Двата пола като хромозоми и народност

Какво означава "пол" в текста на конституцията при посочената неопределеност не е допустимо питане.

© Цветелина Белутова, Капитал

Какво означава "пол" в текста на конституцията при посочената неопределеност не е допустимо питане.Текстът е препубликуван от "Свободна Европа".


През тази седмица Конституционният съд произнесе следното тълкувателно решение: "Понятието "пол" според конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл."


Това кратко изречение резюмира всичко, до което се свежда текстът. Зад решението обаче лежи аргументация от над 15 000 думи, което е равно на половин дисертация или на книга от 75 страници.
Напомня ми сцената от "Диктаторът" на Чарли Чаплин, в която Хитлер разпалено държи дълга реч, спира, а секретарката му чуква на пишещата машина един единствен клавиш, тоест една буква. До това се свежда цялата му реч.


Три години по-рано


Решението не е първо по темата "пол". През 2018 година съдът реши, че т.нар. Истанбулска конвенция не съответства на конституцията. Така България отпадна от голямото мнозинство ратифицирали я европейски страни и показа на света, че има свои си вътрешни тревоги около пола.


Разправията през 2018 година няма фундаментални правни основания, защото се свежда до раздор за смисъла на думи в дефинициите. А и конвенцията има друг обект, превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие", както казва още заглавието. Тя нямаше да бъде отхвърлена, ако преводачи, редактори, експерти, политици бяха помислили върху превода на страховитата дума "джендър", предизвикала буря срещу "джендър-идеологията". Или да предложат свое уточнение за дефиниция на термините и така да избегнат разделянето на "пол" и "джендър".


И все пак решението от 2018 година има правен характер, защото развива нормативно тълкуване на международен документ във връзка с предстоящата му ратификация. Такъв документ би породил задължения, които според съда не са в съгласие с конституцията. Както и да го разказваме, става дума за конституция, задължения, договори, ратификации и пр., все правни отношения. Дали и кой е съгласен, дали решението е коректно, дали не можеше да бъде избегнато и други "дали" е отделен въпрос.


През 2021 година обаче Конституционният съд се произнася по тема, която практически е извън полето на правото. Цялото му Решение №15 е езиковедски труд. Въпросът, който Съдът приема за разглеждане, се отнася до значението на "пол" в текста на конституцията. Съдът трябва да обясни какво е значението на тази дума. Поканени са около 50 (петдесет!) експерти от всякакви области, институции, организации да представят становища. Слава Богу само десетина се отзовават, иначе решението щеше да е завършена дисертация за институт по езикознание.


Но защо казвам "езикознание", а не "право"?


Аргументи отвсякъде


Думата "пол" е спомената един път в конституцията - в член, който казва, че не се допускат ограничения на права по признаци като етнос, народност, убеждения ... и така 12 (дванадесет). Сред тях е и "пол". Могат да се изброяват още, може списъкът да се съкрати, а значението да се запази. Няма как такъв списък да е изчерпателен. Текстът е формулиран така, че дори и без да се споменава изрично "пол", ще е ясно, че дискриминация на половете не е допустима.


Съществено е, че този списък от съществителни няма пряко правно значение. Правна тежест има забраната за ограничаване на правата, а тя е универсална, освен ако не се допуснат изключения, които са специално обосновани (присъда, война, извънредно положение и пр.).


Отсъствието на видима правна тежест прави тълкуването на "пол" езиковедска, културологическа, антропологическа, дори фолклористка задача. А съдът се заема с нея, което е несвойствена за него работа. Това личи и по изтъкнатите основания "полът" в конституцията да бъде определен "еди-как-си", няма значение как. Те са емпирични и забавни за един юридически, в частност конституционен език. Като най-сериозно основание е посочена "българската народностна, духовна и културна традиция".


С това аргументиране всъщност се казва, че конституцията като текст не съдържа ясна отправна точка за определяне на значението на "пол". Все пак всяка дума има смисъл в контекста на употребата си в поне едно изречение или в по-голяма езикова цялост.


Ако кажеш "нос", например, това "Нос" на Гогол ли е, смъркащият нос на Пипи Дългото чорапче ли е, нос Калиакра ли е, носът на кораба "Радецки" ли е? Нужно е поне изречение, за да отговорим на този въпрос. А Конституцията в цялост не е достатъчна за да се определи значението на "пол" вътре в самата нея. Затова съдът се пита откъде произтича значението. И първият му отговор е "от народностната традиция", което си е принос към фолклористката юриспруденция.


Това не изглежда много солидна основа за конституционно тълкуване. Идва ред и на следващата, която според Конституционния съд е не друго, а всекидневният ("общоупотребимият") български език. Тук е излишно да се разсъждава пространно. Всекидневният език е трудна материя, обект на няколко традиции в теорията на езика. Но да не се замисляме в тези посоки: да, във всекидневния език "пол" масово (засега поне, а и през 1991, когато е приета конституцията) се свързва с двуполовото делене на мъж и жена. Но какво общо има това с едно конституционно тълкуване?


За да не изглежда аргументът за всекидневния език всекидневен аргумент, съдът повдига нов въпрос: Какво е мислил под "пол" самият "конституционен законодател". И отговаря - не знаем, няма следи в протоколите на VII Велико народно събрание.


Конституционният законодател е натворил големи бъркотии през 1991 година, но все пак той е имал друга работа, а не да изяснява смисъла на думата "пол". Съдът стига до извода, че все пак, тъй като и законодателят е човек, той/тя трябва да е употребявал/а думата с всекидневното й значение. Той/тя не я е употребявал/а като законодател, защото в текста думата няма специфични правни значения, но като човешко същество това би следвало да е имал/а наум. Което на свой ред е в съгласие с "народностната традиция", с "естествения стремеж към възпроизводство" и с "генетичния хромозомен набор", казва Конституционният съд.


Тази езиковедска публицистика в духа на "народностната традиция" не е много полезна за здравето на конституционната идея. Съдът не трябва да приема подобни запитвания. Ето защо.


В конституцията има и други думи с широк смисъл, без ясно правно значение. Ами ако утре някой попита какво е значението на повечето думи от Преамбюла - "общочовешко", "ценност", "хуманизъм", "воля", "търпимост"...? Съдът ще трябва да стане факултет по свободни изкуства. По-нататък, в чл. 23 се споменава "изкуство". Може ли съдът да приеме да тълкува какво е "изкуство"? И да напише докторат по естетика.


Първостепенна работа на съда е филтърът на допустимите запитвания и Съдът го знае много добре. А при този филтър най-важно е какво не трябва да се тълкува. Какво означава "пол" в текста на конституцията при посочената неопределеност не е допустимо питане. По ясно посочената причина, че то принуждава съда да изпълнява несвойствени и комични функции на тълкувател не на конституция, а на всекидневния език. А всекидневният език е флуидна реалност, която днес твърди едно, утре - друго и поради това не е база за определяне на значения в правен език.


Въпрос за пола може да бъде зададен във връзка с конкретен казус, който би набавил контекст за определяне на значението. Но в общо, абстрактно, универсално тълкувателно решение той е нереден. А и опасен предвид задължителността на тълкуванията. В случая задължителното тълкуване се позовава на "националната идентичност", най-хлъзгавата метафора.


Атлантис. Дезинтеграция на политическите тела
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Ами биологичният пол?


Един въпрос, които не се разбира много, но в конституционната политика стои остро от решението за Истанбулската конвенция през 2018 насам, е противопоставянето на социален и биологичен пол. Противници на т. нар. социален пол внушават, че това е трети, четвърти, пети и т.н. пол, измислен, несъмнено, с цел сриване на национална идентичност, народна традиция, история и всичко свято. Самият "социален пол" се интерпретира често като лично хрумване на индивиди.


Аз, възкликва някой из "Фейсбук", решавам, че съм римлянин, наследник на Юлий Цезар и хоп, ставам такъв. До това ли се свеждат нещата, пита човекът в социалната мрежа. Отговарят му, че, разбира се, "не", с допълнение: "как пък ти хрумна тази нелепост"? И продължават: ако някой си представя, че е римлянин от рода на Юлий Цезар, това е фантазиране, мечтаене, сънуване, бълнуване. Ако обаче същият човек започне да настоява и дори публично да се държи така, ситуацията е излязла от контрол, тя си е за болнична помощ. Лицето има психотичен пристъп, загубило е връзка с реалността. Подобни внушения говорят или за недобронамереност, често за маниакален национализъм, или за неразбиране на обективността на социалното.


Социологически, въпросът е съвсем друг. Той се свежда до простото положение, че асоциален пол няма. Всеки пол е социален. Онова, което се нарича "биологичен пол", е обект на биология, практикувана от учени-биолози. В обществения свят то автоматически, по дефиниция, без преходни фази става социална структура. Изобщо не е нужно да се оспорва бинарната половост мъж/жена и да се прибягва до измислен трети социален пол, бинарните полове са социални. И не измислени роли, а основни структури.


Понеже това никога не е съвсем ясно, дори изглежда като мъгляво шикалкавене, ще се позова на един пример от Макс Вебер (без когото социология няма). Вебер казва в капиталния си труд "Икономика и общество", че "етническа група" е безполезно понятие в социологията, безсмислени думи в нейните граници. Оттук и недействителен обект в обществения свят. За да си набави смисъл, трябва да бъде обвързано със социално действие. Етносът става действителен в обществения свят, ако стане точка на конфликт, например, ако се политизира. Но преди този момент той е екзотика, която социологията и самият обществен свят не забелязват. Той има толкова социална действителност, колкото сините очи и кестенявата коса. И все пак, ако сините очи се приемат за престижни белези, те стават социално действителни. Същото е положението с т. нар. биологичен пол.


Основни категории на социалната икономика
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Тогава защо толкова настояваме на израза "биологичен пол"? Защото това е начин на изразяване, с който в светския контекст на модерността обозначаваме фиксирането на половете в библейските текстове. Двойката Адам и Ева не са биологични индивиди с хромозомите XX и XY. И дефинирането на половете чрез двойката мъж/жена в християнската култура не е заето от никаква биология, каквато имаме едва след научната революция в 17 век и секуларизацията на света.


Този начин на изразяване ползва термини, разработени в езика на научните общности. Но в обществения свят те са условни обозначения. Затова и думата "биологичен" в обществената комуникация има интуитивен смисъл, който не идва от науката биология, а я предхожда, и би се формирал без нея. И без биология хората знаят какво е мъж или жена.


Фигури на културата. Фигури на властта
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Нужно ли е да се тълкува абстрактно конституцията


Защо става така? Случайно ли е?


Дори да има момент на случайност или скрита политическа, културна, идеологическа ориентация, има една страна в този казус, която не е никак случайна. Това са тълкувателните решения, предвидени от самата конституция.


Нека опитаме с един пример.


Генезис на западния рационализъм
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

В България не спира оплакването от дефектната организация на съдебната власт, смесването на прокуратурата със съда, безотчетността и свръх-активността на обвинението. Главният прокурор е несвойствено свръх-активен за една демократична държава, до степен да упражнява социалистически тип надзор за законност повсеместно.


Този въпрос е критичен за цялата държавност и за състоянието на институциите.


Но вредната свръхактивност не е особеност само на прокуратурата. Тя характеризира и Конституционния съд в областта на абстрактните тълкувателни решения. Решение №3 от 2003 за "формата на държавно устройство и на държавно управление", например, блокира нормалния конституционен процес и превърна прословутата съдебна реформа в безпредметно клише. Това правомощие трябва да се свие до минимум, само за особени случаи, с особена процедура, или да се премахне, което мисля за най-доброто решение.


В решението си за половете самият Конституционен съд навлиза в дълго разсъждение, за да изтъкне, че макар това да е конституционното значение на "пол", то не следва да ограничава законодателя и съдилищата.


С други думи, след като е дал задължителното тълкуване, той се е опитал за занижи силата на тази задължителност. Това уточнение заобля върволицата от парадокси в аргументацията на съда: тълкуването е задължително, но не произвежда задължение и май никого не задължава.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (224)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Ще има много рев от гейовете за това решение на КС.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 935 Весело

  В САЩ обявиха съществуването на 31 пола. Глоби от $ 250 000 за неспазване на наредбата. Ето го и пълният списък от 31 пола, които Ню Йорк различава. В техния официален документ има достатъчно място, оставено за нови попълнения:

  Bi-Gendered – в различно време ту мъж, ту жена
  Cross-Dresser – човек, който се облича в дрехи, типични за противоположния пол. Травестит.
  Drag-King – жена, която се облича в мъжки дрехи, обикновено за целите на шоу-бизнеса
  Drag-Queen – мъж, който се облича в женски дрехи, обикновено за целите на шоу-бизнеса
  Femme Queen – мъж, който с всевъзможни средства (хормони, облекло и дори хирургия) засилва женствените си черти
  Female-to-Male – жена, добила мъжки облик след хирургическа намеса
  FTM – жена, добила мъжки облик след хирургическа намеса
  Gender Bender – лице което експериментира с половите стереотипи или направо отрича съществуването им
  Genderqueer – лице, което не пасва към никой от половите стереотипи
  Male-To-Female мъж, добил женски облик след хирургическа намеса
  MTF – мъж, добил женски облик след хирургическа намеса
  Non-Op – лица, които не искат да се подлагат на хирургична намеса, но все пак считат себе си транссексуални
  Hijra – южноазиатското название на транссексуалните
  Pangender – всеполов
  Transexual/Transsexual – транссексуален
  Trans Person – трансджендър личност, непринадлежаща нито към мъжкия, нито към женския пол
  Woman – жена
  Man – мъж
  Butch – лице от женски пол с подчертано мъжко поведение и стил
  Two-Spirit – двудушевен, с две души
  Trans – транссексуален, трансджендър
  Agender – безполов
  Third Sex – Трети пол
  Gender Fluid – човек който според условията може да се чувства повече мъж или повече жена
  Non-Binary Transgender – транджендър лице без принадлежност към никой от половете
  Androgyne – андрогин, хермафродит
  Gender-Gifted – трансджендър лице, наслаждаващо се на свободата извън нормата на половете
  Gender Bender . лице което експериментира с половите стереотипи или направо отрича съществуването им
  Femme – лице от женски пол с хомосексуална ориентация, следващо стереотипите на женското поведение и стил
  Person of Transgender Experience – лице с трансджендър опит
  Androgynous – андрогинен

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3876 Неутрално

  Значи "пол" не е биология, а езикознание?! Бах ти логиката! По - точно, липсата ѝ. Ма, философ е човека. И си жали за ИК. Без да има връзка между двете. Абе, объркано писание.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Охооох мощно истерично квичене всеки ден, кеф! Ще има да врескат и пискат с месеци. Евала на КС, много жестоко им го набиха в соросоидните пърдялници!
  —цитат от коментар 14 на keu00648738


  Ще видим какво ще се случи на изборите.
  Пак решаващата дума ще е на ДСБ, както беше при Реф.Блок и при Синята Коалиция (на Иван Костов). Без гласовете на ДСБ няма да има правителство на Тиквата.

  До коментар [#14] от "keu00648738":

 19. 19 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1290 Неутрално

  Кога Дедо Шори си смени пола, тогава ше повярвам!

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  ДБ държат да останат само по ... ядро

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 1045 Неутрално

  Глобалното затопляне, пандемията, осигуряване на достъпна енергия -- това са проблеми.
  А туй, върху което авторът се е упражнявал са глупости.

 28. 28 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  До коментар [#2] от "constatator":

  Най ми хареса "двудушевния пол" ...."пол" с две "души". Сигурно с едната "душа" е един пол, с "другата" друг ...

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  ”Какво е мислил под "пол" самият "конституционен законодател".”

  Очеизвадно, авторите на Конституцията са имали предвид двата биологични пола, а не 53 те джендър разновидности, колкото и другаря Попов да му се иска да не е така. Иначе, вече стана практика доктори по социални науки да обясняват на доктори по право що е туй право. Похвално е и старанието на другаря Попов да обясни необяснимото - някакви отнети права, каквито джендър модификациите никога не са имали.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на Ivailo Marinov
  Ivailo Marinov
  Рейтинг: 10 Неутрално
 37. 37 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#35] от "makemydayy":неподражаемия Б.Велчев,а

  А информираност да очакваме ли?

  "Янаки Стоилов влиза в Конституционния съд на мястото на председателят проф. Борис Велчев. "

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 38. 38 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3876 Весело

  До коментар [#33] от "choguna":

  Да, бе! Няма и ваксини! Ще се разваля времето май! 😀

 39. 39 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  ” И продължават: ако някой си представя, че е римлянин от рода на Юлий Цезар, това е фантазиране, мечтаене, сънуване, бълнуване. Ако обаче същият човек започне да настоява и дори публично да се държи така, ситуацията е излязла от контрол, тя си е за болнична помощ. Лицето има психотичен пристъп, загубило е връзка с реалността.”

  И с какво тоя човек с психични отклонения се отличава от една лесбийка, която се мисли за мъж, носи мъжки дрехи и си прикрепя силиконов мъжки инструмент? Ако правно узаконим лесбийката, трябва правно да узаконим и тоя Юлий Цезар, някой Наполеон и хиляди джедаи. Що само ЛБТИХУДСША да имат права? Другите не са ли хора?

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Събота сутрин без статия за джендърите или Македония, каква събота е?
  —цитат от коментар 33 на choguna


  В последно време тука има повече статии за гейовете, отколкото статии за подкрепяния от „Демократична България“ кандидат за президент Л. Панов.
  Или джендърите са по-мили на Спонсора,
  или е отсвирил кандидат-президентската двойка Панов/Кисимова.

  До коментар [#33] от "choguna":

 42. 42 Профил на AModoMio
  AModoMio
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  Събота сутрин без статия за джендърите или Македония, каква събота е?
  —цитат от коментар 33 на choguna


  Дневник и списвачите в Дойче веле, Свободна Европа нали трябва да се отчетат пред работодателите си. Опитват се да образоват българина. Така ще е, който плаща той поръчва музиката.

  "Ако ние нямахме взаимоотношения с политиците щяхме да бъдем една банда от чакали. Или една обикновена банда и щяхме да бъдем анулирани." Тото Риина след атентатите
 43. 43 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 747 Весело

  ве ни знам

  мен мъ боли к---
  —цитат от коментар 31 на Мoа Пpеател Tайпu


  Лекувай се!
  В коментар №24 си показал как реститутките от ДБ лекуват :)

  До коментар [#31] от "Мoа Пpеател Tайпu":

 44. 44 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  До коментар [#2] от "constatator":

  ”Femme – лице от женски пол с хомосексуална ориентация, следващо стереотипите на женското поведение и стил”

  Е, къв нов пол може да е това? Това си е чиста пасивна лесбийка. Да се джаскат с който искат, ама какви права пък трябват и за тия?

 45. 45 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1197 Любопитно

  Авторът знае ли дали има социален пол мъж по чехли?

 46. 46 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  До коментар [#28] от "Alex Ivanov":

  ”Най ми хареса "двудушевния пол" ...."пол" с две "души". Сигурно с едната "душа" е един пол, с "другата" друг ...”

  Има си и медицински термин за тоя „пол” - шизифрения.

 47. 47 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Весело

  Да му дожалее на човек за блестящия ерудит Стефан Попов, като види каква измет се е “изявила” под статията му...
  —цитат от коментар 26 на Norman Granz


  На мен не ми дожалява, а ми става смешно, как само хора, които защитават стотината пола ги защитаваш и им вярваш, а всичички други ги обявяваш за измет.

 48. 48 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Весело

  Авторът знае ли дали има социален пол мъж по чехли?
  —цитат от коментар 45 на choguna


  Разбира се че има! Имаме стара поговорка- на зетя чехлите винаги сочат навън.

 49. 49 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2067 Неутрално

  С тази дълга статия, която общо взето само показва безсмислието на тълкуването, защото това понятие го няма в конституцията повече от веднъж и случайно, авторът просто потвърждава още веднъж, че беше дим, с който да покрият решението за гражданството. Сега всеки истински български мъж ® ще е в екстаз как не застрашват мъжествеността му, вместо да се замисли, че ако е дефицитен, ще в по̀ търсен, та при повече полове ще има по-малко конкуренция.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 50. 50 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 659 Весело

  Прозд въпрос: А кой кретиен изобщо е сезирал конституционния съд и дали сезирането е било с цел или с пол-вин?

  73! Go Go
 51. 51 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  Конкретизацията на понятието "пол", не позволява произволното му тълкуване.
  Това е смисъла на думите - да изразяват точно мисълта ни, без да позволяват двойно тълкуване.

 52. 52 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ама не е за Ганю. Ганю едно си знай - едно си бай - джендъри, либерасти, бойкикиев и т.н. от серията диви дивонтии.
  —цитат от коментар 40 на ddd palamudiy lefferski


  Аааа, пропущил съм "хуйвейбинстващите неотръцкисти" , ха-ха-ха-ха-ха

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 53. 53 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1618 Неутрално

  С тази дълга статия, която общо взето само показва безсмислието на тълкуването, защото това понятие го няма в конституцията повече от веднъж и случайно, авторът просто потвърждава още веднъж, че беше дим, с който да покрият решението за гражданството. Сега всеки истински български мъж ® ще е в екстаз как не застрашват мъжествеността му, вместо да се замисли, че ако е дефицитен, ще в по̀ търсен, та при повече полове ще има по-малко конкуренция.
  —цитат от коментар 49 на fpyyh


  Глупости на търкалета. Истинските мъже имат деца,внуци,племенници и така нататък .И за тях се притесняват да не им промият мозъка в училище колко е нормално да 6а гейове. И да стане като в САЩ,където 16 процента от младежите се определят като хомосексуални.

 54. 54 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 581 Весело

  Смешно е когато социолози, фисолофи, политолози, културни антрополози и тн грантогризи се опитват да тълкуват тълкувателно решение на КС.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1205 Весело

  След Дичев и този, останаха само Дечев и Бечев, които не са се возригнали по темата. А, и Смилов, или той се е вторачил в други неща сега.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 57. 57 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1205 Весело

  До коментар [#48] от "4ort":

  Не чехлите, а обущата. И спи между фикуса и прозореца, да не муе студено на растението.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 58. 58 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Весело

  До коментар [#45] от "choguna":

  Е те тоя социален пол отдавна спряха да го цитират тук.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 59. 59 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1618 Неутрално

  До коментар [#53] от "Мусаши":Ако е въпрос на избор, защо не го докажеш, като за година си смениш ориентацията? Страх те е да не ти хареса?
  —цитат от коментар 55 на fpyyh


  Аз имам чест и достойнство. Предпочитам да умра,отколкото да стана гей. А че става въпрос за избор е видно от факта,че 2 процента от хората над 60 години в САЩ се определят като гейове при 16 процента при младежите до 24 години. 8 пъти разлика. Случайност!!!!

 60. 60 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Има само 2 пола, всичко друго са психични отклонения !!!

 61. 61 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Любопитно

  До коментар [#2] от "constatator":

  Много, хубаво, ама дай линк че да видим от къде черпиш тая информацийка. Може да се окаже някой хумористичен сайт, или нещо от сорта. Иначе само преди няколко дни, в САЩ за пръв път беше издаден документ за самоличност с пол Х. Та така драги ми констататоре.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 62. 62 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#60] от "valtoro":

  Грешиш, не са само два. Съществуват хора, които имат атрибути на двата пола, или нямат никакви полови признаци с бинарните. Най-общото название за такива е - хермафродити. Вярно е че са рядкост, но все пак ги има.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 63. 63 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Не е прав конституционния

  Преброяването на обратните трябваше да стане докато лежаха


  на Орлов мост

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 64. 64 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1462 Неутрално

  До коментар [#60] от "valtoro":

  Всякакви с психични отклонения, перверзни фетиши и екзотични сексуални предпочитания да се юрнали да се пишат нови полове.
  Някакви с две души (шизофреници), жени със пластмасови мъжки атрибути (страпон), жени, който се държали като жени с жени, които носят тия пластмасови неща, хора, които се държали като мъж или жена, в зависимост от обстоятелствата и такива, дето не знаели дали са мъж или жена и са стенбай... Абе, цирк! И се иска от нас, всеки луд и первезник да го признаем за нормален и правно да го узаконим, щото иначе сме фашисти и ненормални. 😂😂

 65. 65 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#62] от "tsyrvulan":

  https://medpedia.framar.bg/заболявания/мкб-q50-q56-2/вродени-аномалии-на-половите-органи

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 66. 66 Профил на krismin
  krismin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#62] от "tsyrvulan":
  "Много, хубаво, ама дай линк че да видим от къде черпиш тая информацийка. Може да се окаже някой хумористичен сайт, или нещо от сорта. Иначе само преди няколко дни, в САЩ за пръв път беше издаден документ за самоличност с пол Х. Та така драги ми констататоре."
  https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/02/heres-a-list-of-58-gender-options-for-facebook-users
  Драгият констататор е пропуснал да ти съобщи, че фасебука дава опция за избор измежду 58 пола. Ако се разровиш, ще намериш и детайлното описание на всеки един от 58 те пола.
  Не е нужно първо да плюеш, после да провериш дали не е вярно. Ама кой да ти каже

 67. 67 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Весело

  След Дичев и този, останаха само Дечев и Бечев, които не са се возригнали по темата. А, и Смилов, или той се е вторачил в други неща сега.
  —цитат от коментар 56 на Пипера е много лют


  И Женята Дайнов.

 68. 68 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#65] от "дерибеев":

  Аз отлично знам че това са генетични аномалии. Но след като половете се приемат според определени признаци и хромозоми, тогава като какви следва да определяме хермафродите и как да се вписват в документите за самоличност? Това е резонен въпрос произтичащ от решението на КС че половите били само два. Ми не, не е така. Поне три са, поне що се отнася за признаци и хромозоми.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 69. 69 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#66] от "krismin":

  Аха, с глас се смях. Значи сураттефтера определил 58 пола и поискал потребителите да посочат към кой принадлежат. Ами както предположих, става дума за някоя хумореска. Не смятам повече да се занимавам с нямащи никаква стойност щуротии. А на мен ми беше пределно ясно че констататор, се опитва да манипулира. Фактите обаче показват нещо съвсем различно. До съвсем скоро у Щатско издаваха документи само с два пола. Чак преди броени дни и за пръв път, след решение на американски съд, бе издаден документ за самоличност с пол Х. Та толкоз за 28 или 58 пола.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 70. 70 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  Ако правилно съм разбрал статията, това че КС се опитва да дефинира по-точно понятието "пол" е лоша идея, което при обратна логика, би означавало, че да е неясно и недефинирано е по-добре, което ми се вижда леко странно. Или се атакува самата дефиниция на КС?

 71. 71 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3936 Весело

  " Ако кажеш "нос", например, това "Нос" на Гогол ли е, смъркащият нос на Пипи Дългото чорапче ли е, нос Калиакра ли е, носът на кораба "Радецки" ли е? Нужно е поне изречение, за да отговорим на този въпрос. А Конституцията в цялост не е достатъчна за да се определи значението на "пол" вътре в самата нея. Затова съдът се пита откъде произтича значението. И първият му отговор е "от народностната традиция", което си е принос към фолклористката юриспруденция."


  Докъде го докарахме ! Започнахме да се чудим що е то пол, защото конституцията не го формулирала по изричен начин ! А що е мъж ? А жена ? А изобщо екзистенциалното разбиране що е човек ? Ми то и за това си няма определение в конституцията ! Сега вече хептен го закършихме ...........🤦‍♂️🤦‍♂️😂👍

 72. 72 Профил на krismin
  krismin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#68] от "tsyrvulan":

  Нищо не знаеш, само си плямпяш

  Половете са само два, не три. Присъствието на белезите на двата пола, не прави трети пол.

 73. 73 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#60] от "valtoro":Грешиш, не са само два. Съществуват хора, които имат атрибути на двата пола, или нямат никакви полови признаци с бинарните. Най-общото название за такива е - хермафродити. Вярно е че са рядкост, но все пак ги има.
  —цитат от коментар 62 на tsyrvulan


  Макар и много рядко, но има и хора на които сърцето е отдясно, има и такива родени с 4 бъбрека (познавам един такъв). Всичко това са просто генетични отклонения.

 74. 74 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  До коментар [#65] от "дерибеев":Аз отлично знам че това са генетични аномалии. Но след като половете се приемат според определени признаци и хромозоми, тогава като какви следва да определяме хермафродите и как да се вписват в документите за самоличност? Това е резонен въпрос произтичащ от решението на КС че половите били само два. Ми не, не е така. Поне три са, поне що се отнася за признаци и хромозоми.
  —цитат от коментар 68 на tsyrvulan


  Аномалиите не са норма. То има родени и с 2 глави, това не значи, че има нов род хора .... половете са точно 2.

 75. 75 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Конституционният законодател е натворил големи бъркотии през 1991 година, но все пак той е имал друга работа, а не да изяснява смисъла на думата "пол".
  *
  Разбира се, защото законодателят навремето не е знаел, че има някакво друго тълкуване на пол освен това, което Конституционният съд даде.
  Ако тръгнем да разнищваме хромозомните аномалии, ще разберем, че те са описани в медицинските учебници и медицината е дала имена на познатите досега. Обикновените хора не знаят тези имена, защото не им трябва.
  Ако в графата за пол се въведе освен Мъж и Жена и Друго, това би било логично предвид процентът лица с отклонения от хромозомния набор.
  Аз смятам, че напъните не са само за третата графа. Те са за смяната биологичния пол на трансджендърите в документите им.
  Не може да се спре един възрастен индивид да се подлага на каквито иска терапии и операции, вкл. и за смяна на пола. От гледна точка на биологията такъв индивид не печели абсолютно нищо, а губи размножителната си способност.
  Не виждам никаква пречка да се разреши на такива индивиди смяна на пола в документите при условие, че са им направени съответните операции и са преминали през хормонални терапии.
  Обаче съм категорично против смятата на пола да се използва като предимство, примерно за участие в състезания по различни спортове при жените. И освен това съм и против смяна на пола в документите без да са направени съответните операции и не се представят медицински документи за това.
  За жалост в някои държави се позволява смяна на пола в документите без операции, като на съответните индивиди им се позволява да ползват места само за жени. Това в никакъв случай не бива да се допуска, защото създава условия за сексуални посегателства.

 76. 76 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  Статия написана, грант - получен!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 77. 77 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#72] от "krismin":


  До коментар [#73] от "nigel":


  До коментар [#74] от "Alex Ivanov":

  А сега прочетете статията разбирковци. КС приема че половете трябва да се разбират и възприемат само в биологичният им смисъл с някакъв добавен общонароден елемент. Точно биологията обаче въвежда понятието хермафродит. Щото при тях, нито хромозомите са ХХ или ХУ, нито половите атрибути ги причисляват към една от двете категории. Само че в БГ винаги си мислите че знаете повече от другите. Във Франция, САЩ и други държави, вече издават документи с пол Х. И не щото им се иска, ами щото съдилищата са им наредили. И ако не знаете, става въпрос за хермафродити. Ама в Родината, конституционните съдии забъркаха каша. Щото ако аз съм хермафродит, ще настоявам като такъв да ме пишат. И понеже КС решил нещо си, ще водя дела в Страсбург. Пък после, КС да плаща разноските.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 78. 78 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  "има свои си вътрешни тревоги около пола."

  баси наглите типажи са станали тези! България имала тревоги около пола! Потресаващо нагли!

 79. 79 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Дайнов вчера поне беше емоционален - щом КС взел решение, че пола е само биологичен, другаря го хвана шубе, че ще го гонят и затварят.
  Този другар е сътворил толкова странен торлюгювеч, че дори коментар неможе да му се направи. Прилича ми на тройкаджийска студентска работа - натрупани термини, та оценяващия все за нещо да се хване и да драсне една компромисна тройка.

  Смешно.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 80. 80 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  "През 2021 година обаче Конституционният съд се произнася по тема, която практически е извън полето на правото. "

  От кога конституцията е извън правото бе другари! Направо чупите тъпомера!

 81. 81 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  До коментар [#77] от "tsyrvulan":

  Хермафродитите нека си ги пишат, те са по рождение така. Но разни със "сменени" полове и чувстващи се други полове, няма какво да ми се навират. А точно за тях е големият напън, нали виждам какво става на запад ?!

 82. 82 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6043 Неутрално

  Полът си е пол. Той е в репродуктивните органи и има биологичен смисъл. Големи, малки на размер, вижда се с просто око, когато сме голи.
  Сексуалната ориентация е друго. Тя е в съзнанието и има душевен смисъл. Широката душа не винаги се вижда с просто око, дори когато сме голи.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 83. 83 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#41] от "bib45647808":


  В последно време тука има повече статии за гейовете, отколкото статии за подкрепяния от „Демократична България“ кандидат за президент Л. Панов.
  Или джендърите са по-мили на Спонсора,
  или е отсвирил кандидат-президентската двойка Панов/Кисимова.
  —цитат от коментар 41 на bib45647808


  Има нов канадски кон на пистата, на който залагат. :-)

 84. 84 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#80] от "stargate":

  Конституцията е в полето на правото. Половете се в полето на биологията. Така наречените джендъри са в полето на социалната антропология. Ама точно в биологията има не два, ами три пола. Например, много морски охлюви/рапани са хермафродити. Биологията не ги определя като мъжки или женски. Дори при хомо сапиенс, има хермафродити. Така че ако КС беше обърнал по-голямо внимание, нямаше да излезе с решение че пловете били само два. Последното влиза в противоречие с биологията, която се явява науката определяща половите категории. Предполагам че решението ще бъде атакувано пред международен съд.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 85. 85 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#81] от "Alex Ivanov":

  Ама не можеш ли да схванеш че след подобно решение на КС, което определя само два пола, няма как да впишат пол Х в документите. Не става. Решението трябва да се атакува по съдебен ред и ако делото се спечели, решението да се промени. Само че в БГ няма по-висша инстанция от конституционния съд. Съответно се стига до международни съдилища.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 86. 86 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#77] от "tsyrvulan":


  До коментар [#72] от "krismin":До коментар [#73] от "nigel":До коментар [#74] от "Alex Ivanov":А сега прочетете статията разбирковци. КС приема че половете трябва да се разбират и възприемат само в биологичният им смисъл с някакъв добавен общонароден елемент. Точно биологията обаче въвежда понятието хермафродит. Щото при тях, нито хромозомите са ХХ или ХУ, нито половите атрибути ги причисляват към една от двете категории. Само че в БГ винаги си мислите че знаете повече от другите. Във Франция, САЩ и други държави, вече издават документи с пол Х. И не щото им се иска, ами щото съдилищата са им наредили. И ако не знаете, става въпрос за хермафродити. Ама в Родината, конституционните съдии забъркаха каша. Щото ако аз съм хермафродит, ще настоявам като такъв да ме пишат. И понеже КС решил нещо си, ще водя дела в Страсбург. Пък после, КС да плаща разноските.
  —цитат от коментар 77 на tsyrvulan


  НЕ, не става въпрос за хермафродити! Друго е баш за тези, дето искат да си сменят пола по 2-3 пъти на ден. Това няма да просъществува дълго, защото вече започнаха проблемите.

 87. 87 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  До коментар [#84] от "tsyrvulan":

  При човека няма 3 пола. Хермафродитите са аномалия, и то изключително, изключително рядка. Това не е нов пол. Има и аномалия на родени с 2 глави и други подобни, това не е норма.

 88. 88 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#81] от "Alex Ivanov":

  Тези които са си сменили пола, ги пишат като мъж или жена. Това със смяната на пола на мен също не ми харесва и ми е чуждо. Обаче, КС с решението си буклвално отхвърля цяла една биологична категория - хермафродити. Вярно е че при хората споменатите са рядкост, но все пак ги има. Какво правим с тях? Какво правим при случай на чужденец заселил се в Родината, в чиито лични документи пише - пол ?. Как да му се издаде решение за временно или постоянно пребиваване, при условие че КС е определил че на тероторията нарчена България, съществуват само и единствено два пола?

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 89. 89 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  До коментар [#81] от "Alex Ivanov":Ама не можеш ли да схванеш че след подобно решение на КС, което определя само два пола, няма как да впишат пол Х в документите. Не става. Решението трябва да се атакува по съдебен ред и ако делото се спечели, решението да се промени. Само че в БГ няма по-висша инстанция от конституционния съд. Съответно се стига до международни съдилища.
  —цитат от коментар 85 на tsyrvulan


  Не ме интересува, заради шепа хермафродити, няма да си променяме конституцията. Да им намерят някакво друго правно решение. И стига с тия хермафродити, много добре знаеш, че тук напънът е за едни други, по които западът се е побъркал.

 90. 90 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#84] от "tsyrvulan":


  До коментар [#80] от "stargate":Конституцията е в полето на правото. Половете се в полето на биологията. Така наречените джендъри са в полето на социалната антропология. Ама точно в биологията има не два, ами три пола.
  —цитат от коментар 84 на tsyrvulan


  Първо, има точно ДВА пола, като хермафродизма Е отклонение, а не пол!
  Второ, тълкуванието на "пол" от КС Е 1000 % в полето на правото, защото от него зависи как ще тълкуват казусите всички останали съдилища в България.
  Трето, това НЕ забранява нито на социалните антрополози да плямпат врели некипели, нито на хората да се определят за каквито си искат. Това е решение, което е свързано директно с ПРАВОТО и решенията, които ще вземат съдилищата по въпроси свързани с пола. То и за това е този рев. Защото искаха да узаконят "социалния пол", който да замени биологичния пол точно в законите и в правото. Еми не се получи, което показва, че в българския народ е останала капка здрав разум!

 91. 91 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#87] от "Alex Ivanov":

  В по-развитите държави, хермафродитите ги пишат пол Х. Под буквичката 'Х' се разбира нито мъж, нито жена. То ест, неопределен пол. Онези със сменен по хирургически път и хормонална терапия пол, ги записват като мъж или жена. В Биологията драги ми, няма норма. Това е науката която определя половете. След като биолозите са определили понятието хермафродит, като полова категория, значи то съществува и трябва да се взема под внимание. КС обаче с това си решение, направо зачеркна цялата категория.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 92. 92 Профил на frantotti
  frantotti
  Рейтинг: 430 Неутрално

  След няколко години ще стане така, че какво е пол ще могат да дефинират само LGBTQ общността. Няма да е правен въпрос, няма да е езиков, няма да е медицински, изобщо никакъв няма да е - само и единствено LGBTQ ще имат право на дума относно сложния казус какво е пол. Най-обидчивата общност от всички, неподлежаща на дори шега или въпрос - справка какво се случва с Дейв Шапел в момента в САЩ.

  Искам да попитам автора едно нещо - каква група трябва да се събере според него, за да даде отговор на въпроса какво е пол? Философи и социолози? И последен въпрос - има ли справка от Майчин дом или Шейново, сигурно може да се събере такава информация - от колко пола са приетите пациенти, родили или загубили дете?

 93. 93 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#41] от "bib45647808":В последно време тука има повече статии за гейовете, отколкото статии за подкрепяния от „Демократична България“ кандидат за президент Л. Панов.
  Или джендърите са по-мили на Спонсора,
  или е отсвирил кандидат-президентската двойка Панов/Кисимова.

  —цитат от коментар 41 на bib45647808


  Има нов канадски кон на пистата, на който залага
  —цитат от коментар 83 на stargate


  Дано да си прав!
  От време на време може да проявят разум.
  Нали е Спонсор на „умните и кресливите“. Но залагането му за канадския кон не обяснява защо няма хвалебствени статии за Лозан Панов.

  До коментар [#83] от "stargate":

 94. 94 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#90] от "stargate":

  Още един разбирко зачерканл цяла категория в биологията наречена хермафродити. Ама аз какво ли се занимавам тук с някакви раздърпани паралелепипедоиди. Приятен ден от мен.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 95. 95 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#88] от "tsyrvulan":


  Обаче, КС с решението си буклвално отхвърля цяла една биологична категория - хермафродити.
  —цитат от коментар 88 на tsyrvulan


  Глупости! До сега как са се писали тези? Ще се пишат пак така. Да не би да не ги е имало до сега.

 96. 96 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#91] от "tsyrvulan":


  До коментар [#87] от "Alex Ivanov":В по-развитите държави, хермафродитите ги пишат пол Х.
  —цитат от коментар 91 на tsyrvulan


  Глупости! Изобщо не им пукаше за хермафродитите, докато не се появиха тези идиотии със социалния пол! Никъде няма Х, а и да има се решава от съда, а не от човекът с неопределен пол.

 97. 97 Профил на npocmaka
  npocmaka
  Рейтинг: 476 Гневно

  Постмодернистичните социални науки (които зашитаването на "социален пол") общо взето не са НИКАКВИ НАУКИ. Взимани са постоянно на подбив от т.н. твърди науки (сред които е и биологията).

  През 1996 Алан Сокал публиква „Преминаване на границите: към трансформативна херменевтика на квантовата гравитация“ в списание "Социалният текст" (уж научно списание занимаващо се със културни изследвания) под фалшиво име. Статията е пълна с безсмислени фрази и терминологични заемки от други науки. Но минава ревюто и е публикувана. Което става основа да напише книгата "Интелектуални мошенчества" (където не без основание се подиграва и с българката Юлия Кръстева между другото)

  През 2017-та Питър Бойл и Джеймс Линдзи правят подобна "измама" с редица статии и няколко издания занимаващи се със "джендър изследвания" най-известната от които е "Концептуалният пенис като социален конструкт" - този път смесици от бесзмислени термини, заемки от "моята борба" (където само националистическите термини са сменени с "приемливи" постмодернистични глупости) , много грешна статистика. Отново минават т.н. "peer-reviews" биват публикувани ,че даже и цитирани.

  Та идеята за "социален пол" не почива на НИКАКВА НАУКА , а е някакъв постмодернистична идея наложила се заради папагалско повтаряне от някакви левичарски не-научни ,но пък претенциозно интелектуални индивиди.

  Хромозомните маркери са ЕДИНСТВЕНАТА достатъчно добра основа за определянето на пол. Въпреки някои генетични аномалии , хормонални дисфункции и т.н.

 98. 98 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  До коментар [#94] от "tsyrvulan":


  До коментар [#90] от "stargate":Още един разбирко зачерканл цяла категория в биологията наречена хермафродити. Ама аз какво ли се занимавам тук с някакви раздърпани паралелепипедоиди. Приятен ден от мен.
  —цитат от коментар 94 на tsyrvulan


  Айде, приятен ден. Следващия път пак наминете да наговорите нова порция глупости!

 99. 99 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 791 Неутрално

  В КС нямат нито един член с медицинско обрзование,но се произнасят с безумни доводи по медицински теми .Утре КС ще обяви противоконституционни трансплантациите на органи ,щото във фолклора не са описани и следователно не съответствуват на националните традиции.
  Кретени,сър!!

 100. 100 Профил на krismin
  krismin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#88] от "tsyrvulan":

  В света към 2018 година има само 150 души истински хермафродити, при които функционират и двете полови системи, останалите са псевдохермафродити - или иначе казано присъстват полови белези на двата пола, но едните закърняват и не се развиват. Диагностицират се при раждането или в юношеството и подлежат на лечение. И могат сами да се определят и имат право да си променят полът записан в акта за раждане. Толкова за тях.

  С останалите 150 души в света ли ще се занимаваме? Не знам дали изобщо има случай на чист хермафродизъм на територията на България. Така, че този проблем към настоящето не стой за държавата България.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK