Главен Директор Международно икономическо сътрудничество Българска стопанска камара