Анастасия Пашова

Евгени Кузманов: Потисничеството е моята тема. Свободолюбие имам някакво

Евгени Кузманов: Потисничеството е моята тема. Свободолюбие имам някакво

Евгени Кузманов е художник и писател.През 1983 г. антиутопията "Чайки далеч от брега", която представя пътя на едно общество към диктатурата, е иззета от книжарниците. Едва през 2016 г. е издаден пълният текст на книгата, а през 2018 г. по мотиви на романа е заснет филма "Далеч от брега", представен неотдавна на "Киномания".

/ Кристина Попова, Анастасия Пашова 11
Прочит на историята: "Другарският съд"

Прочит на историята: "Другарският съд"

С изследването си "Другарският съд"- социална практика за колективно засрамване в периода на комунизма в България", доц. д-р Анастасия Пашова си поставя за цел да проследи практиката на другарските съдилища, използвани от тоталитарната държава за превъзпитание и дисциплиниране на хората. Авторът защитава тезата за ирационалността на тази институция, създадена по съветски образец.

/ Анастасия Пашова 281