директор на Офиса за европейски политики на WWF

Европейският съвет жертва околната среда на олтара на селскостопанската политика

Европейският съвет жертва околната среда на олтара на селскостопанската политика

През октомври миналата година Европейската комисия скромно предложи "да се озелени" Общата селскостопанска политика (ОСП) - например някои от директните плащания на ЕС към земеделските стопани да се правят след изпълнение на определени екологични условия. Сега Съветът на министрите на ЕС разводни това до такава степен, че всякакви реформи, свързани с околната среда, изглежда са били само прах в очите.

/ Тони Лонг, директор на Офиса за европейски политики на WWF 21