Андрей Зубов

Това вече се е случвало

Това вече се е случвало

Приятели! Трябва да се опомним и да спрем. Нашите политици замесват нашия народ в страшна, в ужасяваща авантюра. Историческият опит казва, че нищо не се разминава просто така. Ние не сме длъжни да се държим като немците според хрумванията на Гьобелс и Хитлер. Заради мира в нашата страна, заради нейното истинско възраждане, заради мира и истинското приятелство на територията на историческа Русия, днес разделена на много държави, да кажем "не" на тази безумна и главно, напълно ненужна агресия.

/ Андрей Зубов 61