комисар по бюджета и човешките ресурси в ЕК

Да сложим къщата си в ред

Да сложим къщата си в ред

Представителството на жените на високо ръководно ниво се е увеличило от 22% на 27,5% от 2010 до сега. На ниво среден мениджмънт женското представителство се е увеличило от 25% на 31,4% за същия период.

/ Кристалина Георгиева, комисар по бюджета и човешките ресурси в ЕК 21