БОРИКА АД

"БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД отчете ръст на финансовите си показатели и обяви резултатите от дейността си за 2012 г.

На провелото се на 14-ти май 2013 г. Общо събрание на акционерите на дружеството бяха приети годишните отчети за дейността на "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД през изминалата 2012 г.

/ "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД