Парчевич, Софроний, Бозвели. Откъде тръгва Денят на народните будители

Първият Софрониев препис на "История славянобългарска", направен от Софроний Врачански през 1765 г. в Котел

© Боян Христов

Първият Софрониев препис на "История славянобългарска", направен от Софроний Врачански през 1765 г. в КотелТекстът е публикуван в "Свободна Европа" на 30 октомври 2020 г.


В началото на 20-те години на миналото столетие български интелектуалци, сред които личат и имената на Беньо Цонев, Любомир Милетич, Михаил Арнаудов, Стилиян Чилингиров и др. излизат с интересно предложение. Те настояват да се постави началото на нов, общобългарски празник, който да ознаменува делото на българските просветители, книжовници и революционери от миналото. В ролята си на министър на народното просвещение в земеделското правителството на Александър Стамболийски, Стоян Омарчевски внася предложение в Министерския съвет да бъде определена датата 1 ноември за Ден на българските народни будители. Избрана е тъй като по новия календар приет през 1916 г. това е денят, в който се чества Св. Йоан Рилски Чудотворец (честван на 19 октомври).


На 31 октомври 1922 г. излиза и постановление на Министерския съвет за официално обявяване на споменатия празник. На 3 февруари 1923 г. цар Борис III подписва закон за въвеждането му. Самото новопоявило се събитие в националния календар е отговор на настъпилата морална криза и униние след края на войните и договора от Ньой. Заедно с това и отразява започналото избистряне и началото на помирение между паметта за просветители, революционери и държавници, един процес, който не върви гладко още преди войните. Какво имам предвид?


Как беше преди отбелязването на будителите?
Още около честването на 25 годишнината от Априлското въстание през април 1901 г. има ясно изразено разцепление между силите стоящи зад дейността на "Комитет Цар-Освободител Александър II" и тогавашната студентска младеж, която иска да се отдаде приоритет на българските герои. Израз на това е предизвикалата скандал студентска демонстрация срещу смесването на подвига на априлци, от една страна, с първата копка на паметника на цар Александър II, от друга.


Но радвайки се и на подкрепата на двореца, тогавашната политическа класа успява да наложи своето виждане за паметникова култура в държавата. Тя е в известна степен и извинение за Стамболовото управление в миналото, довело до скъсване на дипломатическите отношения между България и Русия за около десетилетие. Израз е и на надежда, че онази "Санстефанска България", от предварителния договор от март 1878 г., може отново да се превърне в реалност, не и без вероятно руско съдействие.


По този начин през следващите години в страната са построени паметник на "Цар-Освободител" пред Народното събрание в София; Мавзолея-костница, къщата-музей "Цар-Освободител" и Скобелевия парк в Плевен; къща-музей на великия княз Николай Николаевич в Пордим; къща-музей велик княз Владимир Александрович в Горна Студена; къща-музей "император Александър III" в гр. Бяла; храм-паметник "Св. Ал. Невски" в центъра на столицата.


Българско възраждане
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Автори постепенно започват да констатират липсата на народна памет за големите имена в българската история. Макар Кирил и Методий да е от десетилетия популярен училищен празник отбелязван всяка година на 11 май, много от "будителите" все още не са известни на масовата публика. През 1907 г. във в. "Селска просвета", издаван в селата Телиш и Ракита, Плевенско, можем да прочетем следната констатация: "Ето защо и на най-тържествения ни праздник - хилядогодишнината от покоя на св. Цар Бориса - 2 май, мина незабелязан, монотонен по селата."


Ала много от бъдещите "будители" са все още непознати и непопулярни имена не само в съзнанието на селячеството. В края на 90-те години на XIX в., когато университетът в София се кръщава на името на "Св. Климент Охридски", повлияни от социалистическите идеи студенти настояват той да бъде наречен "Народен университет "Христо Ботев". По този повод историкът Иван Сакъзов пише в спомените си: "Тогава великото дело на Климент Охридски съвсем не беше популярно и познато между студентството."


Мати Болгария
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Все по-голяма става и тревогата за една немара към българските герои. През февруари 1915 г. етнографът Д. Маринов, известен със стамболовистките си пристрастия и пръв биограф покойния държавник, отбелязва на страниците на русенския в. "Борба":


"Къщата на Любен Каравелов е вече съборена. От нея няма и помен... . Историческата къщурка на известната революционерка баба Тонка е вече на събаряние и не ще бъде за нас голяма изненада ако някой дълбокоучен русенски съветник предложи да се събори, за да се прекара улица!... Гроба на великия покойник Любен Каравелов е изпочупен... А тоя на Караджата, тоя легендарен храбрец, е цял в бурени тревясъл."


От царе до революционери


Немарата по отношение на миналото и великите личности в него се констатира и след злополучните войни. В началото на 20-те, в статия озаглавена "За какво издигат народите паметници" в. "Независимост" не пропускат да напомни, че в България все още човек не може да види паметници на Г.С. Раковски, на Стефан Богориди, на отец Паисий.


Паисий Хилендарски
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


През следващите години, след въвеждане на новия официален общобългарски празник, един относително консенсусен списък на народни будители започва бързо да се налага. И докато преди войните можем да се натъкнем на все по-затихващи дебати дали имат място в пантеона тези, които пишели на времето против "православните скотове" и "Царе, Папи, Патриарси", то през 20-те нещата видимо се успокояват. Нещо повече, някъде около грандиозните тържества свързани с 50 годишнината на Априлското въстание през 1926 г. управляващият Демократически сговор решително интегрира Христо Ботев в националния пантеон и то на челно място. Дори и в. "Демократически сговор" усеща особения характер на случващото се и отбелязва изрично по повод на годишнината: "Може би за пръв път Ботев не се оспорва от отделни групи, а се приема за общ народен герой."


Постепенно през годините се утвърждава един определен списък на "народни будители", които се превръщат в консенсусни фигури за да присъстват след това и в казионни, и в десни, и в леви, исторически разкази и прояви. Този пантеон започва от средновековни монарси като Борис и Симеон, християнизатори като св. св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Иван Рилски. След това той преминава през възрожденци, книжовници и църковни дейци като Паисий, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, братя Миладинови. Накрая завършва обикновено на върха с революционерите и най-вече с Васил Левски, Христо Ботев, Г.С. Раковски, Любен Каравелов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа.


Софроний Врачански. Живот и дело
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Не са изключение и появите на значими имена на българската литература и книжовност от близкото минало като Ив. Вазов и П. К. Яворов. Прави впечатление, че на практика в пантеона на будителите не се посочва нито един държавник от периода след Освобождението. Единствено бихме могли да се натъкнем на Петко Р. Славейков, ала и той присъства по-скоро заради заслугите си като книжовник и общественик през "Възраждането". Явно обаче чука на вратата с оттеглянето на следосвобожденския период и времето на държавниците. Ето защо в материал поместен във в. "Зора" от януари 1941 г. авторът констатира: "Ние нямаме пълни биографии на П. Каравелов, Ст. Стамболов, д-р К. Стоилов, Дим. Петков, Дим. Греков, Мих. Такев и др."


Консенсусният характер на определени "будители" личи и от пантеона лансиран от Българската комунистическа партия (БКП) по време на Втората световна война. Водейки борба срещу "хитлеристките окупатори" и стремейки се да достигне отвъд собствените си последователи, комунистическата пропаганда определено се стреми да използва знаковите фигури от националния пантеон - Паисий, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Левски и Ботев, Ив. Вазов...


Преди забраната на празника


След завземането на властта от доминирания от БКП Отечествен фронт на 9 септември 1944 г. сред историческите личности и "народни будители" се открояват отново наложилите се консенсусни и канонични през предходните две десетилетия. Сред тях за държавниците от миналото неизненадващо е оставено място единствено за Ал. Стамболийски.


Ала в условията на задаваща се еднопартийна комунистическа диктатура и съветизация на страната, Денят на народните будители е за властниците по-скоро "буржоазен празник" и останка от "фашисткото минало" За противниците пък новия режим денят се превръща във вдъхновение и аргумент срещу развихрилото се политическо насилие и все по-очертаващата се опека на Москва.


Невидимата искра на Възраждането
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Неслучайно на 1 ноември 1945 г., при последния отбелязан официално Ден на будителите, историкът Иван Пастухов изтъква на страниците на опозиционния социалдемократически "Свободен народ" две важни послания. Първото, че както "просветители", така и "революционери" в миналото не са прибягвали до "физическо унищожение на противник". За да добави и многозначително:


"Никой от народните будители не е свързвал или заложил съдбата на своето отечество на друга държава, колкото и да е търсена нейната подкрепа, колкото и големи благодеяния да е получавал от нея. Нито Петър Богдан или Парчевич, нито Софроний или Бозвели, а още по-малко революционери като Раковски, Левски, Каравелов, въпреки големите им връзки с толкова държави, са правели и най-малко отклонение в тази посока. За Ботева отечеството стои и над най-милите му същества - съпруга и деца, а Раковски, Левски и наред с тях редицата големи просветители са се лишили от семейни радости зарад отечеството."


Неслучайно това е и последният отбелязан Ден на българските народни будители. След 1945 г. празникът предстои да бъде забранен. Едва след промените от 1989 г. той ще се възстанови отново. Празнува се още и като Ден на българската наука и Ден на българската журналистика.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2780 Любопитно

  "По този начин през следващите години в страната са построени паметник на "Цар-Освободител" пред Народното събрание в София; Мавзолея-костница, къщата-музей "Цар-Освободител" и Скобелевия парк в Плевен; къща-музей на великия княз Николай Николаевич в Пордим; къща-музей велик княз Владимир Александрович в Горна Студена; къща-музей "император Александър III" в гр. Бяла; храм-паметник "Св. Ал. Невски" в центъра на столицата."

  Това ли ще бъдат следващите паметници символи на руският империализъм които трябва да бъдат премахнати че да не мачкат самочувствието ни колко сме велики и как сме щели сами да се освободим?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 2. 2 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2780 Неутрално

  "Никой от народните будители не е свързвал или заложил съдбата на своето отечество на друга държава, колкото и да е търсена нейната подкрепа, колкото и големи благодеяния да е получавал от нея. Нито Петър Богдан или Парчевич, "

  Петър Парчевич е търсил помощ от Австрия само че такава не му е била дадена сигурно защото австрийците не се преследвали користни цели като руснаците а само искрено са ни съчувствали.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 3. 3 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  Пропускате ГЛАВНИЯ ни будител - ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ
  "Днес всичко е в ръцете на нашия събуден народ", заяви президентът Радев в приветствието си към гостите в Президентството. "Времето е кризисно, тежко, болезнено, но такова е и всяко събуждане. Нека не чакаме някой друг да ни буди, а да бъдем будни, да не се поддаваме на хипнозата на лъжата и манипулацията, призова държавният глава.
  Какво знаем ние за СЪБУДЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НАРОД

 4. 4 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1025 Гневно

  До коментар [#3] от "doroteus":

  Изключително гнусно е да се използва този или който и да би4ло празник за предизборно - политически цели!!!
  НЕДОСТОЕН!!!

 5. 5 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  "Празнува се още и като Ден на българската наука и Ден на българската журналистика." - бедничката ни наука и услужлива журналистика.
  Всеки смислен празник е сведен до клише и плащеница, наметната от недостойни, но шумни ползватели на чужда слава.
  Има, наистина има достойни учени, учители, журналисти, читалищни дейци и всякакви хора, теглещи към прогреса, но не те имат думата и задават обществения ред, уви.

 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  До коментар [#3] от "doroteus":Изключително гнусно е да се използва този или който и да би4ло празник за предизборно - политически цели!!!НЕДОСТОЕН!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin


  Виж пРезидентът за какво използва 1 Ноември 1 януари 22 септември 6 септември 24 май Гергьовден – светъл пример за поколенията !

 7. 7 Профил на protoger
  protoger
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Браво, Дечев! Запази здравия си разсъдък и достойнство, за разлика от дойчевелевските флигорни.

 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  До коментар [#3] от "doroteus":Изключително гнусно е да се използва този или който и да би4ло празник за предизборно - политически цели!!!НЕДОСТОЕН!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin  Пропускате ГЛАВНИЯ ни будител - ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ "Днес всичко е в ръцете на нашия събуден народ", заяви президентът Радев в приветствието си към гостите в Президентството. "Времето е кризисно, тежко, болезнено, но такова е и всяко събуждане. Нека не чакаме някой друг да ни буди, а да бъдем будни, да не се поддаваме на хипнозата на лъжата и манипулацията, призова държавният глава.Какво знаем ние за СЪБУДЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НАРОД
  —цитат от коментар 3 на doroteus


  Това , което е гнусно спореед теб го каза днес пРезидента Радев !

 9. 9 Профил на inquirer
  inquirer
  Рейтинг: 215 Неутрално

  От кога македонистка Дечев се интересува от национални български чествания и проблематика? Нека напомня на читателите, че Дечев, както подобните нему Ивайло Дичев и Димитър Бечев, организираха подписка осъждаща политиката на България към Сев. Македония, по-специално отношението й към ‘македонския’ език, етнос и ветото за започване на преговори за ЕС.

 10. 10 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 873 Разстроено

  Кой ще да разрие днес тази тиня, наслоявала се десетки години върху сънародниците ни?

 11. 11 Профил на Птоломей Едно
  Птоломей Едно
  Рейтинг: 395 Неутрално

  И докъде стигна: свинята. тиквата, дръндарския сопол, гешефт, шофьорчето на мето илиянски и славчо дългия....
  Много ни е трудно да имаме държава.

  люта цензура се шири в Дневник, прокопи пак се точи на властта
 12. 12 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1406 Неутрално

  На времето будители

  .. сега спомени за будители

  .. от свободна Европа или дойче уеле

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 13. 13 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3742 Неутрално

  Навременен и много уместен текст на Стефан Дичев. Улисани в политически ежби и корупционни скандали, в борба за живот така както ние го разбираме, но не и съседа, забравяме кому дължим народността си. И на мен ми трябваше един случаен спор за да видя, че един от прадедите, даскал, е бил не само знаещ (преводач на "Илиадата), но и член на комитета на Левски в района си. Тези незнайни будители заслужават нашето внимание в изучаването на регионалната история на страната.

 14. 14 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2795 Неутрално

  "Празнува се още и като Ден на българската наука и Ден на българската журналистика." - бедничката ни наука и услужлива журналистика.Всеки смислен празник е сведен до клише и плащеница, наметната от недостойни, но шумни ползватели на чужда слава.Има, наистина има достойни учени, учители, журналисти, читалищни дейци и всякакви хора, теглещи към прогреса, но не те имат думата и задават обществения ред, уви.
  —цитат от коментар 5 на Лелка


  Едно време сме имали будители, сега имаме приспиватели. Да започнем със самия празник. Този празник е въведен от правителството на Стамболийски през 1922 г. Само че в окръжното на Министерството на просвещението, оглавявано от Стоян Омарчевски, се казва "празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България", а не както се казва тук "в Деня на народните будители - 1 ноември, почитаме нашите книжовници и просветители, дейците на образованието, науката и културата, носители на духовните ценности на нацията". Комунистите просто отмениха неудобния им празник. А сега техните наследници от разни бои и структури го обезличиха, превърнаха го в ден на народните приспиватели. Стигнаха до там, че да цензурират Добри Чинтулов - вече не се пее "турци", а "врази" в известната му песен /това тръгна май от онова недоразумение Слави Трифонов, но не съм сигурен, дано някой има по-точна информация/. И разбира се, нито дума за строителите на съвременна България - защо ли, ами вероятно защото сегашните приспиватели са и рушители на България. Да вземем само министър Омарчевски, въвел празника - по негова време, в съвсем кратък период, той въвежда задължителното основно образование, строи 1115 нови училища в малките селища, освобождава от данъци детската литература /детската, не изобщо книгите, както сега искат едни тарикати/, негов е и законопроектът за поставяне на бюстове на заслужили българи в централната алея на Борисовата градина и т.н. Ама кой е даже и той, сега са други времена, други нрави!
  А приспивателите се вихрят на всички нива и във всички сфери. Лапат и се вихрят, че дори и реват за още и още келепир.

  Пазете се от доносника vesolr
 15. 15 Профил на ZyklonA
  ZyklonA
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#1] от "Julian Mall":

  Не тези са символ на друга Русия, загубена безвъзвратно. Паметниците от които трябва да се освободим са Альоша в Пловдив и високите Альошовщини навред из милата ни татковина.

 16. 16 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#3] от "doroteus":Изключително гнусно е да се използва този или който и да би4ло празник за предизборно - политически цели!!!НЕДОСТОЕН!!!
  —цитат от коментар 4 на selqnin


  Аха, праф си да врякаш от гледна точка на хуйвейбинстващия неопръцкизъм, ха-ха-ха-ха

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 17. 17 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  Да споменем сред будителите и Димитър Мутев - редактор на сп. "Български книжици," завършил фолософия и физика в Германия. Защитил е докторантура по метеорология. Той е и първият преводач на "Чичо Томовата колиба" от английски език. Не знам защо все отпада от списъците на будителите. Сестра му, Елена Мутева, е първата българска поетеса.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 18. 18 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  От стената на приятелка, буден журналист:
  През 1920 г. Тома Измирлиев, братът на Христо Смирненски, се е оптивал да ни буди със стиховете си. 100 години и отгоре по-късно се будим основно на 1 ноември.
  ЩАСТЛИВА СТРАНА
  Закъсала държава! Продънена хазна!
  И кой ли ще оправи таз глупава страна,
  щом всеки смахнат правник - ерзац специалист
  минава за държавник, дори за финансист?
  Разпъната държава - ограбена страна,
  с закони, ред и право - без никаква цена.
  И куц, и сляп, и блъснат - известно е това
  се учи тук да бръсне народната глава.
  В Дермен дере завършил с успех университет,
  във София се връща велик капацитет,
  и само тъй, от скромност, не става президент,
  а само прост министър в критичния момент.
  Един учил финанси при някой дърт лихвар,
  но се родил със шанс и изскача секретар,
  а друг видял на кино Париж или Берлин
  и ето го - заминал за дипломат във Рим!
  Закъсала държава, затънал параход
  и никой грош не дава за своя „мил" народ -
  министрите в чужбина, избраниците спят,
  а вълчите дружини спокойно си крадат!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  Кой ще да разрие днес тази тиня, наслоявала се десетки години върху сънародниците ни?
  —цитат от коментар 10 на pinoccio


  Авгиевите обори - трябва ни Херкулес. но ако се позамислим, докараме ли си до главите спасител, изгоряли сме.
  Само ние, ако и когато узреем за това, какво искаме и как може да се случи, тогава и тинята ще се изрине и оборите ще се почистят.
  И не са необходими големи проценти от хората да са на един акъл, а сред днешните по-будни ( да не ги наричаме чак будители) хора да се стигне до консенсус, който да продължи поне десетина години и нещата ще се наместят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK