Станислав Додов

"Продължаваме промяната" променя минимално политическия компас

"Продължаваме промяната" променя минимално политическия компас

Макар в третите избори за годината да се включва нов и амбициозен играч, това не променя общата картина - между основните политически сили почти липсват съществени ценностни и идейни различия

/ Ивайло Динев, Станислав Додов, Барикада 128
Политически компас на изборния резултат

Политически компас на изборния резултат

"Ако не предложат същностно различни политики от тези на партиите на статуквото, протестните формации дългосрочно не биха могли да удържат подкрепата, която мобилизират сега" – анализ на Ивайло Динев и Станислав Додов

/ Ивайло Динев, Станислав Додов 86