Анелия Николова

Видео: Как се прави стъклото

Видео: Как се прави стъклото

Фабриката за производството на ръчно духана стъклария, както и на най-различни по форма, размери и цвят флакони "Инхом" е разположена на брега на Белославското езеро, на мястото, където през 1893 г. е открит първият стъкларски завод в България.

/ Анелия Николова 7

още