The Ecologist

Бреме за тези след нас

Бреме за тези след нас

Докато отлагаме и обсъждаме как да управляваме съществуващите ядрени отпадъци, продължаваме да произвеждаме още и още от тях – по света съществуват общо между 250 000 и 300 000 тона. Така създаваме по-тежко бреме за безопасно погребване за бъдещите поколения

/ Том Левит, The Ecologist 57