Ивайло Динев

"Продължаваме промяната" променя минимално политическия компас

"Продължаваме промяната" променя минимално политическия компас

Макар в третите избори за годината да се включва нов и амбициозен играч, това не променя общата картина - между основните политически сили почти липсват съществени ценностни и идейни различия

/ Ивайло Динев, Станислав Додов, Барикада 128
Политически компас на изборния резултат

Политически компас на изборния резултат

"Ако не предложат същностно различни политики от тези на партиите на статуквото, протестните формации дългосрочно не биха могли да удържат подкрепата, която мобилизират сега" – анализ на Ивайло Динев и Станислав Додов

/ Ивайло Динев, Станислав Додов 86
Защо българите са бедни

Защо българите са бедни

Ако на сравнително ниво бедността сред обществото е по-малка отколкото през 90-те години, то негативната тенденция страната да бъде първенец по този показател остава и до днес.

/ Ивайло Динев 244
Ивайло Динев, един бакалавър към студентите: Мускулите няма да управляват държавата, а разумът

Ивайло Динев, един бакалавър към студентите: Мускулите няма да управляват държавата, а разумът

Надявам се, че след четири години, когато вие бъдете на моето място, ще изпитате това, което аз изпитвам днес тук пред вас. Искреното чувство на задоволство и благодарност, че съм имал възможността да бъда себе си и същевременно да науча толкова много в Исторически факултет.

/ Ивайло Динев 54