Бойко Боев, Лондон

Колко са българите във Великобритания?

Колко са българите във Великобритания?

На фона на общия брой мигранти от ЕС, който е през 2014 г. е бил 183 хиляди души, броят на българите, пристигнали през същата година, изглежда малък. В момента съотношението на българите във Великобритания към общото българско население е 1 към 133 и е далеч по-малко от съотношението на поляците във Великобритания към полското население, което 1 към 47.

/ Бойко Боев, Лондон 66