БОРИКА

"Борика – Банксервиз" АД отчете ръст на финансовите си показатели, обяви резултатите от дейността си за 2015 г. и избра нов главен изпълнителен директор

"Борика – Банксервиз" АД отчете ръст на финансовите си показатели, обяви резултатите от дейността си за 2015 г. и избра нов главен изпълнителен директор

На 8-ми юни 2016 г. се проведе Общо събрание на акционерите на "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД (БОБС). На събранието бяха приети годишните отчети за дейността на дружеството през изминалата 2015 г. и бе избран нов Главен изпълнителен директор, както и нов състав на Съвета на Директорите.

/ БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

"Борика-Банксервиз" АД отчете ръст на финансовите си показатели и обяви резултатите от дейността си за 2014 г.

На 16-ти юни 2015 г.се проведе Общо събрание на акционерите на "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД. На събранието бяха приети годишните отчети за дейността на дружеството през изминалата 2014 г.

/ Борика-Банксервиз
Електронното фактуриране съкращава времето за получаване на плащане по издадени фактури

Електронното фактуриране съкращава времето за получаване на плащане по издадени фактури

Все повече малки и средни бизнес организации се възползват от технологиите за електронно фактуриране. Това е изводът за нагласите на тези групи, направен след проучване на Forum of Private Business (FPB), Великобритания

/ БОРИКА

Застрашени ли са банкоматите от спирането на Windows XP?

След повече от 12 години работа Майкрософт решиха, считано от 8 април 2014 г., да прекратят поддръжката на Windows XP. Повод за паника няма! Банкоматите, работещи с Windows XP, ще продължат да работят и след тази дата

/ БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

На 20.01.2014 г. стартират SEPA плащания между България и Полша

Българският и Полският платежни оператори, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ и KIR, установиха реципрочна връзка за обмен на SEPA кредитни трансфери. Връзката е базирана на стандартите за оперативна съвместимост на EACHA (European Automated Clearing House Association)

/ БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

"БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД отчете ръст на финансовите си показатели и обяви резултатите от дейността си за 2012 г.

На провелото се на 14-ти май 2013 г. Общо събрание на акционерите на дружеството бяха приети годишните отчети за дейността на "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД през изминалата 2012 г.

/ "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД