в лице се опълчват срещу Султана....да не говорим..... Можел да ги попилее....но не пожелал.....
  Докато днес....в условията на 21 век.... Капитолия бе опазена от народната любов....с дебели телени огради.....и американския аскер денонощно дежуреше там

  Bukalemun
 84. 85 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  До коментар [#70] от "Julian Mall":
  —цитат от коментар 81 на lz73


  Поредни фалшивки ако е имало такова споразумение то щеше да бъде представено на българската общественост поне като оправдание за влизането ни в ПСВ против Русия.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 85. 86 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#85] от "Julian Mall":


  Поредни фалшивки ако е имало такова споразумение то щеше да бъде представено на българската общественост поне като оправдание за влизането ни в ПСВ против Русия.
  —цитат от коментар 85 на Julian Mall


  Да бе, вярно! То и секретни споразумения по пакта Рибентроп-Молотов не е имало. И ония поляци в Катин ги е нямало. СССР не е обявявал война и окупирал България. Даже Русия е убеждавала Сърбия да подпомогне Съединението, а ние грешно сме разбрали намеренията им....
  Аман от червени русофилистици!

 86. 87 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#84] от "eti mehter":

  Предполагам се шегуваш!
  Щото султана след съединението рекъл на френския посланник, че не му е проблем мда окупира пак България, щото българската армия е по-слаба....Французинът дипломатично му препоръчал да не проверява този факт.
  А виж колко демократично са се отнесли турците към един "референдум", организиран по Илинден и Преображение малко по-късно...

 87. 88 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Весело

  До коментар [#67] от "eti mehter":


  До коментар [#53] от "lz73":Това което си написал е меко казано.....тъпо.....Едва при появата на Ердоан.....всички не реализирани мечти на Ататюрк започнаха да се реализират.....До тогава.....освен преврати и мизерия, Турция не е видяла нищо по значимо.Светско превратаджийските 'защитници' на завзетите на Ататюрк имаха повече от пет десетилетия да се докажат..... АМА ЙОК....!!!
  —цитат от коментар 67 на eti mehter


  Именно! Мечтата на Ататюрк беше всички жени да ходят с фереджета...е, не всички, само от една специфична професия, но Ердоган разшири обхвата....
  Ататюрк мечтаеше Света София да си остане джамия, нали?!

 88. 89 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#74] от "pontius_glarus":

  Липсата на мозък не се вижда но се забелязва...

 89. 90 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  До коментар [#87] от "lz73":

  Щото султана след съединението рекъл на френския посланник, че не му е проблем мда окупира пак България, щото българската армия е по-слаба.
  ======
  През 1931 година Ататюрк е направил същото....
  Доближил турската флота до Варна и е вдигнал дулата на топовете в бойна готовност....
  Фердинант веднага е пратил телеграма до Ататюрк....
  " какво става Екселянс.... Да не би да сте обявили война на България...?"
  " Не разбира се (отвърнал Ататюрк).... Старая се да конкретизирам естетиката на двустранните ни отношения".....
  Тогавашната реакция на Ататюрк с флота....е била под въздействието на повсеместните репресии и издевателства над тогавашното тюркоезично население живеещо в рамките на България....

  Bukalemun
 90. 91 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#14] от "Consumer":За мен Съединението е по-удачно за национален празник. И е постигнато изцяло от нас.
  —цитат от коментар 16 на Калник


  Аз мисля, че за да спрем да се караме дали Освобождението, Съединението или Независимостта трябва да е национален празник, трябва да направим 24 май такъв. Също трябва да сложим и един празник за основаването на България на някоя условна дата.

 91. 92 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#90] от "eti mehter":

  Фердинанд...1931...аферим както казвате...

 92. 93 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#84] от "eti mehter":

  А, пропуснах, Франция няма колонии в Африка....абе ти сигурен ли си, че си учил в България? По татово време поне образованието беше на ниво....

 93. 94 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До 76:"ogp03622986"]До коментар [#73] от "pontius_glarus":Явно нищо не си прочел по въпроса, освен може би Червените учебници..."

  История.бг.
  Не знам какво си чел, но Княжество България е трибутарно княжество, а Източна Румелия васална. Османската империя не е реагирала, защото съединените части продължават да си плащат данъците, и старите взаимоотношения с Високата порта. Даже по време на Сръско-българската война Турция подкрепя България като изпраща военни части (един батальон).
  Пич, науката история е малко по-сложна от сбирките по патриотарство и викане.

 94. 95 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  До коментар [#94] от "pontius_glarus":

  липсата на мозък не се вижда но се забелязва

 95. 96 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  До коментар [#85] от "Julian Mall":
  —цитат от коментар 86 на lz73


  Браво направи един тюрлюгювеч и си мислиш че ще убедиш някой с този каламбур. СССР не е имал никаква полза да разкрива договора за ненападение с Германия от 1939 докато Царство България би имало ако е имало такъв секретен договор за който знаят явно само някакви световно неизвестни историци които по незнайни пътища са се добрали до него.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 96. 97 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  трябва да направим 24 май такъв. Също трябва да сложим и един празник за основаването на България на някоя условна дата.
  —цитат от коментар 91 на Чубрица


  Явно си падаш по условните дати. Не знам какво щеше да ги грее българите пръснати по целият свят ако не бяхме получили държавата си на 03.03.1878г. това че ще честваме на условни дати хиляда и кусур години от основаването на българската държава и че сме създали славянската писменост?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 97. 98 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#97] от "Julian Mall":

  Има проблем с датата 03.03.1878г. (независимо дали ни харесва или не). Тази дата не се приема еднозначно от всички живеещи по нашите земи, водещи се български граждани. Някои от тези граждани си знаят някакви турски корени, и малко им е странно какво трябва да празнуват.
  Докато същите няма тези скрупули с другите 2 национални празника - 6 септември, и 22 септември. Защото зад събитията, случили се на тези дати има и техни праблизки.

 98. 99 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#94] от "pontius_glarus":

  Източна Румелия - автономна османска провинция, с широко самоуправление, уредено най-общо с Берлинския договор, а в подробности – с Органическия устав, изработен и обнародван от комисари на Великите сили през април 1879 година. Едновременно тази провинция е с големи финансови задължения към Високата порта и без право на собствена външна политика. Начело на изпълнителната власт е главният управител (генерал-губернатор), назначен от Портата със съгласието на Силите. Той управлява съвместно със законодателния орган – Областното събрание, чиито членове са отчасти назначени или определени по право, отчасти (36 от общо 56).

  Княжество България е трибутарното княжество (зависимо) княжество, поставено в подчинено положение спрямо друга държава-суверен в международноправен аспект. Подчиненото положение се изразява в задължението за плащане на ежегоден васален данък – трибут. То е конституирано така според Берлинския договор. Член 1 от този договор гласи:
  „ България се конституира като самоуправляващо се княжество под суверенитета на Негово Величество султана..."

  На 6.09.1885г. тези 2 области се обединяват, но потвърждават васалните си отношения спрямо Султана, продължават да си плащат данъците, и реално нещата много-много не са се променили за Османската империя. До 22.09.1908г.

 99. 100 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  До коментар [#98] от "pontius_glarus":

  За всеки който се чувства част от българската нация няма проблем с това денят в който възкръсва българската държава да е националният ни празник. За тези за които Турция е Майката - Родена сигурно празник трябва да е деня на падането ни под турско робство ако тръгнем да им уйдисваме на акъла и това ще стане един ден да честваме тази трагична дата като ден на българо-турската дружба! В СССР е имало такъв празник на присъединяването на Украйна към Русия въпреки че тогава никаква Украйна не е имало и хетманството се е присъединило доброволно.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK