Пенсионните промени – реформа или недоносче?

Пенсионните промени – реформа или недоносче?

© Цветелина НиколаеваПромените в Кодекса за социално осигуряване, с които се увеличава възрастта и стажът за пенсиониране, както и размерът на осигурителната тежест, беше приет на второ четене от Народното събрание на 28 юли като заседанието продължи до полунощ. Предстои поправките, с които се изменят условията за пенсиониране на всички работещи,  да бъдат публикувани в "Държавен вестник" тази седмица и да започнат да се прилагат от догодина. "Дневник" публикува анализа на Десислава Николова от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. 


Тази седмица парламентът прие набързо пакет от промени в Кодекса за социално осигуряване след като ги гласува на второ четене. Сред промените има и крайно належащи стъпки, които ще подобрят баланса на Държавното обществено осигуряване (ДОО) в НОИ, но и няколко, които ще го влошат. В дългосрочен план ефектът от промените е по-голям дефицит в НОИ спрямо този, който би се получил, ако не се променя абсолютно нищо. Според актюерските разчети, придружаващи законопроекта на МС, след приетите промени дефицитът в ДОО ще достигне около 1,2% от БВП през 2037 г. За сравнение, ако не бяха правени никакви промени, дефицитът би бил по-нисък - 1,1% от БВП през 2037 г.


Предвид тези прогнози, възниква логичният въпрос дали това е изобщо някаква реформа или поредната демонстрация на активност без какъвто и да е положителен ефект.
Причината за влошаването на дългосрочния баланс на НОИ след промените е, че паралелно с мерките за увеличаване на приходите се гласуваха и няколко решения, които "надуват" разходната част и в крайна сметка нулират положителния ефект от първите. Вдигането на осигуровките се очаква да донесе най-сериозния положителен ефект върху баланса на НОИ. Според официалните сметки увеличението на вноската за държавна пенсия с по 1 процентен пункт през 2017 и 2018 г. ще донесе 235 млн. лева повече приходи във фонд "Пенсии" на НОИ през първата година и 481 млн. лева през втората.


Проблемът с тези сметки е, че са правени без кръчмаря, т.е. без да се прогнозира реакцията на работодателите и работниците към повишената осигурителна тежест. Изчисленията са направени абсолютно статично, като се допуска, че всички безропотно ще продължат да плащат по-високите осигуровки. Но всички знаем, че част от осигуряващите се ще преминат в сивия сектор с цел да избегнат по-високата осигурителна тежест. Т.е. тези 235 млн. лева през 2017 г. и 481 млн. лева допълнителни приходи от по-високите осигуровки най-вероятно ще се окажат доста по-малко.


Вдигането на възрастта и стажа за пенсии също подкрепя приходната част на НОИ, като паралелно с това разтоварва краткосрочно и разходната част, тъй като намалява броя на новите пенсионери. Да, обаче, повишаването на възрастта и стажа е прекалено плавно, което води и до по-нисък позитивен ефект върху балансите на НОИ в сравнение с този от вдигането на осигуровките. При жените възрастта ще се повишава първоначално с по 2 месеца на година до 2029 г., а по-късно – с по 3 месеца, а при мъжете – с по 2 месеца в началото (до 2017 г.) и с по 1 месец впоследствие. За сравнение, при предишната пенсионна "реформа" от 2011 г., първоначално се обсъждаше вдигане на възрастта с по 1 година всяка година, впоследствие – с по 6 месеца и накрая бе решено да започне покачване с по 4 месеца на година от 2012 г. нататък, което бе широко критикувано като демонстрация на реформа и "прах в очите".


Може би единствената сериозна реформа в гласуваните промени е въвеждането на възраст за пенсиониране за категорийните работници. До момента, за да могат такива работници да се пенсионират, беше необходимо единствено да покажат нужните години стаж.


Тук обаче също има уловка – изискуемата възраст за пенсиониране така или иначе е по-ниска от ефективната възраст за пенсиониране в момента, което ще рече, че кой знае какъв ефект от тези промени отново няма да се усети. През 2014 г. ефективната възраст за пенсиониране на служителите на силовите ведомства е била 53,7 години (53,5 г. за мъжете и 56,5 г. за жените), докато с промените в кодекса се въвежда възраст за пенсиониране от 52 г. и 10 месеца. Единствената утеха е, че тази възраст ще се покачва с по 2 месеца на година, докато достигне 55 години, което дава надежда поне след няколко години да има някакъв, макар и силно ограничен, ефект върху реалните условия, при които тези работници се пенсионират.  


На фона на тези мерки, колкото и спорни (осигуровките) или плахи (възрастта и стажът) да са те, в промените се промъкна и текст, който рязко увеличава разходите за пенсии в дългосрочен план. С него постепенно се вдига тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляването на пенсиите. От 1,2 сега, този коефициент ще достигне постепенно 1,5, което ще доведе до сериозно нарастване на разходите за пенсии в дългосрочен план – към края на периода (2037 г.) те ще са по-високи с 1,5% от БВП в сравнение с варианта, при който не се повишава този коефициент.


Аргументът на вносителите е, че по този начин ще се подобри адекватността на пенсиите. Да, това може и да е така, но в такъв случай "реформата" не трябва да се рекламира като целяща подобряване на финансовото състояние на фактически банкрутиралия НОИ, защото очевидно тази цел не може да се постигне с повишаване на разходите за пенсии. Единственото, което се постига, е увеличаване на дефицита в дългосрочен план, което ни връща на въпроса защо изобщо се прави тази "реформа", ако дефицитът ще е по-лош в сравнение със ситуацията, при която нищо не се променя.


Ако реформата наистина целеше свиване на дефицита на ДОО, то тя би трябвало на първо място да потърси начини да свие разходите. Ако човек погледне новоотпуснатите пенсии, няма как да не му направи впечатление, че 38% от всички нови пенсии за трудова дейност през 2014 г. са инвалидни пенсии за общо заболяване. От всички новоотпуснати пенсии въобще, делът на всички видове инвалидни пенсии (вкл. и социалните пенсии за инвалидност) са 40%.


През последните 15 години се наблюдава истински "разцвет" на инвалидните пенсии – според наскоро публикувания анализ на инвалидните пенсии от НОИ в края на 2000 г. делът на пенсионерите с лични първи пенсии за инвалидност от всички пенсионери с лични пенсии е бил 10,3%, докато към края на 2014 г. делът им вече е нараснал двойно – 21,1%. Освен това в края на 2000 г. делът на личните пенсии за инвалидност от общия брой лични пенсии е бил 13,7%, а през 2014 г. делът им е 2,6 пъти по-голям: 35,7%.


Иронията е, че току-що направената пенсионна реформа пренебрегва този "слон в стаята", а именно - огромният и постоянно нарастващ брой на инвалидните пенсии, които тежат като воденичен камък на врата на НОИ. Защото е много по-лесно да се вдигнат осигуровките и пенсионната възраст (стаж) с промяната на няколко числа в кодекса, отколкото да се прекъснат ширещите се злоупотреби с ТЕЛК-ове и да се затегне контрола при отпускането на такива пенсии. Едното изисква две гласувания за няколко часа в  парламента, а другото – задълбочен анализ, план за действие, воля, административен капацитет и цялостна промяна в начина, по който работи една система.


И докато подходът при правенето на политики е да се следва най-малкото съпротивление и да се демонстрира дейност, дотогава и резултатът ще бъде недоносче след недоносче, псевдореформа след псевдореформа и безсмислен законодателен труд.


якои от основните промени в Кодекса за социално осигуряване и техните ефекти върху бюджета на НОИ
 

Мярка
 
Ефект върху бюджета на НОИ
 
Коментар
 
Вдигане на осигуровката за пенсия с 2 пр. п. през 2017-2018 г.
 
+/-
 
Прогнозираните приходи най-вероятно са силно завишени, тъй като не отчитат стимула за бягство в сивата икономика. Отново тежестта на реформата се поема от тези, които работят и плащат данъци.
 
Вдигане на възрастта и изискуемия стаж за пенсиониране за всички категории
 
+
 
Отдавна належаща стъпка, но прекалено плавното повишение гарантира нисък положителен ефект в/у баланса на НОИ, особено в средносрочен план.
 
Въвеждане на възраст за пенсиониране за категорийните работници
 
+
 
Отдавна необходима мярка, но самата възраст е прекалено ниска – по-ниска от ефективната възраст за пенсиониране на такива работници. Все пак планът за повишението й дава надежда за реална промяна в условията за пенсиониране на тези работници в средносрочен план.
 
Увеличаване на тежестта на 1 година стаж от коефициент 1,2 на 1,5 при изчисляването на пенсията
 
--
 
Силно негативен ефект върху баланса на НОИ предвид рязкото увеличаване на разходите за пенсии в дългосрочен план.
 
Отпадане на тавана за новоотпуснатите пенсии от 2019 г. и паралелно покачване на тавана за вече отпуснатите пенсии от 35% на 40% от максималния осигурителен доход.
 
-
 
Мярката, макар и наложителна от гледна точка на справедливост и стимули за осигуряване,  ще увеличи разходите за пенсии през 2019 г. с 12 млн. лева. Тази сума ще расте в следващите години. Повишението на тавана от 35 на 40% за съществуващите пенсии не е придружено от прогноза за ефектите.
 
 

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 466 Неутрално

  2037 ГОДИНА.Възраст за пенсиониране-77 години.Очаквана преживяемост след пенсиониране-5 години.Очаквано съотношение пенсия-заплата-30 %.Всичко това гробарите и отцепилите се комунета наричат по-добър живот.

 3. 3 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1097 Любопитно

  Всички "реформи" до тук, са с родилни малформации и генни увреждания...
  РБ не са на мястото си, но защо продължават упорито да стоят и да ги млатят, не ми е ясно...!!!

  Форумът е в будна кома...
 4. 4 Профил на Sharky the Shark Dog
  Sharky the Shark Dog
  Рейтинг: 237 Неутрално

  За пореден път виждаме едно симулиране на дейност. Така е от 25 години насам, така изглежда и ще продължи.

 5. 5 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Солидарният модел е абсолютен провал.
  За някаква реформа може да се говори, едва след като бъдат въведени индивидуални партиди и всеки данъкоплатец си знае по всяко време какви натрупвания от вноски има...

 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  Според актюерските разчети, придружаващи законопроекта на МС, след приетите промени дефицитът в ДОО ще достигне около 1,2% от БВП през 2037 г. За сравнение, ако не бяха правени никакви промени, дефицитът би бил по-нисък - 1,1% от БВП през 2037 г.Това е смущаващо.

 7. 7 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 760 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]Изчисленията са направени абсолютно статично, като се допуска, че всички безропотно ще продължат да плащат по-високите осигуровки.[/quote]
  И после убеждавайте ни, че комунизмът си отиде.
  Комунисти проклети!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 8. 8 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 456 Неутрално

  До коментар [#6] от "chicago514": В момента е 5%.

 9. 9 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 975 Неутрално

  И с този брой инвалидни пенсии сигурно сме световни шампиони...

 10. 10 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8580 Неутрално

  Е,недейте така да съсипвате гордостта на Борисов и АБВ.

 11. 11 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Няма такава реформа-отново държавата,най-големия работодател няма да плаща на НОИ,а ченгетата и другите паразити ще са най-младите пенсионери на света!

 12. 12 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 581 Гневно

  До коментар [#1] от "oporna_to4ka":

  Точка, това че чинно изпълнявате мисия в този форум, го приех и приемам, но просташкият ви каруцарски изказ е неприемлив, най меко казано. Или го променяйте или си избивайте комплексите на партийни събрания - ако ви позволят , де!

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 13. 13 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Интересен коментар. С повечето неща съм съгласен. Това са половинчати реформи. Мисля, че трябваше да се увеличи /ако се увеличава нещо/процентът на осигуровки за ДЗПО. Определено трябва да се затегне контролът върху ТЕЛК и социалните инвалидни пенсии да излязат от НОИ и да са социално плащане /каквото реално са/. Възрастта за пенсиониране на хората от силовите структури е много ниска и нараства само до 55 г

 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1974 Неутрално

  Общо взето с изключение на последната част на анализа - за инвалидните пенсии, останалата част е в областта на предположенията :
  "Т.е. тези 235 млн. лева през 2017 г. и 481 млн. лева допълнителни приходи от по-високите осигуровки най-вероятно ще се окажат доста по-малко."
  Ако с "доста" се прави анализ..здраве му кажи;.

 15. 15 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Гневно

  " възраст за пенсиониране от 52 г. и 10 месеца..... тази възраст ще се покачва с по 2 месеца на година, докато достигне 55 години " - 2016 - 53 г. .......2028 г. - 55 г. Какъв бонус НЕ е получаван от нито един бранша!

 16. 16 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  "анализ на инвалидните пенсии от НОИ в края на 2000 г. делът на пенсионерите с лични първи пенсии за инвалидност от всички пенсионери с лични пенсии е бил 10,3%, докато към края на 2014 г. делът им вече е нараснал двойно – 21,1%. Освен това в края на 2000 г. делът на личните пенсии за инвалидност от общия брой лични пенсии е бил 13,7%, а през 2014 г. делът им е 2,6 пъти по-голям: 35,7%."

 17. 17 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 760 Неутрално

  А борисов не спира да хвали калфин - тая порода ялови хора така оцелява.

 18. 18 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 929 Любопитно

  Госпожа Николова дали може да ми отговори на един съществен въпрос - Какво точно иска?
  Ако иска бюджета на ДОО да е балансиран, а не да се дофинансира със средства от Републиканският бюджет, може да се направи и то лесно - размерът на осигуровките да се върне, както беше по времето на Костов, преди комунистите да намалят осигуровките. Обаче имам чувството, че няма да е доволна

 19. 19 Профил на Ния
  Ния
  Рейтинг: 294 Неутрално

  ?

  Войната е мир. Невежеството е сила. Свободата е робство. 2+2=5..
 20. 20 Профил на finlip
  finlip
  Рейтинг: 242 Неутрално

  Както ДСП-то държеше за земеделското министерства от където управляваше раята си, така БСП се е вкопчило в социалното и чрез пенсиите на превилегированите си пенсионери управлява клакьорското си общество

 21. 21 Профил на milenajov77
  milenajov77
  Рейтинг: 8 Неутрално

  до кога работещите ще плащат осигуровките на така наречените "държавни служители"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK