Програма Достъп до информация

Съветът на Европа: Мерките в кризата трябва да зачитат човешките права

Съветът на Европа: Мерките в кризата трябва да зачитат човешките права

Официалните комуникации не могат да бъдат единственият информационен канал относно пандемията. Това би довело до цензура и подтискане на легитимните притеснения.

/ Александър Кашъмов, Програма Достъп до информация 18
Народното събрание изменя закона за достъп до информация през задната врата

Народното събрание изменя закона за достъп до информация през задната врата

На тези институции, които не желаят да са открити и прозрачни и да предоставят информация, ще се предостави още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение.

/ Александър Кашъмов, Програма Достъп до информация 21

Дебатът за публичността на търговския регистър се връща години назад

Според информация в медиите от 2 юни 2010 г. представителни бизнес организации предлагат изменения в законодателството, уреждащо търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.

/ Програма Достъп до информация 1