Алексей Пампоров

Алексей Пампоров

Доцент по социология в Института по философия и социология на Българската академия на науките (БАН). Преподава "Социология на семейството" и "Ромска история и култура" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" води лекции по "Демография и публични политики".

От автора

На гол тумбак чифте политики

На гол тумбак чифте политики

Политиката на правителството има за цел да удвои раждаемостта в страната. Това, разбира се, е чудесно. Браво, г-н министър! Вместо да изгради и предложи политики за насърчаване на раждаемостта обаче, министър Калфин изкара на тезгяха две напълно неадекватни социални политики спрямо декларираното му намерение.

/ Алексей Пампоров 53