Антонина Желязкова

Антонина Желязкова

Историк и социален антрополог. Директор на Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия. Хоноруван преподавател по спешна антропология в СУ „Св. Климент Охридски”.

От автора

За забраната за забулване: Подадохме се на популистка глупост, законът е нелогичен

За забраната за забулване: Подадохме се на популистка глупост, законът е нелогичен

Вчера "Дневник" публикува мнението на председателя на Българския хелзинкски комитет Красимир Кънев. Днес ще прочете коментара Антонина Желязкова, историк, османист, директор на Международния център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия.

/ Антонина Желязкова 114
Проблемът за достоверността на някои домашни извори, трайно залегнали в българската историография

Проблемът за достоверността на някои домашни извори, трайно залегнали в българската историография

Разпространението на исляма в Родопите се е извър­шило не чрез пряко насилие и масови акции, организирани от султана, а по икономически причини, по личен избор на от­делния индивид, на семейството или цялото село и особено ще се отнася до населението от вакъфските села, с личното разрешение и с височайшата милост на султана.

/ Антонина Желязкова 47