"ЕОС Матрикс"

Местното производство на материали стимулира строителството

Местното производство на материали стимулира строителството

"ЕОС Матрикс" предлага за публична продан (синдик) или за придобиване чрез цесия Промишлен комплекс за преработка и производство на облицовъчни материали от мрамор и камък, град Берковица

/ "ЕОС Матрикс" 0
Недостигът на домове за възрастни хора е един от най-големите проблеми на социалната сфера в България

Недостигът на домове за възрастни хора е един от най-големите проблеми на социалната сфера в България

Домовете за възрастни хора са инветиционна ниша с огромен потенциал. Само за първите месеци на 2021 г. обемът на инвестициите в тази ниша е увеличил осреднената за пет години стойност от 2,3% на 3,8%

/ "ЕОС Матрикс" 0