Икономически живот

Словоупотреба и теоретични обяснения на термина "интерес"

Словоупотреба и теоретични обяснения на термина "интерес"

Претенциите за изключително представителство или единственост на формулата за някакъв национален интерес, глас на народа, изразен от всеки представящ се за приятел на народа, следва да се възприемат със здравословно недоверие.

/ Красен Станчев, Икономически живот 24
Коментар върху случващото се в Казахстан (причината за което не е цената на газа)

Коментар върху случващото се в Казахстан (причината за което не е цената на газа)

С напредването на жизнения път на бащицата центробежните сили и боричканията за наследството се задълбочават и ожесточават. Този процес този път съвпада с общественото недоволство.

/ Красен Станчев, Икономически живот 184
Ползи и разходи от ромското участие в стопанския живот

Ползи и разходи от ромското участие в стопанския живот

Вътрешният демографски ресурс в България и други 10 държави от ЕС са ромите, или по-скоро ромското включване в спестяващите сектори, в образованието и след това във всички сектори на икономиката - анализ на Красен Станчев

/ Красен Станчев, Икономически живот 149
Икономика на дупката: човешкият фактор и икономиката на България през 2020 г.

Икономика на дупката: човешкият фактор и икономиката на България през 2020 г.

Средно дневните ефекти в резултат на проявлението на вируса и взетите мерки за борба достигат 2.5 млн. лева пропуснати фискални приходи и 11.7 млн. лева непроизведена добавена стойност на ден.

/ Красен Станчев, Икономически живот 20
Ракия за закуска (23 тезиса за корупцията като обществено-държавен феномен)

Ракия за закуска (23 тезиса за корупцията като обществено-държавен феномен)

При международните трансфери и помощи е закономерно, че ако значима част от даренията и помощите не остане в ръцете на разпределящите, те изобщо не ще достигнат до нуждаещите се.

/ Красен Станчев, Икономически живот 49