Съдиите в България не подкрепят полската съдебна "реформа"

Борбата на полските съдии и прокурори е насочена към отстояване на върховенството на правото в целия Европейски съюз.

© Reuters

Борбата на полските съдии и прокурори е насочена към отстояване на върховенството на правото в целия Европейски съюз."Дневник" пубикува обръщение на Съюза на съдиите в България относно взетото решение на Пленума на ВСС да се изрази позиция "въздържал се" по предложението на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за изключване от Мрежата на Националния съвет на съдебната власт на Полша (НССВП).


Предложението е направено с оглед провежданата от няколко години "реформа" на правосъдната система в Полша, в рамките на която е променен съставът на Конституционния съд и са назначени лоялни към управляващото политическо мнозинство конституционни съдии, променен е начинът на избиране на членове на Висшия съвет на съдебната власт и неговите членове вече се излъчват от
политическото парламентарно мнозинство, подменен е съставът на Върховния съд и са създадени в рамките му нови камари със съдии, назначени от новия Съвет на съдебната власт, променен е начинът на избиране на председатели на съдилища и същите вече се назначават от министъра на правосъдието, образувани са десетки дисциплинарни производства срещу съдии, критикуващи така извършваната "реформа". Несъответствието на така извършените промени в правосъдната система на Полша с международно утвърдените стандарти за независимост на съдебната власт и върховенството на правото е установено в редица решения на Европейския съд за правата на човека и Съда на Европейския съюз.


Въз основа на така извършената "реформа" и начинът на структуриране и действие на Висшия съвет на съдебната власт на Полша, Изпълнителният борд на ЕМСС предлага същият да бъде изключен като член на ЕМСС, доколкото същият съвет вече не може да бъде считан за независим от изпълнителната власт, а Европейската мрежа на съдебните съвети, съгласно своя устав, обединява съвети на съдебната власт, които са независими от изпълнителната и законодателната власти и които са отговорни за
осигуряване на подкрепа към съдебните власти, предоставящи независимо правораздаване.
Уважаеми дами и господа,


Съюзът на съдиите в България, като най-старата и най-голяма съдийска организация в страната, се обръща към Вас, за да изрази своето искрено разочарование от взетото от българския Висш съдебен съвет на пленарно му заседание от 7.10.2021 г. решение да изрази позиция "въздържал се" по предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за изключване на НССВП. С настоящето обръщение бихме се опитали и да обясним защо именно такова решение беше взето, както и да заявим категоричната си позиция, че това решение не може да бъде счетено за представително за отношението на българските съдии към нарушаването на основни принципи и ценности като независимостта и несменяемостта на съдиите и правовата държава в Република Полша.


Както вече сме отбелязвали в предходна наша декларация Висшият съдебен съвет на България в неговия пленарен състав повторно отказва да изрази съпричастност към общите усилия на останалите европейски съдебни съвети заедно да отстояват независимостта на съдебната власт в отделните членуващи в ЕМСС държави. Пленумът на българския ВСС, в предходен негов членски състав, избра да се въздържи при вземане на решение за замразяване на членството на висшия кадрови орган на съдебната власт на Република Турция в ЕМСС, а няколко години по-късно, на 13.09.2018 г. мнозинството от сегашните членове на Пленума на ВСС прие също така позиция "въздържал се" при тогавашното гласуване за замразяване на членството на Националния съвет на съдебната власт на Полша.


Бихме искали да подчертаем, че съгласно действащото българско законодателство в 25-членния Висш съдебен съвет само 6 са членовете, които са съдии, избрани от съдийската общност в преки избори. Пленумът на Висшия съдебен съвет има компетентността, както да представлява съдебната власт не само в България, но и извън граница, включително и в ЕМСС, така и да решава общи за съдиите и прокурорите въпроси като отправянето на предложения до президента за назначаване на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и на главния прокурор, управляването на имуществото на органите на съдебната власт, осигуряването на първоначалното и текущото обучение на съдии и прокурори. Съдиите, избрани от съдии за членове на Висшия съдебен съвет, противно на утвърдените международни стандарти, нямат мнозинство дори в 14-членната Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, която има компетентността да решава въпросите по назначаването, повишаването и дисциплинарната отговорност на съдиите и председателите на съдилища.


Многократно авторитетни международни институции са отправяли препоръки към България за провеждане на структурна реформа на Висшия съдебен съвет за привеждането му в съответствие с възприетия стандарт за мнозинство в него на съдиите, избрани от своите колеги. Тези препоръки остават неизпълнени от българските власти.


Съюзът на съдиите в България десетки пъти е изразявал позиция, че структурата на Висшия съдебен съвет, според която избираните от парламентарно представените партии членове са равни по брой на избираните от съдиите и прокурорите членове, е една от основните причини за дефицитите в областта на върховенството на правото в страната ни. Няколко пъти организацията ни е призовавала членовете на настоящия състав на Висшия съдебен съвет да подадат оставки, поради системно неизпълнение на конституционно възложените им задължения за администриране на съдебната власт в интерес на гражданите на Република България и за защита на съдийската независимост и самоуправление.


Като отчитаме така посочените несъответствия на структурата на българския Висш съдебен съвет с установените на международно ниво стандарти, както и демонстрираните многократно от мнозинството от неговите членове действия, компрометиращи независимостта на съдебната власт, изразяваме позиция, че решението да не бъде подкрепено предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за изключване на създадения след така наречената "реформа" на съдебната власт в Полша висш съдебен съвет, не отразява действителното отношение на професионалната съдийска общност в България. Ние сме европейски съдии, зачитаме трайната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за правата човека и няма как да приемем, че Националният съвет на съдебната власт на Полша като начин на създаване и функциониране е независим от политическата власт орган и би допринесъл за изпълнението на целите на Европейската мрежа на съдебните съвети, като неин член.


Както вече посочихме в декларацията ни от 14.09.2018 г., ние сме изцяло съпричастни към борбата на нашите колеги съдии и прокурори от Полша, страна с толкова близко минало и култура до нашата. Тяхната борба е насочена към отстояване на върховенството на правото в целия Европейски съюз, доколкото тя е в защита на принципи, без които общото пространство на свобода и сигурност не би могло да съществува.


Уважаеми членове на Европейската мрежа на съдебните съвети, обръщаме се към Вас с призив да обърнете внимание на вече системното въздържане от страна на мнозинството от членовете на българския Висш съдебен съвет да са съпричастни към общите усилия на останалите съдебни съвети, членове на Мрежата за отстояване на общи стандарти за независимост и добро управление на съдебните власти в Европа.


Надяваме се, че с настоящето обръщение сме дали обяснение за тази позиция на съдебния ни съвет.
Изразяваме готовност за сътрудничество в случай, че идентифицирате необходимост от проверка дали структурата и дейността на Висшия съдебен съвет на Република България му позволяват пълноценно да изпълнява правата и задълженията си като член на Европейската мрежа на съдебните съвети.


От името на УС на ССБ:
Татяна Жилова


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK