Атанас Славов

Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права

Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права

Без ясни законови разпоредби заповедите за въвеждане на общи за всички ограничения на свободата на придвижване и събиране противоречат на конституцията и отделни закони

/ Атанас Славов 98