Айдан Луис и Улф Лесинг

Мигрантският поток от отправната точка на трафика в Либия е намалял значително

Мигрантският поток от отправната точка на трафика в Либия е намалял значително

Отплаванията на лодки с мигранти за Италия от Сабрата - навремето най-големия в Либия отправен пункт за трафик на хора - са силно намалели вследствие на мерките за сигурност, предприети под европейски натиск. Но местният клон на либийската брегова охрана се чувства пренебрегнат.

/ Айдан Луис и Улф Лесинг, Ройтерс 11