БАБХ

БАБХ приключи изпълнението на основните дейности по проект №13-31-9 от 04.04.2014г

БАБХ приключи изпълнението на основните дейности по проект №13-31-9 от 04.04.2014г

Българска агенция по безопасност на храните е в заключителен етап от изпълнението на проект "Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-9 от 04.04.2014 г.,финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

/ БАБХ 0
БАБХ стартира изпълнението по проект за изграждане и внедряване на нова информационна система

БАБХ стартира изпълнението по проект за изграждане и внедряване на нова информационна система

Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-9 от 04.04.2014 г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

/ БАБХ 0