Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките

Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките


В навечерието на годишната среща на Международния валутен фонд и Световната банка (11-17 октомври) управляващата директорка на МВФ Кристалина Георгиева представи на 5 октомври как вижда икономически перспективи и политики за защита на възстановяването. Това стана на едно от събитията около Срещата на върха на Think-20, консултативна група към Г-20, на която в момента председател е Италия, а в края на месеца Рим ще е домакин на срещата на лидерите на тази група държави.


През последните 10 месеца ваксините помогнаха за спасяването на живота на милиони хора. Заедно с изключителната политическа подкрепа това ни позволи да направим крачка напред от кризата към възстановяването.


Но това е само част от общата картина.
Изправени сме пред глобално възстановяване, което продължава да бъде "спъвано" от пандемията и нейното въздействие. Не съумяваме да вървим правилно напред - сякаш ходим с камъни в обувките си!


Най-непосредствената пречка е "голямото разделение по отношение на ваксинацията" - достъпът до ваксини на твърде много страни продължава да бъде силно ограничен, което означава, че твърде много хора остават незащитени от Covid.


В същото време държавите остават дълбоко разделени в способността си да реагират - да подкрепят възстановяването и да инвестират в бъдещето.


Можем да осигурим по-стабилно възстановяване навсякъде по света и да изградим по-добър свят за всички след пандемията. Постигането на тази цел обаче изисква съвместни усилия за преодоляване на съществуващите различия.


Именно това ще бъде в центъра на годишните ни срещи следващата седмица.


Глобалната перспектива - дивергенция, инфлация и дълг


Нека първо разгледаме икономическата ситуация.


През юли прогнозирахме глобален растеж от 6 процента през 2021 г. Както ще видите в актуализираната ни Прогноза за световната икономика през следващата седмица, в момента очакваме леко забавяне в темпа на растеж през тази година.


Но рисковете и пречките пред балансираното глобално възстановяване станаха още по-силно изразени: камъните в обувките ни станаха още по-болезнени. Ще се спра на три от тях.


Първата пречка са разликите в икономическия растеж.


Съединените щати и Китай остават жизненоважни двигатели на растежа, въпреки че понастоящем темпото на растеж на икономиките им се забавя. Няколко развити и нововъзникващи икономики продължават да набират скорост, включително Италия и Европа в по-широк план.


За разлика от тях, обаче в редица държави растежът продължава да се влошава, възпрепятстван от ограничения достъп до ваксини и скромния обхват на политическите мерки, особено в някои страни с ниски доходи. Тези различия в икономическото състояние стават все по-трайни.


Очаква се до 2022 г. икономическото производство в развитите икономики да се върне към тенденциите отпреди пандемията. Но на повечето нововъзникващи пазари и развиващи се страни ще им бъдат необходими още много години, за да се възстановят.


Това забавено възстановяване ще затрудни още повече избягването на дългосрочни икономически сътресения, включително от загубата на работни места, която засяга особено силно младите хора, жените и работещите в неформалната икономика.


Второто "камъче в нашите обувки" е инфлацията.


Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките


В редица страни темповете на водещата инфлация нараснаха бързо, като някои от тях отново бяха по-тежко засегнати от други.


Въпреки че очакваме ценовият натиск в повечето страни през 2022 г. да намалее, в някои държави с възникващи и развиващи се икономики той вероятно ще се запази.


Особена тревога по отношение на инфлацията предизвиква повишаването на световните цени на хранителните продукти с над 30 процента през изминалата година. Заедно с повишението на цените на енергията това оказва допълнителен натиск върху по-бедните семейства.


В по-общ план перспективите за инфлацията остават силно несигурни. Едно по-трайно нарастване на инфлационните очаквания би могло да доведе до бързо повишаване на лихвените проценти и до рязко затягане на условията за финансиране.


Това ще представлява особено предизвикателство за нововъзникващите и развиващите се икономики с високи нива на дълг.


Така стигаме до третото "камъче в обувката" - дълговете.


По наши оценки публичният дълг в световен мащаб е нараснал до почти 100 процента от БВП. Това до голяма степен отразява необходимия фискален отговор на кризата, както и сериозните загуби на продукция и приходи вследствие на пандемията.


И тук се очертава още едно дълбоко разделение между държавите - някои от тях, особено развиващите се страни, са по-тежко засегнати от други.


Немалко от тях посрещнаха пандемията с изключително ограничена финансова мощ. В момента те разполагат с още по-малко фискално пространство в бюджетите си и с твърде ограничени възможности за емитиране на нов дълг при изгодни условия.


Накратко, те са изправени пред трудни времена и се намират от грешната страна на разделението по отношение на финансирането на фиска.


Силни политически действия - ваксиниране, калибриране, ускоряване


Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките


И така, как да премахнем тези "препъникамъни" и да преодолеем тези разделения и пречки пред възстановяването?


Отговорът е: ваксиниране, калибриране и ускоряване.


Първо, светът трябва да се ваксинира.


Все още можем да постигнем поставените от МВФ, Световната банка, СЗО и СТО цели за ваксиниране на поне 40 процента от хората във всяка страна до края на тази година и на поне 70 процента до края на първата половина на 2022 г.


Нуждаем се обаче от по-силен тласък.


Необходимо е рязко да увеличим доставките на дози за развиващите се страни. По-богатите държави трябва незабавно да изпълнят обещанията си за дарения. Заедно трябва да увеличим възможностите за производство и разпространение на ваксини и да премахнем търговските ограничения върху медицинските изделия. В допълнение към ваксините трябва да преодолеем и недостига на 20 млрд. долара в безвъзмездното финансиране за тестване, проследяване и терапия.
Ако не го направим, големи части от света ще останат неваксинирани и човешката трагедия ще добие още по-големи измерения. Този неуспех допълнително ще забави възстановяването. Възможно е през следващите пет години загубите на световния БВП да нараснат до 5,3 трилиона долара.


Второ, калибриране на политиките в зависимост от условията в страната.


Колкото по-дълго продължи пандемията, толкова по-трайни ще бъдат разделенията между държавите и толкова по-труден и ще бъде изборът на мерки между разнороден набор от политики.


Нека за пример вземем инфлацията и паричната политика.


Въпреки че централните банки по принцип могат да пренебрегнат преходния инфлационен натиск и да избягват затягане на коланите, докато не се получи по-голяма яснота за основната динамика на цените, те трябва да са готови да действат бързо, ако възстановяването се засили по-бързо от очакваното или рисковете от повишаване на инфлационните очаквания станат осезаеми. Но страните, които вече са изправени пред нарастващи инфлационни очаквания и по-устойчив ценови натиск, бяха принудени да затегнат мерките - труден избор в условията на изключително неравномерния ход на възстановяването.


Не бива да забравяме да наблюдаваме финансовите рискове, включително надценените оценки на активите, които варират в широки граници в различните страни.


Калибрирането на политиките означава и внимателно адаптиране на фискалните мерки. Колкото по-дълго продължава пандемията, толкова по-строги ще стават фискалните ограничения, което налага трудни компромиси между спасителните мерки за хората, краткосрочната подкрепа за икономиката и постигането на дългосрочни структурни цели.


Страните с ниски доходи са изправени пред особени предизвикателства: огромни нужди от финансиране, високо дългово бреме и - в последно време - значително по-високи разходи за обслужване на дълга. Те ще се нуждаят от по-добра мобилизация на приходите, повече финансиране при преференциални условия и повече помощ за справяне с дълговите проблеми.


За да преодолеят тези предизвикателства, правителствата се нуждаят от надеждна политика: стабилни средносрочни рамки, които да осигурят правилния баланс между предоставянето на подкрепа сега и намаляването на дълга във времето, за да се изгради доверие у гражданите и пазарите.
Докато страните се борят с необходимостта от ваксиниране на населението и калибриране на политиките, те трябва да гледат и към бъдещето - по-зелено, по-интелигентно и по-справедливо.


Така стигаме до третия политически императив: "ускоряване" на реформите, необходими за трансформиране на икономиките.


Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките


На фона на мащабните глобални промени, които предстоят в близките години и десетилетия, ние виждаме три приоритетни въпроса за икономическата и финансовата стабилност: изменението на климата, технологичните промени и приобщаването.


Знаем, че борбата с изменението на климата е от решаващо значение за планетата и за благоденствието. Страшните предупреждения в последния доклад на Междуправителствената група за изменението на климата (МГИК) не оставят никакво съмнение, че трябва да действаме сега.


Нуждаем се от стабилна цена на въглеродните емисии, от значително увеличаване на зелените инвестиции през следващите две десетилетия и от подкрепа за най-уязвимите в рамките на обществата и между държавите. Това ще ни помогне да осигурим преход, който е справедлив и от полза за всички.


Зеленият преход също така предоставя огромни възможности: преминаване към възобновяеми енергийни източници, изграждане на нови електропреносни и снабдителни мрежи, енергийна ефективност и нисковъглеродна мобилност. Ако направим това в съчетание от политики за предлагане, можем да повишим световния БВП с около 2 процента през настоящото десетилетие и да създадем 30 милиона нови работни места.


Разбира се, финансирането от частния сектор ще бъде от ключово значение и изисква по-активни глобални усилия за подобряване на данните, оповестяването и таксономиите.


Световната икономика опитва да ходи с камъчета в обувките


Цифровата революция предоставя и огромни възможности.


Увеличаването на инвестициите в цифрова инфраструктура е от ключово значение, съчетано с инвестиции в образованието, здравеопазването и фундаменталните изследвания. Това е начинът да направим икономиките по-продуктивни и по-приобщаващи.


За да разгърнем този потенциал, се нуждаем от по-справедливи и по-ефективни данъчни системи. Финализирането на споразумението за глобален минимален корпоративен данък е от жизненоважно значение за мобилизирането на приходи за инвестиции в трансформацията.


Работейки заедно, можем да гарантираме, че трансформацията на международната парична система ще бъде от полза за всички.


Само един пример: нова пилотна схема показва, че цифровите валути, емитирани от централните банки, могат да съкратят времето за трансгранични плащания до секунди и рязко да намалят свързаните с тях разходи. Очевидно е, че възможностите и опасностите, свързани с новите технологии, трябва да бъдат внимателно управлявани. (...)


Заключение


Така стигам до заключителните си мисли.


Често изпитвам тревога за света, който внучката ми и останалите млади хора ще наследят. Днешната ситуация е източник на вдъхновение и надежда.


Въпреки че ни дели океан, днес сме заедно, за да предначертаем по-добро бъдеще. Студентите, събрани тук - прекрасните студенти от университета "Бокони" - притежават енергията, ентусиазма и мъдростта на обучението, необходими за преодоляване на препятствията, пред които сме изправени.


Всички научихме толкова много през изминалите 18 месеца. Тази изключителна криза ни раздели.


Едновременно с това, обаче тя ни въоръжи със знания, които ни позволяват да мислим по различен начин за общото ни бъдеще.


Много показателно е, че обсъждаме този въпрос именно в университета "Бокони" - икономическият и социалният прогрес са ценности, дълбоко вкоренени в историята на университета.


Сега трябва да използваме тази яснота на мисълта и поуките от кризата, за да отстраним препятствията по пътя си, да премахнем "препъникамъните" и да вървим напред към по-добро бъдеще за всички.


След речта имаше дискусия с участието на Кристалина Георгиева, Марио Монти, италиански икономист и президент на университета "Бокони" в Милано, и Паоло Магри, директор и вицепрезидент на Италианския институт за международни политически изследвания (ISPI):Заглавието е на "Дневник".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  Безконтролните печатници съсипаха всичко. Както и изкуствения вирус и малоумните мерки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Хахаха-Сталинке именно "борбата с климатичните промени "е основаната причина за настоящата криза с висока инфлация и високи цени на нефта и газа.Безумните въглеродни квоти и затварянето на тецовете и АЕЦ са основната причина за кризата. А ти искаш да ускориш "зелената енергетика "и още повече да задълбочиш кризата.Гасите огъня с бензин и се чудите защо още повече се разгаря.

 3. 3 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5132 Любопитно

  До коментар [#2] от "Мусаши":

  "Безумните въглеродни квоти и затварянето на тецовете и АЕЦ са основната причина за кризата."

  Бихте ли дал повече информация къде извън ЕС има "безумни" въглеродни квоти и затваряне на тецове и АЕЦ? Или кризата е само в ЕС?

  Благодаря!

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Кой малоумник е сложил тази жена от най-бедната страна в ЕС за ръководител на МВФ

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сд":

  И защо я сложиха? Макар вече да става ясно. Скоро ще си умият ръцете с нея.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мусаши":"Безумните въглеродни квоти и затварянето на тецовете и АЕЦ са основната причина за кризата."Бихте ли дал повече информация къде извън ЕС има "безумни" въглеродни квоти и затваряне на тецове и АЕЦ? Или кризата е само в ЕС?Благодаря!
  —цитат от коментар 3 на vassilun


  Китай ограничи добива на въглища и има режим на тока в някои региони. В САЩ Байдън намали добива на нефт и природен газ. Спря строителството на нефтопровода Кийстоун. Което се отразява на световните цени на нефта и газа.

 8. 8 Профил на izoblichitel
  izoblichitel
  Рейтинг: 489 Неутрално

  за Сталинка "камъчетата" са тези, които не смятат, че китайските подкупи са нещо нередно. Изключително дебелокожие комунярско, един вид "кервана си върви, вие си лайте". Това са - 1:1 с бокова, и факта че вината за тях е нещо свързано с мезета...

  Octavian е антикомунист и се смее на номенклатурната имитация на псевдо опозоция от чичкови червенотиквеничета и комсомолската й редакция и цензори.
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мусаши":

  На световните цени се отразява повишеното потребление и спазваното до сега споразумение на държавите от ОПЕК да ограничат добива.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 11. 11 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#7:"Мусаши"][/quote]

  Па разберете се най-накрая в опорките Китай отваря ли, затваря ли? В другата днешна статия един руски трол вика - Китай почнал да отваря въглищните централи, ти викаш ограничавал?

  https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2021/10/10/4263389_polsha_niama_da_napusne_evropeiskiia_sujuz/?ref=id #comment-78

  Или е според целта на статията? Айде стиковайте ги малко във фабриката, че взе да става смешно - Шорош, извънземните, либералите, зелените, китайците, рептилите, демократите, евреите, всеки друг, но не и аз. Ми то жива душа не остана невиновна.

 12. 12 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мусаши":На световните цени се отразява повишеното потребление и спазваното до сега споразумение на държавите от ОПЕК да ограничат добива.
  —цитат от коментар 10 на vesolr


  Сегашното потребление не е по голямо от това преди Ковида. Проблемът е, че по време на локдауна Европа не си попълни резервите от газ и сега, когато потреблението се дигна се оказа, че газ няма, няма и фиксирани цени и хоп...цената се увеличи няколко пъти.

 13. 13 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1802 Весело

  Първо, светът трябва да се ваксинира


  Фашистите много си вярват....
  Вьобще не се сьобразяват с историята.....и сьпротивата на обикновения човек, който не вярва на льжите им

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 14. 14 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#7:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 11 на Ганя фурията балканска
  Па разберете се най-накрая в опорките Китай отваря ли, затваря ли? В другата днешна статия един руски трол вика - Китай почнал да отваря въглищните централи, ти викаш ограничавал? https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2021/10/10/4263389_polsha_niama_da_napusne_evropeiskiia_sujuz/?ref=id #comment-78Или е според целта на статията? Айде стиковайте ги малко във фабриката, че взе да става смешно - Шорош, извънземните, либералите, зелените, китайците, рептилите, демократите, евреите, всеки друг, но не и аз. Ми то жива душа не остана невиновна. [/quote]

  Ганьо-никой не ти е виновен,че не можеш да четеш. Написах,че Китай ограничи добива на въглища. Това ме си неграмотен и не правиш разлика между добив на въглища и откриване на тецове си е твой проблем.

 15. 15 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#14:"Мусаши"][/quote]

  Е, аз потитах да стиковате мненията в тролската фабрика. Единия вика Китай отворил въглищните си централи отново, а другия вика, че ограничил добива на въглища в същото време. И с какво тогава работят въглищните централи в Китай - с паста за зъби ли?

 16. 16 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6292 Неутрално

  До коментар [#15] от "Ганя фурията балканска":

  Те са така. В една друга статия, един твърдеше, че сме първи по смъртност от ковид в ЕС, а в света сме били пети, зад Унгария... Хем сме зад Унгария, хем сме #1 в ЕС...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 17. 17 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3073 Неутрално
  Можем да осигурим по-стабилно възстановяване навсякъде по света и да изградим по-добър свят за всички
  _______________
  От както МВФ наема икономически килъри и либерални еничари се случва точно обратното на това което обещават!  Безконтролните печатници съсипаха всичко. Както и изкуствения вирус и малоумните мерки.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  +

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  До коментар [#15] от "Ганя фурията балканска":Те са така. В една друга статия, един твърдеше, че сме първи по смъртност от ковид в ЕС, а в света сме били пети, зад Унгария... Хем сме зад Унгария, хем сме #1 в ЕС...
  —цитат от коментар 16 на Незнайко в Слънчевия град


  Значи се връткат според статията. Даже съм сигурен, че един трол често пише и противоречащи си мнения, ама кой да ти проверява. За руската дезинформация важното е лъжата, повтарянето й, противоречията и разделянето на хората. От фактите ги боли.

 20. 20 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#14:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 15 на Ганя фурията балканска
  Е, аз потитах да стиковате мненията в тролската фабрика. Единия вика Китай отворил въглищните си централи отново, а другия вика, че ограничил добива на въглища в същото време. И с какво тогава работят въглищните централи в Китай - с паста за зъби ли? [/quote]

  Ганьо-аз пиша в тоя форум от над 10 години .Всеки редовен участник ме знае,че не съм ничий трол.
  А фактът,че кратуната ти не може да измисли нищо друго,в което да ме обвини,показва колко си ограничен.
  И някои тецове в Китай работеха с намален капацитет заради липса на въглища и имаше режим на тока.

 21. 21 Профил на Луд Общественик
  Луд Общественик
  Рейтинг: 933 Весело

  Доскотро Дневник слагаше на съобщения на ПЛАТЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, но вече явно я няма тази практика. Иначе Damage Control на Георгиева е още едно доказателство, че е бъркала в кацата :D

  Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
 22. 22 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#19:"Ганя фурията балканска"][/quote]

  Ганьо-смени опорките.Путин има най-голяма изгода от закриването на тецовете и АЕЦ в ЕС,щото в ЕС ще се увеличи вносът на нефт и газ от Русия и ще се вдигнат цените,за да се компенсира спирането на тецовете и АЕЦ. Нефтът и газът са на рекордно високи цени от доста време и се очаква още да растат.
  От тези цени има изгода не ЕС,а Путин.

 23. 23 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#20:"Мусаши"][/quote]

  ПОследно, сега ограничен ли е добива или преди това е бил? Отворени ли са централите или са затворени. Не те обвинявам в нищо, просто ми е смешно как мненията ви си противоречат, но и двамата се опитвате да ме убедите в правотата си.

  ''И някои тецове в Китай работеха с намален капацитет заради липса на въглища и имаше режим на тока. ''
  Значи сега няма вече ограничение на добива и няма режим на тока? Имаше режим на тока противоречи на мнението ти в 7, където казваш Има режим на тока, в сегашно време. Тънки тролски хватки, без факти. Типично за една тролска фабрика край Санкт Петербург, където ги учат да не дават подробности, но да се придържат към общите приказки, дори и с такива граматически похвати. И накрая все ЕС да е виновен, за да се намеква тънко, колко е зле там и да се разпадне - мечтата на Путин. Мусаши, може и да не си руски трол, но така им играеш по свирката, че си мисля, че наистина си. Сори.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#4] от "von_seeckt":

  В Китай са ваксинирани над 70% от населението.
  https://dariknews.bg/novini/sviat/nad-1-mlrd.-vaksinirani-sreshtu-covid-19-v-kitaj-2283792
  Казвай истината , за да ти повярват!

 29. 29 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1831 Неутрално

  МВФ може и да е оптимистичен за зеленото бъдеще, но германците и австрийците ги готвят за екстремни рискове тази година , като например как се готви без електричество, какви дългосрочни запаси трябва да имат - храни, вода, кеш. Който има уши, да слуша.
  https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/09/pm-30.start-selbstschutzkampagne.html

 30. 30 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4201 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мусаши":

  Китай отново вдига рязко производството на въглища:
  https://money.bg/politics/kitay-naredi-na-minite-da-uvelichat-drastichno-dobiva-na-vaglishta.html

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 31. 31 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  Защо ли този т.н. "анализ" ми напомня за:

  https://www.youtube.com/watch?v=ITP8f1U9sPA

  Иначе стила прилича на речите на Росен Карадимов от песледните сбирки на ДКМС, където той май беше някакъв шеф навремето.

 32. 32 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3814 Разстроено

  Хахаха-Сталинке именно "борбата с климатичните промени "е основаната причина за настоящата криза с висока инфлация и високи цени на нефта и газа.Безумните въглеродни квоти и затварянето на тецовете и АЕЦ са основната причина за кризата. А ти искаш да ускориш "зелената енергетика "и още повече да задълбочиш кризата.Гасите огъня с бензин и се чудите защо още повече се разгаря.
  —цитат от коментар 2 на Мусаши


  Тоест световният елит сложи камъчетата в обувките на икономиката?

  Налагат зелена диктатура, изключват пазарът като регулатор на икономиката, което ликвидира познатия до вчера капитализъм!

  Ще управляват икономиката с дерективи и 5 годишни тезиси, както правеха компартиите по социализма!

  ДБ: Време е да спечелим България
 33. 33 Профил на imaligoogle_hr
  imaligoogle_hr
  Рейтинг: 1959 Неутрално

  До коментар [#31] от "k_":

  Превеждам на народен език:

  Можем да осигурим по-стабилно възстановяване навсякъде по света и да изградим по-добър свят за всички след пандемията. Постигането на тази цел обаче изисква съвместни усилия за преодоляване на съществуващите различия. = всички ще бъдат еднакво бедни. ''Няма да имаш нищо и ще си щастлив...''

  Заедно с повишението на цените на енергията това оказва допълнителен натиск върху по-бедните семейства. =безсмислени въглеродни данъци

  бъдещето - по-зелено, по-интелигентно и по-справедливо. = по-нееефективно, по-нелогчно и по-скъпо.

  трансформацията на международната парична система = глобална смяна на парите при курс измислен от тях.


 34. 34 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1594 Любопитно

  Първо, светът трябва да се ваксинира.
  —цитат от коментар 0 на др Георгиева


  Брей, др Лукашенко не лъже. Миналата година закъсали за валута и искали заем от МВФ. От фирмата на др Георгиева му казали "Заем щи дадем, ама първо треба да въведеш Мерките"
  https://eng.belta.by/president/view/belarus-president-unwilling-to-accept-additional-terms-to-get-foreign-loans-131164-2020/

  Другари, имаме нова Ценност : Ваксинизъма - по - малкият брат на Затоплизъма. Разбираме още, че след като ни ваксинират, ше ни калибрират и засилят ускорено в Зеленото Бъдеще, че др Георгиева да може да спре да се тревожи (и Малка Грета също)

 35. 35 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2367 Неутрално

  Аз виждам и един воденичен камък. На шията на Георгиева. Заради мушморощините в полза на братската китайска комунистическа партия заедно с ненагледното и племенниче Монката. Да палят свещи ФБР да не ум намери някъде скътани сметчици ор далаверката с китайските другари.

 36. 36 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1695 Неутрално

  повечето от написаното е абсолютна глупост, но като се има предвид атаката срещу Сталинка - няма как да не спомене, че трябва да се борим с вятърни мелници (пардон, с "климатични промени") и икономиките да са "по-приобщаващи".
  Каквото и да значи последното, преведено от новговор.

 37. 37 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1831 Неутрално
 38. 38 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  До коментар [#10] от "vesolr":

  И най - интересното е, че не го повишиха, въпреки молбата на САЩ.

 39. 39 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  До коментар [#35] от "blondofil":

  Новите аристократи от подобен тип не кътат сметки.
  Те живеят във времената преди да се появи капитализма с неговата конкуренция.
  При тях са важни контактите, позициите които заемат и "перкс"/благинките които идват с тях.
  Последните почти винаги надминават с пъти обявените заплати.
  Единстената им цел е "все нагоре" по стълбицата, ако се наложи да се задържат или дори пропаднат, полагат усилия на макс да не е с много.
  в края на живота си, преди окончателно да изкукат, се опитват да промотират родата в подходящи кръгове и завещаят връзките/контактите.

 40. 40 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  Преливане от пусто в празно. След изкуственото блокиране на световната икономика под предлог борбата с коронавируса и бясното печатане на пари без покритие, получихме три неща едно (неочакванио добра комбинация). Срина се икономиката, висока инфлация и висок дълг. А, според специалистите, които говореха през 2019 година, се очакваше само финансово-икономическа криза. Все пак минаха 10 години от 2009. Който е чел за цикличността на кризите, той разбира. И отново бедните плащат.

 41. 41 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мусаши":

  ЕС, Англия и САЩ са с поредица репресивни мерки спрямо изкопаемите горива. РФ няма да го играе този театър. Китай е лицемерен. Да живее тръбният газ. За Сърбия още 6 месеца ще бъде х 270 ЮСД /1000. А за нас? Лукойл взима 25 % от "Шах Дениз" - газът в Южния газов коридор ще е предимно руско-английски (53 %).

 42. 42 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Кой малоумник е сложил тази жена от най-бедната страна в ЕС за ръководител на МВФ
  —цитат от коментар 5 на Сд


  Брюкселските бюрократи разбира се..

  Марс е изконна Американска територия!
 43. 43 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мусаши":Китай отново вдига рязко производството на въглища:https://money.bg/politics/kitay-naredi-na-minite-da-uvelichat-drastichno-dobiva-na-vaglishta.html
  —цитат от коментар 30 на hamiltonf


  Точно-видяха че яко закъсаха без въглища и увеличиха добива им.

 44. 44 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#20:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 23 на Ганя фурията балканска
  ПОследно, сега ограничен ли е добива или преди това е бил? Отворени ли са централите или са затворени. Не те обвинявам в нищо, просто ми е смешно как мненията ви си противоречат, но и двамата се опитвате да ме убедите в правотата си. ''И някои тецове в Китай работеха с намален капацитет заради липса на въглища и имаше режим на тока. ''Значи сега няма вече ограничение на добива и няма режим на тока? Имаше режим на тока противоречи на мнението ти в 7, където казваш Има режим на тока, в сегашно време. Тънки тролски хватки, без факти. Типично за една тролска фабрика край Санкт Петербург, където ги учат да не дават подробности, но да се придържат към общите приказки, дори и с такива граматически похвати. И накрая все ЕС да е виновен, за да се намеква тънко, колко е зле там и да се разпадне - мечтата на Путин. Мусаши, може и да не си руски трол, но така им играеш по свирката, че си мисля, че наистина си. Сори. [/quote]
  В мозъка имаш само няколко опорки-ЕС,Путин,тролове и изобщо не си правиш труда да го размърдаш.
  Първо-ситуацията в Китай по никакъв начин не влияе на събитията в ЕС.
  Второ-Путин няма никаква изгода от разпадането на ЕС,щото е в много добри отношения с Германия. Която е водещата държава в ЕС.При разпадане на ЕС ще се оформи много силна коалиция от държави начело с Полша,които са силно антируски настроени. Освен Полша ще влязат Литва,Латвия и Естония,Румъния,Украйна, Грузия. Тая коалиция ще е подкрепена от САЩ.
  Така че Путин е последният човек на света,който иска разпадане на ЕС.Дори и ЕС да се разпадне държавите от Източна Европа са членки на НАТО,а за Путин врагът е НАТО,не ЕС.
  Трето управниците на големите държави в ЕС ще са виновни за евентуален разпад заради безумните си политики.

 45. 45 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  Тая реч по-мяза на човек от СБ, не от МВФ. Кристалина, май, се е пообъркала, жената.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 46. 46 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  Бори се горката да остане още някой друг месец начело на МВФ. Иначе трудно бихме обяснили безумната й триада, че едва ли не вируса донесъл икономическата криза, сякаш 2008г пак е имало вирус или 2000г. С това прави дълбок реверанс към американския естаблишмънт, за който ваксинацията е най-важното нещо.

  Другата тотална безсмислица е да искаш растеж и в същото време да призоваваш за зелена икономика. Всеки растеж е свързан с по-голяма консумация на ресурси, това е точно обратното на зелена икономика и по-ниско потребление.

  След толкова време в големи икономически институции, Георгиева е крайно време да научи, че прегряването на икономиките води до екологични последици.

  Най-важното нещо за световната икономика е да се ограничи вземането на дълг, това разбира се Георгиева няма как да го каже, за да не потроши всичките бели точки, които е натрупала от безумния призив за ваксинация.

 47. 47 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#44:"Мусаши"][/quote]

  .При разпадане на ЕС ще се оформи много силна коалиция от държави начело с Полша,които са силно антируски настроени. Освен Полша ще влязат Литва,Латвия и Естония,Румъния,Украйна, Грузия.


  Каза си га най-накрая - мечтата на Путин да се разпадне ЕС. Как ти е името всъщност - мусоркин?

 48. 48 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2359 Любопитно

  Тая не е ли вече в затвора? Не обичам да чета творенията на криминални престъпници.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 49. 49 Профил на cormoranstrike
  cormoranstrike
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Лельо Кристалинке, по-малко глобален корпоративен терор, по-малко печатане на хартийки, по-малко кражби на правителствата (нашият ББ е като едно невинно чавдарче, сравнен със запанодвропейските и презокеанските си колеги, които са на корпоративна хранилка), повече лична икономоческа свобода, повече хуманизъм.

 50. 50 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3019 Любопитно

  До коментар [#48] от "Тюфлекчия":

  Че тогава що се кефиш на Тръмп?

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 51. 51 Профил на igi05649478
  igi05649478
  Рейтинг: 80 Разстроено

  Кога световната икономика ще спинка на пухена възглавница?

 52. 52 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3145 Неутрално

  До коментар [#48] от "Тюфлекчия":

  Сталинка работи усилено, за да замъгли разследването срещу нея. Явно тези нейни "заключителни мисли" май наистина ще се окажат последни. И след това може изцяло да отдаде силите си за просперитета на любимия си Китай. А междувременно един от крайно левите в този форум се е опитал нещо да ти каже. :)

  Пазете се от доносника vesolr
 53. 53 Профил на kozoder
  kozoder
  Рейтинг: 147 Неутрално

  само първото изречение и всичко е ясно:
  "През последните 10 месеца ваксините помогнаха за спасяването на живота на милиони хора."
  за всеки случай проверяваме откъде се е пръкнала:
  "Завършва политическа икономия и социология във ВИИ „Карл Маркс“"

  и ти ще гниеш в затвора, гнусен неокомунист
  как смееш да се появяваш въобще някъде
  България я е срам от теб!
  оставете хората да си живеят, стига сте ги убивали с химия, глад, кредити и насилие
  марш в Китай

 54. 54 Профил на madridchanin
  madridchanin
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#11] от "Ганя фурията балканска":

  Проблемът е че няма фабрика и за това не може да има стиковане

 55. 55 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  [quote#44:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 47 на Ганя фурията балканска
  .При разпадане на ЕС ще се оформи много силна коалиция от държави начело с Полша,които са силно антируски настроени. Освен Полша ще влязат Литва,Латвия и Естония,Румъния,Украйна, Грузия.Каза си га най-накрая - мечтата на Путин да се разпадне ЕС. Как ти е името всъщност - мусоркин? [/quote]

  Хахаха-ти си по посредствен и от Стюпида,което е доста трудно постижимо.

 56. 56 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  До коментар [#51] от "igi05649478":

  Това за "пухената възглавничка", казано в частен разговор по телефон, изпльокано от Боко издава характерен порочен начин на мислене на тия хора.
  Да, чисто процедурно се уредиха ("спасяват Света", вярват си) да си генерират в комповете няколко трилиона и раздават "пухените възглавнички" с кеф в момента.
  На министри, на цели държави и държавички, на младите мозъци ("старъпи").
  Те наистина си вярват, че "спасяват Света".
  А той "Светът" в момента е в ступор, буквално препариран.
  Уплашен от ковид, изпържените в бъдещата геена огнена деца, внуци и правнуци.
  Някои хора се опитват тук там да протестират, но тия които получават "пухените възглавнички" ги смазват с цялата мощ на властта си и никой не разбира.
  Нито кадър, нито дума за побоищата в Италия в нашите медии този уикенд.
  Гледаме някакви лигави, зализани, прилично сресани и гримирани физиономии - "мъже" и "жени" на годината, нанкащи на пухени възглавнички.
  Това няма как да продължи дълго.
  Вече е видено....


 57. 57 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#55:"Мусаши"][/quote]

  Добре, мусоркин. Лъжеш точно като руски трол. Имаше, има, затваряли, отворили - и ти съвсем се обърка в твърденията си. ПРосто казвам, че правиш точно като руските тролове. За разпадането на ЕС ясно че си мечтаеш. Надай се като пияна жена за уй... както каза великия форумец Мусаши за избирането на Байдън.

 58. 58 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Абе тая я разследват за манипулиране на отчети в полза на Китай. Дневник няма ли да обади нещо по въпроса?

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 59. 59 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мусаши":

  не е лесно на бедняците в България ... трябва всеки ден да хейтят , за да могат поне частично да лекуват жалката си душа от личните си житейски неуспехи

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 60. 60 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  До коментар [#53] от "kozoder":

  само див чобан може да изпитва подобна злоба към някого , САМО защото е българин ...Само чобанин може да страда,за това че има и успешни хора на този свят... Жалък си човече

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Тая публикация е за професионално списание ;)
  посветено на сложната теория за абстрактен локум.

  пп
  Прост народ най-бързо лесно би представил си
  авторката на откритие... преди икономика.

  "Световната икономика опитва да ходи
  с камъчета в обувките"

 62. 62 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2391 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мусаши":"Безумните въглеродни квоти и затварянето на тецовете и АЕЦ са основната причина за кризата."Бихте ли дал повече информация къде извън ЕС има "безумни" въглеродни квоти и затваряне на тецове и АЕЦ? Или кризата е само в ЕС?Благодаря!
  —цитат от коментар 3 на vassilun


  Вася, във всички държави, подписали Протокола от Киото има такива анджаклами..

  Ей ти, Вася, да четеш:

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Протокол_от_Киото

 63. 63 Профил на bry14687126
  bry14687126
  Рейтинг: 46 Неутрално
 64. 64 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  [quote#7:"Мусаши"][/quote]

  Нещо май сте объркали страната. В САЩ Байдън не спира и не пуска добиви, централи и подобни. Има такива неща, но в доста по различни точки на света - така по на изток, от северно до китайско море джуджи и др.Си решават всичко от добивите до наличните цървули, да не ходи населенито босо.

 65. 65 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3019 Любопитно

  До коментар [#45] от "Gretel":

  Понеже каза, че и стискаш палци, в крайна сметка Кристалина свястна ли е или и тя е маскара? Ти имаш ли конкретни впечатления - лични или от колеги?

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 66. 66 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#65] от "vesolr":

  “ Кристалина свястна ли е или и тя е маскара? Ти имаш ли конкретни впечатления”
  ——
  Ни най-малко. Аз съм малка рибка, дето винаги е шляпуркала далеч от институционните китове… е, веднъж само за кратко, ама и тогава бях част от един “нелегален” за брокъриджа аутфит … по времето, когато хедж фонд беше още беше мръсна дума.

  Моето отношение се базира единствено на общи принципи — че е жена, че е българка, че не ми бърка директно в джоба, че администрацията има интерес по китайска линия (който аз подкрепям, между впрочем), че го има онова там за невинността до доказване на противното, че оръжието са адвокати и парадоксално - че обвинението е правдоподобно … щот няма по-добра лъжа от правдоподобната. По добре да грешиш принципно, отколкото да си права по случайност, не смяташ ли?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 67. 67 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1156 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мусаши":
  ++++++++++++++++++ Разни лобита и продажните правителства на които не им пука за екологията, а само как да оберат повече пари от народонаселението по света!С вятърни мелници, няма как да осигуряваш енергия големи промишлени гиганти (металургични, машиностроителни и др.)!

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK