Програма Достъп до информация

Дебатът за публичността на търговския регистър се връща години назад

Според информация в медиите от 2 юни 2010 г. представителни бизнес организации предлагат изменения в законодателството, уреждащо търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.

/ Програма Достъп до информация 1
Достъпът до информация -оптимизъм в дългосрочен план

Достъпът до информация -оптимизъм в дългосрочен план

Идеята за свободния достъп до информация се приема особено радушно в страни с неясна държавност - страни в преход, страни, където цари корупция. В повечето "скучни" държави хората всекидневно имат налична информация, която им е необходима, от институциите, които управляват обществените дела.

/ Гергана Жулева, Изпълнителен директор на "Програма достъп до информация" 0