Анета Василева

Анета Василева

Архитект, преподавател по история и теория на архитектурата в УАСГ, критик, част от група WhATA. Харесва следвоенен модернизъм. Вярва, че архитектурата трябва да се прави с мисъл за хората – и да не говори само на себе си.

От автора

Непознатото лице на българския архитектурен брутализъм

Непознатото лице на българския архитектурен брутализъм

Изложбата "Стефка Георгиева 1923 – 2004". Една архитектка в системата на държавното планиране в България" е част от сериите Architektur im Ringturm" и продължава от 27 юни до 27 септември във Виена, Wiener Ringturm.

/ Анета Василева 20