Арх. Павел Янчев

Паметта за изтриване

Паметта за изтриване

Единствената цел на този текст е да покаже паметниците на комунизма и прилежащите им публични пространства като места на историческа памет от този период с най-силно присъствие в българските градове. И като такива те имат потенциала да бъдат сцена за сблъсък и размисъл за различните интерпретации на спорни исторически периоди.

/ Арх. Павел Янчев 43