БНР

Ако се помогне на домакинствата, те ще помогнат на икономиката

Ако се помогне на домакинствата, те ще помогнат на икономиката

Бюджетът да събере ресурсите от това, че има по-висока инфлация и износ на скъпи стоки, и да ги пренасочи към домакинствата, за да могат те да запазят покупателната си способност, съветва икономистът

/ Георги Ангелов, БНР 54

още