Калина Калчева

2010 г. ще е на растежа за PR бизнеса

2010 г. ще е на растежа за PR бизнеса

"Дигиталната среда променя PR индустрията постоянно. Ние като PR практици трябва да следим и предопределяме достатъчно рано, за да адаптираме услугите и начина на работа към настъпващите промени", отсича Мария Гергова, която освен, че е управляващ партньор на PR агенция United Partners, изпълнява ролята на президент на борда на директорите на световната PR асоциация IPRA през една от най-тежките години за индустрията

/ Зорница Стоилова Калина Калчева 1