Андрей Романов

Ислямът: приятел или враг?

Ислямът: приятел или враг?

Срещата на православието и исляма не е среща на Запада и Изтока, а по-скоро на Изтока и Изтока – на две форми на източното самосъзнание, две прояви на източния човек. В това е нашата междуцивилизационна уникалност, и нашата мисия – да търсим мостове и пътища там, където изглежда, че всяко разбирателство е безнадеждно.

/ Андрей Романов 207