Харманли

Харманли и турската община Бабаески с грижа за опазване на природното наследство

Общата цел на проета е да допринесе за защита на природните ресурси, повишаване на информираността за биологичното разнообразие от двете страни на границата.Харманлийската фондация е насочилаа вниманието си към защитената местност "Дефилето" край града.

/ Община Харманли 0